Der er i øjeblikket online på denne side.        Samlet besøg: 549 i dag, MANDAG 04.07.2022

Tips, fotos og nyheder kan altid sendes til
redaktion@kanalblokhus.dk eller SMS: 40208801
RAPPORT FRA BLOKHUS STRAND


Ingen faldskærmsudspring i dag


Lagt på nettet 3/7 2022 kl. 10:11 #1656835907

Foto: © Peter Wendelboe.

Faldskærmsudspring på Blokhus strand er aflyst i dag, søndag den 3. juli 2022.

Verdens allerbedste faldskærmsudspringere skulle efter planen i dag samles i Blokhus for at dyste i disciplinerne klassisk præcision og speed præcisions-spring.

Men stævnet Blokhus-Open med deltagere fra Canada, USA, Egypten, Tyskland, Holland, Sverige, Polen og selvfølgelig den danske elite med landsholdet i spidsen er blevet aflyst.

Flere oplysninger kommer senere.
 

Læs Mere

Turistforeningen har betalt reklamer for amatørmalere på stranden


Lagt på nettet 3/7 2022 kl. 02:52 #1656809558


Foto: © Peter Wendelboe.

"- Skraldespande bliver udsmykket med værker af lokale kunstnere..."

Sådan lød i sidste uge en pressemeddelelse fra Blokhus Turist- og Kulturforening, der har givet 6.000 kroner til projektet.

Inge Pedersen fra Blokhus Turist- og Kulturforening havde fået ideen til udsmykningen fra udlandet, hvor hun havde set affaldsspande og -containere bære udsmykning og kunst.

Hun kontaktede en gruppe, der kalder sig "Open Art Jammerbugten", som lovede at udsmykke skraldespandene foran badehusene.


Foto: © Peter Wendelboe.

"- Men hvad der blev annonceret som kunstnerisk udsmykning af skraldespandene, blev i virkeligheden til en række plakater for en række firmaer, der tilsyneladende sælger hjemmelavede billeder og andre pyntegenstande," fnyser en vred Birte Nørgaard Otzen, der sidder i strandhus nummer 3 og må kigge ud på reklamer for "Art By Susanna Knudsen" i Fjerritslev og "Drivtømmerkunst ved Gerda Tranberg i Aabybro" lige uden for sine vinduer.

Reklamerne er glas-forseglede farvefotokopier i A3-format, ophængt i forkromede dupper, alle med ens opsætning: et billede og en tekst, betalt af Turistforeningen.

Billederne er udtryk for den almindelige forfladigelse af - og misbrug af - ordet "kunst", som de finansielle mæcener i Blokhus efterhånden brillerer med, mener hun.


Foto: © Peter Wendelboe.

Hun ejer galleriet og antikforretningen på Tinghøjgade 18 i Saltum. Og HUN må ikke sætte reklame op for SIT firma på sit strandhus. For så mister hun retten til strandhuset, siger hun.

Hun er fuldstændig uforstående overfor, at at en tilfældig række amatørmalere har fået penge til reklamer fra Turistforeningen.

På mandag vil hun klage til kommunen, siger hun.

Deltagerne i gruppen, der har opsat reklamer på skraldespandene, er:

Anna Maria Kornum
Hjortdalvej 121, 9690 Fjerritslev

Anne-Mette Duelund
Østergade 53, 9690 Fjerritslev

Art by Hanne-Marie
Østergade 53, Fjerritslev

Art by Lise Breumlund
Grebjerg 10, 9440 Aabybro

Art By Susanna Knudsen, GallerY-San
Østergade 53, Fjerritslev

Art-Lui, Helle-Louise Kierkegaard
Strandvejen 143a, 9460 Brovst

Atelier tanté v/ Birthe Holmgaard og Helle Christiansen
Hedevejen 8, 9460 Brovst

Atelier Twillum v/ Tina Willumsen
Bonderup Østergade 29, 9690 Fjerritslev

Atelier, Anni Pedersen
Godthaabsvej 37, 9690 Fjerritslev

Birgitte Sandsgaard
Birkumvænge 10, 9440 Aabybro

Connies Galleri c/o Anni Pedersen
Godthaabsvej 37, Fjerritslev

Galleri Berberis v/ Ninna Rostgaard Andersen
Berberisvej 7, 9492 Blokhus

Galleri Idak12 v/ Ida Krogh
Slettestrandvej 80, Fjerritslev

Galleri Unika Kunst v/Bent Pristed og Tove Krogh
Trudslevvej 45, 9480 Løkken

Gerda Tranberg
Søparken 2, 9440 Aabybro

HANDMADE By Christine Thuesen
Lørstedvej 86, 9690 Fjerritslev

Det er meningen at reklamerne skal hænge på skraldespandene, så længe badehusene er på stranden. Dvs. til udgangen af september.
 

Læs Mere

Kanonen affyres fra ny placering


Lagt på nettet 2/7 2022 kl. 22:16 #1656810976


Foto: © Peter Wendelboe.

Hele sidste uge er den gamle Blokhus-kanon blevet affyret fra sin nye placering på bakken ved sømærket.

Vinteren og forårets storme har fjernet så meget af den tidligere placering, at den lille platform, hvor den stod, er styrtet ned.

Derfor har kanonen fra med denne sommer fået en ny placering lidt højere oppe på klitten, og en trappe er anlagt derop.


Foto: © Peter Wendelboe.

Lørdag aften var der - velsagtens på grund af det gode vejr og sommerferien, der nu er begyndt, særlig mange mennesker til at overvære affyringen af den gamle kanon.
 

Læs Mere

Borgerrådgivere ansættes i et samarbejde mellem 4 kommuner


Lagt på nettet 1/7 2022 kl. 14:11 #1656677465

Pr. 1. august er ansat to borgerrådgivere til at dække den borgerrådgiverfunktion, som Jammerbugt Kommune har etableret i samarbejde med Brønderslev, Thisted og Vesthimmerlands Kommuner.

 

Den ene af de to borgertådgivere skal dække Jammerbugt og Brønderslev og den anden Vesthimmerland og Thisted.

Borgerrådgiverne er foreløbigt ansat til udgangen af 2024, hvor det vurderes om, ansættelserne skal forlænges.

Ansættelserne finansieres af midler fra ansøgningspuljen til borgerrådgivning, der administreres af Bolig – og Planstyrelsen.

Formålet med at ansætte en borgerrådgiver er at styrke dialogen mellem borgere og kommunen samt at bidrage til sikring af borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktiske forvaltningsvirksomhed. Borgerrådgiveren skal desuden medvirke til, at henvendelser bruges konstruktivt til læring og forbedringer af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening.

Jane Jakobsen, der er uddannet Socialrådgiver, skal være borgerrådgiver i Brønderslev og Jammerbugt Kommune.

'
"- Jeg skal bl.a. vejlede borgerne om klagemuligheder over afgørelser, hjælpe med at forstå breve og anden kommunikation fra kommunen. Og er kommunikationen gået helt i hårdknude mellem borger og kommune, skal jeg hjælpe til med at genskabe dialogen. Og så skal jeg sørge for, at vi i kommunerne kan lære af vores fejl, men også hjælpe borgeren med en forståelse for, hvorfor kommunens afgørelse er endt, som den er," siger den nyudævnte borgerrådgiver Jane Jakobsen.

I Vesthimmerland og Thisted Kommune er Ranweig Johansen blevet ansat, som ligeledes er Socialrådgiver.

"- Jeg glæder mig til at træde ind i den her nyoprettede stilling, som byder på mange spændende udfordringer og en anderledes borgerkontakt, end jeg tidligere har haft. Hvad er det eksempelvis borgerne efterspørger, hvad er det de tænker, og hvordan er det en kommune er bygget op. Det glæder jeg mig til at gøre en forskel i, fordi det vigtigste er borgernes retssikkerhed – og her ser jeg frem til at kunne få kendskab til både Thisted og Vesthimmerland – kommuner og borgere imellem. Samtidig ser jeg det som en fordel at kunne bruge erfaringerne fra begge kommuner konstruktivt," fortæller borgerrådgiver Ranweig Johansen.

Helt konkret er borgerrådgiverens opgave at styrke dialogen mellem borgere og kommunerne. Derudover skal borgerrådgiveren gøre det lettere for borgere og brugere at henvende sig over forhold, der vedrører kommunerne og medvirke til, at henvendelser bruges konstruktivt til forbedringer af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening.

Afgrænsningen af borgerrådgiverens kompetence og opgaver er nærmere fastsat i en vedtægt for borgerrådgiveren, der vil være at finde på kommunernes hjemmesider.

Til august vil det ligeledes være muligt at finde kontaktinformationer og nærmere information om, hvad borgerrådgiveren kan hjælpe og ikke kan hjælpe med på de fire kommuners hjemmesider.

Borgerrådgiverfunktionen er forankret direkte under byrådet og er uafhængig af kommunens udvalg og forvaltning, jf. lov om kommunernes styrelse § 65 e, ligesom borgerrådgiveren ikke er underlagt borgmesterens daglige ledelse af den kommunale administration.
 

Læs Mere

Planer om oprettelse af en autocamper-holdeplads


Lagt på nettet 29/6 2022 kl. 12:45 #1656499532

Foto: Google Maps. Rød markering: Peter Wendelboe, juni 2022.

Blokhus Camping har fremsat et forslag om en plads til autocampere ved indgangen til Gateway Blokhus i forlængelse af campingpladsen.

Et 8.000 kvadratmeter stort kommunalt areal, tilhørende Jammerbugt kommune, og som grænser op til Blokhus By Camping og strækker sig mod øst, blev 13. juni sat til salg på kommunens hjemmeside.

Området er et vejeareal, der strækker sig fra campingpladsen mod øst, og i dag omfatter både adgangsvej til Blokhus By Camping samt cykelsti og ophold for cyklister.

En evt. køber skal betale Jammerbugt Kommune for at flytte den nuværende cykelsti til en mere nordlig placering op mod Aalborgvej.

Regningen dertil er opgjort til 875.000 kroner plus moms.

Desuden skal der stadig være adgang til campingpladsen.

Området ligger i landzone og er ikke fredskov, men det kan ifølge planloven ikke udlægges til sommerhusgrunde og der må ikke bygges fx. forretninger med dagligvarer.

Selvom arealet er skovbevokset, er det af den tidligere kommunalbestyrelse udlagt til vejareal.

Kommunen vil nu udarbejde en lokalplan, hvor arealet tillades til benyttelse af autocampere, og der må være både el-ladestandere og campinghytter.

Inge Vestergaard og Karsten Jepsen, der driver Blokhus By Camping, har flere gange henvendt sig til Jammerbugt Kommune med et ønske om en transitplads til autocampere, som efter deres mening "holder alle mulige andre steder(!)".

Parret har i flere år kæmpet for, at få autocamperne ind på campingpladsen. Men, da det er tilladt at holde gratis alle mulige andre steder - og også at overnatte i vognene for eksempel på stranden,- vælger de fleste autocamperejere campingpladsen fra.

Ved at oprette en transitplads til autocampere, kan de komme af med deres affald og få ladet strøm under ordentlige forhold, mener Inge Vestergaard og Karsten Jepsen.

Netavisen kanalblokhus.dk har talt med Steen Albrechtsen, Jammerbugt Kommune, der oplyser, at købstilbud fra interessede skal være modtaget af kommunen senest onsdag 10. august kl. 08.00.

I 2021 købte tømrermester og entreprenør Tom Jakobsen, Aabybro, et andet ca. 18.000 kvadratmeter stort areal længere mod syd af Blokhus By Camping, og i første omgang blev en del af arealet udstykket til de 5 eksklusive fritidsgrunde som blev fremvist i påsken 2022. Tre af dem er allerede solgt, oplyser ejendomsmægler Mikael Thomsen fra Home Blokhus, der stod for salget, til Netavisen kanalblokhus.dk. Men der foreligger endnu ikke nogen lokalplan for dette område.
 

Læs Mere

Årets første sommerkoncert


Lagt på nettet 28/6 2022 kl. 14:24 #1656419049

Stig Rossen og Vennerne bliver hovednavnet på årets første sommerkoncert på Torvet i Blokhus

Når Stig & Vennerne giver koncert, indleder Stig Rossen altid den kommende oplevelse med ordene:

"- Den bedste måde, vi kan hylde Bamse på, er ved at have en fest."

Og fest, det bliver der, når Stig Rossen sammen med de oprindelige musikere fra Bamses Venner spiller Flemming ”Bamse” Jørgensens mange klassikere.

Det sker torsdag 7. juli på Torvet i Blokhus, når den første af årets gratis sommerkoncerter, arrangeret af Erhvervsforeningen Destination Blokhus, finder sted.

Med sin karakteristiske stemme, joviale facon og sikre fornemmelse for det folkelige og syng-med sang Flemming ”Bamse” Jørgensen sig ind i den danske folkesjæl.

Nu har Stig Rossen & Vennerne sat sig for at hylde den folkekære sanger og sikre, at hans
vidunderlige melodier ikke går i glemmebogen og genopliver med kærlighed og respekt alle de kendte og elskede hits som “Vimmersvej”, “Jeg elsker kun dig”, “Kongens Have”, “Hvorfor går Louise til bal?”, “I en lille båd, der gynger” og mange, mange flere.

Koncerten starter kl. 20.30, men allerede fra kl. 19.00 er der festlig musik og stemning, når Festerkester indleder den musikalske aften.

Det populære partyband underholder med et repertoire med hits fra 1960´erne og frem til nutidens hotte hits.

Og som altid vil de gladefrivillige stå klar i baren og skænke blandt andet fadøl.

"– Vi håber, at mange møder op til de gratis koncerter og, at man støtter ved at besøge
baren, giver en en-gangs donation eller opretter et støttemedlemskab til Erhvervsforeningen. Så er man med til at sikre, at der også fremadrettet vil være gratis
sommerkoncerter med de store navne på Torvet i Blokhus," siger Jannie Ratke, eventkoordinator for Erhvervsforeningen Destination Blokhus.
 

