Der er i øjeblikket online på denne side.        Samlet besøg: 2581 i dag, SØNDAG 24.09.2023

Tips, fotos og nyheder kan altid sendes til
redaktion@kanalblokhus.dk eller SMS: 40208801
17° C
lørdag 23. september klokken 08:10.

Voldsom brand mellem Kaas og Moseby


Lagt på nettet 22/9 2023 kl. 22:09 #1695413369

Der er lige nu heftig aktivitet ved en landejendom på Pilevej Nord fra Moseby, hvor der er udbrudt en større brand.

Der er tale om en fuldstændig overtændt bygning, hvor ilden har risiko for at sprede sig til et parti gasflasker.

Nordjyllands Beredskab er allerede til stede fra Station Pandrup, og der er kaldt på ekstra forstærkninger fra blandt andet Aabybro.

Politi og beredskab har i et stykke tid stået ca. 500 meter fra branden på grund af eksplotionsfare. Dermed har brandvæsenet ikke været ved at slukke den voldsomme brand.

Men nu klokken 22 gør beredskabet sig klar til at rykke tæt på bygningen og forsøge at slukke branden.

Politiet har evakueret 5 nabogårde på grund af eksplotionsfaren.

Alle rådes til at blive væk fra området.

- Brandvæsen og politi arbejder på stedet og ingen er tilskadekommet. Vi henstiller alle borgere om at gå væk fra stedet, skriver politiet på det sociale medie X.
__________________________

Opdateret kl. 22:44
Faren for gaseksplosioner i forbindelse med branden på en erhvervsejendom på Pilevej mellem Pandrup, Kaas og Moseby er nu ikke længere til stede.

Det oplyser Nordjyllands Politi fredag aften kl. 22.15 på det sociale medie X.

- Brandvæsnet har nu styr på gasflaskerne på stedet og er i gang med at bekæmpe branden, oplyser politiet.
 

Læs Mere

Borgerservice i Pandrup lukker til nytår


Lagt på nettet 21/9 2023 kl. 22:22 #1695327734

Borgerservicecentrene i Pandrup og Brovst lukker med årets udgang.

Samtidig indføres der obligatorisk tidsbestilling allerede fra 1. november 2023.

Med ændringen skal du reservere en tid til Borgerservice og undgår dermed unødvendig ventetid ved fremmøde.

I dag er der mange ledige tider i Borgerservice, så det forventes, at det vil være uproblematisk at få en tid efter indførelsen af obligatorisk tidsbestilling. Som det ser ud nu, vil det være muligt at få en tid samme dag, hvis der er behov for det. Borgerservice vil løbende følge udviklingen og justere antal af tider.

Tidligere har det været muligt både at bestille tid og møde op uden tidsbestilling, hvilket har ført til længere ventetid for dem, der ikke havde bestilt tid. Med den nye obligatoriske tidsbestilling vil ventetiden blive minimeret, da du vil blive betjent på det reserverede tidspunkt, så du hurtigt kan få færdiggjort dit ærinde i Borgerservice.

”- En særlig fordel ved denne ændring er, at ældre medborgere ikke længere behøver at bekymre sig om ventetid og planlægning af transport til og fra Borgerservice. Med tidsbestilling kan de nemlig reservere deres tid og bestille transport i forhold til ekspeditionstiden, sådan at de ikke skal sidde og vente unødigt, efter deres ærinde er overstået”, fortæller teamleder Lone Sørensen. ”En anden fordel er, at vi kan sikre, at vi har de rette ressourcer ved skranken, så vi kan nedbringe sagsbehandlingstiden”.

Fremadrettet kan du få hjælp i Borgerservicecentret i Aabybro, som vil have åbningstider som hidtil (Mandag til onsdag: 10.00-14.00, torsdag: 10.00-17.00 og fredag: 10.00-12.00).

Derudover vil der være åbningstid i Fjerritslev hver mandag fra kl. 10-17. Denne ændring suppleres af obligatorisk tidsbestilling for at sikre, at der ikke opstår lang ventetid.

Der er dog stadig hjælp til de borgere, der ikke selv er i stand til at benytte tidsbestilling.

Det gøres ved at kontakte Den Digitale Hotline på tlf. 7020 0000.

Den Digitale Hotline er en del af et samarbejde mellem kommunerne, som Jammerbugt Kommune er medlem af. Her kan de svare på mange af de spørgsmål, som borgerne har, og de kan yderligere hjælpe med tidsbestilling.

Hvis du har et akut problem og der ikke er ledige tider, så ringer du til 7257 7777 (Jammerbugt Kommune). Her vil du blive bedt om at fortælle om baggrunden for dit akutte behov, og vil – efter en konkret, individuel vurdering - få tildelt en akuttid.
 

Læs Mere

23 af 27 kommunalbestyrelses-medlemmer stemte for budgettet


Lagt på nettet 21/9 2023 kl. 22:07 #1695326841

En milepæl er nået i budgetlægningen for 2024 i Jammerbugt Kommune.

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune besluttede torsdag aften at sende budgettet for det kommende år, 2024, til andenbehandling, hvor det skal godkendes endeligt. Budgettet prioriterer de store serviceområder.

8. september blev der indgået budgetforlig i Jammerbugt Kommune mellem Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne og Dansk Folkeparti – 23 af de 27 medlemmer i kommunens kommunalbestyrelse.

Nu har budgettet været behandlet første gang i Kommunalbestyrelsen, og det er således blevet formelt vedtaget at gå videre med budgettet til en andenbehandling.
Prioritering af børn, ældre, handicapområdet og beskæftigelsesindsatser

”- Oversendelsen af budgettet til andenbehandling er en afgørende milepæl i vores forpligtelse til at sikre, at vores kommune fortsat er i økonomisk balance, og vi fortsat leverer den bedst mulige service til borgerne. Det har været en svær opgave i en økonomisk svær tid for kommunerne, men vi er lykkes med at prioritere de store serviceområder; børn, ældre, handicapområdet og beskæftigelse, selvom det også har været nødvendigt at træffe nogle svære beslutninger, både i løbet af 2023 og i det kommende års budget”, udtaler Borgmester Mogens Christen Gade om kommunens budget for 2024.

Nogle af hovedpunkterne i budgettet er:
- Der tilføres 3,8 mio. kr. til folkeskolerne
- Der afsættes 50.000 kr. til svømmeundervisning på kommunens fire friskoler
- Der tegnes et Solsikkemedlemskab, hvor kommunen får værktøjer til at kvalificere medarbejdere til arbejdet med usynligt handicap, herunder brug af solsikkesnoren
- Der investeres 16 mio. kr. i det specialiserede børneområde, f.eks. indsatser i forbindelse med skolefravær, tilknytning til PPR m.v.
- Der er fokus på beskæftigelsesrettede indsatser, f.eks. rekruttering af arbejdskraft i ældreplejen, på rengøringsområdet osv. og tilførsel af midler til stigende udgifter til seniorpension, førtidspension, sygedagpenge og jobafklaring
- Rengøringsfrekvensen på senior- og handicapområdet fortsætter hver 14. dag
- Der oprettes en pulje på 300.000 kr. til at mindske ensomhed blandt ældre
- Der tildeles 12 mio. kr. til det specialiserede voksenområde til udsatte voksne, voksne med handicap og voksne med psykiske lidelser
- Der skal fortsat være fokus på bosætning og på at tiltrække borgere til kommunen
- Gadelamperne udskiftes til LED-belysning

Andenbehandlingen og den endelige vedtagelse af budgettet for 2024 finder sted ved kommunalbestyrelsesmødet 15. oktober 2023.

Overdragelse af affaldsydelser til Nordværk I/S
Fremover skal Nordværk I/S stå for al affaldshåndtering i Jammerbugt Kommune. Det sker som følge af national lovgivning og i samarbejde med de øvrige ejerkommuner bag affaldsselskabet.

Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune har besluttet – sammen med de øvrige ejerkommuner – at overdrage leveringen af affaldsydelser i kommunen til Nordværk I/S.

Det sker, fordi der nationalt er indgået en politisk aftale med et krav om, at kommunernes levering af affaldsydelser skal placeres i kommunalt ejede selskaber.

Det betyder, at det fra 1. januar 2024 er Nordværk I/S, der står for affaldsdriften i Jammerbugt Kommune. Dermed overtager selskabet driften omkring indsamling af mad- og restaffald, genbrugsordning, genbrugspladser og glaskuber. Jammerbugt Kommune vil fortsat have visse opgaver forbundet med affaldshåndteringen, f.eks. fastsættelse af affaldsgebyrer.

Det er vurderingen, at en samling af al affaldshåndtering i Nordværk I/S giver en større faglighed end det niveau, mindre kommuner kan præstere hver for sig.

”- Det giver også nogle klare fordele i forhold til f.eks. effektivitet og stordrift, udbud og indkøb. At Jammerbugt Kommune har besluttet at vedkende os samarbejdet med Nordværk yderligere, og at al affaldshåndtering således overdrages til dem, vurderes at skabe det højeste faglige niveau og bedste og billigste drift til gavn for klimaet, miljøet og borgerne”, forklarer Borgmester Mogens Christen Gade om Kommunalbestyrelsens beslutning.

Om Nordværk-samarbejdet
Nordværk I/S er en fusion af det daværende RenoNord og AVV. Nordværk I/S er ejet af Hjørring, Brønderslev, Aalborg, Rebild, Mariagerfjord og Jammerbugt Kommuner. Selskabet har over 220 medarbejdere, der håndterer over 400.000 tons affald om året.

Kommunerne indgår i et samarbejde om Nordværk I/S, men har stadig mulighed for hver især at beslutte, hvilket serviceniveau de ønsker, og hvor mange ydelser den enkelte kommune overdrager til Nordværk I/S.

Nordværk I/S har en vision om at være førende på fremtidens marked for ressourceudnyttelse og affaldshåndtering, og at driften skal være kendetegnet ved effektivitet, partnerskaber og grøn omstilling.

Senioraftale skal motivere seniorer til at blive på arbejdsmarkedet
I mange kommuner er der mangel på social- og sundhedspersonale. Dét skal muligheden for at indgå en særlig senioraftale dæmme op for i Jammerbugt Kommune.

Jammerbugt Kommune har besluttet at implementere et nyt seniorpolitisk tiltag i form af en senioraftale kaldet ”80-90-100”. Tiltaget handler om at sikre Jammerbugt Kommune som en attraktiv arbejdsplads gennem hele arbejdslivet – og imødekomme den mangel på arbejdskraft, der gør sig gældende på nogle områder.

Initiativet er i første omgang gældende for social- og sundhedspersonale, som således kan indgå denne nye senioraftale.

Titlen "80-90-100" henviser til de tre centrale elementer i aftalen:
1. 80% arbejdstid. Når seniorer når en bestemt alder, typisk 60-62 år, har de med aftalen mulighed for at reducere deres arbejdstid til 80% af en fuld arbejdsuge.
2. 90% løn. Selvom seniorerne arbejder 80% af deres tid, vil de få udbetalt 90% af deres løn for en fuld arbejdsuge.
3. 100% pension. Mens de arbejder på 80% tid og modtager 90% af deres løn, får seniorerne fortsat 100% pensionsbidrag.
Formålet med senioraftalen er at give seniorer mulighed for en mere fleksibel overgang fra fuldtidsbeskæftigelse til pensionisttilværelsen.

Aftalen skal bidrage til at reducere det arbejdspres, som nogle seniorer kan opleve – og samtidig motivere dem til at blive længere på arbejdsmarkedet. Aftalen giver også kommunen mulighed for at beholde de ældre medarbejdere, som besidder værdifuld erfaring og viden, i længere tid.
 

Læs Mere

Jetsmark Idrætscenter har ansat en køkkenleder


Lagt på nettet 20/9 2023 kl. 10:45 #1695199526

Onsdag 1. november starter Thomas Kristiansen som køkkenleder i Jetsmark Idrætscenter. Ambitionerne fra bestyrelsen, ledelsen og lokalsamfundet er store, men Thomas har allerede en klar vision for køkkenet, som han har fået ansvaret for.

Den kommende café skal have åbningstider der er idrætsvenlige, altså når der er flest mennesker i centret. Maden skal være varieret og passe til såvel store som små – og så skal det serveres med godt humør og smage godt, forklarer Thomas Kristiansen, der er ny køkkenleder i Jetsmark Idrætscenter.

Han glæder sig rigtig meget til at lære centret og kollegerne at kende, og så skal køkkenet lige bygges færdigt inden han rigtigt kan tage fat. Køkkenet er klar til brug 20. november, hvorefter der skal tilpasses med maskiner, menu og personale.

"- De første uger går med mange møder, hvor jeg skal lære kollegaerne at kende og komme ind i de systemer, der er, og så skal jeg lære alle foreningerne at kende," siger Thomas Kristiansen.

Han kommer fra en stilling som kok på Hotel Fårup og har tidligere arbejdet en del år på Caféministeriet i Aalborg.

Et ansættelsesudvalg bestående af direktør, John Nielsen, samt formand og næstformand for bestyrelsen, har vurderet de mange ansøgere og er yderst tilfredse med ansættelsen. Der var i alt 17 ansøgere, hvorfra Thomas Kristiansen blev valgt.

Det bliver spændende at følge processen, hvor Thomas skal have det øvrige personale ansat løbende, samt have profilen for centrets køkken på plads. Det sker i samarbejde med centrets foreninger, som får mulighed for at komme med deres ønsker til den fremtidige drift, som honorerer det mangfoldige foreningslivs behov og styrker fællesskabet i foreningerne.

"- Thomas ansættes i en lederstilling i centrets café, som fremadrettet har store forventninger til at lave det foretrukne spisested for husets mange brugere og lokalbefolkningen i alle aldre, mad til overnattende gæster, kurser, udvidet åbningstider, konfirmationer og meget mere – huset kommer til at rumme mange faciliteter, som gør stedet attraktivt i forhold til stævner, træningslejre, konferencer og fester," fortæller John Nielsen, som er direktør i Jetsmark Idrætscenter.

Han glæder sig til det færdige center står klar og byde velkommen i Caféen og alle de øvrige faciliteter i Jetsmark Idrætscenter. Han håber, mange vil gæste den nye café, når dørene åbnes i december. Det bliver sikkert med et mindre udvalg året ud, så de virkelig kan give den gas til åbningsfest i januar 2024!
 

Læs Mere

Uregelmæssig vandforsyning tirsdag


Lagt på nettet 19/9 2023 kl. 10:06 #1695111586

Tirsdag den 19. september vil der forekomme uregelmæssig vandforsyning i Plantagen, Peter Andersens vej og Riberhusvej i tidsrummet kl 10,00 til 13,00

Blokhus Vandværk beklager denne ulempe, men der skal lukkes af for udskiftning af ventiler. 

Læs Mere

Origami på Museum for Papirkunst


Lagt på nettet 18/9 2023 kl. 16:39 #1695047995

11 kunstnere fra 6 lande udstiller origami på museum for papirkunst i perioden 1. oktober 2023 til 29. september 2024.

Udstillingen "Hands on Origami" åbner dørene for en verden af foldekunst, der er ukendt for mange.

Udstillingen viser, hvordan origamien peger ind i fremtiden, og slår fast, at kunsten og menneskets kreativitet kan forandre os og vores omverden – Kunst, Videnskab og Kreativitet forenes i origami.
 

Læs Mere

Zombier søges


Lagt på nettet 18/9 2023 kl. 13:01 #1695034863

Zombier søges, når Erhvervsforeningen Destination Blokhus og PGU Runners igen i år byder velkommen til en nervepirrende aften i skoven, torsdag den 19. oktober som en del af Blokhus Efterårsfestival.

For at deltage som zombie skal man være over 18 år og komme udklædt. Kontakt Jannie på 41 91 39 74 for mere information.

Ved mørkets frembrud omdannes Blokhus Klitplantage til noget, der næsten kunne være en scene fra The Walking Dead. Sværme af zombier vil denne aften jage alle varmblodede, der modigt begiver sig ud på en ca. 2,5 km lang rute i skoven.

Inden man bevæger sig ud på ruten, udstyres hver deltager med 3 liv (stofhaler), som ægte sultne zombier vil forsøge at stjæle. De tre liv skal sættes fast i bukselivet, så det anbefales, at man ikke har en lang jakke eller andet, der besværliggør dette.

Antallet af deltagere nærmest eksploderede sidste år. Derfor har arrangørerne i år valgt at sætte et deltagerloft på 1.000 personer for at sikre, at alle deltagere får en god oplevelse, og at der er præmier nok til alle.

Booking er derfor obligatorisk og kan gøres på https://pgufinans.nemtilmeld.dk/1.Det koster kr. 50,-pr. person at deltage.

Løbet starter kl. 17.00, og de sidste sendes ud på ruten kl. 19.30. Arrangørerne anbefaler, at familier med mindre børn deltager først på aftenen, inden det bliver alt for mørkt. Jo mørkere det bliver, jo mere skræmmende kan ruten virke. Da Zombie Run kan være lidt uhyggeligt, anbefales det også, at børn altid løber sammen med voksne, og det frabedes at medbringe hunde.Alle de modige løbere, som "overlever" Zombie Run, med mindst 1 liv tilbage ved målstregen, modtager et sejt diplom som mindre præmie.

For dem, der ønsker at tage deres Zombie Fun Run-oplevelse til et nyt, skræmmende niveau, kan der i år downloades en lydfil med seje og realistiske lydeffekter, der vil få hjertet til at banke hurtigere, og sanserne til at være på vagt.

Lydfilen er designet af en professionel lydmand, specielt tilpasset ruten i Blokhus Klitplantage. Når man booker, vil der være et link til lydfilen, som kan downloades på mobilen og afspilles igennem deltagernes egne høretelefoner.
 

Læs Mere

Natasja og Victor bliver prinsens gæster fra Jammerbugt


Lagt på nettet 14/9 2023 kl. 11:49 #1694684940

Foto: © Jammerbugt Kommune.

Når H.K.H. Prins Christian inviterer til sin 18-års fødselsdag den 15. oktober 2023, har han også inviteret et udvalg af 18-årige fra hver af Danmarks 98 kommuner med til festen på Christiansborg.

Tirsdag blev Victor Lund Andersen fra Fjerritslev og Natasja Joan Pilgaard fra Halvrimmen udvalgt som de to unge, der skal deltage fra Jammerbugt Kommune.

Natasja Joan Pilgaard fra Halvrimmen er studerende på SOSU Nord i Brovst og vil gerne være handicaphjælper. En stor del af fritiden går med at passe, pleje og ride islænderheste.

Victor Lund Andersen fra Fjerritslev går på Fjerritslev Gymnasium og vil gerne være arkitekt. I sin fritid arbejder han på Fjerritslev Kro og passer plejebørn. Han har også i mange år været aktiv som både udøver og træner indenfor springgymnastik.

Begge repræsenterer de mangfoldigheden af unge i Jammerbugt Kommune, og det har været medvirkende til, at de nu er blevet udvalgt til at repræsentere kommunen ved fødselsdagen.

Udvælgelsen er foretaget af en gruppe bestående af repræsentanter fra Børne- og Familieudvalget, Børne- og Familieforvaltningen samt Skole- og Dagtilbudsafdelingen efter gennemgangen af de 25 ansøgninger, som Jammerbugt Kommune modtog, da kommunens 18-årige blev opfordret til at lægge billet ind på fødselsdagsfesten under overskriften "Mangfoldigheden blandt de unge i Jammerbugt Kommune".


Foto: © Jammerbugt Kommune.

Tirsdag blev de to unge så overrasket af formand og næstformand for Børn- og Familieudvalget, Susanne Møller Jensen og Ulla Flintholm, midt i henholdsvis en psykologitime på Fjerritslev Gymnasium og en sygedag derhjemme.


Foto: © Jammerbugt Kommune.

I går var de inviteret en tur på rådhuset i Aabybro for at trykke hænder med borgmester Mogens Christen Gade og modtage en Jammerbugt pin.

Selv glæder de to sig til festen på Christiansborg. Forventningen er, at det bliver en oplevelse for livet, og målet er selvfølgelig at få en god snak med fødselaren.
 

Læs Mere

I morgen åbner nyt springcenter i Jetsmark


Lagt på nettet 14/9 2023 kl. 09:18 #1694686719

Foto: © PGU

15. september 2023 åbnerJetsmark Idrætscenter dørene til
et nybygget springcenter, oplyser PGU Gymnastik i en pressemeddelelse.

Det bliver en ny hal med springgrave, pommes frites grav, fast tracks, gulvtrampoliner og meget mere.

Det hele designet til springgymnaster i alle aldre af PGU-gymnaster, som har været passioneret i mange år.


