Der er i øjeblikket online på denne side.        Samlet besøg: 539 i dag, MANDAG 26.09.2022

Tips, fotos og nyheder kan altid sendes til
redaktion@kanalblokhus.dk eller SMS: 40208801
Bratskov i dag klokken 11 til 17: Absolut sidste mulighed for at se 80-årige Peter Wendelboes værker gennem 70 år
Tilbage til 1920erne med Jammerbugt kulturuge


Lagt på nettet 25/9 2022 kl. 11:43 #1664099002

Fredag den 3. september 2022 starter Jammerbugt Kulturuge med flere forskellige arrangementer, bl.a på Bratskov.

Kulturugen strækker sig over 10 dage fra 30. september til 9. oktober med et væld af arrangementer.

Uanset om man er barn ung, ældre ældre eller midt i livet, kan man finde gode kulturtilbud.

Man kan opleve forskellige børneforestillinger med teatergruppen Honningbanden, koncerter med Souvenirs, foredrag om Regan Vest, Kulturugebs Gade-Show, kunst i parken på Bratskov og meget mere.

I parken udstiller kunstnergruppen "Silikone" - en kreds af malende damer, fortrinsvis fra Jammerbugt Kommunen.

Som finale på kulturugen uddeles Jammerbugt Kommunes 2 Kulturpris ved festligt afslutningsarrangement på Tranum Strandgård lørdag søndag den 9. oktober klokken 14.

Et af arrangementerne i forbindelse med Jammerbugt Kulturuge i uge 40 er en tur i tidsmaskinen tilbage til 1920’erne.

FOF Vendsyssel, Jammerbugt Bibliotekerne og Jammerbugt Kommune er gået sammen med de frivillige ildsjæle om at lave et arrangement mandag 3. oktober kl. 16-18.30 på Bratskov.

Her kan man opleve en stemningsfuld tidsrejse i herskabelige omgivelser og mærk historien:

• Forfatter Hans Gregersen fortæller om de brølende1920'ere.
• Ketty Johansson, Inger Thunbo og Bente Kristensen fra Historisk Mode fortæller om 1920’erne i Brovst og viser påklædning fra perioden.
• Café Bratskov har læst i klassiske kogebøger og fundet frem til en lille servering, som den kunne have set ud i 1920’erne.
• Ida Leding Larsen fører an på flygel og klaver og giver lydsporet til 1920’erne.
• De professionelle dansere Birgitte B. Nielsen og Kenneth Lisbjerg vil introducere datidens dans.

Køb din billet her: https://raadhusjammerbugt.nemtilmeld.dk/320/ (Det koster 100 kr., og der er et meget begrænset antal pladser).
Læs mere om Jammerbugt Kulturuge på www.kulturblad.dk.
 

Læs Mere

Usædvanlig kunstudstilling slutter i dag


Lagt på nettet 25/9 2022 kl. 09:56 #1664092589

Foto: © Peter Wendelboe.

Helle Bak Andreasen, formand for Jammerbugt Kommunes Kulturudvalg, holdt talen ved ferniseringen på multikunstneren Peter Wendelboes retrospektive udstilling på Bratskov.

En lind strøm af gæster har besøgt udstillingen, og Peter Wendelboe har været til stede hver i dag og livligt besvaret alle spørgsmål fra de besøgende.

Han vil også være på sin plads i dag, på udstillingens sidste dag, søndag den 25. september 2022, klokken 11 til 17.

"- Da Jeg tilbød at være til stede under hele perioden, regnede jeg med, at der ville blive mange pauser, hvor jeg kunne sidde i fred og læse dagens aviser og i øvrigt redigere Netavisen kanalblokhus.dk", siger Peter Wendelboe.

Men det blev der ikke tid til. Lokalet var i hele udstillingsperioden fyldt med mennesker, der i øvrigt spurgte til værkerne, som dækker 70 år af Peter Wendelboes kunst.

"- Men det gør ikke noget," bemærker Peter Wendelboe, "- Det har været interessant at snakke med så mange mennesker fra vidt forskellige egne af Jylland, som alle sammen havde forskellige oplevelser ved synet af mine jernskulpturer, malerier, grafik, keramik, badges, den situationistiske opstilling af hovedværket "PUFEDORF" ... og min kones tegninger og originalmodellen til klaphatten," slutter han.

Udstillingen blev førstse gang vist i august i Assistentboligen ved Fyrtårnet i Hirtshals. Men de nyrestaurerede lokaler i en sidebygning til Bratskov har mere plads, så udstillingen her kommer mere til sin ret.

Jammerbugt Kommune er vært for udstillingen, som slutter i dag.

Den er kurateret af kunstnerens søn, Hans Wendelboe Bøcher, i anledning af faderens 80 års fødselsdag, og arrangeret i samarbejde med gudsønnen, Nils Nordholm.
 

Læs Mere

De Gratis Fritrækkere i NORDJYSKE


Lagt på nettet 25/9 2022 kl. 00:03 #1664053393

NORDJYSKE bringer søndag et flot dobbeltopslag om "De Gratis Fritrækkere" på Blokhus Strand, som Netavisen kanalblokhus.dk tidligere har fortalt om.

Her fortæller en af initiativtagerne, Peter Brøchner Nielsen fra Birkelse, at gruppen, som i øjeblikket består af fire mænd og to kvinder, siden De begyndte i starten af september har trukket omkring 50 biler fri af sandet.


en af deltagerne kalder sig "Bamse". Foto: © Peter Wendelboe.

Han tilføjer, at det ikke er alle, der hilser initiativet velkomment.

"- Vi har fået nogle reaktioner fra dem, der kører rundt og tilbyder at trække nødstedte bilister fri for et beløb, for de mener, at vi ødelægger deres forretning.
 

Læs Mere

Vindmøller og udsatte-politik behandlet torsdag aften


Lagt på nettet 22/9 2022 kl. 22:01 #1663878211

På torsdag aftens møde behandlede kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune emnet: Områder til planlægning af energiparker.

Bolig- og Planstyrelsen har sammen med Energistyrelsen og Miljøstyrelsen sat gang i en screening af områder, der er egnede til energiparker på land.

Screeningen skal være med til at sikre en hurtig udbygning af forskellige vedvarende energiteknologier, herunder vindmøller, solceller og PtX-anlæg (Power-to-X).

I første omgang er der tale om områder, som staten vil udpege, så de vedvarende energiteknologier kan udbygges på land frem mod 2030.

Efter en grundig proces i Jammerbugt Kommune er kommunalbestyrelsen nu kommet med forslag til områder.

Det drejer sig om KIim og Rendbæk Øst. Begge projektansøgninger omfatter både solceller, vindmøller og Power-to-X-anlæg.

Samtidig indarbejdes de to projektområder sammen med området Kaasholm som interesseområder i Kommuneplan21 ved et kommuneplantillæg.

”- Vi har taget hensyn til placering i forhold til boliger, el-nettet, natur- og miljøinteresser, lavbundsjorde og områder med særlige drikkevandsinteresser og vedtaget strategien for vedvarende energi frem til næste kommuneplanrevision i 2025, som har fokus på solceller og biogas, så det går godt i tråd med dette”, siger Mogens Christen Gade.

I sidste kvartal af 2022 vil forslaget til kommuneplantillæg blive behandlet i Økonomiudvalget, hvorefter det hen over årsskiftet 2022/23 vil komme i otte ugers offentlig høring.

Herefter vil kommuneplantillægget blive vedtaget endeligt og konkret planlægning kan igangsættes.

Den konkrete lokalplanlægning for interesseområdet ved Kaasholm påbegyndes som det første efter vedtagelsen af kommuneplantillægget.


Udsattepolitik for Jammerbugt Kommune
Desuden godkendte kommunalbestyrelsen på mødet en ny plan for udsattepolitik.

Den er udarbejdet på tværs af afdelinger i Jammerbugt Kommunes forvaltninger.

Politikken skal synliggøre de socialt udsatte borgeres problemstillinger og sikre den bedst mulige sagsbehandling med fokus på inddragelse af borgerne.

I Jammerbugt Kommune skal borgere opleve sammenhæng og helhed i sagsbehandlingen. Det skal blandt andet ske gennem samarbejde på tværs af forvaltninger, samarbejde med frivillige og private organisationer. De hensigter og meget mere danner den netop vedtagne Udsattepolitik rammerne for.

Herudover tager Udsattepolitikken udgangspunkt i en række principper for samarbejdet og tilgangen til borgerne.

Det er:
-         Muligheder for alle
-         Alle døre ind til kommunen, er den rigtige dør
-         Sammenhæng i indsatsen
-         Tryg og stabil tilværelse

”- Politikken skal sikre, at de socialt udsattes problemstillinger bliver mødt med en bred indsats fra kommunens afdelinger. Vores vision er, at udsatte borgere i endnu højere grad får mulighed for at være kaptajn i eget liv, få individuelt tilpasset støtte og kan være en del af et fællesskab”, siger Mogens Christen Gade.

Udsattepolitikken har været i høring i Handicaprådet, Seniorrådet, Ungerådet, Frivillighuset og Det Lokale Beskæftigelsesråd.
 

Læs Mere

Stort krolf-stævne hos Fun Art i Hune


Lagt på nettet 22/9 2022 kl. 13:09 #1663844945

118 krolf-spillere forsamlet i Hune. Foto: © Leif Poulsen.

Onsdag var banerne hos Fun Art i Hune rammen om det første større krolf-stævne på stedet.

138 spillere deltog, og vejret var ganske fantastisk – og omgivelserne helt i top.


Solen skinnede fra en næsten skyfri himmel. Foto: © Leif Poulsen.

Stævnet var arrangeret af Dansk Arbejder Idrætsforbund, som er et tværidrætsligt specialforbund under Dabsk Idræts Forbund med over 800 medlemsforeninger på landsplan, heraf godt 80 foreninger under Region Nordjylland.

Stævneleder skulle have været Poul Sørensen fra Dansk Arbejder Idrætsforbund i Nørresundby. Men han måtte i sidste øjeblik melde forfald på grund af en begravelse i familien, og en stedfortræder måtte gennemføre ledelsen af stævnet.

Alt gik dog som planlagt!


I pausen hyggede de 118 deltagere sig i gården. Foto: © Leif Poulsen.

DAI Region Nordjylland arrangerer stævner, turneringer og mesterskaber i mange idrætsgrene.

DAI evaluerer nu stævnet i Hune og vil efterfølgende melde ud, hvornår de igen samler folk til et større stævne.

Planen er at oprette en krolfklub, der spiller ugentligt.
 

Læs Mere

Nu er teqball-banen på Torvet ankommet


Lagt på nettet 21/9 2022 kl. 18:41 #1663778467

Foto: © Peter Wendelboe.

Nu er den nye Teqball-bane ankommet til Blokhus Torv.

Banen er opsat af Erhvervsforeningen Destination Blokhus og opstillet i Torvets nordlige ende, men det er endnu ikke lykkedes vor fotograf at indfange nogle spillere ved banen.

En teqball bane ligner en bordtennisbane, men begge ender af bordet buer nedad, og spillerne må ikke bruge hænderne.

Spillet kombinerer elementer fra både fodbold og bordtennis, hvorfor der spilles med en tungere bold.

Sporten kan spilles i enten single- eller double-format, og ligaspil har også mixed-double-konkurrencer.

Der er ingen hænder involveret i spillet. Spillere sparker, knæer eller slår en Teqball frem og tilbage over bordet. Der er intet net, men derimod en plastadskiller, omtrent på højde med et bordtennisnet.

Spillere har tre forsøg på at få bolden på tværs og rotere deres positioner på den måde, som volleyballspillere gør, når de spiller i double.

Den nye teqball bane oprettes med støtte fra Nordkystpuljen, og vil blive en del af den kommende Efterårsfestival.
 

Læs Mere

Nu hedder hun Hanne Charlotte Rasmussen


Lagt på nettet 21/9 2022 kl. 03:51 #1663725065

"Jeg kræver 93.000 kr. i erstatning for sundhedsskader påført mig og min 13-årige datter, Pauline, efter fugt, råd, og skimmelsvamp samt skadedyr, der kommer kravlende op af

Bade huller i gulvet i det hus!", siger Pelle Estelle Caroline Möller, der nu kalder sig "Hanne Charlotte Rasmussen", efter fraflytningen fra Midtergade 11 i Hals. Foto: © Peter Wendelboe.

Den svenske vanesvindlerske,
der under navnet Pella Estelle Caroline Möller 19. marts 2019 med store armbevægelser rykkede ind på adressen Strandvejen 8 i Blokhus for at indrette en såkaldt "Pianobar", har siden skiftet navn talrige gange.

En sand stribe af brudte aftaler viser sig i kølvandet efter den svenske kvindes mange forretningsforetagener rundt om i Danmark.

Nu kalder hun sig "Hanne Charlotte Rasmussen" og er i gang med sit (mindst) 10. fupnummer siden Blokhus.

Udlejere og håndværkere både øst og vest for Storebælt advarer nu igen mod den svenske kvinde.

Alene i løbet af de sidste tre måneder har hun forladt to ubetalte lejemål i Hals efter at have sat ejerne i store udgifter.


Købet af denne ejendom i Frederikshavn blev i 2020 ikke til noget, efter at ejendomsmægleren havde læst kanalblokhus.dk. Foto: © Peter Wendelboe.

I Hals har hun efterladt lejemålene i ejendommene Midtergade 11 og Lille Fjordgade 5B ramponerede efter sin hærgen.

Begge steder påstod hun at ville oprette hjemsted for firmaet "Mormors Ishus". Dette firmanavn er registreret i CVR registret i marts 2022. Men der er intet, der tyder på, at der er noget reelt bag tanken.

Samtidig har hun gennem retten i Aalborg fremsendt udokumenterede krav på 93.000 kr. til ejeren af Midtergade 11 for påståede følgevirkninger af fugtskader og skimmelsvamp mv. Lignende krav har hun fremsat ved fraflytningen af lejemål mindst tre andre steder i Nordjylland, blandt andet i Blokhus og Skagen.

Ved indgåelsen af lejemålet i Hals i forsommeren 2022 kaldte hun sig "Pelle Hjertshagen", men i kravet, fremsendt 6. september 2022 gennem retten i Aalborg, kalder hun sig "Hanne Charlotte Rasmussen".

Ifølge cvr-registret har den samme person gennem de sidste 3 år oprettet firmaer under forskellige navne i en lang række danske byer, blandt andet på Stevns, på Lolland og Falster, i Blokhus, Skagen, Frederikshavn, Sæby, Brovst og nu senest i Hals.

Hver gang har hun sat håndværkere i gang med forskellige arbejder og bestilt varer fra forskellige firmaer. Men hun har aldrig eller meget sjældent betalt for ydelserne.


Her efterlod Caroline i 2019 bl.a. et udbetalt flygel, samt stribevis af håndværkerregninger. Foto: © Peter Wendelboe.

Hver gang har hun ikke blot brugt nye firmanavne, men også ofte selv skiftet personnavn.

Hun har indenfor de sidste 3 år indgået lejemål forskellige steder i landet blandt andet under navnene Pella Estelle Caroline Möller, Pella Estelle Jertshagen, Pella Estelle Hjertshagen, Caroline Hjertshagen, Caroline Åkesdatter og senest Hanne Charlotte Rasmussen.

Se netavisens tidligere omtaler her: Pella Estelle

Hver gang er hendes lejemål blevet opsagt på grund af manglende betaling af husleje, og hver gang er hendes firmaer i restaurationsbranchen ikke blevet til noget.

Efter lejemålet i Midtergade 11 indgik hun 1. juni 2022 lejekontrakt om et nyere rækkehus i Lille Fjordgade 5B i Hals. Herfra blev hun opsagt pr. 1. september på grund af manglende husleje.


"Kæresten" betalte i sommeren 2021 alle udgifter og arbejdede som "slave" i dette hus på Erik Banners Vej på Gjøl. Nu gemmer han sig for hende i et krisecenter for mænd. Foto: © Peter Wendelboe.

Indskuddet ved indflytningen i Midtergade 11 klarede hun ved for 40.000 kr. at sælge husejeren et ramponeret Tvis-køkken, købt for Kviklån, og som sidst er registreret på adressen Erik Banners Vej 38 på Gjøl. Ejendommen havde hun købt ved at bruge et kreditkort, der tilhørte en godtroende mand fra Sæby, som troede, han var hendes kæreste.


I dette hus i Sæby franarrede Caroline hele en godtroende "kærestes" formue. Foto: © Peter Wendelboe.

Men køkkenet manglede ved boopgørelsen efter en tvangauktion i foråret. Nu er det på udlejerens regning blevet installeret i ejendommen Midtergade 11 i Hals.

Efter kun 2 måneder på den nye adresse i Lille Fjordgade 5B i Hals, medtog hun sin vane tro ved fraflytningen pr. 9. september 2022 nogle låger fra det helt nye køkken, som tilhørte ejeren. På samme måde har hun ifølge sine tidligere lejemål ved fraflytningen medtaget effekter, som tilhørte ejeren.

Flere gange tidligere er hun flyttet fra sine lejemål med en påstand om, at der var fugt eller skimmelsvamp og krav om erstatning. Det har hver gang vist sig, at påstanden om fugtskader var rent fiktiv.

Der foreligger dokumentation for, at der hverken er skimmelsvamp eller skadedyr i ejendommen Midtergade 11, Hals.

"Hanne Charlotte Rasmussen" har (i udlejerens navn) og på dennes regning rekvireret Niels Andersen, som er skimmel- og fugtteknikker fra "Bo Sundt - Dansk Skimmel- og Fugtteknik" for at få en dukumentation for de påståede fugtskader. Han har været i huset og lavet en test og konstateret, at der ingen skimmelsvamp er i huset.

Heller ikke de håndværkere, der gennem 2 måneder har arbejdet i huset, har observeret nogen former for eller spor efter skadedyr.

Desuden er der i forbindelse med et igangværende salg af ejendommen udarbejdet en tilstandsrapport, som heller ikke viser omtalte skader.

Overfor udlejer, naboer og forretningsforbindelser omtaler Pella Estelle Caroline Möller sig selv som "operasangerinde", og på den sociale platform LinkedIn fortæller hun, at hun har en "Masters Degree i Geofysik och Seismologi fra Aarhus Universitet, 2015-2021".

Se LinkedIn.

Aarhus Universitet afviser på Netavisens forespørgsel at kende noget til en studerende af dette navn, og i samme periode har den svenske kvinde haft travlt med indretning af fallerede barer og restaurationer på 10 forskellige adresser rundt om i landet.

