Der er i øjeblikket online på denne side.        Samlet besøg: 582 i dag, ONSDAG 08.02.2023

Vinterfestival


Erhvervsforeningen Destination Blokhus inviterer igen i år til aktiv vinterferie i uge 7 og 8 med masser af oplevelser i både Blokhus og Hune for hele familien.
Se hele programmet her.

Skriv or indtal nyhed
Dodo and the Dodos og
Romhandleren på Torvet

Lagt på nettet 5/8 2021 kl. 11:41 #1628156462    

Selvom de meget strenge restriktioner for events nu er ophævet, har Tovegruppen valgt at gennemføre de to sidste koncerter - i dag og på næste torsdag - efter samme mønster som tidligere på året.

Det betyder, at der fortsat skal købes billetter på forhånd og vises corona-pas ved indgangen.

Grunden til denne beslutning skal ses i forbindelse med erfaringerne fra Skagen, hvor smittettallet steg voldsomt under den såkaldte Hellerup-uge.Portene til Torvet åbnes klokken 18. Klokken 19 går Romhandleren på scenen, et band, der er blevet usædvanlig populært i Blokhus gennem de seneste år.

Klokken 20:30 overlader de scenen til Dodo and the Dodos, som slutter klokken 22:00, hvorefter de kører hjem til Aarhus.

Torvegruppen opretholder de sidste ugers restriktioner ved koncerten på Torvet i aften med Dodo and the Dodos og Romhandleren.

Ny dispensationssag til godkendelse i miljøudvalget
Lagt på nettet 4/8 2021 kl. 10:59 #1628067587    

Plan- og Miljøafdelingen har ved tilsyn konstateret, at ved Strandvejen 5 (CafePeace) og Strandvejen 8 (Den skøre Kylling) i Blokhus er opsat ulovlige hegn og malet i grøn farve.

De ulovligt opsatte hegn strider imod bestemmelserne i lokalplanens § 6.7:

"Plankeværker skal udføres af brædder i træ. Plankeværker skal males med dækkende maling i farverne rød, grå, sort eller hvid. Stakitter skal opføres i træ som spolestakitter og males med dækkende maling i farverne rød, grå, sort eller hvid."

Raftehegn skal fremstå i naturfarver eller males med dækkende maling i farverne rød, grå, sort eller hvid.

Den nuværende ejer af erhvervslokalet ved Strandvejen 5 i Blokhus siger, at de har malet det eksisterende hegn i grøn efter, at de for nyligt har købt ejendommen. Hegnet ved Strandvejen 8 er også malet i grønt indenfor den seneste tid.


Foto: © Peter Wendelboe.

Plan- og Miljøafdelingen vurderer, at opsætningen af hegn i mørkegrøn farve indenfor delområder C1 og C2 i Lokalplan 19-001 i Blokhus centerområde kan indpasses i områdets arkitektoniske udtryk. Den mørkegrønne farve på hegn vil være en komplementærfarve i forhold til de røde tage i området. Den mørkegrønne farve vil være en mindre kontrast til de hvide facader, end de sortmalede hegn er.

Det vurderes, at den mørkegrønne farve ikke vil være i kontrast til de sorte, røde, grå eller hvide hegn i området. Det vurderes yderligere, at mørkegrønne hegn vil passe godt med de hvide facader og røde tage.

Vækst- og Udviklingsforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender, at den mørkegrønne farve til hegn godkendes. Så der er nok ikke nogen tvivl om, at miljøudvalget den 9. juli godkender endnu en dispensation for lokalplanen.
Foto: © Peter Wendelboe.

Miljøudvalget vil godkende grønne farver på stakitter i den centrale del af Blokhus.

Vi opdaterer stadig
Lagt på nettet 26/5 2021 kl. 12:59 #1622026768    
Der vil forekomme uregelmæssigheder på siden de næste dage, da vi stadig opdaterer og forbedrer vores teknik.


Natur på tværs af Nordjylland og ny lokalplan i Saltum.


Lagt på nettet 27/5 2021 kl. 21:13#1618350859

Torsdag aftens møde i kommunalbestyrelsen er netop slut. Et af de større emner var projektet "Natur på tværs af Nordjylland", som Jammerbugt Kommune er partner i.

Det er et samarbejde mellem de nordjyske kommuner og Business Region North (BRN). Sammen vil de fremme etableringen af store sammenhængende naturområder i Nordjylland.

I Nordjylland er der allerede en fantastisk natur og enestående landskaber. I de senere år har de nordjyske kommuner samarbejdet om at præsentere den nordjyske natur på Naturmødet i Hirtshals, og på tværs af kommunerne udarbejdet et Grønt Danmarkskort.

Der er derfor allerede et solidt fælles fundament - både fagligt og organisatorisk - for at udvide samarbejdet, så det også omfatter "Natur på tværs af Nordjylland".

Formålet med samarbejdet er at bidrage til at bremse tabet i biodiversitet, og samtidig udnytte synergier i forhold til klima, bosætning, turisme, sundhed mm.

”- I denne måned har de nordjyske kommuner behandlet den fælles nordjyske klimastrategi, og projektet "Natur på tværs af Nordjylland" er en konkret handling i forlængelse af denne strategi. Med samarbejdet står det klart, at kommunerne i fællesskab med BRN vil dyrke synergierne og skabe sammenhæng på tværs af vores naturrige kommuner. En vigtig fælles politisk retning for Nordjylland”, forklarer borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Christen Gade.

Projektet forventes af starte 1. januar 2022.

Forslag til lokalplaner i Saltum
Forslag til lokalplaner og kommuneplantillæg for to nye sommerhusområder ved Bondagervej og Saltum Strandvej i Saltum bliver nu sendt i offentlig høring i otte uger.

Der er tale om 29 nye grunde ved Bondagervej, som varierer i størrelse fra 1600-2800 m2. De nye sommerhusgrunde kommer til at ligge attraktivt på en sydvendt skråning tæt på Lille Norge-fredningen og med direkte adgang til sti 100.

Grundene ved Saltum Strandvej ligger ca. 1,75 km fra stranden og ca. 2,7 km vest for Saltum by. Grundarealet for disse grunde bliver mindst 1200 m2, hvilket efter planen vil give mulighed for 44 nye sommerhusgrunde.

Med lokalplanerne sikres en sammenhæng og harmoni i bebyggelsen. Lokalplanerne fastsætter fælles retningslinjer vedr. udformning, farver, materialer mv.

Lokalplanerne fastsætter bl.a.: • Bebyggelsesprocent på 15 • Der må opføres ét sommerhus pr. grund • Boligarealet må maksimalt være 180 m2 • Ud over selve sommerhuset må der opføres garage, carport, udhus, overdækket areal o.l. på maksimalt i alt 50 m2 • Der må bygges et anneks på maksimalt 50 m2, og anneksarealet indgår i beregningen af det samlede areal for sommerhuset • Bebyggelse må højest opføres i én etage med en maksimal højde på fem meter • Bebyggelse skal fremstå i træ, ligesom der er retningslinjer for, hvordan taget skal belægges.

For grundene ved Bondagervej gælder desuden, at beplantningsbæltet mod Bondagervej videreføres. Der er i den forbindelse krav om lav beplantning af hensyn til udsyn fra grundene. Derfor skal beplantningen bestå af en blanding af egnskarakteristiske træer og buske, som maksimalt bliver to meter høje, og som opretholder en afskærmende funktion året rundt.

For grundene ved Saltum Strandvej er der desuden lagt op til, at der kan etableres et fælles friareal med fx stier, leg- og boldspilsfaciliteter.

De to lokalplaner samt kommuneplantillæg bliver endeligt vedtaget i slutningen af august og offentliggøres umiddelbart herefter.

Læs Mere


Gigantsandslottet koster 3 millioner kr.


Lagt på nettet 27/5 2021 kl. 19:34#1618350859

Foto: © Peter Wendelboe. (Videoen herover er fra i går, da vi første gang afslørede nyheden.
Ny video fra dagens pressemøde følger senere i aften/nat)


Gigantsandskulpturen, der er ved at blive rejst på parkeringspladsen øst for kulturhuset i Hune, koster 3 millioner kroner. Heraf kommer 200.000 kroner fra kommunens kasse ... uden at politikerme fik noget at vide om det.

De 3 mio. kroner blev oplyst på et pressemøde i Kulturhuset torsdag middag. Men de 200.000 kr. fremgår ikke af noget referat fra Økonomiudvalget, og ingen - eller måske kun få udvalgte politikere - fik noget at vide om donationen på forhånd.

Borgmester Mogens Chr. Gade bekræfter, at økonomiudvalget bevilligede 200.000 kroner til Skulpturparken i Blokhus på økonomiudvalgets møde 19. maj. At bevillingen ikke står som et punkt i referatet, skyldes praktiske årsager og hurtig handling, siger Mogens Chr. Gade. "Handling slår alt", som borgmesteren plejer at sige.

"- Det kunne vi simpelthen ikke nå rent praktisk, og det kan sagtens være, at vi sætter et punkt på dagsordenen for en god ordens skyld, men det her var jo en hurtig reaktion, fordi der kom en hurtig ansøgning fra John Andersen. Det kan sikkert være, vi sætter et ekstra punkt på dagsordenen, så der er styr på punkterne, men vi var ligesom nødt til at reagere her og nu, " forklarer Mogens Chr. Gade til pressen efter pressekonferencen torsdag middag.

"- At Jammerbugt Kommune støtter Skulpturparken i Blokhus gør, at parken har nemmere ved at indhente støtte fra andre fronter. Derfor var det vigtigt, at støtten faldt på plads," siger borgmesteren.

Den samlede lokale presse var ellers mødt op foruden skulpturparkens ejer, John Andersen, borgmester Mogens Gade, Visit Nordvestkystens direktør, Peter Krusborg, og Karsten Eriksen, barnebarn af Erik Frederiksen, der for 22 år siden startede traditionen med sandskulpturer i Blokhus - dengang på Blokhus Strand.

Både Jammerbugt kommune og Destination Nordvestkysten har puttet penge i projektet. Desuden søger John Andersen nu om sponsorater for at nå op på de tre millioner kroner, det koster at gennemføre projektet. Hvis ikke han får flere sponsorater, hænger han selv på hele regningen.

Skulpturen kommer til at fremstå som et kæmpemæssigt sandslot på 20,21 cm. som en påmindelse om corona-årstallet og med en sokkelbredde på omkring 27 meter.

Dermed giver sandslottet en verdensrekord, der kan optages i Guiness Rekordbog. Den tidligere rekord er på kun 18 m opført i Tyskland.

30 mennesker kommer til at arbejde på skulpturen der skal bygges af godt 5000 tons sand, der transporteres på 130 store lastvognstog helt fra Villys Sand & Grusgrav i Ølstrup ved Ringkøbing.

Skulpturen ventes at stå færdig 2. juli. Der vil være gratis adgang for alle hele døgnet - uden mundbind - og den forventes at blive stående i mindst 6 måneder ... eller indtil vi får frostvejr.

Læs Mere


DK4 sender fra Blokhus i aften


Lagt på nettet 25/5 2021 kl. 15:21#1618350859

Den første af de optagelser, som tv-selskabet DK4 optog i Blokhus fra 11.-14. maj 2021, sendes onsdag aften klokken 21:05.

I programmerne snakker værterne med ildsjæle fra Blokhus og omegn og desuden med kendte danskere om deres udlandsrejser.

I aftenens udsendelse er det Pia Kjærsgaard. Det er første gang i 40 år, hun besøger Blokhus. Sidste gang var i 1981, da hun deltog i en privat fest på Strandingskroen. Dengang boede der et kendt medlem af Fremskridtspartiet i Blokhus. Og Pia Kjærsgaard tænker med glæde tilbage til besøget. Hun husker, at hun dansede på Strandingskroen med sin Henrik til langt ud på natten.

I udsendelsen, som blev optaget tirsdag eftermiddag den 11. maj, fortæller hun om sine rejser og huset i Grækenland, som hun og hendes mand købte og ombyggede for mange år siden.

Der er hver dag også musikalske navne på programet. 11. maj var det sangerineden "Isse", alias Marie Louise Sandorf Jacobsen. Hendes første musik-video blev optaget her i 2018.

Dagens lokale gæst var mejeriejer N. H. Lindhardt fra Aabybro Mejeri.

Senere kan Vild-med-Dans-vindreren Jakob Faurby samt musikeren Johnny Logan opleves.

Seerne får også lov at hilse på borgmester Mogens Gade.

I næste udsendelse lægger Dario Campeotto Finn Nørbygaard vejen forbi Futtens gård, mens Michael Korup sørger for musikken. Det lokale indslag er Lisa Kronborg Sørensen.

I 3. afsnit af udsendelsesrækken sndes interviews med Inger Støjberg og den lokale forfatter Bjarne Nielsen Brovst at der fortæller om bjesk og urter. Derefter kigger den tidligere landsholdsspiller i håndbold, Rikke Hørlykke, ind, mens musikken er med Kejser Larsen.

Hver dag optages også programmer om camping, ligesom vinprogrammet "Noget i glasset" med Ib Bergkjær, direktør for Sigurd Müller Vinhandel, blev optaget i Futtens Gård.

Blandt de lokale gæster er også forpagter Jannie Olsen, Thorup Stand Fiskehus.

Læs Mere


Nu monteres masterne i lyskrydset i Hune


Lagt på nettet 26/5 2021 kl. 12:21#1618350859

Onsdag morgen påbegyndtes opsætning af master der skal bære lyssignalerne i det nye kryds ved Hunetorpvej i Hune.
Foto: ©: Peter Wendelboe.

Opsætningen af masterne og montering af den elektriske automatik vil tage ca. 14 dage, hvorefter lyskrydset vil være klar til sommerens trafik.

Læs Mere


Sådan går det med planlægningen af generalforsamlinger i byens foreninger


Lagt på nettet 26/5 2021 kl. 20:45#1618350859

Siden begrænsningerne i deltagerantallet ved indendørs forsamlinger blev lempet, har foreningerne i Blokhus reageret vidt forskelligt.

Blokhus og Omegns Grundejerforening kunne sidste år fejre 60-års jubilæum, og der var lagt op til en festlig markering af jubilæet.

Men situationen omkring covid-19 betød imidlertid, at bestyrelsen har været nødsaget til at udskyde arrangementet til 2021. Datoen er indtil videre ukendt.

Morgenbadeklubben Søstjernere holder generalforsamling den 30. maj. Klubben har godt nok flere medlemmer end de tilladte 25 deltagere, men man satser på, at ikke alle kan være tilstede ved generalforsamlingen.

Samrådet Destination Blokhus, der har 1 eller 2 medlememr hver af byens foreninger, gennefører generalforsamling 27. maj.

Foreningen Kulturens Venner Blokhus har været stækket lige siden stiftelsen på grund af coronaen.

Ordinær generalforsamling skal ifølge vedtægterne holdes hvert år inden udgangen af maj måned, og indkaldelse og revideret regnskab skal udsendes senest 3 uger før. Denne frist udløb 9. maj. Men regnskabet er aldrig blevet revideret, og foreningens medlemmer har trods rykkere endnu ikke fået nogen udmelding om planerne fra bestyrelsen.

Foreningen blev stiftet den 21. oktober 2019, hvor 27 medlemmer meldte sig ind. Foreningen fik doneret en startkapital på 50.000 kr. fra initiativtageren, John Andersen, Kulturhuset Blokhus, og siden har den modtaget donationer fra to sommerhusudlejningsbureauer på i alt 37.500 kr.

Foreningen har brugt et mindre beløb til præmier i forbindelse med en påskequiz. Men hvorledes midlerne i øvrigt er blevet forvaltet, er det gennem 1 år og 7 måneder endnu ikke lykkedes medlemmerne at få noget at vide om.

Til gengæld har bestyrelsen for lejerforeningen Kitplantagen Blokhus besluttet at holde generalforsamling helt i overensstemmelse med vedtægterne den 3. lørdag i juli, nemlig 17. juli 2021.

Her har man oven i købet en vedtægtsændring på programmet. Den skyldes, at mange lejere i mellemtiden har købt deres grunde af staten, så antallet af lejere svinder ind.

Læs Mere


Verdens største sandskulptur bygges i Hune


Lagt på nettet 26/5 2021 kl. 11:54#1618350859

I disse dage køres 25 store vognlæs specialsand fra Villys Sand &Grusgrav i Ølstrup ved Ringkøbing til Parkeringspladsen foran Skulpturparken i Hune..
Video: © Peter Wendelboe.

Her skal verdens højeste sandskulptur opføres.

Den bliver 20 meter høj, og får en sokkel på 30 meter i diameter. Den opføres på parkeringepladsen øst for Skulpturparken, så der bliver gratis offentlig adgang til seværdigheden.

Dermed kommer den til at overgå verdens hidtil højeste sandskulptur, der står ved Algarve ved den poutugisiske sydkyst.

John Andersen fra Skulpturparken kan regne med at skulpturen kommer i Guinness Recordbog.

Han vil fortælle mere på en pressekonference i morgen.

Læs Mere


Miljøvenlig affaldshåndtering udsættes til 2023


Lagt på nettet 25/5 2021 kl. 23:21#1618350859

Ingen af de 11 nordjyske kommuner kan overholde de nye regler om affaldshåndtering, der ellers skulle have trådt i kraft pr. 1. juli i år.
Foto: ©: Peter Wendelboe.

Derfor har alle 11 nordjyske kommuner søgt - og fået - dispensation til at udskyde tidsfristen for, hvornår de nye regler for affaldssortering træder i kraft.

Den nye affaldsordning betyder at brugeren skal sortere affaldet i flere forskellige grupper efter art.

I Jammerbugt og ni af de øvrige kommuner i Nordjylland Kommune bliver ordningen udsat til 1. januar 2023.

Det drejer sig om: Aalborg, Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev, Rebild, Vesthimmerland, Thisted og Morsø Kommuner.

Læsø kommune er klar til at starte allerede 1. Januar 2022 og Mariagerfjord Kommune er klar 30. september 2022.

Kilde: Miljøministeriet

Læs Mere


Brovst Pigegarde skifter navn


Lagt på nettet 25/5 2021 kl. 14:33#1618350859

Brovst Pigegarde skifter i dag navn til Jammerbugt Garden.
Foto: ©: Peter Wendelboe.

Samtidig bliver der nu mulighed for, at drenge kan blive en del af det musikalske fællesskab

Derved sættes der punktum for den kultur, der begyndte i 1964.

"- En af grundene til, at vi nu ændrer navn, er at samfundet har ændret sig på de 57 år, der er gået. I dag udelukker man ikke bare et enkelt køn, - så vi vil gerne være med til at se på og følge det samfund, vi har i dag," siger Sabrina Pedersen, formand for Jammerbugt Garden.

Da børn har længere skoledage, fritidsjob og en generel faldende interesse for foreningslivet, ser garden i Jammerbugt sig også nødsaget til at ændre kulturen. De vil sikre sig, at foreningen på sigt kan få medlemmer.

"- Lige nu er vi et godt sted - vi er 30 gardere - så vi mangler ikke, men vi kan godt på sigt at frygte for at komme til at mangle medlemmer. Så vi vil gerne tage denne beslutning, inden det er for sent," siger Sabrina Pedersen.

Navnet Jammerbugt Garden skal ligeledes markere, at garden er for hele kommunen og ikke kun for hjembyen Brovst.

I efteråret har Brovst Pigegarde været ude på skolerne i Jammerbugt Kommune, og der har flere skoledrenge udvist stor interesse for at være en del af det musikalske fællesskab.

Læs Mere


Skulpturparken trækker nye kaniner op af hatten


Lagt på nettet 25/5 2021 kl. 20:15#1618350859

Skulpturparken Blokhus fik tirsdag leveret mere end 20 store læs sand fra Sønderjylland.
Foto: ©: Peter Wendelboe.

Sandet er en speciel form for sand, som stampes til store firkantede blokke og overhældt med vand for at få det til at binde bedre, før de formes til kæmpe sandskulpture

For at lave en 4 meter høj sandskulptur, skal skulptøren bruge ca. 60 timer og 25 tons sand.

Lastbilerne fra Nørre Nebel blev dagen igennem ved med at komme og læsse af på parkeringspladsen foran kulturhuset.

Men John Andersen vil i dag ikke fortælle, hvad sandet skal bruges til.

I stedet har han indkaldt til en pressekonference på torsdag klokken 12.

Her forventes han at fortælle spændende nyt.

Læs Mere


Blokhus populært lejrskolested for efterskoler


Lagt på nettet 25/5 2021 kl. 19:15#1618350859

I sidste uge var et hold elitesportselever fra Aabybro Efterskole på lejrskole med blandt andet udmattende kilometerlange løbeture med bagage ad stranden.
Foto: ©: Peter Wendelboe.I denne uge er det 120 elever fra Balle Musik- og Idrætsefterskole ved Vejle, der har ændret sig at sig på feriecenter Blokhus.

De deltager også i strabadserende lange løbeture, svømning, drageflyvning og andre idrætsaktiviteter.

Onsdag kører hele holdet nordpå for også at opleve Skagen.

Læs Mere


Store grundlovsmøder aflyst


Lagt på nettet 25/5 2021 kl. 17:22#1618350859

Både Terndruplund og Skeelslund er kendt for hvert år at have markante talere på talerstolen fra begge sider i folketingssalen. Her er det Venstres tidligere statsminister, Lars Løkke Rasmussen, på tilhørerrækkerne, der lytter til den anden hovedtaler, Aalborgs socialdemokratiske borgmester Thomas Kastrup-Larsen, på Skeelslund i 2017. Foto: © Peter Wendelboe.

Men begge steder finder arrangørerne i år det upassende at afholde dagen under de forhold, vi har nu.

Hverken det traditionsrige grundlovsmøde i Terndruplund - Danmarks ældste grundlovsfest - eller den noget yngre grundlovsfest på Skeelslund ved Birkelse bliver i år til noget.

Læs Mere


Flot eftermæle for Peter Allen


Lagt på nettet 25/5 2021 kl. 11:22#1618350859

Peter Allen, tidligere ejer af CHEERS Old English Pub i Blokhus, fik sig søndag et meget smukt eftermæle, da Mette G. Andersen skrev en stort opsat dobbeltsidet nekrolog i Dagbladet Holstebro.

Mange mennesker i Holstebro mindes stadigvæk de glorværdige dage, da Peter Allen drev flere forskellige etablissementer i byen.

Bisættelsen af Peter Allen er udsat, til familien fra England kan nå at komme til Danmark.

Hans aske vil blive spredt ud over havet ud for Blokhus.

Læs Mere


Bilræs meldt til politiet


Lagt på nettet 24/5 2021 kl. 17:22#1618350859

Nordjyllands Politi fik mandag eftermiddag flere anmeldelser om unge mennesker, der kørte groft uforsvarligt på stranden ved Pirupshvarre.De store 4-hjulstrækkere kørte zigzag imellem voksne, børn og hunde ved Pirupshvarre Bæk.

Der var mennesker på begge sider af bækken. En hundelufter, der havde hunden i lang flexline, måtte i hast få hunden trukket “hjem”. En del strandgæster blev sprøjtet til af vand, og det så ud til, at en mindre dreng faldt omkuld på stranden. Ingen mennesker kom dog noget alvorligt til.

Ræserkørerne blev allererde tidligere på dagen opserveret ved Grønhøj Strand. Derfra gik det i lystig fart ned mod Blokhus.

Men da Politiet nåede frem, var de unge menensker forsvundet.

Politiet har fået billederne, der vises her på siden. Og hvis det lykkes dem at identificere chaufførerne, venter der dem en bøde.

Læs Mere


De eventyrlystne kvier indfanget i Løkken


Lagt på nettet 24/5 2021 kl. 13:10#1618350859

De eventyrlystne kviers ejer, Per Bundgaard fra Vadum yderst til højre sammen med politiet på Løkken Strand mandag morgen. Foto: © Simon Jacobsen, Løkken.

Der udspillede sig et drama på Løkken Strand mandag morgen, da politiet og ejeren af tre kvier forsøgte af indfange de undslupne kreaturer.

Fem af de kvier, der normalt græsser i Tranum Klitplantage som naturpleje, brød søndag aften ud af hegnet og tog på en længere udflugt langs stranden.

To af kreaturerne blev indfanget ved iskiosken på Blokhus Strand sent søndag aften.

De resterende tre kvier var sporløst forsvundet og blev først indfanget syd for Løkken Mole mandag morgen.Foto: © Simon Jacobsen, Løkken.

Politiet blev alarmeret, og ejeren af kreaturerne blev fundet og kontaktet.

Kvierne havde i nattens løb bevæget sig fra Blokhus til Løkken Mole, hvor de vendte om og blev indfanget lige syd for Lerbækkens udløb, mellem molen og Ny Strandvej.

Kvierne må derfor have tilbagelagt mere end 25 kilometer.

Ejeren af kvierne, Per Bundgaard fra Vadum, driver en moderne økologisk gård, Bundgaard Økologi.

Læs Mere


Ny formand for samrådet og blinkende flerfarvede lys på scenen


Lagt på nettet 24/5 2021 kl. 11:25#1618350859

Torvescenen får nu ny permanent blinkende flerfarvet belysning. Her er det publikum ved en koncert med Johnny Madsen. Foto: © Peter Wendelboe.
I 2020 søgte John Andersen, der indtil på torsdag er formand for Samrådet Destination Blokhus, om del i Sol og Strands Lokale Håndsrækning til projekt ”et lysende øjeblik i en mørk tid” og blev begavet med ikke mindre end 25.000 kroner.

Siden har Erhvervsforeningen Destination Blokhus søgt om donation til projektet også hos Feriepartners Oplevelsespulje og modtager herfra ligeledes 25.000 kroner. Samtidig har Erhvervsforeningen Destination Blokhus fundet det indlysende at putte yderligere 25.000 kroner i ideen.

Dermed er de 75.000 kroner i hus, der skal til for at få det "lysende øjeblik", som siden første ansøgning er blevet konkretiseret til en "flot" belysning af Scenen på Torvet i Blokhus, oplyser John Andersen, der er formand for Samrådet et par dage endnu. Han går af ved generalforsamlingen på torsdag.

De mange penge betyder, at scenen på torvet kommer til at stå som et oplyst vartegn uanset årstiden.

En del lokale borgere i Blokhus er dog forskrækkede ved tanken.

Det er nemlig meningen, at der skal opsættes en såkaldt "kulturbelysning" af scenen med dobbeltbånd med ledlys kaldet RGB, der kan skifte til alle farver og changere mellem farverne.

De skiftende farver kan bruges i forbindelse med koncerter eller spille sammen med disco på skøjtebanen.

Lyset kan være blåt, hvis vi har en blå uge, eller rødt til jul.

Men scenen kan også stå med en svag belysning, så den nærmest er en oplyst skulptur i den mørke tid, forklarer John Andersen.

Desuden kommer der seks up-light lys, som også kan skifte farver, og som med en indirekte oplysning af scenen giver bedre muligheder for at have aktiviteter i de mørke måneder.

"– Vi har en flot scene, og den får nu en endnu mere flot fremtoning, når det er mørkt," siger John Andersen om farveorgiet.

Han stopper som formand for Samrådet, når der er generalforsamling i Kulturhuset 27. maj.

Erhvervsforeningen Destination Blokhus´ anden repræsentant i Samrådet, Merethe Fuglsang Hansen, stopper også, ligesom hun til efteråret lukker sin forretning Blokhus-Hune Cykeludlejning.

I deres sted indstilles Hans Henrik Hansen, ejendomsmægler, Thorkild Kristensen, som ny repræsentant og formandskandidat, mens erhvervsforeningens anden repræsentant stadig er Berit Bøjstrup, Novasol.

Derudover skal der findes en afløser for Jette Holt, Saltum Strand camping, som også træder ud af Samrådet som repræsentant for Gateway.