Foto: © PGU

Den 900 m2 store hal har facade mod vest og Bredgade, så man vil kunne se aktiviteterne lyse op i vintermånederne, når man kører forbi, da der er glasfacade. Den nyanlagte cykelsti snor sig langs facaden, så man bliver ”budt indenfor”, når man går tur eller cykler forbi.

Den transparente facilitet har været målet hele tiden – det skulle være let og lækkert at se på. Man må erkende, at det virkelig er lykkdes arkitekterne at ramme plet!

På 1. salen er der lavet en ny multisal over lidt under halvdelen af springcentrets længde, hvor motorikredskaber og rekvisitter vil have sin plads. En mindre sal, hvor dans, lege og mange andre tiltag vil blive aktuelle.


Foto: © PGU

PGU Gymnastik lejer timer i stribevis i Springcenteret og sæsonen starter i gymnastikforeningen mandag 18. september.

"- Vi har fået mange nye instruktører og hold i år. Interessen for det nye Springcenter er virkelig stor. Instruktører, ledere og gymnaster har ventet på denne åbning i spænding meget, meget længe.
Det bliver et kæmpe løft til gymnastikken i området," fortæller Inger Kristensen, PGU Gymnastik.

I mange år har instruktører, hjælpeinstruktører, spirer og gymnaster slæbt de tunge redskaber, baner og rekvisitter frem og tilbage. Nu ser vi frem til en langt større tilgængelighed, da det meste vil komme til at stå fremme i det nye springcenter.

Vi tager forskud på glæderne fredag 15. september kl. 16-18, hvor nuværende og tidligere gymnaster er inviteret til at springe i det nye springcenter. Instruktører står klar til at tage imod og det bliver dejligt at være de første til at prøve det hele af.

Alle andre er velkomne til uformel åbning af Springcenteret, hvor Jetsmark Idrætscenter byder på kaffe og lidt sødt. Kom og se den flotte nye Klinik for Fysioterapi Pandrup, samt PGU Fitness, som begge har åben for alle, der har lyst til at få et kig ind i alt det nye, slutter pressemeddelelsen.
 

Læs Mere

Kulturugen i Jammerbugt Kommune nærmer sig


Lagt på nettet 12/9 2023 kl. 10:47 #1694508459

I uge 40 går det igen løs ved den årlige kulturuge i Jammerbugt Kommune. Ugen skydes i gang lørdag i uge 39 og herefter følger der en uge med massevis af kulturelle arrangementer rundt om i kommunen.
Jammerbugt Kommune slår dørene op til årets kulturuge lørdag 30. september i Kultur- & Erhvervscenter Jammerbugt.

Der er åbningskoncert med Kristian Lilholt Duo. Inden koncerten er der fernisering ved Malerklubben Regnbuen og åbningstale med formand for Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Helle Bak Andreasen.

Efter det officielle startskud er lydt lørdag, er der en lang række kulturelle events på tapetet. Der er koncerter, børnearrangementer, udstillinger, fællessang og foredrag.

Alle ugens arrangementer kan ses på kulturblad.dk

Opera, fællessang og salonmusik
Formand for Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget Helle Bak Andreasen, fortæller, at der i Jammerbugt Kommune er mange aktive spillesteder, der fokuserer på rytmisk musik – og det er de fantastisk gode til.

”- Så i år har vi valgt, at ugen skal byde på opera, fællessang og salonmusik, og det har de frivillige lokale kulturaktører heldigvis taget rigtig godt imod. Vi ønsker med dette års kulturuge, endnu en gang, at give kvalitetskultur til borgere i alle dele af Jammerbugt Kommune. Og så er det også væsentligt, at vi kan præsentere noget anderledes, som måske ikke er dét, der oftest er tilgængeligt”, lyder det fra formanden.

Ugen byder også på en koncert med Nordkraft Bigband på Tranum Strandgård. Her kan forventes en intensiv og fantastisk oplevelse i de smukke lokaler.

Noget for børnene
Og selvfølgelig er der også sørget for noget til børnene. I år med musikteaterforestillinger med bl.a. ’Beat & Brøl’ og Bilband.
Næstformanden for Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget, Kiki Bach, glæder sig over, at Kulturugen præsenterer kultur for alle aldre – og at børnene også i 2023 er i fokus.

”- For os er det vigtigt, at børn, allerede fra de er helt små, præsenteres for kunst og kultur, da det giver dem skønne oplevelser og er med til at danne dem, og forhåbentlig kan de også senere i livet få oplevelser gennem kunst og kultur”, siger Kiki Bach.

Foredrag og kunst
Foruden musik til børn og voksne byder ugen på foredrag om bl.a. husmødre, naturvilde historier og kunst.

Der er derudover mange kunstarrangementer på programmet, og 30 kunstnere er desuen gået sammen om ’Åbne Atelierdøre’ lørdag 30. september og søndag 1. oktober. Her kan publikum komme helt tæt på kunstnerne, se på kunsten og høre om den. Mere information om dette kan også findes på kulturblad.dk

Kulturprisen 2023 uddeles
Ugen afsluttes på festlig vis med uddeling af årets Kulturpris på Tranum Strandgård søndag 8. oktober kl. 14. Alle er velkomne.

Fakta
• Det er tredje gang, Kulturugen i Jammerbugt Kommune afholdes
• Kulturugen er iværksat for at give borgerne gode, spændende og lærerige kunst- og kulturoplevelser
• Kulturugen laves i samarbejde med kulturelle ildsjæle og institutioner
• I år er der 40 arrangementer og 30 åbne atelierdøre
• Se hele programmet for Kulturugen på kulturblad.dk
 

Læs Mere

Endelig vedtaget: ALDI i Hune bliver til REMA 1000


Lagt på nettet 11/9 2023 kl. 11:53 #1694425991

Det er nu besluttet at Aldi i Hune bliver overtaget af REMA 1000.

Alle medarbejdere er sendt i træning i andre butikker, og får tilbud om at fortsætte i REMA 1000.

Det vides dog ikke helt hvornår den nye REMA 1000 kan åbne. Men det forventes, at det bliver engang i løbet af foråret 2024.

Bygningerne i Hune skal først bygges om, og der er også nogle byggetilladelser, der skal på plads.

Det oplyser Michael Deleuran, regionschef for REMA 1000 forretningerne i Nordjylland.

Der er i øjeblikket 5 lokale fastansatte medarbejdere i Hune. De fortsætter sandsynligvis i REMA 1000 kæden, Men butikschefen selv fortsætter formentlig ikke i Hune, men istedet i Aalborg-området. 

REMA 1000 forretningerne har ikke butikschefer, men er istedet baseret på en franchisetager. 

 

Læs Mere

Naboer fortsætter kampen mod ny antennemast


Lagt på nettet 8/9 2023 kl. 11:48 #1694170102

En høj kran illustrerede mastens højde.
Foto: © Peter Wendelboe.


Fredag morgen modtog grundejerne omkring Kristinevej Plan- og Miljøafdelingens afgørelse vedrørende byggetilladelse til en 36 m høj rørmast.

8 naboer til det planlagte byggeri havde klaget over planerne, idet de mener, at deres grundes værdi ville blive stærkt forringet.

I Plan- og Miljøafdelingens afgørelse hedder det:

"- Plan- og Miljøafdelingen har d. 06-07-23 modtaget en ny byggeansøgning vedr. den 36 meter høje rørmast i forbindelse med etablering af ny sendestation på matr. Hune by. Hune, beliggende Kristinesvej.

Byggeansøgningen erstatter derfor den tidligere byggesag 02.34.02-P19-614-22.

Plan- og Miljøafdelingen har vurderet, at det ansøgte er i overensstemmelse med gældende Lokalplan 19-017, samt at der kan meddeles en byggetilladelse uden en ny forudgående høring, da der er tale om en anden placering på samme grund.

Afslaget begrundes med, at den tidligere byggesag allerede er blevet blev sendt til høring.

Hertil kom der en del indsigelser, som blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget på deres møde d. 30-01-23.

Beslutningen blev, at rørmasten skulle placeres på den vestlige side af bygningen, og ikke den østige, for at imødekomme utryghederne omkring afstanden til skel.

Denne afgørelse kan påklages jf. vedlagte klagevejledninger i byggetilladelsen.""- Det er jo trist at konstatere, at man nu har givet tilladelse til den der 36 meter høje mast," siger Mogens Sparre, der var talsmand for naboerne, til Netavisen kanalokhus.dk, og fortsætter:

" - Og den er placeret en meter fra skel indtil en matrikkel. Og der er mulighed for, at man må rejse en 36 meter høj mast på en grund på 7x10 meter. Og så skal den stå kun én meter fra skel og genere 8 omkringliggende matrikler.

Det bliver et "vartegn" med sådan en gittermast, der er det første, man ser på højre hånd, når man kører ind i Blokhus.

Og jeg forventer, at vi skal gå med sikkerhedshjelm i haverne, fordi der kan falde noget ned fra sådan en mast.

Og så er det slet ikke en optimal placering. Vi har nemlig fået lavet højdemålinger og andre undersøgelser om sagen.

For eksempel ville denne placering ikke gavne voldsomt meget mere nede på strammen end den løsning, vi har nu. Fordi så skulle den have været placeret tættere ved stranden.

Hvis den skulle dække nede ved stranden og dække området nede ved vandet, så skulle den jo have været placeret længere ude til siderne af byen, så den kunne stråle ind fra siderne.

Men når man placerer den helt heroppe ved Kristinevej, så vil den ikke give den store forskel nede på stranden.

Den eneste grund til at placere masten her er, at man i forvejen havde en bygning på adressen, " slutter Mogens Sparre.

Placeringen skal ikke i ny nabohøring, hedder det i afgørelsen. For der har allerede været én nabohøring, og der er kun ændret få detaljer siden.

" - Men der er stadigvæk klagemuligheder, og dem skal vi selvfølgelig udnytte alt det, vi kan. Men løbet nok kørt, desværre.

Så må vi jo i gang med privatsøgsmålene. For vores grunde bliver jo væsentligt forringet. Så må vi jo sagsøge Jammerbugt Kommune bagefter for at få erstatning på grund af masten. Og der er eksempler på, at der er givet erstatning, når man rejser sådanne master," lyder kommentaren fra Mogens Sparre.
 

Læs Mere

Per Kalstrup nomineret til årets ejerleder 𝟐𝟎𝟐𝟑


Lagt på nettet 7/9 2023 kl. 17:08 #1694099319

Per Kalstrup havde forleden dag besøg af Casper og Morten fra PwC Denmark, og Allan fra Nykredit, da han er blevet nomineret som årets ejerleder 2023!

Denne nominering sætter fokus på ejerledernes succes og deres kæmpe betydning for det danske erhvervsliv.

Stort tillykke til både Per og Tine Kalstrup samt Kalstrup Livsstilshus.
 

Læs Mere

Militært lager i tidligere elektronikfabrik


Lagt på nettet 7/9 2023 kl. 14:19 #1694089161

Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsens uniformer skal i fremtiden opbevares i den store lagerbygning, som står tom med 12.500 kvadratmeter langs hovedvejen ved Pandrup.

Bygningen blev oprindeligt benyttet af Flextronics, som producerede mobiltelefoner.

Flextronics måtte lukke i 2004 og siden har bygningen stået Tom eller i kortere perioder været anvendt til forskellige formål.

Senest har Normal benyttet sig af lagerfaciliteterne indtil for ganske nyligt.

Nu bliver det Forsvarets tur. De har nemlig været på udkig efter lokaler, hvor de kan opbevare mundering fra det nye fælles nordiske uniformsystem, Nordic Combat Uniform.

Som følge af et projekt i det nordiske forsvarssamarbejde skal Forsvarets personel nemlig fremover være iklædt uniformer med samme design som styrkerne i resten af norden, mens landene beholder deres eget camouflagemønster på de ydre lag.

Med det skulle Forsvaret gerne få en beklædning, der kan måle sig med det bedste fritidstøj.

I løbet af 2024 kommer 11 medarbejdere til at passe på 12.000 uniformer på det 12.500 kvadratmeter store areal.

Det bliver en kombination af militært og civilt personale.

Af sikkerhedsmæssige grunde bliver hele området indhegnet, og der kommer naturligvis også ekstra overvågning og alarmsystemer op.

Udlejeren hedder Bach Gruppen Ejendomme. Parterne ønsker ikke at oplyse, hvor længe Forsvaret har lejet sig ind i bygningerne.
 

Læs Mere

Nu bliver Danmarks største vandland endnu større


Lagt på nettet 6/9 2023 kl. 16:08 #1694038124

Fårup Sommerland lancerer i 2024 en stor udvidelse af den populære Aquapark, når forlystelsesparken investerer markant i en gennemgribende renovering og opgradering af Danmarks i forvejen største vandland. Gæsterne i Fårup Sommerland kan således se frem til bl.a. til de to længste og højeste vandrutsjebaner i Danmark, et nyt børnevandland og nye omklædningsfaciliteter.

Fårup Sommerland er i forvejen kendt i både Danmark og resten af Europa for parkens prisvindende rutsjebaner, blandt andet med sidste års tilføjelse af Danmarks største og Europas bedste rutsjebane, Fønix. Nu bliver udvalget af adrenalingivende forlystelser imidlertid løftet endnu en gang, og danske og internationale vandhunde og forlystelsesgæster kan således se frem til en markant opgradering af Fårup Sommerlands vandland, når forlystelsesparken slår dørene op til den nye Aquapark i 2024.Fårup Sommerland investerer i en gennemgribende renovering og opgradering af Danmarks i forvejen største vandland. Der er tale om den største investering til dato i sommerlandets Aquapark siden parken indviede vandlandet i 1989. Investeringen rummer blandt andet de to højeste og længste vandrutsjebaner i Danmark, et nyt børnevandland og opdaterede omklædningsfaciliteter.- Aquaparken er uden tvivl et af de helt store trækplastre i Fårup Sommerland i løbet af sommermånederne, og derfor har vi også store forventninger til den massive opgradering, vi foretager af vores vandland frem mod 2024-sæsonen. Selvom sommervejret desværre ikke har været med os i år, holder vi os ikke tilbage med at investere markant i Aquaparken, og vi håber derfor, at næste sommer byder på lige så meget sol som 2023 bød på regn, siger direktør i Fårup Sommerland Niels Jørgen Jensen.Den første på verdensplan
To af de nye vandrutsjebaner vil begge være både højere og længere end alle andre i Danmark med højder på henholdsvis 18 og 21 meter samt længder på 172 og 195 meter. Den ene af rutsjebanerne vil kombinere et såkaldt tailspin-element og et Boomerango-element, og den vil dermed være den første vandrutsjebane i verden, der kombinerer disse to elementer. Foruden de to store rutsjebanenyheder udvides også børnevandlandet med en større pool og tre nye vandrutsjebaner.

Samtidig vil de nuværende omklædningsfaciliteter gennemgå en totalrenovering samt udvides med yderligere kapacitet til de dage, hvor der er mange besøgende i Aquaparken.

- Der er tale om den største investering og renovering i Aquaparkens levetid, hvor vi har haft fokus på at skabe nye aktiviteter til både store og små. Udover større pools, større rutsjebaner og bedre faciliteter rundt om vandaktiviteterne vil vi også foretage en opgradering af infrastrukturen i Aquaparken. Det gælder blandt andet belægning og vandrensningssystemer, således vores gæster fra 2024 vil opleve et vandland i en helt ny version og skala hele vejen rundt, siger Niels Jørgen Jensen og fortsætter:

- Vi ved, at denne slags investeringer betaler sig. Det så vi blandt andet sidste sæson, hvor vi med rutsjebanen Fønix foretog den største investering i Fårup Sommerland nogensinde. Det har skabt en hidtil uset opmærksomhed fra både ind- og udland, og det understreger, at det er med investeringer som disse, at vi fortsat kan tilbyde danske og udenlandske gæster et stærkt produkt til gavn for både os selv og dansk turisme som helhed.

Renoveringen og udvidelsen Aquaparken påbegyndes, når sommersæsonen i Fårup Sommerland går på hæld i september. Forlystelsesparken slår dørene op til næste års sæson i slutningen af april, mens selve Aquaparken traditionen tro først åbner lidt senere.
 

Læs Mere

Autocamperforbudet på stranden ophævet


Lagt på nettet 6/9 2023 kl. 14:11 #1694002284

Foto: © Peter Wendelboe.

De skilte, der efter klager fra forskellig side blev opstillet ved nedkørslen til stranden med forbud mod henstilling af autocampere, er nu fjernet.

Forbudet var en forsøgsordning, der udløb 1. september.

Den sidste månedstid har det været forbudt at parkere autocampere nærmere end 100 meter nord for og 300 meter syd for nedkørslen.


Autocampere på stranden efter ophævelsen af forbudet.
Foto: © Peter Wendelboe.


Ejerne af autocampere har både før og efter skiltningen i øvrigt holdt en pæn orden og i de fleste tilfælde ikke været til gene for den øvrige trafik på stranden.

Nu skal Jammerbugt Kommune evaluere forløbet, og derefter skal kommunalbestyrelsen tage stilling til, om ordningen skal indføres permanent.

Der har så vidt vides ikke været uddelt parkeringsbøder til de få autocamper-ejere, der ikke var opmærksomme på skiltningen.
 

Læs Mere

Landskendt ejendom rives ned


Lagt på nettet 5/9 2023 kl. 16:08 #1693998525

Ejendommen Strandvejen 8 har gennemgået mange forandringer gennem de seneste 100 år.
Foto: © Peter Wendelboe.


Bygningen, der i sine velmagtsdage rummede købmand Thellufsens butik på Strandvejen 8, og senere det Landskendte diskotek "Peter Wessel" skal rives ned.

Bygningen Strandvejen 8 har senest været udlejet til "Den Muntre Gris", "SushiMania", "Vaffelbageren" og pop-up butikken fra Step-In i baglokalet.

I stedet skal der opføres en bygning med 14 lejligheder, som skal lejes ud.


Den Muntre gris lukket.
Foto: © Peter Wendelboe.


De to førstnævnte forretningslokaler er allerede tømt. De to sidstnævnte er stadig i drift.

Herover ses det tomme lokale hos "Den Muntre Gris", som tidligere blandt andet har indeholdt den berygtede "Pianobar", "Den Skøre Kylling" og "Den Kække Havfrue".

Bygherrerne er de 2 entreprenører Orla Nielsen fra Hjallerup og Finn Jensen fra Hals, som ejer firmaet Toldbodvej Aps og tidligere har bygget flere andre ejendomme i byen.

De købte ejendommen tidligere på året, og i februar måned meldte de nye ejere ud, at de eksisterende lejemål kunne fortsætte sommeren over. Herefter skulle der tages stilling til, hvad bygningen skulle bruges til, og nu er indehaverne klar med en plan.

Finn Jensen oplyser, at der vil blive opført en ejendom i 2 etager, og lejlighederne bliver på ca. 100 m2 hver.

Bygningen bliver i T-form, og der skal bygges på eksisterende sokkel. Den vil derfor ikke komme til at fylde meget mere end den gør i dag.

Parkeringspladsen imellem Strandvejen 8 og Kunstcafeen hører også med til matriklen, men den forbliver stort set, som den er. Pladsen skal også fremover anvendes til P-pladser, som kommer til at høre til lejlighederne.

Så snart der er grønt lys fra Jammerbugt Kommune, vil byggeriet gå i gang.
 

Læs Mere

Aldi lukker senest 28. september


Lagt på nettet 5/9 2023 kl. 14:40 #1693917656

Aldi i Hune lukker senest den 28. september 2023.

Hvad bygningen herefter skal bruges til, vides endnu ikke.

Forud for den endelige lukning afslutter Aldi med et "hollandsk udsalg".

30% d 22/9-24/9 kl 08-19
50% d 25 og 26/9
70% d 27-28/9

Det oplyser Malte Kronborg,
butikschef Aldi Hune
 

Læs Mere

Klovnens Mester flytter til Rødhus


Lagt på nettet 31/8 2023 kl. 22:45 #1693536322Et lille hus langt ude i skoven ved Rødhusvejen mellem Kaas og Hune Torp har fået nye beboere. Det er kunstnerparret Helle Abildgaard og Viggo Salting, der er flyttet fra Gartnerboligen på Hverninge Gods ved Kerteminde, hvor de har haft værksted, galleri og beboelse.

Viggo Salting er blevet kaldt "Klovnens Mester".

Det er ham, der har udformet Dansk Cirkus- og Artistverdenens fornemmeste pris, "Den Danske Cirkuspris", som senest blev overrakt af kulturminister Jacob Engel-Smith i Fægtesalen på Cirkusmuseet i Hvidovre til Cirkusdirektør Marianne Deleuran fra Cirkus Mascot den 21. august 2023.