Hvilket legat, Caroline Hjetshagen, eller hvad hun nu i øvrigt går og kalder sig, skullet bruge den påståede universitetsgrad til at opnå, er i øjeblikket uklart.
 

Læs Mere

Strandingskroen lukket resten af året


Lagt på nettet 20/9 2022 kl. 09:40 #1663659635

Foto: © Peter Wendelboe.

En læser fra København, hvis familie har haft sommerhus i Blokhus siden 1946, har spurgt om forholdene vedrørende Bingen og Strandingskroen, der nu har stået lukket igennem længere tid.

Vi har undersøgt forholdene.

Bingen bliver ikke åbnet for publikum igen. Den historiske bygning, der er den ældste i Blokhus, er nu lagerrum, personalerum og toiletter.

Strandingskroen er lukket på grund af personalemangel i branchen.

Direktionen påtænker at udleje lokalerne som selskabslokaler. Der kan eventuelt blive tale om takeaway mad i jul og nytår ... hvis der kan skaffes personale.


Sidste år var Strandingskroen ligeledes lukket i flere måneder.

En egentlig åbning af Strandingskroen er ikke på tale i år eller indenfor en overskuelig fremtid.
 

Læs Mere

Haute Couture på Museum for Papirkunst


Lagt på nettet 16/9 2022 kl. 17:18 #1663341504

Foto: © Peter Wendelboe.

Oplev Haute Couture Catwalk-event på Museum for Papirkunst - Nordens eneste papirmuseum.

Det amerikansk-kinesiske modebrand HANSCOOL fortolker i en ny kollektion Bit Vejles psaligrafiske værker.

30. september og 1. oktober bliver kollektionen vist i Museum for Papirkunst med hele Danmarks modeikon, den 87-årige moderedaktør Lotte Freddie, som konferencier.

Museet inviterer til High Haute Couture de Papir – et catwalk-modeshow, til fremvisning af
beklædningsfortolkninger af Bit Vejles fascinerende papirværker. Tøjet er baseret på Sjostakovitjs første pianotrio Opus 8 og ”Urnes-dronningen”, som er to af Bit Vejles psaligrafiske værker fra kerneudstillingen.

Tøjet er designet af Therese Holst, som er dansk designer for det amerikansk-kinesiske modebrand
HANSCOOL. Her har hun skabt en kollektion af eksklusive designs af tøj, sko og tasker udført i de fineste materialer.

Der er kun produceret 15 stk. af hvert design, så eksklusiviteten er høj. Disse eksklusive designs er dog heller ikke til salg, men udelukkende til ære for kunsten.

De kan, foruden på den pulserende catwalk, opleves i en efterfølgende udstilling på museet.

Lotte Freddie (i sit første ægteskab svigerdatter til kunstneren Wilhelm Freddie) har været dansk modedronning i mere end seks årtier. Hun er tidligere model, men er nu forfatter og livsstilsjournalist.

Inden catwalken skydes i gang, bliver der en rundvisning på museet af Bit Vejle, hvor man, foruden Bits egen kerneudstilling, blandt andet kan opleve udstillingen Paper Art People, som viser fantastiske papirskulpturer, designet af fire internationalt anerkendte papirkunstnere.

Efter catwalken serverer Museum for Papirkunst et glas bobler, og man kan gå på opdagelse i den spændende museumsbutik, hvor der netop disse aftener fås 20% rabat på alt i butikken.

Program
Kl. 17.00-17.30 Rundvisning med Bit Vejle
Kl. 17.30-18.00 Catwalk med Lotte Freddie
Kl. 18.00-19.00 Shopping og bobler

Eventet afholdes både d. 30. september og 1. oktober.

Der er fuldt booket lørdag d. 1. oktober, men man kan stadig nå at komme med fredag d. 30. september via ClubNord.dk.
 

Læs Mere

Hune Bageri lukker


Lagt på nettet 15/9 2022 kl. 12:23 #1663237399

Efter 40 år som leder og ejer af Hune Bageri, har 69-årige Poul Berg besluttet, at lukke butikken.

"- Jeg har gjort min indsats for fællesskabet, og det er tid til fuldt ud at nyde mine andre roller i livet; ægtemand, far og bedstefar," skriver Poul Berg på internettet.

Han har derfor besluttet, at tiden er kommet til at lukke Hune Bageri. Den 30. oktober 2022 bliver derfor sidste dag i bageriet.Det er ikke første gang, Hune Bageri har været sat til salg.

Den 22. marts 2018 kunne man se ovenstående annonce i aviserne.

Dengang blev det ikke til noget. Men nu er det alvor.

Poul Berg takker alle ansatte, nuværende som tidligere, samarbejdspartnere og ikke mindst kunderne for rigtig mange gode år.

En særlig tak sender han til Ove Klovnhøj, som har været en del af rejsen fra første dag.

De to har delt utallige nattetimer sammen, mens andre har sovet, og "Ove har en kæmpe andel i den succes, som Hune Bageri har været alle årene," siger Poul Berg.

Han lukker Hune Bageri stolt og glad over at han via sit virke, fra første til sidste dag, har haft en god forretning, der har været i stand til at være en god og stabil arbejdsplads for de ansatte, og som har kunnet bidrage positivt til lokalområdets fremgang samt give kunderne en god oplevelse og bagværk af højeste kvalitet.

Vintermånederne vil gå med at rydde op, mens han undersøger, hvem der har interesse i bruge lokalerne i fremtiden. Om det skal være virksomhedsdrift i de eksisterende rammer eller et projektbyggeri, lader han være helt op til den/dem der vil tage over.

Poul Berg ser nu frem til ikke længere at skulle dele min energi mellem familien og ansvaret for Hune Bageri og dets ansatte, og glæder sig til næste sommer, for første gang, at besøge Hune/Blokhus som gæst.
 

Læs Mere

36 kunstnere i Jammerbugt inviterer offentligheden indenfor


Lagt på nettet 15/9 2022 kl. 11:58 #1663235921

I forbindelse med Jammerbugt Kommunes kulturuge afholdes der ”Åbne Atelierdøre” 1. og 2. oktober 2022 kl. 11-16, hvor 36 kunstnere holder deres atelierer og gallerier åbent for gæster.

Der vil være mulighed for en snak med kunstnerne, se dem arbejde med deres kunst og selvfølgelig se på kunsten.

Se alle de medvirkende kunstnere her: https://openartjammerbugten.dk/

”- Åbne Atelierdøre” er arrangeret i samarbejde mellem Openartjammerbugten, de deltagende kunstnere og Jammerbugt Kommune.

Arrangørerne bag Openartjammerbugten er Susanna Knudsen, Billedkunstner, GallerY-San, Fjerritslev, Hanne-Marie Trier Danielsen, Billedkunstner, Art By Hanne-Marie, Fjerritslev og Anne-Mette Duelund, Naturfotograf, Tranum.

Se alle arrangementerne i Jammerbugt Kulturuge her: https://www.kulturblad.dk/
 

Læs Mere

Fårup Sommerland igen kåret som Europas bedste forlystelsespark


Lagt på nettet 15/9 2022 kl. 08:30 #1663229100


Her ses holdet fra Fårup ved prisuddelingen Park World Excellence Awards 2022 i London
Fra venstre: Tue Albrektsen, Teknisk chef, Niels Jørgen Jensen, adm. direktør, Morten Gade, Økonomichef og Bettina Christensen, Salgschef. (Pressefoto).

Fårup Sommerland blev i går for anden gang i træk kåret som Europas bedste forlystelsespark.

For andet år i træk er Fårup Sommerland kåret til Europas bedste forlystelsespark ved prisuddelingen Park World Excellence Awards 2022 i London.

Samtidig modtog Fårup Sommerlands nye forlystelsesinvestering,
den 40 meter høje og 905 meter lange forlystelse rutschebanen Fønix med en topfart på 95 kilometer i timen prisen som Europas bedste rutsjebane.

Den internationale prisregn kommer blot tre dage efter, at Fårup Sommerland søndag formiddag rundede en historisk milepæl og slog sin årlige besøgsrekord fra 2013.

Prisen som Europas bedste forlystelsespark faldt i kategorien for parker med under 1.5 million besøgende.

Park World Excellence Awards er en førende ordning for anerkendelse af en række af de bedste attraktioner på tværs af Europa, Mellemøsten og Afrika (EMEA), og kåringerne vækker således stor begejstring hos den nordjyske forlystelsespark.

"- Vi er utroligt glade for og stolte over at modtage priserne, som er en kæmpe cadeau til alle medarbejdere i Fårup Sommerland for det arbejde, vi udfører hver eneste dag. Vi har investeret massivt i parken de senere år for at udvikle den oplevelse, vi tilbyder vores gæster. Derfor er det helt fantastisk, at vores indsatser bliver bemærket internationalt, og at vi nu modtager denne overvældende hæder," siger Niels Jørgen Jensen, adm. direktør i Fårup Sommerland.


Holdet fik også European Star Award.

Foruden prisen fra Park World Excellence Award er Fønix også kåret som den bedste nye forlystelse i 2022 ved prisuddelingen European Star Award, der uddeles af magasinet Kirmes & Park International.

Den sidste åbningsdag i 2022-sæsonen er søndag den 23. oktober i forbindelse med afslutningen på efterårsferien, og den nordjyske turistattraktion forventer derfor at lægge yderligere på besøgsrekorden i den kommende tid.
 

Læs Mere

Iscafeen på Torvet lukker før tid


Lagt på nettet 14/9 2022 kl. 20:26 #1663187197

De høje elpriser tvinger Iscafeen på Torvet til at lukke før tid.

Rasmus Hundrup, der driver både Strandkiosken ved nedkørslen til stranden og Iscafeen på Torvet satte allerede for et par uger siden er skilt op i vinduet med oplysning om, at alle køb Vi vil blive belagt med en ekstra afgift på grund af de høje elpriser.

Nu har han også besluttet at lukke Iscafeen på Torvet før tid.

Normalt har begge cafeer åbent til og med uge 42, men nu er det udelukkende cafeen på stranden, der holdes åben.

Det sker for at reducere omkostningerne til driften.

På den måde sparer han udgifter til lønninger, som i stedet kan gå til strøm.
 

Læs Mere

Nyt samarbejde mellem sygeplejersker og paramedicinere


Lagt på nettet 14/9 2022 kl. 18:11 #1663171902

Foto: © Jammerbugt Kommune.

Fra i morgen kan sygeplejerskerne i Jammerbugt Kommune kontakte en paramediciner, hvis de har behov for faglig assistance, når en borger skal udredes i hjemmet.

Onsdag har Jammerbugt Kommune nemlig taget hul på et nyt samarbejde mellem sygeplejersker ansat i kommunen og paramedicinere fra regionen.

Et tættere samarbejde vil betyde færre unødvendige og akutte indlæggelser for borgerne, og dermed et mere hensigtsmæssigt behandlingsforløb.


Foto: © Jammerbugt Kommune.

Onsdag eftermiddag mødtes sygeplejerskerne fra Jammerbugt Kommune og Paramedicinerne for at hilse på hinanden, inden det egentlige nye samarbejde mellem de to faggrupper starter op i morgen, torsdag 15. september 2022.

”- Vi er meget begejstrede for samarbejdet, som får stor betydning for borgerne i Jammerbugt Kommune. Et tættere samarbejde vil skabe et langt bedre patient- og borgerforløb. Vi kan tilbyde borgerne et mere kvalificeret grundlag for vurdering inden en eventuel indlæggelse, samtidig kommer vi til at udnytte ressourcerne bedre på tværs af region og kommune. Forventningen er, at samarbejdet også øger trygheden for både borgere og pårørende”, fortæller Ib Nellemann, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget.

Paramedicinerne har mere avanceret måleudstyr, end de kommunale sygeplejersker, og paramedicinerne har også adgang til medicin i weekender. Så, når de ikke er tilkaldt akutte opgaver, kan de eksempelvis hjælpe sygeplejerne med yderligere diagnostik, med at genlægge IV-adgang eller andet, der kræver ekstra udstyr.

”- Vores vision er at styrke akutberedskabet i det nære sundhedsvæsen gennem dette samarbejde. Derfor er vi glade for at stille vores kompetencer til rådighed. Vi forventer, at samarbejdet vil give nogle mere hensigtsmæssige patientforløb til glæde for både borgerne og vores sundhedsvæsen”, fortæller Martin Rostgaard-Knudsen, der er lægefaglig direktør i Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland.

Når paramedicinerne har en 1-1-2 opgave, kan de omvendt kontakte den kommunale sygepleje, hvis de vurderer, at en borger ikke skal indlægges, men vil have gavn af et opfølgende besøg af en sygeplejerske, eller for at høre, om borgeren har en behandlingsplan.

”- Det nye og tættere samarbejde mellem kommunens sygeplejersker og regionens paramedicinere er en markant styrkelse af det nære sundhedsvæsen, hvor vi satser på forebyggelse frem for indlæggelse. Det betyder, at borgerne i langt højere grad kan modtage behandling i deres nærområde – her i deres hjem – i stedet for at de skal transporteres til sygehuset for at modtage behandling”, kommenterer borgmester Mogens Christen Gade.

Jammerbugt Kommune forventer også, at samarbejdet vil bidrage med gensidig erfaringsudveksling og styrke relationerne mellem kommunens sygeplejersker og paramedicinere, som vil styrke det nære sundhedsvæsen yderligere. 
 

Læs Mere

Ny aktivitet på Blokhus Torv


Lagt på nettet 14/9 2022 kl. 16:25 #1663165511

Foto: © Grand Forks Hersld.

Før efterårsferien opsætter Erhvervsforeningen Destination Blokhus en Teqball bane på Blokhus Torv.

En teqball bane ligner en bordtennisbane, men begge ender af bordet buer nedad, og spillerne må ikke bruge hænderne.

Spillet kombinerer elementer fra både fodbold og bordtennis, hvorfor der spilles med en tungere bold.

Sporten kan spilles i enten single- eller double-format, og ligaspil har også mixed-double-konkurrencer.

Der er ingen hænder involveret i spillet. Spillere sparker, knæer eller slår en Teqball frem og tilbage over bordet. Der er intet net, men derimod en plastadskiller, omtrent på højde med et bordtennisnet.

Spillere har tre forsøg på at få bolden på tværs og rotere deres positioner på den måde, som volleyballspillere gør, når de spiller i double.

Den nye teqball bane oprettes med støtte fra Nordkyspuljen for forventes opstillet inden Blokhus Efterårsfestival løber af stablen.

 

Læs Mere

Melvin Kakooza optog TV-show på Blokhus Hundefestival


Lagt på nettet 14/9 2022 kl. 15:40 #1663162831

Foto: © Blokhus Hunde Festival.

Lørdag besøgte TV-stjernen Melvin Kakooza Blokhus Hunde Festival for at lave optagelser til sit TV-show "Helt Sort".

Lørdag den 10. september 2022 blev Blokhus Hunde Festival på Rødhus Klit Camping midtpunkt for optagelser til underholdningsprogrammet ”Helt Sort”på TV2.

I serien rejser Melvin Kakooza rundt i Danmark og finder alternative vinkler på danskernes liv rundt omkring i landet.

I udsendelsen, som er planlagt til den 20. oktober 2022, besøger Melvin Kakooza nogle af de alternative festivaler, der bliver holdt rundt omkring i Danmark.

Der findes kun to hundefestivaler i Danmark, og den ene, som oprindelig hed Hune Hunde Festival, foregår altid den anden weekend i september.


Foto: © Blokhus Hunde Festival.

Her dukkede Melvin kakooza op, og deltog med en lånt hund blandt andet i agility. Bagefter var han med hunden til massage og besøgte desuden de mange boder på pladsen.
 

Læs Mere

Aftale om offentligt tilgængelige el-ladestandere


Lagt på nettet 14/9 2022 kl. 12:02 #1663149759

Jammerbugt Kommune har indgået kontrakt om etablering og drift af offentligt tilgængelige el-ladestandere.

Etablering og drift af el-ladestandere i Jammerbugt Kommune har været i offentligt udbud, og et samarbejde mellem kommunen og E.ON Drive betyder, at arbejdet ned etableringen begynder allerede torsdag 15. september 2022.

De offentligt tilgængelige el-ladestandere bliver primært etableret ved kommunale ikke-beboelsesbygninger med mere end 20 parkeringspladser. Disse parkeringspladser skal have etableret mindst én el-ladestander i tilknytning til parkeringsanlægget.

Dette skal ifølge ladestander-bekendtgørelsen være sket
senest 1. januar 2025. Forventningen er dog, at el-ladestanderne vil være etableret og i drift i løbet af et år.

Således vil ladeinfrastrukturen til el-biler i Jammerbugt Kommune være bedre rustet til den kommende turistsæson.

”- Jammerbugt Kommune har stået for det første udbud, der er lavet i kommunerne, efter at den nye lovgivning om opsætning af ladestandere er trådt i kraft. Vi er glade for at kunne udvide vores ladenetværk i Jammerbugt til gavn for området og for turister. Ladestanderne bliver en del af E.ON’s landsdækkende ekspanderende ladenetværk”, fortæller Anders Krag, der er chef for E.ON Drive infrastruktur.

På kommunens hjemmeside findes en liste over de lokaliteter, hvor E.ON opsætter offentligt tilgængelige el-ladestandere, jf. ladestander-bekendtgørelsen. Listen vil blive opdateret i takt med, at de forskellige el-ladestandere kommer i drift.

Se listen over de nye ladestandere.

”- I Jammerbugt Kommune ser vi frem til samarbejdet med E.ON Drive. Vi glæder os over at være den første kommune, der har udbudt etablering og drift af el-ladestandere, efter den nye lovgivning er trådt i kraft. Det betyder, at kommunens borgere og besøgende allerede inden dette års udløb vil opleve, at de første kommunale el-ladestandere kommer i drift”, siger formanden for Teknik- og Miljøudvalget Michael Krogsgaard i en kommentar til sagen.
 

Læs Mere

Indbrud i Jetsmark Skolecenter


Lagt på nettet 14/9 2022 kl. 10:37 #1663151870

Det ufærdige Jetsmark Skolecenter har allerede været udsat for indbrud. Der stjålet forskelligt elektronisk udstyr, blandt andet en 3D printer.

I weekenden mellem fredag eftermiddag og mandag morgen var der indbrud i Jetsmark Skolecenter Kaas i Pandrup.

Gerningspersonen kom ind på skolen ved at afmontere en rude til et af klasselokalerne – samme sted blev brugt som udgang.