Samrådet er en paraplyorganisation for (næsten) alle foreninger og organisationer i Blokhus-Hune området og dermed et talerør overfor kommunen.

(Næsten) alle foreninger og organisationer, som har lyst, kan gratis deltage i Samrådet med op til to repræsentanter hver.

Enkelte foreninger holdes dog bevidst ude af Samrådet.

Læs Mere


Tre køer på natlig vandring på stranden


Lagt på nettet 22/5 2021 kl. 23:41#1618350859

Søndag aften fandt fem køer på at begive sig ud på vandretur på stranden mellem Tranum og Blokhus.

Køerne tilhører Per Bundgaard fra Vadum, der driver et økologisk landbrug. De græsser normalt i Tranum Klitplantage som led i et naturplejeprojekt.

Sporene viser, at de fem kreaturer startede ved Tranum og slentrede langsomt og roligt op langs klitterne og endte ved Blokhus, hvor to af dem blev indfanget ved Strandkiosken kort før midnat.

Hvor de sidste tre køer er blevet af, vides i skrivende stund ikke. (Læs dog fortsættelsen på historien længere opppe på siden.)

Læs Mere


Hune-Blokhus Cykeludlejning lukker


Lagt på nettet 22/5 2021 kl. 23:33#1618350859

Hune-Blokhus Cykeludlejning lukker efter 18 år på adressen.

"- Jeg har lyst til at prøve noget nyt. Det har været nogle fantastisk spændende år, så det har ikke været en nem beslutning - den har faktisk været rigtig, rigtig svær," siger Merete Fuglsang Hansen, der også sidder som kommunalbestyrelsesmedlem i Jammerbugt Kommune for Borgerlisten.
Foto: © Peter Wendelboe.

Cykeludlejningen har givet hende mulighed for at passe børnene på tidspunkter, hvor andre har skullet passe faste arbejdstider. Men det er der ikke længere behov for i familien Fuglsang.

Merete Fuglsang Hansen har svært ved at svare på, hvad er hun nu vil kaste sig over.

"- Jeg siger altid, at jeg ved godt, hvad jeg ikke vil - så jeg skal finde ud af, hvad jeg vil," siger hun.

Hun drømmer om at finde en arbejdsplads med liv i. Cykelforretningen driver hun stadig denne sommersæson og afvikler den løbende over tid. Efter sommeren vil hun være jobsøgende.

"- Jeg plejer at sige, at jeg kan, hvad jeg vil, så jeg skal nok finde en ny vej," siger Merete Fuglsang.

Læs Mere


Råvaremarkedet flyttet


Lagt på nettet 22/5 2021 kl. 13:33#1618350859

Pinselørdag åbnede årets første råvaremarked. Samtidig har råvaremarkedet flyttet placering fra Futtens gård til Torvet.
Foto: © Peter Wendelboe.


Foto: © Peter Wendelboe. Klokken 14:30 gik duoen Ib og Karsten på scenen og leverede festlig åbningsmusik.

Der bliver også råvaremarked på Torvet i morgen, søndag, men herefter vil råvaremarkederne finde sted på Torvet hver tirsdag i sommerhalvåret.

Læs Mere


Live musik i Baghuset Blokhus


Lagt på nettet 21/5 2021 kl. 22:35#1618350859

Den nye restaurant på Strandvejen 8, "Baghuset Blokhus", åbnede fredag før pinse med levende musik, hygge og frokostretter. Simon Skytte spillede gamle klassikere samt nyere hits.

Samtidigt var der gode tilbud i baren og i caféen.


Foto: © Peter Wendelboe.

Bag Baghuset står de tre venner, Steinthor Arnasen, der sidste år åbnede "Den Kække Havfrue", som i år blev omdøbt til "Den Skøre Kylling", samt Børge Jensen og Claus Nyby.

Læs Mere


Eftermiddagsselskab i dyreverdenen


Lagt på nettet 16/5 2021 kl. 16:56#1618350859

Hans Peter Urth fra Biersted havde mandag aften en temmelig speciel oplevelse: Han fik mulighed for at se storke på en mark, hvor de oveni købet var tæt på en hare.
Foto: © Hans Peter Urth.

Denne historie foregår lidt uden for Netavisens normale distrikt, men den er så usædvanlig, at vi i lighed med flere andre lokale medier har valgt at bringe den ... også her.

Hans Peter Urth tog mange gode billeder af mødet, som foregik på en mark indenfor byskiltet i Knøsgaard.

"- Det er bestemt en stor oplevelse. Det er så sjældent, at man ser storke. De har lidt svært ved det intensive landbrug, der ikke levner dem megen føde. Så det er sjældent, de kommer på de her kanter," fortæller Hans Peter Urth.

Grunden til, at Hans Peter Urth blev opmærksom på de to storke, var at Gitte Jensen, Biersted, havde spottet dem og delt opdagelsen på Facebook.

Gitte Jensen var på vej for at besøge en veninde, da en bil foran hende stoppede op og bevirkede, at hun selv fik øje på storkene.

Derfor gik hun og veninden en tur og så på storkene, og hun fik lyst til at dele det med andre interesserede i en lokal gruppe på Facebook.
Foto: © Hans Peter Urth.

Haren kom helt tæt til storkene, som tilsyneladende ikke lod sig genere. Hare og stork kiggede blot nysgerrigt på hinanden. For Hans Peter Urth var det en stor glæde af få mulighed for at komme tæt på storkene.

"- Det er meget specielt. Der går år og dag mellem, at man ser en på de her kanter," fortæller han.

Han har også spekuleret på, hvad de to storke mon lavede i Knøsgaard.

"- De skal ikke flyve rundt på den her tid. De skal have et sted og have en rede. På en eller anden måde har de måske forpasset sæsonen. Måske er det et par unger fra sidste år, der ikke har fundet mage. Hvis de var et par, så havde de haft en rede et sted og været i gang med at fodre unger," mener han.

Læs Mere


Al trafik langs Torvet spærres i 1 måned


Lagt på nettet 20/5 2021 kl. 01:35#1618350859

En stor kran vil i en hel måned - fra mandag 7. juni til og med fredag 9. juli - spærre vejen for al trafik mellem scenen på Torvet og byggepladsen på den gamle minigolfbanes grund.
Foto: © Peter Wendelboe.

Byggeriet af det nye forretnings- og boligkompleks er nemlig nu så fremskredent, at der skal monteres store og tunge byggeelementer.

Bygherrerne havde håbet på en tidligere byggestart, således at det ikke ville komme til at genere den forventede voldsommere trafik i den kommende ferieperiode.

For ikke at genere trafikken mere end højest nødvendigt, er det dog aftalt, at vejen gøres farbar i weekenderne, hvor kran og hegn fjernes om fredagen kl. 15 og genetableres om mandagen kl. 7 i de pågældende uger.På billedet herover ses det afspærrede område.

I afspærringsperioden blokeres også 7 af de 18 skråparkeringepladser langs Torvet, og trafikken vestfra til SPAR-butikken, Strandhotellet, Strandingskroen, Futten og Feriecenter Blokhus må foregå norden om Kalstrup Livsstilshus og Torvet, ligesom trafikken fra sommerhusområderne syd for Strandhotellet har mulighed for at slippe igennem ved fra Sønder i By at svinge til venstre langs Strandingskroen og køre ad Høkervej til redningsstationen ved Strandvejen og derfra til højre og hele vejen rundt om Torvet og Kalstrup Livsstilshus.

Læs Mere


Hune-marked i gang igen


Lagt på nettet 19/5 2021 kl. 01:59#1618350859

Pinsesøndag inviterer Hune Forsamlingshus til årets første udgave af de traditionsrige loppemarkeder, oplyser Laust Dalsgaard, formand for forsamlingshuset.
Foto: ©: Peter Wendelboe.

Det er kun kræmmermarkedet bag Forsamlingshuset, der starter i pinsen.

Markedet bag Hune Bageri har første markesdag i juni.

Billedet er fra kræmmermarkedet bag Hune Bageri 4. august 2019, hvor et oldebarn og tre tip-oldebørn har opslået en lille bod med legetøj og tøj.

Læs Mere


Sommerhusejer i Blokhus udsat for påsat ildebrand og opskårne bildæk


Lagt på nettet 19/5 2021 kl. 21:20#1618350859

Tirsdag blev en 56-årig mand fra Brønderslev ved retten i Aalborg idømt et år og tre måneders fængsel for brandstiftelse og for at have skåret alle 4 dæk op på en bil, der holdt ved et sommerhus i Blokhus.

De tre måneder blev gjort ubetingede, mens resten blev gjort betinget med krav om 200 timers samfundstjeneste.

Det oplyser anklager Thomas Klingenberg fra Nordjyllands Politi.

Blandt beviserne i sagen var billeder, taget af en af færdselspolitiets ATK-vogne på strækningen fra mandens bopæl på vej mod en 55-årig kvindes sommerhus i Blokhus.

Manden var tilsyneladende blevet forsmået af kvinden. Det fik ham til at begå indbrud i kvindens hus i Tylstrup, mens hun holdt ferie i sit sommerhus i Blokhus.

I et viktualierum i husets kælder fandt han nogle optændingsblokke, som han placerede rundt om i huset og satte ild til.

14 dage efter branden kørte han til Blokhus, hvor han parkerede et stykke fra kvindens sommerhus og gik det sidste stykke vej op til huset, hvor han også så en varevogn, som han antog blev ejet af den 55-årige kvindes nye kæreste. Det fik ham til at skære alle dækkene op på kvindens bil.

Manden blev på grund af indicier arresteret 21. april. Men ved grundlovsforhøret nægtede han alt.

Han blev dog fængslet i fire uger, sigtet for både brandstiftelsen og hærværket mod kvindens bil.

I tirsdags blev han i retten i Aalborg nødt til at gå til bekendelse og tilstå det hele, efter at politiet havde fremlagt resultatet af den meget grundige efterforskning med de mange indicier.

Ved dommens udmåling blev det lagt til grund, at ildspåsættelsen ikke var planlagt, og at ingen havde været i fare ved branden, ligesom erstatningens størrelse ikke var opgjort.

Men den dømte mand kan oveni straffen forvente et erstatningskrav for de voldsomne skader på kvindens villa og de fire opskårne dæk.

Manden valgte at modtage dommen.

Læs Mere


Millioner af kroner postes i lokale turistprojekter


Lagt på nettet 19/5 2021 kl. 19:09#1618350859

Det regner for tiden ned med penge til forskellige turistprojekter i lokalområdet.
Blokhus redningsstation er blandt de projekter, der i fremtiden skal være med til at trække flere turister til området. Foto: © Peter Wendelboe.

Destination Nordvestkysten har netop fået tilsagn om en donation på 11 mio. kr. fra en pulje, som Danmarks Erhvervsfremmestyrelse har oprettet til tværgående turistprojekter.

Pengene skal gå til projekt "Vestkysten som samlet power brand", hvor Destination Nordvestkysten med sit stærke partnerskab langs Vestkysten har sat bæredygtig turisme på dagsordenen.

Målet er, at antallet af overnatninger på Nordvestkysten i løbet af sommeren 2023 kommer tilbage på niveau med rekordåret 2019.

Et andet mål er, at turisterne bruger flere penge, og at de kommer hele året.

"- For at nå dertil, skal der skrues op for den internationale markedsføring og indgås et tæt samarbejde med lokalbefolkningen," fortæller Peter Krusborg, direktør i Destination Nordvestkysten, som også omfatter Jammerbugt Kommune.

"- Vi er ikke i tvivl om, at fremtidens turister langs Nordvestkysten ønsker, at service, oplevelser og lokalområdet samlet set skal kunne opfattes som bæredygtigt," siger han og fortsætter:

"- Naturen må ikke virke slidt af turismen, og den sociale og økonomiske bæredygtighed i lokalområdet skal kunne ses, ligesom turister gerne vil tæt på lokalbefolkningen og have autentiske oplevelser."

Også redningsstationen i Blokhus skal have et løft.

Blokhusfonden havde mandag 17. maj inviteret alle interesserede frivillige til et møde for at få nye frivillige kræfter til at sikre, at den historiske redningsstation fortsat kan holde åbent og fortælle om opgaverne og redningsstationens historie.

Et nyt projekt skal nemlig gøre den historiske redningsstation i Blokhus endnu mere spændende og interessant for turister og gæster.

"- Vi har fået et spændende oplæg fra en arkitekt om, hvordan redningsstationen i langt højere grad kan levendegøres og opgraderes, så den kan give nogle spændende fortællinger til børn, unge og ældre," fortæller borgmester Mogens Chr. Gade, formand for Blokhusfonden.

Det handler eksempelvis om på væggene at fortælle om forløbet i en redningsaktion, eller at børn kan prøve kræfter med at ro en redningsbåd og mærke, hvad der skal til, ligesom der med apps kan være interaktive oplevelser.

"- Projektet koster 1,5 mio. kr., og vi har bedt om at få et oplæg," siger Mogens Chr. Gade og tilføjer, at en evt. finansiering skal ske via ansøgninger til fonde.

Tidligere i denne måned har sommerhusejerne, der er tilknyttet Sol og Strands Blokhus-kontor, belønnet Blokhusfoden med 25.000 kroner til skøjtebanen på Torvet fra den såkaldte "Sol og Strands Lokale Håndsrækning".

De 25.000 kr. skal bruges til sikre afholdekse af de populære sommerarrangementer ”Musik på Torvet”.

Der uddeles i alt 50.000 kroner fra fonden i lokalområdet. De to øvrige modtagere at håndsrækningen er Saltumsti-Gruppen og Erhvervsforeningen Destination Blokhus. De kan hver se frem til at modtage 12.500 kroner.

Saltumsti-gruppen får mulighed for at købe bænke, som skal placeres ved udsigtspunkter i forbindelse med en planlagt sti omkring Nols Sø og Saltum.

Læs Mere


Markant blokhusborger død


Lagt på nettet 18/5 2021 kl. 14:55#1618350859

Peter Allen, der i mere end 20 år har drevet værtshuset CHEERS i Blokhus, er pludselig afgået ved døden på Hjørring Sygehus torsdag den 13. maj klokken 17:17.

Han blev syg søndag i sidste uge, men ville ikke være ved det.

En nabo fik ham alligevel indlagt på sygehuset, men han ønskede ikke, at hans voksne børn skulle vide det.

Peter Allen var ved bevidsthed det meste af mandagen, men meget sløj, og gik i coma mandag eftermiddag, da begge nyrer svigtede.

Hans børn nåede frem, men for sent til at tage afsked med deres far.

Familien har søgt tilladelse til at udskyde bisættelsen, indtil forholdene tillader familien fra England at komme til Danmark.

Efter nogle år i Holstebro som DJ på Pallads og Riverside samt ejer af restaurant Kiss + Kiss , og senest som kromand på pubben kom Peter Allen til Blokhus, hvor hans værtshus síden sidst i 90erne har været en lille bid af England midt i byen, først i bygningen, hvor nu KunstCafeen har til huse, og siden 2010 på Aalborgvej 8 på hjørnet af det, der nu hedder Springvandstorvet.

På CHEERS, Old English Pub, forstod Peter Allen at drive sit hjemlands traditioner videre i en by, der - ligesom han selv - har sin helt særlige puls.

Første gang, danskere stiftede bekendtskab med Peter Allen, var da hans stemme gjaldede i de danske biografer i 70’erne. Det var, da lyset dæmpedes og reklamerne begyndte.

"- Get your fat ass into a pair of Wrangler jeans," rungede en stemme, der var så dyb, at den fik højttalerne til at knække, og sæderne til at ryste.

Den klassiske stemme, der fra filmlærredet fik os til at drømme om et par Levis eller til at nyde en iskold Coca Cola, var Peter Allens.

Han har lagt stemme til nogle af de reklamefilm, som gik i de danske biografer og på udenlandske tv-stationer.

Forhistorien er, at teenagedrengen Peter Allen under et besøg på piratstationen Free Radio Colchester midt ude i Nordsøen i sommeren 1970 fik øjnene op for arbejdet som DJ.

Stationen havde kun to DJ’s, og da den ene blev syg, og den anden kaldt på arbejde betød det, at stationen måtte lukke en time tidligere.

Men så sprang Peter Allen til. Og dermed begyndte den snoede rejse mod Blokhus.

Arbejdet ved piratstationen varede ikke længe.

"- Min far havde hørt mig i radioen og fortalte mig, at man kunne komme i fængsel for at sende piratradio. Og man kunne dø af det. Ment som - din mor slår dig ihjel..." fortalte Peter Allen senere til redaktøren af Netavisen kanalblokhus.dk.

Meningen var, at der, når Peter Allen igen følte sig ovenpå efter sit lange sygeleje sidste år, skulle bringes et længere interview om hans lange liv i showbusiness på Netavisens søsterside, Wikiblokhus.dk.

Dengang lånte Peter Allen 15 pund af sin far, så han kunne købe noget udstyr. Og så blev han til "Dee jAy Dougal", og pengene begyndte hurtigt at strømme ind.

Så tog han som 18 årig DJ på turne rundt i Europa.

Han havde efterladt en seddel til forældrene. Der stod: "Har lånt 40 pund. Kommer hjem om tre måneder."

Men det skete ikke. Han kom aldrig hjem til London igen.

I stedet spillede Peter på diskoteker rundt om i Europa og med fed amerikansk accent satte han stemme til reklamerne for Levis, Coca Cola og Pepsi.

Under navnet Brian Allen, The man with the golden voice, var Peter Allen i et år DJ på det legendariske radioskib - Radio Caroline, et skib der lå til grund for filmen ”The boat that Rocked” fra 2009.

Mens han lå med radioskibet Radio Caroline, ude midt på Nordsøen, blev han forelsket i vinden, i solen og i havet. Han tænkte, at når han blev 50, ville han bo tæt på havet.

"- Og Blokhus var så det tætteste på jeg kom," fortalte Peter Allen sidste år til Netavisen kanalblokhus.dk.

Han fandt en speciel rytme i Blokhus. Byens hjerteslag forandrer sig i takt med at kalenderbladene vender. Om sommeren springer sekundviseren kvantespring, og der er fyldt i den engelske pub, sagde han.

For at genfinde roen havde Peter Allen efter 20 år som pubejer i Blokhus tillært sig en rytme, der på mange måder fulgte byen og naturens.

Peter Allen er uddannet tjener og kok og har selv stået for at udvikle og forme menuen på CHEERS: traditionel pubmad som original Fish and Chips eller spareribs.

I flere år var det Peters Allens datter, der stod i køkkenet, mens han selv altid var at se bag disken og hjalp til, hvor det var nødvendigt.

Peter Allen måtte lukke CHEERS ved udgangen af 2020.

Men han havde planer om at åbne igen i Hune og havde allerede sikret sig et lejemål i den bygning der tidligere rummede Klarborg Nisserne ved siden af Blokhus Lys.

Der står stort set hele inventaret fra CHEERS i dag og venter på, at dets herre kommer og sætter det hele i gang igen.

Han havde også planer om at genoptage sit arbejde som DJ på piratskibet ved at lave udsendelser, produceret på adressen på Toldbodvej, hvor han boede til det sidste.

Men det bliver nu aldrig til noget.

Hans søn og datter har fået tilladelse til at udsætte bisættelsen, til forholdene tillader, at familien fra England kan komme til Danmark for at deltage.

Peter Allen vil blive savnet af mange ... ikke bare i Blokhus, men i hele Nordjylland.

Æret være hans minde!

Læs Mere


Ny vandledning fra fredsskoven


Lagt på nettet 17/5 2021 kl. 10:14#1618350859

Blokhus Vandværk er i disse dage ved at etablere to nye boringer ude i fredskoven. De skal nu forbindes til vandværket gennem strækningen over Ferren.
Foto: © Mogens Sparre.

Det er et enormt entreprenørarbejde, som nu er gået i gang. Arbejdet vil tage flere dage.

Undervejs kom en af de store entreprenørmaskiner til at ridse en lygtepæl på Ferren. Den skade udbedrer vandværket naturligvis.

Der bores igen onsdag, torsdag og fredag.

Læs Mere


Ny pumpestation ved Svalesvinget


Lagt på nettet 18/5 2021 kl. 10:54#1618350859

Nu får beboerne i sommerhusbebyggelsen i Blokhus Klitplantage en ny "seværdighed".
Foto: © Peter Wendelboe.

Et halvanden meter højt "kontroltårn" er ved at blive etableret foran den gamle betjeningsstander, der for mere end 25 år siden for beboernes regning blev rejst på hjørnet af Havørns Allé og Svalesvinget til styring af grundvandssænkningen af området.Det er Leo Kolind og Rasmus Madsen fra firmaet Xylem i Nørresundby, der står for arbejdet.

Den nye pumpe er stærkere og kan afvande området hurtigere og mere efektivt, siger Leo Kolind og Rasmus Madsen.

Entreprenørfirmaet Xylem er landsdækkende og har også afdelinger i flere andre byer.

Læs Mere


Valgkampen for alvor gået i gang


Lagt på nettet 18/5 2021 kl. 00:04#1618350859

9 måneder efter, at Jammerbugt kommune på sit årlige budgetmøde 1. september 2020 valgte at støtte Museum for Papirkunst med et årligt driftstilskud 300.000 kroner, retter medlem af kulturudvalget Susanne Møller Jensen (S) anklager mod borgmester Mogens Chr. Gade (V) for inhabilitet.

Foto: Susanne Møller Jensen ved kommunalbestyrelsesmødet den 26. april 2019. © Peter Wendelboe.

Borgmesteren sidder nemlig i museets bestyrelse, og kommunen støtter ifølge hende normalt ikke fonde med tilskud til deres drift.

Den sag gør det socialdemokratiske kommunalbestyrelsesmedlem opmærksom på nu 9 måneder senere i en stort opsat artikel over to sider i dagens udgave Nordjyske Stiftstidende.

Da ansøgningen fra Museum for Papirkunst i første omgang blev drøftet til kulturudvalgsmødet i juni sidste år - tre måneder inden budgetforhandlingerne - kunne udvalget ikke finde penge til støtten.

Derfor blev ansøgningen sendt videre til budgetforhandlingerne for at prøve, om man kunne finde penge i den samlede kommunale pulje.

Her blev støtten vedtaget enstemmigt - også med de socialdemokratiske stemmer - ifølge Susanne Møller Jensen som led i et kompromis, hvor kommunen fik mulighed for at tilbyde folkeskoler og andre institutioner gratis adgang til museet.

"- En lokalpolitiker bliver ikke automatisk inhabil i en beslutningsproces, som er en lille flig af et meget stort og komplekst forslag, som f.eks. hvis en lokalplan for 1000 huse skal vedtages, hvor en politiker ejer ét af husene," siger professor i forvaltningsret Sten Bønsing i dag til Nordjyske Stiftstidende.

Det samme gælder kommunale budgetforhandlinger, som også er en stor og kompleks størrelse, forklarer Sten Bønsing.

Borgmester Mogens Chr. Gade ønsker ikke at kommentere sagen nøjere, men slår fast, at han ikke kan være inhabil i vedtagelsen af et samlet budget for Jammerbugt Kommune på 2,7 milliarder kroner, fordi der heraf bevilges 300.000 kroner af budgettet til Museum for Papirkunst.

”- Et medlem af kommunalbestyrelsen kan være inhabil ved behandlingen af budgettet - bl.a. hvis enkelte dele af budgettet er til særskilt afstemning - men det var der ikke tale om her - idet en samlet kommunalbestyrelse vedtog et samlet budget for 2021”, skriver Mogens Chr. Gade i en kort kommentar til avisen. Borgmesteren svarer i sin mail til avisen ikke på spørgsmålet om, hvorvidt han har været indblandet i forberedelser til behandlingen om støtten til museet, forhandlinger og udarbejdelser af et eventuelt oplæg eller noget andet led i behandlingen om, hvorvidt Museum for Papirkunst skulle modtage årlig driftsstøtte.

Læs Mere


Forslag om restriktioner for autocampere på stranden


Lagt på nettet 17/5 2021 kl. 21:34#1618350859

50 lokale borgere deltog i det LUP-møde, der mandag aften blev afholdt online på grund af coronarestriktionerne. Her kom der fra flere af grupperne forslag om en regulering af autocamperne på stranden.
Foto fra skærmen: © Peter Wendelboe.

Samtidig var der forslag om nedsættelse af et korps af frivillige, der skulle regulere biltrafikken på straden, så kørebanesporene i sandet ikke blev blokeret af holdende køretøjer.

Der var ingen eksempler på konkret kritik af autocampernes adfærd på stranden. Blot blev det bemærket, at de fylder for meget i synsfeltet, når de ofte klumper sig sammen lige nedenfor nedkørslen.

Et medlem af panelet oplyste, at autocamperne kun måtte holde i op til 48 timer. Men det er ikke korrekt. Ordet "autocamper" findes ikke i færdselsloven. En bobil er en personvogn, indrettet til overnatning, og den skal opfylde færdselslovens øvrige almindelige paragraffer for motorkøretøjer, der frit må parkeres alle steder, hvor der ikke er tidsbegrænsning.

Blandt de andre punkter, der blev behandlet i panelet, var forslag om udlejning af volleyball- og paddleudstyr på stranden, en "solnedgangsplads", indrettet på klitten ved sømærket, stormsikring af sømærket ved fx at flytte det nogle meter længere ind i landet, en "rambla" med bænke og oplevelsessteder langs den nordlige side af vejen mellem Hune og Blokhus, et "aktivitetshus" som afgrænsning i den nordlige ende af Torvet, videreførelse af Sti 100 helt til Løkken og støtte til forslaget om at opføre en miniudgave af sømærket i den nye rundkørsel øst for Hune.

Læs Mere


"Korpset" på hård fysisk træning på Blokhus Strand


Lagt på nettet 17/5 2021 kl. 14:54#1618350859

16 store drenge og en enkelt pige udsatte mandag eftermiddag sig selv for hård fysisk udmattelse under en løbetur med oppakning fra Rødhus til Grønhøj Strand.
Foto: © Peter Wendelboe.

Det sker som led i et valgfag på Aabybro Efterskole, som hedder "Korpset" med direkte henvisning til en udsendelsesserie af samme navn på TV2 om barske fyre, der frivilligt gennemgår prøvelser ligesom dem, aspiranter til Jægerkorpset bliver stillet overfor.

De unge mennesker er tidligere i den barske behandling blevet drevet igennem vandhuller, udsat for belastende klatreture i træer eller over mure eller andre udmattende øvelser for at vise, hvor meget de egentlig kan holde til.

En af skolens lærere, David Rolskov, fulgte efter i bil og delte bl.a. is ud til de trætte deltagere under hvil nord for Blokhus.

Læs Mere


Blokhus får egen Lufthavn


Lagt på nettet 16/5 2021 kl. 17:54#1618350859

Lørdag 22. maj 2021 kl. 11:00 åbner PAPER-PLANE AIRPORT på Museum for Papirkunst i Hune.
Video: © Peter Wendelboe.

Der venter en gennemført lufthavns-oplevelse for børn i alle aldre, når man fra på lørdag besøger muséet.

Alle børn får udleveret et boarding pass sammen med entrébilletten ved ankomst, og i Papirværkstedet kan man lære om grundlæggende aerodynamiske principper og folde sit eget super-papirfly, som selvfølgelig skal testes på den udendørs flyvebane.

Åbningen af lufthavnen bliver foretaget af ingen ringere end lufthavnsdirektør Niels Hemmingsen fra Aalborg Lufthavn, som herefter får konkurrence fra Blokhus.

For at komme til flyvebanen, skal man følge GO TO GATE-skiltene mod flyvebanen som ligger ved museets vestvendte gavl.

Små og store flyentusiaster skal have Boarding pass’et parat ved CHEK-IN-skranken før papirflyene kan gå på vingerne fra afskydningsrampen ved Gate 1.

På udvalgte tidspunkter registrerer vagthavende flyveleder alle flyvninger og måler, hvor langt flyene når ud på den opmålte flyvebane.