Helle og Viggo traf hinanden på Designskolen i Kolding i 1976.

Og siden har de levet et impulsivt og farverigt liv med mange spændende oplevelser i Danmark og udlandet.

I knap 10 år turnerede ægteparret rundt med Cirkus Benneweis, mens de tegnede og malede klovne og artister og beskrev dagliglivet i cirkus.

Efter tiden på Designskolen blev de ansat som en slags kustoder på Købstadsmuseet i Kerteminde. Der boede de sammen med deres tre børn og en billedevæv på fire kvadratmeter.

Deres opgave gik ud på, at når nogen ringede med klokken, skulle de lukke dem ind og vise dem rundt.

Derefter fulgte turen rundt i landet med Cirkus Benneweis i 10 år, mens de malede og tegnede cirkuslivet.

Og det har præget parret lige siden. Men det er ikke kun i den danske cirkusverden, at Helle Abildgaard og Viggo Salting henter inspiration. Klovne fra cirkus verden rundt bliver studeret, og gennem flere år har de nydt at besøge den gamle cirkusbygning i Paris, for at se Cirque d’Hiver, hvor et 12 mandsorkester accompagnerer de dygtige artister.

Og netop Frankrig blev i en periode ægteparrets andet hjem.

I 1998 købte de et hus i Roquefort-des-Corbiere, hvor de opholdt sig en stor del af året. I en årrække dog kun om vinteren, da de samme år også erhvervede et hotel på Fyns Hoved, som fik navnet "Cirkus Hotellet".

Hør dem fortælle om deres spændende liv i videoen herover.
 

Læs Mere

Kommunalt samarbejde om grøn energiplan


Lagt på nettet 31/8 2023 kl. 21:45 #1693566460

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde torsdag aften foruden lokalplanen for et nyt boligområde i Nørhalne, Ny lokalplan for vindmøller ved Thorup-Sletten godkendt, flere forskellige byplanter vedtægter og et Lejerbo-projekt i Brovst også strategien for at fremme den grønne omstilling i kommunen.

Jammerbugt Kommune indgår sammen med de øvrige nordjyske kommuner og regionen i et klimasamarbejde kaldet GEN2040.

Målet med samarbejdet er at fremme den grønne omstilling af Nordjyllands energisektor.

Den fælles vision er at gøre Nordjylland selvforsynende med vedvarende energi i 2040, og nu er der blevet udarbejdet en fælles strategi og plan, som Kommunalbestyrelsen netop har godkendt. Næste step i samarbejdet er, at der på baggrund af strategien – når den er godkendt af alle kommunerne og regionen – udvælges en række mål og handlinger, som skal implementeres. Strategien har fokus på bl.a. arealanvendelse, overskudsvarme, fjernvarme, el- og brinttransport og cyklisme.

Udover GEN2040-samarbejdet har Jammerbugt Kommune en række øvrige tiltag på klimaområdet. Bl.a. har Kommunalbestyrelsen tidligere vedtaget en strategi, der sætter fokus på, hvordan kommunen sikrer bæredygtig udvikling, ligesom kommunen også har en klimahandlingsplan, der indeholder en målsætning om klimaneutralitet i 2050, dvs. at der ikke udledes mere CO2, end der optages i kommunen. Jammerbugt Kommune har også en klimakommuneaftale, som forpligter kommunen til at nedbringe CO2-udslippet med 2% om året i perioden 2009-2025.

Jammerbugt Kommune når de opsatte klimamålsætninger gennem f.eks. klimavenligt byggeri, konvertering til fjernvarme, klimavenlige og grønne indkøb, anvendelse af elbiler, produktion af grøn strøm, etablering af ladestandere, samarbejde med landbruget, klimasikring af kloaksystemer, mindskning af energiforbrug på renseanlæg m.v.

Desuden har Jammerbugt Kommune efter ansøgning og et møde med indenrigsminister Sophie Løhde fået en ekstrabevilling på 20 millioner kr. og en lånemulighed på 10 millioner kr.

"- Pengene falder på et tørt sted og luner i en svær budgetlægningsperiode og i en tid med en generel presset økonomi" skriver borgmester Mogens Chr. Gade på Facebook, mens han går tur med hunden, Trunte.
 

Læs Mere

22 fartsyndere taget mellem Hune og Blokhus


Lagt på nettet 31/8 2023 kl. 21:23 #1693538597

Foto: © Peter Wendelboe.

Torsdag mellem klokken 15:00 og 21:00 var en af politiets fotovogne anbragt på den lille parkeringsplads ved hundeskoven mellem Hune og Blokhus.

22 bilister blev fotograferet, da de lidt for rigeligt overskred hastighedsgrænsen på 60 km.

Heraf fik tre et klip i kørekortet.

Om få dage dumper et brev ind ad døren til de uheldige bilister med et fotografi af bilens fører.


Foto: © Peter Wendelboe.

Det er lokale beboere i området, der har bedt politiet stille med en fotovogn, fordi de har oplevet, at hastigheden på strækningen jævnt hen er for høj.
 

Læs Mere

12 LUP-møder på vej


Lagt på nettet 28/8 2023 kl. 11:45 #1693215950

Så er det igen tid til at snakke lokalplaner rundt om i Jammerbugt Kommune. Nu er turen kommet til Arentsminde, Jetsmark, Trekroner, Brovst, Fjerritslev, Aabybro, Ingstrup, V. Hjermitslev, Sdr. Saltum, Saltum, Gjøl og Nørhalne.

De lokale udviklingsplaner for byer og lokalsamfund i Jammerbugt Kommune, de såkaldte LUPer, rummer visioner og idéer til lokale projekter. Planerne opdateres hvert andet år, når repræsentanter fra Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget tager på besøg rundt om og inviterer indenfor. 10 byer fik besøg i foråret, og nu sender Kultur- fritids og -landdistriktsudvalget 12 nye invitationer ud.

Formand og næstformand for udvalget Helle Bak Andreasen og Kiki Bach glæder sig til at fortsætte runden.

”- Efter at have gennemført forårets møder, er vores indtryk i udvalget helt klart, at mange frivillige er interesserede i at gøre en forskel for deres lokalområde. Vi ser også flere småbørnsforældre på møderne, end vi tidligere har oplevet”.

På forårets møder var temaerne blandt andet outdoor- og fritidsaktiviteter, som legepladser, shelters, stier og modernisering af eksisterende faciliteter, men også gode rammer for bosætning, såsom attraktive byggegrunde, flere lejeboliger og trafiksikker infrastruktur blev drøftet.

”- Vi håber rigtig mange har lyst til at mødes og drøfte den by eller det lokalsamfund, som er deres. Meget kan lade sig gøre, når man får snakket tingene igennem, prioriteret og sat sig nogle mål. Vi glæder os i hvert fald til at komme på besøg rundt om,” siger formand og næstformand i Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget, Helle Bak Andreasen og Kiki Bach.

I efteråret afholdes der borgermøder i: Arentsminde, Jetsmark, Trekroner, Brovst, Fjerritslev, Aabybro, Ingstrup, V. Hjermitslev, Sdr. Saltum, Saltum, Gjøl og Nørhalne.

Se datoer og program.

 

Læs Mere

Sprængt vandrør på Peder Madsens Vej


Lagt på nettet 28/8 2023 kl. 10:21 #1693214517

Foto: © Mogens Sparre

En entreprenør fra N1/Norlys, som graver i byen, har gravet et vandrør over på Peder Madsensvej. Det vil betyde uregelmæssig vandforsyning i området i dag.

Det meddeler Blokhus Vand mandag morgen.  

Læs Mere

Igen lys i alle gadelamper i Jammerbugt Kommune


Lagt på nettet 25/8 2023 kl. 10:51 #1692953462

Nu kommer der igen lys i alle gadelamper i Jammerbugt Kommune.

Økonomiudvalget i Jammerbugt Kommune har på baggrund af en vurdering fra Energistyrelsen godkendt, at alle gadelamper igen skal være tændt i Jammerbugt Kommune og temperaturen i kommunale bygninger igen kan stige.

I efteråret 2022 stod Danmark i en alvorlig energikrise, som gjorde, at forsyningssituationen var usikker og energipriserne stigende.

På den baggrund kom KL, Danske Regioner og Regeringen med en række energispareråd, som de opfordrede den offentlige sektor til at følge. Jammerbugt Kommune fulgte opfordringen, og det blev i den forbindelse bl.a. besluttet at sænke temperaturen til 19 grader i alle kommunale bygninger – undtagen plejehjem, børnehaver og vuggestuer – og at hver anden gadelampe skulle slukkes.

Energistyrelsen vurderer på nuværende tidspunkt, at der ikke bliver problemer med strømforsyningen til forbrugerne næste fyringssæson. Derudover er gaslagrene mere fyldte, end de typisk er på dette tidspunkt af året. Der mangler heller ikke olie, og Energistyrelsen forventer heller ikke mangel på træpiller og biomasse.

Derfor bløder Jammerbugt Kommune nu op for en række af de energibesparende tiltag, som blev indført i efteråret.

Det betyder:
- Temperaturen i kommunale bygninger hæves igen til 20-21 grader
- Alle gadelamper tændes igen
- Der betales igen til institutioners og foreningers julebelysning

”- Særligt gadebelysningen har vi fået nogle borgerhenvendelser omkring. I efteråret var der forståelse for beslutningen, men efterhånden som elpriserne er faldet, synes mange, at alle lamperne bør tændes igen – og det bliver de så nu. Det er med til at sikre den trygge færdsel i vores kommune”, forklarer borgmester Mogens Christen Gade om beslutningen.

”- Derudover er det vigtigt for os, at medarbejderne har gode arbejdsforhold, så vi har også prioriteret at lade temperaturen stige til de 20-21 grader igen, som også er det, Arbejdstilsynet anbefaler. I forhold til julebelysningen i institutioner og foreninger genoptages betalingen til dette, da der har vist sig en meget minimal besparelse ved at lade være, fordi det har ført ekstra administration med sig, da der har skulle sendes fakturaer ud og indhentes forbrugstal”, lyder det videre fra borgmesteren.

Al unødig udendørs belysning vil fortsat være slukket, de steder hvor det kan undværes, og det vil fortsat ikke være muligt at købe strøm til bådene i vinterhalvåret på Gjøl og Attrup Havn.

Derudover fortsætter kommunen med kampagnemateriale, som gør kommunens medarbejdere opmærksomme på at spare på energien. Desuden vil der fortsat være fokus på, hvordan kommunen generelt kan implementere energibesparende tiltag.

Kommunen følger eventuelle ændringer i forsyningssikkerheden samt KL og Regeringens anbefalinger tæt.
 

Læs Mere

Genstand fundet på stranden var ikke farlig


Lagt på nettet 22/8 2023 kl. 18:20 #1692721211

Tirsdag, lidt over middag, rykkede politiet ud til Blokhus Strand, fordi der var fundet en mistænkelig genstand på stranden.

Men det kunne hurtigt konstateres at der ikke var fare på færde.

Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi, Ole Buus.

I første omgang troede man, at der var tale om en granat eller en mine.

Bomberydningsenheden, EOD, var derfor blevet tilkaldt fra Skive.
Men den nåede ikke til Blokhus, før alarmen var afblæst.

Det var en civil mand, der fandt genstanden på stranden, da han var ude at gå tur med sin hund.

- Hunden kradsede i noget i sandet, og det lignede et levn fra krigen, fortæller Ole Buus.

Nordjyllands Politi skriver på det sociale medie X, at EOD har vurderet genstanden, og at der ikke er tale om en granat eller andet farligt.

Derfor har Nordjyllands Politi også forladt Blokhus Strand.
 

Læs Mere

Indbrud i fritidshus i Saltum


Lagt på nettet 22/8 2023 kl. 11:01 #1692694907

I tidsrummet søndag den 20. august kl. 20.30-21.30 blev der begået indbrud i et fritidshus i Faarup Klit i 9493 Saltum.

En halvdør var blevet opbrudt, formentlig med et koben, og stedet var gennemrodet. Der var blevet stjålet en Nike windbreaker-jakke, kvinde-model, og en ældre hvid Panthella-lampe.

En patrulje blev sendt til stedet for at lave en gerningsstedsundersøgelse og tale med de forurettede.

Har du set noget? Kontakt politiet på 114.
 

Læs Mere

Blokhus Fly-In 2023


Lagt på nettet 20/8 2023 kl. 18:03 #1692547385

Mere tekst følger senere 

Læs Mere

Stine Rex slog verdensrekorden


Lagt på nettet 20/8 2023 kl. 12:09 #1692526157

 

Læs Mere

Fly-Inn lukker stranden mellem Blokhus og Rødhus


Lagt på nettet 19/8 2023 kl. 21:55 #1692474935

Arrangement Blokhus Fly-In lukker al bilkørsel på stranden mellem Blokhus og Rødhus i morgen.

På grund af stormen Hans, er stranden smallere end normalt. Derfor er der ingen mulighed for biler at passere mellem Blokhus og Rødhus under arrangementet, da landingsbanen optager hele stranden. Arrangørerne opfordrer derfor alle besøgende til at parkere nord for nedkørslen ved Blokhus strand og bruge hovedvejen på den nævnte strækning.

Det er altid en sikker publikumstræffer, når Erhvervsforeningen Destination Blokhus inviterer til Blokhus Fly-In søndag d. 20. august.

Hele luftrummet over Blokhus strand fyldes med alt fra propelfly, gyrokoptere, veteranfly og hjemmebyggede fly. Det er underholdning for hele familien, og det er altid en meget populær event. Tusindvis af mennesker samles på Blokhus Strand og finder en plads på toppen af klitterne, alt imens det ene fly efter det andet lægger an til landing på den brede, hvide sandstrand. Med Vesterhavet som kulisse til den ene side og de hvide klitter til den anden.

"- 20 flotte fly har meldt deres ankomst, og vi glæder os til at byde dem velkommen på Danmarks nok smukkeste landingsbane," siger Jannie Ratke, som er eventansvarlig.

Som altid er der stor interesse for at deltage i arrangementet. Det er dog kun de mest rutinerede, der får lov til at deltage, da det kræver en stor portion erfaring og præcision at lande på den ujævne strand. Sikkerheden er højt prioriteret, og det kræver særlige tilladelser at gennemføre denne type event.

Derfor er Blokhus Fly-In 2023 også et lukket arrangement, hvilket betyder, at det ikke er muligt at deltage som pilot, medmindre det er aftalt med arrangørerne.

Årets Blokhus Fly-in tilføjes en spændende international dimension med flyvende besøg fra vores nabolande. Fra Tyskland vil Ingo Markmann ankomme i sin imponerende Alpi Pioneer 300, en lavvinget flyvemaskine med en imponerende tophastighed på over 250 km/t. Med basen placeret i Nordtyskland udgør den 350 km lange rejse til Blokhus en hurtig tur for Ingo.

Lars Molin vil flyve ind fra Gøteborg i sin moderne Pipistrel Virus, en højvinget flyvemaskine med en strømlinet form og en yderst effektiv motor, der gør det muligt at flyve over 18 km på blot en enkelt liter benzin.

Derudover vil der være rig lejlighed til at beundre en imponerende samling af veteranfly og observere erfarne piloter udføre elegante landinger på stranden på nært hold. De første fly forventes at lande kl. 12.30.

Årets taler Niels Hemmingsen, som er direktør i Aalborg Lufthavn, byder velkommen kl. 13.30. Han har en fortid i Flyvevåbnet, og står klar på stranden til at byde piloterne velkommen til Blokhus. Når flyene er landet, kan de blive studeret indgående, når der er det meget populære Meet & Greet på stranden.

Her står piloterne også klar til at fortælle om deres fly og ikke mindst om deres til tider dramatiske oplevelser og erfaringer i luften. Efter at have nærstuderet de mange fly, er der mulighed for at deltage i en publikumskonkurrence, hvor man kan stemme på sit favoritfly. I den forbindelse vil der blive trukket lod om nogle attraktive præmier inden der er takeoff for alle fly kl. 16.30.

Arrangørerne bag Blokhus Fly-In 2023 forventer, at arrangementet igen i år bliver et tilløbsstykke, og de krydser fingre for et perfekt flyvevejr. Samtidig oplyser de, at de er nødt til at tage forbehold for vindforholdene. Sikkerheden er altoverskyggende, så hvis vejret ikke arter sig, kan arrangementet aflyses.

På grund af den store interesse og den ekstra tilstrømning af biler opfordres alle besøgende også til at anvende alternative tilkørsler, som f.eks. også fra Saltum strand.

Program:


12.30 Flyene lander på stranden

13.30 Velkomsttale v/ Niels Hemmingsen, direktør Aalborg Lufthavn

14.00 Meet & Greet – se flyene tæt på og tal med piloterne

16.15 Publikum forlader landingsområdet

16.30 Takeoff
 

Læs Mere

Kronprinsessen, original kunst og musikalsk uropførelse indviede Skolecenter Jetsmark


Lagt på nettet 18/8 2023 kl. 19:01 #1692378094Alle sejl var sat til ved indvielsen af Skolecenter Jetsmark fredag middag.

H.K.H. Kronprinsesse Mary klippede den røde snor over, flere honoratiores holdt taler, et kæmpe vægmaleri af en lokal verdensberømt kunstner blev afsløret, og skolen fik sin egen slagsang, komponeret og forfattet til lejligheden.

Stemningen var høj, da den store sorte kronebil ved middagstid parkerede ved det nye Skolecenter Jetsmark og H.K.H. Kronprinsesse Mary smilende steg ud.

Modtagelseskomitéen, der blandt andre talte borgmester Mogens Christen Gade og blomsterpigen Sofia Verner Nielsen fra skolens legeplads-udvalg, stod klar til at tage imod med buket, smil og håndtryk.

Borgmesteren ledsagede herefter Kronprinsessen ad cykelstien langs skolens udearealer til hovedindgangen festligt flankeret af børn, unge og ældre fra området, som skabte stemning med dannebrogsflag og udklædning.

Flere gange standsede Kronprinsessen og hilste på i børnehøjde.

For syv år siden, i 2016, da Kronprinsesse Mary sidste gang kastede royal glans over indvielsen af en nordjysk skole, dengang Aabybro Skole, måtte 27 elever fra specialklasserne ikke være med til festlighederne. Heraf havde 17 fået valget, mens ti blev tvunget på udflugt under besøget, fordi fagfolk vurderede, at det ikke var til børnenes bedste at deltage i indvielsen og opleve kronprinsesses besøg.

I dag måtte specialklasserne gerne møde Kronprinsesse Mary ligesom hele resten af skolens elever, lærere og øvrige personale samt kommunens politikere og pressen.

Borgmester Mogens Christen Gade (V) er i dag ærgerlig over den gamle sag.

"- Beslutningen var en menneskelig fejlvurdering, som vi desværre ikke kan lave om, men vi har lært af det," siger borgmesteren i dag.

"- Alle børn er inviteret, så de har mulighed for at deltage eller melde afbud. Og det gælder for alle børn, uanset om man går i specialafdelingen eller ej. Der kan jo godt være nogle elever, hvor sådan et arrangement kan være overvældende, eller hvor forældrene er bekymrede," siger han.

"- Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen har et naturligt og vindende væsen, og hun er jo vant til al virakken omkring sin tilstedeværelse. Så det er bare at slappe af og nyde sådan en tur ved hendes side,” smiler borgmester Mogens Christen Gade.

I skolens aula ventede alle elever, medarbejdere og en flok indbudte gæster, blandt andre kommunalbestyrelsen og repræsentanter fra NCC og Norconsult, som har været henholdsvis totalentreprenør og rådgiver på byggeprojektet.

Endevæggen i skolens store aula var smykket med et kæmpe relief, der viste ordet "DRØMME" i farvestrålende udskårne bogstaver, og festligheden blev indledt med Kim Larsens sang "Joanna" fra hans første plade "Værsgo", der netop handler om at leve sine drømme ud.

Skoleleder Randi Manny Laustsen bød velkommen og gav derefter ordet til borgmester Mogens Christen Gade, som i sin tale blandt andet understregede den nye skole som et resultat af byfællesskabet: Pandrup, Kaas og Moseby, samlet i Jetsmark Lokalråd.

”- Det nye Skolecenter Jetsmark, som vi indvier i dag, er et stærkt vidnesbyrd om, at vi er stærkere sammen - at det også gælder mindre byer. Med en splinterny skole, designet og bygget efter de nyeste pædagogiske principper får alle børn i Jetsmark-området nu de bedste rammer om en helt afgørende fase i livet, nemlig skoletiden," sagde borgmesteren blandt andet.