Til at afmontere ruden blev et koben eller en skruetrækker formodentligt benyttet. 

En patrulje fra Nordjyllands Politi blev tilkaldt, og forskellige spor blev sikret ved ankomsten. 

Fra skolen tog gerningspersonen en 3D printer, boremaskiner, forskelligt værktøj, programmeringsudstyr, et modem og en bærbar computer.

Har du set noget i området i weekenden? Kontakt Politiet på 114. 

 

Læs Mere

Offentlig kåring af vinderen af Arkitekturprisen


Lagt på nettet 13/9 2022 kl. 18:10 #1663085427

Nu skal vinderen af Arkitekturprisen 2022 i Jammerbugt Kommune kåres.

Alle er velkomne til at tilmelde sig et gratis arrangement tirsdag 4. oktober 2022 kl. 15-17.30 på Fjerritslev Bryggeri- og Egnsmuseum, Østergade 1B i Fjerritslev.

Interesserede kan tilmelde sig det gratis arrangement på https://raadhusjammerbugt.nemtilmeld.dk/336/ senest 26. september 2022.

Borgmester Mogens Christen Gade vil byde velkommen med en tale, arkitekten Mogens Husted Kristensen fra Friis & Moltke Arkitektur vil tale om arkitektur og give en begrundelse for de udvalgte vinderprojekter, og der vil blive serveret pindemad med vand og kaffe ved arrangementet.

Der har i alt været 17 indstillede projekter til arkitekturprisen, og et udvalg har efter et formøde været ude at se på 8 af dem.
 

Læs Mere

Jammerbugt opnåede ikke i 1. omgang at blive `velfærdskommune`


Lagt på nettet 13/9 2022 kl. 00:33 #1663022034

Jammerbugt Kommune fik ikke eftertragtet tilladelse.

Torsdag d. 8. september 2022 blev der pr. brev fra beskæftigelses-minister Peter Hummelgaard givet besked om, at Jammerbugt Kommune desværre ikke udpeges som velfærdskommune på beskæftigelsesområdet.

Beskæftigelsesministeren skriver, at udvælgelsen er foretaget ud fra en samlet vurdering.

I alt 51 danske kommuner havde tilkendegivet interesse for at blive velfærdskommune på dette område, og alene fire fik muligheden.

Regeringen har udvalgt Hillerød, Greve, Silkeborg og Aabenraa Kommune som velfærdskommuner på beskæftigelsesområdet.

Velfærdskommunerne skal i videst muligt omfang sættes fri af statslig regulering i beskæftigelsesindsatsen.

Fra 1. juli 2023 vil de fire kommuner få størst mulig frihed til at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen, så borgerne får en bedre og mere individuel betjening. Samtidig bliver det lokale ledelsesrum øget for at give mest mulig frihed til den enkelte medarbejders faglighed.

De fire kommuner er blandt andet valgt ud fra størrelse, geografi og socioøkonomi.

Afslaget betyder, at sagen igen er sat på Økonomiudvalgets dagsorden til mødet den 14.09.2022.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har tidligere, hhv. 24. august og 1. september drøftet fagområde for en velfærdsaftale og dér besluttet at fastholde interessetilkendegivelsen for at indgå en velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet.

Nu ønsker Jammerbugt Kommune at tage stilling til, om kommunen skal lægge billet ind på at blive velfærdskommune på et af tre andre områder: Folkeskole, dagtilbud og ældre.
 

Læs Mere

Fire nye lejligheder klar på Støvesvej 1 i 2023


Lagt på nettet 12/9 2022 kl. 17:13 #1662995604


Her lå engang Niels Jensens hus. Foto: © Peter Wendelboe.

Byggeriet på Støvesvej 1 (Niels Jensens gamle hus) er nu så fremskrendet, at en endelig færdiggørelsedag er indenfor rækkevidde.


Niels Jensens hus (nu nedrevet).

Der bliver opført 4 ejerlejligheder , alle i et plan (2 i stueplan og 2 på 1. sal), alle på 95 m2 + 4 m2 redskabsskur. Desuden bliver der fire p-pladser.


Sådan kommer det nye hus til at se ud.

Husene opmures med facadevæg både ind- og udvendigt. Efterfølgende bliver facaden vandskuret.

Lejlighederne indeholder: Entre, badeværelse, 2 værelser, stor stue/køkken-alrum.

Lejlighederne opvarmes med luft til vandanlæg og har alle store selvstændige altaner eller terrasser.


Byggeriet er godt i gang. Foto: © Peter Wendelboe.

Lejlighederne forventes færdige 1. april 2023. Prisen bliver 3.298.000 kr. pr. stk.

Bygherren er 65-årige Finn Jensen fra Hals, der tidligere blandt andet har ejet Hals Camping, og hvis hustru nu ejer Hals Hotel.

Det er Finn Jensens femte byggeri i Blokhus. Tidligere har han stået for det, der i dag hedder Klitvejen 4 og 2, byggeriet bag Lanternen på Aalborgvej 12 og byggeriet på Aalborgvej 28.

Byggeriet på Støvesvej bliver ikke Finn Jensens sidste i Blokhus. Han har allerede flere planer. Men dem kan vi ikke fortælle om, før der er skrevet papirer på grundene. Det sker formodentlig i næste uge.

På spørgsmålet om hvorfor Finn Jensen, der er opvokset og har boet hele sit liv i Hals, har kastet sin kærlighed på Blokhus, er svaret kort:

"- Det er jo her det "sner" (sker)!"

Yderligere detaljer om det nye projekt kan ses her.
 

Læs Mere

Kiki Bach ønsker en pause i politik


Lagt på nettet 12/9 2022 kl. 13:44 #1662983090

Kiki Bach (S) ønsker en pause som formand for Jammerbugt Kommunes Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg.

"- Gennem de seneste uger har min krop sendt meget kraftige signaler om, at jeg skal trække stikket. Et par lægebesøg har gjort det klart, at jeg skal sætte tempoet lidt ned i en periode," skriver Kiki Bach i dag på Facebook.

Kiki Bach trækker dog ikke stikket helt. Hun fortsætter i sit job som lærer, men hun har netop sendt en anmodning til borgmesteren og kommunalbestyrelsen om en sygemelding/sygeorlov.

"- Det er absolut ikke nemt for mig - for jeg elsker politik - jeg elsker at tænde ild, men selv ild har brug for ilt for ikke at brænde ud. Så jeg tager en pause for at passe på mig selv og vende endnu stærkere tilbage," fortæller Kiki Bach.
 

Læs Mere

Gadeshow, koncert og kunstudstilling


Lagt på nettet 12/9 2022 kl. 13:32 #1662982321Kulturugen i Jammerbugt Kommune bliver skudt i gang hen over weekenden fredag 30. september med gadeshow og lørdag 1. oktober med officiel åbning med koncert og kunstudstilling.

Fredag 30. september kan man i forbindelse med Jammerbugt Kommunes kulturuge opleve et gadeshow i Fjerritslev kl. 14 og i Brovst kl. 16, og lørdag 1. oktober kommer gadeshowet til Pandrup kl. 10 og til Aabybro kl. 12.Kulturugens Gadeshow præsenteres i samarbejde med handelsstandsforeningerne i de fire største handelsbyer og Jammerbugt Kulturskole, og der er underholdning for hele familien med gøgl, løjer, musik og sang.

Lørdag 1. oktober om eftermiddagen er der så officiel åbning i Kultur- & Erhvervscenter Jammerbugt.Det foregår med Sara Grabow og Den Danske Sangskat. Inden koncerten kan man opleve fernisering på en kunstudstilling med Malerklubben Regnbuen og åbningstale med formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, Helle Bak Andreasen.Det er anden gang, at Jammerbugt Kulturuge løber af stablen, og formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, Helle Bak Andreasen, fortæller, at kulturugen er iværksat for at give borgerne gode, spændende og lærerige kunst- og kulturoplevelser.

”- Kulturugen afvikles i samarbejde med de kulturelle ildsjæle, og vi er meget glade for den store opbakning, der er til kulturugen. ”Kulturen Rykker Ud” er et koncept, hvor de lokale kulturaktører får mulighed for at præsentere professionel kultur for deres publikum uden at skulle betale så meget for det, da vi, Jammerbugt Kommune, sørger for at booke nogle gode navne, som kulturforeningerne kan tage imod. ”Kulturen Rykker Ud” giver kvalitetskultur til borgere i alle dele af Jammerbugt Kommune, og netop dét ligger os meget på sinde”, fortæller Helle Bak Andreasen.

I år er der, som noget nyt, aktivitetsidéer til børnene i skolernes SFO’er.

Kiki Bach, der indtil i dag har været næstformand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, glæder sig over, at kulturugen præsenterer kultur for alle aldre, og at børnene i 2022 også er i fokus med børneteater, gadeshow og aktivitetsidéer til SFO’er.

”- For os er det vigtigt, at børn, allerede fra de er helt små, præsenteres for kunst og kultur, da det giver dem skønne oplevelser og er med til at danne dem, og forhåbentlig kan de også senere i livet få oplevelser gennem kunst og kultur”, siger Kiki Bach.

Man kan se alle Jammerbugt Kulturuges mange arrangementer på www.kulturblad.dk.
 

Læs Mere

Gæst nummer 656905 i Fårup Sommerland


Lagt på nettet 11/9 2022 kl. 12:30 #1662894993


Foto: © Fårup Sommerland.

Søndag formiddag blev en historisk rekord slået ved indgangen til Fårup Sommerland.

Årets gæst nummer 𝟔𝟓𝟔.𝟗𝟎𝟓 passerede søndag formiddag tælleapparaterne.

Det er det højeste antal besøgende nogensinde i en Fårup-sæson, siden parken åbnede i 1975!

Og dét skulle selvfølgelig fejres!


Foto: © Fårup Sommerland.

Direktør Niels Jørgen Jensen stod parat med blomster konfetti og gavecheck, og Aalborg Garden trak op.

Den heldige vinder var en familie fra Jerslev, der består af mor Ina Smidt, far Allan Bang og børnene Rosa, Cecilie og lillebror Thor, der fik lov at fyre konfettirør af.

Mormor og Besser, Helle og Flemming Smidt var også med.

Nu glæder familien sig til et ophold på Hotel Fårup.

Parken havde i dag sidste åbningsdag i sommersæsonen. Den åbner igen til efterårsferiens "løvfald" om fire uger.
 

Læs Mere

Tre partier forlod forhandlingerne om kommunes budget i utide


Lagt på nettet 9/9 2022 kl. 18:20 #1662740446

Kun fire partier underskrev budgetaftalen.
Foto: © Jammerbugt Kommune.


Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune er fredag og lørdag i denne uge samlet på Hotel Højgaarden ved Slettestrand for at drøfte budgettet for 2023. Men tre partier forlod mødet allerede fredag klokken 16 i utilfredshed med forhandlingerne.

Det betyder at kun konstitueringsgruppen fra kommunalvalget i 2021 – bestående af Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre står bag aftalen om budgettet for 2023-2026.

Nye Borgerlige, Lokallisten og Konservative tog hjem fredag klokken 16.Billedet herover er historisk. Det viser de fire partier, der ikke deltog i budgetforliget. Det er første gang under borgmester Mogens Gades lange regeringstid, at der ikke har været enighed om et budgetforlig i Jammerbugt Kommune.

Budgettet er ikke retvisende, mener de tre partier.

Ifølge en pressemeddelelse, som de tre partier har udsendt, har et af kardinalpunkterne været, hvilke forventninger kommunen har til plejepersonalet i ældreplejen.

Der er simpelthen flere elementer i budget 2023, der indikerer, at der ikke er styr på kommunens budgetplanlægning, mener de.

Dermed er den mangeårige tradition om enighed om budgetaftalen brudt.

Men med 23 ud af kommunalbestyrelsens 27 medlemmer er der alligevel tale om en bred budgetaftale, hvor der er fokus på den borgernære velfærd og en fastholdelse af en fornuftig kommunal økonomi, mener borgmester Mogens Chr. Gade.

”- Vi fortsætter traditionen med et bredt forlig med dette års budgetaftale, og jeg vil gerne takke forligspartierne for evnen og viljen til det brede samarbejde, det er afgørende for den økonomiske stabilitet, der præger Jammerbugt Kommune. Vi står i en usikker tid med fortsatte coronaudfordringer og krig i Europa, og det er ikke det bedste udgangspunkt for den kommunale økonomi.

Derfor har budgetlægningen været præget af store udfordringer, ikke mindst på grund af mindre indtægter end forventet og større udgifter på en del områder. Det har medført, at Jammerbugt Kommunes råderum, som mange andre kommuners, er kraftigt reduceret i 2023. Det afspejler Jammerbugt kommunes budgetaftale også, her har det været nødvendigt at prioritere på både driften og anlæg for at sikre et solidt budget. Det har været en kompleks opgave, men det er lykkedes at prioritere de store serviceområder på trods af et stramt udgangspunkt”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

På trods af en kompleks opgave med budgetlægningen, er det lykkedes at afsætte midler til at sikre et budgetløft til seniorområdet på 18,5 mio. kr., og dermed fastholdes det nuværende serviceniveau i hjemmeplejen. Klippekortsordningen hos borgere i eget hjem og på plejecentrene bibeholdes i sin nuværende form, så de svageste borgere fortsat har mulighed for at tilvælge aktiviteter efter eget valg.

På det specialiserede børne- og voksenhandicapområde er udvikling præget af en stor tilgang af borgere med særlige behov, og udgiftsniveauet ligger over landsgennemsnittet. For at imødekomme eventuelle stigende udgifter i 2023, er der afsat samlet 15 mio. kr., så serviceniveau og kvalitet kan fastholdes.

Den decentrale organisering med børnepasning fastholdes, så der fortsat er børnepasning de steder, der allerede er i dag, ligesom skolestrukturen er slået fast i forbindelse med evalueringen af projekt "Liv i by og skole".

Med et anlægsbudget på 102 millioner kr. i Budget 2023 investeres der bredt i Jammerbugt Kommune med både store og små investeringer.

Midtbyplanen i Pandrup kan sættes i gang. Skovsgaard Boldklubs klubhusprojekt er fuldt finansieret. Renoveringen og udbygningen af Idrætscenter Jammerbugt I Fjerritslev kan sættes i gang, og der er stadigvæk penge til nedrivning af saneringsmodne huse og til halpuljen. Der investeres også i elladestandere og i omlægning fra naturgas til fjernvarme.

”- Den brede budgetaftale bekræfter den politiske og økonomiske stabilitet, der er i Jammerbugt Kommune. Med Budget 2023 har vi sat en ny dagsorden for fremtidig udvikling af vores dejlige kommune”, udtaler Borgmester Mogens Christen Gade.

Budgettet godkendes endeligt, når Kommunalbestyrelsen 2. behandler det 13. oktober 2022.
 

Læs Mere

Fonden Sol og Strand uddeler igen midler


Lagt på nettet 9/9 2022 kl. 14:40 #1662727218

Nu kan der igen ansøges om støtte til velgørende og humanitære formål fra ”Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld”.

”Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld” – der er hovedejer af Sol og Strand Feriehusudlejning A/S – har netop igen åbnet for modtagelse af ansøgninger om støtte til almenvelgørende og humanitære formål. Der kan ansøges om støtte på 100.000 kroner, og der udloddes i alt 1 mio. kr.

Det bliver den anden millionudlodning fra fonden i 2022 – efter at fonden i marts ekstraordinært tildelte seks danske nødhjælpsorganisationer et tilskud på tilsammen en million kroner til deres humanitære arbejde i det krigshærgede Ukraine.

Og ligesom i 2021 vil ejerne af de 6.500 private danske sommerhuse og ferieboliger, som lejes ud gennem Sol og Strand i 2022, gennem en meningsmåling blive inddraget i udvælgelsen af de målgrupper, som fondens donationer skal tilgå.

Også alle danske og udenlandske lejere af sommerhuse gennem Sol og Strand – samt alle ansatte hos Sol og Strand – får gennem meningsmålinger mulighed for at fortælle inden for hvilke kategorier, fondens donationer skal falde.

Advokat Jens Stadum, der er bestyrelsesformand i Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld, siger:

"- Vi begyndte i 2021 at indhente tilbagemeldinger fra husejere, feriegæster og ansatte i Sol og Strand gennem meningsmålinger. Og det gør vi igen. For inputtene fra meningsmålingerne sidste år var meget værdifulde for os i bestyrelsen, når vi skal tage stilling til de ansøgninger, vi modtager," siger bestyrelsesformand Jens Stadum.

"- Derfor ser jeg sammen med bestyrelsen frem til igen i år at modtage mange gode ansøgninger.
Jeg ved, at der er mange humanitære organisationer og projekter, som gør et kæmpe arbejde for andre mennesker. Og det er en vigtig drivkraft for mig og for hele bestyrelsen, at vi gennem vores ejerskab af Sol og Strand Feriehusudlejning A/S har mulighed for at støtte gode humanitære formål," siger bestyrelsesformand Jens Stadum.

Det vækker stor glæde hos ægteparret Margit og Kjeld Andersen, der i 1979 stiftede Sol og Strand Feriehusudlejning – og i 2019 overdrog ejerskabet af Sol og Strand til den erhvervsdrivende fond, ”Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld”.

"- Det er jo fantastisk, hvis vores livsværk kan hjælpe andre. Det var det, vi stræbte efter, da vi skabte fonden. Vi kan ikke ønske os noget bedre end at se den virksomhed, vi skabte, har udviklet sig til noget så stort og flot som Sol og Strand Feriehusudlejning - og nu også den fond, der igen i år sikrer donationer til en række af humanitære og velgørende organisationer. Det gør gavn for mange, og det varmer også os dybt," siger Margit og Kjeld Andersen samstemmende.

Fonden er en ledestjerne for Sol & Strand Feriehusudlejning.

På samme måde glæder det Per Dam, der er administrerende direktør i Sol og Strand Feriehusudlejning A/S, at store dele af overskuddet fra driften af Sol og Strands udlejning af sommerhuse og ferieboliger gennem fondens udlodninger gør en forskel:

"- Vi er ejet af en fond, som konsekvent deler ud af sit overskud til projekter til almenvelgørende og humanitære formål. Det er vi stolte af. Det præger hele vores organisation i hverdagen, at jo bedre vi gør det i Sol og Strand, jo mere kan fonden hjælpe andre," siger adm. direktør Per Dam, Sol og Strand Feriehusudlejning A/S.