Læs Mere

Naturnationalpark Tranum:
Kommunen siger nej og ønsker dialog


Lagt på nettet 28/6 2022 kl. 10:28 #1656404921

Jammerbugt Kommunes kommunalbestyrelse godkendte på et møde 22. juni kommunens officielle høringssvar til projektforslaget for Naturnationalpark Tranum, og nu er høringssvaret sendt afsted til Naturstyrelsen.

Jammerbugt Kommunes officielle høringssvar udtrykker et nej til naturnationalparken i den form, Naturstyrelsen har foreslået i projektforslaget. Nej’et begrundes særligt med, at projektforslaget er gået fra at være et lokalt forankret projekt til nu at have karakter af at være et centralt, statsligt projekt.

”- Et lokalt projekt kræver lokal forankring og lokal opbakning. Lige nu er der flere, og store, lokale bekymringer, og der er brug for en direkte dialog mellem ministeriet og Jammerbugt Kommune. Det har vi sagt før. og det siger vi nu igen her med høringssvaret”, udtaler Borgmester Mogens Christen Gade.

Jammerbugt Kommunes ønske er fortsat, at der etableres et projekt med lokalt ejerskab, der bringer naturformidling og større tilgængelighed til området ved Tranum – både for borgere og gæster.

I høringssvaret stilles der derfor en række krav:
• Fokus på den lokale opbakning
• Faseopdeling af projektet og fasevis evaluering
• Nej til rigid hegning – hegning skal ikke afgrænse hele naturnationalparken
• Fokus på biodiversitet
• Nej til lempede regler på dyrevelfærdsområdet
• Fokus på formidling og gode oplevelser i naturen med veldefineret hovedindgang


Bag det officielle høringssvar står Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige og Lokallisten. Ved fremsendelsen af det officielle høringssvar blev der også medsendt en mindretalsudtalelse fra Socialdemokratiet og SF, som også har fokus på tilgængelighed, hegning, tryghed, dyrevelfærd, formidling og oplevelser.

Den samlede kommunalbestyrelse ønsker dialog med ministeren og håber, at det sker med baggrund i Jammerbugt Kommunes høringssvar.

Høringsmaterialet og Naturstyrelsens projektbeskrivelse af Naturnationalpark Tranum kan tilgås her:


Høring af tre projektforslag (naturstyrelsen.dk).


Høringsfristen udløber 7. juli 2022.


Jammerbugt Kommunes officielle høringssvar samt mindretalsudtalelsen kan læses på Kommunalbestyrelsens dagsorden (punkt 99) 22. juni 2022:

Kommunalbestyrelsen - dagsorden fra mødet den 22. juni 2022 kl. 18:00 - Jammerbugt Kommune.
 

Læs Mere

Dagtilbud i Jammerbugt blandt landets 4 bedste


Lagt på nettet 28/6 2022 kl. 09:40 #1656405647

Jammerbugt Kommunes kommunale dagtilbud indtager en fantastisk flot 4. plads målt på brugertilfredshed i den landsdækkende brugertilfredshedsundersøgelse af alle landets kommunale og selvejende dagtilbud.

Det viser en landsdækkende tilfredshedsundersøgelse, som skal understøtte det lokale arbejde med kvalitetsudvikling i dagtilbud. Undersøgelsen blev offentliggjort d. 19. juni 2022. Resultaterne viser, at forældrene på landsplan overordnet er godt tilfredse: 86 procent af forældrene svarer, at de samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med deres børns dagtilbud. I Jammerbugt kommune er ikke mindre end 92% tilfredse med deres barns dagtilbud.

Dagtilbudsområdet i Jammerbugt Kommune har i de seneste år været et højt prioriteret område. Dette ses bl.a. i ønsket om at have en bred tilbudsvifte på området – også i de mindre lokalsamfund, hvor man bestræber sig på at have både dagpleje og vuggestuer. Samtidig har man satset massivt på kompetenceudvikling af medarbejdere, ligesom der målrettet er arbejdet med at skabe systematik og struktur for især arbejdet med udsatte børn, og børns sproglige udvikling.

”- Jeg er så stolt over undersøgelsens resultater! Den viser, at de strategiske tiltag vi gennem de seneste år har implementeret i høj grad påskønnes af forældrene. Det har krævet meget af vores ledelser og af medarbejderne, men de har løftet opgaverne helt fantastisk. Børnenes udvikling, læring, dannelse og trivsel er meget vigtigt for os alle, og derfor er det glædeligt, at forældrene nu kvitterer for det store arbejde, der bliver gjort ude i institutionerne for børnene i Jammerbugt Kommune”, udtaler en glad formand for Børne- og Familieudvalget, Susanne Møller Jensen.

Undersøgelsen er inddelt i 5 overordnede temaer:

1. Aktiviteter, leg og grupper

2. Sprog, forståelse og tryghed

3. Samarbejdet med personalet

4. Børnene imellem

5. Samlet tilfredshed

 På samtlige af undersøgelsens punkter placerer dagtilbud i Jammerbugt Kommune sig markant over landsgennemsnittet. I alt har 641 forældre deltaget i undersøgelsen, hvilket svarer til 53% af forældrene med børn i de kommunale dagtilbud.

”- Undersøgelsens resultater er meget imponerende, og for en landdistriktskommune som Jammerbugt er det af afgørende betydning, at vi har dagtilbud af høj kvalitet for at kunne tiltrække tilflyttere. Havde undersøgelsen også inddraget de private dagtilbud, er jeg sikker på, at Jammerbugt stadig ville placere sig højt. Forældrene benytter sig jo af det frie valg, og der er et godt og konstruktivt samarbejde mellem de mange private dagtilbud og forvaltningen i forhold til kompetenceudvikling, implementering af den styrkede læreplan mv. Det har vi alle en stor interesse i – det er jo vores allesammens børn”, supplerer næstformand i Børne- og Familieudvalget, Ulla Flintholm.

 Det er første gang, der er gennemført en landsdækkende undersøgelse af alle kommunale og selvejende daginstitutioner og kommunale dagplejer i alle kommuner. Undersøgelsen er gennemført af Danmarks Statistik. Formålet med brugertilfredshedsundersøgelserne er at give politikere, ledere og medarbejdere i kommunerne et redskab til at inddrage brugernes perspektiver i deres arbejde med tilrettelæggelsen af den offentlige service.
 

Læs Mere

Præmieuddeling på Torvet


Lagt på nettet 25/6 2022 kl. 17:29 #1656170956

Lørdag aften er der uddeling af præmier til andet hold af de norske skoleorkeste, der i denne tid besøger Blokhus.

Da der var præmieuddeling til første hold i tirsdags, holdt formanden for for Jammerbugt Kommunes kulturudvalg, Helle Bak Andreasen, tale, og der var en overraskelse til de unge musikanter i form af linedance på Torvet.

Der er også lovet en overraskelse
ved anden præmieuddeling i aften. Hvori overraskelsen består, har Netavisen kanalblokhus.dk ikke fået lov til at røbe.

 

Læs Mere

Popkunst vises i Blokhus


Lagt på nettet 25/6 2022 kl. 13:43 #1656157435I dag åbner Galleri Wolfsen sin årlige sommerudstilling “POP EYE NO 5“

Det er første gang, sommerudstillingen holdes i galleriets Blokhus-afdeling.Udstillingen er ifølge galleriejer Kent Wolfsen "et internationalt vindstød fra Pop Art-generen".

Der er åbent hver dag resten af sommeren på førstesalen i Kalstrup Livsstilshus.
 

Læs Mere

Murmaleri, krolf, fodboldgolf, petanque og Jacob Haugaard


Lagt på nettet 24/6 2022 kl. 12:13 #1656072782Sankthansaftens dag åbnede det nye sport- og eventcenter, FUNART Blokhus, ved rundkørslen øst for Hune.

Her kan man både spille minigolf, fodboldgolf, krolf og petanque, mens man nyder udsigten til skoven og de street art-bemalede gavle på bygningerne.

Senere er det også muligt at booke tid til keramik-maling, og besøg i caféen.

Dagen begyndte kl. 14.00 med Onkel Jes Show for de små, og klovnen Johnny var herefter at finde på pladsen, hvor han lavede ballondyr til børnene.

Derefter var der åbningstale ved borgmester Mogens Chr. Gade, som også indviede fodboldgolfbanen med første spark, og kanonlauget fyrede en æressalut af.

MJacob Haugaard, som i øvrigt er blevet motivet på ét af gavlmalerierne, fortalte om, hvorledes han blev kunstner (og politiker).

Og dagen sluttede af med et prisværdigt stort Sankthansbål.
 

Læs Mere

Tre store Sankt Hans fester i Blokhus


Lagt på nettet 23/6 2022 kl. 23:14 #1656022465

NORSK MUSIKMARCH


Herover ses den første af tre videoer om den store Sankthansfest på Blokhus Strand 2022. Den viser de norske Skoleorkestrets musikmach fra Torvet til stranden.

De følgende 2 videoer kan ses, hvis hvis du trykker på "Læs mere".

TALERNEI videoen herover vises musikken fra scenen ved den store Sankt Hans fest på stranden 2022.

BÅLET


I del 3 af denne Sankthans video kan du høre båltalen og se bålet biive tændt.

Der har været stor sankthansfest tre steder i Blokhus i år: Bag det nye eventcenter Blokhus FunArt, bag Hune Kirke, og den traditionelle sankthansfest på Blokhus Strand.

Ifølge arrangørerne var der langt over 10.000 mennesker til stede på stranden.

Vi har delt videoen fra begivenheden i tre dele. Den første, som ses herover, viser indledningen på festen, hvor seks norske skoleorkester gik i musikmarch til stranden og koncert der.

Her er nogle billeder fra de to øvrige store Sankt Hans bål i Blokhus.Den tidligere sognepræst, Birgit Lundholm, holdt båltalen, Annastasiia sang, børnene for naturbørnehaven havde lavet heksen og borgerforeningen havde sponsoreret en hoppeborg ved sankthansbålet bag Hune Kirke.Fra Sankthansbålet bag Hune Kirke.Fra Sankt Hans bål ved FunArt.Fra Sankt Hans bål ved FunArt.Video og nærmere omtale følger fredag.
 

Læs Mere

Lastbil kørte fast under opstilling af scenen


Lagt på nettet 23/6 2022 kl. 12:45 #1655984569Forberedelserne til det store Sankt Hans bål på Blokhus Strand er i gang.

Bilister, der ønsker at overvære festlighederne Sankt Hans aften på Blokhus Strand, advares mod blødt sand.

Lastbilen, der bragte scenen til stranden torsdag middag, kørte fast og måtte trækkes fri.
 

Læs Mere

FunArt Blokhus klar til åbningsfest


Lagt på nettet 23/6 2022 kl. 05:45 #1655955938


Foto: © Peter Wendelboe.

Direktør Jens Boelskifte er nu klar til stor åbningsfest på det nye eventcenter FunArt Blokhus.Blokhus Kanonlaug markerer åbningen, borgmester Mogens Chr. Gade holder åbningstalen, komikeren Jacob Haugaard og gavlmalerne Peter Birk og Hans Oldau Krull forventes at ankomme med faldskærm med centrets nye flag.
 

Læs Mere

Derfor har pressen ikke kunnet få fat i Knud H. Rasmussen


Lagt på nettet 22/6 2022 kl. 21:23 #1655925837

Foto: © Peter Wendelboe.

Vi er nu halvvejs igennem den hidtil mest omfattende Nordsø Festival, hvor norske skoleorkestre spiller i gaderne og på scenen i Blokhus. Men det har hidtil været svært - for ikke at sige umuligt - for pressen at få kontakt til initiativtageren og arrangøren af stævnet, dansk-norske Knud H. Rasmussen.

Mod sædvane svarede han hverken på opkald til mobiltelefonen eller på e-mails til hans adresse.

Årsagen åbenbarede han overfor Netavisen kanalblokhus.dk ved aftenstid onsdag 22. juni 2022.

Han havde simpelthen glemt sin mobiltelefon i Norge, da han i sidste uge rejste med det første hold skolekorps til Blokhus.

Han er faktisk først onsdag aften blevet i stand til at kommunikere elektronisk med omverdenen, da han fik sin telefon igen, hentet på hans bopæl i Norge og bragt til Blokhus med en musiker fra et af de bands, der ankom til Blokhus i dag.

Som noget af det første gav han et kort interview til Netavisen kanalblokhus.dk før aftensmaden onsdag.

Netavisen har tidligere oplyst, at der i alt er mere end tusinde deltagere i dette års Nordsø Festival, inklusiv musikere, ledere og forældre.

"- Nej, vi er skam hele 1300 mennesker i år," siger Knud Rasmussen, siddende i sofaen med mobiltelefonen i hånden.

Nu skal den 86-årige musikleder til at besvare alle de e-mails, der er sendt til ham den seneste uge.

Netavisen kanalblokhus.dk har tidligere fået oplyst, at der i år var hele 34 orkestre med.

"- Nej, nej! Der er i år tilmeldt 39 musikgrupper, og 5 af dem er i virkeligheden sammensat af to grupper, der har hver sit program, således at musikfestivalen i år omfatter hele 44 forskellige musikalske enheder", korrigerer Knud H. Rasmussen.

Der er så mange at de i år ikke som sædvanligt har kunnet huses på Blokhus Feriecenter.

"- I år har vi måttet indkvartere tre musikkorps på Landal Feriecenter ved Grønhøj," fortæller Knud H. Rasmussen.

Om programmet de følgende dage fortæller han:

"- I dag og i morgen formiddag sker der ikke andet i byen, end at vi skifter første hold orkestre ud med det nye hold, der ankommer," siger han.

I mellemtiden besøger de unge norske musikere Fårup Sommerland.

Det første, publikum hører til de nye musikere i Blokhus er, når seks skoleorkestre Sankt Hans aften klokken 18 i samlet trop går fra
Torvet til stranden, hvor de giver små minikoncerter før den officielle underholdning ved Sankt Hans bålet.