Han betonede også skolens fremtidige rolle, som et kulturcenter for hele området.

Desuden var indvielsen begavet med hele to kunstneriske nyskabelser:

Den lokale sing and songwriter, Lasse Ladefoged Børgesen havde skrevet og komponeret et nyt opus til, "Min hjemegn", der handler om naturen, den blå himmel og livet i Moseby, Kaas og Pandrup. Og den nordjyske, verdensberømte mur- og rumkunstner Frida Stiil Vium, havde i al hemmelighed i sommerferien fremstillet et enormt vægmaleri specielt til formålet. På maleriet ses en ung pige, der drømmer
om sin fremtid.

Værket indeholder elementer fra
Moseby (naturmiljø og jagt-foreningsliv), Kaas (blomsterbede og idrætsliv) og Pandrup (biografen).

Frida Stiil Vium kunne ikke selv være til stede ved afsløringen, for straks efter maleriet var færdigt, pakkede hun sine ejendele og rejste til Barcelona, hvor hun i øjeblikket er indskrevet på kunstakademiet.

Afslutningsvist gik skolebestyrelsesformand Rasmus Mackenhauer på talerstolen og udtrykte sin begejstring over de flotte nye rammer og sine forventninger til fremtiden som én skole på én matrikel.

Under en rundgang på skolen besøgte Kronprinsesse Mary 1. A i lokale 5 med det store panoramavindue vendt smukt ud mod den vendsysselske natur og Jetsmark Kirke.

Her fik hun lejlighed til at snakke med skolens yngste elever om det nye, der nu skulle til at ske for dem.

En af de små piger syntes kronprinsessen manglede noget.

"- Hvor er din krone," spurgte hun.

"- Den er derhjemme. Jeg går jo ikke med den hver dag," svarede kronprinsessen. Og så bøjede hun sig ned og hviskede hende i øret: "men det er jo ikke en rigtig krone, som jeg kan gå rundt med ude i byen".

Kronprinsessen spurgte interesseret til de tegninger, der var under udarbejdelse rundt om ved skolebordene, og det gav flere mod på at forære hende en tegning.

”- Tak, den vil jeg gerne have. Men kan du ikke skrive dit navn på,” lød Kronprinsessens svar på det første tilbud, som hurtigt blev efterfuldt af andre, så hun forlod klassen med en hel stak tegninger.

Efter at H.K.H. Kronprinsesse Mary havde haft lejlighed til at prøvesidde en af de bittesmå stole i første klasse, vinkede hun farvel, før hun rejste videre til Tornby ved Hirtshals, hvor hun skulle indvie en ny natursti.

Inden afrejse gav sig dog tid til at optræde på en række selfies sammen med skolens elever, som havde stået og ventet ved den kongelige bil der holdt klar ved hoveddøren.
 

Læs Mere

Verdensrekord forsøg i Aabybro


Lagt på nettet 17/8 2023 kl. 16:22 #1692282125

Foto: © Peter Wendelboe.

I øjeblikket er der et verdensrekordforsøg i gang i Søparken i Aabybro. Det er den nordjyske ekstremløber Stine Rex, der ved et velgørenhedsløb vil forsøge at slå verdensrekorden i ultraløb.

486 kilometer på 72 timer.

Så mange kilometer skal hun nemlig mindst løbe for at slå verdensrekorden i ultraløb.

Og det er et mål, hun satser hårdt på at slå.

Hun skal rundt og rundt om søen i Aabybro, og hun løber i øjeblikket. Hun startede i morges men her ved 15-tiden er hun stadigvæk ved godt mod og har så meget overskud, at hun kan føre håndbold telefonsamtaler under løbet.


Foto: © Peter Wendelboe.

Desuden skal Rune og Karin Kath på lørdag klokken lidt over otte havecen helt særlig tatovering, der skal minde dem om, at de gennemførte noget helt vildt og "crazy".

Hvis det altså lykkes.

"- Jeg tænker ikke HVIS, men NÅR vi er færdige," lyder det overbevisende fra Karin Kath.

Hun er én del af det seks mand store bike-hold, der har sat sig for at hjule Guiness-verdensrekorden i længste stillestående cykeltime hjem på 32 timer.

Det er hendes mand, Rune Kath, der skal være instruktør på den næsten endeløse bodybike-time, og hvis bare én på holdet må kaste håndklædet i ringen, så gennemfører de ikke.

Jeg ved, det bliver hammer hårdt
Karin Kath, instruktør og pædagogisk leder

"- Det er en holdpræstation, så alle skal igennem. Der har været mange, der var bange for, at de ikke kunne klare det. Men nu er vi klar," siger Karin Kath.

Rekordforsøget kommer til at strække sig fra fredag middag, og så skal holdet igennem en hel dag, nat og dag igen for at kunne afslutte forsøget lørdag aften.

Det er tilladt at rejse sig fra cyklen fem minutter per time, så det er alt, der er til rådighed til at nå toiletbesøg, hvile og eventuelle tøjskift undervejs.

Heldigvis er der hjælp at hente.

"- Begge vores børn er med og støtter os og servicerer alle på holdet," siger Karin Kath.
 

Læs Mere

Så er sandet ved nedkørslen til stranden glattet ud igen


Lagt på nettet 17/8 2023 kl. 10:43 #1692261806

Foto: © Merete Fuglsang Hansen.

Nedkørslen til stranden ved Blokhus er ofte meget ujævn at køre på.

Men Jammerbugt kommunens folk er flittige til at få den glattet ud.

Det kan selvfølgelig ikke ske hver dag. Men jævnligt kan man tidligt om morgenen se kommunens store maskiner glatte sandet ud, så biler - med og uden campingvogne - og autocampere problemfrit kan køre ned til besøg på Danmarks mest vidunderlige strand.


Foto: © Merete Fuglsang Hansen.

Det registrerede Merete Fuglsang Hansen igen torsdag morgen med disse billeder.

Tak til Jammerbugt Kommune for at holde nedkørslen i orden.

Det er bemærkelsesværdigt, hvor smukt bilisterne af sig selv finder ud af at parkere i velordnede rækker mest hensigtsmæssigt på stranden, ... selv på dage hvor hvor der er rift om pladserne.

Desværre er der en hadkampagne - men kun mod autocamperne - på Facebook.


Autocamperne i pæne rækker om morgenen 2. august 2023.
Foto: © Michael Rousing Christensen.


De er ellers som regel de allerbedste til at arrangere sig uden at være til gene for andre. Og så forurener de mindre end turister, der kommer med almindelige personbiler. De medbringer jo alle toilet, mens man ofte må opleve andre turister forrette deres nødsoft i sandet eller ude i Vesterhavets bølger.

I løbet af de seneste fem år er der kommet mange af dem. Men det er ikke kun autocampere, der stiler mod Blokhus og fylder op på stranden.

Ofte er Torvet jo fyldt med øldrikkende mennesker, så man knap kan komme frem til butikkerne og handle. Og DE larmer og sviner jo så meget, at de frivillige bagefter må i gang med oprydningen. Og så tager de udsigten fra de smukke bygninger rundt om Torvet.

Men det er der ikke nogen, der kritiserer på Facebook!!!
 

Læs Mere

Samlet rapport fra livredderne


Lagt på nettet 17/8 2023 kl. 09:56 #1692263457

Foto: © TrygFonden.

Livredderne på Blokhus Strand har den sidste halvanden uge måttet undvære deres tårn, som væltede i stormen "Hans". I stedet har man kunnet træffe dem i deres karakteristiske gule bil.

Men i går lukkede livreddertårnene på alle andre badestrande for sidste gang i denne badesæson

Selvom det var en våd og kølig sommer meget af tiden med langt færre mennesker på strandene end normalt, måtte livredderne på landsplan alligevel i aktion hele 28 gange, hvor det blev vurderet, at der var liv på spil. Læs mere i nedenstående status på badesæsonen 2023, og se aktionstallene for Blokhus og Nordjyllands øvrige strande og så går vi videre Ja.

Blokhus: 1 livreddende aktion, 17 førstehjælpsaktioner, 97 forebyggende aktioner og 1.488 oplysende indsatser.

Nordjylland i øvrigt: 3 livreddende aktioner, 146 førstehjælpsaktioner, 508 forebyggende aktioner, 8.255 oplysende indsatser.

Løkken: 0 livreddende aktioner, 17 førstehjælpsaktioner, 101 forebyggende aktioner og 1.286 oplysende indsatser.

Tornby: 0 livreddende aktioner, 7 førstehjælpsaktioner, 91 forebyggende aktioner og 912 oplysende indsatser.

Palmestranden: 0 livreddende aktioner, 41 førstehjælpsaktioner, 35 forebyggende aktioner og 1.472 oplysende indsatser.

Sønderstrand: 0 livreddende aktioner, 21 førstehjælpsaktioner, 47 forebyggende aktioner og 1.037 oplysende indsatser.

Tversted: 0 livreddende aktioner, 8 førstehjælpsaktioner, 38 forebyggende aktioner og 982 oplysende indsatser.

Nørre Vorupør: 2 livreddende aktioner, 35 førstehjælpsaktioner, 99 forebyggende aktioner og 1.078 oplysende indsatser.
 

Læs Mere

Udvidet kanonskydning


Lagt på nettet 15/8 2023 kl. 11:42 #1692092557

Foto: © Michael Krause.

Efter tidsplanen var onsdag 9. august 2023 sidste dag, Blokhus Kanonlaug skulle affyre Blokhuskanonen i denne sommersæson.

Men efter stærke ønsker fra de erhvervsdrivende og direkte opfordring fra "Iskafeen by the Sea" har man valgt at fortsætte lidt endnu.

På afslutningsmødet inden sidste skydning ytrede nogle af de erhvervsdrivende ønsket om en 2024-vagtplan med en ugentlig salut i hele august.

Begrundelsen var den store efterspørgsel fra turister og andre besøgende, som har hørt om Blokhus Kanonen. Derudover er august en sommermåned med rigtig mange feriegæster.

Så hvorfor vente på næste år?

Kanonlaugets oldermand, Nils Bell, søgte straks politiets tilladelse til yderlige skydninger i indeværende måned. Og tilladelsen kom!

Blokhus Kanonen må affyres fra stranden hver tirsdag og torsdag kl. 20 indtil 31. august.

Første gang er i dag, tirsdag 15. august. Kanonen affyres kl. 20, og mange kanonerer har meldt sig til tjeneste alle tirsdage og torsdage.

Giv agt, der skydes den 15. 17. 22. 24. 29. og 31. august!
 

Læs Mere

Åbent hus på Blokhus Vandværk


Lagt på nettet 13/8 2023 kl. 03:56 #1691891804

 

Læs Mere

Torben G. Stæhr og Tong Wang udstiller i Skagen


Lagt på nettet 11/8 2023 kl. 17:41 #1691768477

Mange husker nok Naturstyrelsens energiske skovfoged Torben G. Stæhr, der blandt andet er bagmanden bag Gateway Blokhus og flere andre tiltag i Blokhus Klitplantage.

Nu er han pensioneret og har helliget sig kunsten. Han tegner, maler, fotograferer og skriver digte.

Lørdag kl. 14 åbner han en stor udstilling på Kappelborg i Skagen, sammen med sin gode ven, den kinesiske kunstner Tong Wang.

Udstillingens titel er "Ulvetider", og den viser både maleri, fotokunst og digte af de to kunstnere.

Tong Wang blev født i Liaoning-provinsen, Kina, i 1962. Han dimitterede fra Kina Lu Xun Academy of Fine Arts og fortsatte som lærer på akademiet, men emigrerede til Sverige i 1980’erne. I dag er han professor ved Nordic International Visual Art Studio ved School of Art, Inner Mongolia University og Thonburi Academy of Fine Arts i Thailand.Det, der gør Tong Wang speciel, er hans evne til at bygge bro mellem tradition og innovation. Hans arbejde er i sandhed en sammensmeltning af mange kulturer. Traditionelle kinesiske værdier og historier mødes her med genkendelige vestlige billeder.

Torben Stæhr er født i 1948 i Skagen. Han begyndte tidligt at interessere sig for at male og blev elev af billedkunstneren Niels Helledie. I de senere år er fotografiet blevet en væsentlig del af Torben Stæhrs udtryksform sammen med hans digte, som ofte følger hans fotografier.

De to kunstnere blev venner, og i det sidste par år har ulvens tilstedeværelse i Vendsyssel været en fælles kilde til inspiration, hvilket afspejles i udstillingen.
 

Læs Mere

Blokhus vand holder åbent hus


Lagt på nettet 11/8 2023 kl. 15:16 #1691759773

Lørdag den 12. august 2023 klokken 13:00 holder Blokhus vand igen åbent hus.

Der er åben pølsevogn og drikkelse til alle. 

Læs Mere

Endnu en narkobilist i Kaas


Lagt på nettet 11/8 2023 kl. 12:56 #1691751417

Onsdag eftermiddag fandt endnu en episode med narkokørsel sted i Kaas. Denne gang lige som i sidste uge på Valmuevej.

Politiet standsede en bilist, der kom kørende ad Valmuevej, og denne mand virkede påvirket. Han fik derfor foretaget en narkotest. Resultatet på testen viste, at bilisten var påvirket af både cannabis og kokain.

Han blev sigtet for narkokørsel og anholdt.

 

Læs Mere

Grummes Teater og Børglums Stemmer


Lagt på nettet 10/8 2023 kl. 17:46 #1691682410

Grummes Teater er et "vandreteater", der på forskellige herregårde og andre historiske steder genopfører Danmarkshistorien under åben himmel.

I dagene 19.- 20. august, 24.- 27. august og 1.- 3. september 2023 opfører kendte skuespillere forestillingen "Børglums Stemmer" på det historiske Børglum Kloster.

Børglum Kloster var tidligere et middelalderligt magtcentrum. I vikingetiden lå her en kongsgård, omkring år 1060 oprettedes her et bispesæde og midt i 1100-tallet blev lokaliteten Præmonstratenser-ordenens hovedsæde i Norden.I dag er der hverken by, borgerskab, købmænd eller handelshuse, men de hvide mure står der endnu.Med mere end 1.000 års historie, danner klostret nu rammen om Grummes Teaters vandreforestilling "Børglums Stemmer".Skuespillerne Sonja Oppenhagen, Preben Kristensen, Kristian Halken, Laura Bro, Marie Reuther og Kristian Grumme vil portrættere en række af de personer, der gennem tiderne har haft deres gang på stedet - personer som digteren H.C. Andersen, adelsfruen Gudrun Rottbøll og skagensmaleren Marie Triepcke, der senere giftede sig med P.S. Krøyer.Publikum vil i mindre grupper vandre rundt i de historiske rammer, hvor der vil være seks stop med fortællinger. Man kommer her helt tæt på skuespillerne, der er med til at give oplevelsen en særlig intimitet og nerve.Turen rundt varer ca. 1 km, og er desværre ikke kørestolsvenlig eller for gangbesværede.

 

Læs Mere

På vej tilbage til normale tilstande


Lagt på nettet 10/8 2023 kl. 16:37 #1691678236


Foto: © Peter Wendelboe.

Blokhus er efterhånden ved at være på vej tilbage til normale tilstande, efter at stormen Hans har raseret både by og kyst.

Bølgerne havde flyttet en del af de ikoniske strandhuse mange meter hen ad stranden, og flere var blevet beskadiget. Men i modsætning til tidligere storme var det muligt at reparere de fleste af dem.

Herover er det tidligere bankdirektør Bønnelykke fra Aalborg, der reparerer fundamentet på sit strandhus nummer 30, mens fruen ser til i døren.


Foto: © Peter Wendelboe.

Og her er det Henrik Jensen fra Aabybro, der fastgør taget til sit strandhus med skruetvinger, før det kan blive endeligt repareret.


Foto: © Peter Wendelboe.

Skorstensfejermester Aarestrups hus sejlede 60 meter mod nord og stødte ind i flere nabohuse, inden han fik det tøjert med reb til en pæl i klitten.


Foto: © Peter Wendelboe.

Livreddertårnet er væltet og kørt i vinterhi på Materielgården i Pandrup, og de tre livredderne fra TrygFonden har taget ophold i deres gule bil ved nedkørslen til stranden. Herfra passer de deres job den næste halvanden uge, inden livredningstjenesten indstilles for i år.


Foto: © Peter Wendelboe.

De har i dag målt både luft- og vandtemperaturen til 15°C.


Foto: © Peter Wendelboe.

På Torvescenen er roadies ved at gøre klar til sommerens sidste Torsdagskoncert.

Det ser ud til at vejret holder, så den kan blive gennemført som planlagt.Hvis du elsker at feste, grine højlydt, danse ustyrligt og synge med på velkendte hits, så er aftenens hovednummer, The Powls, et must-see for dig! Der er lagt op til en fest uden sidestykke på scenen i Blokhus, hvor den sjette og sidste gratis sommerkoncert afholdes i aften.

The Powls er et sublimt partyorkester, der garanterer sjov og ballade, komiske udklædninger og et fantastisk sceneshow med deres unikke versioner af populærmusik og dansehits, som publikum kan synge med på i kor.

Dette rock-comedy orkester er velkendt og yderst anerkendt, med en lang historie fra de største festivalscener i Danmark, herunder Smukfest og Nibe-festival, hvor de har optrådt i over 25 år.

De fire aparte og rablende vanvittige mænd i The Powls leverer en blanding af kendte musiknumre, vanvittige påfund, tvivlsom indpakning og god tør humor. Der er garanti for en udadvendt og hæsblæsende showoplevelse, som altid fanger publikum og genrerer utallige rosende anmeldelser.

The Powls inviterer til fest og komik på scenen fra kl. 20.30.

Men allerede klokken 19:30 står Kong Pukkelryg klar på scenen med deres show Best Of Lilholt.

Kong Pukkelryg er et dedikeret Lars Lilholt coverband bestående af seks erfarne musikere.

De kickstarter festen med en perlerække af den folkekære kunstners danske bagkatalog, når de går på scenen kl. 19.00 med hits, som alle kan synge med på, som ”Kald de kærlighed”, ”Onkel Christian”, og ”Cafe Måneskin”.
 

Læs Mere

Lig forsøgt afbrændt på bål


Lagt på nettet 10/8 2023 kl. 13:21 #1691666471

Den 58-årige mand, der blev fundet dræbt ved en shelterplads i Vadum, er først blevet dræbt med kniv og derefter forsøgt brændt på bål.

To vidner, der har opholdt sig på pladsen efterlyses stadig.

Det oplyser Nordjyllands Politi torsdag formiddag.

"- Nordjyllands Politi efterforsker fortsat intenst i sagen vedrørende weekendens drab, hvor en 58-årig lokal mand blev fundet dræbt på en shelterplads i Vadum i Vendsyssel. To efterlyste vidner har endnu ikke henvendt sig, og politiet søger nu efter yderligere vidner i en specifik periode. En mand på 44-år sidder i øjeblikket varetægtsfængslet i sagen. Politikredsen modtager fortsat oplysninger i sagen på telefon 114."

Sådan opsummerer efterforskningsleder og politikommissær Carsten Straszek hovedlinjerne i den verserende efterforskning, hvor politiet altså nu frigiver nye informationer i sagen i håbet om, at det kan føre til, at flere personer henvender sig med oplysninger i sagen.

Frigivelse af nye oplysninger


Politiet blev tilkaldt til stedet sidste lørdag kl. ca. 13:35, idet flere vidner kort forinden havde fundet offeret i et brændende bål. De efterfølgende retsmedicinske undersøgelser viste, at offeret forinden var afgået ved døden som følge af flere knivlæsioner.

Nordjyllands Politi arbejder ud fra en hypotese om, at offeret er blevet dræbt på selve shelterpladsen flere timer før bålafbrændingen, formentlig kan det være sket om fredagen.

Politikommissær Carsten Straszek understreger, at man af hensynet til efterforskningen og de pårørende ikke kan komme ind på yderligere detaljer vedrørende omstændighederne omkring drabet, men efterforskningslederen siger:

”- Det er en meget alvorlig og tragisk sag, som vi efterforsker intenst, så den kan blive opklaret. Den er dybt tragisk for de pårørende, og det er også utrygt for lokalsamfundet i Vadum. Derfor har vi i øjeblikket mange kræfter indsat i opklaringsarbejdet.”

Og det er da også politiets mange efterforskningsskridt i de seneste dage, der altså nu fører til, at man efterlyser flere vidner, som kan bidrage til at belyse hændelsesforløbet.