Alle ansøgninger til ”Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld” skal ske gennem fondens hjemmeside

Det er muligt at ansøge fra 1. september 2022 og indtil udgangen af september 2022.

Herefter vurderer fondens bestyrelse i oktober og november ansøgningerne sammen med tilkendegivelserne fra husejere, feriegæster og ansatte, før udlodningen af de ti gange 100.000 kroner finder sted i december.


Disse 10 humanitære organisationer modtog hver 100.000 kr. fra fonden i 2021.

ADHD-foreningen
Bedre Psykiatri
Angstforeningen
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade
Det Kærlige Måltid
Dansk Gymnastik- og Idrætsforbund (DGI)
Børnesagens Fællesråd
Skyggebørn
Læger Uden Grænser
Den Danske Hyderabad Fond
 

Læs Mere

Lokal collagekunstner på Motel Hune


Lagt på nettet 9/9 2022 kl. 12:24 #1662719040Nu kan den lokale collagekunstner Lene Hansen Langelunds arbejder ses på Motel Hune.

Udstillingen viser et udbud af Lene Hansen Langelunds collager, dækkeservietter,små og store kort.

 

Læs Mere

Kom med tilbage til 1920erne


Lagt på nettet 9/9 2022 kl. 10:08 #1662710905

Et af arrangementerne i forbindelse med Jammerbugt Kulturuge i uge 40 er en tur i tidsmaskinen tilbage til 1920erne.

Det foregår på Bratskov.

FOF Vendsyssel, Jammerbugt Bibliotekerne og Jammerbugt Kommune er gået sammen med de frivillige ildsjæle omkring Bratskov om at lave et arrangement mandag 3. oktober kl. 16-18.30 på Bratskov.

Her kan man opleve en stemningsfuld tidsrejse i herskabelige omgivelser og mærk historien:
• Forfatter Hans Gregersen fortæller om de brølende1920'ere.
• Ketty Johansson, Inger Thunbo og Bente Kristensen fra Historisk Mode fortæller om 1920’erne i Brovst og viser påklædning fra perioden.
• Café Bratskov har læst i klassiske kogebøger og fundet frem til en lille servering, som den kunne have set ud i 1920’erne.
• Ida Leding Larsen fører an på flygel og klaver og giver lydsporet til 1920’erne.
• De professionelle dansere Birgitte B. Nielsen og Kenneth Lisbjerg vil introducere datidens dans.

Billetter købes her: https://raadhusjammerbugt.nemtilmeld.dk/320/ (Det koster 100 kr., og der er et meget begrænset antal pladser).
 

Læs Mere

Prisværdigt initiativ på Blokhus Strand


Lagt på nettet 8/9 2022 kl. 23:43 #1662673401En gruppe unge mennesker fra omegnen af Blokhus tilbyder nu gratis at trække biler fri, der er kørt fast i sandet.

Det er Jens Petersen samt Peter Nielsen og Jane Nielsen fra Birkelse, der sammen med to andre unge mennesker er gået sammen og har dannet Facebook-gruppen "De gratis fritækkere".

Det er en gruppe mennesker, der har et godt hjerte for at hjælpe folk i nød nede på stranden.
Fx. start hjælp, luft til hjul, små reparationer og fritrækning.

De har lagt mærke til at andre ejere af firehjulstrækkere ligger på lur på stranden og venter på, at biler kører fast.

Så tilbyder de at trække dem fri mod betaling af 300 kr. for en personbil og 500 kr. for en autocamper.

* OPDATERET *

Opdateret kl. 23 med oplysninger om en hjælpsom mand fra Birkelse.

Det varme sommervejr har lokket umådeligt mange turister til stranden.

Bilerne holder i 3 eller 4 rækker både nord og syd for nedkørslen til Blokhus Strand.

Men de seneste dages tørke har også gjort sandet udsædvanligt porøst, så stribevis af biler er kørt fast - specielt på stykket forbi strandhusene syd for bækken og det bilfri område nord for bækken, hvor der begge steder kun er en smal kørevej ... eller rettere et par hjulspor der bliver dybere og dybere for hver time, der går. Alle andre pladser på stranden er optaget af solbadende gæster.

Et par 4-hjulstrækkere var lørdag eftermiddag kørt i stilling ved badehusene og tilbød hjælp mod klækkelig betaling.

Men en sådan griskhed blev øjensynligt for meget for de Nordjyske solbadende gæster.

En gruppe på 10-15 unge mænd og kvinder brugte eftermiddagen på at skubbe den ene bil fri efter den anden for øjnene af de to glubske 4-hjulstrækkeres indehavere.

Sådan handler ægte nordjyder!

Klokken 18 ankom Peter Nielsen fra Birkelse til stedet med sin Grand Cherokee Jeep.

Han havde også været her i forgårs og havde set problemet. Den dag hjalp han mange fri ... gratis. Og i dag vendte han tilbage med et udprintet skilt sat på alle fire sider af vognen med teksten:

"FRI-TRÆKNING GRATIS"!

Og til føreren af en autocamper, der holdt og bekymret betragtede de dybe hjulspor i det bløde sand ved badehusene, henvendte han sig og sagde: "- Jeg kører lige en tur frem og tilbage i sporet. Så er der fast grund for dig til at køre igennem.

Og det gjorde han! Og han blev på stedet og overvågede, at autocamperen kom sikkert igennem de uendeligt dybe hjulspor i det bløde sand.

Netavisen Kanal Blokhus tager hatten af for Peter Nielsen fra Birkelse!

De unge mennesker fra "De Gratis Fritrækkere" synes, de andre firehjulstrækkers pågåenhed er optrækkeri og har derfor stillet deres firehjulstrækkere gratis til rådighed for det kørende publikum.

Der er sat skilte op ved Strandkiosken og på deres biler.

Når de ikke lige er til stede på stranden, kan man ringe til følgende telefonnumre.

Jens Petersen 29 40 18 10 (land Rover)
Peter Nielsen 61 41 74 65 (gul jeep)
 

Læs Mere

Prototypen til klaphatten udstilles på Bratskov


Lagt på nettet 8/9 2022 kl. 17:55 #1662983700Herover ses i en aflåst montre selve den originale model fra 1982 til det, der to år senere blev kopireret og forsynet med dannebrogsflag i handskerne og kaldt "Klaphatten".

Den udstilles sammen med Dorthe Wendelboes originale arbejdstegninger på Jammerbugt Kommunes Kulturcenter, Bratskov, med fernisering 23. september, hvor Jammerbugt Kommune er vært ved en lille forfriskning.

Peter Wendelboe begyndte som portrætkunstner i Blokhus som 10-årig. Sammen med klaphatten udstilles ca. 80 andre af hans værker, fremstillet gennem 70 år. Værkerne er samtidigt velbeskrevet i en rigt illustreret bog, der netop er udkommet og fås i boghandlen samt på udstillingen med autograf.

Prototypen af "klaphatten" er udtænkt af Peter Wendelboe, og arbejdstegningen er lavet i 1982 af hans hustru, Dorthe. Hatten blev fremstillet som hjemmearbejde af skolepiger fra Aalborg. Den var i mange farver og havde intet med fodbold at gøre.
Se også Wikipedia (under afsnittet "Historie".)

Idéen blev født under et besøg i Carnaby Street i London i 1982, hvor snesevis af finurlige hatte med forskellige snoretræk var udstillet. Under EM i 1984 blev den kopieret og patenteret af en handelsskoleelev fra Frederiksberg og fremstillet i stor stil i rødt og hvidt, forsynet med dannebrogsflag i handskerne og gjort til et fodboldikon.

Udstillinger åbnes 23. september 2022 kl. 17:00 af kulturudvalgsformand i Jammerbugt Kommune, Helle Bak Andreasen. Alle er velkomne. Der er gratis adgang og mulighed for at få en unika-badge, skabt på stedet af Peter Wendelboe, med sig hjem.
 

Læs Mere

Soldatens Dag fejret i DGI-huset i Aabybro


Lagt på nettet 8/9 2022 kl. 16:25 #1662683133

Traditionen tro markerede Jammerbugt Kommune 5. september 2022 den nationale flagdag for tidligere udsendte i international tjeneste for Danmark.

Det skete i DGI Huset i Aabybro fra klokken 9.30 til 11.15.Til arrangementet var cirka 80 veteraner mødt op, og de blev bakket op af hele 17 faner og fanebærere, der leverede en flot indmarch til toner fra Aalborg Brass Band fra Flyvestation Aalborg. Borgmester Mogens Christen Gade stod for velkomsttalen, som i store træk var en hyldest og tak for den særlige indsats, de deltagende har ydet som udsendte i international tjeneste.

Borgmesteren satte i sin tale også fokus på det savn, der opleves, når nære relationer er ude på missioner, og som også de udsendte oplever til deres nære derhjemme. Borgmesteren talte også om, hvordan nogle udsendte kommer hjem som forandrede mennesker. Og netop dette var temaet for årets gæstetale, som blev holdt af Torben Lund.Torben Lund er selv veteran, der har oplevet krigens eftervirkninger på egen krop. Torben Lund lagde i sin tale vægt på, hvordan vi kan hjælpe veteraner, der har det svært, og han understregede også i sin tale, hvordan han har båret sig ad med også at se positivt på de mange ting, han stadig kan.

Jammerbugt Kommune glæder sig til at byde velkommen igen i 2023, når flagdagen igen vil blive markeret.
 

Læs Mere

Elpriserne får indflydelse på dagliglivet i Blokhus


Lagt på nettet 8/9 2022 kl. 13:09 #1662635354

Foto: © Peter Wendelboe.

De stigende elpriser får betydning for dagliglivet i Blokhus.

Værtshusene Den Kække Havfrue og Baghuset er allerede lukket permanent ... først og fremmest på grund af elprisen.

Det skete allerede for 3 uger siden. Men opmærksomme borgere har bemærket, at Den Kække Havfrue havde åbent i søndags. Det var dog kun for at fremvise den til en potentiel ny forpagter. Hvordan forhandlingerne om forpagtningen gik, vides endnu ikke. Der er endnu ikke underskrevet papirer.


Foto: © Peter Wendelboe.

Blokhus-Fonden overvejer i øjeblikket, hvorledes skøjtebanen på Torvet skal fungere i år. Andre byer har allerede besluttet ikke at holde liv i en el-nedkølet skøjtebane i år.

Men Blokhus-Fondens bestyrelse vil vente med at tage stilling til spørgsmålet til engang i oktober.Magisk Jul i Skulpturparken bliver naturligvis også berørt af de højere elpriser.

Ejeren af Skulpturparken, John Andersen, fortæller, at han overvejer at begrænse åbningstiden og desuden minimere antallet af lys i de enkelte dekorationer.

Men Magisk Jul vil også i år blive en begivenhed, der trækker turister til området.

"- Jeg har jo en forretning, der skal køre, så jeg kan ikke bare lukke," siger John Andersen.


Foto: © Peter Wendelboe.

Strandkiosken har sat et skilt op med oplysninger om, at priserne er forhøjet med tre kroner pr. 100 kroners køb.


Foto: © Peter Wendelboe.
 

Læs Mere

1 million kroner til gode lokale ideer


Lagt på nettet 8/9 2022 kl. 12:12 #1662631953

Nordea-Fonden støtter gode liv i byen og inviterer alle til at drømme stort og søge op til 1 mio. kr. fra "Her gror vi-puljen".

Nordea Fonden uddeler 50 mio. kr. fra puljen til idéer, der får bynaturen til at gro og fællesskaberne til at vokse.
Se hvordan på:

nordeafonden.dk/hergrorvi
 

Læs Mere

Danmarks hyggeligste hundefestival


Lagt på nettet 8/9 2022 kl. 10:29 #1662625760

Danmarks hyggeligste hundefestival holdes i weekenden på Rødhus Klit Camping.

Programmet ses herover. 

Læs Mere

Landsdækkende undersøgelse:
Jammerbugt er en erhvervsvenlig kommune


Lagt på nettet 7/9 2022 kl. 11:48 #1662544109

Dansk Industri offentliggjorde tirsdag resultaterne af deres landsdækkende undersøgelse ”Lokal Erhvervsvenlighed 2022”, som vurderer kommunernes erhvervsvenlighed.

Jammerbugt Kommune har ifølge undersøgelsen bl.a. udmærket sig inden for arbejdskraft, udbud, sagsbehandlingstider og kommunikation.

Erhvervsvenligheden i Jammerbugt Kommune er stigende.

I Jammerbugt Kommune har 59 virksomheder været med i undersøgelsen. Virksomhederne kunne i undersøgelsen angive på en skala fra 1-5, hvor tilfredse de er med kommunens erhvervsvenlighed. Her scorer Jammerbugt Kommune et gennemsnit på 3,74, hvilket er en stigning i forhold til forrige års undersøgelse.

Dansk Industris undersøgelse viser, at noget af det vigtigste for virksomhederne er, at kommunen har fokus på arbejdskraft. Og ifølge undersøgelsen er Jammerbugt Kommunes indsats for at tiltrække og sikre kvalificeret arbejdskraft forbedret. I forhold til 2021, hvor Jammerbugt Kommune fik en 58. plads blandt kommunerne, ligger Jammerbugt Kommune nu på en 36. plads.

”- Kvalificeret arbejdskraft er et helt centralt fokus i dagens Danmark. Derfor er det også vigtigt, at vi som kommune gør noget. Dét viser Dansk Industris omfattende undersøgelse, at vi gør – og at vi således arbejder målrettet med det”, udtaler borgmester Mogens Christen Gade.

Undersøgelsen viser desuden, at arbejdskraften i Jammerbugt Kommune har en stigende tendens i forhold til andelen af voksne, der har en uddannelse ud over grundskolen.

Virksomhederne i Jammerbugt Kommune er godt tilfredse med kommunes udbudsprocesser, herunder udbudsmateriale, tidsfrister og dialog. Virksomhederne er så tilfredse, at Jammerbugt Kommune her indtager en 10. plads blandt kommunerne.

”- Det glæder mig, at Jammerbugt Kommune får så flot en placering på landsplan i forhold til denne kategori. At vi har en god udbudsproces – og at vi udbyder opgaver i kommunen, så private leverandører også har mulighed for at løse opgaverne – gør, at vi sikrer en højere kvalitet i de tilbud, borgerne får”, siger borgmester Mogens Christen Gade.

Jammerbugt Kommune indtager flotte placeringer på sagsbehandlingsområdet.

Et andet resultat fra undersøgelsen omhandler virksomhedernes tilfredshed med Jammerbugt Kommunes sagsbehandling, og her opnår kommunen flotte placeringer:
- 14. plads i forhold til at have en kompetent og effektiv sagsbehandling af byggesager.
- 19. plads i forhold til at have en kompetent og effektiv sagsbehandling af virksomheders miljøforholdssager.
- 14. plads i forhold til at have en kompetent og effektiv sagsbehandling af sygedagpengesager.

Tilfredsheden med samarbejdet med Jobcenter Jammerbugt er desuden steget. Jammerbugt Kommune er således gået fra en 45. plads i 2021 blandt kommunerne til nu en 14. plads.

En del af Dansk Industris undersøgelse omhandler kommunikationen mellem virksomhederne og kommunen.

”- Vi har arbejdet målrettet på at styrke relationen mellem erhvervslivet og kommunen gennem dialog. Vi mener, det er vigtigt, at vi stiller os til rådighed for en dialog med erhvervslivet om, hvorvidt kommunen kan gøre mere eller andet for erhvervslivet, end vi gør i dag”, siger Erhvervs- og Turistchef i Jammerbugt Kommune, Anna Oosterhof.

Virksomhederne tilkendegiver, at de er meget tilfredse, og Jammerbugt Kommune får således også her flotte placeringer:
- Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens politikere: Her får Jammerbugt Kommune en 14. plads blandt kommunerne.
- Dialogen mellem erhvervslivet og kommunens embedsmænd: Her scorer Jammerbugt Kommune en 18. plads blandt kommunerne.
- Kommunens formidling af væsentlig information til virksomheder: Her går Jammerbugt Kommune fra en 40. plads i 2021 til en 14. plads i år blandt kommunerne.
- Tilfredshed med kommunens digitale erhvervsservice, herunder information på kommunens hjemmeside: Jammerbugt Kommune har forbedret sin placering blandt kommunerne med hele 36 pladser i denne kategori. Jammerbugt Kommune lancerede helt ny hjemmeside i efteråret 2021.

”- I 2022 har vi hele året rundt haft fokus på at være i tæt dialog med Jammerbugtens mange private virksomheder for at tale om de udfordringer den enkelte virksomhed oplever. Det kan være alt fra digitalisering, arbejdskraft, infrastruktur og den grønne omstilling”, fortæller Anna Oosterhof.

Grøn omstilling og erhvervsgrunde
I forhold til netop den grønne omstilling tilkendegiver virksomhederne i Jammerbugt Kommune, at de oplever, at kommunen har et stigende fokus på grøn udvikling som eksempelvis prioritering af bæredygtige og grønne indkøb.

I øvrigt fremgår det af undersøgelsen, at virksomhederne i Jammerbugt Kommune oplever en stigende tilfredshed med Jammerbugt Kommunes sikring af erhvervsgrunde med plads til udvikling samt hensyn til erhvervslivet i den lokale planlægning. Her er kommunen gået fra en 62. plads blandt kommunerne til en 21. plads.
 

Læs Mere

Jammerbugt Kommune får én samlet tandpleje i Brovst


Lagt på nettet 7/9 2022 kl. 11:43 #1662543799

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har besluttet, at det kommunale tandplejetilbud skal have én samlet placering, og den placering bliver ved Jammerbugt Sundhedshus i Brovst.

Baggrunden for at finde én samlet placering er en undersøgelse, som har vist en række forbedringspotentialer i kommunens tandpleje. Bl.a. at der er brug for at højne serviceniveauet i det kommunale, gratis tandpleje til børn og unge.

”- I øjeblikket går der længere mellem tandlægeundersøgelser end det, som vi i Kommunalbestyrelsen har fastlagt. Derfor har vi arbejdet med, hvordan vi kan højne muligheden for at efterleve det ønskede serviceniveau”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

I forbindelse med denne proces var der politisk enighed om, at der skulle etableres én samlet klinik i kommunen.

Formålet med at etablere én samlet klinik er, at give bedre mulighed for at:
- minimere sårbarhed i forbindelse med sygemeldinger og ferier.
- øge muligheden for faglig sparring mellem tandlæger, tandplejere og klinikassistenter.
- sikre faglig udvikling og ensartethed i kvaliteten af behandlinger, idet alt udstyr er at finde på samme klinik.
- styrke tiltrækning, rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft pga. større klinikfællesskaber med gode fysiske rammer og udstyr.
- udnytte stordriftsfordele, bedre udnyttelse af kvadratmeter samt mulighed for at genanvende inventar fra tidligere klinikker.