Knud H. Rasmussen har bestemt, at det orkester, der skal gå forrest, er førstegangs-deltageren Sør-Tromsøya Skolekorps, der kommer fra en by 600 km nord for Polarcirklen.
 

Læs Mere

`Konkurrence` om Danmarks største Sankt Hans bål


Lagt på nettet 22/6 2022 kl. 18:29 #1655915346


Foto: © Peter Wendelboe.

Team Blokhus, de frivillige, der gør et kæmpe arbejde ved alle events i Blokhus, har i dag travlt med at forberede en kæmpemæssig Sankt Hans fest på Blokhus Strand.

Herover sætter de anvisningsskilte op ved nedkørslen til stranden i forbindelse med den store bålfest.


Foto: © Peter Wendelboe.

Der bliver i alt hele TRE lokale store Sankt Hans bål i morgen. Foruden det traditionelle bål på Blokhus strand viderefører Hune sogns menighed den nyere tradition med et mere familievenligt sankthansbål bag kirken.


Foto: © Peter Wendelboe.

Den ukrainske mezzosopran Anastasiia, der for tiden bor i Blokhus, når at synge ved begge bål.

Og i år har de to traditionelle blokhusbål også fået konkurrence fra det nyoprettede eventcenter, Blokhus Fun Art, som har markedsført sig med oplysningen om, at DE tænder Nordjyllands største Sankt Hans bål.


Foto: © Peter Wendelboe.

Den udfordring har folkene bag bålet på Blokhus strand ikke stiltiende siddet overhørig.


Foto: © Peter Wendelboe.

Vogne fra transportfirmaet LL-transport har hele dagen i pendulfart kørt ekstra ved til bålet på Blokhus strand, så grendyngen i dag er større, end den nogensinde har været.


Jens Haugaard fra Team Team Blokhus. Foto: © Peter Wendelboe.

"- I år får Blokhus ikke blot Nordjyllands største, men hele Danmarks største Sankt Hans bål," lover en stolt Jens Haugaard fra Team Blokhus til Netavisen kanalblokhus.dk.


Foto: © Peter Wendelboe.

"- Lad blot Blokhus Strand få det største Sankt Hans bål," siger direktør Jens Boelskifte fra Blokhus Fun Art onsdag stilfærdigt til Netavisen kanalblokhus.dk.

"- Vi deltager ikke i konkurrencen om det største Sankt Hans bål," siger han.

"- Men VORES heks er ikke lavet af børnehavebørn. Den er udført af to rigtige kunstnere fra Aarhus, Peter Birk og Hans Oldau Krull," fremhæver Jens Boelskifte, idet han stolt viser de stumper frem, der i morgen skal blive til heksen på det store Sankt Hans bål hos Blokhus Fun Art.


Foto: © Peter Wendelboe.

Herover står Jens Boelskifte sammen med den ene af de to "heksekunstnere", Hans Oldau Krull, der også sammen med kollegaen Peter Birk står bag de nye gavlmalerier på den tidligere Østergaard, som nu udgør centrets hovedsæde.


Foto: © Peter Wendelboe.

Sidst på dagen satte en truckfører fra LL-Transport den store heks, lavet af børn fra Hune Naturbørnehave, op på toppen af bålet på Blokhus strand.
 

Læs Mere

Hune-Blokhus i udvikling


Lagt på nettet 22/6 2022 kl. 11:03 #1655888586


Foto: © Peter Wendelboe.

Blokhus-området er en levende organisme, der udvikler sig hver dag. Netavisen kanalblokhus.dk bringer her et øjebliksbillede.

Øverst ses Niels Jensens hus, der nu er under nedrivning til fordel for nybyggeri.


Foto: © Peter Wendelboe.

Byen gjalder af glad norsk marchmusik fra 34 norske skoleorkesre, der marcherer gennem gaderne.


Foto: © Peter Wendelboe.

Rødhus Strandkiosk er blevet udvidet til Rødehus Café og Isbar med Louise Mackenhauer bag disken.


Foto: © Peter Wendelboe.

Livreddertårnet står klar på stranden til at modtage de første livreddere på fredag.


Foto: © Peter Wendelboe.

Der er kommet altaner på den nye ejendom, Torvet 2, hvor indflygtning kan starte allerede den 1. juli.


Foto: © Peter Wendelboe.

Kanonen har fået en ny plads på toppen af klitten, klar til 1. affyring i weekenden, og der er anlagt en stige derop.


Foto: © Peter Wendelboe.

En grendynge er anlagt til Sankt Hans bål på stranden, klar til at blive tændt i morgen. Samtidig er tilsvarende bål anlagt bag Hune Kirke og ved det nye Fun Art Center ved Faarupvej. Her optræder blandt andet Jacob Haugaard ved åbningen i morgen.


Foto: © Peter Wendelboe.

Og gavlene på den gamle Østergaard er blevet bemalet af kunstnere fra Aarhus.
 

Læs Mere

Norsk linedance på Torvet


Lagt på nettet 21/6 2022 kl. 22:49 #1655844577Tirsdag aften sluttede første halvdel af årets udvidede Nordsøfestival af med linedans på Torvet og tale af formanden for kommunes kulturudvalg, Helle Bak Andreasen.

I alt 34 skoleorkestre deltager i årets Nordsøfestival i Blokhus.

Så mange ekstra gæster på en gang i Blokhus har det været umuligt at finde logi til. Derfor har initiativtageren og arrangøren, dansk norske Knud H. Rasmussen, måttet dele arrangementet i to dele i år.

Første hold besøger Blokhus fra den 17. juni til Sankt Hans, hvorefter anden halvdel ankommer og bliver indkvarteret på blandt andet Blokhus Feriecenter.

Sankt Hans aften er der fælles musikmarch fra Torvet til stranden, hvor flere af orkestrene optræder sammen før det store Sankt Hans bål.

På lørdag er der afslutning for andet hold - igen med tale af Helle Bak Andreasen og en ekstra overraskelse til de unge musikanter.
 

Læs Mere

Generalforsamling udsættes og vejbump ønskes fjernet


Lagt på nettet 20/6 2022 kl. 11:27 #1655719675

Stort fremmøde ved morgenmøde ved Skovens Dag 14. maj 2022. Foto: © Søren Taagehøj Thomsen.

For første gang er den ordinære generalforsamling i sommerhusejer-foreningen Klitplantagen Blokhus blevet udsat. Samtidig er der forslag om at fjerne de generende vejbump, som blev oprettet i plantagen i foråret.

Det meddeler sekretæren, Søren Taagehøj Thomsen i dag på foreningens hjemmeside og i en e-mail til alle medlemmerne.

Den ordinære generalforsamling skal ifølge vedtægterne holdes 3. lørdag i juli måned. Det vil sige lørdag den 16. juli.

Men på et bestyrelsesmøde i går blev det besluttet at udskyde den til ugen efter, da hele tre af bestyrelsens fem medlemmer havde fået forfald af personlige årsager.

I stedet holdes der nu generalforsamling søndag den 24. juli klokken 10 på restauration Nordstjernen.

Besked om ændring af datoen er i dag klokken 11:26 sendt ud til alle de medlemmer, der har opgivet e-mail adresser.

Bestyrelsen beder om medlemmernes forståelse får ændringen.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest søndag den 27.6.2022 klokken 12.

Det fremgår af formandens beretning, at foreningen allerede har haft flere vellykkede arrangementer i år, blandt andet "Skovens Dag", 14. maj 2022 (foto herover).

Her mødtes medlemmerne om morgenen for at blive delt i hold og gå ud i plantagen for at klippe græs og buske ned omkring skiltningen, så den blev mere synlig for trafikanterne.

Desuden har der i et par uger før sommerferien stået en stor container på Slettevej, så sommerhusejerne kunne komme af med deres grenaffald.


Foto: © Peter Wendelboe.

Derudover har foreningens bestyrelse efter flere års forarbejde fået oprettet hastighedsbegrænsende vejbump ved indkørslen til plantagen, dog uden at spørge grundejerne, som har ansvaret for vedligeholdelsen, og som hver med én stemme skal afgøre alle sager vedrørende vejforhold.

Til den nu udsatte generalforsamling er der allerede indsendt et forslag fra en grundejer om at fjerne de uønskede og generende vejbump.

Foreningen omfatter såvel grundejere i Blokhus Klitplantage som sommerhusejere, der lejer deres grunde af staten.

Det er alene den første gruppe, der skal betale for vejvedligeholdelsen og oprettelsen af bumpene.

Selvom grundejerne ikke blev spurgt, om de ønskede oprettet vejbump, skriver bestyrelsen nu i sin beretning:

"- Det er kun grundejerne, der kan stemme om, hvorvidt vejbumpende skal fjernes igen".
 

Læs Mere

Badevandstemperaturen har nået 16°


Lagt på nettet 20/6 2022 kl. 03:36 #1655688998TrygFondens livreddere ankommer til Blokhus Strand på fredag og meddeler derefter hver dag til Netavisen kanalblokhus.dk om de officielle badevandstemperaturer ud for livreddertårnet.

Men Netavisen kanalblokhus.dk har søndag aften lavet en uofficiel måling på 16°.

Den var ganske vist ikke taget på samme professionelle måde som anvendes af livredderne fra TrygFonden.
 

Læs Mere

34 norske orkestre besøger Blokhus


Lagt på nettet 20/6 2022 kl. 03:17 #1655687843Hele 34 norske skoleorkestre kan i disse dage høres i gaderne i Blokhus.

Med stor hjælp fra Erhvervsforeningen Destination Blokhus er det hidtil største antal norske skoleorkestre i denne tid på besøg i byen.


Knud H. Rasmussen. Foto: © Peter Wendelboe.

Det er 34 år siden, den dansk-norske initiativtager Knud H. Rasmussen startede traditionen med besøg af norske skoleorkestre i Blokhus.

Men det er kun 31. gang, stævnet gennemføres, fordi der har været 3 år uden Nordsø Festival.

I år deltager det hidtil største antal skoleorkestre.

I alt 34 orkestre med omkring 800 musikanter deltager i årets store festival for norske skole- og ungdomskorps.

Sammen med ledere og forældre kommer i alt mere end tusinde mennesker til Blokhus i anledning af festivalen, som i år foregår fra 17. til 28. juni.

På grund af den store deltagelse har det i år været nødvendigt at dele festivalen i to halvdele, så den ene del af orkestrene besøger byen fra den 17. juni til Sankt Hans, og den anden del kommer fra Sankt Hans til den 28. juni.

Det er er som sædvanligt Eigil Frost fra Euro Tourist i Aalborg, der har stået for alt det praktiske med transport og indkvartering, blandt andet i Feriecenter Blokhus.

Programmet er spækket med spændende aktiviteter.

De norske korps marcherer hver for sig igennem byen og giver koncerter på Blokhus Torv, og sankthansaften, 23. juni, er der musikalsk march fra Torvet til stranden, hvor den slutter med en minikoncert med deltagelse af flere af orkestrene.

Mandag 20. og fredag 24. juni er der musikstafet på Blokhus Torv, hvor orkestrene kæmper om at være det mest udholdende korps.

Der spilles populærmusik, som de fleste kender og kan nynne med på.

Der bliver præmieoverrækkelse på Torvet tirsdag 21. juni og lørdag 25. juni, hvor formanden for kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget i Jammerbugt kommune, Helle Bak Andreasen taler.

Her bliver der også et underholdende indslag til glæde for de norske musikanter.
 

Læs Mere

Reglerne for udeservering i Blokhus ændret


Lagt på nettet 17/6 2022 kl. 23:30 #1655501409

Reglerne for udeservering er blevet ændret på foranledning af en række restauratører i Blokhus.

Bevillingsnævnet har ændret retningslinjerne for udeservering i forbindelse med udstedelse af alkoholbevillinger.

Der er nu taget hensyn til årstidsbestemte begrænsninger.

Der er kommet mere fleksible regler vedr. musik, grilning mv. ved særlige event-arrangementer mv.

Revideringen er foregået i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen, som også skal administrere og godkende ansøgninger til de særlige event-arrangementer.
 

Læs Mere

Overskud i Café Peace -
udvider i Aalborg


Lagt på nettet 17/6 2022 kl. 22:02 #1655499739

Anne Marie Kønig på åbningsdagen i Blokhus, 7. maj 2022.
Foto: © Peter Wendelboe.


Anne Marie Kønig, der ejer Cafe Peace både i Blokhus og Aalborg, udvider nu Aalborg-afdelingen med 1. salen i samme bygning.

Det fremgår af de netop offentliggjorte årsregnskaber for 2021, at de to caféer på trods af Corona nedlukninger og restriktioner gav et samlet overskud efter skat på 2,1 millioner kroner.

Anne Marie Kønig, der har en fortid som lærer på Gug Skole, åbnede Cafe Peace i Aalborg i 2014, og i maj 2021 åbnede hun og hendes mand, Ole Bach Jensen, endnu en Cafe Peace i det tidligere Casablanca i Blokhus.

Nu arbejder hun selv med på heltid i de to caféer i Aalborg og Blokhus, der i højsæsonen har op imod 80 medarbejdere.
 

Læs Mere

Ofre for de stigende råvare- og elpriser


Lagt på nettet 17/6 2022 kl. 18:58 #1655485127

Hune grillen er lukket!

"- Det er med grædende hjerte, at vi idag, 3 måneder efter vi lukkede døren op for vores fantastiske kunder, må meddele, at Hune Grillen er Lukket på ubestemt tid."


Foto: © Peter Wendelboe.

Sådan skrev de nye ejere af Hune Grillen, Laura Chanel Munkesø og Søren Herman Heskjær, der overtog forpagtningen af Hune Grillen ved Motel Hune i marts måned, på Facebook for 1 time siden.

"- De høje priser på varer og el, gør, at vi ikke kan holde en god billig pris til jer kunder. Og vi vil ikke sætte priserne yderligere op, da det ikke vil skabe flere kunder.

Vi håber, at I alle har nydt godt af maden.