To perioder interessante


Politikommissær Carsten Straszek peger konkret på to tidsperioder, som er særligt interessante for politiet. Den ene er fredag den 4. august 2023 i tidsrummet kl. 10.15 – 11.30 samt dagen efter, lørdag den 5. august 2023 i tidsrummet kl. 12:00-13:30.

”- Har man befundet sig på eller omkring shelterpladsen i Vadum i disse tidsrum,” pointerer politikommissæren, ”så er vi særligt interesserede i at høre om det.”

”- Kontakt os på 114 – og ring hellere én gang for meget end én gang for lidt,” lyder tilføjelsen fra Carsten Straszek, der ligeledes understreger, at Nordjyllands Politi også gerne hører fra andre vidner, der har været på eller omkring shelterpladsen i hele perioden fra fredag 4. august og frem til lørdag 5. august kl. ca. 13.30.

Den tidligere udmeldte efterlysning efter 2-3 vidner fastlægges nu til kun 2 mænd, der havde taget ophold på shelterpladsen torsdag aften den 3. august, hvoraf disse to formentlig kommer fra henholdsvis Odense og Aarhus, og de var muligvis på vandretur. I den forbindelse er dog også oplysninger om en sort personbil, som de muligvis benyttede.

”- Vi opfordrer fortsat stærkt disse to vidner til at henvende sig til os på telefon 114, da de kan have vigtige informationer af betydning for vores opklaringsarbejde,” siger Carsten Straszek, der slutteligt tilføjer, at det er politiets hypotese, at de to mænd har overnattet på shelterpladsen fra torsdag til fredag.

Efterforskningen fortsætter


Nordjyllands Politis efterforskning af denne alvorlige sag fortsætter intenst i den kommende tid.

Det indebærer en lang række af efterforskningsskridt fra politiets side, blandt andet foretages der fortsat forhøringer, afhøringer, indhentning af overvågningsmateriale, tekniske undersøgelser samt forskellige analyser.

Af hensynet til efterforskningen har politiet ingen yderligere informationer i sagen.

En 44-årig mand sidder fortsat varetægtsfængslet i sagen.
 

Læs Mere

Blokhus største flagstang væltet


Lagt på nettet 9/8 2023 kl. 16:38 #1691591935

Foto: © Mogens Sparre.

Stormen Hans fik bugt med vandværkets store flagstang på Ferren Syd.

Det er den, der også i december bærer byens højest beliggende juletræ.


Foto: © Peter Wendelboe.

På stranden sejler de fleste strandhuse. Men flere står stadig der, hvor de blev placeret i maj måned.

Det er der trods alt flere huse, der gør. De er alle kendetegnede ved at være forsynet med dybe fundamenter.
 

Læs Mere

Ingen kørekort og i besiddelse af stoffer


Lagt på nettet 9/8 2023 kl. 15:51 #1691589060

Politiet standsde tirsdag aften en bilist på Valmuevej i Kaas.

For det første havde han intet kørekort. Det havde han tidligere fået frakendt for en periode af fem år.

For det andet viste det sig ved visitationen, at han stod og gemte noget i sin hånd.

Det viste sig at være en klump hash, som blev konfirskeret.

Politiet visiterede også passageren i bilen. Han var ligeledes i besiddelse af hash. Denne gang 21,25 gram.

De blev begge sigtet for at være i besiddelse af euforiserende stoffer. Bilisten blev desuden sigtet for at køre bil uden kørekort.
 

Læs Mere

Livreddertårnet væltet


Lagt på nettet 8/8 2023 kl. 14:21 #1691498140

Livreddertårnet væltede i nat. Foto: © Peter Wendelboe.

Da Trygfondens livreddere mødte op på Blokhus Strand tirsdag morgen, var livreddertårnet væltet. Og det kommer ikke op at stå igen ... i denne omgang.

Stormen gjorde en ende på dets opgave i Blokhus for i år.

Den igangværende sommerstorm sender livreddertårnene på Blokhus Strand, Tversted Strand, Tornby Strand og Løkken Strand på tidlig orlov – en uge før planlagt, meddeler TrykFondens livredningstjeneste.

I stedet vil livredderne operere fra deres meget synlige gule biler på de fire berørte strande badesæsonen ud. Det gøres først og fremmest af hensyn til livreddernes sikkerhed og med henblik på at bevare tårnenes funktionalitet i lang tid fremover.

Lige nu er livreddertårnene på Tversted Strand, Tornby Strand, Løkken Strand og Blokhus Strand lukkede, da de er hårdt påvirkede af den usædvanligt hårde vind og vandet, der er presset langt ind over den normale kystlinje.


Foto: © Peter Wendelboe.

Livredderne fra TrygFondens Kystlivredning er fortsat til stede på strandene, men de holder ikke til længere på deres gamle plads ved livetårnet. I stedet vil de i resten af sæsonen være placeret i den gule livredderbil lige ved nedkørslen til stranden. Og de fraråder på det kraftigste al badning i øjeblikket.

"- Vores livredderes sikkerhed går frem for alt, og samtidig vil vi gerne beskytte vores ikoniske rød-hvide livreddertårne, så de også i de kommende somre kan gøre stor gavn på strandene i Nord- og Vestjylland. Derfor opererer vi også på de fire strande resten af sæsonen fra vores meget synlige gule livredderbiler, der hvor tårnene plejer at stå," siger Anders Myrhøj, kystlivredningschef i TrygFondens Kystlivredning, i en pressemeddelelse tirsdag klokken 14:21 og fortsætter:

"- Lige nu fraråder vi på det kraftigste al badning ved de pågældende strande. Det har vi også markeret med røde flag, bl.a. på vores hjemmeside Respektforvand.dk.

Når vores kystlivreddere i de kommende timer og dage fortsat opererer ved de fire strande, så vil jeg opfordre folk, der besøger strandene, til at tage en snak med livredderne om de øjeblikkelige forhold på den pågældende strand," siger Anders Myrhøj.

De tre livreddere, der er på vagt i denne uge, er næstsidste hold i år.

På søndag kommer der et nyt hold, som lukker og slukker og pakker alt grejet ned.
 

Læs Mere

Strandhusene tirsdag morgen


Lagt på nettet 8/8 2023 kl. 08:17 #1691477951

Se video fra Blokhus Strand tirsdag morgen kl. 8:17.

Sammensat af videoklip, indsendt af Mogens Sparre og Peter Nielsen.


Foto: © Mogens Sparre.


Foto: © Lars Poulsen.

Der er også væltet træer i området. Her på Piruvejen, fotograferet af Lars Poulsen.
 

Læs Mere

Stormen Hans racer allerede


Lagt på nettet 7/8 2023 kl. 22:39 #1691445549Badehusene på Blokhus Strand er i fare.

Helt uventet bragede stormen "Hans" ind over Vestkysten allerede i dag 7. august 2023.Og vandet steg pludseligt og voldsomt. Peter Nielsen fra De Gratis Frtrækkere sendte os klokken 22:08 denne video. Stillbillederne er tilføjet et kvarter senere.

De er taget af Peter Nielsen og Henriette P. Henshaw.


 

Læs Mere

Tre strandhuse allerede fjernet


Lagt på nettet 7/8 2023 kl. 17:55 #1691423744

Foto: © Leif Poulsen.

Tre strandhusejere har alle fjerne deres huse fra Blokhus Strand.

Husene har lov til at stå frem til udgangen af september måned, men den lovede storm har fået tre strandhusejre til at fjerne deres huse allerede nu.

Herover mangler husnummer 14 i rækken. Desuden er strandhus nummer 22 og 33 allerede væk.


Foto: © Peter Wendelboe.

Vesterhavets bølger skyller allerede højt op på stranden. Livreddertårnet står ude i bølgerne. Og de mellem 40 og 50 autocamper der holdt på stranden indtil i går er alle væk.
 

Læs Mere

Blokhus Marathon 2023


Lagt på nettet 7/8 2023 kl. 13:57 #1691409439

Formanden for jeg må Kommunes Kulturudvalg Helle Bak Andreasen deltog selv i Blokhus Marathon 2023.Forinden løbet var det også hende, der skød det hele i gang med en hilsen fra Kommune.Og så var Blokhuse Kanonlaug naturligvis som sædvanlig på pletten.
 

Læs Mere

Mand fundet død ved Vadum


Lagt på nettet 5/8 2023 kl. 16:24 #1691246497

OPDATERINGER:
Kl. 18:24: Efterforskning fortsætter – afdøde fortsat ikke identificeret. 44-årig mand anholdt på sin bopæl i nærheden og sigtet for manddrab! Han fremstilles i grundlovsforhør i morgen.

Klokken 23:22: Offeret er med overvejende sandsynlighed identificeret som en mand på 58 år ligeledes fra lokalområdet, og de nærmeste pårørende er underrettet om dødsfaldet.
OPRINDELIG ARTIKEL:
Nordjyllands Politi modtog tidligere i dag, den 5. august 2023 cirka klokken 13.30, en anmeldelse om en livløs person fundet ved en shelterplads i et område beliggende på Brorholtvej syd for Vadum.

Det medførte, oplyser lederen af den igangværende indsats, vicepolitiinspektør Kenneth Ginnerup, at Nordjyllands Politi straks afsendte patruljer frem til stedet. Da patruljerne og ambulance ankommer, er der en livløs person, en mand, der kl. 13.51 erklæres for død.

”På findestedet er der nogle omstændigheder til stede, som gør, at vi i øjeblikket betragter det som et mistænkeligt dødsfald,” fastslår vicepolitiinspektør Kenneth Ginnerup, og han pointerer i den forbindelse, at når der er sådanne omstændigheder til stede i forbindelse med et fund af en afdød person, så iværksætter politiet omgående en lang række efterforskningsskridt.

”Vores opgave er nu at få dækket præcist, hvad der er sket før, under og efter dødsfaldet, således at vi kan få belyst hændelsesforløbet grundigt,” understreger Kenneth Ginnerup

Og som en følge deraf vil man som beboer i området og trafikant, hvis man befinder sig i nærheden, kunne se meget politiet i og omkring Vadum i de næste mange timer.

”Vi er til stede med blandt andet kriminalteknisk efterforskning, beredskabs- og hundepatruljer samt indsatsleder. Det er helt normal procedure. Der er således ingen grund til bekymring, hvis man som borger ser meget politi i området.”

 

Læs Mere

Jetsmark IF fylder 50 år


Lagt på nettet 5/8 2023 kl. 03:54 #1691200473

Jetsmark IF fylder 50 år søndag den 27. august 2023 - og det skal fejres med et brag af en Jubilæumsfest LØRDAG den 26. august 2023 kl. 18.30 - 02.00.

Det foregår i Jetsmark Idrætscenters Hal A, Bredgade 140, 9490 Pandrup. Dørene åbnes kl. 18:00.

Alle - ja, alle - er meget velkomne til Jubilæumsfesten !!!

"- Jubilæumsfesten er for alle, som gerne vil ud at hygge en dejlig aften med god mad og drikkevarer til fornuftige priser, mens man samtidigt kan få sig en lille svingom ... så hold du bare fætter-kusine-festen, gadefesten, sommerfesten, hyggeaftenen med vennerne, firmafesten m.v. sammen med os ...", skriver Foreningen på Facebook.

En lækker 3 retters menu leveres af Mortensens Mad.

Musikken leveres af CLAUS HASSING MUSIC - mens en DJ underholder før, under & efter.

Baren er leveringsdygtig i drikkevarer til fornuftige priser - vand, sodavand, fadøl, vin, flere forskellige drinks, breezers og meget andet. Der kan tillige købes 10turs-kort til baren (værdi kr. 300,00) for kun kr. 250,00.
Billetprisen er kun kr. 250,00 pr. person !!!

Billetterne kan købes fysisk hos:
- Sparekassen Danmark Pandrup Afdeling
- Al-sport og fritid
Billetterne kan købes elektronisk ved henvendelse til:
- Bøje Holmsgaard Lundtoft på email bl@blundtoft.dk

- Beløbet for det ønskede antal billetter (inklusive eventuelle 10turs-kort til baren) indbetales til klubbens konto nr. 9070-1629842221 (husk at skrive dit navn og by) + send en email til Bøje herom. Når beløbet konstateres indbetalt, sendes de elektroniske billetter retur til din email.
 

Læs Mere

Blokhus Marathon og Walk-in


Lagt på nettet 4/8 2023 kl. 23:00 #1691182838

Søndag den 6. august at der igen
Blokhus Marathon, et motionsløb i særklasse i sommerlandskabet i og omkring Blokhus. Her løber man på hyggelige skov- og grusstier, i naturskønne klitter, langs det vilde Vesterhav på brede, hvide sandstrande - og mens benene arbejder for dig, kan man forkæle sine sanser med synet og duftene af et stykke af Danmarks smukkeste natur.

Langs ruten hepper de sommerglade feriegæster og familie og venner. Og jublen bliver ikke mindre, når løberne krydser målstregen på Torvet i Blokhus.

Følg løbet Saltum Trims vores Facebook-side.

Deltagerne kan vælge imellem 8 km eller en kvartmarathon, og den arrangerende forening, Saltum Trim, holder fast i, at de to gå-distancer starter fra Torvet i Blokhus.

Ruterne starter med, at sætte kursen mod STI 100. Derfra ad hyggelige skov- og grusstier og langs det vilde Vesterhav på brede, hvide sandstrande - og tilbage til Blokhus Torv, hvor man kan slappe af og nyde de to koncerter, der er arrangeret på Torvet denne dag.

Ruterne er oplagt for alle aldre og indeholder meget få svære passager. Man kan derfor også let tage barnevogn, klapvogn eller lignende med på turen.

Familie tiltag:
FAMILIE OneMile: Familie-milen (1,6-kilometer) er for hele familien. Her kan man løbe sammen med sin søster, svoger, tante, nevø, farfar, mor og far. På familie-milen, er der plads til alle, der vil løbe sammen som familie. Selvom man deltager i en gruppe, er det vigtigt at tilmelde alle, så hver enkelt deltager får sit eget startnummer (dog med undtagelse af de helt små børn i barnevogn/klapvogn, her er det ikke nødvendigt at købe startnummer).

 

Læs Mere

To gratis koncerter på Torvet søndag


Lagt på nettet 4/8 2023 kl. 22:31 #1691181112

Søndag den 6. august er der to gratis koncerter på Torvet.

Kl. 13 går den erfarne musiker Ulrik Lange Sørensen på scenen. Han har i årevis været en uundværlig del af musiklivet i Blokhus og er kendt fra sine utallige optrædener med bandet Romhandleren.

Og klokken 16 overtager det energiske band FLARE scenen og garanterer en showtopper af en optræden!

Det oplyser Erhvervsforeningen i en pressemeddelelse.Ulrik Sørensen er også en populær figur på YouTube, hvor han leverer akustiske covers under navnet “Ulriksmusic”.

På denne særlige søndag vil Ulrik optræde solo med guitar og loop pedal, og publikum kan glæde sig til at høre både velkendte klassikere og nye numre.Flare er en ung og lovende musikalsk enhed, der brænder for at skabe en forrygende og energifyldt oplevelse for publikum. De vil byde på en spændende blanding af både covernumre og originale sange, der vil fylde Blokhus Torv med fest og farver. Det er en unik chance for at opleve dette nye talentfulde band, der med sikkerhed vil efterlade et varigt indtryk, fortæller erhvervsforeningen.

Arrangementet er sponsoreret af Spar Blokhus og gratis for alle.
 

Læs Mere

Sommersang med kunstsauktion


Lagt på nettet 4/8 2023 kl. 00:56 #1691103400

Sommersang på Bratskov, sommerens store musikalske begivenhed i Herregården Bratskovs smukke park i hjertet af Brovst søndag den 13. august bliver i år afsluttet med en kunstsauktion.

Den internationalt anerkendte billedkunstner Natalia Dolgova vil være til stede under hele arrangementet og male indtryk fra den store folkefest. Og som afslutning på eftermiddagen afholdes der auktion over de billeder, Natalia Dolgova har kreeret undervejs.Natalia Dolgova er opvokset i Sibirien, men bor nu permanent i Frøstrup. Det gør hun, fordi naturen er fyldt med den fred, som verden mangler i øjeblikket.

Under koncerten på Bratskov vil hun fremstille pasteller af hver af de optrædende grupper. Billederne vil umiddelbart efter koncerten blive solgt på auktion.

Publikum kan desuden møde de populære solister Lasse & Mathilde, Pia Raug, Malthe Nielsen, Pernille Højmark og James Rasmussen i samklang med det fantastiske HerregårdsOrkestret.

Billetsalget til arrangementet går strygende og forberedelserne er i fuld gang på alle fronter. De mange foreninger og frivillige bag arrangementet har påtaget sig alle de nødvendige opgaver, og arbejdet med at løse dem går planmæssigt.

HerregårdsOrkestret´s kapelmester Ole Albrechtsen har skrevet en ny melodi der skal fungere som kendingsmelodi for arrangementet. Og hele sceneprogrammet er nu planlagt i detaljer.

Efter at formand og initiativtager Karsten Højen har budt velkommen, vil Jammerbugt Kommunes borgmester Mogens Gade holde åbningstalen efterfulgt af Helle Bak Andreasen og Kiki Bach - henholdsvis formand og næstformand i kommunens kulturudvalg – der har fået den udfordring at være forsangere på en nyere sang til netop sangens pris, skrevet af Viggo Steincke og Lars Kaaber - en sang som arrangørene håber, arrangementet kan være med til at gøre kendt, og som også skal synges til efterfølgende sommersang-arrangementer.

Den store opgave som festlig konferencier er lagt i hænderne på Bo Larsen fra Giro 413. Det bliver også ham, der skal holde styr på dagens program, hvor hver af dagens fem solister optræder sammen med HerregårdsOrkestret ca. en halv time og slutter af med en fællessang. Alle fællessange er trykt i et sanghæfte som publikum får udleveret ved indgangen.

Man skal bl.a. synge “Lundeborg Hymnen” sammen med Lasse & Mathilde, “Så Længe Jeg Lever” sammen med James Four Jacks Rasmussen og “Tag Med Ud Og Fisk” sammen med Pernille Højmark, ”Når Lygterne Tændes” sammen med Malthe og en helt ny sang ”Flaget” sammen med Pia Raug.

Der bliver flere pauser i løbet af dagen og rig mulighed for at forsyne sig med mad og drikke. Skovsgård Hotel og Chenillen (Købmandsgården) sørger for det kulinariske. Der bliver også boder med kunsthåndværk, tøj, smykker og andre spændende salgsting på pladsen.

”- Og som noget helt nyt i år, starter hele balladen med det, vi har valgt at kalde en ”forfest” allerede kl. 12:00 og en time frem. Det foregår ved indgangen hvor folk venter på at komme ind” - fortæller Karsten Højen. ”Der opstilles en lille scene hvor NielsenBanden spiller sammen med den udfordrende bakkesangerinde Sidsel. Cirkus SKUNK vil være til stede samme sted og lave sjov og underholdende gøgl for publikum”.

Hvis man ikke har, eller har husket at medbringe en klapstol eller et tæppe, er der mulighed for at købe en festivalstol og et tæppe ved indgangen til en billig pris. Og skulle der komme en smule regn, har arrangøren sørget for et lager af engangs-regnfrakker.

"- Ingen tvivl om at det bliver sommerens store musikalske begivenhed. En eftermiddag der kan måle sig med inspirationskilden Sommersang I Mariehaven i Ansager," skriver arrangørerne.

Arrangementet finder sted søndag den 13. august med forfest fra kl. 12:00. Sceneprogrammet inde i parken starter kl. 13:00 til ca. kl. 17:30, (indgangen åbnes kl. 12:30).

Billetprisen er kun kr. 125,- og er muliggjort fordi arrangementet har fået flot støtte fra Jammerbugt Kommune, Region Nordjylland, Sparekassen Danmark Fond og fra Statens Kunstfond.

Billetter kan købes hos EXPERT i Brovst, på www.brovstmusik.dk og ved indgangen til arrangementet i det omfang, der er flere billetter tilbage.
 

Læs Mere

Sengeplads på taget af personbilen


Lagt på nettet 3/8 2023 kl. 17:12 #1691075535

To tyske brødre fra henholdsvis München og Hamborg besøgte i dag Blokhus Strand med deres familier.

De har begge indrettet nogle - efter danske forhold - højst usædvanlige sovepladser.

Begge de to brødres personbiler har et udklappeligt telt på taget.

Her kan man stige hjælp af en stige kravle op og få sig en nattesøvn.
 

Læs Mere

72 nye lejligheder på sandslotgrunden


Lagt på nettet 3/8 2023 kl. 17:01 #1691074909

John Andersen har nu endeligt skrottet det omfattende hotelprojekt, som han ville etablere i tilknytning til Skulpturparken Blokhus.