Som følge af beslutningen om at etablere én samlet klinik er der nu truffet beslutning om, hvor den samlede klinik så skal placeres.

I processen med at tage denne beslutning har Kommunalbestyrelsen forholdt sig til to mulige scenarier:
1) En samlet tandklinik i en ny bygning ved Jammerbugt Sundhedshus eller
2) En samlet tandklinik på en ny og ubebygget grund i Aabybro med tilhørende anlæggelse af parkeringsplads.

Det første scenarie har en anslået udgift på ca. 23-27 mio. kr., og det andet scenarie har en anslået udgift på ca. 23-28 mio. kr. For begge scenarier gælder det, at den årlige driftsbesparelse vil være på 300.000-425.000 kr. ved at samle de fire nuværende tandklinikker til én samlet klinik.

15 af Kommunalbestyrelsens medlemmer stemte for placeringen i Brovst, mens 12 af medlemmerne stemte for placeringen i Aabybro.

Den endelige beslutning, som et flertal i Kommunalbestyrelsen således stemte for, blev derfor at gå med scenarie 1 og dermed placere én samlet tandklinik i Brovst.

I den forbindelse blev det desuden besluttet, at en ekstern rådgiver skal vurdere mulighederne for at anvende den allerede-eksisterende bygning i Jammerbugt Sundhedshus.

Selvom et flertal nu har vedtaget denne beslutning, har der undervejs vist sig nogle bekymringer fra tandplejemedarbejderne.

De er bekymrede for, at Jammerbugt Kommune – med en placering af tandplejen i Brovst – ikke kan rekruttere og fastholde medarbejdere, som man kan i større byer som f.eks. Aalborg. Ligeledes fremhæver medarbejderne Aabybro som et bedre alternativ i forhold til kollektiv transport.

”- I Kommunalbestyrelsen har der været bred enighed om at samle tandplejen ét sted i Jammerbugt Kommune. Hvor den så skulle placeres, har været en anden og mere kompleks sag. Selvom der var et flertal i Kommunalbestyrelsen, som stemte for beslutningen om en placering i Brovst, så var vi nogen, der hellere havde set, at vi fik en samlet tandplejeklinik i Aabybro. Når det så er sagt, accepterer vi naturligvis flertallets beslutning, og så håber vi på, at placeringen bliver en succes, så vi sikrer, at vores børn og unge får en tandpleje med et højt serviceniveau”, udtaler formand for Børne- og Familieudvalget Susanne Møller Jensen.

Borgmester Mogens Christen Gade er enig med Susanne Møller Jensen i, at det har været komplekst at træffe beslutning om, hvor den samlede tandpleje skulle placeres.

”- Vi anerkender til fulde medarbejdernes bekymringer og har været lydhør over for disse og haft dem med i vores overvejelser. Når et flertal i Kommunalbestyrelsen alligevel vælger at træffe beslutning om at placere én samlet klinik i Brovst, er det fordi, vi har et kontinuerligt fokus på at sikre, at alle dele af vores kommune bringes i spil og udvikles. Derudover ønsker vi at udnytte de faciliteter, som vi i kommunen allerede har i Brovst i form af Jammerbugt Sundhedshus - og så har vi en tro på, at der også findes dygtige medarbejdere, som har lyst til at arbejde i dén del af Nordjylland”, forklarer borgmester Mogens Christen Gade om beslutningen.
 

Læs Mere

Åbent for indstillinger til årets Idrætspriser


Lagt på nettet 7/9 2022 kl. 11:30 #1662543028

Frederik Larsen fik års idrætslederpris i 2016.

Der er nu åbent for indstillinger til årets Idrætspriser, Lederpris og Unglederpris.

Nu er det atter tid til at hylde Jammerbugt Kommunes idrætsudøvere og ledere. Offentligheden har nu mulighed for at komme med bud på, hvem der skal tildeles Årets Idrætspris, Lederpris eller
Unglederpris.

Indstillingen af kandidater kan ske på Jammerbugt Kommunes hjemmeside.

Fristen for indstillinger til Lederprisen og Unglederprisen er søndag d. 23. oktober 2022. Fristen for indstillinger til Idrætspriser er søndag d. 27. november 2022.

Forslag til modtagere kan både være enkeltpersoner eller grupper fra Idrætsfor￾eninger.

Kriterierne er som følger:

Idrætspriser
Idrætsprisen uddeles til idrætsudøvere (individuelle eller hold) i Jammerbugt Kommune, som i det indeværende år har vundet medaljer ved et godkendt nordjysk,
jysk eller dansk mesterskab eller et højere rangerende mesterskab eller på anden måde har gjort sig særlig fortjent til en idrætspris.

Lederpris
Årets Lederpris tildeles en leder inden for det frivillige børne- og ungdomsarbejde i Jammerbugt Kommune.

Prisen tildeles som påskønnelse for stabilt, dygtigt, initiativrigt, forebyggende og helhedsorienteret arbejde. Med prisen følger en check på 2.500 kr.

Unglederpris
Jammerbugt Kommune har i samarbejde med DGI Nordjylland stiftet prisen ”Årets Ungleder”. Årets unglederpris tildeles en leder under 18 år, som enten har været særligt engageret i foreningslivet og/eller har vist vilje til at dygtiggøre sig inden for foreningsarbejdet. Med prisen sættes der bl.a. fokus på unglederne som rollemodeller for andre unge, og der skabes opmærksomhed blandt de unge, om det positive i at virke som leder eller instruktør i en af vores mange foreninger.

Med prisen følger en check på 2.500 kr.

Årets prisuddeling løber af stablen tirsdag d. 6. december 2022 i Brovst Sport- og
Kulturcenter.
 

Læs Mere

3 spændende foredrag arrangeret af Folkeuniversitet


Lagt på nettet 7/9 2022 kl. 10:00 #1662544822

Rune Engelbreth Larsen, Cand.mag. i idéhistorie, medlem af Etisk Råd og medlem af Repræsentantskabet i Danmarks Naturfredningsforening.

Folkeuniversitet Jammerbugt står bag tre forskellige foredrag i efteråret 2022.

Arrangementerne er lavet i samarbejde mellem den lokale folkeuniversitetskomite og lokale kulturarrangører.

De tre foredrag er:

1. Er vildere naturnationalparker svar på Danmarks naturkrise? v/ underviser Rune Engelbreth Larsen, cand. mag. i idéhistorie, medlem af Etisk Råd og medlem af Repræsentantskabet i Danmarks Naturfredningsforening.
Tid og sted: Mandag 26. september 2022 kl. 19-21 i Gjøl Natur- og Kulturcafe.
Pris: 60 kr. inkl. kaffe og kage.


Foto: © Lars Horn/Nordjyske Museer .

2. REGAN Vest v/ underviser Ulla Varnke Sand Egeskov, cand. mag., Museumsinspektør, Nordjyske Museer/Koldkrigsmuseet REGAN Vest.
Tid og sted: Onsdag 5. oktober 2022 kl. 19-21 i Bryggergården i Fjerritslev.
Pris: 60 kr. inkl. kaffe og kage.3. Sorg v/ undeviser Peter Clement Lund, Studieadjunkt, Psykologi, ph.d., Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet.
Tid og sted: Mandag 7. november kl. 19-21 i Nørhalne Sognegård.
Pris: 50 kr. inkl. kaffe og kage.
Læs mere om de enkelte foredrag og køb billetter her: Folkeuniversitet Jammerbugt | Jammerbugt Kommune (nemtilmeld.dk)
Programmet er sammensat, så det tilgodeser forskellige interessefelter og fælles for de tre foredrag er, at de er på et højt fagligt niveau, hvor forskere giver af deres viden.

Foredragene er desuden valgt ud fra en aktualitet (Regan Vest åbner f.eks. for offentligheden i begyndelsen af 2023).
 

Læs Mere

Avanceret dronesporing på Blokhus Strand


Lagt på nettet 6/9 2022 kl. 11:40 #1662457223

Foto: © Peter Wendelboe.

Tirsdag formiddag kunne man på Blokhus Strand opleve ovenstående opstilling af teknisk udstyr.

Det var Jan Dorn Johansson, CTO i firmaet MyDefense, som afprøvede avanceret dronesporingsudstyr.

Hans kollega var kørt til Saltum for derfra at sende forskellige droner i forskellige størrelser op i forskellige højder.

Med sit udstyr på Blokhus Strand kunne Jan Dorn Johansson så nøje identificere dronernes størrelse, højde og nøjagtige position.

Udstyret anvendes både af forsvaret og af politiet. Desuden er 50 udgaver af dronesporingsudstyret i øjeblikket i gang i krigen i Ukraine.

Foruden den store station, som ses på billedet herover, anvendes i Ukraine en lille lommeudgave, som soldaten kan have på sig og dermed sikre sig, at ikke fjendtlige droner med våben nærmer sig.

Firmaet MyDefence er 8 år gammelt og har hovedkvarter på Bouet Møllevej i Nørresundby.
 

Læs Mere

Indbrud i svømmehal


Lagt på nettet 5/9 2022 kl. 12:56 #1662375363

En medarbejder i Jetsmark Idrætsforening fik sig en knapt så positiv overraskelse, da hun ankom til svømmehallen i Pandrup lørdag.

I nattens løb havde der nemlig været indbrud. 

Gerningspersonen havde bevæget sig rundt i en kantine og ved en trappeopgang, da flere genstande fra de to rum var forsøgt fjernet. Heriblandt to fjernsyn. Personen forlod svømmehallen med en projekter og en tv-boks. 

Ved politiets ankomst blev flere forskellige spor sikret. 
 

Læs Mere

Indvielse af krolf-banerne hos Fun Art Blokhus


Lagt på nettet 5/9 2022 kl. 10:12 #1662365531

Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) inviterer onsdag 21. september 2022 til indvielse af de nye baner hos Fun Art Blokhus.

Det sker fra klokken 13 til 16.

Alle krolfspillere i Region Nordjylland er inviteret til at deltage.

Alle skal spille 3 x 12 huller. Der er pokaler til vinderne og medaljer til nummer 1, 2 og 3 i henholdsvis dame- og herrerækken.

Der afsluttes med kaffe.
 

Læs Mere

HOOK AND COOK event på Blokhus Strand


Lagt på nettet 3/9 2022 kl. 16:05 #1662242731

"Tør du?" er årets tema, når HOOK AND COOK indtager vandkanten på Blokhus Strand søndag 4. september 2022.

Erhvervsforeningen Destination Blokhus kan i samarbejde med Visit Nordvestkysten i morgen, søndag, byde på et hav af oplevelser for hele familien på stranden.

Der vil være rig mulighed for
at blive udfordret og teste alle sanser og grænser af - alt sammen i kystens tegn.

"- Det bliver tåkrummende,
nervepirrende og van(d)vittig sjovt. Kom og udfordr din far, mor, søster, bror eller ven, til Danmarks nok mest nervepirrende event," lover Erhvervsforeningen Destination Blokhus.

Sandorme, vandmænd, frisk tang, lugte og smage fra fisk - tør du udfordre alle dine sanser i havets tegn?

Vildmarks Jon, Outnature, Badass Biology og FunCenter Aalborg har stablet et hav af grænseoverskridende
aktiviteter på banen for at sætte både børn og voksne på prøve, og arrangørerne lover, at lattermusklerne nok skal blive brugt.Deltagerne vil få mulighed for at smage på dele af fisken, som normalvis ikke findes på tallerkenen. De vil blive udfordret på, hvor gode, de er til at føle sig frem, bruge balancen med en slimet fisk i hånden, og de vil kunne prøve kræfter med en dykkertank midt på stranden og meget, meget mere.

Der er i alt 10 udfordringer på Blokhus strand. Hvis man gennemfører dem, får man et HOOK AND COOK-stempel for hver løst udfordring og modtager et flot diplom som bevis herpå.

Der er gratis adgang for alle, og
diplomer udleveres til alle modige vindere efter først til mølle-princippet.

Anderæs på dybt vand, Havets skattepose, piratpinde, slikmuslinger, fiskeæg, frisk tang og fiskeøjne, et russiskroulette-anderæs, hvor intet er sikkert og man hurtigt kan komme på dybt vand.

Det populære Anderæs i Blokhus har i forbindelse med HOOK AND COOK og årets ”TØR-DU?” tema taget en uventet og tåkrummende drejning. De små badeænder sættes, som altid, ud i Blokhus Bæk. Hver en farvet and repræsenterer en madvare i fiskens tegn. Det kan være en velsmagende slikpose, og det kan være slimede fiskeøje. Vinder-anden er den and, der først når over målstregen og udløser den ”hav-godte”, som farven repræsenterer.

Har man købt sig ind på en runde,
kan man nyde denne ”hav-godte” sammen med resten af vinderflokken, som har deltaget i løbet.

Desuden har Kaptajn Hook mistet alle sine elskede fisk! Hvis man hjælper ham med at finde alle 8 slags fisk/skaldyr, får man en lille skat, som tak for hjælpen.

Man kan hente pas og skattekort hos WestWind og følge alle krydsene på kortet og finde de butikker i Blokhus, som har fisk i vinduerne. I hver butik kan man få udleveret ét af de 8 klistermærker, som skal sættes på kortets bagside. Når man har fundet alle 8, kan man endelig finde frem til skatten.
 

Læs Mere

Hunes nye præst indsættes søndag


Lagt på nettet 2/9 2022 kl. 22:51 #1662151888

Alle er inviteret til præsteindsættelse af Hune sogns nye sognepræst, Birgit Morsing Madsen, søndag den 4. september 2022 klokken 14:00.

Her kan man være med til at byde den nye sognepræst velkommen. Efter gudstjenesten er der et lille traktement i Kirkeladen.

Birgit Morsing Madsen kommer fra en stilling som sognepræst i Hvide Sande.
 

Læs Mere

Sol og Strand uddeler igen millioner i støtte til forskellige projekter


Lagt på nettet 2/9 2022 kl. 15:22 #1662124970

”Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld” – der er hovedejer af Sol og Strand Feriehusudlejning A/S – har netop igen åbnet for modtagelse af ansøgninger om støtte til almenvelgørende og humanitære formål.

”Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld” åbner igen for ansøgninger til en million

Fra 1. september kan der igen ansøges om støtte til velgørende og humanitære formål
 
”Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld” – der er hovedejer af Sol og Strand Feriehusudlejning A/S – har netop igen åbnet for modtagelse af ansøgninger om støtte til almenvelgørende og humanitære formål. Der kan ansøges om støtte på 100.000 kroner, og der udloddes i alt 1 mio. kr.

Det bliver den anden millionudlodning fra fonden i 2022 – efter at fonden i marts ekstraordinært tildelte seks danske nødhjælpsorganisationer et tilskud på tilsammen en million kroner til deres humanitære arbejde i det krigshærgede Ukraine.

Og ligesom i 2021 vil ejerne af de 6.500 private danske sommerhuse og ferieboliger, som lejes ud gennem Sol og Strand i 2022, gennem en meningsmåling blive inddraget i udvælgelsen af de målgrupper, som fondens donationer skal tilgå.

Også alle danske og udenlandske lejere af sommerhuse gennem Sol og Strand – samt alle ansatte hos Sol og Strand – får gennem meningsmålinger mulighed for at fortælle inden for hvilke kategorier, fondens donationer skal falde.

TILBAGEMELDINGER FRA HUSEJERE, FERIEGÆSTER OG ANSATTE GIVER VÆRDI

Advokat Jens Stadum, der er bestyrelsesformand i Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld, siger:

-Vi begyndte i 2021 at indhente tilbagemeldinger fra husejere, feriegæster og ansatte i Sol og Strand gennem meningsmålinger. Og det gør vi igen. For inputtene fra meningsmålingerne sidste år var meget værdifulde for os i bestyrelsen, når vi skal tage stilling til de ansøgninger, vi modtager, siger bestyrelsesformand Jens Stadum.

-Derfor ser jeg sammen med bestyrelsen frem til igen i år at modtage mange gode ansøgninger.

-Jeg ved, at der er mange humanitære organisationer og projekter, som gør et kæmpe arbejde for andre mennesker. Og det er en vigtig drivkraft for mig og for hele bestyrelsen, at vi gennem vores ejerskab af Sol og Strand Feriehusudlejning A/S har mulighed for at støtte gode humanitære formål, siger bestyrelsesformand Jens Stadum.

FONDENS STIFTERE ER GLADE FOR AT SE DERES LIVSVÆRK HJÆLPER ANDRE

Det vækker stor glæde hos ægteparret Margit og Kjeld Andersen, der i 1979 stiftede Sol og Strand Feriehusudlejning  – og i 2019 overdrog ejerskabet af Sol og Strand til den erhvervsdrivende fond, ”Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld”.

-Det er jo fantastisk, hvis vores livsværk kan hjælpe andre. Det var det, vi stræbte efter, da vi skabte fonden. Vi kan ikke ønske os noget bedre end at se den virksomhed, vi skabte, har udviklet sig til noget så stort og flot som Sol og Strand Feriehusudlejning - og nu også den fond, der igen i år sikrer donationer til en række af humanitære og velgørende organisationer. Det gør gavn for mange, og det varmer også os dybt, siger Margit og Kjeld Andersen samstemmende.

FONDEN ER EN LEDESTJERNE FOR SOL OG STRAND FERIEHUSUDLEJNING

På samme måde glæder det Per Dam, der er administrerende direktør i Sol og Strand Feriehusudlejning A/S, at store dele af overskuddet fra driften af Sol og Strands udlejning af sommerhuse og ferieboliger gennem fondens udlodninger gør en forskel:

-Vi er ejet af en fond, som konsekvent deler ud af sit overskud til projekter til almenvelgørende og humanitære formål. Det er vi stolte af. Det præger hele vores organisation i hverdagen, at jo bedre vi gør det i Sol og Strand, jo mere kan fonden hjælpe andre, siger adm. direktør Per Dam, Sol og Strand Feriehusudlejning A/S.

ALLE ANSØGNINGER SKAL SKE GENNEM FONDENS HJEMMESIDE
Alle ansøgninger til ”Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld” skal ske gennem fondens hjemmeside ( – fondensologstrand.dk).

Det er muligt at ansøge fra 1. september og indtil udgangen af september.