God sommer til jer alle," slutter de.
 

Læs Mere

Mulighederne for et lokalt varmeværk drøftes


Lagt på nettet 16/6 2022 kl. 22:53 #1655412823

I næste uge er der møde mellem Jetsmark Energiværk og Jammerbugt Forsyning om mulighederne for fjernvarme i stedet for naturgas i Blokhus og Hune.

Men muligheden ligger ikke lige for

Det er "Samrådet Destination Blokhus", der efter henvendelse fra flere beboere i Hune området har rettet henvendelse til Jammerbugt Forsyning for at høre om muligheden for at få fjernvarme til de 680 husstande i Blokhus og Hune, som i øjeblikket opvarmes med mad naturgas.

Jetsmark Energiværk leverer i forvejen varme til 1700 boliger i Pandrup og Kaas og har ikke umiddelbart mulighed for at forsyne flere.

"- Der er tre løsningsmuligheder," siger Leif Poulsen der er områdets repræsentant i landdistriktsudvalget.

"- Den ene er en stikledning fra Jetsmark energiværk. Men den løsning er ikke realistisk. Den anden mulighed er etablering af et decentralt varmeværk under Jetsmark Energiværk. Men det vil kræve en investering, som vil være svær at skaffe, og som de nye forbrugere i givet fald skal betale. Den sidste mulighed er, at Samrådet selv prøver at oprette et varmeværk uden om Jetsmark Energiværk. Men den mulighed ligger heller ikke lige for", siger Leif Poulsen til Netavisen kanalblokhus.dk.
 

Læs Mere

Livredderne er klar på stranden igen fra på fredag


Lagt på nettet 16/6 2022 kl. 21:59 #1655409565

Nikolaj Mejer og Kamille Herskind tog som de første imod årets badegæster på Blokhus Strand i 2020. På fredag er TrygFondens livreddere igen på stranden.
Foto: © Peter Wendelboe.

I næste uge, fredag den 24. juni, hejser de specialuddannede kystlivreddere fra TrygFonden endnu en gang flaget i det rød-hvidstribede livreddertårn på Blokhus Strand.

Sidste år kunne TrygFonden fejre 20 års jubilæum for livreddertårnet på Blokhus Strand. Det skete med kager til alle.

Fra næste fredag er de igen klar til at møde børn og voksne på strandene, oplyse om badesikkerhed og holde et vågent øje med badegæsterne i vandet.

Når skolerne lukker ned for sommeren, har livredderne traditionen tro første arbejdsdag på strandene. Frem til den 17. august vil livredderne være på Blokhus Strand alle dage fra kl. 10-18.

Når flaget er hejst i tårnet, betyder det, at livredderne er på vagt, og man er altid velkommen til at kigge forbi livredderne for at få en snak eller se deres livredderudstyr. 

"- Vi håber, at vejret er med os i år, så alle, der holder ferie herhjemme, og turisterne får de bedste muligheder for at nyde de dejlige badestrande, vi har i Danmark. Livredderne har trænet hele foråret, så de er i topform og glæder sig til at møde badegæsterne og skabe vandglæde i trygge rammer. Man er altid velkommen til at komme forbi livreddertårnet og hilse på livredderne. De fortæller gerne om badeforholdene på stranden, og hvad man skal være særlig opmærksom på, og hvis man har skåret sig på en sten eller blevet brændt af en brandmand, finder livredderne naturligvis førstehjælpskassen frem og hjælper," siger René Højer, projektchef i TrygFonden, og fortsætter:

"- Danmark er omgivet af vand, og mange mennesker bruger vandet aktivt i fritiden til bl.a. Stand Up Paddling (SUP). Derfor er det vigtigt at lære at svømme og tilegne sig livredningsfærdigheder, så man kan klare sig i vandet og hjælpe andre i nød. Desværre er det kun knap halvdelen af befolkningen, der siger, at de kan svømme 200 meter og dermed er svømmeduelige, og hele 26 pct. har været tæt på at drukne. Vi håber derfor, at livredderne på strandene udover at skabe tryghed for de badende også kan inspirere til, at man lærer at færdes trygt i og ved vandet."

I 2021 gennemførte TrygFonden Kystlivrednings livreddere 68.365 indsatser, hvoraf de 24 betegnes som aktioner, hvor personer var i livsfare.

Der er mange gode badesteder i Danmark, men vælg en strand med livreddere, så der er nogle til at gribe ind i nødsituationer, lyder rådet fra TrygFonden Kystlivredning.

De 5 baderåd:
1. Lær at svømme
2. Gå aldrig alene i vandet
3. Læs vinden og vandet
4. Lær stranden at kende
5. Slip ikke børnene af syne  

Læs mere om TrygFonden Kystlivredning på www.respektforvand.dk.
 

Læs Mere

Lej en luksuslejlighed billigt i Danland
Alligevel faldskærmsudspring på Blokhus Strand


Lagt på nettet 16/6 2022 kl. 16:47 #1655390858

Der kommer alligevel en miniudgave på Blokhus Strand af faldskærmskonkurrencen Blokhus-Open med deltagelse af verdenseliten. Men arrangøren står med en økonomisk bet.

I går kunne Netavisen kanalblokhus.dk oplyse, at stævnet var aflyst på grund af løst sand og en defekt helikopter.

Det er faldskærmsveteranen, Torben Glud, der personligt står med hele det økonomiske ansvar.

Erhvervsforeningen Destination Blokhus står kun for markedsføringen.

Det betyder, at det også er Torben Glud, der hænger på lejemålet af de 5 luksuslejligheder i Blokhus Feriecenter (det tidligere Danland), som han havde lejet til dommere og andre officials. Og ifølge kontrakten skal en opsigelse ske seneste 34 dage før.

Derfor forsøger Torben Glud nu at leje de fem luksuslejligheder ud til en favorabel pris, for at hente nogle af pengene hjem igen.

Hver at de fem luksuslejligheder kan nu under disse omstændigheder lejes for kun 2.500 kr for perioden 30. juni til 3. juli. Interesserede kan ringe til Torben Glud på telefon 58850017. Lejlighederne kan ses på hans facebook-side.

En mindre udgave af stævnet bliver nu gennemført på Sindal flyveplads.

Men det er i dag lykkedes for Torben Glud, at sikre, at der alligevel bliver noget at se på på Blokhus Strand.

Hvis vejret tillader det, bliver der alligevel vist elite-udspring på Blokhus Strand både fredag og lørdag aften.

Selve stævnet bliver, som vi meddelte i går, afholdt på Sindal flyveplads.

Men to af de otte runder søges gennemført på selve Blokhus Strand.

"- Det betyder, at vi springer på Sindal flyveplads hele dagen. Men klokken 18 sender vi en stafet til Blokhus Strand for at undersøge, om landingsforholdene er gode nok til flyet. Hvis forholdene er til det, stiller de afmærkning og afspærring op på stranden, og et fly tager fra Sindal med kurs mod Blokhus," oplyser Torben Glud torsdag aften til Netavisen kanalblokhus.dk.

Flyet sender et hold elitespringere ud i luften over stranden klokken 19 og lander derefter på stranden for at samle næste hold op nøtil udspring over stranden.

"- Hvis vejret tillader det, gentager vi det også lørdag aften," siger en optimistisk Torben Glud.
 

Læs Mere

SPAR på Torvet åbner e-handel


Lagt på nettet 16/6 2022 kl. 16:17 #1655389064


Købmand Martin Hjelm Pedersen pakker den en første vogn med varer til en kunde, bestilt via e-handel. Foto: © Peter Wendelboe.

Fra i dag kan du også bestille dine købmandsvarer på nettet.

Nu kan sommerhusejere og -lejere hjemmefra bestille, betale for og få pakket deres varer, så de er klar, når ferien starter.

"- Man kan hjemmefra købe alt fra vores sortiment, både mælk, kød, grøntsager, toiletpapir, vin og spiritus," fortæller købmand Martin Hjelm Pedersen.

"- Prisen er den samme, som hvis du selv står i forretningen og selv lægger varerne i indkøbskurven. Men for bare 50 kr ekstra bringer også gerne varerne ud til kunderne, så de står klar ved huset, når familien dukker op. Og vi bringer også ud i Aabybro og andre nabobyer," understreger Martin Hjelm Pedersen.


Foto: © Peter Wendelboe.

Samtidig med den nye e-handel er der kommet nye indkøbsvogne hos SPAR på Torvet.

De nye indkøbsvogne er miljøvenlige og lavet af genbrugsplast.
 

Læs Mere

Niels Jensens hus forsvinder


Lagt på nettet 16/6 2022 kl. 14:48 #1655383685


Foto: © Peter Wendelboe.

I dag begyndte nedrivningen af Niels Jensens hus på parkeringspladsen ved Støvesvej.

Huset blev kaldt "Niels Jensens Hus", fordi fiskeren, rednings manden og kunstneren Niels Jensen boede her i mange år.

Han blev født i 1907 og døde, 95 år gammel, i 2003.

Hans hus står stadig indtil i morgen, fredag den 17. juni 2022 på det, der indtil slutnigen af 2015 hed Støvesvej. Men på teknik- og Miljøudvalgets møde den 23. november 2015 besluttedes det at omdøbe en del af Støvesvej til Niels Jensensvej.


Foto: Salgsprospekt

Lokale kræfter har i årevis forsøgt at bevare Niels Jensens Hus som museum for ham og de andre kunstnere, der i begyndelsen af forrige århundrede levede og arbejdede i Blokhus.

Men nu forsvinder huset altså til fordel for nybyggeri af boliger til udlejning.


Foto: © Peter Wendelboe.

Det karakteristiske æbletræ, der lænede sig op over taget i læ for vestenvinden, og som er blevet gengivet på talrige postkort fra Blokhus, blev fældet i september 2015, da det forårsagede skader på taget, med vandskader på husets træværk til følge.

Niels Jensen Pedersen og tvillingebroren Søren Madsen Pedersen blev født i Løkken. Ingen af drengene brugte efternavnet Pedersen, og de blev lige til deres død kaldt Niels Jensen og Søren Madsen, opkaldt efter henholdsvis moderen og faderen.

Faderen var Peder Madsen, døbt Peter Christian Pedersen, og bedstefaderen var Søren Madsen Pedersen, der var landmand og vognmand og havde en gård på Søren Madsens vej ved badehotellet i Løkken.

Faderen, Peder Madsen, købte i 1920erne - efter at have haft en gård i Vemmingbund i Sønderjylland - Kancelligaarden i Blokhus (Thomas Olesen Løkkens pensionat, senere
Casablanca, nu Café Peace.

Dengang blev gården drevet som landbrug med avlsbygningerne liggende bagved. Det gik på bedste beskub. Når ikke alle smågrisene blev solgt på auktion i Aalborg, blev resten smidt i Limfjorden på vejen hjem for at slippe for at fodre dem. Peder Madsen havde ingen økonomisk sans, og for at klare skærene, solgte han ud af jorden. En stor del af Blokhus by og de tætliggende sommerhuse ud ad Klitvejen er opført på Kancelligaardens jorder.

Allerede tre år senere, i 1927, gik stuehuset på tvangsauktion og blev overtaget af godsejer Christian Kjellerup, Gjøl, for 8.360 kr.

Peder Madsen og hans familie flyttede ind i enden af avlsbygningen, som senere blev revet ned. Vejen, der førte direkte mod avlsbygningen, hedder i dag Peder Madsensvej.

Niels Jensen havde en lille kutter og fiskede hummer mellem Læsø og Anholt. Kiloprisen for de store sorte hummere var dengang 0,75 kr, og han tjente derfor ikke mange penge ved fiskeriet. Helt galt gik det, da hans kutter en mørk nat blev kuldsejlet af en hollandsk floddamper, mens han lå og sov på båden. Båden sank og Niels Jensen havde ingen forsikring. Den blev heldigvis senere bjerget og repareret, og Niels Jensen fik udbetalt en erstatning fra den hollandske floddamper.

Niels Jensen viste tidligt evner for at tegne, og allerede som dreng blev han opmuntret og undervist at fru Kjellerup, en dame af det bedre borgerskab, der boede på Kancelligaarden. Hun forærede ham en malerkasse, og i konfirmationsalderen arbejdede han meget seriøst med maleriet.

Læs hele historien på wikiblokhus.dk.
 

Læs Mere

Larm fra F-16 fly og vandpistoler, der skyder længere end en fodboldbane


Lagt på nettet 15/6 2022 kl. 22:58 #1655326739

Foto: © Hune Naturbørnehave.

På billedet herover holder børnene fra Hune Naturbørnehave sig for ørerne, da et F-16 fløj lige hen over dem under et besøg på Flyvestation Aalborg.

"- Meget har vi oplevet i vores tid som Naturbørnehave. Men jeg tror dagens oplevelse slår de fleste," siger Søren Kjelds fra Hune Naturbørnehave.

"- Vi har været så heldige at få en helt privat rundvisning på Flyvestation Aalborg. Vi så brandbiler med vandpistoler der kunne sprøjte så langt som en hel fodboldsbane," fortæller han.

I tilgift fik børnene en næsten privat F-16 opvisning med et lydniveau så højt, at ørerne var ved at falde af.

Og så fik de lov at komme ombord i en Hercules. Og selv dronnings fly så de.

Desuden mødte børnene en hel masse superflinke soldater.
 

Læs Mere

Sæsonens sidste sangaften i Pensionistklubben


Lagt på nettet 15/6 2022 kl. 17:54 #1655308444

Foto: © Mona Hartvigsen.

30 sanglade medlemmer af Hune-Blokhus Pensionistklub deltog tirsdag den 14. juni i sæsonens sidste “Syng Sammen” i Kirkeladen Hune.

Organist Peter Andersson spillede som sædvanligt til sangene.

Klubben synger ikke i juli men starter igen den 17. august kl 14.30-16.00, hvor alle er velkomne.


Foto: © Mona Hartvigsen.