PAPER-PLANE AIRPORT er åben hele sommerhalvåret, når vejret tillader det.

På åbningsdagen er der gratis adgang for piloter under 18 år.

”- Ved kraftig sidevind eller regn lukker banen af sikkerhedshensyn så vi undgår for mange flystyrt og mystiske forsvindinger”, forklarer Bit Vejle, og fortsætter:

”- Hvis man vil have registreret sit flight og være med i konkurrencen om at blive årets papirfly-kaptajn, skal man komme, når flyvebanen er bemandet, f.eks. i pinsen og i hele sommerferien.

Man får registreret sit flight på en app og så kan man følge sin placering i forhold til konkurrenterne. Vi håber rigtig mange børn kommer og tester deres pilot-skills og de må gerne tage far, mor, bedsteforældre, tanter, onkler og naboer med. Alle er velkomne og der er gratis entré for alle under 18 på åbningsdagen!" siger Bit Vejle.

Over hele verden er papirflyvning populært, bl.a. i universitetsmiljøer - i Danmark f.eks. ved DTU og i USA ved NASA, som det ses på videofilmen over denne artikel.

Paper Aircraft Association afholder verdensmesterskab i papirflyvning, hvor flere tusinde deltager i kvalifikationsrunderne før den årlige Red Bull Paper Wing World Final forskellige steder i verden.

Det hidtil længst flyvende papirfly er designet af John Collins som satte verdensrekord i 2012. Papirflyet fløj imponerende 69,14 meter inden det landede på grønsværen.

Blokhus Paper Plain Airport er oprettet med støtte fra Ellehammerfonden, Ole Kirk’s Fond, Nordea-fonden og Kulturministeriet.

Læs Mere


Online LUP-møde for alle mandag klokken 19


Lagt på nettet 15/5 2021 kl. 22:54#1618350859

Mandag aften klokken 19 kan borgere i Blokhus-Hune området deltage i et online LUP-møde.
Foto: © Peter Wendelboe.

Formanden for Hune-Blokhus Borgerforening, Poul Andersen, er også landdistriktsrådsrepræsentant for Blokhus-Hune.

Og han er klar med en række ønsker.

"- Kystsikring ved sømærket, bedre oplevelser på stranden, og så skal Sti 100 gøres færdig," fortæller Poul Andersen.

Der er nedsat en task-force gruppe med blandt andet to repræsentanter for Hune-Blokhus Borgerforening for at sikre, at der rent faktisk sker noget.

"- Det er i samarbejde med Kystdirektoratet, og det er et spørgsmål om, hvad man må i forhold til dem. Jeg synes, der ser ud til at være en positiv ånd, sådan at man også får gjort noget nu. Så det ikke bare er noget, man snakker om. Der har været talt om sikring af sømærket i flere år, men nu ser det endelig ud til, at der sker noget. Måske skal sømærket flyttes lidt for at sikres. Det kan godt blive nødvendigt," siger Poul Andersen.

Ønsket om flere aktiviteter på stranden er inspireret af Løkken. Det er ikke tilladt at opføre noget permanent, men han drømmer om mulighed for beachvolley-net og udlejning af Stand Up Paddle-udstyr for at gøre stranden mere attraktiv.

Han er også glad for, at der allerede er afsat nogle millioner til at videreføre sti 100 fra Kettrup Bjerge, hvor den slutter nu, og op til Løkken.

"- LUP-møderne er et vigtigt skridt på vejen for at få byens fremtidsønsker opfyldt," siger Poul Andersen.

Og Blokhus-Hune er et af de områder, hvor borgerne både er gode til at komme med nye idéer og få dem ført ud i livet. Siden sidste LUP-møde er to store projekter blevet til virkelighed.

"- Vi har haft utroligt meget diskussion om hele infrastrukturen i området. Nu kommer der jo lysregulering midt i Hune. Det, håber vi i hvert fald, kan afhjælpe nogle af trafikproblemerne. Nu drejer det sig så om udsmykning af den nye rundkørsel øst for Hune," siger Poul Andersen.

Han opfordrer alle, der har gode idéer til fremtidige projekter i Blokhus-Hune, eller som har lyst til at hjælpe med nogle af projekterne til at melde sig til LUP-mødet i morgen.

Det foregår online kl. 19, og man deltager fra sin egen computer, tablet eller smartphone.

Link til mødet og tilmelding findes på Jammerbugt Kommunes hjemmeside og på Facebook.

Efter mødet om Blokhus-Hune er der endnu otte LUP-møder i Jammerbugt kommune på programmet i maj og juni.

Læs Mere


Dobbelt kommunal-bommert i sag om stakit


Lagt på nettet 15/5 2021 kl. 14:54#1618350859

Kontanthjælpsmodtagere har uden betaling opført et stakit ved Museum for Papirkunst. Men hvad kontanthjælpsmodtagerne ikke ved er, at de arbejdede ulovligt. Foto: © Peter Wendelboe.

Kontanthjælpsmodtagerne er såkaldte "nyttejobbere", udsendt af Jammerbugt Kommune. De skal levere en ydelse for at kunne modtage deres kontanthjælp.

Det er Museum for Papirkunst, der selv har henvendt sig til kommunen, for at bede om hjælp til at opføre stakittet.

Fadæsen er opstået som følge af, at regeringen i 2014 indførte en ny mulighed for tilbud til kontanthjælpsmodtagere om at arbejde for deres ydelse.

Reglerne for nyttejobs har dog særlige krav for ikke at blive konkurrenceforvridende eller tage arbejde fra andre.


Foto: © Peter Wendelboe.

" - Da man indførte konstruktionen med nytteindsatser, var man helt klar over, at det var uacceptabelt, hvis det skulle foregå for private arbejdsgivere. For så ville man jo komme til at forvride konkurrenceevnen for private virksomheder," siger John Klausen, professor i socialret ved Aalborg Universitet i dag til Nordjyske Stiftstidende.

Tilbud om virksomhedspraktik skal gives med henblik på at afklare eller udvikle kontanthjælpsmodtagerens faglige, sociale eller sproglige kompetencer. En anden mulighed er, at kontanthjælpsmodtagere kan udføre en ”nytteindsats”. Det arbejde må dog kun være for offentlige arbejdsgivere.

Museum for Papirkunst er ikke en offentlig arbejdsgiver, men en almennyttig fond, som tjener sine penge dels på egen omsætning, dels på bidrag fra fonde og anden støtte.

Nytteindsats må kun finde sted ved en offentlig arbejdsgiver, så som kommunen eller regionen. Organisationer, fonde eller lignende anses også for offentlige arbejdsgivere, hvis driftsudgifterne dækkes med mindst 50 procent fra offentligt tilskud. Men det er langtfra tilfældet hos Museum for Papirkunst.

Det er kommunens opgave at sikre sig, at loven overholdes, så man ikke udnytter kontanthjælpsmodtagernes arbejdskraft eller tager arbejdet fra andre.

Derfor fastslår John Klausen, at kommunen har handlet ulovligt.

Sundheds- og arbejdsmarkedschef i Jammerbugt Kommune, Jannie Knudsen, der har ansvaret for nyttejobbernes virke, erkender blankt, at kommunen har lavet en bommert.

"- Det burde vi ikke have gjort. Der er simpelthen tale om en fejlvurdering. Kommunens strategi er at tilbyde indsatsen til foreninger og forsamlingshuse. Museum for Papirkunst er en fond, og derfor vurderede vi, at muséet var i samme klasse. Men det er det ikke i nyttejobstrategiens forstand i Jammerbugt Kommune," siger Jannie Knudsen.

Selvom det er kommunen, der har handlet i strid med loven, kommer Museum for Papirkunst til at betale for fejltagelsen, forklarer arbejdsmarkedschefen. Regningen er endnu ikke opgjort, men den skal afspejle prisen for det, arbejdet ellers ville have kostet.

"- Hvis vi ikke havde lavet fejlen, så skulle museet jo betale for arbejdet, og derfor har vi indgået en dialog med dem, og de har sagt, at de er indstillet på at betale," siger Jannie Knudsen.

Museum for Papirkunst bekræfter, at de er villige til at betale, selvom det er kommunen, der har begået fejlen med at godkende nytteindsatsen.

"- Men heller ikke dette er en lovlig løsning på fadæsen," forklarer professor John Klausen.

Man kan inden for kommunalfuldmagten ikke etablere en kommunal virksomhed, som skal tjene penge på at opføre plankeværker eller andet erhvervsdrivende, forklarer han.

"- Kommunen må jo ikke drive privatvirksomhed med henblik på at opføre plankeværker, - det er jo ligesom ikke det, en kommune er sat i verden til. Man har på den ene side sendt kontanthjælpere eller uddannelsesmodtagere ud i et tilbud i strid med loven, og man vil så også udføre arbejdet for fonden i strid med de kommunale regler. Og fejlen bliver ikke mere lovlig af, at kommunen sender en regningen for arbejdet, " siger John Klausen.

Kommunen holder fast i at ville kvittere med en regning til Museum for Papirkunst. Det er kommunens praksis, når borgere leverer ydelser.

Læs Mere


A-kæden på gennemrejse


Lagt på nettet 15/5 2021 kl. 12:32#1618350859

A-kæden - et fysisk aktivitets-fællesskab for forretningsindehavere i Aarhus-området - mellemlandede på deres cykeltur gennem det nordlige Danmark fredag eftermiddag på parkeringspladsen over for Skulpturparken i Hune. Foto: © Peter Wendelboe.

Fællesskabet tæller murere, tømrere, blikkenslagere, advokater, elektrikere og mange andre brancher.

De plejer at samles til drøftelse af fælles interesser og modtage input fra forskellige markante personligheder.

Gruppen har blandt andet fået input fra TV2s Morten Spiegelhauer og Anders Wejrup, der engang var direktør for det navnkundige - og senere herostratisk berømte - Nordisk Fjer.

Men den slags arrangementer har coronaen sat en midlertidig stopper for.

I stedet er forretningsfolkene taget på cykeltur. De startede onsdag eftermiddag i Aarhus og cyklede til Ringkøbing.

Torsdag gik turen tilbage gennem de jyske landskaber til Randers, og fredag klokken 13 nåede de parkeringspladsen i Hune.

Under cykelturen fik forretningsfolkene lejlighed at drøfte fælles anliggender.


Foto: © Peter Wemdelboe.

Initiativtageren til turen er Thomas Gielfeldt. Han var ved ankomsten til Hune så træt (og våd), at han smed sig i græsset og ikke orkede at rejse sig, da netavisens udsendte medarbejder opsøgte gruppen.

Efter en times hvil og en tiltrængt frokost pakkede gruppen deres grej ind i følgevognene og fortsatte mod Hirtshals, hvor de to medlemmer af gruppen, der kørte følgebilerne, havde forberedt aftensmaden på campingpladsen.

Når cykelturen slutter søndag aften, har de 10 medlemmer af A-kæden på mellem 35 og 60 år gennemført en cykeltur på 700 km.

Læs Mere


Dukketeaterfolk med erfaring


Lagt på nettet 14/5 2021 kl. 15:15#1618350859

Hanne Slumstrup og Knud Erik Forsberg er hhv. 80 og 88 år gamle. De traf hianden for 3 år siden og blev kærester. Nu spiller de dukketeater i Hune. Video: © Peter Wendelboe.

Museum for Papirkunst i Hune viser i år en ny side af den danske papirkunsttradition: Dukketeatret.

Muséet visser en række gamle dukketeatre af pap, og viser i denne tid tillige tre forestillinger hver dag.

I disse dage er det Hanne Slumstrup på 80 og Knud Erik Forsberg på 88 år fra Fiona Teatret på Fyn, der viser prøver på deres fælles passion og kunst.

Forestillingen er bygget over et eventyr af Brødrebe Grimm om "Æslet,der rejste over bjergene og langt væk".

De to erfarne dukkeførere har selv lavet alle dukker, dekoratione, lyddesign og spedialeffekter som lys, ild, vand og bobler.

Læs Mere


8-årige Albert fortæller om Noa
OBS: NY UDVIDET VIDEO TILFØJET NATTEN TIL FREDAG!


Lagt på nettet 13/5 2021 kl. 13:15#1618350859

8-årige Albert fra Kolding fortæller på denne video om Noas ark før "åbnings-indvielsen" Kristi Himmelfarts dag i Skulpturparken med både borgmestertale, marchmusik fra Brovst Pigegarde og hollandske sandskulpturer om emnet. Video: © Peter Wendelboe.

Enkelte familier havde fundet forældede oplysninger på Skulpturparkens Facebook-side om gratis adgang ved åbningen i dag. De var derfor skuffede, da de efter en lang rejse til Blokhus blev mødt med krav om betaling ved indgangen.

Men det viste sig, at oplysningerne på Facebook om gratis adgang er fra åbningsfesten for 3 år siden. De var ikke fjernet og lå meget langt nede i Facebook-spalten.

Se videoen herover. Hør talerne og Alberts fortolkning af historien om syndfloden og lyt til pigegardens musik i videoen herover.

Læs Mere


Levende dukketeater og papirsflyver-lufthavn i Museum for Papirkunst


Lagt på nettet 13/5 2021 kl. 16:15#1618350859

I dag klokken 13 var der endelig officiel åbning af den udstilling om papirteater i Danmark gennem flere hundrede år, som har været under etablering de sidste 3 måneder. På billeldet herover orienterer koordinator Anne-Cæcilie om udstillingen. Foto: © Museum for Papirkunst.

Formanden for Dansk Papir Teaterforening var forhindret, så redaktørenaf Modelteater-nyt, Ove Johansen, holdt åbningstalen.

Efter talen blev der spillet dukketeater.

I anledning af udstillingsåbningen var der gratis entré til museet fra kl 12.30-16.00, og papirteaterforestillingerne kl. 13.30 og 15.00 var også gratis på åbningsdagen. Men på grund af corona-restriktionerne var der et begrænset antal billetter.

Øvrige spilletider kan ses på www.museumforpapirkunst.dk

Udstillingsperiode: 13. maj 2021 – 27. februar 2022.

I morgen, fredag, bliver der tre offentlige dukketeaterforestillinger i Museum for Papirkunst.

22. maj er museet skueplads for endnu en begivenhed.


Dorektør for Aalborg Lufthavn, Niels Hemmingsen, holder åbningstalen, nårDanmarks erneste papirflyverlufthavn indvies. (Foto: AAL | PR).

Danmarks eneste flyveplads for papirsflyvere (Airport for Paper Flyers) bliver indviet af selveste tidligere major i Flyvevåbnet, Niels Hemmingsen, nu direktør for den "rigtige" lufthavn i Lindholm.

Læs Mere

Et godt boldøje


Lagt på nettet 12/5 2021 kl. 10:15#1618350859

Hune Boldklub har onsdag den 12. maj 2021 omdelt op mod 3.000 eksemplarer af sit nye medlemsblad "Boldøjet" blandt andet til husstande i Blokhus-Huneområdet. Foto: © Dorthe Wendelboe.

Klubbens formand og pressechef Peter Karstrøm Vagning fortæller i 1. årgang nr. 1, at Hune Boldklub i 2021 vil udgive tre udgaver af klubbladet og desuden vil stå for distribution af flyers mv. fra andre interessenter.

Sammen med første udgave af bladet kom også brochurer fra Rema 1000 i Pandrup og Cafe Peace i Blokhus.

I Bladet fortælles der blandt andet om HB Ladies, klubbens forsøg på at oprette en senior kvindeafdeling, og om, at man vil fremstille merchandice on demand efter behov, for eksempel krus, caps og lignede.

Medlemsbladet er annoncefinansieret og trykt i fornemt udstyr på kraftigt glittet papir.

Læs Mere


Sådan kan den nye rundkørsel komme til at se ud


Lagt på nettet 11/5 2021 kl. 20:15#1618350859

Sådan kan den nye rundkørsel ved Vesterhavsvej/Kvorupvej/Faarupvej øst for Hune komme til at se ud. Visualisering: © Peter Wendelboe, 11. maj 2021.

Teknik- og Miljøudvalget for Jammerbugt Kommune vedtog på sit møde mandag at beplante den nye rundkørsel med blomster.

Men udvalget ville ikke tage stiling til et ønske om opførelse af en kopi af Blokhus Sømærke midt i rundkørslen, før de havde modtaget en visualisering.

I forbindelse med anlægget af rundkørslen ved Vesterhavsvej/Kvorupvej/Faarupvej var der til Teknik- og Miljøudvalget indkommet 7 forskellige forslag/tilkendegivelser omkring udsmykning.

Blandt andet havde Blokhus og Omegns Grundejerforening samt Hune-Blokhus Borgerforening foreslået opførelsen af en minimodel af Blokhus historiske Sømærke midt i rundkørslen.Ansøgningen var bilagt tidligere visualiseringer, udført af kunstneren Peter Wendelboe efter forslag fra forfatteren til bogen "Blokhus fra Istid til Ispind", Harald Klitgaard.

Dengang drejede det sig først om den store rundkørsel ved Omfartsvejen i Pandrup, og senere, da Vejdirektoratet modsatte sig denne placering, om en visualisering af den dengang ikke-eksisterende, men dog ventede rundkørsel ved Kvorupvej/Vesterhavsvevej/Paarupvej.

Peter Wendelboe er en anerkendt kunstner med salg til Statens Kunstfond og flere udstillinger på danske og udenlandske museer samt blandt andet på Charlottenborg, hvor han også har været censor i 1970erne.

Han har blandt andet udført visualiseringer af skulpturer, der siden er blevet godkendt af vejmyndighederne i flere stater og opstillet i rundkørsler forskellige steder i Europa.

Han har også efter gårsdagens beslutning i Teknik- og Miljøudvalget efter opfordring fra Harald Klitgaard udført den visualisering af den nye rundkørsel ved Kvorupvej, som ses over denne artikel. han har endda på billedet "plantet" græs i gruset omkring den nyopførte rundkørsel.

En enkelt af henvendelserne til Teknik- og Miljøudvalget foreslog en længere proces med 5 forskellige kunstneriske udsmykninger i 5 forskellige rundkørsler i området.

I den sammenhæng var der indhentet forslag fra et landskabsarkitektfirma.

Jammerbugt Kommune er vejmyndighed for rundkørslen Vesterhavsvej/Kvorupvej/Faarupvej. Tilladelse til opsætning af sømærket kræver derfor tilladelse fra Jammerbugt Kommune, som inden tilladelse kan gives skal forhandle med politiet.

Læs Mere


DK4 laver optagelser i Futtens gård i denne uge


Lagt på nettet 11/5 2021 kl. 17:42#1618350859

DK4 laver optagelser i Futtens gård hele denne uge. I dag er bl.a. politikeren Pia Kjærsgaard gæst.
Video: © Peter Wendelboe.

I programmerne snakker værterne med ildsjæle fra Blokhus og omegn og desuden med kendte danskere om deres udlandsrejser.

Det er første gang i 40 år, Pia Kjærsgaard besøger Blokhus. Sidste gang var i 1981, da hun deltog i en privat fest på Strandingskroen. Dengang boede der et kendt medlem af Fremskridtspartiet i Blokhus. Og hun tænker med glæde tilbage til besøget. Hun husker, at hun dansede på Strandingskroen med sin Henrik til langt ud på natten.

I udsendelsen, som blev optaget tirsdag eftermiddag, fortæller hun om sine rejser og huset i Grækenland, som hun og hendes mand købte og ombyggede for mange år siden.

Der er hver dag også musikalske navne på programet. I dag er der sangerineden "Isse", alias Marie Louise Sandorf Jacobsen. Hendes første musik-video blev optaget her i 2018.

Dagens lokale gæst er mejeriejer N. H. Lindhardt fra Aabybro Mejeri.

Senere kan Vild-med-Dans- vindreren Jakob Faurby samt musikeren Johnny Logan opleves.

Seerne får også lov at hilse på borgmester Mogens Gade.

Onsdag kl. 13 lægger Dario Campeotto vejen forbi, og kl. 15.30 er det Finn Nørbygaard, som er gæsten, mens Michael Korup sørger for musikken. Det lokale indslag er Lisa Kronborg Sørensen.

Torsdag optages et interview med Inger Støjberg først på eftermiddagen, og den lokale forfatter Bjarne Nielsen Brovst fortæller om bjesk og urter. Kl. 15.30 kigger den tidligere landsholdsspiller i håndbold, Rikke Hørlykke, ind, mens musikken er med Kejser Larsen.

Hver dag optages også programmer om camping, ligesom vinprogrammet "Noget i glasset" med Ib Bergkjær, direktør for Sigurd Müller Vinhandel, optages i Futtens Gård.

Blandt de lokale gæster er også forpagter Jannie Olsen, Thorup Stand Fiskehus.

Læs Mere


Fra i dag kan du også spille Krolf i Hune


Lagt på nettet 11/5 2021 kl. 08:42#1618350859

Hune Pensionistforening har i samarbejde med menighedsrådet besluttet at oprette en krolfbane bag Hune Kirke. Første spilledag er i dag.
Video tilføjet kl. 17:45: © Peter Wendelboe.

Ideen kom fra menighedsrådets næstformand, Hanne Bætz, og har været i støbeskeen siden før nytår.

I marts måned har Hanne Bætz været til instruktion/information i krolfklubben i Kaas, og nu ser det ud til, at der endelig sker noget i Hune.

Pensionistklubben har nu skaffet det nødvendige udstyr, som brugerne kan låne på stedet.

Der bliver ikke tale om en egentlig klub, med bestyrelse, vedtægter, kontingent osv.

Interesserede kan blot møde op på arealet bag Hune Kirke, der nu er gjort klar til krolfbane.

Første arrangement var oprindeligt annonceret til 13. april klokken 10, hvor interesserede kunne møde op og få en introduktion til spillet.

Men datoen er nu ændret til 11. maj klokken 10. Herefter spilles der hver tirsdag klokken 10.

Den variation, der spilles i Danmark, er opfundet af Frits Oswald Henriksen (23. oktober 1929 – 16. december 2008) på en ferie ved Hjörnared Sjöen i 1973, og dengang var det et 1-huls spil uden navn.

I 1981 blev spillet taget med hjem til Nørre Aaby, og der blev anlagt en 12-hullers bane i anlægget ved Æblehaven.

Op igennem 1980erne kom flere og flere i kontakt med krolf, og i 1989 blev der inviteret til det første uofficielle VM i krolf af Frits' svigersøn Peter L. Christensen, Ødis Kroge. Siden er der spillet om VM-titlen hvert år.

I 1993 blev der lavet en uofficiel holdturmering og spillet spredte sig langsomt op igennem 90erne, for at accelerere, da der blev taget hul på det nye årtusinde.

I 2004 blev Dansk Krolf Union stiftet, og krolf blev hermed officielt organiseret.

Læs Mere


Nye medarbejdere skal sikre tidssvarende lokalplaner


Lagt på nettet 10/5 2021 kl. 23:42#1618350859

Jammerbugt kommune bliver nødt til at ansætte to ekstra medarbejdere for at klare arbejdet med de mange nye lokalplaner, der bliver nødvendige som følge af det stadigt voksende byggeboom, fx Vesterhavsparken, som netop er i gang øst for Aldi og SPAR i Hune. Foto: © Peter Wendelboe.

Grundejerforeningerne i Jammerbugt kommune har gennem mange år efterlyst mere tidssvarende lokalplaner, der kan regulere byggeriet.

Og kommunen er gået i gang med at opdatere lokalplanerne til afløsning for de gamle byplanvedtægter, så der tages højde for, at der bygges større og tættere - og at klimaet har ændret sig.

" - De ældste byplanvedtægter i Jammerbugt Kommune er fra 1950'erne - og blev udarbejdet efter retningslinjer, der i dag er utidssvarende," siger at formanden for Teknik- og Miljøudvalget, viceborgmester Jens Christian Golding, der erkender, at presset på byggeriet og dermed den kommunale forvaltning er så stort, at noget må gøres.

Derfor har politikerne givet planchefen besked på, at han kan bruge ekstra penge til at skaffe flere medarbejdere.

Han vil dog ikke love, at sommerhusområderne står i første række, når der nu kommer flere medarbejdere på forvaltningen.

"- Vi har en masse byggesager og en kommuneplan, der snart skal være færdig. Desuden har vi behov for lokalplaner i flere byområder, så forvaltningen er spændt rigtig hårdt for," siger Jens Christian Golding.

Så snart kommuneplanen og de mest hastende lokalplaner er færdige i slutningen af 2021 eller foråret 2022, regner Jens Christian Golding med, at arbejdet med lokalplaner for sommerhusområderne kan begynde.

Det drejer sig om den den gamle lokalplan, som hedder "Byplanvedtægt nr. 1", siger Jens Christian Golding.

Byplanvedtægt nr. 1 er ifølge Jens Christian Golding kystnær - og dækker et område nord for Blokhus mod Saltum og Grønhøj.

"- Det er den ældste, vi har - og dén, vi skal i gang med," siger Jens Christian Golding.

Læs Mere


Forkerte oplysninger om Corona-pas på Region Nordjyllands hjemmeside


Lagt på nettet 10/5 2021 kl. 23:32#1618350859

"- Vi kan kun beklage, at der i tre uger har ligget urigtige oplysninger på vor hjemmeside," siger kontorchef i Region Nordjylland, Jacob Bertramsen. Foto: © Region Nordjylland.

På regionens hjemmeside har der nemlig indtil i dag, den 10. maj 2021, stået, at et corona-pas for en person, der tidligere har været smittet med corona, gælder i 12 uger - altså 84 dage. Men af hjemmesiden sundhed.dk fremgår det, at det gælder i 180 dage.

Men 21. april blev reglerne ændret, og det glemte Region Nordjylland at få med i deres redegørelse.

Region Nordjylland plejer at få oplysningerne fra Sundhedsstyrelsen automatisk, men i dette tilfælde er det Sundhedsministeriet, der har meldt den nye tidsperiode ud. Og det undgik regionens opmærksomhed.

Det har betydet, at tidligere smittede - og derfor immune - nordjyder har måttet gå til gentagende corona-tests for at få deres corona-pas opdateret og dermed har belastet test kapaciteten på de forskellige testeder til ingen nytte.

Kontorchef Jacob Bertramsen har nu haft en samtale med Sundhedsministeriet om en mere effektiv opdatering af reglerne.

Han håber derfor i fremtiden at kunne undgå sådanne beklagelige fejltagelser.

Læs Mere


Pinsen 2021 i Blokhus


Lagt på nettet 10/5 2021 kl. 10:35#1618350859

Blokhus inviterer igen i år til en pinse med oplevelser både i byen og i den unikke natur med højt til himlen, det blå hav, hvide sand og den grønne gateway.

Byen vil summe af et Pinsemarked med musik, børneløb og klassiske italienske biler.

På Torvet kommer der både marked med musik samt flotte klassiske italienske biler, og så er der selvfølgelig også underholdning for børn.

"- I takt med, at samfundet åbner op igen, glæder vi os til atter at se en masse gæster i Blokhus," fortæller Jannie Ratke, Erhvervsforeningen Destination Blokhus.

I samarbejde med Hune-Blokhus Borgerforening inviterer Erhvervsforeningen Destination Blokhus i pinsen til smagsprøve på det nye råvaremarked.

Det flytter med alle sine delikatesser, lækkerier, kunsthåndværk og fødevarer fra Futtens Gård til Torvet i Blokhus, hvor også sommerens råvaremarkeder vil finde sted hver tirsdag fra og med 29. juni til og med 10. august.

I pinsen præsenterer ikke færre end 20 stande deres varer og fristelser – med alt lige fra snaps, gin, honning og frilandssvin til pileflet, jernskulpturer og orientalske specialiteter.

Det sker både lørdag 22. maj og søndag 23. maj fra kl. 11 til 15, og den gode stemning bliver bakket op med musik og toner fra duoerne Claus & Klaus samt Ib & Karsten om lørdagen, mens det er kendingen Ulrik samt den lokale Thomas Ravn, der spiller søndag.