Det tidligere annoncerede hotelbyggeri på 10.000 m2 med 142 værelser og et stort wellness- og spa-center til en værdi af 250 mio. kr., som netavisen kanalblokhus.dk har omtalt adskillige gange, bliver ikke til noget.

John Andersen har tidligere annonceret, at det skulle være klar til ibrugtagen i år.

Men prisernes himmelflugt på byggematerialer og entreprenørudgifter, stigende renteudgifter og lignende har betydet, at han nu har påbegyndt et alternativt projekt.

Den nye plan er, at bygge 72 luksuslejligheder på det, som han benævner ”sandslotgrunden”. Det er den store plads foran Skulpturparken, der i øjeblikket rummer "ruinerne" af verdens største sandslot.

Endvidere inddrages det areal, der hidtil har huset XL Bygs lagerhal i lejlighedsbyggeriet. Grunden er købt tidligere i år og kan overtages til april 2024, når XL Byg/Tømmergaarden flytter ud til den gamle fodboldbane overfor Aldi og Spar i Hune, hvor det er planlagt at åbne vi i februar måned 2024.

De 72 nye luksusejerlejligheder bliver på hhv. 75-95 og 115 m2, og med meget store altaner – fordelt i 3- og 4-etagers punkthuse.

Skitserne med helhedsplanen til projektet behandles i øjeblikket hos Jammerbugt Kommune. Der forventes byggetilladelse i løbet af efteråret 2023, og hvis alt forløber planmæssigt, forventes der at kunne blive byggestart i 2. kvartal i 2024 og med indflytningsklare lejligheder i december 2025, fortæller John Andersen.
 

Læs Mere

H.K.H. Kronprinsessen indvier Skolecenter Jetsmark.


Lagt på nettet 3/8 2023 kl. 14:16 #1691064975

Fredag d. 18. august indvier Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen officielt det nye Skolecenter Jetsmark.

Planlægning, projektering og byggeri af det nye Skolecenter Jetsmark i Jammerbugt Kommune har været i gang siden slutningen af 2015.

I marts 2021 blev det første spadestik taget med ord om, at man glædede sig til at tage byggeriet i brug i august 2023, og denne tidsplan kom til at holde stik.

D. 4. maj i år kunne NCC, der har været hovedentreprenør på byggeriet, aflevere nøglerne til Jammerbugt Kommune, som senere på måneden inviterede til åbent hus i de nye bygninger.

D. 14. august tager skolecentret imod sit første hold elever, og d. 18. august indvies det officielt af Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen.

”Med det nye Skolecenter Jetsmark er der tale om en stor og perspektivrig investering i Jammerbugt Kommune. Skolecenter Jetsmark bliver en ny og moderne ramme om læring og trivsel for områdets børn og unge. Det bliver også et kulturcenter for hele området Pandrup, Kaas og Moseby med åbne døre for lokale initiativer og arrangementer. Vi glæder os og forventer os rigtig meget af de smukke, gennemtænkte bygninger og de flotte, funktionelle udearealer. Derfor betyder det meget, at Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen vil indvie skolen,” fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

Arrangementet starter kl. 12.15, hvor H.K.H. Kronprinsessen ankommer. På programmet herefter er blandt andet selve indvielsen og en rundvisning på skolen. Det åbne program for pressen forventes at slutte omkring kl.13.

Alle der har lyst til at være med til at fejre dagen er meget velkomne til at møde op uden for skolen, hvor Kronprinsessen efter ankomst vil gå et stykke ad stien omkring skolen, før hun modtages ved hovedindgangen.
 

Læs Mere

Anholdt for både sprit- og narkokørsel


Lagt på nettet 2/8 2023 kl. 15:29 #1690982980

Mandag eftermiddag observerede politiet endnu et tilfælde af sprit- og narkokørsel i området.

En ung mand kom kørende i bil ad Brogaardsgade i Kaas. En færdselsbetjent havde på fornemmelsen, at den unge mand var påvirket, hvorfor han fik ham anholdt 0 og foretog både narko- og alkometertest.

Begge gav udslag. Bilisten havde drukket alkohol og var desuden påvirket af både cannabis og kokain.

Manden blev anholdt og sigtet for de to forhold.
 

Læs Mere

Opgravninger på Sønder i By


Lagt på nettet 31/7 2023 kl. 10:05 #1690790749


Foto: © Jens Otto Larsen.

Mandag morgen kom en stor ladvogn til området over for p-pladsen ved Sønder i By og anbragte flere kabler og afspærringsmateriel på stedet.


Foto: © Peter Wendelboe.

Samtidig gik et arbejdshold i gang med opgravninger.


Foto: © Peter Wendelboe.

Der er opsat afspærringer langs vejen, men Sønder i By er stadig farbar.


Foto: © Peter Wendelboe.

Også 3 kæmperuller med store røde jordkabler har i hen ved et halvt år optaget hele tre parkeringspladser på p-pladsen ved Sønder i By, og diverse lokale internetfora har været fulde af gisninger og mere eller mindre fantastiske forslag til, hvad der var i gærde.

Hårdnakkede rygter gik på en ny Tesla-ladestation, som flere hævdede, angiveligt skulle stå færdig i Blokhus 1. september 2023.

Andre talte om en ny mobiltelefon-sendemast.

Men projektleder Peder Poulsen fra energiselskabet N1, oplyste i foråret, at de tre kabeltromler skulle bruges til nedlæggelse af nye strømkabler for at understøtte el-forbruget til fx el-bil ladere syd for Blokhus. Holstvej og Sdr Strandvej.

De gamle kabler var allerede blevet håbløst forældede og kan ikke håndtere fremtidens forventede forbrug.

Det var meningen, at arbejdet skulle have været udført i foråret, men forsinkelser af leveringen betyder, at selskabet valgte at udskyde nedgravningen af kablerne til efter sommerferien.
 

Læs Mere

Energistyrelsen gik forgæves til Blokhus Torv


Lagt på nettet 30/7 2023 kl. 20:44 #1690767884Energistyrelsen har en kampagne i gang for at lære befolkningen at spare energi.

I dag var rådgiver Lucas Enevoldsen på Blokhus Torv for at få lokale og turister i tale.

Også TV2 Nord var dukket op for at dække begivenheden.

Min regnvejret havde sat sit præg på denne søndag eftermiddag, så der blev ikke meget ud af hverken rådgivning eller TV2 interviews.
 

Læs Mere

Fremstormende norsk popgruppe snydt af vejret på Torvet


Lagt på nettet 30/7 2023 kl. 18:48 #1690735681Det lunefulde sommervejr prøvede ganske vist at spolere koncerten med den fremstormende norske pop- og rock trio "Bobby & The Crew" på Blokhus Torv søndag den 30. juli 2023.

Men de få tilskuere, der oplevede koncerten blev ikke snydt.

Orkestret var ellers kommet rejsende helt fra Oslo til Blokhus alene for at give koncert på Blokhus Torv i dag.

De spillede kun egne numre og har alligevel nået toppen af hitlisterne i flere lande, blandt andet USA. Trioen havde 15 numre på programmet i Blokhus i dag, hvoraf de 14 er skrevet og komponeret af lederen Bobby Benton.

I aften tager trioen båden tilbage til Oslo.
 

Læs Mere

Familieevent på stranden


Lagt på nettet 30/7 2023 kl. 11:53 #1690710817

Foto: © Peter Wendelboe.

Søndag den 30. juli 2023 holdt Søstjernerne sit første større familieevent på Blokhus Strand.

Eventen indledtes med sikker badning i samarbejde med Trygfondens livreddere.

Derefter var der sauna med og uden saunagus, surf sup og kajak, træk vejret og åndedrætstrækning yoga ved ELSK og qigong ved Qigong i centrum.


Foto: © Peter Wendelboe.

Sprechstallmeister Kai Møller fra Kanonlauget styrede hele arrangementet med højttaler, mikrofon, og myndig stemme.


Foto: © Peter Wendelboe.

Desuden var der familieaktiviteter som petanque og volleyball.
Herover er det mor og datter, Bettina og Della fra Berlin, der spiller volleyball. Familien har lejet et sommerhus i Blokhus. Det er første gang, de besøger Danmark.


Foto: © Peter Wendelboe.

Der var kaffe og kage til alle.


Foto: © Peter Wendelboe.

Desuden var der sandslot-konkurrence for de yngste. Her er det Storm og Sommer fra Saltum, der prøver kræfter med det skulpturelle.


Foto: © Peter Wendelboe.

Desuden havde en underafdeling af eventkomiteen arrangeret historiefortælling om kysten netop på dette sted, neden for Blokhus Sømærke.

Her er det Søren Loft Jacobsen, der gik rundt mellem deltagerne og fortalte om kystens udvikling gennem 12.000 år.


Foto: © Peter Wendelboe.

Her sidder deltagerne pænt i rundkreds, mens de får instruktion i åndedrætsteknik, før de skal bade mellem isterninger i baljer med iskoldt vand.


Se mere tekst senere på eftermiddagen.Foto: © Peter Wendelboe.

Der var mulighed for at tage bad i baljer fyldt med isende koldt vand og isterninger.


Foto: © Peter Wendelboe.

John Andersen fra Skulpturparken var indkaldt som dommer i sandslotskonkurrencen.


Foto: © Peter Wendelboe.

Hold to vandt konkurrencen.


Foto: © Peter Wendelboe.


Udenfor det egentlig er arrangement dukkede også 16 familier med i alt 60 børn fra Dansk Folkehjælps afdeling for Randers og Djursland op. De er på deres årlige ugelange ferie, denne gang til Blokhus, hvor familierne har indlogeret sig i lejligheder i Blokhus Feriecenter.

De mødte pludselig op på stranden og satte deres små drager op lige nedenfor feriecentret.
 

Læs Mere

1000 kvadratmeter klitområde brændt i Rødhus


Lagt på nettet 29/7 2023 kl. 10:20 #1690629643

Fra branden i Kryle 24.04.2021. Foto: © Peter Wendelboe.

Sent fredag aften og natten til lørdag, er et område på cirka 1000 kvadratmeter klitplantage ved Rødhus Klit brændt ned. Nordjyllands Politi har efterfølgende sigtet en mand efter beredskabsbekendtgørelsen.

Branden blev anmeldt af sommerhusgæster klokken 23.18.

Inden da hørte redationen af Netavisen kanalblokhus.dk flere høje brag. Også flere borgere her i byen hørte bragende syntes ligefrem, at de havde set fyrværkeri i området.

Udover brandfolkene fra Pandrup, der kæmpede for at få flammerne stoppet, var Nordjyllands Politi også på stedet.

Vagtchef ved Nordjyllands Politi, Jesper Sørensen, fortæller, at han faktisk fik vished for, at der virkelig havde været affyret fyrværkeri.

"- En mand fortalte, at han havde antændt "en enkelt" raket, der ikke var steget til vejrs, men som sprang på jorden, og på den måde antændte klitterne," siger han.

Politiet kunne dog senere på natten standse manden i en bil tæt ved Aalborg.

"- Her erkendte føreren, at han havde været i området og dér affyret fyrværkeri," siger Jesper Sørensen, der fortæller at manden nu er sigtet efter beredskabsbekendtgørelsen, og kan se frem til en bøde.

Indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab, Dorthe Krogh, fortæller, at selvom det var et område på 1000 kvadratmeter, der brændte ned, så var der aldrig fare for at ilden ville brede sig til huse i området.

"- Vi var heldige med vindretningen, og så var gæster i området gode til at hjælpe til - på trods af, at det var meget sent på aftenen," siger hun til NORDJYSKE.

Brandfolkene fra Pandrup var færdige med slukningsarbejdet omkring klokken 01.

 

Læs Mere

Norsk top-gruppe på Torvescenen i Blokhus


Lagt på nettet 28/7 2023 kl. 23:20 #1690579243

Trioen Bobby & The Crew ligger i øjeblikket som nummer 15 på den amerikanske top-20 hitliste.

Og søndag den 30. juli klokken 15:00 går de på scenen på Torvet i Blokhus.

De fortæller, at de elsker at optræde i Blokhus. Det er 2. gang, de er på visit i feriebyen.

De spiller et bredt udvalg af populærmusik, fortæller arrangørerne, Erhvervsforeningen Destination Blokhus.

Og der er naturligvis gratis adgang for alle.
 

Læs Mere

Yoga, Surf og Sup, Qigong, isbade og åndedrætstræning på stranden


Lagt på nettet 28/7 2023 kl. 17:39 #1690558770

Foto: © Henriette Henshaw.

Søndag den 30. juli er der arrangeret en lang række aktiviteter på Stranden.

Det er badeforeningen "Søstjernerne", der fra kl. 10-14 invitere alle til at deltage.

Nogle aktiviteter som f.eks. Yoga og Surf og Sup er gentagelser fra sidste års event, men der er også blevet flere nye oplevelser at deltage i.

Et af de nye tilbud er f.eks. Qigong, isbade og åndedrætstræning (Wim Hof Metoden) samt en stor familieafdeling med aktiviteter som f.eks. beach volley, jumbo tennis, stige golf og meget mere.

Desuden vil man lige nedenfor sømærket kunne høre historien om Blokhus Strand netop på dette sted gennem 1.000 år.

Nogle af aktiviteterne kræver tilmelding og har et lille deltagergebyr, men mange af de øvrige oplevelser er helt gratis. Samtidig er det en dag, som henvender sig til hele familien.

"- Dagen skal være et festligt arrangement for alle, hvor vi viser hvem vi er og hvad vi står for," siger foreningsformand Birgit Ravn.

En undergruppe af "Søstjernerne" er derfor sat på opgaven for at arrangere eventen, som de regner med kan blive en fast tradition i uge 30 fremover.

"- Vi håber, der er mange, der møder op og bliver en del af det. Det er rigtig hyggeligt," siger Birgit Ravn, "- og samtidig kan man måske blive inspireret af de nye aktiviteter som øger sundhed og velvære."

Foreningens medlemmer mødes året rundt – både morgen og aften – nedenfor sømærket på Blokhus strand for at bade sammen. Aktiviteten er gratis og har eksisteret i 18 år. Det er populært og medlemsskaren er vokset fra 15 til nu at være 160. Badningen er en uforpligtende oplevelse, som man bare kan møde op til, hvis man har lyst, og både medlemmer og ikke medlemmer er meget velkomne.

Derudover arrangerer foreningen også nytårsbad og har en tradition på Torvet omkring en aktivitet den 4. maj. Samtidig hygger de sig med andre fælles oplevelser for at have noget socialt udover badningen.
 

Læs Mere

Sømandshuer og -hatte på Torvet


Lagt på nettet 27/7 2023 kl. 21:05 #1690481137


Foto: © Peter Wendelboe.

Rigtig mange havde ønsket et gensyn med Sømændene, som efterhånden er blevet en fast tradition i Blokhus. Så selvfølgelig er Sømændene også at finde på årets koncertprogram i Blokhus.


Foto: © Peter Wendelboe.

Og det blev da også et brag af en koncert med sing-along og konfetti i store mængder, da de 16 medlemmer af Sømændene fra Karrebæksminde indtog scenen på Blokhus Torv torsdag den 27. juli kl. 20.30.Kaptajnshatte og matroskasketter vajede i luften, da Sømændene for tredje år i træk fyrede den godt og grundigt af til sommerens nok mest folkelige torvekoncert i Blokhus.


Foto: © Peter Wendelboe.

Lige som sidste år havde Sømændene i år medbragt 100-vis af sømandshuer og -kasketter, som blev solgt til publikum for 100 kr. stykket, så hele Torvet var et syngende menneskehav.


Foto: © Peter Wendelboe.

Selv konferencier Karl Korfits havde sømandskasketten på, da han introducerede "Sømændende" fra scenen.


Foto: © Peter Wendelboe.

Og så gik det ellers løs med et brag af en folkefest, da forsanger Sebastian Sztuk fra første færd fik publikum til at synge med på de mange kendte sange, der ledte tankerne hen på et brunt værtshus, da de tog publikum med på en walk down memory lane ...

Foto: © Peter Wendelboe.

... med klassikere som "Solskin ombord", "Jeg har aldrig fået noget", “Knap en bajer op”, “Mandalay” og “En træt gammel dreng”.


Foto: © Peter Wendelboe.

Denne koncert var ifølge konferencier Karl Korfits den mest velbesøgte koncert på Blokhus Torv i denne sæson.


Foto: © Peter Wendelboe.

Publikum kom langvejs fra. En egentlig mor var kommet kørende med sin søn helt fra Odense for at høre sømændene. Og denne familie var kørt helt fra Aalborg og til Blokhus bare for at deltage i denne festlig i aften.

Og de blev ved med at spille til langt efter,at månen var stået op og skinnede ned over scenen og Torvet.


Foto: © Peter Wendelboe.

Men da var der enkelte fra publikum der var blevet trætte.


Foto: © Peter Wendelboe.

Før sceneshowet gav Sømændene hinanden det traditionelle håndslag på en god koncert.


Foto: © Peter Wendelboe.

Også beboerne, der sidste år flyttede ind i de øverste lejligheder i "Bækgården" bag scenen, kunne overvære hele koncerten fra deres altan.

Herover er det Lene og Preben Larsen fra Støvring, der sommeren 2022 fik overdraget nøglen til deres nye sommerlejlighed på anden sal i den østlige opgang af Bækgården, der fra deres altan med den fineste udsigt til Torvet sidste år nød musikken fra scenen.

"- Og når vi lukker altandøren, er her så godt isoleret, at vi praktisk talt ikke hører larmen," fortæller Lene og Preben Larsen.

De havde været skrevet op til lejligheden i 4 år, og havde i den tid dagligt fulgt med i udviklingen af byggeriet og i Blokhus i øvrigt gennem Netavisen kanalblokhus.dk.


Foto: © Peter Wendelboe.

Som opvarmningsband til "Sømændene" havde Torvegruppen igen i år valgt at lade det altid populære partyband "Petrols" skyde festen i gang, allerede kl. 19.00.

De fem erfarne musikere fra "Petrols" leverer altid en fest med deres store bagkatalog af pop- og rockhits fra de sidste 50 år.

Koncerterne på torvet er igen i år arrangeret af Torvegruppen, en interessegruppe under Erhvervsforeningen Destination Blokhus, der inviterer til gratis stående koncerter med fuldt blus på stemningen.

For også fremadrettet at kunne afvikle de populære sommerkoncerter, håber konferencier og eventansvarlig Karl Korfits, at publikum vil støtte koncerterne ved enten at tegne et fast støttemedlemskab eller ved overførsel af en valgfri donation samt ved køb af øl i baren under forestillingen.
 

Læs Mere

Blokhus-kanonen fik sig en makeover


Lagt på nettet 27/7 2023 kl. 15:28 #1690482490

Michael Krause og skorstensfejerermester Aarestrup fra Pandrup har sendt billeder hovedrensningen af den 200 år gamle kanon, der affyres hver aften på Blokhus strand.

Det er første gang i 10 år, den gamle kanon fik sig en en stærkt tiltrængt hovedrengøring.

Kanonen er nemlig ikke blevet renset igennem de 10 år, den har været del af en fast tradition om solnedgangsskydning på stranden.Onsdag den 12. juli 2023 ... en uge før Blokhus-kanonens 10-års jubilæum ... fik kanonen sig en professionel omgang rengøring.

"- Fire faguddannede skorstensfejere fra Pandrup gjorde et stort – og sort – stykke arbejde på stranden i Blokhus", fortæller Michael Krause, kanoner i Blokhus Kanonlaug til Netavisen kanalblokhus.dk fra sin ferie i Berlin.

Skorstensfejerne mødte op med fejekoste, som blev presset ind ved hjælp af boremaskiner for herefter at støvsuge skidtet ud af den gamle kanon.

f1Blokhus-kanonen-renses-20230712-c.jpg" width=100% border=1>

"- Det var til stor fornøjelse for de gæster, der opholdt sig på stranden. Der blev taget mange billeder. Og man kan vel godt sige, at det var en unik oplevelse. Det er ikke mange steder, at man får lov til at overvære den slags ting", fortæller Michael Krause.

Kanonens pibe er nu så ren, som om den var nystøbt. Og den kan igen levere et smukt brag og en smuk ildsøjle, når den affyres ved solnedgang, siger Michael Krause.

Hver aften frem til og med 9. august kan du opleve, når Blokhus Kanonlaug ”skyder solen ned” kl. 21.00 halvvejs oppe ad klitten ved Strandkiosken på Blokhus Strand.
 