Der er gratis kaffe, og man tager selv brød med, oplyser formanden, Mona Hartvigsen
 

Læs Mere

Ukrainsk familie klarer sig godt i Blokhus området


Lagt på nettet 15/6 2022 kl. 12:59 #1655290757


Familien Doiban i Blokhus. Foto: © Peter Wendelboe.

Endnu en ukrainsk familie har slået sig ned i Blokhus-området.

Mariia og Denys Doiban på henholdsvis 38 og 42 år kommer sammen med deres to børn på 5 og 12 år fra byen Kherson i det sydøstlige Ukraine.

Byen er nu helt indtaget af russerne, og mange huse er ødelagt.

Mariia Doiban var tidligere en kendt og anerkendt fotograf i Ukraine, men har i nogle år slået sit navn fast som tøjdesigner.

Da de russiske bomber begyndte at falde over byen, valgte de af sikkerhedsgrunde at flytte med deres to børn længere mod vest i Ukraine, hvor der stadig ikke var krigshandlinger.

Men efter nogen tid følte de usikkerheden for stor så de valgte at flytte - først til Rumænien -, og for 10 dage siden gik turen mod Danmark.

Denys Doiban er udlært tjener og har haft ansættelse på et stort krydstogtskib, "Serenade of Seas 2015", med base i Miami.

Her traf han islandske Steinthor Arnason, som også var ansat i skibets restaurant.

De to blev gode venner, og da han vidste, at Steinthor Arnason nu havde åbnet en forretning i Blokhus, henvendte han sig til ham og spurgte, om han kunne hjælpe.

Og det kunne han!


Foto: © Denys Doiban.

Fire dage senere havde parret fået ny bolig i Blokhus, og Mariia fået systue i det gamle epidemihospital i Saltum, mens Denys går til hånde hos vennen i "Den Kække Havfrue" på Strandvejen i Blokhus.

Her er familien allerede faldet godt til, og mens moderen i går lavede mad til mand og børn, tog faderen de to børn med til stranden.

Alle er de glade for at være sluppet væk fra de gentagende luftalarmer og bombardementer.

Systuen i Kherson står så vidt vides stadig, men den kan ikke benyttes.


Foto: © Denys Doiban.

Derfor er Mariia glad for at kunne fortsætte produktionen i de nye lokaler i Saltum.

Hun har stadigvæk mange kunder i Ukraine og sælger sine varer via Instagram og på adressen
https://zagrava.com.ua/.
 

Læs Mere

Faldskærmsudspringsstævne på stranden aflyst


Lagt på nettet 15/6 2022 kl. 10:39 #1655282344


Foto: © Bøjstrup Reklamefoto, 2019.

Den store faldskærmsudsprings-konkurrence på Blokhus Strand i weekenden 1. til 3. juli 2022 er aflyst.

Stævnet, der som sædvanlig var arrangeret af veteranen Torben Glud i samarbejde med Erhvervsforeningen Destination Blokhus, skulle have haft deltagelse af verdenseliten i klassisk præcisions- og speed-præcisionsspring.

Blandt andet skulle det danske landshold i udspring samt springere fra Canada, USA, Egypten, Tyskland, Holland, Polen og Sverige have deltaget.

Blokhus Strand er ifølge Torben Glud det bedste sted til faldskærmsudspring.

"- Sidste år havde vi forberedt en perfekt landingsplads på stranden. Men varmen betød, at sandet tørrede og blev så løst, at flyene ikke kunne lande på stranden. Derfor havde vi i år valgt en dyrere løsning og chartret en splinterny helikopter i München," fortæller Torben Glud.

Men helikopteren er netop blevet beskadiget under en landing, så han i hast har måttet søge at finde en anden løsning.

"– Men nogle helikoptere er for små og andre for dyre. Til sidst fandt jeg én i Göteborg, men den måtte ikke flyve så langt over vand, så den kunne ikke flyve via Frederikshavn, men skulle via Helsingborg og Helsingør, og så blev det også alt for dyrt," fortæller Torben Glud.

Derfor er det store stævne nu aflyst.

Men mange af de udenlandske springere har allerede bestilt flybilletter, og derfor kommer de alligevel og holder et ministævne på en flyveplads i nærheden, fx. Aars eller i Sindal

Udover en masse spildte kræfter og tid sidder Torben Glud tilbage med en regning på 25.000 kroner, men heldigvis har en sponsor lovet at dække en del af udgiften.
 

Læs Mere

Anastasiia synger to steder Sankt Hans aften


Lagt på nettet 14/6 2022 kl. 20:07 #1655230051

Anastasiia her ved en koncert i Saltum Kirke.
Foto: © Peter Wendelboe.


Den ukrainske mezzosopran, der for tiden bor i Blokhus-området, synger i Blokhus hele to steder Sankt Hans aften.

Den populære operastjerne fra Kyev optræder først ved Sankt Hans bålet ved Hune Kirke klokken 18:00, og allerede klokken 19:55 går hun på den store scene på stranden ved siden af det store Sankt Hans bål ... lige før Bootleg Beach boys. 

Læs Mere

Sammen For Ukraine – en aften i Ukraines tegn


Lagt på nettet 14/6 2022 kl. 15:56 #1655214987

Aabybro Bibliotek afholder torsdsg den 16. juni et gratis, spændende og inspirerende fællessangs- og oplysnings-arrangement om Ukraine-konflikten.

Krigen i Ukraine fortsætter, og den har allerede fået stor betydning ikke mindst for Ukrainere i og udenfor landet.

Hvordan arbejder danskere i Ukraine med nødhjælp, menneskerettigheder, ytringsfrihed og overholdelse af krigens regler? Hvad betyder konflikten og krigen for resten af verden – også på længere sigt?

Mange af de spørgsmål kan du få svar på torsdag den 16. juni 2022 ved en ny stor, national Sammen For Ukraine-event, som finder sted på biblioteker over hele landet.

Mød op og lyt til inspirerende oplæg og syng fredssange sammen med blandt andre Steffen Brandt og den fantastiske ukrainske sangerinde Taya Lukashova.

Se programmet her:

19.00 – 19.25:

Live-streamet tv-udsendelse – direkte fra DR Byen med fælles fredssange og perspektiver på Ukraine-konflikten

Medvirkende:

Steffen Brandt, TV-2

Anders Ladekarl, Røde Kors

Taya Lukashova, Ukrainsk musiker

Pianist: Christoffer Møller

OPLEV OGSÅ:

 Inspirerende oplægsholder, som fortæller om situationen i Ukraine – live på dit bibliotek
 

Læs Mere

Også sankthansfest i Hune


Lagt på nettet 13/6 2022 kl. 00:27 #1655072868

Traditionen med sankthansfest bag Hune kirke fortsættes også i år.

Der er endnu ikke offentliggjort andre detaljer om arrangementet, end det fremgår af plakaten. 

Læs Mere

Isens dag i Aabybro


Lagt på nettet 11/6 2022 kl. 10:43 #1654936984


Lørdag afholder Åbybro Mejeri igen "Isens Dag".

Dagen er opfundet af Aabybro Mejeri.

Alle er inviteret til en dag, hvor man kan smage alt det RYÅ IS, man kan spise fra kl. 13-16. Kom og smag på flødesoftice, kærnemælksoftice, lakridssoftice, sorbet, energitæt is og alle de lækre RYÅ fløde is.

I løbet af dagen er der spændende arrangementer - Du kan bl.a. erhverve dig en tur i helikopter, hvor du vil blive fløjet omkring i området.

Der vil blive åbnet op for den unikke garage med særlige og historiske biler. - Og vi får bl.a. besøg af lokale veteran biler og motorcykler.

Oplev også et væld af lokale specialiteter. - Mejeriet får bl.a. besøg af Søgaards Bryghus, Spritfabrikken Thylandia, Skotlander Rom og Hybengaarden.

Privaten Iscafé har åbent kl. 12.00-17.00 for køb af kaffe, kolde drikke, kugleis og softice.

I Mejeributikken vil du finde eget smør, alle RYÅs istyper og islagkager, et stort udvalg af oste samt udvalgte specialiteter og tilbehør som vin, gin, rom, marmelade, kiks og meget mere.
 

Læs Mere

Også halvdelen af den socialdemokratiske gruppe stemte imod


Lagt på nettet 11/6 2022 kl. 03:21 #1654910513

Også fire medlemmer af den 8 mand store socialdemokratiske gruppe i Jammerbugt Kommunes kommunalbetyrelse stemte mod økonomiudvalgets indstilling på det absolut lukkede møde onsdag aften.

Det fortæller NORDJYSKE i dag.

Da kommunalbestyrelsen onsdag aften stemte i sagen om alvorlige anklager mod den øverste ledelse i Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen, var det dermed ikke kun oppositionens fire medlemmer, der stemte imod indstillingen fra økonomiudvalget.

Også halvdelen af den socialdemokratiske gruppe stemte imod, selvon partiets egen gruppeformand og borgmesterkandidst, Diane Aarestrup, som medlem af økonomiudvalget havde været med til at udarbejde forslaget.

Ifølge Diane Aarestrup går uenigheden på, hvornår man skal inddrage alle 27 medlemmer af kommunalbestyrelsen. Hun mener dog, at den drøftelse skulle være taget for sig selv, og ikke som en del af personalesagen.

Trods det, at fire partifæller ikke ville stemme for indstillingen, kommer det ikke til at få konsekvenser for dem, siger Diane Aarestrup til NORDJYSKE. Og hun ser dem heller som illoyale. Netop fordi, de havde givet besked inden mødet.

De fire s-politikere Kiki Bach, Mette Vestenbæk, Frank Trolle og suppleanten Fillip Christensen har alle bekræftet, at de stemte imod indstillingen onsdag aften.

Læs mere i Nordjyske Stiftstidende lørdag.
 

Læs Mere

Hune Forsamlingshus fylder 125 år


Lagt på nettet 10/6 2022 kl. 15:44 #1654868684I dag, fredag den 10. juni, fejrer Hune Forsamlingshus intet mindre end sin 125 års jubilæumsfest.

Forsamlingshuset rummer den spændende historie om sognets liv gennem 125 år, ildsjæle, events begivenheder, og masser af lokalhistorie.

Dagen fejres med helstegt pattegris og et brag af en fest. Baren er åben for forfriskninger, og alle festlighederne afsluttes med underholdning fra Tørvebisserne.


Foto: © Peter Wendelboe.

Bordene står allerede pyntet indendørs, og uden for forsamlingshuset har der hele dagen været serveret kaffe i små telte.


Foto: © Peter Wendelboe.

Og kunstmaleren Jan Björn er i gang med et maleri af fødselaren. Når det er færdigt, afleveres det til bestyrelsen for forsamlingshuset, som så enten kan beholde det og hænge det op på væggen, bortlodde det eller sælge det for højeste bud.

Programmet byder til en start på rundvisning i forsamlingshuset, lidt fortællinger om stedet og en præsentation af forskellige idéer til at forny huset og bibeholde dets aktive rolle i Hune og omegn.

Der er salgsboder med salg af blandt andet Hune ”125-års” Dild Akvavit, ”125 års” Havtorn Snaps og støttemærker.

Hele dagen har der været kaffe i telte uden for forsamlingshuset, og indenfor er der dækket op til aftenens fest.

Velkomsten sker ved formand Laust Dalgaard, velkomstdrinks til alle, og efterfølgende er der festtale ved bestyrelsesmedlem Merete Fuglsang Hansen.

Der er mulighed for at deltage i tombola, gå en tur i baren og naturligvis nyde den gode stemning og det gode selskab under spisning og den videre underholdning af Tørvebisserne.

Det er et historisk interessant hus og et sted, der er af stor betydning for lokalbefolkningen, som bliver fejret.

Huset blev først taget i brug og startet op i 1896, hvor den første 10 kr. aktie blev tegnet af L. E. Enevoldsen den 19. august samme år. 

Huset er gennem tiden blevet brugt flittigt til stor gavn for lokalbefolkningen. Man kan finde mange spændende informationer om huset og dets virke i arkiverne, der netop vidner om husets store gavn for beboere i området.

Tilbage i 1902 var der månedlige bibellæsninger, og der har også været afholdt et aktionærbal for de gifte aktionærer og deres slægtninge.


Privatfoto.

Springer vi frem til 1935, kan man i arkiverne læse, at den lokale ungdom også gjorde flittigt brug af stedet. Her mødte unge mennesker op i gymnastikkens tegn, hvor 22 unge mænd og kvinder dannede et gymnastikhold.


Privatfoto.

I dag bliver Hune Forsamlingshus brugt til mange forskellige formål – herunder generalforsamlinger, kurser, folkeafstemninger, yoga, bingo, vinsmagninger, kræmmermarkeder, julefester, ungdomsfester, familiefester og mange andre ting.


Privatfoto.

Det er også her den fælles madklub "GIMLE" samles til fællesspisning om mandagen.

Der bliver fortsat lavet nye tiltag, der skal sikre god brug af huset fremover. For eksempel er en større renovering på tegnebrættet, som man også kan høre mere om til jubilæumsfesten.

Derudover har Kultur-, Fritids- & Landdistriktsudvalget i Jammerbugt Kommune bevilget midler til at etablere et nyt grillområde bag forsamlingshuset. Alle de nye idéer og tiltag kan man høre mere om til jubilæumsfesten.
 

Læs Mere

Tyveri fra huset bag Hune Kirke


Lagt på nettet 10/6 2022 kl. 14:57 #1654865859

Natten mellem onsdag og torsdag er der stjålet kontanter i graverhuset bag Hune Kirke.

Det fremgår af politiets døgnrapport.

Tyveriet er sket mellem onsdag aften og tidligt torsdag morgen.

Ubudne gæster har stjålet kontanter og diverse værktøj. 

Nordjyllands Politi har udtaget spor på stedet, men hører gerne tip i sagen på telefon 114.
 

Læs Mere

Ny klub for unge fraflyttere


Lagt på nettet 10/6 2022 kl. 10:54 #1654851249

Nyt bosætningstiltag i Jammerbugt Kommune skal sikre endnu flere tilbageflyttere.