Arrangørerne er glade for at kunne byde på dette spændende marked og opfordrer samtidig til, at vi holder afstand, spritter af ved boderne og går videre til et andet sted, hvis der er kø.Mandag 2. pinsedag kommer en af verdens mest eksklusive og beundringsværdige bilmærker, Bugatti, forbi Torvet i Blokhus. Her kan 10 udgaver af den klassiske bil i årgangene 1920 til 1938 tages i nærmeste øjesyn. Det er Glubsø Garage, der på en sommertur i ferielandet gør stop i Blokhus.

Og hvis den oplevelse gør far til dreng igen, så kan han lege videre, da børnefamilierne selvfølgelig ikke er glemt.

For børn i alle aldre er der nemlig arrangeret det udfordrende opgaveløb, Solguderne og den forsvundne Pinsesol, og den to kilometer lange rute begynder ved Tårnet ved Kalstrup Livsstilshus.

Opgaveløbet tager udgangspunkt i fortællingen om Sol, der hver eneste dag kører hen over himlen i solvognen trukket af heste, men hun bliver fanget af ulven Skoll.

Dog kan børnene ved at løse opgaveløbet befri Sol, så hun atter kan køre hen over himlen , og vi kan se pinsesolen danse.

Læs Mere


TV4 besøger Futten i denne uge


Lagt på nettet 10/5 2021 kl. 17:42#1618350859

Søndag 23. maj 2021 bliver der fest og musik i Futtens gård, når Jumping Jacks spiller.

Men allerde i denne uge besøger TV-kanalen DK4 Futtens Gård for at optage en række programmer med både kendte danskere, lokale gæster samt med musik og programmer om camping-livet. I dag, mandag 10. maj, er gården ved at blive ændret til studier, og fra Futtens terrasse bliver det muligt at kigge med og opleve, hvordan tv-optagelserne foregår.

Blandt gæsterne i morgen, tirsdag 11. maj, er Pia Kjærsgaard inviteret til en snak kl. 13, mens Isse vil stå for musikken. Der er også inviteret en lokal gæst, nemlig N. H. Lindhardt fra Aabybro Mejeri.

Lidt senere samme dag, kl. 15.30, er det skuespilleren Jakob Faurby samt Johnny Logan, der kan opleves, og den lokale gæst er borgmester Mogens Chr. Gade.

Onsdag kl. 13 lægger Dario Campeotto vejen forbi, og kl. 15.30 er det Finn Nørbygaard, som er gæsten, mens Michael Korup sørger for musikken. Det lokale indslag er Lisa Kronborg Sørensen.

Torsdag optages et interview med Inger Støjberg først på eftermiddagen, og den lokale forfatter Bjarne Nielsen Brovst fortæller om bjesk og urter. Kl. 15.30 kigger den tidligere landsholdsspiller i håndbold, Rikke Hørlykke, ind, mens musikken er med Kejser Larsen.

Hver dag optages også programmer om camping, ligesom vinprogrammet "Noget i glasset" med Ib Bergkjær, direktør for Sigurd Müller Vinhandel, optages i Futtens Gård.

Blandt de lokale gæster er også forpagter Jannie Olsen, Thorup Stand Fiskehus.

Det er langt fra første gang, DK4 besøger Futten for at optage TV-programmer.

"- For 7 år siden fik vi besøg af DK4, som optog et program om Futten, og siden har de også lavet programmer om både Strandingskroen og Strandhotellet," fortæller Thomas Othegraven. TV-selskabets grundlægger og ejer, Stig Hasner, har nemlig ligesom så mange andre et godt øje til stemningen i Blokhus og hos Futten.

Læs Mere


Ej blot til lyst


Lagt på nettet 9/5 2021 kl. 16:27#1618350859

Museum for Papirkunst åbner 13. maj 2021 en udstilling om dansk papir-teater gennem 200 år. Kanal Blokhus var på pletten, da opstillingen begyndre allerede 24. marts. Men den kan først åbnes for piblikum nu, da covid-19 restriktionerne er blevet lempet, så op til 25 gæster nu må deltage i indendørs arrangementer. Se video fra opstillingen herover.

I mere end 200 år har papirteatret glædet, inspireret og oplyst os danskere, men i vores digitale tidsalder er papirteatret næsten blevet glemt. Nu blomstrer genren igen, imens familier og entusiaster i corona-isolation, klipper, folder og instruerer teater på små papirbrædder, har Museum for Papirkunst skabt denne totaloplevelse af en udstilling - hvor krop, sanser, æstetik og analog fordybelse er i centrum.

Udstillingen kan ses frem til 27. februar 2022. Foto: © Poul Nymark.

Netop nu, hvor corona-pandemien sætter begrænsninger i vores hverdag, er det tid til at give papirteateret en renæssance. Det er vanskeligt at deltage i større forsamlinger, og mange bruger mere tid derhjemme eller i lokalområdet.

Papirteater er inkluderende og alle kan være med. Gennem papirteatret får man adgang til en analog og taktil verden, hvor fantasi, kreativitet og forståelse for kunst kan slå rod og blomstre gennem hele livet. Papirteater er for alle og kan samle familie og venner til en anderledes analog oplevelse. At producere og spille papirteater indeholder et utal af facetter og opgaver og er derfor inkluderende, lige meget hvilke evner man har. Der er nemlig både brug for scenografer, instruktører, manuskriptforfattere, skuespillere, tegnere og mange flere.

"- Papirteatret er en lille, men vigtig brik i den danske kulturarv. I udstillingen kan man se 15 forskellige papirteatre, hvoraf de ældste dateres helt tilbage til 1800-tallet. Også de populære papirteatre fra Familie Journalen, som man måske kan huske fra din barndommen, er med, ligesom man kan se H.M. Dronning Margrethes decoupage-scenografier til Skibsdrengens Fortælling," siger Bit Vejle, drirektør for Museum for Papirkunst.

I forbindelse med udstillingen arrangerer museet desuden papirteater-workshops i udvalgte weekender og papirteaterforestillinger for både børn og voksne, som sætter liv i den gamle tradition i skoleferierne.

"- Adskillige kendte danskere har spillet dukketeater: James Price, Nikolaj Hübbe, Knud Romer, Søren Pilmark og Jytte Abildstrøm og mange flere, har spillet papirteater gennem tiden, ja selv vores alle sammens H.C. Andersen spillede papirteater. Der er derfor også plads til dig – så gå ikke glip af denne øjenåbnende udstilling, som pirrer din nysgerrighed," siger Bit Vejle.

Udstillingen er støttet af Nordea-fonden, Gudrun & Palle Mørchs Mindefond, Region Nordjyllands store kulturpulje og Kulturministeriets Udlodningsmidler og produceret i samarbejde med Dansk Modelteater Forening. Kurator: Tina Midtgaard.

I anledning af udstillingsåbningen 13. maj kl. 13.00 er der gratis entré til museet fra kl 12.30-16.00 og papirteaterforestillinger kl. 13.30 og 15.00 (gratis på åbningsdagen, begrænset antal billetter). Øvrige spilletider kan ses på www.museumforpapirkunst.dk

Udstilligens arkitekt er Tina Midtgaard, som har stor erfaring med udvikling og design af vedkommende og præcise udstillings-oplevelser med et skarpt øje på kuratering og arkitektur. Hun har samarbejdet med en lang række institutioner, senest Museum for Papirkunst, Claymuseum, Designskolen Kolding, Statens Værksteder for Kunst, Slots og Kulturstyrelsen og Nivaagaards Malerisamling.

Blandt arrangørerne er Dansk Modelteater Forening, der blev stiftet i 1943 og i dag består af tre kredse som svarer til landsdelene Sjælland, Fyn og Jylland. Foreningen har mange engagerede medlemmer og udgiver fire gange årligt bladet Suffløren, som bringer anmeldelser af forestillinger, omtale af nyheder, tekniske løsninger og stof om modelteater og modelteaterhistorie. Der findes ca. 70 forskellige købeklare forestillinger med teksthæfte, men mange medlemmer fremstiller selv forestillinger med tilhørende tekst og dekorationer. Det mest populære modelteater er den såkaldte c-størrelse, hvor teaterforsiden, også kaldet prosceniet, er ca. 90 cm højt og 70 cm bredt. Alt er lavet af papir og pap og figurerne er 11-13 cm høje.

Læs Mere


Historien om den danske Mors Dag


Lagt på nettet 9/5 2021 kl. 04:42#1618350859

Anden søndag i maj er Mors Dag i Danmark. Se en redigeret video fra 1995 om den danske Mors Dag. De ældste sekvenser i videoen er fra 1995, da internetforbindelserne var langsomme, og kvaliteten derfor måtte formindskes. Video 1995/2021: © Peter Wendelboe.NORDJYSKE har i dag en stor artikel i den trykte avis om hyrdedrengen fra Lønstrup, der bragte Mors Dag til Danmark.

Han havde sin gang i Blokhus om sommeren som bror til ejeren af Klitgaards Badehotel, Severin Svenningsen. Resten af året var han rigsdagsbetjent i København.

Læs Mere


Alvorligt solouheld på knallert


Lagt på nettet 8/5 2021 kl. 11:22#1618350859

En 15-årig dreng blev fløjet med helikopter til Aalborg Universitetshospital efter kollision med et vejtræ ved Pandrup.

Klokken 1.40 natten til lørdag modtog Nordjyllands Politi en anmeldelse om et solouheld på en knallert. Det viste sig, at en 15-årig dreng havde kørt på Lundergaardsvej sydvest for Pandrup, da knallerten af ukendte årsager drejer tværs henover kørerbanen og kolliderer med et træ i rabatten. Det fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Bruno Brix.

Drengen blev transporteret med helikopter til Aalborg Universitetshospital, hvor seneste melding lyder, at han er i kritisk tilstand.

Hvad der er årsagen til ulykken vides endnu ikke. En bilinspektør har foretaget køretekniske undersøgelser på stedet, med henblik på at klarlægge hvad der førte til ulykken.

De pårørende er underettet.

Læs Mere


Spillestedet genoptager koncerterne


Lagt på nettet 7/5 2021 kl. 15:42#1618350859

Nu er det ganske vist:

Efter de sidste udmeldinger fra myndighederne den 3. maj kan Spillestedet Blokhus nu bekræfte, at de gennemfører de første arrangementer i år.

Den første bliver med Mike Pender 's Searchers den 25. juni og Hyldest til Michael Bundesen med Hardingerband den 30. juli.

"- Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang igen og tage imod vores trofaste gæster.

Mød op med godt humør og et coronapas på mobilen eller i hånden, så er vi i gang igen. !

Vi ses den 25. juni til Mike Pender The Original Voice Of The Searchers og den 30. juli til Hardingerband," siger Spillestedets leder, Jørn Kaa.

Læs mere på www.spillestedetblokhus.dk

Læs Mere


Borgerservice åbner igen på mandag


Lagt på nettet 7/5 2021 kl. 11:48#1618350859

Borgerservice i Fjerritslev, Brovst og Pandrup åbner fra uge 19 én dag om ugen og i Aabybro alle ugens dage mod tidsbestilling.

Efter lokal nedlukning af borgerservice i Fjerritslev, Brovst og Pandrup åbner Jammerbugt Kommune nu igen op for betjening i de tre afdelinger. I Fjerritslev holder borgerservice åbent mandage 10.00-14.00, mens det i Brovst er tirsdage 10.00-14.00 og i Pandrup onsdage 10.00-14.00. I Aabybro har borgerservice åben alle hverdage: Mandag, tirsdag, onsdag 10.00-14.00, torsdag 10.00-17.00 og fredag 10.00-12.00.

Borgere skal bestille tid forud for deres fremmøde i borgerservice. Det kan ske på jammerbugt.dk. Tidsbestilling kan også ske ved at kontakte 'Den Digitale Hotline' på tlf.: 7020 0000, ligesom Borgerservice kan hjælpe med tidsbestilling.

Borgerservice glæder sig til at byde borgerne velkommen igen i alle fire byer. Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til afstandskrav, håndhygiejne og mundbind bliver selvfølgelig fulgt.

Læs Mere


Cafe Peace på Torvet åbnede i dag


Lagt på nettet 6/5 2021 kl. 12:42 og opdateret 7/5 kl. 11:10#1618350859

Fredag 7. maj kl. 11.00 åbnede Cafe Peace i de nytrestaurerede lokaler ved Torvet i Blokhus, hvor senest Casablanca havde til huse. Allerede fra morgenstunden var der gæster - både på terrassen ud mod Torvet og inde i huset. Foto: © Peter Wendelboe.Anne Kønig ved den store espresseomaskine på åbningsdagen. Foto: © Peter Wendelboe.

"- Vi er allerede fuldt booket fredag og lørdag aften. Det havde jeg ikke regnet med. Mange af gæsterne er lokale, og det er jeg meget glad for," fortæller Anne Kønig, der står bag Cafe Peace sammen med sin mand, Ole Bach Jensen.

Anne Kønig glæder sig til at byde gæsterne velkommen og komme i gang med den forestående sæson og til, at Cafe Peace bliver en del af Blokhus.

De ansatte tog veloplagte og smilende imod de første gæster. Foto: © Peter Wendelboe.

"- Vi kommer ikke for at revolutionere noget, men vil meget gerne gå med i den positive udvikling, der er i Blokhus. Vi vil gerne være en del af de mange ting, der sker, og blive et aktiv for Torvet og for byen," tilføjer hun.

Cafe Peace vil komme til at have åbent hele året.

Læs Mere


Jammerbugt Ligaen:
Hune i tæt og spændende opgør


Lagt på nettet 7/5 2021 kl. 11:02#1618350859

I Hune blev der i 6. runde af Jammerbugt Ligaen fløjtet i gang mod gæsterne fra Skovsgaard Boldklub. Foto: © Peter Karstrøm Vagning.

Jammerbugt Ligaen: Hjemmeholdet er måske ved at være kommet ind i en god rytme og har fået hul på målscoringen efter 6-2 sejren i sidste runde og kæmper indædt. Man skal derfor næppe forvente, at holdet lægger sig fladt ned for modstanderen, men snarere fortsætter jagten på flere point og bestræbelserne på at bevare 3. pladsen i rækken.

Det kan dog blive et temmelig spændende og samtidig tæt opgør, for gæsterne fra Skovsgaard Boldklub er et rigtigt godt og velspillende hold, som presser på og kigger opad i tabellen.

Efter et par opgør uden pointhøst, er holdet ved at finde opskriften og vil formentlig være farlig for enhver modstander, og er knebne favoritter til at score max. point i dette opgør uanfægtet af, at holdet spiller på udebane. Senest har holdet vundet 4-0 ude mod Gjøl Boldklub.

Læs Mere


Jammerbugt Ligaen:
Hune i tæt og spændende opgør


Lagt på nettet 7/5 2021 kl. 11:02#1618350859

I Hune blev der i 6. runde af Jammerbugt Ligaen fløjtet i gang mod gæsterne fra Skovsgaard Boldklub. Foto: © Peter Karstrøm Vagning.

Jammerbugt Ligaen: Hjemmeholdet er måske ved at være kommet ind i en god rytme og har fået hul på målscoringen efter 6-2 sejren i sidste runde og kæmper indædt. Man skal derfor næppe forvente, at holdet lægger sig fladt ned for modstanderen, men snarere fortsætter jagten på flere point og bestræbelserne på at bevare 3. pladsen i rækken.

Det kan dog blive et temmelig spændende og samtidig tæt opgør, for gæsterne fra Skovsgaard Boldklub er et rigtigt godt og velspillende hold, som presser på og kigger opad i tabellen.

Efter et par opgør uden pointhøst, er holdet ved at finde opskriften og vil formentlig være farlig for enhver modstander, og er knebne favoritter til at score max. point i dette opgør uanfægtet af, at holdet spiller på udebane. Senest har holdet vundet 4-0 ude mod Gjøl Boldklub.

Læs Mere


Fodslaw med start fra Medborgerhuset på Øland 


Lagt på nettet 6/5 2021 kl. 23:20 #1618350859

4. maj om aftenen havde Fodslaw Jammerbugten aftentur med start fra Medborgerhuset på Øland.

Her ses deltagerne samlet i den gamle skolegård før start.
Foto: Erik Arne Olsen.

Det havde regnet hele dagen, men hen mod kl. 19.00 hvor der var start klarede det op. Turleder denne aften var Olfret Andreasen og Henning Mortensen.

Først gik det over fodboldbanen, og op til aktivitetsområdet Glarborgen, hvor der er lavet mange tiltag for at underholde og aktivere de gående. Sidste skud på stammen af aktiviteter er et madpakkehus på en skråning, som er under opførelse.

Videre gik det over i Øland Skov, hvor stier og skovveje blev fulgt, gennem det smukke naturområde. Den nyudsprungne bøg sås mange steder.  Midtvejsrast var kort før det gamle savværk, i en lysning i bøgeskoven.

Turen fortsatte forbi det gamle savværk, og ad en rundløjpe kom deltagerne atter tilbage i Øland Skov, hvor stier blev fulgt hen til aktivitetsområder Glarborgen, som blev passeret på vej retur til startstedet.  

Læs Mere


MGP-stjerner spiller deres første koncerter i Fårup Sommerland  


Lagt på nettet 6/5 2021 kl. 16:20 #1618350859

De danske MGP-stjerner fra 2021 kommer til at holde deres allerførste live-koncert nogensinde udenfor tv-studiernes rampelys og foran et fysisk publikum i Fårup Sommerland.
Pressefoto: Emilie fra MGP 2021.

Fårup Sommerland kan i weekenden afvikle sæsonens første koncerter foran et fysisk publikum i parken, og med de gældende coronarestriktioner er nu det endelig muligt at give publikum en musikalsk oplevelse live.  

Både lørdag 8. maj og søndag 9. maj indtager stjernerne fra MGP scenen midt i Fårup Sommerland med shows klokken 13 og klokken 15.  

Det bliver dermed to eftermiddage i forlystelsesparken, der vil emme af musik, fest, dans og glade børn – både på scenen og foran scenen.   

"- Vi er utroligt glade for og lettede over, at vi kan have publikum til de koncerter, vi har planlagt for 2021-sæsonen i Fårup Sommerland. Vi føler os overbeviste om, at vi kommer til at give vores unge gæster og deres forældre en uforglemmelig oplevelse, og forhåbentlig gælder det samme for MGP-stjernerne, når de for første gang skal spille en koncert foran et rigtigt publikum," siger Niels Jørgen Jensen, direktør i Fårup Sommerland.   

Af hensyn til de gældende coronarestriktioner vil de fire shows skulle opleves siddende på festivalstole, som Fårup Sommerland opstiller inddelt i sektioner. Derfor er der også kun et begrænset antal pladser, men til gengæld afvikles der to koncerter både lørdag og søndag.   

Alle gæster over 15 år i Fårup Sommerland skal kunne fremvise en negativ coronatest (hurtigtest eller PCR-test), der maximalt er 72 timer gammel på ankomsttidspunktet, have overstået en covid-19 infektion eller være færdigvaccineret.

Læs Mere


Lanternen laver mindevæg


Lagt på nettet 6/5 2021 kl. 10:52 #1618350859

Lanternen har oprettet en mindevæg i anledning af 50-års jubilæet på søndag. Foto: © Peter Wendelboe.Og i dag, torsdag 6. maj kl. 10.00, bød forpagteren, Nadja Vinter indenfor til gratis morgenkaffe i anledning af lempelsen af corona-restriktionerne. I forgrunden sidder Nadja Vinter og hendes kæreste, Daniel Ricardt, der ofte hjælper til på Lanternen på særlige dage. Foto: © Peter Wendelboe.

Hele dagen rafles der om priserne på alm. flaskeøl

Læs Mere


Den nye rundkørsel asfalteres


Lagt på nettet 6/5 2021 kl. 11:35 #1618350859

5. og 6. maj 2021 blev den nye rundkørsel øst for Hune asfalteret.

Video: © Peter Wendelboe.


Snestorm i Blokhus' naboby mod vest


Lagt på nettet 5/5 2021 kl. 18:05 #1618350859

5. maj 2021 kl. 13:00 var der snestorm i Blokhus' naboby mod vest. Men hvor ligge den? Se dagens video fra nabobyen.

Video: © Peter Wendelboe.Den by, der ligger stik vest for Blokhus, er Peterhead i det nordlige Skotland.

Byen blev i dag ramt af et forrygende snevejr.

Læs Mere


Skal purpur-gøgeurt hindre stor-byggeri?


Lagt på nettet 5/5 2021 kl. 20:42 #1618350859

Der kom ialt 1041 sider med indsigelser fra ejerne af de 148 feriehuse i Rødhus Klit i utilfredshed med, at Jammerbugt Kommune vil tillade Calum A/S at opføre 58 relativt store sommerhuse i området. Foto: Purpur-gøgeurt. © Dorthe Wendelboe, Rødhus, 2016.

Indsigelserne mod projektet omfatter bl.a. den sjældne og fredede purpur-gøgeurt, en nordlig orkidé-art, som i Danmark kun findes i Nordjylland, hvor den er temmelig sjælden og i Vest- og Østjylland, hvor den er meget sjælden. Vor fotograf var heldig at fotografere den i Rødhus i 2016.

Den må ikke plukkes, graves op, samles ind eller ødelægges. Dens voksesteder er beskyttet af § 3 i Naturbeskyttelsesloven. Den trues ifølge Naturstyrelsen af bebyggelser, dræning, gødskning, nedtrampning, opgravning, indsamling og tilgroning.

Purpur-gøgeurt er listet som meget sjælden på den danske "Rødliste 1997". Desuden er den opført som en ansvarsart for Danmark på den danske "Gulliste 1997" . Det betyder, at en stor del af verdensbestanden af planten findes i Danmark, og at Danmark derfor har et særligt ansvar for at beskytte den.

Indsigelserne mod byggeriet er så omfattende, at kommunens leder for Team Plan i Jammerbugt Kommune, Kell Agerbo, aldrig har oplevet så omfattende indsigelser i nogen tidligere byggesag.

Den samlede filstørrelse for indsigelserne fylder så meget digitalt, at kommunen har været nødsaget til at finde en alternativ måde til at sende filerne ud til de borgere, som ønsker indsigt i de 1041 sider.

"- Vi har simpelthen bestilt 35 USB-stik hjem, så hvis folk vil have indsigt, så må de sgu få det tilsendt sådan," siger Kell Agerbo.

Kommunen modtog indsigelserne allerede i slutningen af marts.

Men opgaven med at udrede materialet fra indsigelserne er så kompleks, at Kell Agerbo først forventer at kunne sende en redegørelse videre til kommunens teknik- og miljøudvalg til mødet i juni.

En gennemgående indsigelse fra husejernes side lyder på, at området ikke er udstykket som sommerhuszone, og at deres egne feriehuse er registreret som ejerlejligheder.

Forvaltningen i Jammerbugt Kommune henviser som svar på dette til flere dokumenter af ældre dato, som viser, at området ifølge dem, er et "sommerhusområde". I et dokument fra 1953 vedrørende bebyggelsen i området står, at sognerådet kan tillade, at "der på enkelte ejendomme indrettes sommerpensionat eller udsalgssteder til levering af beboernes daglige fornødenheder."

Det tolker forvaltningen som, at området har "karakter af, at det blev planlagt til sommerhusbebyggelse - selv om det ikke direkte er beskrevet".

Men det er forkert, lyder det i flere indsigelser fra de nuværende husejere i Rødhus Klit. Der er forskel på, om et område er udlagt til sommerhuse, eller om det er udlagt til et feriecenter - altså erhverv. Området er aldrig blevet overført til sommerhusområde og er derfor fortsat landzone, hævder de.

Naturstyrelsen vurderer desuden, at der er "landskabsmæssige og naturmæssige interesser i området, som bedst sikres ved, at ejerskabet til jorden bevares hos staten".

Flere af indsigelserne referer til Naturstyrelsens dokument, og borgerne hævder, at de vil bevare det naturskønne område, som indeholder sjældne planter, truede dyr og er omkranset af Natura-2000 områder.

Af aktindsigten fremgår det, at den sjældne planteart purpur-gøgeurt, og sommerfuglen hedepletvinge findes i området. Ligeledes er der konstateret tilstedeværelse af markfirben, rødrygget tornskade og en række andre sjældne dyrearter.

Endnu et argument for at bevare de åbne klitter og sikre fri passage i naturen for de mange dyr, skriver flere borgere.

Derudover er der indsigelser mod arkitektur, stier, boligstørrelse, antallet af grunde, paraboler, flagstænger, landskab, teknisk vandforsyning, affald og kloak, oplyser Kell Agerbo.

De nuværende148 husejere har ifølge én af indsigelserne givet 30.000 kroner hver til naturforskønnelse og nedrivning af den gamle svømmehal og feriecenterets bygning. Et beløb, der udgør omkring 4,5 millioner kroner samlet.

Indsigeren mener, at Calum A/S skal betale samme beløb for sine 58 nye huse, hvilket vil løbe op i 1,7 millioner kroner til at udvikle og beskytte naturen, hvis opførelsen af husene skulle blive godkendt.

Ved kommunalbestyrelsesmødet 27. januar i år var alle byrådets medlemmer i Jammerbugt Kommune enige om at godkende den nye lokalplan for Rødhus Klit og sende den i høring.

Formanden for teknik- og miljøudvalget, Jens Chr. Golding (S), begrunder Jammerbugt Kommunes godkendelse af lokalplanen med, at bygeriet for det første er formindsket til halvdelen, og at de store sommerhusgrunde, som skulle have ligget i de yderste klitter, fuldstændigt er fjernet fra planen, så der nu bare er tale om "ganske almindelige sommerhusgrunde".

Men flere af indsigelserne går på, at sommerhuse på 180 kvadratmeter med tilbygninger på 50 kvadratmeter ikke er normal-størrelsen på sommerhuse.

Når Kell Agerbo og hans afdeling i Team Plan (måske?) har færdiggjort opgaven med at kategorisere de mange indsigelser inden teknik- og miljøudvalgsmødet i juni, vil Jammerbugt Kommunes politikere kunne begynde arbejdet med at vurdere, hvordan der skal handles på baggrund af indsigelserne.

Læs Mere


"Too many connections"


Lagt på nettet 5/5 2021 kl. 18:42 #1618350859

Redaktionen beklager den fejlmeddelelse der undertiden dukker op i denne spalte.

Meddelelsen siger "too many connections".

Når denne besked vises, betyder det, at at systemet fortæller, at der er for mange, der besøger siden i dette øjeblik.

Kanalblokhus.dk er oprettet og drives helt for redaktørens egen regning og modtager hverken sponsorkroner eller reklamepenge.

Vi har fra begyndelsen fravalgt annoncer, for ikke at komme i lommen på forretningsfolk og dermed miste vor uafhængighed.

Men man kunne jo håbe på, at en ukommerciel fond af egen drift ville få øje på den nu 26 år gamle nyhedsavis.

Fejlmeddelelsen skyldes overbelastning af serveren. Der er mange læsere hver dag, der besøger siden.

Resultatet bliver, at ikke alle læsere får alle nyheder med fra vor efterhånden meget store nyhedsdatabase, der indeholder artikler fra alle de 26 år, Betavisen kanalblokhus.dk har været i luften.

Vi arbejder på en løsning afsagen, da vi anser kanalblokhus for at være et vigtigt historisk dokument over udviklingen i Blokhus gennem 26 år.

Læs Mere


Norsk families epoke i Blokhus er slut


Lagt på nettet 5/5 2021 kl. 18:04 #1618350859

En epoke er slut for familien Hammer fra Bjørndal ved Drammen i Norge. Foto: © Peter Wendelboe.

Rune Hammer, hans søster og mor købte slagtermester Skaftes sommerhus på Havørns Allé i plantagen til pinse år 2001.

Han havde dengang, lige fra han var ganske ung, ferieret hos gode venner i plantagen.