Læs Mere

Ekstra Anderæs 2. august


Lagt på nettet 27/7 2023 kl. 12:56 #1690455373

Blokhus strand Bådlaug afholder et et ekstra anderæs onsdag den 2. august 2023.

I denne sommer er man desværre nødt til at tage forbehold vejret.

Da Blokhus bådelag blev nødt til at aflyse Anderæset i går onsdag på grund af vejret, men har til gengæld valgt at afholde ekstra ræs søndag den 2. august. Det er efter sæsonens normale afslutning.

Næste anden ræs er i øvrigt søndag den 30.7.

Der er som vanlig indskrivning fra kl. 14.00 og ræset starter kl. 15.00.
 

Læs Mere

Dagens Anderæs er aflyst, Iskaféen og Strandkiosken lukker


Lagt på nettet 26/7 2023 kl. 12:53 #1690368787

Foto: © Jette Petersen.

Onsdag morgen badede "Søstjernerne" under regnbuen.

Anderæs ved fiskernes hus er aflyst i dag på grund af vejret.

Og Iscaféen og Strandkiosken lukker allerede klokken 17.

Der håbes på bedre vejr til Anderæs på søndag! 

Læs Mere

Norsk turist om støj fra græsklippere


Lagt på nettet 24/7 2023 kl. 09:51 #1690185108

Fra en norsk turist i Blokhus har vi modtaget dette hjertesuk!

Jeg er norsk og har været turist i Blokhus i nogle dage. Det er fint, men jeg irriterte mig over græsslåmaskiner, der larmer hele dagen. Den ene overtager for den anden. Min løsning var at gå daglige ture ind i skovene en time og to hver dag for at finde fred der, væk fra al motorstøjen.

Her i Norge er vi lidt omhyggelige med, at der på søndage skal være helligdagsfred indtil kl. 12. Ikke fordi vi er så religiøse, men i respekt for tradisjon og hverandre.
Jeg forstår, at mange dansker måske vil demonstrere deres distance, foragt eller hvad det nu måtte være til kirken, men hvem andre måtte nu bekymre sig om det? Man kan i hvert fald have en vis respekt for traditioner, eventuelt respekt for andre.

Det var kritikken. Her er et forslag til løsning. Hvad med at alle, der har græsplæner i Blokhus, bliver enige om, at græsslåningen skal foregå fra kl. 12-14 og igen fra kl. 17-19 hver dag?
På den måde bliver støjen samlet, og mellem disse tider kan man nyde freden og høre fuglene synge. Og det blir hyggeligere for alle.

PS Teksten er oversatt til dansk vha Chat GPT

Med venlig hilsen

Arne Mørk Midtbø
"Ingen kan gøre alt, alle kan gøre noget"
 

Læs Mere

Friluftsgudstjeneste på Rødhus Klit Camping


Lagt på nettet 20/7 2023 kl. 10:38 #1689842329

Søndag d. 23. juli 2023 kl.14.00 fejrer Hune og Rødhus sogn fælles gudstjeneste på Rødhus Klit Camping, Rødhusmindevej 25, 9490 Pandrup.

Efter gudstjenesten er der mulighed for at nyde sin medbragte kaffe eller købe kaffe og kage for 30 kr.

Der er et begrænset antal stole, så bring gerne tæppe eller stol.

I tilfælde af regn arrangeres gudstenelsen i et telt.

Alle er velkomne!
 

Læs Mere

Foreningsjubilæum med lokal musik i topklasse


Lagt på nettet 19/7 2023 kl. 19:07 #1689786452Lejerforeningen i Blokhus Klitplantage, som efterhånden tæller flere grundejere end lejere, holdt lørdag formiddag ordinær generalforsamling, og lørdag eftermiddag "80 års fødselsdagsfest" med festtale festsange og musikalsk underholdning i topklasse.

Tryk på "Læs mere" og se også videoen om den musikalske underholdning.

Den musikalske underholdning ved festen blev fremført af lokale kræfter og var top professionel.Se og hør Bendt Aaens og Noura Lindholms fremragende underholdning.

Bendt Aaen ejer et sommerhus i Blokhus Klitplantage, og Noura Lindholm er datter af en anden sommerhusejer i plantagen.

Det er første gang, de to spiller sammen.

Men før de to kunstneres optræden, fortalte foreningens formand, Fleming Friis Larsen, nogle detaljer fra foreningens start.Det fremgår af den første notits i foreningens ældste forhandlingsprotokol, at foreningen er stiftet 4. februar 1943. Og det skulle jo gerne betyde, at foreningen fylder 80 år i år.

Men foreningen førte tilsyneladende ikke protokol de første år, og begyndte først at skrive ned, da man kom i ubetalelig gæld, og kasereren forsvandt. Det var i 1950, og da kunne ingen tilsyneladende huske, hvornår foreningen blev stiftet.

De første 10 sider i foreningens ældste forhandlingsprotokol er helt blanke med en notits om, at der senere ville komme en beretning om foreningens første år.

Denne beretning kom dog aldrig. Så første egentlige notat i protokollen er fra 1950.Derfor meddelte foreningens første hjemmeside (7. januar 2006 -15. november 2007): "Lejerne i Blokhus Klitplantage har dannet forening siden 1950".

Senere opdagede bestyrelsen den lille notits om årstallet "1943", som skyldes en huskefejl.

På det grundlag har den nuværende bestyrelse VEDTAGET, at stiftelsesåret er 1943, selvom det fremgår af kilderne, at "Statens Repræsentant, Plantør Plessner, deltog i Mødet og orienterede om de forskellige Regler for Grundene".

Men i februar 1943 var Plessner plantør på Læsø, og plantøren i Blokhus hed Schytte.

Samtlige samtidige kilder fortæller da også, at stiftesåret var 1946.Det gælder både Aalborg Stiftstidende og Aalborg Amstidende, som begge dækkede den stiftende generalforsamling den 4. februar 1946 på Industricafeen i Nørresundby.Og det gælder den første kasseres regnskabsblad fra den stiftende generalforsamling, som stadig findes som bilag til protokollen, med stiftelsesdatoen 4. februar 1946 og navnene på de første 22 medlemmer, og indbetaling af deres kontingent: 5 kr. for det første år.

Lige siden stiftelsen i 1946 har foreningen holdt flere "jubilæumsfester" på grundlag af årstallet 1943. Således også i år, hvor jubilæet hedder "80 års jubilæum".På seneste udgave af foreningens hjemmeside forklarer bestyrelsen fastholdelsen af det falske stiftelsesår med, at "Der er nok sket det, at man i 1943 har bestemt sig for at stifte en forening, men grundet krigen og de vanskelige kår i 1943, har man udskudt det praktiske til efter krigen.".

Det er der dog intet belæg for, og hvem er de "man", der skulle have besluttet sig for at skifte forening allerede 1943?

Men vi holder jo også jul ud fra en begivenhed, der skulle være sket for 2023 år siden, selvom dette årstal også er forkert.

Men både julen og jubilæumsfesten i Blokhus Klitplantage er jo festlige begivenheder, som vi kan glæde os over.

Og festen i år blev i hvert fald et brag af en begivenhed.

Oplev en del af stemningen ved at se de to videoer her på siden.
 

Læs Mere

Swing, boogie-woogie og line-dans på Blokhus Torv


Lagt på nettet 18/7 2023 kl. 21:47 #1689709627

Foto: © Peter Wendelboe.

Tirsdag aften genlød Blokhus Torv - som det gør hver tirsdag i denne sommer - af rytmisk dansemusik og glade dansere.


Foto: © Peter Wendelboe.

Det er danseforeningen "Kom og Dans", Aabybro, der hver tirsdag henlægger aktiviteterne til scenen på Blokhus Torv.

Er du interesseret i at prøve at danse swing eller linedans, så følg med på foreningens hjemmeside.

I arrangementslisten kan du se, hvornår der er gratis prøvetime. Så vil du være med til at lave en fest på dansegulvet, så mød op til vores prøvetime.

Du vil også her kunne møde vores dygtige instruktører:
Swing grundkursus: Lene Jensen
Swing fortsættere: Birthe Jørgensen
Swing videregående: Helle G. Pedersen
Boogie Woogie: Helle G. Pedersen
Linedans, begyndere/let øvede: Lone Tolstrup Christensen.
 

Læs Mere

Anderæs holder10 års jubilæum


Lagt på nettet 18/7 2023 kl. 10:24 #1689668683

Det er ti års siden, Blokhus Strand Bådlaug startede med at afholde anderæs. Og det skal fejres! Derfor afholder bådelauget hele to ræs onsdag den 19. juli.

Første ræs starter med indskrivning kl. 13.00 og selve ræset starter kl. 14.00. Dette ræs styres af Jens Haugaard, som var Bådlaugets første andefar.

Næste ræs starter indskrivning kl. 15.00 og selve ræset starter kl. 16.00 og dette ræs styres af vores nuværende andefar Fritz Sørensen.

Prisen er stadig 30 kr pr. and inklusive en is.

I anledningen af jubilæet har Blokhus Strand Bådlaug indkøbt nye spændende og sjove ænder.

Til denne festlige dag vil der også være masser af gaver.

 

Læs Mere

Frontalt sammenstød ved Pandrup


Lagt på nettet 17/7 2023 kl. 20:05 #1689622352

Foto: © Peter Wendelboe.

Mandag aften stødte biler frontalt sammen i en voldsom ulykke ved Pandrup.

I alt seks personer var involveret i ulykken. Heraf er tre meldt tilskadekomne, mens én er i kritisk tilstand. Det oplyser Nordjyllands Politi.


Foto: © Peter Wendelboe.

Alle tilskadekomne er kørt på hospitalet.


Foto: © Peter Wendelboe.

På stedet har der været en lægehelikopter, politi, en indsatsleder, seks ambulancer og en bilinspektør.


Foto: © Peter Wendelboe.
Rute 55 mellem Pandrup og Saltum har i flere timer været spærret, men spærringen er nu ophævet.


Foto: © Peter Wendelboe.

De pårørerende til de tilskadekomne er blevet underettet.
 

Læs Mere

Bil torpederede lygtepæl i Kaas


Lagt på nettet 16/7 2023 kl. 12:53 #1689504837

Klokken 02.17 natten til søndag kørte en bilist pludseligt af sporet og direkte ind i en lygtepæl.

En 59-årig mand kørte pludseligt af sporet på Langgade i Kås.

Bilen kørte op på fortorvet og torpederede en lygtepæl og et elskab. Det resulterede i, at beboerne på vejen oplevede et mindre strømsvigt.

Ifølge vagtchef ved Nordjyllands Politi, Bruno Brix, kom den 59-årige mand alvorligt til skade, men var dog uden for livsfare.

Manden formodes at være stærkt påvirket af alkohol, og der ventes svar på en blodprøve.
 

Læs Mere

Retro og Antik Marked og Happy Days i Hune


Lagt på nettet 16/7 2023 kl. 12:10 #1689502221

Mandag åbner det årlige Retro og Antik Marked i Hune Forsamlingshus.

Her er masser af gode tilbud fra gamle dage ... blandt andet en stor samling af de originale badges, der blev så populære 70erne og 80erne.

Samme dag holder Hune 𝗛𝗮𝗽𝗽𝘆 𝗗𝗮𝘆𝘀 & 𝗡𝗶𝗴𝗵𝘁, og byen vil vrimle med gode tilbud, masser af aktiviteter for store og små, livemusik, lækker mad og meget, meget mere.

Retro Markedet har åbent alle dage fra 16. juli til 30. juli klokken 9-18.

På søndage er er der også loppemarked rundt om Forsamlingshuset.

Adresse: Vesterhavsvej 27, 9492 Blokhus.
 

Læs Mere

Generalforsamling og fest i foreningen Klitplantagen Blokhus


Lagt på nettet 15/7 2023 kl. 13:44 #1689421468

Foto: © Peter Wendelboe.

Lørdag formiddag deltog cirka 80 medlemmer i generalforsamlingen for Foreningen Klitplantagen Blokhus på Nordstjernen.

Lørdag eftermiddag har bestyrelsen inviteret til en fest i et telt i plantagen.


Foto: © Peter Wendelboe.

Her deltager mere end 134 medlemmer.


Foto: © Peter Wendelboe.

Festen holdes i anledning af, at foreningen nu har eksisteret i 77 år. Det fremgår af alle samtidige dokumenter, samt af samtidige referater i både Aalborg Stiftstidende og Aalborg Amstidende.

Bestyrelsen skriver ganske vidst på sin hjemmeside, at man "vist nok" egentlig havde planer om at stifte foreningen tre år tidligere.


Foto: © Peter Wendelboe.

Derfor har foreningen vedtaget at stiftelsesåret er 1943 og valgt at kalde festen "80 års jubilæum".Og en god anledning til fest skal man jo ikke lade gå fra sig, selvom regnskabet i år viser et underskud.
 

Læs Mere

Street food markedet i Hune blev en succes


Lagt på nettet 14/7 2023 kl. 23:10 #1689369024Laden i Hune er primært kendt som en butik, der sælger sko, modetøj, tasker, accessories, smykker, møbler, interiør og delikatesser.

Men nu har indehaverne, Britt og Jesper Ziwes, besluttet at udvide konceptet.

På græsplænen foran butikken har de nu oprettet et velbesøgt street food marked, en lille oase med loungeområde, bar, toiletfaciliteter, lege- og spilmuligheder samt en lille scene til livemusik og DJ mv.

- Vores ønske er at skabe et sted, hvor besøgende får mulighed for at slappe af, nyde lækker autentisk mad, og en kølig drink, siger Jesper Ziwes.

Ægteparret Ziwes prøvede allerede i påsken og pinsen kræfter med konceptet, og det viste sig at være populært. Dengang var det i en mindre målestok, men nu er det med 150 siddepladser og med mulighed for en række forskellige smagsoplevelser.

På pladsen er der mulighed for at få flere smagsoplevelset: blandt andet burgere fra "Himmerlandskokken", thaimad fra "Thai2go" i Aalborg, mens Pandekagekroen serverer både mad- og dessertpandekager, og endelig er der en vogn, hvor man kan få autentiske italienske pizzaer.

Street Food Blokhus har åbent hver dag klokken 12-21 frem til 5. august.
 

Læs Mere

Blues-musik fra Kentucky i Blokhus


Lagt på nettet 14/7 2023 kl. 20:53 #1689360839

Foto: © Peter Wendelboe.

Hans fulde navn er Zeb Big Job South, og han kommer fra Kentucky, USA.

Han lever af at rejse rundt i verden og spille Blues. I dag spillede han i Blokhus.

Han landede med fly fra USA i Tyskland for tre uger siden og har arbejdet sig op igennem Nordtyskland og Jylland og kom i aftes til Aalborg.

I dag spiller han ved nedkørslen til Blokhus Strand.

I morgen går turen videre nordpå til Norge Sverige og Finland.

Dette er hans tredje Europaturné. Han turnerede gennem Balkan i 2019 og gennem Baltikum i 2022. Han har spillet musik i næsten alle lande i Europa med stor succes!

Hjemme i Kentucky er han grundlægger og forsanger for det populære regionale band "Zeb South & The Kentucky Hotheads", som har lavet over 200 shows i USA.

Zeb har 25 originale sange på sit repertoire og et katalog med omkring 300 velkendte covernumre.
 

Læs Mere

Autocampere skal længere væk fra nedkørslen til stranden


Lagt på nettet 14/7 2023 kl. 15:27 #1689362826

Foto: © Peter Wendelboe.

Fredag den 14. juli 2023 ved middagstid begyndte folk fra Jammerbugt Kommune at montere skilte, der som udgangspunkt signalerer "Parkering af autocamper forbudt" på Blokhus Strand.

Den parkeringsfri zone er en forsøgsordning. Efter højsæsonen vil kommunen evaluere og tage stilling til, om det skal være en permanent ordning.


Foto: © Peter Wendelboe.

Skiltene er anbragt i begge sider af stranden.


Foto: © Peter Wendelboe.

Og allerede ved nedkørslen advares trafikanterne om nyskabelsen.Foto: © Peter Wendelboe.

Men forbudszonen for parkering af autocampere ophæves 100 meter nord for nedkørsel og 350 meter syd for.

Autocamperne skal altså nu køre 350 meter syd for nedkørslen og 100 meter nord for, hvis de vil parkere.

Da skiltene blev sat op, holdt der allerede cirka 15 autocampere inden for det område der for fremtiden skal være autocamperfrit.


Foto: © Peter Wendelboe.

De blev nu nødt til at flytte længere mod nord. Den første, der flyttede var Carlo Enevoldsen fra Øster Vraa, som ofte kommer her til stranden med sin hund.

Hvorfor parkeringsforbuddet ikke gælder campingvogne, er der ingen forklaring på.
 

Læs Mere

Næste torsdag på Torvet


Lagt på nettet 14/7 2023 kl. 12:37 #1689331075

Rækken af de populære gratiskoncerter på Torvet i Blokhus fortsætter.

Efter koncerten med Luftens Helte i går bliver der skruet helt op for feriestemningen med masser af ørehængere, når Anne Dorte Michelsen og Maria Bramsen næste torsdag, den 20. juli kl. 20.30, indtager Torvet i Blokhus med de største hits fra Ray Dee Ohh og Tøsedrengene.

Michelsen og Bramsen har gennem de sidste 35 år været kendt fra ikoniske bands som Tøsedrengene og Ray Dee Ohh og lagt Danmark ned. Flere generationer har sunget med på hits som ”Sig du kan li mig”, ”Ud under åben himmel”, ”En lykkelig familie”, ”Mandags-stævnemøde” og ”Indianer”.

Nu er det Blokhus tur til at feste med de to mormødre i storform til de legendariske 80er- og 90er-hits, der kommer til at brage ud over scenekanten denne sommeraften i Blokhus.

Men festen starter allerede kl. 19.00, hvor Romhandleren går på scenen. Romhandleren er et sublimt festorkester, der med deres mangeårige erfaring kan sætte gang i enhver fest med et repertoire, der består af både gamle klassikere og nutidige hits. Romhandleren er et kendt navn i Blokhus, og de kan som ingen andre sætte gang i festen med deres lækre toner og høje energiniveau.
 

Læs Mere

Flest elladestandere i Nordjylland og i toppen på landsplan


Lagt på nettet 14/7 2023 kl. 12:29 #1689330590

Dette foto viser borgmester Mogens Chr. Gade ved "indvielsen" af den sidste elladestander - i Saltum - opsat i Jammerbugt Kommune i forbindelse med projektet med etablering af 41 ladestandere på under et år på tværs af hele kommunen.

Nu viser tal fra Transportministeriet, at Jammerbugt Kommune rangerer i toppen blandt alle nordjyske kommuner og som nr. 12 i hele landet, hvad angår antallet af ladestandere.

Ladestanderne er vigtige for både de lokale, for erhvervslivet og for turisterne i Jammerbugt Kommune.

Udviklingen i antallet af elbiler registreret i Danmark er steget markant – særligt de seneste syv år, ifølge Transportministeriet.

Derfor er der også brug for, at antallet af ladestandere følger med udviklingen. Ifølge loven skal alle kommuner således senest 1. januar 2025 have etableret ladestandere ved kommunale ikke-beboelsesbygninger med mere end 20 parkeringspladser.

Her er Jammerbugt Kommune én af de kommuner, som er kommet bedst på vej. Kommunen var den første, der sendte opgaven med etablering og drift af ladestandere i udbud, og man var i mål med opgaven i maj 2023 – i tide til at årets turistsæson for alvor gik i gang.

Det tog under et år at få etableret i alt 41 ladestandere rundt om i kommunen, og det har resulteret i, at Jammerbugt Kommune er dén nordjyske kommune, som er længst fremme på området – og iblandt de 12 kommuner på landsplan, som har flest ladestandere pr. indbygger.

Udover at ladestanderne i Jammerbugt Kommune er etableret til gavn for de lokale elbilejere og erhvervslivet i kommunen, så er ladestanderne også et vigtigt aktiv, når det handler om turisme. Det gælder både de danske og udenlandske turister, som besøger kommunen som gæster og derfor ikke har egen adresse i kommunen med egen ladestander ved hjemmet.

”- Naturligt stiger antallet af elbiler blandt turister også, og derfor er det vigtigt, at vi tilbyder gode lademuligheder for dem – såvel som for de lokale. Særligt med den store turisme vi har i Jammerbugt Kommune”, udtaler Borgmester Mogens Christen Gade.

”- Mange af de lokalt bosiddende med elbil har måske egne lademuligheder på egen adresse, men det har turister og gæster jo sandsynligvis ikke der, hvor de bor, mens de opholder sig i vores kommune. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi som turismekommune tager ansvar for at få sikret gode lademuligheder”, forklarer borgmesteren videre.