Mange af de unge mennesker der flytter fra Jammerbugt, ender med at flytte tilbage til kommunen.

Den tendens vil Jammerbugt Kommune nu i endnu højere grad understøtte. Derfor lancerer kommunen ”Klub Jammerbugt” for unge fraflyttere. Hensigten med klubben er på sigt at få endnu flere tilbage til kommunen.

”- Vi er rigtig glade for, at mange vælger at flytte tilbage til Jammerbugt Kommune, når de eksempelvis er færdige med deres uddannelse eller går med et ønske om at stifte familie, der hvor de selv er vokset op. Det bekræfter os i, at Jammerbugt er et godt sted at bo. Med Klub Jammerbugt håber vi på, at endnu flere vælger os til, når de i en periode har været fraflyttet kommunen”, fortæller Borgmester Mogens Christen Gade.

Når man står i overvejelserne om at flytte ud af storbyen og måske bosætte sig i det område, hvor man er født og vokset op, er det afgørende, at man tænker tilbage på en god og tryg barndom og ungdom. Det er også vigtigt at have en relation eller en tilknytning til området. Det kan være familie, venner, den lokale sportsklub, naturen osv.

Netop den relation ønsker Jammerbugt Kommune at styrke gennem det nye bosætningstiltag Klub Jammerbugt for de 18-35-årige, der er flyttet ud af Jammerbugt Kommune.

Som medlem af Klub Jammerbugt bliver man inviteret til spændende events, får information om job- og karrieremuligheder i Jammerbugt og har samtidig mulighed for at udvide sit netværk og blive en del af et fællesskab.

”- Ved at lave en klub for de unge fraflytterne får vi bedre mulighed for dialog og inddragelse af en vigtig gruppe af potentielle tilbageflyttere. Vi bliver klogere på dem og deres præferencer, og på sigt kan de være med til at trække kærester, ægtefæller og venner med sig tilbage til området”, siger bosætningskonsulent i Jammerbugt Kommune, June Haugaard Mejlholm.

Målgruppen bliver inddraget. Det er vigtigt, at de unge er med til løbende at udvikle og forme klubben. De er derfor allerede taget med på råd i idé- og etableringsfasen, bl.a. på karrieremessen og via Fjerritslev Gymnasium. Derudover er der indhentet inspiration fra andre kommuner, der også har fokus på unge fraflyttere.

”- Tanken er, at medlemmerne får mulighed for at være med til at bestemme, hvad klubben skal tilbyde dem fremover, og forhåbentlig vil de også være med til at agere ambassadører for klubben i større eller mindre grad”, lyder det fra June Haugaard Mejlholm.

Når Klub Jammerbugt inviterer til events i Klub Jammerbugt, er det både for at gøre det attraktivt at være med i klubben og for at brande Jammerbugt Kommune. Eventsene vil derfor både foregå i og udenfor kommunen, bl.a. i Aalborg hvor mange af fraflytterne bor.

Første event bliver i forbindelse med Vesterhavsrock i Fjerritslev sidste weekend i juli, hvor klubbens medlemmer kan købe partoutbilletter til en meget fordelagtig pris.

Der bliver etableret en Klub Jammerbugt-lounge på festivalsområdet, hvor kommunen er repræsenteret sammen med Fjerritslev Borgerforening. I fællesskab vil de udbrede kendskabet til den nye klub og mødes med klubmedlemmerne i et hyggeligt og afslappet miljø.

For at klubben bliver en succes, er det vigtigt med et bredt samarbejde både internt i kommunen og i samspil med erhvervslivet og lokalsamfundene. Internt i kommunen arbejder bl.a. Kultur-, fritids- og landdistriktsafdelingen, Vækst Jammerbugt og Jobcentret sammen om klubben for i fællesskab at præsentere klubmedlemmerne for spændende job- og karrieremuligheder, events, udviklingstiltag og andre spændende ting fra Jammerbugten.

Det lokale erhvervsliv er også en vigtig medspiller, da klubben bliver en kanal, som virksomhederne kan bruge til at komme i kontakt med potentielle medarbejdere.

På samme vis ønsker kommunen på sigt at inddrage lokalsamfundene i klubben, så klubben også bliver en del af den lokale bosætningsindsats. Håbet er dog i første omgang, at borgerne vil være med til at dele budskabet om den nye klub – f.eks. til deres fraflyttede børn, børnebørn og venner.
 

Læs Mere

Norske tamburkorps fylder igen Blokhus med musik


Lagt på nettet 9/6 2022 kl. 15:41 #1654782070

34 skole- og ungdomskorps indtager Blokhus med trut, blæs og trommer.

Den store festival for norske skole- og ungdomskorps, Nordsøfestivalen, indtager atter Blokhus fra 17. til 28. juni.

I år er der så mange musikkorps tilmeldt, at festivalen må deles i to dele, således at halvdelen af orkestrene kommer før Sankt Hans og resten efter Sankt Hans.

Sammen med Erhvervsforeningen Destination Blokhus har festivalchef Knud H. Rasmussen og Eigil Frost fra Euro Tourist planlagt et program spækket
med spændende aktiviteter, hvor ikke færre end 800 personer fordelt på 34 korps inkl. hjælpere fra Norge spiller gaderne op.

I år er det 34 år siden, den første Nordsøfestival blev afviklet, men det er kun 31. gang, den finder sted, da der har været tre år uden festival.

De norske korps giver koncerter på Blokhus Torv, så der er rig mulighed for at høre de dygtige tamburspillere, og sankthansaften 23. juni er der musikalsk march fra Torvet til stranden.

Alle er velkomne til at marchere med, og marchen slutter med en minikoncert på stranden.

Desuden er der mandag 20. og fredag 24. juni musikstafet på Blokhus Torv, hvor der battles om at være det mest udholdende korps.

Der spilles populærmusik, som de fleste kender og kan nynne med på.

Der er præmieoverrækkelse tirsdag 21. juni og lørdag 25. juni på Torvet, hvor der også er tale ved Helle Bak Andreasen, formand for kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget, samt et underholdende indslag til glæde for de norske musikanter.

Korpsmusik er en meget populær fritidsaktivitet i Norge, hvor der på landsplan er ca. 70.000 personer, der spiller i et af landets ca. 1600 musikkorps.
 

Læs Mere

Vognmænd har nedlagt arbejdet


Lagt på nettet 9/6 2022 kl. 07:03 #1654758209


Foto: © Merete Fuglsang Hansen.

Der bliver ingen flextrafik i Jammerbugt kommune torsdag 9. juni.

Det er ikke mere end to måneder siden, at Nordjysk Trafikselskab på et møde i Hune Blokhus Borgerforening fortalte om de helt igennem fantastiske ordninger med flexture og plusture, som alle nu kan benytte: Flexture, taxikørsel til meget billig pris, og plusture og gratis lift til bus.

Men nu betyder stigende brændstofpriser, at flere flextrafik-vognmænd indstiller dele af deres kørsel torsdag morgen.

Det meddeler kommunen på sin hjemmeside.

Nordjyllands Trafikselskab oplyser, at det ikke er muligt at bestille eller gennemføre flexkørsel i dag, torsdag 9. juni. Det skyldes ekstraordinære udfordringer med at skaffe biler til at udføre kørslen.

Derfor aflyser kommunens kørselskontor alle bestilte ture i dag. Berørte borgere samt forældre til skoleelever er blevet kontaktet direkte allerede i går, onsdag 8. juni.

Aflysningerne vedrører primært kørsel til læge og speciallæge samt kørsel til genoptræning.

Derudover berøres mindre dele af kørslen af skoleelever med taxa til folkeskoler og specialskoletilbud i og udenfor Jammerbugt Kommune.
 

Læs Mere

Lukket møde i kommunalbestyrelsen:
Flertal fastholder samarbejdet med SSB


Lagt på nettet 8/6 2022 kl. 22:08 #1654735109

Et flertal af kommunalbestyrelsens medlemmer har på et lukket møde onsdag aften besluttet at godkende Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at ville fortsætte samarbejdet med kritiseret afdeling.

På et lukket møde onsdag aften i kommunalbestyrelsen i Jammerbugt kommune fik medlemmerne for første gang belyst anklagerne mod social-, sundheds- og beskæftigelses-forvaltningen.

Aftenens afstemning endte med 18 stemmer for og 8 imod, at økonomiudvalgets indstilling om fortsat samarbejde med SSB-forvaltningen bibeholdes. Ét medlem var inhabil, og kunne derfor ikke stemme.


Sagen har tidligere været diskuteret mindst tre gange på lukkede møder i økonomiudvalget.

Efter orienteingen onsdag aften besluttede et flertal i Kommunalbestyrelsen at bekræfte Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at ville fortsætte samarbejdet med direktør og Sundheds- og Arbejdsmarkedschef i Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen i Jammerbugt Kommune.

Oppositionen ville ellers have haft en uvildig undersøgelse af anklagerne.

Så vidt Netavisen kanalblokhus.dk erfarer, har ihvertfald Johnny Solberg og Merete Fuglsang Hansen stemt imod økonomiudvalgets indstilling.

Merete Fuglsang Hansen, der sidder i kommunalbestyrelsen for Lokallisten Jammerbugt, har tidligere kritiseret forløbet omkring anklagerne, som hun mener har været holdt hemmelige for hende og de andre kolleger, der ikke sidder med i økonomiudvalget.

"- Jeg håbede, at vi kunne få en ekstern, uvildig undersøgelse af forholdene i forvaltningen. Det, mener jeg, vores kommune, vores medarbejdere og vi som politikere fortjener", siger Merete Fuglsang Hansen efter mødet til Netavisen kanalblokhus.dk.

Merete Fuglsang Hansen bakkes op af Johnny Solberg (K), der heller ikke er medlem af økonomiudvalget.

"- Jeg ville gerne være sikker på, vi får belyst den her sag og hele situationen omkring de anklager, der nu er kommet, og at vi får belyst dem så korrekt som overhovedet muligt. Den eneste måde, jeg mener, vi kan gøre det på, er ved at få et uvildigt firma eller nogle uvildige konsulenter til at komme ind og kigge på den her sag og få den endevendt fra ende til anden," fastholder han onsdag aften.

Johnny Solberg forklarer, at det for ham er vigtigt, at kommunalbestyrelsen får en korrekt gennemgang af sagen, da det er den, der sidder med det endelige ansvar.

"- Der er for mange ting i den her sag, der lugter af, at vi som kommunalbestyrelse ikke har fået hele billedet", siger han.

Ved det seneste møde i økonomiudvalget blev Venstres Ulla Flintholm erklæret inhabil, fordi hun er medlem af kommunalbestyrelsen også ansat i SSB-forvaltningen.

Den tidligere direktør i afdelingen har - samtidig med, at han sagde op - anklaget den øverste ledelse for manipulation med økonomien og en ledelsesstil baseret på frygt. Både borgmesteren og kommunaldirektøren har afvist anklagerne.
 

Læs Mere

Hune-Blokhus Pensionistforening fodrede vildsvin


Lagt på nettet 8/6 2022 kl. 21:31 #1654716672Tirsdag den 7. juni drog Hune-Blokhus Pensionistforening på udflugt til Lille Vildmose. Herover står de ved ved indgangen.

Hirtshals Turist Trafik hentede 50 personer, som stod på både i Pandrup, Hune og Blokhus.

Det blev en rigtig dejlig tur med professionel guide.Herover får medlemmerne lejlighed til at fodre vildsvinene.

Efter rundvisningen på centret, en flot film samt frokost og kaffe med hjemmebagt kringle var alle tilfredse med, at turen blev afviklet i tørvejr og en behagelig køretur i vores skønne land.
 

Læs Mere

11 tons skrald samlet langs den jyske Vestkyst


Lagt på nettet 8/6 2022 kl. 21:13 #165471563425 elever fra Nordjysk Idrætshøjskole deltog onsdag i en oprydningsdag på Blokhus Strand i anledning af Verdenshavenes Dag.

Skolens elever modtager blandt andet undervisning i miljø og forureningsbekæmpelse, så det er derfor naturligt at disse elever deltager.Det er miljøforkæmperen Signe Simonsen fra Hjørring og hendes organisation, Race for Oceans, der står bag.Her står hun på stranden i Blokhus med resterne af en pose ostepops der udløb i 1985.


I alt blev der langs stranden ved Blokhus indsamlet 75 kg. affald.Sommerens aktion startede på øen Sylt i Tyskland og har arbejdet sig 450 km op langs hele den jyske Vestkyst og ender på søndag i Skagen.

Det er 3. år i træk, at Race for Oceans på denne måde støvsuger strandene, og 100-vis af mennesker har deltaget i årets aktioner langs den jyske Vestkyst, og der er indtil nu samlet mere end et ton affald langs strandene.

I 2020 modtog Signe Simonsen verdensmålsprisen for sin indsats for at bekæmpe havforurening.Når aktionen slutter på søndag gøres der i Skagen status over, hvor meget der er indsamlet på denne tur. I løbet af hele sidste år blev der samlet 11 tons.
 

Læs Mere

Sankthansfest med Beach Boys


Lagt på nettet 8/6 2022 kl. 14:16 #1654690561

Det er nu besluttet, at Beach Boys indtager scenen til Sankt Hans i Blokhus.

Traditionen tro bliver der et brag af en bålfest på Stranden i Blokhus d. 23. juni. I år med rigtig 60er stemning på scenen.

Sankthansaften i Blokhus er altid et kæmpe hit, og dette års program lægger op til, at den tradition bliver gentaget. Især med fokus på at skabe et rigtigt ”beach-party”.

"- Vi er enormt glade for igen at kunne invitere til gratis sankthansfest på Blokhus Strand, og derfor har vi valgt at skrue ekstra op for musikken i år," siger eventansvarlig Jannie Ratke på vegne af arrangørerne, Erhvervsforeningen
Destination Blokhus og Spillestedet Blokhus.