Slagtermester Skafte var med til den stiftende generalforsamling i lejerforeningen i Blokhus Klitplantage 4. februar 1946, og var fra begyndelsen medlem af bestyrelsen.

Foreningens protokol rummer mange mindelser om festlige bestyrerelsesmøder i huset.

Huset hed oprindeligt Skaftved, men familien Hammer døbte det i 2001 om til Hammerhus (uden s midt i ordet) uden at vide, at en kendt bygning på Bornholm hedder næsten det samme.

Her har familien nu hvert år i 20 år holdt store fester for norske og danske venner.

Men nu er det slut. Moderen er død, og de to søskende blev enige om at sælge huset, da tidspunktet for salg var gunstigt.

Salget af huset, der ligger på lejet grund, indbragte 2,2 millioner kroner.

En ny ung familie fra Aabybro flytter ind på fredag.

"- Men jeg kommer igen," lover Rune Hammer, mens han trækker sin gamle sorte Velo Solex ud af garagen. Den skal med til Bjørndahl.

Men det er næsten også det eneste, han tager med sig til Norge.

Der var intet problem med indrejsen med Color Line fra Norge til Danmark i sidste uge. Men hjemrejsen er mere problematisk. Color Line må uden problemer bringe rejsede UD af Norge. Men de må ikke tage dem med IND igen, fortæller Rune Hammer. Det må til gengæld rederiet FjordLine. Så hjemrejsen på fredag bliver med en lille omvej.

Rune Hammer vil fortsætte med at holde sine ferier i Blokhus Klitplantage, men nu i lejede sommerhuse.

Læs Mere


Noahs ark næsten klar til søsætning


Lagt på nettet 5/5 2021 kl. 16:48 #1618350859

Sandskulpturkunstneren Wilfred Stijker er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på sandskulpturparkens højeste skulptur, der viser selve Noahs ark, så udstillingen vil være klar til åbning Kristi Himmelfartsdag.
Foto: © Peter Wendelboe.


Rettidig omhu ved Vesterhavsparken


Lagt på nettet 5/5 2021 kl. 16:12 #1618350859

HC&E Entreprenøren har vist rettidig omhu ved i god tid at plante træer langs den lille vold, der går nord for det nye kvarter, Vesterhavsparken, syd for Aalborgvej. Foto: © Peter Wendelboe.

Når kvarteret næste år står færdigt, vil det allerede være godt beskyttet af både jordvold og beplantning.

Læs Mere


4. maj på Blokhus Torv


Lagt på nettet 5/5 2021 kl. 10:05 #1618350859

Kulturens Venner Blokhus og Søstjernerne Blokhus afviklede 4. majs aften lige som sidste år en mini-alsang på Blokhus Torv. "- En tradition er født ... " skriver et bestyrelsesmedlem på Facebook.

Video fra 4. maj 2020: © Peter Wendelboe.

Medlemmerne af Kulturens Venner Blokhus var dog ikke blevet inviteret. Så det var med nogen overraskelse, de efter arrangemenetet kunne læse om det på Facebook.


Foto: © Kulturens Venner Blokhus.

"- Gode sangstemmer fra Søstjernerne og tændte levende lys på Torvet i Blokhus var begge en højtidelig iklædning for mindet om befrielsen efter den tyske besættelse under 2. Verdenskrig," skriver Kulturens Venner efterfølgende på Facebook.

Sangen blev ledsaget af Michaels Krause på harmonika. Vejret var køligt, men sang og stemning varmede langt ind i kroppen hos dem, der var draget mod Torvet på denne særlige aften.

Kai Møller, formand for Kulturens Venner Blokhus, gav tilsagn om, at foreningen næste år ville tage initiativ til at skabe rammerne for en mindeaften, og håbede ligeledes, at kunne genhøre de kønne sangstemmer, der var Søstjernernes bidrag til en flot og højtidelig aften, fremgår det af opslaget på Facebook.

SIDSTE (tilføjelse kl. 14:30)
Birgitte Ravn fra bestyrelsen oplyser, at der ikke blev sendt invitationer ud på forhånd, fordi foreningen frygtede, at deltagerantallet derved ville komme til at overskride de tiladte 50 i denne corona-tid.

Hun stiller i udsigt, at foreningen Kulturens Venner Blokhus næste år vil stå i spidsen for "et brag af en 4. maj-fejring."

Videoen øverst på siden er fra et tilsvarede arrangement sidste år.

Læs Mere


Utilfreds chauffør på Falcks nye podebus standsede midt på landevejen


Lagt på nettet 4/5 2021 kl. 20:42 #1618350859

Falck havde en coronatest-bus parkeret ved indgangen til Fårup Sommerland i Store Bededagsferien.

Men halvdelen af Falcks podere i Nordjylland har ikke fået løn for april måned. Falck kalder det en menneskelig fejl. Foto:© Peter Wendelboe.

Falck har ansat tusindvis af podere på kort tid. Men deres data har ikke været tastet rigtigt ind i lønsystemet.

Poderne har arbejdet hele april måned, men mange fik ikke udbetalt løn som ventet ved udgangen af måneden.

En chauffør på én af Falcks nye podebusser blev så frustreret over den manglende lønudbetaling, at han stoppede bussen på landevejen og nægtede at køre videre, før han fik sin løn.

Hos 3F i Aalborg bekræfter Kim Sunding, formand for transportgruppen, at cirka 150 af de omtrent 300 nordjyske podere hos Falck ikke har fået udbetalt løn.

Hos Falck lyder svaret, at firmaet først 28. april blev bekendt med, at der var et større problem med udbetaling af løn.

"- Der er sket en menneskelig fejl i forhold til udbetalingen i april, hvor en medarbejder har klikket forkert i systemet. Den fejl har vi arbejdet i døgndrift på at få løst, så vi kan udbetale lønnen straks. Desværre har det vist sig, at fejlen er svær at rette op på," beklager Dennis Abildgaard Jørgensen, regionsdirektør i Falcks Region Midt, der er ansvarlig for podningen i Nordjylland.

Læs Mere


Nu kan generalforsamlinger i mindre foreninger gennemføres


Lagt på nettet 4/5 2021 kl. 09:10 #1618350859

Et flertal i Folketinget har natten til tirsdag 4. maj aftalt den nyeste plan for genåbning af Danmark, som træder i kraft fra torsdag 6. maj.

Herover et glimt fra Blokhus Vandværks generalforsamling 30. marts 2019. Her er der normalt op mod 250 mennesker tilstede. DET kan nok ikke gennemføres i år. Foto: © Peter Wendelboe.

Det fremgår af aftalen, at konferencer, spillesteder, teatre og biografer og andre lokaler med kulturaktiviteter åbnes med coronapas.

Desuden åbnes – med coronapas – for indendørs idræt for voksne over 18 år.

Endelig fremgår det, at sundhedsmyndighederne skal overveje, om anbefalingerne vedrørende hjemmearbejde kan lempes.

Det indendørs forsamlingsforbud hæves til 25 personer og det udendørs forsamlingsforbud hæves til 75 personer 6. maj.

Desuden sker der følgende ændringer fra 6. maj:

Nu 100 pct. fremmøde for afgangselever i grundskoler samt for afgangselever på ungdoms- og voksenuddannelser og 100 pct. fremmøde på erhvervsuddannelserne. 100 pct. fremmøde for 5.-8. klasse i grundskolen i hele landet.

Indendørs idræt for personer over 18 år med coronapas og et forsamlingsloft på 25 personer. Gælder dog ikke for kontaktsport for personer 18-70 år. Der åbnes endvidere for al idræt for børn og unge under 18 år samt personer over 70 år. Forsamlingsloftet for idræt for 70+ hæves til 25 personer.

Der åbnes for fitnesscentre med krav om coronapas. Kravet om forudgående bordreservation 30 minutter før ankomst ophæves.

Serveringssteder og lejede festlokaler kan holde åben efter kl. 23 for private arrangementer, som bryllup, sølv- og guldbryllup, konfirmation- og studenterfest, fødselsdag, hvor deltagerne kender hinanden i forvejen. Der må serveres alkohol fra kl. 22 til kl. 5, såfremt fornødne bevillinger foreligger. På serveringssteder vil der gælde sædvanlige krav om coronapas og arealkrav.

Konferencer og møder med erhvervsmæssige og faglige formål genåbner med coronapas og op til 1.000 deltagere i sektioner á 500, hvor deltagerne er siddende. Kravet om coronapas gælder ved både uden og indendørs arrangementer.

Spillesteder, teatre og biografer og øvrige lokaler med kulturaktiviteter genåbner med coronapas både ude og inde og op til 2.000 tilskuere i sektioner á 500, hvor tilskuerne sidder ned på faste pladser med retning mod en scene o. lign. Grænsen på 2.000 tilskuere gælder kun for indendørs arrangementer.

Det fremgår af rammeaftalen, at aftalepartierne i faser med 14 dages intervaller ønsker – gradvist og fleksibelt – at udfase restriktioner. Der er enighed om, at genåbningen af samfundet skal ske gradvist og fleksibelt. Bag aftalen står Socialdemokratiet og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance samt Alternativet.

Du kan læse hele aftalen på justitsministeriets hjemmeside følg linket herunder:

Læs hele aftalen.

Læs Mere


Designermøbler stjålet i Rødhus


Lagt på nettet 3/5 2021 kl. 23:10 #1618350859

Lokalpolitiet i Hjørring har op til bededagsferien fået anmeldelser om indbrud i to sommerhuse i Jammerbugt Kommune.

Det første indbrud var i et sommerhus på Marsvinet i Rødhus, hvor der blev stjålet seks 7'er stole og to Y-stole. Indbruddet er ifølge politikommissær ved Nordjyllands Politi i Hjørring, Thomas Albrechtsen, sket i tidsperioden fra 29. marts til 28. april.

Det andet indbrud gik ud over et sommerhus på Blåbærstien i Thorup Strand, hvor tyven stak af med en PH-lampe.

Læs Mere


Billige billetter til Fårup Sommerland


Lagt på nettet 3/5 2021 kl. 13:26 #1618350859

Sidste års nordjyske gæste-comeback får Fårup Sommerland til at gentage billet-succes

Fårup Sommerland introducerer igen i år 20.000 Grønne Fårup-billetter til en betydeligt reduceret pris særligt målrettet nordjyske gæster. De billige billetter er en gentagelse af sidste års succes, hvor et stort nordjysk publikum, der ikke havde besøgt parken i flere år, valgte at udnytte de billige billetter og dermed genopdagede Fårup Sommerland efter flere års fravær.

Fårup Sommerland vil igen i år tilbyde 20.000 billige billetter i løbet af de kommende måneder, der giver oplevelseshungrende danskere mulighed for at besøge parken til en reduceret pris. Fårup Sommerland håber således at kunne gentage sidste års store billet-succes, hvor parken oplevede, at særligt et stort antal nordjyske gæster, der ikke havde besøgt Fårup i flere år, valgte at udnytte muligheden for at genopdage den nordjyske forlystelsespark efter flere års fravær.

"- Det var virkelig glædeligt at opleve sidste år, hvordan nordjyder, der ikke havde været i Fårup Sommerland i mange år, pludselig strømmede til. Det viste sig derfor at være en rigtig god idé at introducere de billige billetter og sæsonkort, fordi mange nordjyder dermed genopdagede Fårup Sommerland og samtidig fandt ud af, at der er sket meget i parken i løbet af de sidste mange somre," forklarer Niels Jørgen Jensen, direktør i Fårup Sommerland, og fortsætter:

- Det er naturligvis muligt for alle gæster at købe de billige billetter efter først til mølle-princippet, men vi håber særligt at kunne appellere til de nordjyder, der ikke har været på besøg længe.

Med de billige billetter kan gæsterne spare op til 140 kr. pr. billet, og de sælges efter først til mølle-princippet fra torsdag 6. maj kl. 9.00. For at få fingrene i de Grønne Fårup-billetter skal man således være i god tid, for de første, der køber, får den laveste pris, som starter på 150 kr. pr. billet. Billetterne skal købes på forhånd og kan kun købes på Fårup Sommerlands hjemmeside.

Billige billetter skal supplere god begyndelse på 2021 Fårup Sommerland har op til 2021-sæsonen solgt 10 procent flere sæsonkort sammenlignet med en normal sæson, og efter flere måneders intensive forberedelser kunne parken endelig slå dørene op for sæsonkortholdere og øvrige gæster på Store Bededag 30. april. Og det blev netop den start på den nye sæson, som Fårup Sommerland havde håbet på.

- Vi har set frem mod den nye sæson med stor spænding, og vi har glædet os ekstremt meget til at tage imod gæsterne igen. Heldigvis lader forventningens glæde til at have været gengældt af vores gæster, og vi har haft rigtig pæne besøgstal, siden vi åbnede 30. april, konstaterer Niels Jørgen Jensen, der ikke havde helt samme oplevelse sidste år. En ny hverdag med coronarestriktioner, regeringens sensommerpakke, der betød halverede billetpriser hos mange andre kulturinstitutioner, samt ustadigt sommervejr resulterede i, at gæsterne udeblev. Netop derfor blev de billige billetter og sæsonkort introduceret sidste sommer som Fårup Sommerlands egen sensommerpakke – en pakke som mange nordjyder altså tog imod og nu gentages.

- I Fårup Sommerland er vi dybt afhængige af vores nordjyske gæster. Det gælder både de nordjyder, der kommer igen år efter år, men også dem, der ikke har besøgt os i mange år. Vi er sikre på, at den reducerede pris på billetter igen i år vil resultere i en stigende interesse blandt nordjyderne for at besøge parken de kommende måneder, siger Fårup Sommerland-direktøren.

Der er mange gode grunde til at besøge Fårup Sommerland denne sæson. Parken kan blandt andet slå dørene op til årets helt store nyhed, Skovturen, der er Fårup Sommerlands nye forlystelse for parkens yngste og ældste gæster.

Alle gæster over 15 år i Fårup Sommerland skal kunne fremvise en negativ coronatest (hurtigtest eller PCR-test), der maximalt er 72 timer gammel på ankomsttidspunktet, have overstået en covid-19 infektion eller være færdigvaccineret for at besøge Fårup.

Læs Mere


Pandrup Kino åbner igen


Lagt på nettet 2/5 2021 kl. 16:08 #1618350859

Så er det langt om længe blevet tiden, hvor Pandrup Kino igen må åbne og vise film. Det har de glædet sig til længe, skriver biografen i en e-mail til abonnenterne.

Der er selvfølgelig stadigvæk en række restriktioner, som man skal rette sig efter, og det gør de selvfølgelig.

Man skal have et Coronapas, eller en test, som er MAX 72 timer gammel - og så skal man have mundbind på, mens man er på besøg. Det må dog tages af, når man sidder på sin plads.

Coronapasset tjekkers ved ankomst. Er man sløj eller har symtomer, skal man blive hjemme - og skulle man have købt billetter, skal man blot kontakte biografen så finder man en løsning.

Pandrup Kino lægger ud i denne uge med filmen MADKLUBBEN.

Marie, Vanja og Berling har kendt hinanden lige siden skoletiden. De tre kvinder er i deres livs efterår og slås med hver deres.

Efter en turbulent tid hjemme i Danmark beslutter de at tage på madkursus til Syditalien. Rejsen bliver dog ikke helt den tur, de havde regnet med, og de hede sydlandske aftener byder på både flirt, jalousi og sandheder, der pludselig skal på bordet.

Midt i virvaret opdager de tre dog, at livet har langt mere at byde på og at det aldrig er for sent…rgaard er ikke klar over, om nogle borgere er hoppet på limpinden i denne omgang.

Læs Mere


Politiet avarer mod Caller ID Spoofing


Lagt på nettet 2/5 2021 kl. 00:45 #1618350859

Med en gratis app kan enhver fra en alm. mobiltelefon ringe op og præsentere sig som hvem som helst. Nummeret på modtagerens display kan med et enkelt greb komme til at vise f eks. politiets nummer.

Netavisen KanalBlokhus.dk har tidligere advaret mod en ny form for telefonsvindel: Caller ID Spoofing.

Denne praksis har tidligere været anvendt i København og Aarhus. ´

Nu er den også kommet til Nordjylland.

Det fortæller NORDJYSKE søndag.

De seneste dage har Nordjyllands Politi modtaget tre-fire henvendelser fra bekymrede borgere, som er blevet ringet op af, hvad de tror er en betjent fra Nordjyllands Politi, skriver avisen.

I telefonen udgiver den falske politimand sig for at være fra politiets it-afdeling i den hensigt at franarre borgerne personlige oplysninger, koder til deres bankkonti og andet i den retning.

- Vi advarer, fordi det fremstår vældig troværdigt. Når folk kan se nummeret, så er det stort set et officielt nummer, de kan se i displayet, og de bruger et navn, der lyder troværdigt. Når borgeren så ringer retur, så præsenterer man sig selv med navn og fortæller, at man kommer fra politiets it-afdeling og beder om koder og den slags, siger vagtchef Poul Fastergaard, Nordjyllands Politi.

Målgruppen for svindlerne er fortrinsvis ældre eller andre mennesker, som ikke er så it-kyndige og derfor lettere ofre for den type af svindel.

- I bund og grund skal man aldrig udlevere sine personlige oplysninger uanset hvem, der ringer. Om det er politiet, skat eller en anden offentlig myndighed, må man aldrig give personnumre, kontonumre og koder fra sig. En offentlig myndighed vil aldrig ringe og bede om de oplysninger, formaner vagtchefen.

Poul Fastergaard er ikke klar over, om nogle borgere er hoppet på limpinden i denne omgang.

Læs Mere


De første badehuse på stranden


Lagt på nettet 1/5 2021 kl. 19:28 #1618350859

I dag kl. 17:30 stod 10 af i alt 47 badehuse igen på stranden.

Søndag kom der ikke flere huse op.

Husene han blive på stranden til 31. oktober.

Læs Mere


1. maj-møde uden deltagere


Lagt på nettet 1/5 2021 kl. 12:45 #1618350859

Forsknings- og Uddannelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen var hovedtaler på egnens (så vidt vides) eneste 1. maj-møde. Foto: © Mary-Ann Sørensen.


Her er fomanden for Socialdemokratiet i Region Nordjylland, Mogens Nørgaard på talerstolen i den ellers tomme have. Foto: © Mary-Ann Sørensen.

Det foregik på Industrivej 8 i Pandrup klokken 12, hvor også formanden for socialdemokraterne i Region Nordjylland Mogens Vestergaard Pedersen samt borgmesterkandidat i Jammerbugt kommune, Diane Aarestrup, holdt taler.


Sidste taler på podiet var borgmesterkandidat i Jammerbugt Kommune, Diane Aarestrup.

. Foto: © Mary-Ann Sørensen.

På grund af covid-19 situationen var der ingen tilhørere. Men talerne kan nu ses og høres på Jammerbugt-socialdemokrternes Facebook-side.

Læs Mere


Voldsom brand i Ferren


Lagt på nettet 1/5 2021 kl. 12:05 #1618350859

1. maj 2021 kort efter kl. 11 opstod der en voldsom brand på en adresse i Ferren Syd i Blokhus.

Video: © Peter Wendelboe.

Flammer og røg kunne ses over hele byen. Beredskab Nordjylland kom hurtigt til stede med 5 brandbiler og 15 mand og en ambulance.

Meldingen indløb kl. 11:15 og lød på et overtændt sommerhus i to etager, og at flammerne truede med at sprede sig til flere sommerhuse, der ligger tæt og bygget sammen i rækker.

I alt 81 sommerhuse ligger side om side i Ferren Syd, som er en del af grundejerforeningen Klitten Blokhus, så det var med bange anelser, brandfolk fra Pandrup og Aabybro satte kurs mod Blokhus.

Men da Nordjyllands Beredskab nåede frem, var det heldigvis ikke så slemt som først antaget. Men 300-400 kvadratmeter af det omkringliggende klitlandskab nåede at brænde.

"- Ilden var under en halv meter fra næste nabos terrasse. Får ilden først fat, er den hurtigt videre til de andre huse i rækken", fortæller indsatsleder Ib Nielsen fra Nordjyllands Beredskab.

Familien har kun ejet huset i 2 måneder, så de var godt forskrækkede, da ilden løb løbsk.

" - Det er heldigvis et nyt hus, der er godt isoleret og det hele, så der kom kun ild i den udvendige del af huset. Det er absolut billigt sluppet," siger Ib Nielsen, indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab.

Sommerhuset ligger i en kæde af flere andre sommerhuse, og derfor gik naboerne straks igang med vandslanger for at sikre deres huse, og Nordjyllands beredskab havde nok at se til, da slukningsarbejdet begyndte.

Det var nødvendigt at skære sig ind gennem taget med en motorsav. Der var beboere i huset, da branden opstod, men de kom ud ved egen hjælp.

Branden er opstået ved, at husets ejer brændte ukrudt med en gasbrænder. Derfra er noget græs blevet antændt, og gennem det tørre græs spredte ilden sig til gavlen af sommerhuset. Husets ejer forsøgte selv at slukke branden ved at fjerne nogle brædder på huset, for bedre at få adgang til ilden, men da havde branden allerede spredt sig til husets tag.

"- Det største problem for beredskabet var at sørge for, at branden ikke spredte sig. Heldigvis er huset, hvor branden opstod, i bunden af sin række. Branden spredte sig dog til noget nærliggende marehalm og kom meget tæt på de andre sommerhuse. Opgaven var derfor primært at få stoppet branden i græsset og så koncentrere sig om det enkelte sommerhus. Det lykkedes så i begge tilfælde," siger Ib Nielsen.

De nybagte sommerhusejere slap for at se deres sommerhus forvandlet til en rygende ruin af aske. Der venter dog en hel del rengøring og tømrerarbejde, før de igen kan slappe af i huset.

Hos Nordjyllands Politi oplyser vagtchef Henrik Beck, at der venter sommerhusejeren en bøde for overtrædelse af beredskabsloven efter arbejdet med ukrudtsbrænderen.

" - Det er skidt at gå med sådan en, når det er så tørt. Naturen er en krudttønde mange steder, så det her skal han ikke have ros for," siger vagtchefen lakonisk.

Indsatslederen hos Nordjyllands Beredskab advarer også i bramfrie vendinger mod at bruge ukrudtsbrændere så tæt på boliger.

"- Hvis man vil bruge sådan noget ski'værk, så tag dog for fanden lige at vande langs med huset først," siger Ib Nielsen ligeud.

Slukningsarbejdet er nu overstået, og husets ejer er kørt til undersøgelse for røgforgiftning.

Læs Mere


Hospitalsklovn løb ½-maraton på Blokhus Strand


Lagt på nettet 1/5 2021 kl. 10:45 #1618350859

1. maj blev bl.a fejret med både hel- og halvmatraton på Blokhus Strand.
Foto: © Peter Wendelboe.

Den pædagogiske hospitalsklovn Aage Øster fra Skive deltog (endnu engang) i et maratonløb på Blokhus strand.

Denne gang klarede han i fuld klovne-ornat sammen med 46 andre løbere et ½-maraton på Nordstranden, mens andre 38 løbetørstige gennemførte et hel-maraton på Sydstranden.


Foto: © Peter Wendelboe.

Arrangør af løbet er Jesper Eegholm, der plejer at arrangere løbene for Club 100, men i dette telfælde har han arrangeret de to maratonløb for egen regning.

Han har selv løbet 284 maratoner og stået som arrangør af 41 løb.

Læs Mere


Tre gode venner bag ny restaurant


Lagt på nettet 30/4 2021 kl. 23:05 #1618350859

Steinthor Arnasen åbner fredag middag den 1. maj 2021 samen med kompagnonerne Børge Jensen og Claus Nyby den familievenlige café "Baghuset Blokhus" med indgang fra parkeringspladsen,Strandvejen 8 i Blokhus.

Video: © Peter Wendelboe.

De tre venner er nu gået i gang med at genindrette det store lokale i baghuset, der senest har rummet Restaurant Rodeo. De planlægger at åbne allerede 1. maj 2021 kl. 13.

Læs Mere


Fårup sommerland åbner med egen coronatest-bus


Lagt på nettet 30/4 2021 kl. 11:30 #1618350859

Fårup Sommerland åbnede St. Bededag kl. 10:00 med "egen" coronatest-bus. Foto: © Peter Wendelboe.

Se video fra selve åbningen af Fårup Sommerland i artiklen herunder.

I takt med at sommeren nærmer sig, ændrer behovet for corona-test sig også for nordjyderne. Derfor forsøger Region Nordjylland sig fra i dag med udkørende teststeder.

I første omgang er det fra fredag 30. april til søndag 2. maj muligt at få foretaget en hurtigtest i bussen ved indgangen til Fårup Sommerland, så de mange, der møder op uden gyldigt corona-pas, kan få en lyn-test i næsen og have coronapasset klar 30 minutter efter.


Og der var god brug for nyskabelsen i den tætte bilkø foran indgangen til Fårup Sommerland fredag morgen. Ganske mange havde nemlig overset, at de skulle møde op med et corona-pas til ALLE i bilen, der var mindre end 72 timer gammelt.

De mange Fårup-ansatte kontrollerede alle i bilerne og hjalp behændigt de glemsomme ud af køen og ind i test-bussen.

"- Vi har flere steder i det nordjyske, som er turistmagneter. Vi vil gerne understøtte en god turistsæson i Region Nordjylland, og vil derfor i samarbejde med Falck forsøge at være så markant til stede med test, som det er muligt i løbet af sommeren," siger Jacob Bertramsen, der er kontorchef i Sundhedsplanlægning i Region Nordjylland.

Der er tale om en hurtigtest, som foretages med næsepodning og med korte podepinde. Løsningen gælder i første omgang kun store bededagsferien. Men der arbejdes på en mere varig løsning, som også vil tilgodese øvrige besøgende i Blokhus-området. Bl.a. har Østergaard på Vesterhavsvej 105 ved den nye rundkørsel været nævnt som mulighed.

Regionen er i dialog med flere attraktionssteder og kommuner for at finde gode og holdbare løsninger, så det bliver nemt at lade sig teste for turisterne og sommerglade nordjyder.

"- Vi kigger løbende på, hvor det giver mest mening at benytte testkapaciteten. Vi har masser af den, og vi opfordrer stadig nordjyderne til at lade sig teste. Vi har 67 teststeder og langt de fleste steder har åbent 7 dage om ugen. Derudover har vi den her mobile kapacitet, som vi skal have i brug de rigtige steder," siger Jacob Bertramsen.

Der er lige nu 46 steder med hurtigtest, som Falck står for i Region Nordjylland. Her testes i næsen med en kort podepind. Hurtigtest bør ikke bruges, hvis man har symptomer på COVID-19 eller er nær kontakt til en smittet. Så bør i stedet bruges en PCR-test. Der skal bestilles tid til test på coronaprover.dk, hvis man ønsker tid til en PCR-test, som foretages med en halspodning. Der findes 21 testcentre i regionen, hvor det er muligt at få foretaget PCR-test.

Læs Mere


Skovturen: Ny attraktion i Fårup Sommerland


Lagt på nettet 30/4 2021 kl. 11:05 #1618350859

Skovturen for de 0-100årige var Fårup Sommerlands nyeste attraktion, da parken åbnede i dag, St. Bededag kl. 10:00. Video: © Peter Wendelboe.

Allerede længe før kl. 10 var der dannet en tæt bilkø, der strakte sig fra både Pandrup og Saltum mod Fårup. Og ved indgangen til Fårup Sommerland, hobede bilerne sig op.

Før bilerne blev sluppet ind i parken skulle alle fremvise et corona-pas, der var mindre end 72 timer gammelt. De, der have glemt det, fik mulighed for at få foretaget en hurtigtest i Falcks coronatest-bus ved indgangen, så alle der accepterede "næsebors-testen", blev lukket ind uden de helt store forsinkelser.