Jammerbugt Kommune er den største nordjyske tursimekommune målt på antal overnatninger, har tal fra Danmarks Statistik flere gange vist. Og de nyeste tal for antal overnatninger i 2022 bekræfter endnu en gang, at Jammerbugt Kommune er den største nordjyske turismekommune målt på overnatninger. Hele 1.828.055 overnatninger var der i Jammerbugt Kommune i 2022. På landsplan er Jammerbugt Kommune i 2022 placeret som den femtestørste turismekommune målt på antal overnatninger.

Turisme må derfor siges at være et vigtigt erhverv for Jammerbugt Kommune – og de mange besøgende er nu sikret gode lademuligheder, når de opholder sig i kommunen.
 

Læs Mere

Luftens Helte indtager Blokhus Torv


Lagt på nettet 13/7 2023 kl. 10:59 #1689238795

Et storslået Disney-show for voksne.

Efter den vellykkede koncert med Stig og Vennerne, der sidste torsdag fik torvet til at gynge, er forventningerne høje til dagens gratis koncert, hvor det er "Luftens Heltes" tur til at indtage den smukke byscene midt i sommerlandet.

Disney-magien kommer uden tvivl til at sprede sig fra scenekanten, når det 19-mand store band torsdag den 13. juli vækker sange fra film som "Løvernes Konge", "Mulan", "Aristocats", "Herkules" og "Tarzan" til live.

"Luftens Helte Band" er et af de helt store upcoming navne på den danske musikscene.

Bandet har allerede spillet for fulde huse rundt omkring i Danmark, blandt andet til Skovrock i Aalborg, og denne sommer spiller de også på Smukfest.

Selvom hele koncerten er bygget op omkring Disney, er det ikke en børnekoncert, men ren nostalgi og fællessang pakket ind i en stor musikoplevelse for alle aldre. Med imponerende energi formår de tre forsangere og en sprudlende blæser- og strygersektion at tryllebinde og tage publikum med ind i et helt forrygende magisk univers.

Det store væld af forskellige instrumenter giver tilsammen den autentiske lyd, man kender fra de
elskede tegnefilm. Publikum, der allerede har oplevet showet, har udtalt sig begejstret og beskrevet det som fuldstændig fantastisk, den bedste musikalske oplevelse både instrumentalt og vokalt nogensinde, og bare for vildt - "Luftens Helte" leverer virkelig varen.

Det 19-mand store band kommer med den største sceneproduktion nogensinde set i Blokhus.

Derfor begynder opstillingen på scenen allerede kl. 12.00, da de har imponerende meget udstyr med.

Arrangørerne bag koncerterne har derfor været nødt til at gennemtænke alle processer en ekstra gang for at skabe plads til det imponerende Disney-band.

"Luftens Helte" lover, at Blokhus får en fest og masser af magi kogt ind til en helt særlig koncertoplevelse, som publikum sent vil glemme.

"Luftens Helte" går på scenen kl. 20.30, men allerede fra kl. 19.00 er der festlig musik og stemning, når Morten Remar og "De Lykkelige Kværulanter" indleder den musikalske aften.

Morten Remer har en fortid i "Back To Back" med hittet ”Jonathan giver aldrig op”, men har siden
2019 været en del af et nyt band med et andet repertoire.

"De Lykkelige Kværulanter" er et seksmands band, der spiller deres helt særegne blanding af pop, jazz og dansk visetradition med egne sange med tekster.

De har allerede spillet de første
koncerter rundt i Danmark, der blev modtaget af et begejstret publikum. Denne aften vi de levere
topunderholdning og sætte gang i stemningen inden hovednavnet går på scenen.
 

Læs Mere

Sammenstød mellem spritbilist og minigolfbane


Lagt på nettet 10/7 2023 kl. 12:19 #1688984356

Kort efter midnat brasede en ung spirituspåvirket kvinde i sin bil gennem hegnet til en minigolfbane på Solvejen i Saltum.

Kvinden kom kørende i sydlig retning. Men pludselig mistede hun herredømmet over bilen, hvilket resulterede i, at hun kørte gennem hegnet ind til minigolfbanen.

Et vidne ringede til politiet, der med det samme rykkede ud til stedet.

Kvinden blev sigtet for spirituskørsel og anholdt for at få taget en blodprøve på Aalborg Sygehus.
 

Læs Mere

Redningsaktion ved Saltum


Lagt på nettet 9/7 2023 kl. 21:55 #1688932514

En kvinde fik sig noget af en overraskelse søndag eftermiddag. Her drev hun nemlig til havs på sit surfbræt, og det fik både Nordjyllands Politi og Nordjyllands Beredskab til at rykke ud til Saltum Strand, hvor episoden fandt sted.

Det oplyser vagtchef Karsten Højrup Kristensen.

- Hun er dog kommet ind ved egen hjælp for få minutter siden.

Men der er stadig både politi, ambulance, lægehelikopter og beredskab med båd til stede på stranden. Også Forsvarets redningshelikopter var kortvarigt forbi.

Også på Blokhus Strand var der kortvarigt optræk til panik.

Flere standgæster på stranden syd for Blokhus fulgte i kikkerter en surfer, der tilsyneladende var drevet meget langt til havs ud for den sydlige bæk, Søvands Rende.

Flere snakkede om at ringe til redningstjenesten. Men det viste sig, at surferen klarede sig ind ved egen hjælp.

Men episoden kunne måske være grund til at advare selv erfarne surfere om ikke at tage for langt ud, for ikke at skabe ængstelse blandt strandgæsterne.
 

Læs Mere

Nu også sandskulpturer midt i København


Lagt på nettet 9/7 2023 kl. 13:23 #1688901784

Foto: © Dines Bogø.

Ideen med at holde sandskulpturfestival har efterhånden bredt sig til hele landet.

Kongens Nytorv i København er i denne måned omdannet til en veritabel badestrand med masser af sand og liggestole, som frit kan benyttes.

Det er Magasin og Hundested Sandskulpturfestival, der indtil 30. juli 2023 pryder historiske Kongens Nytorv med spektakulær sandkunst.


Foto: © Dines Bogø.

De imponerende skulptur er lavet af sandskulptører fra hele verden, heriblandt italienske Leonardo Ugolini, amerikanske Sue Macgrew og hollandske Marielle Heessels.


Foto: © Dines Bogø.

Fra 18. maj til 22. oktober fylder Hundested Sandskulptur Festival havnen i Hundested med smukke sandkunstværker formet af kunstnere fra hele verden.


Foto: © Dines Bogø.

Årets tema i Hundested er "Der var engang", og arrangørerne præsenterer festivalen med et lille eventyr:

"- Der var engang et lille sandkorn, der ønskede sig at blive til noget ganske særligt. Livet i grusgraven var blevet noget så kedeligt. Men så en dag kom en kæmpemæssig gravko forbi, og tog sandkornet og mange ligeså med til en driftig lille havneby, hvor begavede kunstnere fra hele verden klappede, børstede, penslede og formede de gyldne sandkorn i de mest fantastiske formationer. Og en skøn forårsmorgen, da solens stråler varmede det lille sandkorn, kiggede det ned af sig selv og så, at det i sandhed var forvandlet. Som en gylden tåre i øjenkrogen af en vaskeægte prinsesse skinnede det lille sandkorn om kap med solen, mens eventyrlige fortællinger viskede i vinden på Hundested Havn.

Det lille sandkorn var kommet i det allerfineste selskab blandt verdensberømte eventyr og historiefortællere. Og tror du mig ikke, så kan du se det med dine egne øjne på årets sandskulpturfestival på Hundested Havn."


Foto: © Dines Bogø.

Der er i år også sandskulpturfestival i Blokhus, Søndervig og Nexø.Foto: © Dines Bogø.

Det vil sige, at der i år er i alt 5 sandskulpturfestivaler i Danmark: Blokhus, Søndervig, Hundested, Nexø og Kongens Nytorv i København.


Foto: © Dines Bogø.


Foto: © Dines Bogø.

Mere end 700.000 gæster har gennem årene sat deres fodaftryk i sandet omkring festivalens forunderlige skulpturer, og i år venter endnu et fantastisk program med kunst og underholdning for store og små.


Foto: © Dines Bogø.

På Kongens Nytorv er der også en forhøjet sandkasse, hvor børn og barnlige sjæle - eller andre med kunstneriske lyster - selv kan forsøge sig med den svære kunst at fremstille professionelle skulpturer i sand.


Foto: © Dines Bogø.

Sandet er noget helt specielt. Det er ikke almindeligt strandsand, men sand, hvor kornene er kantede og ikke runde.


Foto: © Dines Bogø.

Idéen kommer fra Blokhus og Søndervig ved Vestkysten, hvor der i mere end 15 år hvert år har været sandskulpturfestival. Her er der naturlige brede badestrande, men sandet er hverken i Hundested eller i Jylland godt nok til skulpturfremstilling.

Det jyske sand hentes helt nede fra Ølstrup Grusgrav ved Ringkøbing.

Her har sandet den helt rette gyldne farve og kantede kornstørrelse, hvor der samtidig er sørget for at sandet har det rette forhold mellem 90% sand og 10% ler.

Sandet er blevet fyldt i meget store trækasser, herefter tilføjes vand samtidig med at det bliver kraftigt stampet med store pladevibratorer så sandet derved komprimeres ca. 40 %, før kunstnerne begynder deres arbejde.
 

Læs Mere

Nu kan du få Ryaa Is i rundkørslen ved Hune


Lagt på nettet 9/7 2023 kl. 11:51 #1688896319

Foto: © Jens Kristian Torp.

Så er der igen Ryaa Is i Hune. Isen kan bl.a. købes som kugler i bæger.

Desuden kan der købes ispinde fra Premier Is. Sælges fra P-pladsen ved NyForm (rundkørsel). Åben 12.00-18.00. 

Læs Mere

Festligt fantasifulde beboelsesvogne besøgte Blokhus


Lagt på nettet 7/7 2023 kl. 18:27 #1688765230

Foto: © Peter Wendelboe.

Fredag aften mellem klokken 18 og 19 besøgte Han Herred Traktorlaug igen stranden ved Blokhus med deres fantastiske traktorer og farvestrålende beboelsesvogne.


Foto: © Peter Wendelboe.

Der er efterhånden kostume for, at lauget samlet kører turen langs stranden fra Tranum til Nørre Lyngby den første weekend i juli måned.


Foto: © Peter Wendelboe.

Kortegen overnatter i Nørre Lyngby og tager køreturen samme vej tilbage på søndag, hvor de forventes igen at gøre holdt ved Blokhus først på eftermiddagen, inden de fortsætter mod Tranum,
hvorfra de kører hver til sit.

I år deltager 23 traktor-entusiaster med i alt 11 vogne.


Formandens traktor med luksusgrill under hjelmen.
Foto: © Peter Wendelboe.


Med på turen har de formandens specialbyggede grill. Den er indrettet under motorhjelmen på en traktor.

Til dagligt mødes klubben hver torsdag aften klokken 19:00 hos formanden i Mellem Mølle og sparker dæk, skruer på deres traktorer og får en snak om vedligeholdelsen og verdenssituationen i øvrigt. Af andre aktiviteter kan nævnes forårspløjning, høst, efterårspløjning og roe-optagning.
 

Læs Mere

Stig Rossen og Vennerne fyldte Torvet


Lagt på nettet 6/7 2023 kl. 22:09 #1688674146

Foto: © Peter Wendelboe.

Blokhus Torv var igen fyldt til bristepunktet til koncerten med Stig Rossen og Vennerne torsdag den 6. juli 2023.


Foto: © Peter Wendelboe.

Som optakt til ét af Stig Rossens første numre fortalte han, at han havde været fan af Bamse i mange år og mente at kende alle hans numre.

Men da én af Vennerne havde foreslået, at de skulle indlede med "Bagersangen", var han temmelig desorienteret.

"Bagersangen", hvad er det? spurgte han.

Men det viste sig, at "Bagersangen" i musikerkredse var det interne navn for Bamses kendte "Jeg elsker kun dig!"Foto: © Peter Wendelboe.

Og så gjaldede "Jeg elsker kun dig!" med Stig Rossens fyldige røst og Vennernes energiske opbakning ud over det tætpakkede torv.


Foto: © Peter Wendelboe.


Foto: © Peter Wendelboe.

Områdets Natteravnene var fyldigt repræsenteret.

Hele 9 af dem var forsamlet bag scenen på hjørnet af Sønder i by, klar til at træde til efterhånden som aftenen skred frem, hvis der skulle være brug for deres hjælp.
 

Læs Mere

Rejsegilde på det nye XL-byg


Lagt på nettet 6/7 2023 kl. 20:21 #1688667683


Foto: © Peter Wendelboe.

Torsdag den 6. juli 2023 var der rejsegilde på XL BYGs nye byggemarked ved Stenmarksvej.

Der var øl, vand, pølser og hyggesnak blandt de mange fremmødte gæster.

Også Jammerbugt Kommunes borgmester, Mogens Gade, var blandt de mange gæster til rejsegildet.

Han sagde i sin tale, at byggeriet af det nye XL Byg/Tømmergaarden er første del af en helhedsplan for Hune, som nu er skudt i gang. I samarbejde med byggemarkedets repræsentanter, John Andersen og Nørresundby Boligselskab er visionen at sætte yderligere fart på den i forvejen rivende udvikling, der i disse år foregår i Hune.

På grunden, hvor Tømmergaarden lige nu har sin plads, er det meningen, at der skal etableres et attraktivt boligområde, som kommer til at ligge meget centralt i forhold til Hune by.


Foto: © Peter Wendelboe.

Byggeriet gik i gang sidst i januar i år og er skredet frem efter planen, hvilket især håndværkerne fik stor ros for.

Planen er, at såvel lagerbygning som butiksdelen skal være klar til at åbne i februar måned næste år.
 

Læs Mere

Der gøres klar til årets første store sommerkoncert på Torvet


Lagt på nettet 6/7 2023 kl. 12:12 #1688638346

De frivillige folk fra Team Blokhus er i øjeblikket ved at stille op til årets første store sommerkoncert på Torvet i Blokhus: Stig Rossen og vennerne med legendariske sange fra Bamses Venner.Stig & Vennerne giver den fuld gas med folkekære hits fra Bamse.
Masser af god stemning og kølige fadøl.

"- Du tænker måske - ÅÅH NEJ - DET REGNER..." skriver arrangørerne torsdag morgen på Facebook, men fortsætter:

"- Men se lige vejrudsigten?
Regnen stopper, og der bliver fuld sol."


Foto: © Peter Wendelboe.

Læs mere længere nede i denne spalte.
 

Læs Mere

Anderæs hver søndag og onsdag i juli måned


Lagt på nettet 5/7 2023 kl. 18:26 #1688574390

Foto: © Peter Wendelboe.

Sommeren er over os og Blokhus Strand Bådlaug starter anderæs på søndag den 9. Juli.

Der er indskrivning fra kl. 14.00, og ræset starter kl. 15, styret af vores allesammens Andefar Fritz.

Blokhus Strand Bådlaug afholder anderæs hele ferien hver onsdag og søndag. Sidste ræs er den 30. juli.

Onsdag den 19.7 har Bådlauget afholdt anderæs i 10 år, og dette bliver fejret med to anderæs denne dag. Nærmere opslag følger senere.Der er ænder i mange farver. Prisen er stadig 30 kr. pr. and incl. en is. Kom og se vores flotte nye ænder.
 

Læs Mere

USAs nationalflag har været ændret 29 gange


Lagt på nettet 4/7 2023 kl. 02:49 #1688431777

I anledning af USAs uafhængighedsdag, 4. juli, viser kanalblokhus.dk herover de første deseigns af USAs nationalflag "Stars And Stripes". Det var 13 stjerner og 13 røde striber, der repræsenterede de oprindeligt 13 stater i Amerikas Forenede Stater.

Dengang var det ikke fastlagt, hvorledes stjernerne skulle placeres.

Siden har flaget har været ændret i alt 28 gange. Den udgave af flaget, vi kender i dag, stammer fra 1960, da Hawaii blev USAs stat nr. 50.

De 50 stjerner i Stars and Stripes står for antal stater, og de 13 striber repræsenterer de oprindelige kolonier, der blev de første stater.

Den første version af flaget blev lavet i 1777.Før Kongressen i 1777 besluttede at indføre stjernerne, benyttedes flere flag, heriblandt "Grand Union Flag" (eller "Continental Flag"), som fremkom omkring 1775 som symbol på lokal selvbestemmelse.

Siden 1818 er flaget kun blevet ændret på USAs uafhængighedsdag, den 4. juli.

Men først med de 48 stjerner i 1912 blev der fastsat et officielt design for stjernernes placering, og flagets præcise farver blev først fastlagt så sent som i 1934.
 

Læs Mere

Stormen lagde et ekstra lag sand på Blokhus Strand


Lagt på nettet 3/7 2023 kl. 19:04 #1688432659

Foto: © Søren Loft Sørensen.

Søndagens storm flyttede flere strandhuse i Løkken, men lagde ekstra sand på stranden ved Blokhus.

I Løkken flyttede bølgerne nogle af strandhusene flere meter væk.

Men neden for Blokhus Sømærke blev der lagt et ekstra lag sand, der helt dækkede den gamle cementblok, hvor Søstjernerne bader hver morgen, og det halve af de to markeringspæle, der skal advare trafikanterne.


Strandhusene i Løkken. Foto: © Peter Wendelboe.

En så alvorlig storm allerede først i juli er ret usædvanlig. Det plejer først at være hen i september, at strandhusene kommer ud at sejle.


Strandhusene i LøkkenFoto: © Peter Wendelboe.

Frank Sørensen og hans kone har haft strandhus i Løkken i 50 år, og familien har haft det i 70 år, men det er første gang, de oplever, at huset kom ud at sejle.

"- I Hirtshals måltes vindstød på op til 28 meter i sekundet. Det er det, der normalt kaldes storm. Og gennemsnitsvinden over 10 minutter kom helt op på 22,4 meter i sekundet. Det er det samme som er "stormende kugling". Så begge dele er meget kraftigt for årstiden. Og hvis vi kigger for juli alene, er det kraftigste storm, vi har oplevet i 25 år," siger meteorologerne.
 

Læs Mere

Vejret var ikke med den genopståede Vesterhavs March


Lagt på nettet 2/7 2023 kl. 17:56 #1688313392Advokatens New Orleans Jazz Band spillede lystigt op ... ikke som sædvanligt på stranden, men på Torvet i forbindelse med årets Vesterhavs March 2023, som gennemførtes i strid modvind ... for første gang arrangeret af Jetsmark Idrætscenter i samarbejde med de lokale idrætsforeninger.

Sankt Georgs Gilderne fra Aalborg har givet op efter 50 år, og nu har Jetsmark Idrætscenter og de lokale idrætsforeninger taget over.

Overskudet skulle i år gå til idrætsforeningerne. Men det har været en sej begyndelse, for kun 225 havde meldt sig til marchen på forhånd, og cirka yderligere 100 meldte sig til kort før starten på Torvet søndag formiddag.

Trygfondens livreddere på stranden havde hejst det røde advarselsflag, og vesterhavsstormen pressede vandet op, så bølgerne løb langt ind over stranden.


Fra startstedet 2018.
Foto: © Peter Wendelboe.


I 1970erne og 80erne tiltrak Vesterhavs Marschen hvert år omkring 5.000 festklædte deltagere. Dengang var Lanternens vogn et kendemærke for marschen. Den førte an i en kortege af festligt udklædte medlemmer af Lanternens egen fanklub, Blokhus Venner.


Foto: © Peter Wendelboe.

Børn og voksne gik langs stranden efterfugt af en lastbil fra Tuborg med flydende proviant.

Men de tider er nu forbi. Kun 374 deltog i årets Vesterhavs Marsch.

Trods den lidt svage start på genoptagelsen af Vesterhavs Marschen, lover Anette Christiansen fra Jetsmark Idrætscenter, at man vil forsøge igen næste år.

Og advokatens New Orleans Jazz Band vil sikkert også være med næste år.
 

Læs Mere
Ældre artikler kan findes i topmenuen.
(OMSKIFTER)

KANAL BLOKHUS
Oprettet 1995

Redaktør: Peter Wendelboe

Adresse: Svalesvinget 2
Postnr. & By: 9492 Blokhus
Land: Danmark
Telefon/SMS: 40208801
Email: peter@wendelboe.dk


UDVALGTE VIDEOER:
Læn dig tilbage og nyd denne 24 minutter lange video med Anastasiia Andrukhivs guddommelige stemme. Video: © Peter Wendelboe.

Teknik og design: © Peter Wendelboe 2022
l