Årets båltaler er borgmester Mogens Chr. Gade, men festen indledes med, at der fra kl. 18.00 er musik og march fra Torvet i Blokhus med norske skolekorps, som er i Blokhus for at deltage i Nordsøfestivalen, til stranden, hvor de vil give en række minikoncerter.

Fra kl. 19.00 vil det populære partyband Festerkester med et repertoire fra 1960erne og frem til nutidens hits varme publikum op, inden britiske The Bootleg Beach Boys skaber ægte californisk stemning med Beach Boys megahits som ”Barbara Ann” og ”Surfing USA”, når de går på scenen kl. 20.00 og igen kl. 21.15.

Også i år er det Hune Naturbørnehave, som sørger for, at heksen er på bålet, når det bliver tændt på stranden.

"- Vi er enormt glade for, at vi endelig kan få lov til at invitere til Sankt Hans på stranden uden restriktioner. Publikum kan sidde i klitterne, eller synge med foran scenen," siger Jannie Ratke.

"- Der er intet så smukt, som når solen går ned over Vesterhavet samtidig med, at bålets flammer danser mod himlen. Det skaber en helt speciel stemning," siger hun.

Arrangørerne opfordrer til at tage hensyn, når man parkerer, og gør opmærksom på, at tilkørslen fra Saltum Strand også kan anvendes.

Program:
• 18.00 Musikalsk march fra Blokhus Torv til stranden
• 18.15 Korpsmusik på stranden
• 19.00 Opvarmning: Festerkester
• 19.50 Velkomst
• 20.00 Koncert: The Bootleg Beach boys
• 20.50 Båltale: Mogens Chr. Gade, Borgmester, Jammerbugt Kommune
• 21.00 Bålet tændes
• 21.15 Koncert: The Bootleg Beach Boys
 

Læs Mere

Høje besøgstal præger regnskab fra Fårup Sommerland


Lagt på nettet 8/6 2022 kl. 10:16 #1654676163

Niels Jørgen Jensen, direktør Fårup Sommerland.

Efter en periode, hvor den danske og globale oplevelsesindustri har været presset af coronapandemien, er gæsterne nu tilbage i Fårup Sommerland.

Det viser det netop offentliggjorte regnskab fra forlystelsesparken.

2022-sæsonen er allerede i gang, og her mærker man allerede effekten af en stor anlægsinvestering i Danmarks største rutsjebane, Fønix.
Rekordhøje investeringer i forlystelser, høje besøgstal i både højsæson og efterårsferie samt fyldte værelser på Hotel Fårup –

Sådan lyder nogle af overskrifterne for den seneste sæson i Fårup Sommerland, som netop har afsluttet regnskabet for 2021.

Fårup Sommerlands samlede omsætning steg i 2021 med 42 procent i forhold til 2020. I 2021 omsatte Fårup Sommerland således for 148 mio. kr., som er parkens højeste omsætning siden åbningen i 1975. Omsætningsstigningen skal ses i lyset af, at Fårup Sommerland var tvangslukket i en del af sæsonen i 2020.

Selskabets samlede resultat efter skat steg fra et underskud på knap 1 mio. kr. i 2020 til et overskud på 18 mio. kr. i 2021.

Regnskabet, som omfatter offentlige tilskud på 7,3 mio. kr. i COVID-19 støtteordninger, skal ses i sammenhæng med et 2020, hvor pandemi og begrænsninger prægede regnskabet i endnu højere grad. Både direktion og bestyrelse er dog tilfredse med udviklingen efter to år med lav sigtbarhed i den danske oplevelsesindustri.

"- Vi er tilfredse med udviklingen i forretningen og glæder os samtidig over de investeringer, der er foretaget for at sikre, at Fårup kommer styrket ud af en udfordrende periode. Det er godt både for parken og for hele regionen. Samtidig er jeg glad for den bemærkelsesværdige indsats, som hele teamet i Fårup har leveret igennem et par svære sæsoner," fortæller Ole Mølgaard, som er bestyrelsesformand i Fårup Sommerland.

Hele 608.113 gæster besøgte sidste år Fårup Sommerland, hvilket gør 2021 til den tredjebedste sæson i parkens historie målt på antal besøgende. Besøgstallet er kun overgået i årene 2011 og 2013.

"- Først og fremmest er vi rigtig glade for at have gæsterne tilbage i Fårup Sommerland – det er det, vi lever og ånder for.

Da vi måtte indlede året med en række coronarestriktioner såsom corona-pas, krav om mundbind og afspritning, stod det hverken i sol, måne eller stjerner, at vi skulle opleve så stor en opbakning fra vores gæster," siger Niels Jørgen Jensen, direktør i Fårup Sommerland.

Besøgstallet i 2021 skal ses i lyset af, at parken måtte se langt efter de norske gæster, som udgør omkring 70.000 besøg på en normal sæson. Samtidig har besøgende fra idrætsbegivenheder og store grupper spillet en væsentlig mindre rolle i 2021 sammenlignet med tidligere år.
Investeringer i parken er fundamentet for fortsat høje besøgstal.

2022-sæsonen blev med stor succes indledt allerede i påsken, og i Fårup Sommerland har man derfor store forventninger til en god sæson.

Fårup Sommerland har op til sæsonen investeret tæt på 100 mio. kr. i Danmarks største og vildeste rutsjebane, Fønix, hvilket tegner sig for den med afstand største forlystelsesinvestering i parkens 46-årige historie. Næststørste investering skete tilbage i 2013, da parken kunne præsentere rutsjebanen Orkanen til et samlet budget på ca. 44 mio. kr.

- Åbningen af en ny, stor forlystelse kombineret med rekordstor forhåndsinteresse giver alt sammen store forventninger til den kommende sæson, og vi føler nu, at vi er tilbage på rette spor efter nogle udfordrende år," fortæller Niels Jørgen Jensen og fortsætter:

"- I en forlystelsespark som Fårup Sommerland er det nødvendigt hele tiden at investere i at give gæsterne den bedst mulige oplevelse. Det betyder også, at vi fortsat skal investere i nye forlystelser, og derfor er de besøgendes opbakning og vores økonomi så vigtig.

Den store forhåndsinteresse for besøg i Fårup Sommerland kan blandt andet aflæses i en stigning i antallet af solgte sæsonkort og flere forhåndsbookinger på Hotel Fårup, der aktuelt er væsentligt højere belagt end samme tidspunkt sidste år.

Fårup Sommerland oplyser desuden, at parken udvider antallet af åbningsdage med 17 procent sammenlignet med tidligere år, så der bliver rig mulighed for at besøge forlystelsesparken den kommende sæson.
 

Læs Mere

Programmet for årets koncerter på Torvet offentliggjort


Lagt på nettet 7/6 2022 kl. 13:35 #1654601731

I dag offentliggjordes programmet for koncerter på Torvet i Blokhus 2022.

Årets musikprogram er en sand kavalkade af kendte ørehængere, hvor der er lagt op til fællessang og højt humør.

Hvem kan ikke synge med på hits som ”Kvinde min”. ”Så længe jeg lever” eller ”I en lille båd der gynger”?

7. juli: Stig og Vennerne

Allerede fra første koncertaften kommer torvet til at gynge, når Stig & Vennerne giver publikum mulighed for at synge med på alle Flemming ”Bamse” Jørgensens hits.

Stig Rossen og de resterende medlemmer af Bamses Venner vil hylde “ Flemming “Bamse” Jørgensen med et varmt og glædeligt genhør med de sange, vi alle kender, udført med respekt og musikglæde.

14. juli: Mads Christian

Der er ingen tvivl om, at det unge stjernefrø, Mads Christian, der for alvor fik sit gennembrud på den danske musikscene i 2021, vil charme sig ind i alle koncertgæsters hjerter.

Den 22-årige dansksprogede popartist, der tidligere har deltager i X-faktor, er af flere blevet sammenlignet med Hjalmer, og det er ikke uden grund.

Mads Christian er leveringsdygtig af ungdommelige sjælere, men han kan også få publikum op af stolen. Mads Christian elsker at inddrage sit publikum i sine koncerter, så der er dømt fest for både de unge og de lidt ældre, når det unge stjernefrø indtager scenen.

21. juli: Hardinger Band

Hardinger Band er kendt for sin fantastiske sceneoptræden og er det tætteste, man kommer på det oprindelige Shu-Bi-Dua band med hele tre originale medlemmer.

Hardinger Band har tidligere besøgt Blokhus og vil uden tvivl skabe en folkefest med et sandt orgie af fællessang og “good time”, når hits som “Står på en alpetop” og “Hvalborg” brager ud over scenekanten.

28. juli: Sømændene

Kaptajnshatte og matroskasketter vajede i luften, da Sømændene sidste år fyrede den godt og grundigt af til sommerens nok fedeste torvekoncert i Blokhus.

Derfor glæder arrangørerne sig til igen at invitere til koncert med de charmerende sømænd, der henleder tankerne på et brunt værtshus, når de med deres jubilæumsshow “Knap 20 (år)” tager publikum med på en walk down memory lane, med klassikere som “Knap en bajer op”, “Mandalay” og “En træt gammel dreng”.

4. august: Lune Carlsen

Jan Carlsen alias Lune Carlsen er måske Danmarks bedste Kim Larsen-kopi.

Lune Carlsen rammer både stemme, udseende og gestikuleren, som var det Kim Larsen, selv der optrådte.

Med masser af energi og fokus på underholdningen på scenen fremfører han Kim Larsens største hits.
Lune Carlsen har flere gange besøgt Blokhus-området hvor han altid gir den Gas på scenen.

11. august: Rasmus Bjerg

Koncertrækken slutter med en folkefest, når Rasmus Bjerg igen indtager scenen med sin hyldest til hele Danmarks John Mogensen.

Selvom John Mogensen døde i 1977, lever han i bedste velgående i de danske hjerter. Det har været en folkefest tidligere år, hvor Rasmus Bjerg har besøgt Blokhus, og mon ikke også der bliver "Fut i fejemøjet", når Rasmus Bjerg igen indtager Blokhus som hele Danmarks - John.

Altid om torsdagen
Alle koncerter starter kl. 20.30, men allerede kl. 19.00 vil nogle af Danmarks bedste partybands stå for opvarmningen.

Her gæster Romhandleren, Back on Track, Festerkester, 3xi og Petrols scenen. Der vil også være stand up på programmet, hvor lattermusklerne bliver trænet.
 

Læs Mere

Der bliver ingen pinsefisk i år


Lagt på nettet 5/6 2022 kl. 06:32 #1654378324Vent et øjeblik og se videoen herover.

Læs mere herunder om, hvorledes pinsens allernyeste tradition blev misforstået af udenlandsk presse ... og hvorfor den ikke bliver til noget i år.

Hvert år siden år 2000 har danske fiskehandlere kåret "årets pinsefisk" og beredvilligt lagt opskrifter op på disken i deres forretninger.

Men det sker ikke i år. Fiskehandlernes formand og den øvrige topledelse i organisationen har simpelthen glemt det.

I år er det 22 år siden, den afdøde biskop Jan Lindhardt fra Roskilde fik idéen om at give danskerne en særlig madtradition: "pinsefisken".

Påsken har lammet, og julen har anden. Men Jan Lindhardt undrede sig over, at kirkens fødselsdag, pinsen, ikke har sin egen madtradition.

Jan Lindhardt mente, at det var oplagt at spise fisk, der er et symbol på kristendommen, og han tog derfor fat i foreningen Danmarks Fiskehandlere, og i 2000 blev ålen kåret som den første "pinsefisk".

Hvert år siden har kåringen fundet sted i Torvehallerne i København.

Der blev sendt en pressemeddelelse ud på mange sprog til hele verden om denne nye danske "tradition".

Men noget er gået galt.

Jan Lindhardts idé slog ikke rigtig an, og i dag er det vel de færreste, der har bemærket, at der i Danmark er noget, der kaldes "pinsefisken", og den udenlandske presse misforstod helt og udråbte det første år pinsen til "Dansk Ålefestival".

Roskildebispen havde allieret sig med Bendt Rulle fra Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Fiskehandlerforeningen, som skulle stå for markedsføringen. De to foreninger var ganske vist år efter år effektive nok til at lægge farvestrålende foldere ud hos fiskehandlerne med opskrifter på, hvorledes årets "pinsefisk" kunne serveres.

Men det lykkedes ikke at få det religiøse budskab med.

Helt galt gik det, da kirken ikke havde formået at udnytte biskop Lindhardts idé til at bringe budskabet tydeligere ud.

Fiskeindustrien fortsatte markedsføringen og sendte pressemeddelelser ud til aviser verden over.

Men de internationale pressefolk misforstod situationen.

For allerede i 2000, da ålen netop var blevet udråbt som den allerførste "pinsefisk", kunne man i den ansete australske avis The Age læse en artikel om, at der "i Danmark holdes Ålefestival".

Avisens seriøsitet kan sammenlignes med Berlingske Tidende i Danmark og bringer hver uge en oversigt over helligdage over hele verden.

Netavisens redaktør, som gennem årene har fået mange mere eller mindre forundrende spørgsmål fra læserne, fik dengang en e-mail fra en ældre dansk læser, der nu bor i Australien.

Hun spurgte, hvad "Ålestival" var for noget. Der var ikke noget, der hed "Ålestival", da hun 30 år tidligere forlod Danmark, mente hun.

Det tog dengang Netavisens redaktør adskillige dage, før han fandt frem til, at det var historien om biskop Jan lindhardts "pinsefisk", der havde forvildet sig ud i verdenspressen som "Ålestival". Bendt Rulle havde sendt pressemeddelelsen ud, men Jan Lindhardts idé var ikke brændt igennem.

Kåringen af årets "pinsefisk" har hvert år indtil coronaen fundet sted i Torvehallerne i København, og det var også blandt turister og madboder, at skærisingen i 2019 blev overrakt af nuværende biskop i Roskilde Stift, Peter Fischer-Møller til uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers (V).

Peter Fischer-Møller benyttede lejligheden til at knytte et par ord til fisken, om hvorfor den er forbundet til kristendommen. 