De seneste uger har 450 engagerede, og friske unge mennesker samt 30 seniorer haft travlt med at gøre den store skov og park klar til de mange gæster.

"- Fårup Sommerlands nyhed er i år "Skovturen", en bilbane for alle fra nul til 100 år. Her kører man enkeltvis rundt i små vogne på skinner og ser blandt andet, hvordan Skovhuggeren, Egernet og Pindsvinet bor, og man kommer forbi plaskende vandfald samt den eventyrlige dyrehøj på vejen mod Fårup Savværk.

Derudover kommer Fårup Sommerland med andre nyheder. I maj åbner en ny spiseoplevelse i Oasen med en interaktiv app, hvor man blandt andet skal vælge et dyr, man vil være.

Læs Mere


Tilslutning til Fælles Vækst i perioden 2022 og frem


Lagt på nettet 29/4 2021 kl. 19:30 #1618350859

Aftenens kommunalbestyrelsesmøde er netop slut. Det vedtoges, at fortsætte samarbejdet "Fælles Vækst", der hidtil har bestået mellem 11 nordjyske kommuner, hvor formålet er, at markedsføre Nordjylland nationalt og internationalt. Foto fra dengang, kommunalbestyrelsesmøderne kunne holdes i salen: © Jammerbugt Kommune TV

I perioden 2022 og frem er Jammerbugt Kommune fortsat en del af projektet, som dog ændrer form, idet "Fælles Vækst" nu bliver videreført i et samarbejde mellem de fem vestkystkommuner: Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Lemvig og Holstebro.

Det nye "Fælles Vækst" skal varetage den strategiske markedsføring af de fem kommuner med det mål at tiltrække gæster fra de nationale og internationale markeder - primært Tyskland, Holland, Norge og Sverige.

Det nye "Fælles Vækst" kommer fortsat til at være forankret i Destination Nordvestkysten, som med et samlet overnatningstal på 5.539.121 i 2020 er Danmarks næststørste destinationsselskab.

Jammerbugt Kommune står for 31% af det totale antal overnatninger i Destination Nordvestkysten.

"-At være en del af projektet Fælles Vækst, også i perioden 2022 og frem, kommer til at have en positiv betydning for hele markedsføringen af Nordvestkysten – og herunder også Jammerbugt Kommune, hvor vi jo i høj grad har glæde af Vestkysten. Derfor er vi glade for at være en del af samarbejdet", siger borgmester Mogens Christen Gade efter mødet.

Konkret skal der med afsæt i Fælles Vækst etableres nye markedsføringspartnerskaber med erhvervslivet for at skabe mest mulig finansiering i forhold til den generelle branding af Destination Nordvestkysten både nationalt og internationalt.

Fælles Vækst vil desuden være ansvarlig for driften af de digitale platforme, herunder hjemmesiden visitnordvestkysten.com og sociale medier.

Derudover vil Fælles Vækst løbende arbejde med bl.a. presseture, netværksarrangementer, analyser og koordinering med VisitDenmark i forhold til den internationale markedsføring.

Læs Mere


Fodslaw prøvegik ny trappe


Lagt på nettet 29/4 2021 kl. 19:30 #1618350859

Tirsdag aften den 27. april 2021 prøvegik Fodslaw Jammerbugten en nyopført trappe i Svinkløv Klitplantage. Foto: © Erik Arne Olsen

Turen startede ved ved Sletteåvej i Svinkløv Klitplantage. Turlederne, Kirstine og Bruno Bergenstoff, havde lavet fine ruter i områderne ved Svinkløv Badehotel, Svinkløv Klitplantage og Svinklovene.

Turen gik først i Klitplantagen og op i højderne. Maries hus blev passeret, før deltagerne ad små stier, nåede frem til det smukke Svinkløv Badehotel.


Deltagerne på stranden. Foto: © Erik Arne Olsen.

Derefter gik turen mod stranden. Denne blev fulgt helt frem til en helt nyanlagt trappe. Ad denne gik de nu til toppen af Svinklovene, hvor der var midtvejsrast, med en flot udsigt over Jammerbugten.

Vejret var sol og en let vind. Retur gik det ad en højtliggende sti , før det gik ind i landet og forbi Svinkløv Camping.

Resten af turen gik gennem plantagen ad skovveje. Vel retur var der stor ros til turlederne. Flot aftentur.

Læs Mere


Vanvidskørsel på stranden i P4 Nordjylland


Lagt på nettet 29/4 2021 kl. 16:30 #1618350859

Farefuld racerkørsel på stranden fik torsdag eftermiddag en sommerhusejer fra Blokhus til at klage sin nød i P4 Nordjylland. Foto: © Peter Wendelboe

Jesper Andersen, der har sommerhus i Blokhus, bader ofte fra Blokhus strand og oplever igen og igen, hvordan biler med unge mennesker bag rattet drøner rundt på stranden med en hastighed, som han vil vurdere til op omkring 90 km/t. Derved opstår farefulde situationer, som han kalder "vanvidskørsel", når unge mennesker i ubetænksomhed lader motorkræfterne slippe løs.

Synet har Jesper Andersen mødt flere gange på den flade strand ud til Vesterhavet, men efter en episode onsdag blev det for meget for ham. Ikke kun på grund af den høje fart, men særligt fordi de unge ikke viste hensyn til de mennesker, som gik på stranden.

To 4-hjulstrækkere kørte om kap på sydstranden ind og ud mellem badegæsterne. Netop som han kom op af vandet, slingrede de i susende fart ind forbi hans køretøj, så et ældre ægtepar måtte springe for livet.

Efter nogen snak med ægteparret valgte han at henvende sig til P4 Nordjylland, som sendte en reportagevogn til Blokhus med Frederik Gatzwiller fra P4 Nordjylland ved mikrofonen. Og i udsendelsen kl. 16:45 kunne man høre hans beretning i radioen.

"- Det ældre ægtepar fortalte mig, at de snart ikke tør gå langs stranden mere, fordi de er bange for den måde, der bliver kørt på dernede. Det bliver voldsommere og voldsommere," siger Jesper Andersen.

"- Bilerne begyndte at køre hurtigt og lave udskridninger i sandet, og det er altså mens, der går folk langs det, jeg vil kalde strandens kørebane. Da jeg kommer op på stranden efter en badetur, kommer bilerne forbi med sådan et ryk, at det ældre ægtepar måtte springe ind bag min bil, fordi de bliver så forskrækkede over den høje hastighed," siger Jesper Andersen til Netavisen kanalblokhus.dk.

Efter episoden tog Jesper Andersen en snak med de unge hoveder i bilen, som på trods af en "vis ungdomsattitude" godt kunne se, at det var for grov en kørsel. Han kontaktede ligeledes politiet.

Frederik Gatzwiller fra P4 Nordjylland havde efter episoden en samtale med Nordjyllands Politi, som var bekendte med strandkørslen i Blokhus. De kalder det "en stigende tendens".

"- Det er et sted med en flad og lige strand med uhindret adgang, så det er et sted, de unge kommer for at køre. Vi er opmærksomme på stedet, for der kommer flere og flere henvendelser, og vi får da også skrevet en del bøder dernede i løbet af et kalenderår, " siger Thomas Ottesen, politikommissær i Nordjyllands Politi, færdselsafdelingen til P4 Nordjylland.

"- Jeg har en mand alene, der laver plus 10 bøder om året på stranden. Hvad de andre kollegaer i Aalborg og Hjørring gør, det kan jeg ikke sige hundrede procent, men det er godt over 10 bøder om året, der bliver udstedt dernede," siger Thomas Ottesen.

"- Det kan være for høj fart, kørsel til fare eller ulempe for andre eller uhensigtsmæssig kørsel, som ender med en bøde til fartbilisterne. På stranden gælder ligesom alle andre færdselssteder regler for kørsel, og bøderne falder derfor inden for færdselsloven. Det medfører samtidig, at den nye lov om vanvidskørsel kan komme på tale, for selvom bilerne på stranden næppe overstiger hastighedsgrænsen på 100 km/t som de nye lov foreskriver, kan grov hensynsløshed eller kådhed ende ud i, at bilisten får frataget sit køretøj." vurderer han.

"- Der er flere ting, der godt kan blive udslagsgivende i forhold til at miste køretøjet - eksempelvis er kap- og væddeløbskørsel også omfattet af den nye lov. Det er en ny lov endnu, så der er også nogle ting, der skal prøves af rent juridisk, men vores vurdering er, at det godt kan gøre sig gældende på det her område," siger Thomas Ottesen.

For at komme sagen til livs foretager Nordjyllands Politi både rutinetjek på stranden og kører dertil, når de bliver kontaktet af borgere. Indsatsen afhænger meget af sæsonen, og hvordan politiet vurderer tendensen for vanvidskørsel er i den pågældende tid.

"- Nu får det jo noget fokus, fordi vi har haft en episode deroppe - så øger vi jo vores tilstedeværelse. Ellers kan man sige, at det er sæsonbestemt, alt efter hvornår stranden er ledig, og hvornår folk kommer på stranden, og hvordan vejret er," siger Thomas Ottesen.

Jesper Andersen mener, at politiet bør tage hårdere midler i brug ved eksempelvis at tage den nye vanvidslov i brug.

"- Jeg tænker, der skal gøres noget mere ved det nu, for det er et tiltagende problem, og det, at politiet er bekendt med det, er ikke nok. Det drejer sig ikke om, at de unge ikke skal køre med deres flotte biler dernede, men det handler om måden, der bliver kørt på dernede - på et tidspunkt er det et barn eller en ældre, der bliver ramt, "siger Jesper Andersen.

Han mener, at det er kulturen omkring kørslen, der skal ændres, og det kan være en problematisk løbebane ikke at få stoppet.

"- Der bliver drukket alkohol i bilerne, og det er også fair nok, for det må man jo godt, så længe man er under promillegrænsen, men det ændrer jo ikke på, at det svækker reaktionsevnerne. Hele den kultur, der er omkring det, synes jeg, er en skidt retning," siger Jesper Andersen.

Er man vidne til vanvidskørsel på Blokhus Strand eller andre steder, opfordrer Nordjyllands Politi borgeren til at kontakte myndigheden på 114.

Læs Mere


Svigermor glemt i sommerhuset


Lagt på nettet 29/4 2021 kl. 11:10 #1618350859

Det seneste år har DanCenters gæster glemt ejendele af vidt forskellig karakter, når de forlader sommerhusene.
(Pressefoto.)

De hyppigst glemte genstande er elektronik såsom chromecasts og telefonopladere, men de glemte ejendele tæller også en række mere spektakulære effekter, som kan ses på følgende top 10-liste over de mest opsigtsvækkende glemte sager i landets sommerhuse:

1. Svigermor
2. Kunstige ben
3. Gebis
4. Penisformet saltbøsse
5. Sexlegetøj
6. Forlovelsesring
7. Souvenirbilleder fra landets forlystelsesparker
8. Sodastream
9. Telefonoplader
10. Chromecast

Det oplyser Kaye Rosengaard, som er drift- og servicechef hos DanCenter i dag i en pressemeddelelse.

Ferie i lejet sommerhus er populært som aldrig før, og som følge heraf oplever landets feriehusudlejere et boom i glemte ejendele.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af overnatninger i februar er steget med mere end 50 procent siden 2020. En naturlig konsekvens af den store gæstetilstrømning er et stigende antal glemte sager.

"- Det hænder, at vores gæster ved en forglemmelse efterlader ejendele af større og mindre betydning i sommerhuset," fortæller Kaye Rosengaard.

"- I disse situationer gør vi naturligvis, hvad vi kan, for at den rette ejermand kan få sine ting retur. Vi opbevarer de fleste glemte sager i en måned på lokalkontoret, hvor gæsten således kan afhente det inden for åbningstid. Alternativt eftersender vi også gerne ejendommen til gæstens bopæl," slutter hun.

Læs Mere


Jammerbugt-pokalen instiftet


Lagt på nettet 29/4 2021 kl. 11:20 #1618350859

Peter Karstrøm Vagning fra Hune Boldklub, som har skabt "Jammerbugt Ligaen" modtager her Jammerbugt Kommunes nyindstiftede pokal med inskriptionen "Vinder af Jammerbugt Ligaen 2021"
Foto: ©: Jammerbugt Kommune.

Jammerbugt Ligaen (Serie 3, Pulje 30) består af otte klubber, som alle hører hjemme i Jammerbugt Kommune: Gjøl Gymnastik og Boldklub, Jetsmark IF, Moseby Boldklub, Trekroner IF 98, Fjerritslev IF, Hune Boldklub, Biersted IF og Skovsgaard Boldklub.

Og nu har ligaen fået sin egen pokal, som blev overrakt af borgmester Mogens Chr. Gade.

Dermed er ikke kun den jammerbugtske ære på spil, når de 8 Jammerbugt-klubber kæmper om førstepladsen i Jammerbugt Ligaen.

I Jammerbugt Kommune er der stor tradition for fodbold, og alle de otte klubber var da også med på idéen fra start.

Pokalen blev modtaget af Peter Karstrøm Vagning fra Hune Boldklub. Han er manden bag initiativet til den nye liga, som altså nu har fået overrakt deres egen pokal.

"- Vi støtter op om det her jammerbugtske initiativ og er glade for, at Jammerbugt Kommune sættes i sammenhæng med det fine tiltag. Det er godt at se, at på trods af konkurrence klubberne imellem, er de jo allesammen en del af samme kommune, og de viser, at de som Jammerbugtske klubber gerne står sammen, også selvom de er modstandere på banen", siger borgmester Mogens Christen Gade.

Læs Mere


Fårup Sommerland åbner på fredag


Lagt på nettet 29/4 2021 kl. 01:10 #1618350859

"Skovturen" er Fårup Sommerlands nyeste attraktion, når parken åbner 30. april med nyheder og masser af glade oplevelser.

Foto: © Fårup Sommerland.

De seneste uger har 450 engagerede, og friske unge mennesker samt 30 seniorer haft travlt med at gøre den store skov og park klar til de mange gæster.

De ansatte fik mulighed for at holde generalprøve, da der i søndags traditionen tro - inden den officielle åbning - var inviteret 4.000 børn og unge, som har det hårdere, end de har fortjent, til en Forårsdag i Skoven.

"- Fårup Sommerlands nyhed, når parken åbner på fredag, er "Skovturen", siger Rasmus Mortensen, marketingchef i Fårup Sommerland.

"- Det er en bilbane for alle fra nul til 100 år, så det er lige noget for de mindste og bedsteforældrene. Alle kan være med," fortæller han.

På turen rundt i skoven ser man blandt andet, hvordan Skovhuggeren, Egernet og Pindsvinet bor, og man kommer forbi plaskende vandfald samt den eventyrlige dyrehøj på vejen mod Fårup Savværk.

Derudover kommer Fårup Sommerland med andre nyheder. Hen i maj åbner en ny spiseoplevelse i Oasen med en interaktiv app, hvor man blandt andet skal vælge et dyr, man vil være.

"- Allerede sidste år løftede vi kvaliteten i maden i Oasen og fik mange rosende tilbagemeldinger, og i år har vi løftet kvaliteten endnu mere," fortæller Rasmus Mortensen.

Der er selvfølgelig stadig de "gamle" oplevelser og rutsjebaner som Lynet, Saven, Hvirvelvinden, Orkanen samt klassikeren, Falken og det store Vandland.

"- Fårup Sommerland ser frem til den nye sæson med forventningens glæde," siger Rasmus Mortensen.

"- Vi har allerede solgt 10 pct. flere sæsonkort end normalt," oplyser han.

Han forudser, at der hos nordjyder og gæster fra resten af landet er en stor opsparet glæde til at komme ud og opleve en masse.

Han forudser, at turister og gæster hurtigt vil vænne sig til krav om Corona-pas og test, og derfor er han sikker på, at forårets og sommerens lyse tider klart vil overskygge ulemper.

"- Det bliver en god sæson. Vi går mod lysere tider," siger han.

Læs Mere


Nye madsteder på Strandvejen 8


Lagt på nettet 28/4 2021 kl. 12:45 #1618350859

I dag åbnede SUSHIMANIA i forhuset på Strandvejen 8. Men det er ikke den eneste forandring på stedet. I det store lokale inde bagved åbner på fredag en familievenlig restaurant Baghuset Blokhus med gode kager og en lille cafémenu.

Det er ikke blot Nathalie Ina Kühl der med sin SUSHIMANIA fytter ind i den gamle købmandsnutik, der i 1960erne og 1970erne husede det sagnomspundne discotek Peder Wessel.

Foto: © Søren Garder Brask.I marts måned for to år siden flyttede Akhtar Zaman og Gintas Simonis fra Litauen ind med "Vaffelbageren" i den vestligste ende af huset, i de lokaler, der senest havde været anvendt af Yogo Bar. De to driver i forvejen en 40 år gammel landskendt tilsvarende forretning i Mariager med god, gammeldags hjemmelavet is og hjemmelavede vafler. Foto: © Peter Wendelboe.Og islændingen Steinthor Arnasen flyttede sidste år ind i den østligste ende med "Den Kække Havfrue", som han i denne måned lavede om til "Den Skøre Kylling".Foto: © Søren Garder Brask.

I dag kom så Nathalie Ina Kühl med SUSHIMANIA i den midterste butik på Strandvejen 8, og Steinthor Arnasen åbner på fredag samen med kompagnonerne Børge Jensen og Claus Nyby den familievenlige café "Baghuset Blokhus" i det store lokale inde bagved, der senest har rummet Restaurant Rodeo.Steinthor Arnasen, Børge Jensen og Claus Nyby får travlt de næste dage med af rydde op i det gamle Rodeo-lokale. Foto: © Peter Wendelboe.

Ved åbningen på fredag kl. 13 bliver der levende musik og gode åbningstilbud.

Læs Mere


Autocamperstævne: Jylland på Kryds og Tværs


Lagt på nettet 28/4 2021 kl. 12:45 #1618350859

24 store autocampere fra alle egne af landet har onsdag formiddag slået lejr på parkeringspladsen ved Kulturhuset Blokhus. Herfra begynder de i dag turen: Jylland på Kryds og Tværs.

Foto: © Peter Wendelboe.

Turen startede i Blokhus, hvor deltagerne i et fantastisk vejr mødtes på parkeringspladsen ved Skulpturparken i Hune mellem klokken 10 og 12, og straks samledes man i små og store grupper for at tale sammen efter en så lang coronaperiode, hvor det ikke har været lovligt at at være så mange samlet.

Her fik deltagerne udleveret adgangsbillet til udstillingen Noas Ark i parken.

Ved frokosttid blev det overskyet, og man gik ind i bilerne for at få lidt at spise. Om eftermiddagen besøgte man Skulpturparken, og senere var der nogle, som samledes for at få en øl. Til aften var vejret atter godt, og der var hygge rundt om på pladsen og i bilerne, indtil aftensmaden skulle indtages.

Nogle benyttede lejligheden til at opleve Blokhus, Papirmuseet og stranden på egen hånd, hvorefter man overnattede i vognene på parkeringspladsen ved Kulturhuset.Ethel og Flemming Lunde Sørensen fra Otterup, turarrangører siden 2012. Foto: © Peter Wendelboe.

Turen er arrangeret af Flemming Lunde Sørensen fra Otterup, som sammen med sin kone i Ethel har arrangeret den slags ture siden 2012.

Der er deltagere fra Havdrup, Fredericia, Vejle, Frederiksværk, Holstebro, Hornslet, Esbjerg, Slagelse, Middelfart, Sæby, Hadsund, Hedensted, Lejre, Hillerød, Otterup, Oksbøl, Odense Tårs, Ulfborg, Sydals og Rødekro.

Torsdag kører autocamperne efter morgenmaden de 110 km forbi bl.a. Harmonikamuseet i Brovst og Gutterne på Kutterne ved Thorup Strand til næste overnatning ved Morsø Sejlklub.Aftenhygge på parkeringspladsen ved Skulpturparken. Foto: © Flemming Lunde Sørensen.

Herfra går turen blandt andet forbi Højriis Slot og Jesperhus Blomsterpark over Randers til Mønsted Kalkgruber, Dollerup Bakker, Finderup Lade, Karup, Hessellund Hede, Vedersø Kirke, VW & Retro-museet i Ulfborg, Søndervig Tekstilmuseum, Frilandsmuseet, Blåvand Zoo og Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg.

Turen slutter med en stor tyrolerfest på Tønder camping.

Hele turen varer 14 dage og slutter først 12. maj. Den koster 4.500 kr. Og for de penge får campisterne 14 overnatninger 4 gange aftensmad samt entréer og rundvisninger de forskellige steder.

Man kan følge turens dagbog på www.camperture.dk

Læs Mere


Råvaremarkedet flytter ud på Torvet


Lagt på nettet 27/4 2021 kl. 12:45 #1618350859

"Borgerforeningens Råvaremarked, som hidtil har været holdt i Futtens gård, flytter til Blokhus Torv. Første gang bliver i pinsen, lørdag den 22. maj og søndag den 23. maj, hvor der bliver plads til omkring 30 stande. Foto: © Peter Wendelboe.

Markedet holdes derefter hver tirsdag fra 29. juni til og med 10. august.

Årsagen er, at Futten i øjeblikket er i gang med en udvidelse af udendørsarealerne med bedre plads, parasoller og mere plads til udeservering. Derfor bliver der ikke længere plads til Råvaremarkedet.

Så længe corona-restriktionerne forlanger det, vil der være ensrettede ind- og udgange på Torvet samt styr på, hvor mange mennesker der er på markedet samtidigt.

Læs Mere


Egnssamlingen åbnet igen


Lagt på nettet 27/4 2021 kl. 09:18 #1618350859

Egnssamlingen i Saltum er åben igen efter corona-nedlukningen. Men gæsterne skal bære mundbind og fremvise gyldigt coronapas. Foto: © Steen Pousen, Egnssamlingen.

Egnssamlingen er både et egnsarkiv for Hvetbo Herred og et lokalhistorisk museum.

"- Vi håber, forsamlingsforbuddet bliver gradvist hævet. Lige nu må vi kun have 10 mennesker i huset ad gangen. Og det er lige i underkanten, når vi har cirka 50 frivillige om ugen, der arrbejder - mest tirsdag og torsdag. Og det er jo svært at have så mange, når vi også skal have plads til gæster. Så vi håber da, at forsamlingsforbuddet stiger hen over sommeren, så vi kan være flere," siger Dorte Gregersen fra Egnssamlingen.

Det er hende, gæsterne møder først - ved skranken lige inden for døren.

"- Når vi nu har åbent igen, bliver det spændende at se, om vi kan huske, hvor langt vi var kommet i det, vi arbejdede med før nedlukningen. Vi skal til igen at kigge arkivalierne igennem og få dem journaliseret med de rigtige bogstaver," siger Ruth Knudsen, der er én af Egnssamlingens omkring 50 frivillige medarbejdere. På Egnssamlingens aktivitetsdage, der normalt foregår tirsdage fra 10 til 14 i skolernes ferier, fortæller hun om apoteket, der var hendes arbejdsplads i mange år.

Også frisørsalonen, skolestuen og de mange andre gamle værksteder og forretninger bliver bemandet af frivillige på aktivitetsdagene, hvor der er gratis adgang.

Det er selvfølgelig svært at planlægge, når corona kan lukke og åbne Egnssamlingen med så kort varsel. Men i løbet af foråret og sommeren er der planlagt flere projekter og arrangementer ud over aktivitetsdagene.

Steen Poulsen, leder af Egnssamlingen, tror på, at Saltum Festdage 14. og 15. august vil kunne gennemføres. Her vil der være mere end 50 kunsthåndværksboder i Saltum blandt andet i et stort telt på Egnssamlingens nye areal langs hovedvejen.

I efteråret er der planlagt spændende foredrag, som forhåbentlig langt om længe kan afholdes i Egnssamlingens store sal på Søndergade.

Egnssamlingen har desuden fået midler fra fonden "Vind i Østrup" til at indrette Saltums nye "Museumstorv," et grønt åndehul langs hovedvejen midt i Saltum.

Læs Mere


Bedre service på toiletterne efterlyses


Lagt på nettet 27/4 2021 kl. 10:45 #1618350859

"- Blokhus Samråd ønsker en udvidelse af åbningstiderne for de offentlige toiletter samt at flytte rengøringen til tidspunkter, hvor den gør mest gavn. Samrådet Destination Blokhus har derfor henvendt sig til borgmester Mogens Gade om sagen, oplyser formanden, John Andersen. Foto: © Peter Wendelboe.

"- Vi har rettet henvendelse til kommunen om, at det er et problem, at de offentlige toiletter alt for ofte er lukket, når turisterne har brug for dem. Sommeren bringer jo 1,5 millioner gæster til området. Og de har ofte brug for toiletterne på tidspunkter, hvor kommunens ansatte har fri ... nemlig i weekender og ferier, eller om aftenen og i fritiden " siger John Andersen.

"- Derfor er der et stort behov for at få rengjort toiletteterne netop i forbindelse med disse tidspunkter, fremfor på eksempelvis mandage eller onsdage," uddyber han.

De offentlige toiletter findes ved busholdepladsen ved Møllevej, i Kalstrup Livsstilshus på Torvet samt ved Iscafeen by the Sea på stranden.

"- Samme problem gør sig i øvrigt gældende vedrørende tømningen af de offentlige skraldespande," siger John Andersen.

Det er hans opfattelse, at kommunen har taget velvilligt imod samrådets forespørgsel og vil medvirke til at finde en løsning.

Læs Mere


SUSHIMANIA åbner på onsdag


Lagt på nettet 26/4 2021 kl. 12:45 #1618350859

I dag kom der skilt op på facaden til den nye sushi-bar på Strandvejen 8 i Blokhus. På onsdag åbner SUSHIMANIA. Video: © Peter Wendelboe.

Nu får Blokhus også en sushi-restaurant. Som Netavisen kanalblokhus.dk kunne meddele allerede 29. marts 2021, rykker der en sushi-bar ind i den forreste halvdel af lokalerne på Strandvejen 8, der tidligere husede restaurant Rodeo ... mellem Vaffelbageren og Den Skøre Kylling. Inde bagved kommer der senere formodentlig en sportsbar eller andem familierestaurant med indgang fra parkeringspladsen mod vest.


Nathalie Ina Kühl i døren til den nye sushi-bar to dage før åbningen. Foto: © Peter Wendelboe.

"- Vi åbner på Strandvejen 8 på onsdag kl. 15," siger en glad Nathalie Ina Kühl i døren til den nye sushi-bar, da hun i dag aflagde et kort besøg i Blokhus mellem tangotræningen og jobbet på sushi-barerne i Aalborg.

"- Vi har i nogle år fulgt udviklingen i Blokhus, og vi kan se, at her er en stor udvikling. Derfor er det på tide, at vi åbner her," fortæller Nathalie Ina Kühl, der nu er adm. direktør for SUSHIMANIA i Nordjylland.

"- Vi forventer at få så travlt, at vi får brug for to kokke samt 2-3 ansatte i butikken ad gangen," siger Nathalie Ina Kühl.

Nathalie Ina Kühl er datter af kulturskribenten, forfatteren, komponisten og iværksætteren Evanthore Vestergaard. Hendes mor er kunstneren Christina Kühl. Hun rejste til Berlin som 21-årig for at studere latin på Humboldt universitetet, hvor også Søren Kierkegaard gik i 1841-1842. Hun er medejer af en række firmaer, blandt andet Plant ApS, der arbejder med plantebaserede fødevarer og Plusquamperfektum ApS (et udtryk fra den latinske formlære om verbers bøjning). Hun er idealist, stærk i klassisk latin ... og så dyrker hun brasiliansk tango.

Sushimania er landsækkende, men den første butik åbnede i Reberbansgade i Aalborg i 2009.