Herefter vurderer fondens bestyrelse i oktober og november ansøgningerne sammen med tilkendegivelserne fra husejere, feriegæster og ansatte, før udlodningen af de ti gange 100.000 kroner finder sted i december.
 

Læs Mere

Hvem skal vinde Kulturprisen 2022?


Lagt på nettet 2/9 2022 kl. 12:56 #1662116198

Birthe Holmgaard fra Tranum Strandgård fik Jammerbugt Kommunes kulturpris i 2021. Prisen blev overrakt af Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen og formand for Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget i Jammerbugt Kommune Helle Bak Andreasen.

Frem til 14. september 2022 kan du sende forslag til, hvem der skal vinde dette års kulturpris i Jammerbugt Kommune.

Kulturprisen uddeles i forbindelse med kommunens årlige kulturuge, som afvikles i uge 40. Se programmet for kulturugen på kulturblad.dk.

Du indstiller en kandidat til årets kulturpris ved at skrive nogle linjer om, hvorfor du mener kandidaten, fortjener prisen. Send din indstilling senest 14. september 2022 til Kulturkonsulent i Jammerbugt Kommune, Ulla Tjell, på utd@jammerbugt.dk.
Kulturprisen bliver uddelt ved et arrangement søndag 9. oktober kl. 14, hvor alle er velkomne. Det er gratis at deltage i arrangementet – dog kræver det tilmelding via raadhusjammerbugt.nemtilmeld.dk.
Mere om kulturprisen i Jammerbugt Kommune
Formålet med præmieringen er at anerkende en person eller et netværk, der:

• har givet kunst og kultur til Jammerbugt Kommunes borgere – og som har ydet en bemærkelsesværdig indsats inden for kunst eller det kulturelle område.

• har sat synlighed på kunst og kultur i Jammerbugt Kommune – og har kunst og kultur i sit hjerte.

• står for høj kvalitet og har gode formidlingsevner, som medvirker til, at der sættes tydelige spor.
• har været igangsætter og har givet inspiration til andre – samt skabt interesse for aktiviteter inden for kunst- og kulturlivet.
Læs om kulturprisen og sidste års vinder på jammerbugt.dk/service-og-selvbetjening/fritid-og-faellesskab/events/kulturprisen.
Jammerbugt Kommunes Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg udpeger vinderen efter indstilling fra Kulturelt Samvirke. Afgørelsen træffes ved almindeligt flertal.
 

Læs Mere

Alligevel ingen autocamperplads langs Aalborgvej


Lagt på nettet 1/9 2022 kl. 22:10 #1662063053

Der bliver ingen ændring af vejarealet på Aalborgvej øst for campingpladsen mellem Hune og Blokhus

Det fremgik af torsdag aftens møde i kommunalbestyrelsen.

Anvendelsesmulighederne for arealet beliggende på Aalborgvej mellem Hune og Blokhus har været i udbud i to måneder hen over sommeren. Der var lagt op til en mulig anvendelse af arealet til campinghytter, autocampere og elladestandere.

Efter endt udbud er der ikke indkommet bud på arealet, og derfor har kommunalbestyrelsen besluttet ikke at arbejde videre med at ændre arealets anvendelsesmuligheder.

Baggrunden for at udbyde arealet stammer fra høringsfasen af Kommuneplanen 2021, hvor der i høringsperioden blandt andet kom forslaget om nye anvendelsesmuligheder for det omtalte areal. Dette er nu sket hen over foråret og sommeren 2022, dog uden ændret resultat.
Fem andre forslag fra høringsfasen sidste år, er eller skal ligeledes under behandling. De er: Retningslinjer for store sommerhuse, udvidelse af rammeområdet for boliger øst for Østre Hovensvej, udlægning af arealer ved Bakmøllevej til byudvikling, udvidelse af Aabybro IF’s baneanlæg og temarevision af solceller og vindmøller.
 

Læs Mere

Lokalt internetmedie holder fødselsdag


Lagt på nettet 1/9 2022 kl. 07:50 #1662011441

Foto fra Grethe Rolles og Torben Agersteds arkiv

I dag, 1. september 2022 - kan nyhedsmediet Jammerbugtnu.dk fejre "tre års fødselsdag".

I virkeligheden er det 21 år siden, Grethe Rolle begyndte at skrive artikler til Lokalavisen Sydvestvendsyssel og AabybroPosten, og snart efter kom Torben Agersted til som fotograf.

På billedet herover ses parret som det "Dreamteam", Jakob Albrecht i fagbladet "Journalisten" beskrev i en lang artikel den 30. juni 2011.

Flere andre har forsøgt sig med at skrive digital lokalhistorie, mens den udspiller sig, og fortælle om de mennesker, der bor i Jammerbugt Kommune, eller har relationer hertil. Men kun få har holdt ud i flere år. Mange er holdt op igen.

I nogle år var Grethe Rolles og Torben Agersteds historier samlet i månedlige udgivelser med flot opsætning i et trykt magasin. Men det fik for få læsere, fordi "mange ikke kunne finde dem" - og det var mere end vanskeligt at sælge de annoncer, der skulle skabe økonomien.

Sommeren 2019 brugte de så til at overveje deres fremtid. De var slet ikke færdige med at fortælle, men hvordan???

Så besluttede Christian, søn af huset, der havde forstand på IT, at oprette bloggen "Jammerbugtnu.dk" til dem ... lige til at gå om bord i.

"- Fordelen ved bloggen er, at ALLE historier altid er tilgængelige, og man kan følge med og se, at selv de tidligste historier pludselig blev læst igen," skriver parret i dag på deres hjemmeside.

I anledning af "fødselsdagen" har Torben Agersted været i "arkivet" og fundet fotos af ca. 80 personer, der alle har historier, og som man kan finde på bloggen - og der kommer hele tiden nye til.

Netavisen kanalblokhus.dk ønsker Grethe Rolle og Torben Agersted tillykke med
www.Jammerbugtnu.dk
 

Læs Mere

Onsdag aften ødelagde Peter Wendelboe et originalt kunstværk fra 1972


Lagt på nettet 31/8 2022 kl. 22:39 #1662151167


Peter og Dorthe Wendelboe med det gennemhullede kunstværk. Modellen på det 50 år gamle grafiske tryk er også Dorthe Wendelboe.
Det foregik i Assistenthuset ved Hirtshals Fyr onsdag klokken 19:00 til 20:30 foran en plexiglasbeskyttet montre, indeholdende den originale model til den danske klaphat.Her gennemhullede Peter Wendelboe de sidste fire eksisterende prøvetryk af et historisk silketryk fra 1972, der som de første nogensinde i denne teknik blev antaget på Charlottenborgs forårsudstilling, og omdannede dem på stedet til 16 nye originale signerede kunstbadges. De seks blev købt af af udstillingens gæster for kun 50 kr pr. stk.

De øvrige eksemplarer af dette nye usædvanlige originale kunstværk af Peter Wendelboe kan stadig fås ved henvendelse til redaktionen.
 

Læs Mere

Største nyhed de seneste dage


Lagt på nettet 30/8 2022 kl. 14:48 #1661863685

Foto: © Søren Garder Brask.

Der sker ikke meget i Blokhus, efter at sommerens turister er rejst. Byens største turistbegivenhed i disse dage er nok, at den store bænk ved Torvesvinget fik en opstrammer.

På denne bænk filmer alle hinanden, laver selfies og rundfunker Blokhus til hele verdenen. 

Læs Mere

Nordsøposten anmelder:
Perspektivrig kraftpræstation viser spændvidden hos alsidig og markant kunstner


Lagt på nettet 28/8 2022 kl. 00:18 #1661638703


Foto: © Peter Wendelboe.

Sød jazzmusik strømmede ud fra lokalerne, og festlige fotostater fra et 70 år langt kunstnerliv sprang i øjnene i indgangspartiet, da et talstærkt publikum lørdag klokken 13:00 ankom til en i alle måder usædvanlig retrospektiv kunstudstilling i Assistenthuset ved Hirtshals Fyr.


Foto: © Peter Wendelboe.

I det tilstødende madpakkehus holdt formanden for Jammerbugt Kommunes Kulturudvalg, Helle Bak Andreasen, en meget personlig tale om Peter Wendelboes arbejder gennem 70 år - ikke bare inden for Kunsten - men også at han med sin teologiske og juridiske universitetbsggrund i mange år havde stillet sig gratis til rådighed som bisidder og fortaler for børn og voksne, der var kommet i klemme i det offentliges maskineri.


Hør talen her!


Helle Bak Andreasen var iøvrigt så overrasket over det overvældende alsidige syn der slog publikum i øjnene fra vægge og podier tv-skærme, at hun på stedet inviterede Peter Wendelboe til at lave en om muligt endnu større udstilling på Bratskov, Jammerbugt Kommunes Kunstcenter ved Brovst.

Peter Wendelboe var i øvrigt også den første udstiller på Bratskov, da Jammerbugt Kommune overtog herregården i 1978.

Det overvældende syn kunne stadig bære betegnelsen "øglernes urkraft", et udtryk, hvormed den ansete kunstanmelder Peter Eriksen allerede 52 år tidligere havde karakteriseret Peter Wendelboes monumentale jernskulpturer på Fyens Stift Kunstmuseum.


Foto: © Hans Wendelboe.

I Assistentboligen ved Hirtshals Fyr fik publikum lejlighed til at møde hele 80 af Peter Wendelboes værker.


Foto: © Hans Wendelboe.

Og i særligt lokale fik publikum lejlighed til at genopleve Wendelboes markante situationistiske set-up, "PUFEDORF" som kulturskribenten Kristen Bjørnkjær i Information i 2007 udråbte til "måske endda et hovedværk inden for den internationale situationisme"!

Allerede, inden gæsterne forlod den
spektakulære udstilling, havde det lokale medie Nordsøposten lagt en anmeldelse på at nettet.


Læs NordsøPostens anmeldelse af udstillingen her.Far og søn ved ferniseringen.
Foto: © Niels Skipper, Nordsøposten.


Og Silkeborg Avis / Midtjyllands Avis, i Asger Jorns by, hvor Peter Wendelboe for mere end en menneskealder siden imponerede både museumsfolk og Statens Kunstfond med sine kunstneriske udtryk, roser sig i dag af at være "Byen, der var med til at forme multimediekunstneren Peter Wendelboe".

Se flere billeder her løbet af Søndagen.
 

Læs Mere

Journalistisk hovedkraft forlader Blokhus Avis


Lagt på nettet 27/8 2022 kl. 00:00 #1661555547

Foto: Martin Frandsens Facebook-profil.

Journalist Martin Frandsen siger
med smil og med lidt vådt i øjenkrogene farvel til både VoresJammerbugt og Blokhus Medier.

Det sker 1. september 2022, når han tiltræder stillingen som ny cup manager hos Idrætsforeningen Fremad Nørhalne, der står bag den internationale ungdomsturnering i fodbold, Nørhalne Cup.

Det betyder, at han pr. 31. august må sige farvel til Blokhus Medier samt det nærlokale medie, VoresJammerbugt.dk, som han havde bygget op, og som fremadrettet vil blive videreført af Blokhus Medier.

Martin Frandsen formåede i sin korte tid hos Blokhus Medier med stor professionalisme at bringe lokaljournalistikken tilbage i Blokhus Avis, efter at nye økonomiske interesser og annoncer mere og mere havde ændret dette lokale medie til en decideret annonceavis.

Martin Frandsens fratræden betyder bl.a. at vi her på KanalBlokhus.dk
bliver nødt til at fortsætte endnu en periode, til vi ser, om Blokhus Medier formår at fortsætte den tilbagevending til lokalt nyhedsstof, som har været i gang i Martin Frandsens tid.

Redaktøren af Netavisen kanalblokhus.dk havde ellers håbet, at han, når han sidst i august 2022 fylder 80 år, kunne stoppe arbejdet med KanalBlokhus.dk, som i mange år har været alene om at bringe små og store lokale historier.

Nu bliver han nødt til at tage en tørn mere for at holde den helt lokale nyhedsformidling igang endnu en periode, indtil det viser sig, hvad Blokhus Medier nu vil stille op.

Vi har altid været glade for samarbejdet med Martin Frandsen og ønsker ham al mulig held og lykke i hans nye tilværelse!

Han var oprindeligt ansat hos NORDJYSKE Medier, men da de i 2019 afskedigede alle lokale medarbejdere, byggede han VoresJammerbugt.dk op i forsøget på at fortælle alle de gode nærlokale historier, der er i vores nærområder.

Voresjammerbugt.dk gik i luften første gang 27. december 2019 kl. 16.24.

Og allerede i efteråret 2020 tog Blokhus Medier kontakt med henblik på et samarbejde, og i oktober 2020 fusionerede VoresJammerbugt med Blokhus Medier.

Om sit nye arbejde skriver Martin Frandsen på Facebook:

"- Det er ikke et fravalg, men et tilvalg og et ønske om at arbejde for en forening, der betyder uendeligt meget for mig - et ønske om at arbejde med Nørhalne Cup, hvor jeg har været frivillig i mange år og oplevet, hvor givende det er at være frivillig. At være en del af et fællesskab med andre frivillige, få de gode oplevelser - møde mennesker fra andre lande - føle ejerskab for, at man er med til at gøre noget godt og gøre en forskel – for IFN, vores naboklubber, Nørhalne, Jammerbugt – og selvfølgelig alle vores gæster."

Op til og under den næste Nørhalne Cup, som starter 18. maj 2023, skal Martin Frandsen arbejde sammen med cupmanager, Per Jeppesen, så overgangen bliver den bedst mulige, og han er yderst glad at kunne trække på denne kæmpe erfaring.
 

Læs Mere

Udstilling med 70 års kunst omtales i lokalradio


Lagt på nettet 25/8 2022 kl. 11:55 #1661421334

Radio SkagaFM bringer i dag et dobbeltinterview med far og søn, Peter og Hans Wendelboe om den store udstilling, der har fernisering på Hirtshals Fyr på lørdag.

Hør her!

Flere aviser har allerede bragt foromtaler af den store udstilling i Assistenthuset ved Hirtshals Fyr, som har fernisering lørdag 27. august klokken 13:00, og den tilhørende omfattende bog, som udgives samme dag.

Det forlyder at flere aviser og TV følger trop i løbet af de kommende dage.

Det er også en usædvanlig begivenhed:

Bortset fra Pablo Picasso har vist ingen anden kunstner fået præsenteret 70 år af sin kunst ved en samlet udstilling, mens han endnu levede.

Peter Wendelboe startede som portræt- og landskabsmaler i Blokhus som 10-årig. 29. august fylder han 80 år. Og han er stadig hyperaktiv.
 

Læs Mere

75 årig mand druknet ved Rødhus


Lagt på nettet 25/8 2022 kl. 11:12 #1661425959

En 75-årig mand fra Birkelse er torsdag formiddag afgået ved døden efter en ulykke i vandet ud for Rødhus Strand.

Nordjyllands Beredskab, Forsvarets redningshelikopter og Nordjyllands Politi rykkede torsdag formiddag klokken 10.20 ud til Rødhus Strand.

Via 1-1-2 var en drukneulykke blevet anmeldt og redningsmandskabet var hurtigt på stedet.

Redningshelikopteren fandt kort derefter en livløs person i vandet, som efterfølgende blev erklæret død.

Det skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

Politiet skriver videre, at ulykken fandt sted i forbindelse med dykning, og at den afdøde er en 75-årig mand fra Birkelse.

"- Manden var ude at dykke med en makker, og da de er på vej ud i vandet, bliver manden væk fra sin makker, som så slår alarm,_ siger Mads Hessellund, vagthavende hos Nordjyllands Politi.

Årsagen til ulykken er endnu uvis.

"- Den videre efterforskning skal vise, hvad der skete, men vi har sikret udstyret til nærmere undersøgelse,_ siger han.

De pårørende er underrettet.
 

Læs Mere

Fakta i Pandrup bliver til Coop 365 Discount


Lagt på nettet 25/8 2022 kl. 04:46 #1661395596

Foto: © Peter Wendelboe.

I dag bliver Fakta i Pandrup til Coop 365 Discount

Den nye butik åbner klokken 10 med masser af gode tilbud.


Foto: © Peter Wendelboe.
 

Læs Mere

Butik Skaarup åbner i dag


Lagt på nettet 25/8 2022 kl. 04:38 #1661395090

Den nye Butik Skaarup åbner i dag, torsdag 25. August 2022 kl. 10 på adressen Vesterhavsvej 86, Hune.

Helle Skaarup Poulsen glæder sig til at vise de nye lokaler frem.

Der er åbent tirsdag - fredag: kl.10-17. Lørdag: 10-14
Mandag lukket.
 

Læs Mere

Voldsofret fra Rødhus Klit Camping i bedring


Lagt på nettet 22/8 2022 kl. 16:10 #1661209835

Den 56-årige mand, der lørdag morgen den 6. august 2022 blev udsat for usædvanlig grov vold i en autocamper på Rødhus Klit Camping, er blevet udskrevet fra Aalborg Universitetshospital, og han meldes nu uden for livsfare.

Det oplyser den mand fra Blokhus, der fandt det mishandlede offer i autocamperen og bragte ham til sygehuset, til Netavisen kanalblokhus.dk.

Men flere oplysninger kan vi PT. ikke bringe af hensyn til efterforskningen af sagen.

Nordjyllands Politi anholdt senere på dagen to personer i sagen.

Alarmen indløb til Nordjyllands Politi lørdag den 6. august klokken 8.30:

"- En mand er blevet indlagt, alvorligt tilskadekommen, efter hvad der formodes at være et overfald!"

Politiet har siden mørkelagt sagen af hensyn til efterforskningen.

De to anholdte er begge mænd på henholdsvis 43 år og 46 år
De blev fremstillet i grundlovsforhør dagen efter.

Efterforskningen pågår stadigvæk, og politiet ønsker derfor heller ikke, at pressen oplyser, hvordan de tre mænd kender hinanden og pressen må heller ikke fortælle, hvad der er foregået forud for overfaldet, eller hvor de formodede gerningsmænd blev anholdt.

Det skal vente til retssagen går igang, mener vagtchef Mads Hessellund fra Nordjyllands Politi.

Læs også vor artikel fra 8. august.
 

Læs Mere

Jammerbugt FC er erklæret konkurs


Lagt på nettet 22/8 2022 kl. 13:46 #1661208389

Foto: © Peter Wendelboe.

2. divisionsklubben Jammerbugt FC blev mandag eftermiddag erklæret konkurs af skifteretten i Hjørring.