Den er de første kristnes hemmelige symbol under kristenforfølgelsene i Rom. Det græske ord IKTYS betyder FISK, men bogstaverne kan også læses som de første bogstaver i en græsk sætning, der i dansk oversættelse siger: "Jesus Kristus, Guds søn, Frelseren". 

Da der i år ikke kom nogen pressemeddelelse fra Danmarks Fiskehandlere, har Netavisen kanalblokhus.dk brugt flere uger til at ringe til stort set alle inden for fiskeindustrien.

De fleste anede overhovedet ikke, hvad "pinsefisk" var, og sendte aben videre til andre i fiskeribranchen og fiskeriets organisationer.

Efter mange og lange omveje fik vi endelig forbindelse til formanden for Danske Fiskehandlere Klaus Anker Jensen i Hjørring.

Han havde glemt alt om "pinsefisken" i år. Men han mente at ansvaret lå hos ejeren af den centrale fiskeforretning HAV i Torvehallerne i København, Tommy Raabo Fischer. Han er en meget travl mand og er blandt andet en af TV2s "Fem Fede Kokke".

Han havde påtaget sig at stå for arrangementet i år. Men havde igen glemt alt om det, da pinsen nærmede sig.

Klaus Anker Jensen udtaler til Netavisen kanalblokhus.dk, at han vil arbejde for, at "pinsefisken" bliver en blivende tradition i Danmark. Men fiskehandlerne vil ikke længere lægge opskrifter ud i forretningerne, da investeringen til tryksager ikke længere kan betale sig.
 

Læs Mere

Pinseloppemarked i Hune


Lagt på nettet 5/6 2022 kl. 01:20 #1654384856


Foto: © Merete Fuglsang Hansen.

Der er loppemarked i Hune i morgen, pinsesøndag.


Foto: © Merete Fuglsang Hansen.

Det sker ved Hune Forsamlingshus og andre steder i byen fra kl. 9-15.
 

Læs Mere

Risikerer bøde selvom han selv slukkede branden


Lagt på nettet 4/6 2022 kl. 22:56 #1654376163

Ejeren af en landejendom på Fosdalvej nær Tranum risikerer en bøde, selvom han selv havde slukket branden.

Han reagerede resolut og slukkede lørdag den brand, der var ved at få fat i en trælade på ejendommen.

Han havde arbejdet med en ukrudtsbrænder, som antændte branden.

Derfor sigtede Nordjyllands Politi ham for overtrædelse af beredskabsloven, og derfor kan manden vente at blive præsenteret for en bøde.

Det oplyser vagtchef Mads Hessellund fra Nordjyllands Politi.

Kl. 15.14 blev der slået alarm til 112, og politi og brandfolk fra Nordjyllands Beredskabs station i Brovst rykkede ud.

Selv om der blev grebet hurtigt ind, er der sket skader på ladebygningen.

"- Men skaderne er minimale i forhold til, hvor galt Det kunne være gået," siger indsatslederen, som benytter lejligheden til at slå et slag for, at folk skal omgås ukrudtsbrændere med respekt og forsigtighed.

"- Selv om det har regnet, er det altså stadig tørt udenfor. Folk skal være påpasselige," fastslår Per Hansen, indsatsleder, Nordjyllands Beredskab.
 

Læs Mere

Mest oplevelsesrige pinse i Blokhus nogensinde


Lagt på nettet 4/6 2022 kl. 15:55 #1654350904

Foto: © Jette Haugaard Grønhøj.

Denne drage er 31 meter høj. Den kom sammen med flere andre store drager pinselørdag ud på eftermiddagen op på Blokhus Strand, da vinden efterhånden begyndte at kunne bære dem.

Indtil da havde der været så vindstille, at himlen over stranden stort set havde været tom for de farvestrålende drager, der ellers plejer at pryde Blokhus Wind Festival.


Foto: © Jette Haugaard Grønhøj.

Men dagen endte med et flot syn på himlen.


Foto: © Jette Haugaard Grønhøj.

Den store drage fik følgeskab af flere kæmpedrager, styret af mange liner.


Foto: © Jette Haugaard Grønhøj.

Dagen bød også på flere tandem-faldskærmsudspring.


Foto: © Peter Wendelboe.

Der sker i det hele taget så meget i pinsen i år, at Netavisen kanalblokhus.dk umuligt kan nå at fortælle i detaljer om det hele.

Stranden var fra morgenstunden fyldt op med biler, campingvogne og autocampere.


Foto: © Peter Wendelboe.

Bilerne holdt i kø helt ude fra rundkørslen ved omfartsvejen i Pandrup.


Foto: © Peter Wendelboe.

Men i luften over Blokhus Strand var der fra morgenstunden ikke megen aktivitet. Der var simpelthen ikke vind nok til de mange drageflyvere, der var kommet til Blokhus bl.a. fra Danmark, Tyskland og Belgien for at deltage i den 19. dragefestival "Nordic Kite Meeting" (NKM).

Først, da det ud på eftermiddagen begyndte at blæse op, blev der nok at se på for de flere hundrede biler og de omkring 80 autocampere, Det er i god tid havde fundet sig en parkeringsplads på stranden.


Foto: © Peter Wendelboe.

Mindre afhængige af vinden var dog de motoriserede énmands paraglidere fra PG Nord. Herover er det Leon Rasmussen fra Skagen, der fortæller om sin sport og sit udstyr.


Foto: © Peter Wendelboe.

På Torvet holdtes Pinsemarked med lokale råvarer.

Hune-Blokhus Borgerforening har fået blod på tænderne efter de mange år med råvaremarked på sommersøndage. Men det er kun anden gang, der holdes "Pinsemarked".


Foto: © Peter Wendelboe.

I Skulpturparken er kunstnerne Niels Ejnar Petersen og Søren Brynjolf fra Danmark og de hollandske brødre Rik og Sander Boom gået i gang med at omdanne en 4 meter høj og 200 år gammel egetræsstamme fra Lolland til en fantasifuld træskulptur.


Foto: © Peter Wendelboe.

Det er tanken, at den skal bruges til et nyt vartegn for Skulpturparken.

"- Temaet er de 7 sanser, fordi vi i parken altid har prøvet at give oplevelser for alle de menneskelige sanser," fortæller John Andersen, Skulpturparken.
 

Læs Mere

Anne Justs have åbner i morgen


Lagt på nettet 3/6 2022 kl. 18:22 #1654273338

Anne Justs berømte have åbner som planlagt lørdag 4. juni 2022.

Claus Bonderup - postmodernisten, arkitekten, designeren og professoren - døde 10. maj 2022.

Men dødsfaldet ændrer ikke noget på planerne for åbningen af haven i år.

"- Vi åbner som planlagt lørdag 4. juni, og vi holder åbent hele sommeren. Vi vil også fortsætte med at perfektionere haven," siger Erik Nielsen, der fremadrettet kommer til at sørge for en del praktiske ting i haven og fortsætter:

"- Det skal fortsat være et sted, hvor man bliver betaget," siger han.

Betaget bliver man også, når man bevæger sig ind i Anne Justs og Claus Bonderups bolig.

"- Når vi har fået alt på plads, åbner vi privatboligen op for rundvisninger. Det er helt i både Anne og Claus’ ånd. Det var noget, de gerne ville have," siger Erik Nielsen.

Og det er noget af en bolig, man kan komme ind og se. Det er faktisk mere end en bolig. Det er et kunstkammer, et inspirationsværksted.

Med giraffer, strudser og løver. Kigger man nærmere på interiøret, så er det en opdagelsesrejse i fjerne lande og tider i skøn harmoni med nutidens kunst og kunsthåndværk.

Der er så mange ting, at en optælling ville tage nogle dage. Bedst som man tror, at man har set alt det, der er i lokalet, så får man øje på nye ting. Og det et ting, man ikke ser i andre hjem.

Ægteparret Just og Bonderup havde svært ved at lade være med at anskaffe sig nye, spektakulære ting.

Det var noget, de nød, nu kan andre også nyde tingene. Men man skal passe lidt på. Kommer man til at skubbe til en narhvaltand, kan der nemt smutte en udstoppet hane på gulvet fra nabobordet. Tingene står tæt.

Et kig i privatboligen er ikke det eneste nye, der sker i haven.

"- Vi har hele tiden nye projekter i gang - men altid med respekt for den oprindelige stil. Det har også vist sig, at det er en stor tiltrækningskraft for mange turister," siger Erik Nielsen.

I sommeren 2021 var der 11.000 gæster i igennem haven. Samme sommer tog 1200 gæster en overnatning.

"- Vi har mange fra udlandet, og vi oplever, at når folk først har været her, så anbefaler de det til andre. Det er gået helt viralt," siger Erik Nielsen, der gerne selv smutter rundt og tjekker, om værelserne er helt klar til gæsterne.

I alt har Haven i Hune 16 senge fordelt over en række værelser. Nogle af dem er i Havehotellet, som oprindeligt har været et ganske almindelig parcelhus. Det bliver der lavet om på.

I stedet for flere enkelte værelser med fælles køkken og bad skal der fremadrettet være fem lejligheder med hver deres bad og tekøkken.

"- Det bliver et af de større projekter, og det tager vi fat på i den kommende vinter," siger Erik Nielsen.
 

Læs Mere

Hune oplevede kommunens største stemmeprocent


Lagt på nettet 3/6 2022 kl. 17:13 #1654269217

Foto: © Peter Wendelboe.

Allerede ved afslutningen af valghandlingen 1. juni 2022 anede tilforordnede Merete Fuglsang Hansen, at Hune forsamlingshus kunne have haft Kommunes højeste stemmeprocent.

Og nu er det bekræftet.

De 3 steder med den højeste stemmeprocent var:

Hune: 75,62
Gjøl: 72,20
Nørhalne: 71,60

Som bekendt blev der for hele landet et flertal for en afskaffelse af forsvarsforbeholdet.

Men et sted var resultatet markant anderledes. Nemlig i Kaas.

I Kaas var der et flertal på 50,6% til NEJ-siden.

Og to andre afstemningssteder i kommunen havde også mange NEJ-sigere:

Ørebro: 49,6% nej
Arentsminde: 46,1% nej.

For hele kommunen var JA- og NEJ-stemmerne fordelt således - med stemmeprocent i parentes:

Aabybro: 71,3 pct. ja – 28,7 pct. nej (66,06)
Biersted: 57,9 pct. – 42,1 pct. (69,80)
Nørhalne: 66.0 pct. – 34,0 pct. (71,60)
Vedsted: 64,5 pct. – 35,5 pct. (68,48)
Gjøl: 67,4 pct. – 32,6 pct. (72,20)
Ingstrup: 55,0 pct. – 45,0 pct. (67,51)
V. Hjermitslev: 54,4 pct. – 45,6 pct. (69,90)
Brovst: 60,8 pct. – 39,2 pct. (60,86)
Halvrimmen: 58,3 pct. – 41,7 pct. (62,18)
Arentsminde: 53,9 pct. – 46,1 pct. (67,69)
Tranum: 57,2 pct. – 42,8 pct. (68,25)
Skovsgaard: 54,7 pct. – 45,3 pct. (64,19)
Fjerritslev: 62,8 pct. – 37,2 pct. (61,32)
Thorup: 55,3 pct. – 44,7 pct. (57,67)
Ørebro: 50,4 pct. – 49,6 pct. (64,78)
Trekroner: 56,5 pct. – 43,5 pct. (62,51)
Pandrup: 63,4 pct. – 36,6 pct. (63,01)
Kaas: 49,4 pct. – 50,6 pct. (59,04)
Hune: 67,7 pct. – 32,3 pct. (75,62)
Saltum: 61,4 pct. – 38,6 pct. (67,4)
 

Læs Mere

Kendt værtshus skifter navn ... igen!


Lagt på nettet 3/6 2022 kl. 11:22 #1654248154

Foto: © Peter Wendelboe.

Fredag morgen blev lys-skiltet med navnet "Den kække havfrue" igen sat op over døren til værtshuset på Strandvejen 8.

"Den Skøre Kylling" er nemlig igen pludselig lukket og erstattet af
"Den Kække Havfrue", som åbner i morgen med smørrebrød, burger, kylling, øl og vand med mere.


Foto: © Peter Wendelboe.

Det er ikke mere end et år og to måneder siden, skiltet med "Den Kække Havfrue" 31. marts 2021 blev skiftet ud med "Den Skøre Kylling".

Men det er stadig islandske Steinthor Arnason, der er vært for stedet.

Årsagen er en lille detalje i Bevillingsloven.

Steinthor Arnason ville gerne have ændret navnet til "Den Skøre Kylling & Bar". Men det kan man ikke uden at få en ny spiritusbevilling ... og det kan tage laaaang tid, og ville i hvert fald ikke kunne blive klar til pinsens ryk-ind.

Derfor tog Steinthor Arnason konsekvensen fredag morgen og ændrede tilbage til det gamle navn, hvis spiritusbevilling stadig gælder.

Sådan en bevilling gælder nemlig i 8 år, og der er seks år tilbage af den bevilling.

"Den Skøre Kylling" har kun åbent køkken fra 11.00 til 17.00. Men derefter er der drinks og dans i de tidligere værtshuse på stedets ånd, Peter Wessel og Storm P.

Før Steinthor Arnason i 2020 overtog lokalerne, har de blandt andet også rummet "Old Irish Pub" og "Pianobar".

"Den Kække Havfrue" åbner op for mad i morgen, men i aften er der drinks.
 

Læs Mere
Ældre artikler kan findes i topmenuen.
(OMSKIFTER)

KANAL BLOKHUS
Oprettet 1995

Redaktør: Peter Wendelboe

Adresse: Svalesvinget 2
Postnr. & By: 9492 Blokhus
Land: Danmark
Telefon/SMS: 40208801
Email: peter@wendelboe.dk
Læn dig tilbage og nyd denne 24 minutter lange video med Anastasiia Andrukhivs guddommelige stemme. Video: © Peter Wendelboe.

Teknik og design: © Peter Wendelboe 2022
l