Siden er det gået stærkt. I dag er der SUSHIMANIA-restauranter i Aalborg Reberbansgade, Aalborg Storcenter, Aalborg Østerbro, Aarhus Bruuns Galleri, Aarhus Guldsmedgade, Aarhus Viby, Esbjerg, Herning Centret, Herning City, Hjørring, Holbæk, Holstebro, Kolding, Nørresundby, Odense, Randers Storcenter, Risskov, Silkeborg, Skanderborg, Skive og Viborg.

Læs Mere


Skøjtebanen fik penge fra Sol & Strand


Lagt på nettet 26/4 2021 kl. 11:18 #1618350859

Bureauchef Julia Spiess, Sol & Strand Blokhus, overrakte forleden en check på 25.000 kroner til formanden for Blokhus Fonden, Jens Saabo. Blokhus Skøjtebane var nemlig udvalgt som årets vinder i Sol & Strands konkurrence om en Håndsrækning. Foto: © Sol & strand.

På vegne af Blokhus Fonden takkede bestyrelsesmedlem Jens Saabo for støtten, som netop i år har stor betydning.

"- Blokhus Skøjtebane har i vinteren 2020/21 været en kæmpesucces, og vi har haft utroligt mange gæster. Desværre har pandemien betydet uforudsete udgifter, som har drænet skøjtebanens budget, men med denne håndsrækning kan vi tage hul på nødvendige nyanskaffelser og vedligehold, så vi kan være klar til at skyde sæsonen i gang 1. november," siger Jens Saabo. Sol og Strand Feriehusudlejning uddeler hvert år penge fra "Sol og Strands Lokale Håndsrækning" til lokale projekter. I år hentede Blokhus Fonden - hvis formål er at medvirke til at gøre Blokhus en attraktiv destination for såvel fastboende som feriegæster - altså den største opbakning, da sommerhusejerne skulle afgive deres stemme på i alt tre nominerede projekter.

"- Skøjtebanen er et værdifuldt aktiv i forhold til at udvikle Blokhus som en helårsdestination. Jeg har talt med flere sommerhusejere, som fortæller, at de er glade for, at skøjtebanen nu er blevet en permanent vinteraktivitet, som blandt andet betyder, at deres børn har lyst til at komme med i sommerhus," fortæller Jens Saabo.

Der uddeles i alt 50.000 kroner i lokalområdet, og de to øvrige nominerede kandidater i håndsrækningen – Saltumsti-Gruppen og Erhvervsforeningen Destination Blokhus - kan se frem til at modtage hver 12.500 kroner. Saltumsti-gruppen får mulighed for at købe bænke, som skal placeres ved udsigtspunkter i forbindelse med en planlagt sti omkring Nols Sø og Saltum. Erhvervsforeningen Destination Blokhus håber, at det – på trods af covid-19 - igen bliver muligt at afholde de populære sommerarrangementer "Musik på Torvet". De 12.500 kroner vil indgå i det videre arbejde med at stable arrangementerne på benene.

Bureauchef Julia Spiess, glæder sig over de tre kandidater, hvis projekter gør en forskel for såvel fastboende som feriegæster.

- Det har stor betydning for os som feriehusudlejningsvirksomhed, at vi har en attraktiv feriedestination, og her spiller lokalsamfundet en afgørende rolle. Vi kan se, hvor populær skøjtebanen har været denne vinter både for vores gæster og vores sommerhusejere, og vi ved også, at koncerterne på torvet tidligere har været et trækplaster. Tilsvarende sætter vores feriegæster stor pris på oplevelser i naturen, så jeg er utrolig glad for, at vi kan være med til at understøtte disse lokale tiltag, siger Julia Spiess.

Sol og Strand har afsat i alt en million kroner til projekter i de 21 lokalområder, hvor virksomheden har kontor.

Læs Mere


Coronapas gi'r vanskeligheder


Lagt på nettet 24/4 2021 kl. 17:03 #1618350859

Et ægtepar kørte lørdag morgen kl. 06:00 de 320 km. helt fra Kerteminde - alene for at se sandskulpturerne blive bygget i Skulpturparken i Hune. De havde set TV2's foromtale af årets Sandskulpturfestival fredag aften. Men da de nåede frem til Hune 3 timer og 15 minutter senere, var der kun 11 minutter til, at mandens coronapas udløb, og det var ikke muligt at få et nyt i lokalområdet. Video: © Peter Wendelboe.

Ægteparret Jane og Hans Rasmussen ankom til Blokhus Skulpturpark 1 time før dørene blev åbnet. Men de blev standset ved indgangen.

Parkens ejer, John Andersen, turde ikke lukke dem ind. Han havde erfaring for, at politiet ville kontrollere, om gæstere havde gyldigt coronapas, som skal være mindre end 72 timer gammelt. Hvis politiet fandt et ugyldigt coronapas, ville det betyde bøder til både gæster og parken.

Ved Netavisen Kanal Blokhus' mellemkomst blev de to fynske gæster dog lukket ind en time før den annocerede åbningstid, mens passet endnu var gyldigt. Og som et ekstra plaster på såret gav John Andersen dem et gratis gæstekort til den officielle åbning den 13. maj.

Læs Mere


Ildebrand i Kryle Klit


Lagt på nettet 24/4 2021 kl. 16:45 #1618350859

Lørdag eftermiddag opstod der ild i buskadset omkring et udlejnings-sommerhus på Sandtoften i Kryle Klit.

Lejeren havde tømt aske fra grillen ud i græsset efter endt brug, uden at være opmærksom på, at der stadig var varme gløder.En nabo blev opmærksom på ilden og fik rekvireret brandvæsnet, som kom til stede, før det blev for sent.

Huset blev ikke berørt af ilden, og ingen personer kom til skade.

Men der venter en bøde til husets midlertidige beboer.

Læs Mere


Åbningstiderne i nordjyske testcentre udvides


Lagt på nettet 24/4 2021 kl. 15:35 #1618350859

De fleste teststeder i Region Nordjylland holder nu åbent hele ugen, og der åbner desuden et helt nyt testcenter i Hjørring. Foto fra teststedet Søparken 2, Aabybro: © Peter Wendelboe.

"- Det kommer især de mindre byer til gavn, da der tidligere kun har været testet 2 eller 3 dage om ugen nogle af stederne," siger Jacob Bertramsen, kontorchef i Sundhedsplanlægning i Region Nordjylland.

Opdaterede tider (pr. 26.04.2021:
På Bransagervej 30 i Pandrup vil der fremover være åbent for kviktest alle dage kl. 07.00 – 17.00. Ingen tidsbestilling.
Søparken i Aabybro tilbyder PCR-test med tidsbestlling på torsdage og lørdage fra kl. 07.00 – 17.00.

Desuden bliver der flere åbningsdage i Hjørring, Aars, Hadsund, Arden, Mariager, Vrå, Sindal, Nibe, Sæby, Løgstør, Farsø, Skørping, Aalestrup, Nørager og Terndrup.

Det nye testcenter i Hjørring åbner fra fra i dag, lørdag 24. april 2021 på Farøvej 1E i Hjørring. Det har åbent alle dage fra 8.00 til 20.00.

Samtidig flyttes der lokaler i Arden, Mariager og Frøstrup – nye tider og adresser kan findes på www.rn.dk/coronatest.

Det er ikke alle steder, hvor det har været muligt at få egnede lokaler i alle ugens 7 dage, hvorfor der stadig findes enkelte steder med færre åbningsdage.

Med opgraderingen er der nu 46 steder med hurtigtest i næsen med en kort podepind, som Falck står for i Region Nordjylland.

Læs Mere


Sommerhusejermøde udsat


Lagt på nettet 23/4 2021 kl. 10:30 #1618350859

Det traditionelle møde mellem formændene for sommerhusejerforeningerne i Jammerbugt og kommunen, der hidtil indtil og sidste år har været holdt hvert år aftenen før Kristi Himmelfartsdag, er i 2021 udsat. Foto fra sommerhusejermødet i 2015. © Peter Wendelboe.

På grund af coronavirus og begrænsninger for forsamlinger, er det ikke muligt at afholde formandsmødet fysisk den 12. maj i år, hvorfor det udskydes.

Det er dog aftalt med formanden for bestyrelsen for Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune, at udskyde afholdelsen af mødet, indtil man forhåbentlig kan mødes fysisk igen ... dog inden sommerferien.

"- Når der er mere overblik over situationen, melder kommunen en ny dato ud for afholdelse af mødet," skriver Anni Bang Jensen fra Forvaltningsservice Vækst- og Udvikling i dag til sommerhusejerforeningerne.

Såfremt forsamlingsforbuddet ikke lempes inden sommerferien afholdes mødet virtuelt

Læs Mere


Forslag om testcenter på Østergaard


Lagt på nettet 23/4 2021 kl. 10:10 #1618350859

"- Østergaard på Vesterhavsvej 105 ved den nye rundkørsel øst for Hune kunne blive et velegnet, nemt og let tilgængeligt og centralt placeret testcenter i forhold til Blokhus-Hune og Fårup Sommerland," mener John Andersen fra Skulpturparken.

"- Med alle de turister, der er i Blokhus-området, og alle de gæster, der kommer i Fårup Sommerland, er der behov for et synligt, let tilgængeligt og centralt placeret corona-testcenter," forklarer han.

Samrådet Destination Blokhus, Fårup Sommerland og Jammerbugt Kommune er enige.

"- Med flere end 1,5 millioner besøgende i Blokhus om året og 600.000 gæster i Fårup Sommerland i 2018 samt 400.000 i corona-året 2020 giver det mere end god mening, at Region Nordjylland opretter et centralt placeret testcenter i området," mener John Andersen.

Kravet om, at man skal kunne fremvise et Coronapas eller en negativ test, som ikke er mere end 72 timer gammel, hvis man vil opholde sig indendørs på et spisested eller et værtshus, kan vanskeligt opfyldes uden.

"– Hvis én eller flere i et selskab mangler at blive testet, vil det gøre det meget lettere for vores turister og gæster, når de vil ud at spise, have en øl eller drink eller opleve områdets attraktioner, at vi har et testcenter tæt på," forklarer John Andersen.

Direktøren for Fårup Sommerland, Niels Jørgen Jensen, tilføjer, at der i det mindste bør være et testcenter tilgængeligt i weekenderne.

Jammerbugt Kommune, som helt generelt arbejder for en øget testkapacitet i kommunen, har nu sendt ønsket videre til Region Nordjylland.

"– Helt konkret har vi fået en forespørgsel om, der kan blive oprettet et test-center tæt på Blokhus-Hune af hensyn til de mange gæster og turister i området. Derfor presser vi på over for Region Nordjylland for at få opfyldt dette ønske," siger borgmester Mogens Chr. Gade.

Læs Mere


Fodsalw i Fosdalen


Lagt på nettet 23/4 2021 kl. 20:10 #1618350859

Herover instruerer formand for Fodslaw Jammerbugten, Eliane Nygård, deltagerne inden tirsdagens vandretur med start fra Lerup Kirke. Foto: © Erik Arne Olsen.

Eliane Nygård bød velkommen tilbage og fortalte om de restriktioner, som deltagerne fortsat skal overholde.

Det var dejligt solskin og en let vind fra start. Turledere var Bruno Bergenstoff og Olfert Andreasen. Turen gik først ned gennem Fosdalen, hvor deltagerne gik på gangbroer langs den rislende kilde. For enden af dalen passeredes en asfaltvej. Så ventede en brat stigning op i højderne. Dette fik pulsen op. Vel oppe ventede en flot udsigt.

Et markskel blev fulgt frem til Aurikeldalen. Så gik turen ned gennem dalen, omkrandset af et blomsterhav af anemoner, vorterod og aurikler, samt træer og buske i begyndende udspring. En smuk men også krævende tur ned gennem dalen, idet det går både op og ned i det kuperede terræn.Herover er det lille hold klar til start. Foto: © Erik Arne Olsen.

Midtvejsrast blev holdt på et græsareal lige uden for dalen. Efter pausen gik det den samme vej op fra dalen. Vel oppe var pulsen også høj, med sved til følge. Sidste del af turen gik ad mark- og grusveje samt lidt asfaltvej, og retur til startstedet. En smuk aftentur med glade deltagere.

Læs Mere


Stole for 40.000 kr. stjålet i Blokhus


Lagt på nettet 22/4 2021 kl. 15:10 #1618350859

I perioden fra lørdag aften og indtil onsdag eftermiddag blev der begået indbrud i et sommerhus på Skovmaarvej i Blokhus.

Gerningsmanden havde skaffet sig adgang til huset ved at pille listerne af et vindue og derigennem åbne terrassedøren.

En foreløbig opgørelse viste, at der var stjålet 8 Y-stole af eg, til en samlet værdi af ca. 40.000,- kr.

Læs Mere


Værtshusene åbnet


Lagt på nettet 21/4 2021 kl. 23:10 #1618350859

Onsdag kl. 11 åbnede Lanternen - og landets øvrige værtshuse - for første gang i år - efter 125 lukkedage på grund af corona. Video: © Peter Wendelboe.

Nadja Vinther overtog forpagtningen af Lanternen 1. januar 2021. Men regeringens corona-restriktioner hindrede åbningen af værshuset i 125 dage.

Først i dag kunne hun og hendes nye tjener, Daniel Hjerresen, tage imod de første gæster.

Stamgæsterne stimlede til. Se videoen og nyd stemningen i det hæderkronede værtshus.

Læs Mere


Ombygning i Futtens gård


Lagt på nettet 19/4 2021 kl. 20:21 #1618350859

En større ombygning og udvidelse er i øjeblikket i gang i Futtens gård. Der kommer flere spisepladser og parasoller, som vil være i brug i sommersæsonen. Foto: © Peter Wendelboe.

"- På gårdspladsen kommer der også live musik til frokost og til aften," siger værten, Thomas Othegraven, og lover en stor gratis musikalsk overraskelse 22. maj.

Både Futten og den italienske restaurant, Salino, i samme bygning åbner i morgen, onsdag 21. april med et nyt menukort både ude og inde.

"- I første omgang åbner Futten med et lidt mindre, men nyt, menukort til terrassen. 6. maj kommer der et nyt og større menukort," fortæller Thomas Othegraven.

Også Nordstjernen, Lanternen og KunstCaféen åbner onsdag med nye menukort.

Blokhus Fiskerestaurant åbner først fredag 23. april kl. 12 med friske krabbekløer, jomfruhummere og masser af friske fisk.

Også Caféen og Orangeriet i Skulpturparken åbner fredag 23. april, hvor gæsterne får mulighed for at følge de dygtige internationale sandskulptører i arbejde, mens de former de mange tons sand til skulpturer ud fra årets tema, Noas Ark.

Læs Mere


Blokhus Kanonlaug mobiliserer


Lagt på nettet 20/4 2021 kl. 18:10 #1618350859

Blokhus Kanonlaug gæder sig til igen af marchere gennem byen og affyre kanonen på stranden ved solnedgang.

Det snart 12 år gamle kanonlaug i Blokhus har, siden coraen lagde sin tunge skygge over Danmark, formeligt været gået under jorden.

Men nu nærmer foråret sig, og regeringens forsamlingsrestriktioner lempes langsomt, men sikkert.

I morgen, onsdag, åbnes der igen op for restaurationsbesøg, og når sommerferien nærmer sig i slutningen af juni, forventes det, at det udendørs forsamlingsforbud vil blive ophævet.

Kanonlaugets oldermand, Nils Bell, har derfor forhåndsmobiliseret sine uniformerede kollegaer og bedt dem gøre sig klar til sommerens solnedgangsafskydninger på stranden.

Kanonérerne er derfor blevet bedt om at presse uniformerne, polere støvlerne og pudse kanonen.

Læs Mere


Fejring af 76-året for befrielsen


Lagt på nettet 20/4 2021 kl. 13:10 #1618350859

Jammerbugt Kommune har besluttet at gøre sin officielle markering af 75-året for Danmarks befrielse til en virtuel højtideliggørelse med taler, sang, musik og fortællinger tirsdag 4. maj 2021 kl. 17.00 på Jammerbugt Kommunes Facebook-side. Borgmester Mogens Christen Gade inviterer indenfor på Bratskov sammen med Jammerbugt Kulturskole og den musikalske familie Wennerlin Vestergaard, der består af Malene Wennerlin, Cecilie Vestergaard Wennerlin og Christian Vestergaard Wennerlin. (Foto herover.)

Coronaen satte sidste år en stopper for fejringen af 75-årsdagen for Danmarks befrielse. Nu tager Jammerbugt Kommune revanche med en virtuel højtideliggørelse med taler, sang, musik og fortællinger tirsdag 4. maj 2021 kl. 17.00 på Facebook.Her vil også Inger Thurnbo fra "Historisk Mode" i Brovst vise dele af sin samling af tøj med mere fra besættelsestiden og knytte fortællinger til.

Det hele varer en halv time, og det er forhåbningen, at borgere og alle interesserede vil sætte sig til rette i sofaen og mindes en skelsættende tid og begivenhed i Danmarks historie.

Markeringen er støttet af "ALSANG", Danmarke største fællessang-initiativ..

Onsdag 5. maj nedlægges kranse ved befrielsesstenene i Jammerbugt Kommune til ære for de lokale modstandsfolk, der mistede livet under den tyske besættelse af Danmark.

Jammerbugt Bibliotekerne har lavet et tema om besættelsen og befrielsen. Der er mulighed for at finde fiktion og fakta på både bog, film og net. Læs mere på bibliotekets hjemmeside.

Læs Mere


Sandskulptørerme er gået i gang


Lagt på nettet 19/4 2021 kl. 13:21 #1618350859

Mandag morgen gik fem udenlandske sandskulptører i gang i Skulpturparken med at forberede udstillingen Noahs Ark, som åbner i maj måned. Foto: © Peter Wendelboe.

I år får de besøgende mulighed for at følge arbejdet over flere dage, nemlig allerede fra lørdag 24. april og helt frem til Kristi Himmelfartsdag 13. maj. Årets tema er : "Noas Ark".

Opbygningen af sandskulpturerne bliver i år udført i teams af flere sandskulptører, der skal hjælpe hinanden. Derfor vil sandskulpturerne skiftevis stå færdige én efter én og forventeligt være færdige til indvielsen 13. maj.

"- På den måde kan gæsterne både overvære skulpturer, der er under opbygning, og skulpturer, der næsten står færdige. Det giver en helt særlig og ekstra oplevelse for publikum," siger indehaver John Andersen, der på grund af corona igen i år må ændre procedurerne.

Sandskulptur Festival 2021 bliver parkens 9. sæson . I år har det for Skulpturparken været vigtigt at fokusere på et tema, der kan samle alle samt styrke fællesskabet, også på tværs af generationer.

" - Uanset om man tror på historien eller ej, så giver fortællingen om Noas Ark i hvert fald anledning til at tænke over tilværelsen," forklarer John Andersen.

"- Særligt i en tid præget af corona er det enormt vigtigt for os at levere et tema, som mange kender til og kan samles om - også hver for sig. Der er næppe et barn, der ikke har hørt historien om Noa og dyrene i arken," uddyber han.

"- Vi har ydermere integreret mere kunst i vores caféområde og har købt masser af nye varer fra ind- og udland til butikken. Der er et stort og inspirerende udvalg af nye og klassiske varer inden for kunst, by hand og unikke gaveartikler, med særlig fokus på kvalitet og design. Butikken repræsenterer også omkring 10 kunsthåndværkere fra Danmark og udlandet indenfor blandt andet keramik, glas, bronze, malerier, beton, illustrationer, smykker og unika, så butikken er hele tiden dynamisk og levende," fortæller John Andersen.

Reglerne foreskriver, at gæsterne skal fremvise deres coronapas ved indgangen, dog er børn under 15 år undtaget. Skulpturparken lever selvfølgelig op til alle restriktioner og gør en stor indsats for at passe på gæsterne i den 20.0000 kvadratmeter store park, hvor der er god plads til at holde afstand og suge oplevelserne til sig.

Mens der fra 6. maj bliver åbnet for servering indenfor i restauranten og cafeerne, så vil cafeerne allerede fra 24. april have åbent for udendørsservering, som kan nydes i sansehaven, eller mens man betragter de imponerende sandskulpturer.

Læs Mere


Kaffebrygning startede brand


Lagt på nettet 18/4 2021 kl. 13:10 #1618350859

Sommerhusejerne på Naturstyrelsens arealer i Blokhus Klitplantage frygter nu en skovbrand her efter oplyningerne om den store naturbrand, der lørdag eftermiddag opstod på hedearealerne nær Naturstyrelsens nye hovedkvarter ved Randbøl.

Ilden på Randbøl Hede opstod ved, at fire bekendte på en vandretur ville lave en kop kaffe.

I Randbøl kæmpede over 50 brandfolk fra forskellige stationer i det meste af et døgn mod flammerne. Nu frygter sommerhusejerne i Blokhus Klitplantage, at det samme kan ske her, fordi Naturstyrelsen netop har åbnet en bålplads i plantagen kun få hundrede meter fra sommerhusbebyggelsen.

"- De fire vandrere på Randbøl Hede medbragte det, der hedder et "Trangia Stormkøkken", hvor man varmer vand op ved brug af brændbar væske eller en tablet. I naturen valgte de så at varme vand til kaffen, og i den forbindelse opstod der ild i lyngen," fortæller vagtchef Hans Hoffensetz fra Sønderjyllands beredskab.

De fire vandrende venner forsøgte selv at slukke ilden, men det var umuligt, fordi branden bredte sig hurtigt i det knastørre område.

Vagtchefen oplyser endvidere, at man slet ikke må bruge afbrænding på stedet, fordi der er et forbud fra marts til oktober.

Nu er en 45-årig kvinde sigtet i sagen for uagtsom brug af ild og får en bødestraf.

Læs Mere


Flop på taget af AKKC


Lagt på nettet 16/4 2021 kl. 23:10 #1618350859

Fredag aften spillede den verdenskendte danske DJ Martin Jensen musik fra taget på Aalborg Kongres og Kultur Center. Video: © Switch.tv bearbejdet og kommenteret af Peter Wendelboe.

Kanalblokhus' primæere opgave er at bringe nyheder fra Blokhus og Hune. Men når det drejer sig om kunst og kultur og større dramatiske begivenheder, er redaktiones horisont en anelse større.

Vi kommer derfor heller ikke uden om Martin Jensens spektakulære show på toppen af AKKC.

Martin Jensen, der senest har gjort sig bemærket som dommer i X-Faktor, har spillet på nogle af verdens største scener, men der ventede ham alligevel en ny oplevelse, da han kravlede op på den specialbygede platform på taget af Aalborghallens 35 meter høje scenetårn.

Showet, der går under navnet "Me, Myself live", foregik på engelsk (når mikrofonen virkede) og blev lives-treamet til seere fra hele verden.

Aftenen bød på højrøstet lyd, lys og røg med tilhørende fyrværkeri.

Showet er ifølge Martin Jensen selv "en hyldest til nordisk mytologi og til hans danske rødder" ... hvilket stadig ifølge ham selv skulle "afspejle sig i designet af koncerten."

Om det lykkedes, må tilskuerne og seerne af denne video video selv bedømme.

Martin Jensen begyndte klokken 20 - kort før mørket begyndte at omklamre Aalborg, og fortsatte i al ensomhed på det kolde, vindomblæste tag iført en guld-dynejakke til midnat, oplyst af dansende laserlysstråler i skiftende farver, flittigt transmitteret fra alle vinkler af skiftende kameraer, anbragt i toppen af himmelhøje, slanke kraner, hvis top nåede højere op end Aalborgtårnets øverste platform.

Me, Myself Online-konceptet har tidligere bragt Martin Jensen forbi venues som Skovtårne, Parken, Billund Lufthavn og senest ILLUM i København. Konceptet er "en måde at bidrage til samfundets coronahåndtering ved at give danskerne mulighed for at få en festlig oplevelse indenfor hjemmets rammer."
Vi har talt med aalborgensere med bopæl i umiddelbar nærhed af Aalborghallen, og de var ikke begejstrede. Det samme kan man sige om de kommentarer, der i stor hast rullede forbi i kommentarsporet på tv-skærmen under koncerten.

Martin Jensen er 30 år og født i Silkeborg. Han er DJ og producer, og har mere end 2,7 millioner likes på sin officielle Facebookside og over 500.000 abonnenter på sin YouTube-kanal.

Ifølge TV 2 er han den næstmest populære danske kunstner på Facebook. Han fik sit gennembrud med singlen "Miracles", der var P3s "Uundgåelige" i november 2015.

Singlerne "All I Wanna Do" og "Solo Dance", er desuden afspillet mere end 100 mio. gange hver især på Spotify over hele verden. Og hans "Solo Dance" er alene afspillet mere end 500 millioner gange på verdensplan.

Sammenlagt har Martin Jensen over 1 milliard streams på Spotify. .

Læs Mere


Smal udesejr for Hune Boldklub


Lagt på nettet 16/4 2021 kl. 16:10 #1618350859

Serie 5, Pulje 94: Efter en lidt skidt start hjemme i sæsonpræmieren kom Hune Boldklub i ørets anden kamp tilbage på sporet. (Privatfoto).

Her blev det nemlig til en smal 2-1 sejr på udebane mod Jerslev/Sterup IF.

"- Det var en ren mandfolke indsats af alle spillere, og rutinen vandt til sidst", fortæller træner Jesper Haucke Madsen.

Hjemmeholdet fik endda tilkendt et straffespark små 10 minutter før tid, mens trods det formåede Hune Boldklub at trække sig sejrrigt ud af opgøret.

Næste opgør er 21.04.21 hjemme mod Thise IF.

Læs Mere


En kunstner fylder 81


Lagt på nettet 16/4 2021 kl. 10:10 #1618350859

Dronning Margrethes fødselsdag i dag bliver ... lige som sidste år, da Hendes Majestæt fyldte 80 ... holdt i coronaens skygge. Video: © Peter Wendelboe.

På trods af alle restriktioner blev fødselsdagen sidste år fejret effektivt. Det skete på mange forskellige digitale platforme.

Netavisens redaktør, Peter Wendelboe, der selv er en anerkendt kunstner, kender dronningen som kollega. Han var i 1970'erne censor på Charlottenborgs Forårsudstilling, som - traditionen tro - blev åbnet af regenten. Ved den lejlighed blev Peter Wendelboe (sandsynligvis) den første uden for Kongehuset, der vidste, at Hendes Majestæt selv gik hjemme på Amalienborg og syslede med forskellige kunstneriske virkemidler. Om dette fortæller han i dene video, som er den første af 16 videoer om dronningens mange kunstneriske udtryksformer , han offentliggjorde i dagene fra 1. til 16. april sidste år som en hyldest til Dronningen midt i coronatiden.

Alle videoerne kan ses på Youtube.

Læs Mere


Du har ikke været til loppemarked ...


Lagt på nettet 16/4 2021 kl. 10:01 #1618350859

... før du har besøgt Lion's Club Hetbos store haller på Håndværkervej 4 i Saltum. Video: © Henrik Wennike.

Lion's Club Loppemarked har åbent lørdag 17. april fra kl. 10:00 til 13:00. Hallerne er fyldt helt op med flyttesager og ting fra dødsbo.

Videoen herover er lavet af Henrik Wennike fra Lion's Club Hvetbo og tilsat musik af Peter Wendelboe.

Læs Mere


Vandværket aflyser igen generalforsamling


Lagt på nettet 15/4 2021 kl. 15:10 #1618350859

"- Desværre har vi i Blokhus Vand igen været nødt til at udsætte vores spændende generalforsamling," skriver formanden for Blokhus Vand, Mogens Sparre, i dag i en pressemeddelelse. Foto: © Peter Wendelboe.

Billedet herover er fra generalforsamlingen den 30. marts 2019. Det var sidste gang, vandværket kunne holde generalforsamling. I 2020 blev den aflyst, og det samme sker altså i 2021.

"- Men vores kunder skal ikke snydes, så nu er årsregnskabet for 2020 og bestyrelsens beretning – via 50 slides lagt på nettet," forklarer han.