Jammerbugt FC er ERKLÆRET konkurs - men ikke GÅET konkurs (endnu).

Kurator har nemlig nu 14 dage til at betale det skyldige beløb.

"- Der er afsagt et konkursdekret af retten, og der er nu udpeget en kurator, som i bund og grund er ledelsen i Jammerbugt FC nu," siger vicedirektør og spillerrådgiver i Spillerforeningen, Allan Reese, til Ekstra Bladet.

"- Vi er i dialog med kurator, og det er uvist, hvad der præcist kommer til at ske herfra, da spillerne stadig er tilknyttet klubben, som styres af kurator. Det er selvfølgelig ikke sjovt for spillerne at være i denne situation," siger Allan Reese og konkluderer:

"- Vi er meget overraskede over, at vi er nået så langt i denne sag. Men vi kan kun forholde os til, at der er afsagt et konkursdekret ved retten mandag, og nu skal vi diskutere sagen med spillerne.

Jammerbugt FCs tyske ejer, Klaus-Dieter Müller er dermed under større og større pres. Nu er Jammerbugt erklæret konkurs, og der er endelig deadline om 14 dage.

Normalt tager et møde i skifteretten ikke meget mere end 15 minutter, men mandagens møde mellem Jammerbugt FC og Spillerforeningen trak ud.

I flere timer var døren ind til retslokalet lukket.

Det er et bevis på, at sagens parter fortsat har vidt forskellige syn på sagens virkelighed.

Den normalt åbenmundede tyske ejer, Klaus-Dieter Müller, var meget formel efter mandagens retsmøde.

Han strøg forbi den samlede presse i Hjørring, men nåede lige at hvisle ud af mundvigene:

"- Selvfølgelig kommer pengene!"
 

Læs Mere

To restaurantioner på Strandvejen pludselig lukket


Lagt på nettet 22/8 2022 kl. 03:43 #1661132583

Foto: © Peter Wendelboe.

En privat strid mellem personalegrupper på de to restaurationer på Strandvejen 8, "Den Kække Havfrue" og "Baghuset' blev anledningen - men ikke årsagen til, at begge værtshuse nu er lukket.

Det kræver enorme anstrengelser og ikke mindst økonomiske investeringer at drive virksomhed i restaurationsbranchen ... ikke mindst efter to år med hele eller delvise nedlukninger på grund af corona og stærkt forsinkede offentlige hjælpepakker.

Det har nu fået forpagterne af de to spisesteder på Strandvejen 8 til at dreje nøglene om.

Det har ellers ikke skortet på fantasien for de to forpagtere Børge Jensen i "Baghuset" og Steinthor Arnason i forhuset, der i løbet af de sidste år dels har heddet "Den Kække Havfrue" og
"Den Skøre Kylling ".

Utallige er de tiltag, og rig er den store fantasi, de to værtshuse har lagt for dagen for at få tingene til at hænge sammen.

Begge har forsøgt sig med forskelligt vareudbud og forskellige publikumsvenlige tiltag med blandt andet afholdelse af små koncerter begge steder og senest skiftende kunstudstillinger i "Baghuset".

Nu har Steinthor Arnason, der har forpagtningen af begge steder, kastet håndklædet i ringen. Nu leder han med lys og lygte efter initiativrige folk, der kan drive stederne videre.

Sidste åbningsdag for begge steder blev fredag den 5. august 2022.
 

Læs Mere

God plads ved Blokhus Vandværks Åbent Hus-arrangement i eftermiddag


Lagt på nettet 20/8 2022 kl. 15:33 #1661008656

Foto: © Peter Wendelboe.

Der var ikke så meget trængsel ved Blokhus Vandværks "Åbent Hus-arrangement, lørdag den 20. august 2022, som der plejer at være.

Årsagen kan vel nærmest betegnes som et "held i uheld"!

Arrangementet var nemlig blevet annonceret med to forskellige tidspunkter i to forskellige lokale medier, nemlig både som "fra klokken 12:30 til 15:30",
og som "fra klokken 13:00 til 16:00", fortæller formanden Mogens Sparre.


Foto: © Dorthe Wendelboe.

Resultatet blev, at folk kom og gik efter tur, og der var ikke på noget tidspunkt de sædvanlige lange køer ved udleveringen af varme pølser og fadøl.
 

Læs Mere

Fly-In aflyst


Lagt på nettet 20/8 2022 kl. 09:28 #1661005686

Foto: © Peter Wendelboe.

Grundet vejrlige forhold ser arbejdsgruppen bag Blokhus Fly-In sig desværre nødsaget til at aflyse årets arrangement.

En kombination af de vejrmæssige udsigter for dagens arrangement og de fysiske forhold omkring banen og parkeringsforholdene for flyene betyder at det ikke findes forsvarligt at gennemføre årets Fly-in på stranden i Blokhus.

”Det er med stor ærgrelse at arrangementet aflyses efter mange måneders forberedelse, men sikkerheden kommer forud for alt andet," udtaler eventansvarlige Jannie Ratke og fortsætter:

"- Vi håber dog på vejrguderne igen vil tilsmile os i 2023, så vi atter kan invitere til højtflyvende oplevelser i Blokhus”
 

Læs Mere

Saltum Skole medvirkede i TV-program


Lagt på nettet 19/8 2022 kl. 21:58 #1660953495

Alle elever i den nye 8. klasse på Saltum Skole var fredag aften med i underholdnings-programmet "Alle mod 1" på DR-TV.

Eleverne indgik som "prøvekaniner" i ét af de stunts, hvis resultat seere fra hele Danmark skal kæmpe med én udvalgt seer i studiet om at gætte.

Fredag aften drejede det sig om, at den daværende 7. klasse skulle køre ture uafbrudt i Fårup Sommerlands nye dramatiske rutsjebane, Phønix.

Spørgsmålet var så, hvor mange ture der var kørt, da den sidste elev gav op efter de halsbrækkende køreture.

Konkurrencen gik så ud på, om enten gennemsnittet af i hele Danmarks befolknings gæt, eller den udvalgte hovedperson i studiet, 19-årige Mathias fra Gilleleje, kom nærmest antallet.

16 elever startede de mange rutsjebaneture. Efter tre ture trak 5 elever sig ud. Herefter fortsatte de andre tur efter tur.

Efter 2 timer og 40 minutters uafbrudt kørsel rutsjebanen var kun to elever, en dreng og en pige, tilbage i vognene. Men de holdt også ud til tur nummer 52 ud i én køre.


Foto: © Danmarks Radio.

Herefter steg drengen af vognen, og den gæve pige fra 7. klasse kørte endnu 6 halsbrækkende ture alene i Phønix, inden hun gav op efter tur nummer 58.

Mathias i studiet havde gættet på, at den, der holdt ud længst, ville køre 24 ture.

Danmarks gæt var 27, og dermed tættest på resultatet 58.

Optagelserne med Saltum-eleverne blev foretaget i al hemmelighed allerede 18. maj, da eleverne endnu gik i 7. klasse. Og både skolens elever, lærere, ledere og børnenes forældre havde fået strenge ordrer på at holde tæt, indtil udsendelsen blev sendt.

Og det skete som bekendt i dag fredag den 19. august 2022 klokken 20.

"- ENDELIG!!! Først nu kan vi røbe, at vi før ferien var så heldige at få 7.kl. (nuværende 8.kl.) med i programmet", siger afdelingsleder Thomas Ravn Monjezi, Saltum Skole, efter udsendelsen.

"- Det var selvsagt en kæmpe oplevelse at indgå i så stor en produktion, og det har været ekstremt svært at holde tæt omkring den noget udsædvanlige oplevelse.

Heldigvis må vi nu afsløre det, uden at sige for meget," siger Thomas Ravn Monjezi, og tilføjer:

"- Saltum skole sætter Saltum (endnu mere) på landkortet!"
 

Læs Mere

Tyverier fra kirker – flere mistænkte varetægtsfængslet


Lagt på nettet 19/8 2022 kl. 15:01 #1660975267

Furreby Kirke, bygget ca. år 1130.

Fem personer blev torsdag anholdt i Saltum efter tyvetogter til en række nordjyske kirker.

To af dem er nu løsladt igen, mens de resterende tre blev fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring fredag kl. 13.00. Her blev de alle tre varetægtsfængslet, to af dem i fire uger, den tredje i 14 dage.

Nordjyllands Politi fik torsdag den 18. august 2022 en henvendelse fra en vaks sommerhusgæst i nærheden af Furreby Kirke ved Løkken.

Han havde observeret, at der foregik noget lusket ved kirken og greb en kikkert og opdagede, at flere personer var i færd med at slæbe stole ind i en hvid varevogn.

Han ringede straks til Nordjyllands Politi, som sendte flere patruljer til området. 

En hundepatrulje fandt varebilen på en adresse i Saltum, hvor man kunne tælle et større antal designerstole i lastrummet.

Endnu flere designerstole blev fundet i et kælderrum på adressen.

Efterforskningsleder i sagen Ulf Munch Sørensen, Nordjyllands Politi, udtaler:

”Den seneste tid har vi oplevet en række indbrud i nordjyske kirker, hvor tyvene er gået efter alt fra designerstole til havetraktorer. Det har skabt både irritation og utryghed, så vi er glade for at kunne pågribe denne gruppe, som vi umiddelbart kan knytte til en række af forholdene.”

Ulf Munch Sørensen sender i samme ombæring en anerkendende hilsen til den opmærksomme borger, som reagerede prompte på sin mistanke og kontaktede Nordjyllands Politi: 

”Det er uvurderligt for vores arbejde, at borgerne er opmærksomme og retter henvendelse til os i tilfælde som dette,” siger han.
 

Læs Mere

Google Street View besøgte fredag Blokhus Klitplantage


Lagt på nettet 19/8 2022 kl. 10:44 #1660977867Når de seneste billeder fra Google Street View senere på året bliver lagt på nettet, vil man to gange kunne se den karakteristiske fotovogn forsøge at passere Navisens redaktionsbil på de smalle skovveje i Blokhus Klitplantage.

Blokhus kom sent med på Google Street View, skovvejene er stort set ikke repræsenteret, og indtil januar i år var standen slet ikke med.

Men fredag formiddag mødte Netavisen kanalblokhus.dk Street Views karakteristiske fotovogn på Blokhus Torv og flere steder i Blokhus Klitplantage.

Siden Danmark 21. januar 2010 blev tilføjet Googles Street View, er godt halvdelen af landet dækket relativt grundigt ind, dog fortrinsvis byområder, og vejene
i Blokhus er først langsomt kommet med på nettet. Selve stranden kom først med på privat initiativ i januar 2022!

"- Og måske følger stierne i Blokhus Klitplantage efter senere i år," skrev Netavisen kanalblokhus.dk dengang.

Ganske vist lavede Netavisen kanalblokhus.dk allerede 13 år før Google Street View en primitiv udgave af en slags Street View fra Blokhus, idet vi i 1997 lagde et kort med aktive 360 graders panoramabilleder på nettet fra alle gadehjørner og væsentlige steder i byen.

Siden har Blokhus ændret sig væsentligt og Netavisens billeder har i dag kun historisk værdi.

For siden har Street Views fotovogn ved flere lejligheder bevæget sig rundt i Blokhus - men er altid stoppet ved nedkørselen til stranden og indkørslerne til plantagen.

Men det har Jens Peter Hansen fra Hvidsten ved Randers i januar rådet bod på.


Foto: © Peter Wendelboe.

64-årige Jens Peter Hansen er cykelentusiast og er - foruden at være medlem af Randers Byråd for Venstre - også formand for Cyklistforbundet, det tidligere Dansk Cyklist Forbund. Han holder meget af at færdes i naturen på cykel, på gå-ben eller på ski. Og så holder han af at udnytte de digitale kortværktøjer til at få øje på nye muligheder for at komme ud i naturen.
 

Læs Mere

Christian Friis Bach på Aabybro Bibliotek


Lagt på nettet 19/8 2022 kl. 03:41 #1660873263

Torsdag den 1. september kl. 19.00 – ca. 21.30 kan man møde Christian Friis Bach på Aabybro Bibliotek.

Indbyder er Det Radikale Venstre – Jammerbugt.

Christian Friis Bach vil fortælle om virksomheden Warfair; om hvordan vi kan lave verden om med menneskerettigheder og demokrati; og også om valget, som kan komme meget snart.

Christian Friis Bach har virksomheden Warfair og driver derudover et fritidslandbrug. Han er tidligere udviklingsminister, undergeneralsekretær i FN og medlem af folketinget.

Han er opstillet til Folketinget for Radikale Venstre i Hjørring Kredsen og er spidskandidat i Nordjylland.
 

Læs Mere

Livredderne i Blokhus havde i år 1910 aktioner


Lagt på nettet 18/8 2022 kl. 18:42 #1660840959

I går var sidste dag i år for TrygFondens livreddere på Blokhus Strand efter en sæson med i alt 1910 aktioner.

Heraf var der i Blokhus 0 livreddende aktioner, 30 førstehjælpsaktioner, 166 forebyggende aktioner og desuden 1.714 oplysende indsatser.

Livreddende aktioner, er situationer, hvor det vurderes, at én eller flere personer er i livsfare. Førstehjælpsaktioner er eksempelvis snitsår, skader efter møde med brandmænd, bistik, forstuvninger og dehydrering. Forebyggende indsatser er, hvor livredderne har været ude i vandet for at advare folk, der eksempelvis har taget en luftmadras/gummibåd/badedyr med i vandet ved fralandsvind, eller få dem til at svømme tættere på land. Oplysende indsatser et, hvor livredderne har været i kontakt med badegæster om fx de lokale forhold på stranden, de fem baderåd, og hvad man skal være opmærksom på i vandet.

Selvom det blev en middel sæson målt på det samlede antal indsatser, nåede livredderne på landsplan at træde til i 22 situationer, hvor personer vurderes at have været i livsfare. Med udsigt til fortsat flere gode badedage i august opfordrer livredderne til, at man passer ekstra godt på fralandsvinden, når de ikke længere er der til at holde øje.

Efter 55 dage på strandene har livredderne pakket deres udstyr sammen og lukket tårnene på strandene for sidste gang i denne sæson.

"- Det har været en sæson, hvor vinden har været den gennemgribende faktor i stort set samtlige livreddende aktioner og i rigtig mange af de forebyggende indsatser. Badegæster, kitesurfere og personer på SUP og andre typer boards er blevet overraskede af vinden og har haft brug for assistance til at komme tilbage til land. Vi har samtidig forebygget mange situationer i at udvikle sig alvorligt ved fx at råde til at lade oppustelige genstande blive på land pga. fralandsvind og til at passe på revlehuller og stærk strøm," fortæller Anders Myrhøj, kystlivredningschef i TrygFonden Kystlivredning.

De foreløbige tal fra TrygFonden Kystlivredning viser, at livredderne i år har gennemført 57.523 indsatser, hvoraf de 22 aktioner har involveret personer i livsfare. Det ligger nogenlunde på niveau med sæsonen i 2021, men langt fra 2018, som med fantastisk sommervejr hele sommeren nåede rekordhøje 88.355 indsatser, hvoraf 52 aktioner blev vurderet som livreddende. 

"- Sammenlignet med de seneste år har dette været en gennemsnitlig sæson målt på det samlede aktionstal. Der har dog været hedebølge og meget travlt på strandene i flere perioder, men det er blevet afløst af dage med vind og kølige temperaturer, særligt i Vestdanmark. Samlet set har det været endnu en tilfredsstillende sæson med mange badegæster, som livredderne har haft gode snakke med om vigtige forhold, når man bader. Det er særligt vinden, man skal være opmærksom på, når man bader i de kommende uger, hvor vi ikke længere er på strandene og kan træde til," siger Anders Myrhøj, der samtidig opfordrer til, at man altid bader flere sammen, så man kan holde øje med hinanden.

På landsplan har der også været flere badegæster end sædvanligt, der har haft brug for en hjælpende hånd fra livredderne. I løbet af sommeren har livredderne haft førstehjælpskassen fremme og hjulpet badegæsterne med plaster, forbindinger og lignende i 2.458 tilfælde, hvilket er væsentligt højere end de forrige sæsoner.

Vandøvelser for børnene er populære blandt børnefamilierne. Hos livredderne har børnefamilierne kunnet hente råd og inspiration til øvelser målrettet forskellige aldersgrupper, der vænner børn til at være i vandet og gør børnene klar til at lære at svømme – og det har været populært.

"- Livredderne har uddelt materialer med øvelser til at gøre børn trygge i vandet, og der har været stor interesse for det fra børnefamilierne. Vi håber, at det har givet børn og voksne noget sjovt at lave sammen i vandet og gjort børnene mere modige og givet dem lyst til at lære mere. Man kan finde øvelserne på respektforvand.dk, og de kan bruges både på stranden og i svømmehaller.

I omkring 36 svømmehaller rundt om i landet har TrygFonden desuden mindre udgaver af livreddertårnene, hvor man frit kan låne livredderudstyr til børn og voksne og lege og træne sine vandfærdigheder hele året, siger René Højer, projektchef i TrygFonden.
 

Læs Mere

Åbent hus i Blokhus Vand på lørdag


Lagt på nettet 18/8 2022 kl. 12:55 #1660820127

Lørdag den 20. august 2022 klokken 12:30 til 15:30 holder Blokhus Vand 87 års fødselsdag.

Der er åbent hus på adressen på hjørnet af Pirupshvarrevejen, med øl, vand og pølser til alle. 

Læs Mere

Jack lavede det højeste tårn af Duplo-klodser


Lagt på nettet 14/8 2022 kl. 12:56 #1660474564


Foto: © Peter Wendelboe.

For femte gang er der i dag igen fra klokken 11 til klokken 14 Børnenes Rekorddag på Blokhus Torv.


Foto: © Peter Wendelboe.

Der er konkurrencer i, hvem der kan stable det højeste tårn af Duplo-klodser, hvem skal have flest stykker tøj på kroppen, hænge længst tid i et reb eller vinde i fodbold-dart.


Foto: © Lars Hansen.

Det hele er arrangeret af "Sky is blue", og finansieret af Erhvervsforeningen Destination Blokhus.


Foto: © Lars Hansen.

Det hele slutter klokken 14 i dag, og vinde Læs navne kan ses på opslagstavlen på Torvet.


Foto: © Lars Hansen.
 

Læs Mere

Ekstraordinært smuk fuldmåne-badning


Lagt på nettet 13/8 2022 kl. 11:52 #1660384332

Foto: © Poul Nymark.

Merete Fuglsang Hansen siger på sin Facebook-side "Blokhus-Hune kun til info": Tak for det smukke foto taget af fotograf Poul Nymark.

Der var - traditionen tro - "Fuldmånebadning" i aftes på Blokhus Strand, morgenbaderne fra klubben, Søstjernerne smuttede i Vesterhavet. 

Læs Mere

En regn af stjerneskud i nat og i morgen nat


Lagt på nettet 13/8 2022 kl. 01:10 #1660345843

I denne weekend er det muligt at opleve en overvejende stor stjerneskudsregn. Men fuldmånen er en streg i regningen.

Årets største meteorsværm ‘Perseiderne’ er nemlig igen over os, og antallet af stjerneskud kommer til at toppe i Danmark omkring den 12. og 13. august.

Det skriver Videnskab.dk.

Perseiderne har egentlig prydet nattehimlen siden juli, men sædvanligvis bliver der skruet op for stjerneskuddene her i august, hvor nætterne er blevet noget mørkere.

Ifølge Frank Nielsen, der er vagthavende meteorolog på Danmarks Meteorologiske Institut, kommer skyerne endda også til at arte sig.

"- Vi forventer ikke generende skyer i de næste mange dage, og hvis der er nogen, kommer de til at være meget tynde og højtliggende. Der er dog en lille risiko for tåge i de sene nattetimer, men det er kun lokalt," siger Frank Nielsen til Videnskab.dk.
 

Læs Mere

Forslag om flere toiletter på stranden


Lagt på nettet 12/8 2022 kl. 23:01 #1660338111

Dagens udsigt fra kanon stilling ved stranden.
Foto: © Peter Wendelboe.


Fredag ved aftenstid talte ved 138 autocampere på Blokhus Strand. Desuden befandt der sig flere hundrede andre køretøjer på stranden.

Der var almindeligt opfyldt med biler og autocampere ... både nord og syd for nedkørslen.


Nordstranden pakke med biler. Foto: © Peter Wendelboe.

Det fik Blokhusentusiast Jens Haugaard til at genfremsætte forslaget om på så store badedag midlertidigt at opstille toiletvogne både 700 meter nord og 700 meter syd for nedkørslen.Også mange biler på sydstranden. Foto: © Peter Wendelboe.

Et tidligere forslag om at bede autocamperne om at give strandgæster adgang til deres toiletter er mislykkes.
 

Læs Mere

Årets bedst besøgte Torvekoncert


Lagt på nettet 11/8 2022 kl. 22:22 #1660335742

En veloplagt Rasmus Bjerg forlader sin garderobe for at begive sig til scenen. Foto: © Søren Garder Brask.

Der var "Fut i Fejemøget på Blokhus Torv, da denne sommers række af gratiskoncerter blev rundet af med Rasmus Bjerg.

Torsdag den 11. august sluttedes rækken af gratis koncerter på Blokhus Torv med hyldest til
hele Danmarks John Mogensen.

På Blokhusfotografen Søren Garder Brasks billede herover er Rasmus Bjerg på vej fra sin garderobe til scenen.

Selvom John Mogensen døde i 1977, lever han i bedste velgående i de danske hjerter.

Det har været en folkefest tidligere år, hvor Rasmus Bjerg
har besøgt Blokhus, og torsdag tog den charmerende entertainer igen Blokhus med storm.


Lun sommeraften på Torvet. Foto: © Lene Larsen.

Det var ifølge event-ansvarlig Karl Korfits den mest velbesøgte Hov bedst gennemførte koncert af alle i år. Alt klappede til fuldkommenhed, og publikum var begejstrede.

Som opvarmning kunne publikum opleve 3XI Partyband, hvilket Karl Korfits oversætter til "Tre gange Ivan".

"- 3XI er et af Nordjyllands absolut bedste partybands. Bandet, som har spillet med samme besætning i mere end 19 år, er kendte for deres spilleglæde og udadvendte optræden," fortæller han.

Og de feststemte publikum fik
da også rig mulighed for at synge, danse og rocke med, da 3XI går på scenen kl. 19.00 som
opvarmning til det fantastiske John Mogensen Show, der startede kl. 20.30.


 

Læs Mere

På hospitalet efter overfald, hærværk på biler og tasketyveri


Lagt på nettet 8/8 2022 kl. 09:52 #1659945125

Et groft overfald på Rødhus Klit Camping endte med hospitalsindlæggelse.

Nordjyllands Politi har siden lørdag morgen efterforsket en voldssag fra Rødhus Klit Camping.

Det oplyste vagtchef Mads Hessellund lørdag aften kort efter kl. 21.

"- Klokken 8.30 lørdag morgen modtog vi en anmeldelse om, at en person var blevet indbragt til Aalborg Universitetshospital - formentlig efter at være blevet overfaldet. Personen er kommet alvorligt til skade, men er ikke i livsfare. Den pågældende er stadig indlagt," fortæller vagtchefen.

Han oplyser, at Nordjyllands Politi har efterforsket hændelsen på campingpladsen i løbet af dagen - og at efterforskningen fortsætter.

Han afviser at komme med detaljer om offerets alder og køn, ligesom han ikke ønsker at fortælle, om der er foretaget anholdelser i sagen.

"- Det holder vi indtil videre for os selv af hensyn til efterforskningen," siger vagtchefen.

Desuden indeholder politirapporten oplysninger om to hændelser i området:

Natten til lørdag blev der udøvet hærværk mod to biler, der var parkeret foran anmelders hjem i Klostergade i Pandrup. Den ukendte gerningsmand havde knust ruderne på bilerne og skåret deres dæk op. 
Har du set noget i området på gerningstidspunktet? Kontakt politiet på 114.

Og morskaben blev for en stund afbrudt i Fårup Sommerland lørdag eftermiddag, da en kvinde fik stjålet sin taske. Der er tale om en lysegrøn rygsæk med mørke stropper, der blandt andet indeholdt et brilleetui med briller samt en pung med forskellige kort og et kontantbeløb.
 

Læs Mere

Bedste tid ved Blokhus Marathon: 2.57.33


Lagt på nettet 7/8 2022 kl. 15:42 #1659912152


Foto: © Peter Wendelboe.

Blokhus Marathon blev søndag løbet
i mange afdelinger.


Foto: © Peter Wendelboe.

Deltagerne fik en fin rute i Blokhus og omegn, gennem skov og strand, og de bedste nåede frem til målet på godt 3 timer.


Foto: © Peter Wendelboe.

Herover ses vinderne af hel-marathon for herrer:

Nr. 1: Lars Bo Christiansen med tiden 2.57.33.

Nr. 2: Rasmus Ladefoged med tiden 3.06.33.

Nr. 3: Sten Christensen med tiden 3.17.26.Foto: © Peter Wendelboe.

Manglende navne og navnene på de øvrige vindere følger.


Foto: © Peter Wendelboe..Foto: © Peter Wendelboe..Foto: © Peter Wendelboe.Foto: © Peter Wendelboe..Foto: © Peter Wendelboe.Foto: © Peter Wendelboe.


Foto: © Peter Wendelboe.Foto: © Peter Wendelboe.Foto: © Peter Wendelboe.


Foto: © Peter Wendelboe..Foto: © Peter Wendelboe.Foto: © Peter Wendelboe.Foto: © Peter Wendelboe.
 

Læs Mere

Lune Carlsen på Blokhus Torv


Lagt på nettet 5/8 2022 kl. 18:46 #1659718014


Danmarks måske bedste Kim Larsen-kopi er nærmest på hjemmebane i Blokhus.

Lune Carlsen præsenterer sig selv som ”måske Danmarks bedste Kim Larsen kopi” og der er heller ingen tvivl om, at han er noget af det tætteste man kommer på den ægte vare.

Lune Carlsen rammer både stemm,udseende og gestikuleren, som var det Kim Larsen selv, der
optrådte. Den folkekære musiker har flere gange besøgt Blokhus-området, hvor han altid giver den fuld gas på Scenen med de mange velkendte hits. Der er aldrig tvivl om, at det bliver en folkefest, når Lune Carlsen gæster scenen på Blokhus Torv.

Det gjorde han torsdag aften.
Koncerten startede kl. 20.30, men allerede kl. 19.00 var der opvarmning med Back On Track.
Det er et forrygende partyband med nordjyske rødder, der spiller hits fra 1960´erne og frem til i dag. Back On Track spiller populær dansemusik, som spænder bredt over 40 års populærmusik.
 

Læs Mere

Protester mod kommunens planlagte salg af et stykke fredskov til autocampere


Lagt på nettet 4/8 2022 kl. 08:59 #1659657593

Tre store Blokhus-foreninger går nu samlet imod Jammerbugt Kommunes forslag om frasalg af et stykke Blokhus Klitplantage, der ligger ud til Aalborgvej.

Det omtalte stykke er fredskov og ligger i umiddelbar tilknytning til campingpladsen mellem Blokhus og Hune.

På sommerens generalforsamlingen i Foreningen Klitplantagen Blokhus, der tæller de sommerhusejere, der har huse i selve plantagen, blev forslaget fremsat af Peter Grønning, Kragebak 8.

Han havde tidligere skrevet til borgmester Mogens Chr. Gade og modtaget et ikke brugbart svar.

Der var bred enighed i forsamlingen om at foreningen bør ytre sig i samarbejde med Blokhus Grundejerforening.

Formanden, cand. jur. Fleming Friis Larsen tog straks kontakt til formanden for Blokhus og Omegns Grundejerforening Jens Saabo, der ligeledes er jurist fokus og han tog yderligere fat i Hune-Blokhus Borgerforening.

Sammen har de tre foreninger, der tilsammen tæller 1.120 medlemmer nu frem scented forslag til kommunen om bevarelse af den grønne allé, der byder velkommen til Blokhus.

Det omtalte jordstykke er et 8.000 kvadratmeter stort stykke fredskov langs Aalborgvej, der grænser op til campingpladsen. Og kommunens tilbud er skruet sådan sammen, at det faktisk kun er campingpladsen, der har mulighed for at byde ind på det.

Forslaget fortæller faktisk at det er velegnet til brug for autocampere, der her kan få pladser til opladning af batterier og tømning af toilet og spildevand.

Også kommunalbestyrelses-medlemmerne Merete Fuglsang Hansen (borgerlisten) og Jørgen Ravn Christensen (K) har kritiseret udbudsmaterialet og påpeget, at der blot er én oplagt køber - nemlig Blokhus By Camping.

"- Men de, der har købt en dyr autocamper, ønsker at være på stranden og nyde udsigten og lyden af bølgeskvulp," mener de tre
beboerforeninger.
 

Læs Mere

Pop-up koncert på Museum for Papirkunst


Lagt på nettet 3/8 2022 kl. 11:33 #1659521163


Foto: © Peter Wendelboe.

Musikere fra Nordjyllands Symfoniorkester gav onsdag formiddag klokken 11 koncert på Museum for Papirkunst i Hune.

I de kommende dage drager hele Nordjyllands symfoniorkester ud for at spille en række gratis pop-up koncerter i hele regionen.

Orkestrets 65 musikere deler sig op i mindre grupper, som besøger særligt udvalgte lokationer, herunder blandt andet Salling Rooftop, Blokhus Strand og Læsø Saltsyderi, i alle regionens 11 kommuner.


Foto: © Peter Wendelboe.

I dag drejede det om Museum for Papirkunst.

Her gav Else Marie Tolbøll, violin, og Mette Nielsen, harpe, en minikoncert mellem de fornemme papirklip.

Koncerten er stadig i gang, og musikken varer til ud på eftermiddagen. Den er samtidig indledningen til en workshop i
Museum for Papirkunst, hvor publikum gratis over en kop kaffe kan komme og lære lidt om papirkunstens hemmeligheder.

Selve turnéen er orkestrets måde at takke nordjyderne for deres store støtte i den svære tid, som coronapandemien har medført de seneste år.

"- Vores publikum har vist os fantastisk opbakning de seneste år, hvor vi trods restriktioner både har solgt rekordmange sæsonabonnementer og haft en overvældende tilslutning til blandt andet vores online-koncerter i perioder med nedlukning. Derfor er vi glade for, at det nu er muligt at betale lidt tilbage på den store støtte med denne turné," siger kunstnerisk chef i Aalborg Symfoniorkester, Tecwyn Evans.

Foruden at række ud med anerkendelse af det loyale publikums støtte under pandemien er turnéen også sat i verden for at understrege ønsket om at være hele Nordjyllands symfoniorkester. Derfor er der blandt andet planlagt flere børnekoncerter i løbet af de kommende dage, ligesom lokationerne er nøje udvalgte med målet om at nå et bredt publikum.

"- At komme ud i regionen på denne måde er noget, vi gerne vil gøre meget mere i fremtiden. Turnéen kan forhåbentligt være med til at vække en nysgerrighed for musikken, der skaber et bånd til endnu flere nordjyder, og det er således håbet, at flere nordjyder får øjnene op for den klassiske musik og orkestret,"Vfortæller Tecwyn Evans afslutningsvist.
Fredag den 5. august klokken 15:00 er der igen koncert i Blokhus. Denne gang på stranden, hvor den store koncertbus fra Musikkens Hus bliver kørt frem.

Program for hele Turnéen:

Dato Tidspunkt Spillested Adresse
Onsdag 3/8 11.00 Museum for papirkunst Ilsigvej 2, 9492 Blokhus
Torsdag 4/8 11.30 Butikscenter Hadsund Torvet, 9560 Hadsund
Torsdag 4/8 12.00 Salling Rooftop Nytorv 8, 9000 Aalborg
Torsdag 4/8 12.00 Herregården Bratskov Fredensdal 8, 9460 Brovst
Torsdag 4/8 12.00 Scenevogn v/ Kjeld Sko Bredgade 143, 7760 Hurup
Torsdag 4/8 13.00/14.00/15.00/16.00 Musikkens Plads Musikkens Plads 1, 9000 Aalborg
Torsdag 4/8 13.00 Dueholm Kloster Dueholmgade 9, 7900 Nykøbing Mors
Torsdag 4/8 13.00 Børnehuset Vrå (børnekoncert) Idræts Allé 1, 9760 Vrå
Torsdag 4/8 13.00 Rebildporten Rebildvej 25A, 9520 Skørping
Torsdag 4/8 13.30 Læsø Saltsyderi Hornfiskrønvej 3, 9940 Læsø
Torsdag 4/8 14.30 Børglum Kloster Kirke Børglum Klostervej 255, 9760 Vrå
Torsdag 4/8 15.30 Læsø Plejehjem Doktorvejen 1A, 9940 Læsø
Torsdag 4/8 17.00 Marina Park Smedievejen 16, 9940 Læsø
Torsdag 4/8 18.00 Kulgaarden Kanalvej 15, 9670 Løgstør
Torsdag 4/8 19.00 Sejerslev Kirke Sejersvej 52, 7900 Nykøbing Mors
Torsdag 4/8 19.30 Dokkedal Kirke Møllesøvej 1, 9280 Storvorde
Torsdag 4/8 Endnu ikke fastlagt Solsikken (børnekoncert) Kjellerupsgade, 9000 Aalborg
Fredag 5/8 10.00 Bostedet Krabben Slettestrandvej 6, 9690 Fjerritslev
Fredag 5/8 12.00 Friis Shoppingcenter Nytorv 27, 9000 Aalborg
Fredag 5/8 12.00 Salling Rooftop Nytorv 8, 9000 Aalborg
Fredag 5/8 13.00/13.30/14.00/15.00/16.00 Musikkens Plads Musikkens Plads 1, 9000 Aalborg
Fredag 5/8 13.00 Vebbestrup Is Sdr. Truevej 1, 9500 Hobro
Fredag 5/8 15.00 Samlingsscenen Kallsvej, 9900 Frederikshavn
Fredag 5/8 15.00 Blokhus Strand Blokhus Strand 9492 Blokhus
Fredag 5/8 16.00 Torvet, Hadsund Butikstorvet 1, 9560 Hadsund
Fredag 5/8 16.00 Vrå Bryghus Jernbanegade 7, 9760 Vrå
Fredag 5/8 16.00 Voergaard Slot (Betaling ved entré) Voergaard 6, 9330 Dronninglund
Fredag 5/8 Endnu ikke fastlagt Solsikken (børnekoncert) Kjellerupsgade, 9000 Aalborg

 

Læs Mere

Ny butik i Hune med keramik, strikkecafé og strikkekurser


Lagt på nettet 3/8 2022 kl. 02:38 #1659512326


Foto: © Peter Wendelboe.

Helle Skaarup Poulsen, som hidtil har drevet garnbutik i Ryaa, er nu ved at slå sig ned i udkanten af Hune.

Hun og ægtefællen, Jarl, købte sidste år ejendommen Vesterhavsvej 86, skråt over for det nye oplevelsescenter FunArt Blokhus, og nu er de i fuld gang med at restaurere ejendommen og indrette den til en stor garnbutik, hvor der samtidig kan holdes kurser i striknig.I øjeblikket er der flyttekasser overalt, men parret håber på at kunne åbne den nye udgave af "Butik Skaarup" i løbet af august måned 2022.

Jarl er uddannet tømrer med egen virksomhed og har hjulpet godt til med ombygningen og indretningen af den gamle ejendom, der tidligere rummede et automobil- og motorcykelværksted.Helle Skaarup Poulsen har tidligere været bogholder i et stort firma i Nørresundby og har desuden ført regnskaberne for sin mands tømrervirksomhed, men efter at have fulgt nogle kurser i keramik installerede hun et helt keramikværksted med brændeovn og alt nødvendigt værktøj på ejendommen i Ryå, og fra 2013 supplerede hun keramikken med interessen for garn og strikketøj.Helle Skaarup Poulsen glæder sig til at åbne "Butik Skaarup" i Hune og til at arrangere forskellige events i den nyrestaurerede ejendom på Vesterhavsvej.

I strikkecaféen vil der komme forskellige instruktører med spændende oplæg, og man vil kunne sidde og strikker sammen, hygge sig og nyde godt af hinandens erfaringer.
 

Læs Mere
Ældre artikler kan findes i topmenuen.
(OMSKIFTER)

KANAL BLOKHUS
Oprettet 1995

Redaktør: Peter Wendelboe

Adresse: Svalesvinget 2
Postnr. & By: 9492 Blokhus
Land: Danmark
Telefon/SMS: 40208801
Email: peter@wendelboe.dk
Læn dig tilbage og nyd denne 24 minutter lange video med Anastasiia Andrukhivs guddommelige stemme. Video: © Peter Wendelboe.

Teknik og design: © Peter Wendelboe 2022
l