"- Vi vil uden unødige ophold indkalde til den lovformelige generalforsamling, når vi igen kan mødes om det festlige emne "Rent drikkevand til borgerne i Blokhus," slutter Mogens Sparre.
 

Læs Mere


Sølv-Skov køber udgåede mønter


Lagt på nettet 15/4 2021 kl. 12:54 #1618350859

Lørdag den 17. april fra klokken 10 til 12 kommer Hans Jørgen Skov Larsen til Strandhotellet i Blokhus, hvor han køber udgåede sølvmønter og sedler. (Privatfoto).

Hans Jørgen Skov Larsen (alias Sølv-Skov) fortæller, at han gennem årene mange gange har oplevet, at folk har ting liggende, som de er trætte af, eller har arvet eller aldrig fået brugt. Børn og børnebørn interesserer sig som regel sjældent for smykkerne, da de ikke passer ind i en moderne verden.

For nogle år siden kom en dame til ham med en bærepose med noget, som hun troede blot noget "pullerværk". Han vurderede og købte det for 33.000 kr., og damen var at falde bagover.

Siden har han rejst rundt i landet og opkøbt guld og sølv til genbrug.

"- Jeg har erfaret, at mange ikke ved, hvad de skal gøre ved udgåede mønter og sedler. Nu om dage kan man jo ikke få vekslet forældede penge i banken. Vi veksler folks udgåede mønter og sedler og betaler 50% af værdien," fortæller Hans Jørgen Skov Larsen.

Søndag fra klokken 12 til 16 kan han desuden træffes i Kræmmerland i Pandrup.
 

Læs Mere


Border square
Lagt på nettet 14.04.2021 kl. 11:58

Hærvejssamarbejdet formaliseres

De 15 jyske kommuner, der hidtil har udgjort Foreningen Udvikling Hærvejen, har i går dannet en ny forening med samme navn, og indgået aftale om etablering af et nyt hærvejssekretariat, som placeres i Viborg Kommune. Foto: © Jammerbugt Kommune.

Den oprindelige forening blev etableret for 5 år siden, men i går blev den opløst for så igen en time efter at blive gendannet ... nu med en ny politisk båret organisation med deltagelse af de 15 borgmestre fra Hjørring, Jammerbugt, Frederikshavn, Brønderslev, Aalborg, Mariagerfjord, Rebild, Vesthimmerland, Viborg, Silkeborg, Ikast-Brande, Vejle, Vejen, Haderslev og Aabenraa kommuner.

Borgmester Per Bach Laursen, Vesthimmerlands Kommune, bliver formand for den genetablerede forening. Blandt bestyrelsesmedlemmerne er rådmand i Aalborg Kommune, Hans Henrik Henriksen, der i øvrigt har sommerhus lige klods op ad Brændevinsstien i Blokhus Klitplantage, som er en del af den nye "Hærvej". Han fungerer normalt som ordstyrer ved generalforsamlingerne i Foreningen Klitplantagen Blokhus.

Det er lidt "snyd" at kalde ruten for "Hærvejen", for der er tale om en turistvej, som er en rute, der intet har med den gamle jyske Hærvej at gøre. Den gamle "Hærvej" har ligget der i hundreder og tusinder af år som en hovedfærdselsåre, der bragte folk fra nær og fjern mod deres mål ude i verden. Foto: © Jammerbugt Kommune.

Det nye forløb slynger sig ud og ind gennem de 15 jyske kommuner og fører vandrere, og cyklister forbi markante turiststeder og kommercielle turist-institutioner.

"Hærvejen" (tysk: Ochsenweg) er det moderne navn for det ene af de tre til fire gamle vejforløb på langs ad Jylland. Navnet stammer fra ca. 1930 og er af historikeren Hugo Matthiesen formentlig hentet fra et kort fra 1600-tallet, hvor den slesvigske del kaldes Hærvejen (Heerweeg). Vejen har i det hele taget mange navne, heriblandt Oksevejen, Sakservejen, Gammel Viborgvej, Studevejen, Adelvejen og Pilgrimvejen.

Jammerbugt er den kommune med den længste del af den moderne "Hærvej" – hele 76 kilometer går gennem kommunen og slynger sig blandt andet gennem Blokhus Klitplantage, hvor den gamle jyske hærvej absolut aldrig har gået.

De 15 borgmestre har givet hinanden håndslag på i fællesskab at ville udvikle Hærvejens vandre- og cykelruter til national og international særklasse.

Sammen med de 15 kommuner står Nordea-Fonden, der viser stor interesse for at investere et trecifret millionbeløb i et kvalitetsløft af ruten. Samtidig er tæppet løftet for udviklingen af store natur- og kulturoplevelser langs "Hærvejen" i et samarbejde mellem fonden og kommunerne.

Bestyrelsen består af: Formand: Per Bach Laursen, Borgmester, Vesthimmerlands Kommune.
Næstformand: Ulrik Wilbek, Borgmester, Viborg Kommune
Bestyrelsesmedlem: Hans Henrik Henriksen, Rådmand, Aalborg Kommune.
Bestyrelsesmedlem: Thomas Andresen, Borgmester, Aabenraa Kommune. 
Bestyrelsesmedlem: Signe Nepper Larsen, Vicedirektør, Naturstyrelsen
Bestyrelsesmedlem: Jens Hausted, Direktør, Dansk Kyst- og Naturturisme.


Læs Mere


Døde Duer dukker igen op på Lanternen


Lagt på nettet 13/4 2021 kl. 22:54 #1618350859
Border square

Den nye forpagter på Lanternen, Nadja Vinther, mener nu at have fundet en metode, hvorefter hun kan lovliggøre værtshusets populære spil "Døde Duer". Foto: © Peter Wendelboe.

Siden Michael Krause sluttede som forpagter af Lanternen i 2019, har lovgivningen umuliggjort spillet, som er almindeligt brugt på flere af landets brune værtshuse.

Tidligere deltog en fast kreds i spillet på Lanternen én gang om ugen. Det handler i grove træk om, at besøgende kan købe "døde duer" i form af papirsedler med tal på, som ved en udtrækning kan indløse den samlede sum penge fra alle, der har købt sig ind i spillet. Navnet har spillet fået, fordi "duerne" jo ikke flyver nogle steder hen.

Men selvom værtshusets faste gæster stadig ønsker at bakke op om spillet, har lovgivningen foreløbigt sat en stopper for det. "- Jeg har nu brugt de sidste tre måneders lukketid på at finde ud af, hvordan jeg kan gøre det her lovligt gennem kontakt med spillemyndigheder, finanstilsyn og hvidvaskningsregler og alle de der ting," siger Nadja Vinther.

Hvor man som værtshusgæst førhen kunne komme ind fra gaden og købe duer, er det nu et krav at spillet foregår i foreningsrammer. Det vil sige, at kun registrerede medlemmer i foreningen og pårørende til medlemmer fremover må spille med. Overskuddet fra lotteriet plejede i sin tid at gå til en stor fest for medlemmerne. Men nu er det et krav, at en procentdel af pengene skal gå til velgørenhed. Det mener Nadia Vinther dog ikke skal være nogen hindring. Spillet skal fortsat være en del af Lanternens identitet, siger hun.

"- Døde duer er en tradition, og et fællesskab. Jeg vil jo bare gerne have, at det bliver ligesom dengang jeg selv løb rundt nede på Lanternen som fireårig, og folk kendte hinanden og brugte stedet, som var det en tryg og hyggelig dagligstue. Der bidrager døde duer til at bevare værtshusets nostalgi," fortæller hun.

"- På trods af de skærpede regler afvikler flere værtshuse spillet i det skjulte," fortæller Nadja Vinther. Den metode kan hun dog ikke acceptere. Og hun mener nu at have fundet ud af, hvordan hun kan få sommerferiens turister til lovligt at spille med. Løsningen er et "turistmedlemskab" i foreningen.

"- Det skal koste en 10'er, og så er man medlem en uge, hvilket spillemyndighederne har sagt god for på skrift," fortæller Nadja Vinther. Nadja Vinter må som forpagter af værtshuset heller ikke starte foreningen selv, men hun må derimod godt være en del af bestyrelsen og være med til at drive foreningen. Derfor søger hun nu frivillige, som har lyst til at at give en hånd med. "- Det kræver ikke det store bestyrelsesarbejde, men blot et par timer i godt selskab en lørdag. Målet er, at det helst skal fortsætte hver eneste lørdag resten af Lanternens levetid," siger Nadja Vinther.

Hvis hun finder frivillige til at hjælpe, er det planen, at "Døde Duer" starter op igen i maj, når værtshuset efter planen kan åbne for indendørs beværtning..
 

Læs Mere


Border square

Cirkusvognen får 3 år mere

Ægteparret Louise og Rasmus Mackenhauer jublede, da de klokken 12:51 idag fik meddelelsen om at Teknisk Udvalg havde godkendt, at cirkusvognen ved deres B&B i Rødhus Gl. Skole får lov til at stå i endeu 3 år. Foto: © Peter Wendelboe.

Teknik- og Miljøudvalget godkendte nemlig på sit møde mandag, at vognen får lov at blive stående i op til 3 år mere, så de forholdvis nybagte B&B-ejere kan få tjent penge nok til at gennemføre deres livs drøm: at skabe et spændende miljø i Rødhus.

Parret overtog Bed & Breakfast i Rødhus Gamle Skole for 2 år siden og har derefter arbejdet på at gøre den til et ganske usædvanligt sted.

I det lille lokale bag døren har Louise og Rasmus Mackenhauer tænkt sig at åbne en lille butik. Foto: © Peter Wendelboe.

De har planer om dels at åbne en mindre butik, med et areal på ca. 10 m². Butikken ønskes etableret i den eksisterende garage med tilladelse til salg af fødevarer som snacks og vin, samt kunsthåndværk og lignende. Men cirkusvognen er en absolut vigtig brik i dette spil, da den er stedets mest populære overnatningsmulighed. Den udgør op mod 50% af hele firmaets omsætning. Det er simpelthen den, der skaffer økonomien til parrets planer.

Da Louise og Rasmus Mackenhauer for to år siden overtog stedet, anede de ikke, at cirkusvognen og andre faciliteter ikke var godkendte af kommunen. I god tro ansøgte de sidste år om tilladelse til de planlagte forbedringer, men fik i første omgang afslag, da det viste sig, at en del af planerne ville være overtrædese af forskellige gældende bestemmelser.

Først og fremmest ønskede kommunen cirkusvognen fjernet. Men efter længerevarende forhandlinger, og efter at Netavisen kanalblokhus.dk havde omtalt sagen, gav Teknisk Udvalg alligevel tilladelse til, at den kan stå på grunden i endnu tre år, således at parret kan nå at tjene penge nok til at gennemføre deres livs drøm.

På mødet i Teknisk Udvalg i går blev der i øvrigt givet afslag på en ansøgning om et større byggeri på Vesterhavsbakken 12, som omtales længere nede på denne side. Udvalget meddelte afslag på ansøgningen om opførelsen af en 44 m² stor åben overdækning og 160 m² kælder. 

Læs Mere


Video:

Border square

Ny kaffebar på stranden

Iscaféen har netop fået lavet denne lille video om en nyindrettet kaffebar på stranden.

Videoen er fremstilet af Peter Larsen Kaffe, men den indtalte tekst står for Netavisens egen regning.

"- Har I været nede og se vores flotte nye kaffebar hos Iscafeen By The Sea på stranden i Blokhus?" skriver Iscaféen på Facebbook.

"- Her sælger vi lækre kaffespecialiteter lavet på ægte baristamanér, med kaffebønner fra Peter Larsen Speciel."

"- Vi kunne derfor godt tænke os at vide hvad netop din kaffespecialitet favorit er?? ?? I april måned kan du få fingrene i disse lækre kaffespecialiteter alle dage, på nær tirsdage hvor vi holer lukket! Vi glæder os til at se Jer alle"

Læs Mere


Border square

Brandfarlig bålplads i skoven

Naturstyrelsen har anlagt en ny teltplads ved den grusvej, der forbinder Kragebak og Rødhusvejen lige syd for Søndersø. Foto: © Hans Nielsen.

Teltpladsen er oprettet på en ganske lille rydning i skoven, ca. 500 meter fra de nærmeste sommerhuse på Slettevej.

Der er opsat vandhane og lagt en jernring, der allerede er taget i brug som bålsted.

Men det vækker utryghed hos de nærmeste sommerhusejere, at der inviteres til båltænding i et så sårbart skov- og klitområde.

Der er ingen branddaskere, spande, sanddynge eller andet, der kunne hjælpe en uheldig teltligger med ildslukning.

Tæt omkring bålstedet ligger der letantændeligt kvas og grene.

Bålstedet er placeret ca. 5-6 meter fra de nærmeste træer og ikke som ved Gatewayen og Shelterpladsen langt fra træer.

Af Naturstyrelsens egen hjemmeside fremgår det:
• Tobaksrygning er ikke tilladt i tiden 1. marts – 31. oktober på lyngklædte arealer, bevoksede klitarealer, på græsbevokset skovbund, i nåletræsplantager, i unge løvtræs- og nåletræskulturer.

"- Her er altså en særlig opmærksomhed omkring netop bevoksede klitarealer og nåletræsplantager som vores," siger Hans Nielsen.

"- Det er svært at begribe Naturstyrelsens logik, når man inviterer til båltænding, men forbyder rygning," fortsætter Hans Nielsen, der har sommerhus nær den nye telt- og bålplads.

"- Beredskabsstyrelsens regler er, at bål skal placeres mindst 15 meter fra nåletræsbevoksning og afstanden fordobles ved vindhastighed på mere end 5,5 m/s. Altså meget ofte 30 meter herude," fremhæver Hans Nielsen.

Han har netop slået et indlæg op på Facebook for at høre, om andre deler hans bekymring, og allerede en halv time efter er der kommet 6 bekymringer kommentarer fra lokale sommerhusejere.

Nu opfordrer han skoves lejerforening til at gå ind i sagen..

Læs Mere


Border square

Kai Møller tabte sagen om cedertræshuset

Kai Møller er utilfreds med, at et hus på Jens Bærentsvej blev opført i modstrid med den dengang gældende lokalplan, og at man efterfølgende blot lovliggjorde det ved at ændre lokalplanen. (Billedet er fra vinteren 2017/18). Fotomontage: © Peter Wendelboe.

Det er anden gang i løbet af tre måneder, at Jammerbugt Kommune vinder en sag over en borger. Sidste gang var, da vindmøllemodstanderen Johnny Solberg fra Halvrimmen 25. januar 2021 tabte injuriesagen om nogle indlæg på Facebook om "Nørreøkse Sø Vindmøllepark". Denne gang drejer sagen sig om et hus på Jens Bærentsvej, som blev opført 2017/18.

Lokalplanen dekreterede dengang "hvide husfacader og røde teglsten", men huset på Jens Bærentsvej 12 blev opført i mørkt cedertræ og med sort tag. Da kommunen opdagede fejlen, blev der efterfølgende givet dispensation for byggeriet.
Det komplicerede yderligere sagen, at entreprisen i forbindelse med opførelsen af huset blev vundet af tømrerfirmaet Golding Byg, som ejes af Teknik- og Miljøudvalgets formand, Jens Christian Golding, som dog havde erklæret sig inhabil under behandlingen i udvalget.  En gruppe borgere med Kai Møller, Jens Bærentsvej 18, i spidsen klagede derefter til Planklagenævnet, som i 2017 ophævede kommunens dispensation, med den begrundelse, at "mørkt træ og tagpap er en markant fravigelse for den eksisterende lokalplan".

Men i forbindelse med sagen ændrede kommune lokalplanen for de 15 matrikler, der ligger på Jens Bærentsvej, så de nu må bruge "beklædning i træets naturlige farve" og også "tagmateriale i sort eller gråt tagpap". Den nye lokalplan blev godkendt af Teknik- og Miljøudvalget 14. maj 2018. På det tidspunkt stod huset på Jens Bærentsvej 12 så godt som færdigbygget med mørke cedertræs-facader og sort tagpap. Jens Christian Golding deltog som formand i mødet og erklærede sig denne gang ikke inhabil i sagen med den begrundelse, at det ikke var en sag om opførelsen af ét bestemt hus, men en sag om vedtagelse af en ny lokalplan for et helt område. Kai Møller og hans hustru Anne Marie Møller klagede sammen med tre andre naboer igen over kommunens nye plan for området. Teknik- og Miljøudvalget svarede 14. august 2018, at "klagerne ikke giver anledning til ændringer i lokalplanforslaget", hvorefter kommunen endeligt vedtog den nye Lokalplan "19-018" på sit møde 30. august 2018.

Men Kai Møller er stadig utilfreds med den nye lokalplan. Han mener, at Jens Christian Golding har haft egen vinding for øje, da byggeriet blev fortsat, efter at lokalplanen i 2017 blev underkendt af Planklagenævnet. Kai Møller klagede derefter igen til Planklagenævnet over den nye lokalplan. Men 26. juli 2019 traf nævnet beslutning om ikke at give Kai Møller medhold i sagen. Kai Møller havde derfor ikke anden mulighed end at gå til retten. Og rettens dom, som faldt i tirsdags, gik ham imod. Retten lagde i sin afgørelse til grund, at "det er helt lovligt, at en kommune vælger at lempe rammerne i en lokalplan."

Angående formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Jens Christian Goldings, inhabilitet vurderede retten, at "der ikke er grundlag for at antage, at udvalgsformanden har været inhabil i beslutningen om at vedtage den nye lokalplan. Retten lagde samtidig vægt på, "at lokalplanen blev vedtaget enstemmigt i kommunalbestyrelsen," og "at planen omfatter et helt område og ikke kun en enkelt ejendom." Tilbage står Kai Møller efter fire års kamp med en regning på 25.000 kroner i sagsomkostninger til kommunen. "- Hvor fanden er retssikkerheden henne, hvis man bare kan give en ulovlig byggetilladelse, og når der bliver klaget, så efterfølgende bare lave en ny lokalplan. - Jeg tænker, at de har gjort det for at redde deres egen røv. Hvis ikke de fik den plan igennem, så kunne de jo risikere en erstatningssag", siger Kai Møller i dag til pressen. "- Det er ikke sikkert, at sagen slutter her," siger Kai Møller. "- Min advokat og jeg vil drøfte, hvad vi nu skal gøre. Men det er ikke sikkert, jeg magter mere med den her kommune!" slutter Kai Møller.

KanalBlokhus.dk har tidligere behandlet sagen, bl.a. i artikler
16/8 2017, 7/11 2017, 7/12 2017,12/1 2018 og 8/3 2018.Læs Mere


Border square

Sushimania kommer til Blokhus

Nathalie Ina Kühl, direktør for Sushimania Nordjylland, indtager lokalet ud mod Strandvejen 8, der senest har rummet familierestauranten Rodeo. Fotomontage: © Peter Wendelboe.

Nu får Blokhus også en sushi-restaurant. Som Netavisen kanalblokhus.dk kunne meddele allerede 29. marts 2021, rykker der en sushibar ind i halvdelen af lokalerne på Strandvejen 8, der tidligere husede restaurant Rodeo.

Steinthor Arnasen fra Island, der sidste år overtog lokalet med det formål at lave en familierestaurant, har nu opgivet og overladt lejemålet til kæden Sushimania, der åbner forretning med take away allerede sidst i april måned 2021. "- Vi har i nogle år fulgt udviklingen i Blokhus, og vi kan se, at her er en stor udvikling. Derfor er det på tide, at vi åbner her," fortæller Nathalie Ina Kühl, adm. direktør for Sushimania i Nordjylland. Sushimania er nu gået i gang med at søge efter personale til butikken, der vil holde åbent halvdelen af året. "- Vi forventer at få så travlt, at vi får brug for to kokke samt 2-3 ansatte i butikken ad gangen," siger Nathalie Ina Kühl.

Nathalie Ina Kühl er datter af kulturskribenten, forfatteren, komponisten og iværksætteren Evanthore Vestergaard. Hendes mor er kunstneren Christina Kühl. Hun rejste til Berlin som 21-årig for at studere latin på Humboldt universitetet, hvor også Søren Kierkegaard gik i 1841-1842. Hun er medejer af en række firmaer, blandt andet Plant ApS, der arbejder med plantebaserede fødevarer og Plusquamperfektum ApS (et udtryk fra den latinske formlære om verbers bøjning).

Sushimania er landsækkende, men den første butik åbnede i Reberbansgade i Aalborg i 2009. Siden er det gået stærkt. I dag er der Sushimania-restauranter i Aalborg Reberbansgade, Aalborg Storcenter, Aalborg Østerbro, Aarhus Bruuns Galleri, Aarhus Guldsmedgade, Aarhus Viby, Esbjerg, Herning Centret, Herning City, Hjørring, Holbæk, Holstebro, Kolding, Nørresundby, Odense, Randers Storcenter, Risskov, Silkeborg, Skanderborg, Skive og Viborg.Læs Mere


Border square

Nyt signalkryds på vej i Hune

Mandag den 5. april gik Jammerbugt Kommune i gang med at ombygge krydset Hunetorpvej-Kirkevej/ Vesterhavsvej i Hune til et signalreguleret kryds. Foto: © Peter Wendelboe.

Årsagen til ombygningen er primært, at krydset i flere år har haft problemer med at afvikle trafikken fra Hunetorpvej, og at det har været svært for fodgængere at krydse Vesterhavsvej. Problemerne er sæsonprægede og opstår særligt i forbindelse med, at der er strandvejr eller arrangementer i Blokhus, da det især er venstresvingende fra Hunetorpvej, der skaber kø.

Det forventes, at et signalanlæg i krydset vil kunne afhjælpe problemet, og derfor er denne løsning, blandt andre alternativer, blevet vurderet mest fordelagtig.

Anlægsarbejdet forventes afsluttet omkring 1. juni 2021. I anlægsperioden kan der ske midlertidige omlægninger af trafikken og en forringet fremkommelighed på Vesterhavsvej, Hunetorpvej og Kirkevej. I perioder vil der ligeledes være forbud mod lastbiltrafik fra Vesterhavsvej til Hunetorpvej.
 

Læs Mere


Border square

Skred i planerne om kystsikring af sømærket

Taskforcegruppen, som arbejder på en løsning for kystsikring af Blokhus sømærke, vil nu have belyst to forskellige projekter. Således så der ud ved Blokhus sømærke efter stormen den 22. novenber 2020. Foto: © Leif Poulsen.

"- Det gælder både økonomien og ikke mindst virkningen, og desuden, om der overhovedet kan gives tilladelse fra relevante myndigheder," siger borgmester Mogens Chr. Gade, som netop har deltaget i et digitalt møde med repræsentanter fra Blokhus, Kystdirektoratet og forvaltningen.

"- Det er virkningen ved at sætte pil i sandet, der nu skal undersøges nærmere. Kommunen har myndigheden til selv at kunne beslutte, om det skal ske, såfremt Kystdirektoratet kan anbefale det, og det synes nu at være tilfældet," siger Mogens Chr. Gade.

Den anden løsning er anlæg af faste stier af materiale i klitterne for at aflaste dem.

"- Men det er et spørgsmål om vi må anlægge sådanne permanente stier," siger Mogens Chr. Gade.

Taskforcegruppen skal mødes igen ultimo april eller primo maj.

Læs Mere


Border square

Nyt signalkryds på vej i Hune

Mandag den 5. april gik Jammerbugt Kommune i gang med at ombygge krydset Hunetorpvej-Kirkevej/ Vesterhavsvej i Hune til et signalreguleret kryds. Foto: © Peter Wendelboe.

Årsagen til ombygningen er primært, at krydset i flere år har haft problemer med at afvikle trafikken fra Hunetorpvej, og at det har været svært for fodgængere at krydse Vesterhavsvej. Problemerne er sæsonprægede og opstår særligt i forbindelse med, at der er strandvejr eller arrangementer i Blokhus, da det især er venstresvingende fra Hunetorpvej, der skaber kø.

Det forventes, at et signalanlæg i krydset vil kunne afhjælpe problemet, og derfor er denne løsning, blandt andre alternativer, blevet vurderet mest fordelagtig.

Anlægsarbejdet forventes afsluttet omkring 1. juni 2021. I anlægsperioden kan der ske midlertidige omlægninger af trafikken og en forringet fremkommelighed på Vesterhavsvej, Hunetorpvej og Kirkevej. I perioder vil der ligeledes være forbud mod lastbiltrafik fra Vesterhavsvej til Hunetorpvej.
 

Læs Mere


Borgmesteren klippede den gyldne snor over


Lagt på nettet 10/4 2021 kl. 11:55 #1617284033
Tryk på bilen for se videoen. © Peter Wendelboe.

"- Det er fire år siden, vi begyndte at tænke på, at vi skulle til Vestkysten, og siden vi nåede frem til, at det skulle være i Blokhus, har vi fra dag ét kun mødt stor velvilje, 1000 tak," sagde juvelér Jan Jørgensen skærtorsdag klokken 11 ved åbningen af sit nye arbejdende værksted på Springvandstorvet.


Foto: © Peter Wendelboe.

Han takkede ejerne af bygningen, familien Johansen, fra firmaet Pajo-Bolte, der har gjort det muligt for Jan Jørgensen Jewelry at forfølge den nye vision og åbne forretning i Blokhus et par år tidligere end forventet.

"- Familien Johansen har stillet bygningen til rådighed på en måde, så vi har kunnet gennemføre dette projekt i en afslappet stil," sagde Jan Jørgensen. Han rettede også en særlig tak til sit personale – og dets familie – for indsatsen særligt de seneste travle uger. "- De sidste to måneder har det været på fuld kraft, og mere end fuld kraft de seneste to uger," sagde han.

Foto: © Peter Wendelboe.

Derefter holdt formanden for Blokhusfonden, borgmester Mogens Chr. Gade, åbningstalen og klippede den gyldne snor over med en kæmpesaks, lånt til lejligheden af Museum for Papirkunst i Hune. Han var glad for, at landets første åbne guldsmedeværksted nu bliver placeret i Blokhus.

"- Det er et helt nyt koncept med formidling af håndværket i fokus og en stor begivenhed ikke alene for Blokhus og Hune, men for hele Jammerbugt," sagde borgmesteren og tilføjede, at netop levendegørelse af aktiviteter altid har været på ønskelisten hos Blokhusfonden.

Så åbnede Jan Jørgensen den store glasdør ud mod Springvandstorvet. "- Kom indenfor. I må se på det hele, og I må pille ved det hele. Det er 10 pct. butik, 90 pct. værksted og 100 pct. Vesterhav og Blokhus," sagde en glad Jan Jørgensen, da publikum begyndte at stimle ind.

På grund af corona-smittefaren var der kun plads til 25 gæster ad gangen i det store lokale, og i modsætning til alle andre steder blev der holdt elektronisk øje med antallet.


Foto: © Peter Wendelboe.

Et helt nyt apparat, udviklet efter idé af Jan Jørgensen, registrerede automatisk, hvor mange der gik ind eller ud ad døren, og på en skærm kunne man se, om der var adgang for den næste, hvor mange der var i lokalet, og hvor mange der yderligere havde adgang.


Foto: © Peter Wendelboe.

Indenfor kunne gæsterne bese de mange arbejdsborde til guldsmedene, en udstilling om Jan Jørgensens virksomheds udvikling fra 1990 til i dag ...

Foto: © Peter Wendelboe.

... og det pompøse pengeskab angiveligt fra "gode gamle Franz Jäger i Berlin".
 

Læs Mere


Ældre artikler kan findes i topmenuen.

REDAKTION:
Peter Wendelboe
Mail: peter@wendelboe.dk
Svalesvinget 2, 9492 Blokhus,
Telefon: 98249480
SMS/Mob. 40208801.

Kanal Blokhus bringer ikke betalte annoncer, men vi optager gratis alle gode lokale historier og nyheder.

Kontakt venligst redaktionen.


© copyright Peter Wendelboe 1995 - 2021
-->