top
Der er i øjeblikket online på denne side.     Samlet besøg: 1193 i dag, LØRDAG 27.02.2021

    Retssag: Borgmester mod borger

Opdateret og lagt på nettet minut for minut mandag 25. januar 2021
Retssagen mellem borgmester Mogens Gade og Johnny Solberg, administrator af Facebook-gruppen "Nr økse sø vindmøllepark. Nej TAK!!" endte mandag kort før klokken 16 efter 4.5 timer i retten i Hjørring med et forlig.

Det springende punkt er, hvem der har ansvaret for udtalelser i en Facebook-gruppe, der er modstander af vindmøller ved Nørre Økse Sø.

Læs om hele forløbet minut for minut.

VEJLEDNING: Tryk + eller - for at åbne eller lukke de enkelte afsnit.

Medlemmer af gruppen demonstrerer i god ro og orden uden for retten. Politiet er til stede men finder ikke anledning til at skride ind. Borgmesteren, modparten og advokaterne er ankommet.

Netavisen kanalblokhus.dk forsøger løbende at opdatere denne artikel.

Kl. 9:06 - Retsmødet går igang.

Foruden parterne og dommer Mette Fuglsang Mortensen er kun 3 journalister (NORDJYSKE, Tv2 Nord og Kanal Blokhus) og 1 repræsentant for vindmøllemodstanderne i Børglum, Paw Rytter, tilstede i retslokalet. Men 10 af demonstranterne har sammen med tre kommunalbestyrelsesmedlemmer, Kiki Bach, Mortensen Klessen og Merete Fuglsang Hansen samt Ekstra Bladets fotojournalist, René, fået adgang til at følge med over højttaleren i et andet lokale.

Sagsøgers advokat, Jens Lund Mosbek, præciserer påstanden: Nogle udtalelser påstås at være overtrædelser af Straffelovens pgr. 267, bl.a. "ligegyldighed", "arrogance", "ignorerer samtlige henvendelser fra borgerne," "borgmesterens manglende troværdighed" og "skruppelløse nepotisme inden for Venstres egen gruppe."

Kl.10:06 - Forsvareren Bjørn Høgh har ordet og afspiller et hemmeligt optaget lydklip fra et møde, der skal dokumentere sagsøgtes udtalelser.

Optagelsen er dog så svag, at den ikke kan høres i lokalet.

Dommeren får Johnny Solbergs computer lagt helt op på dommerbordet og lægger øret helt ned til den lille højttaler.

Ingen i de to rum kan høre noget.

10:15 - Pause.

10:35 - Mødet genoptages. Mogens Gade sætter sig i vidneskranken.

Han forklarer om nogle forudgående borgermøder, blandt andet det, hvorfra de hemmelige optagelser stammer, hvor han også selv var tilstede. Han mener, møderne forløb i god ro og orden. Det var først, da han for to et halvt år siden blev opmærksom på Facebook-gruppen, at han oplevede en "hadsk" stemning.

Han mener, at alle aftaler og alle regler vedrørende vindmøllestøj er overholdt.

Han afviser at have tilsidesat nogle regler og aftaler.

10:48 - Borgmester Mogens Gade fortæller videre om det store forberedende arbejde med den planlagte vindmøllepark.

Han fortæller, hvad den "grønne ordning" for vindmøllerne indebærer i økonomisk henseende. Den betyder, at han ikke selv har været impliceret i sagsbehandlingen.

Der blev foretaget udendørs målinger, og på grund af en henvendelse fra vindmøllemodstanderen Jesper Sørensen også en indendørs måling.

Borgmesreren fortæller, at kommunens medarbejdere er meget ilde berørte af den offentlige debat og personlige mails, de får. Der er efterhånden ingen, der tør arbejde med vindmøllesager.

Han er ikke glad for at føre sag mod en borger. Derfor gav han modstanderne mulighed for i tide at trække deres udtalelser tilbage.

Men angrebene fortsatte. Han kendte ikke Johnny Solberg på forhånd. Der er enighed om, at ikke er Johnny Solbergs egne udtalelser, det drejer sig om. Men det er ham, der har lagt dem ud på Facebook.

Kl. 11:10 - Mogens Gade har den opfattelse, at der er åbenhed i Jammerbugt kommune. Adspurgt siger han, at han ikke er bekendt med, at Johnny Solberg har en egentlig professionel baggrund i denne sag, og derfor blandt andet ikke har sat sig ind i forvaltningslovens bestemmelser om det kommunale arbejde, og hvilke faser det skal gå igennem.

Pause til 11:20.

11:20 - Johnny Solberg sidder i vidneskranken. Han forklarer, at han ikke er specielt politisk engageret. Men under en Tv-optagelse kom han tilfældigvis til at stå ved siden af viceborgmester og formand for Teknisk udvalg, Jens Chr. Golding. Derfor blev han spurgt til sagen af en journalist ... og SÅ blev han involveret.

Han var ikke forberedt på at stå frem i medierne, og indrømmer at han måske kunne have udtalt sig anderledes.

Pludselig kom han til at stå som administrator af Facebook-gruppen. På det tidspunkt vidste han ikke noget om vindmølleplanerne.

Han opfatter sig alene som "praktisk gris". De andre i gruppen havde ikke nogen erfaring med Facebook. Derfor påtog han sig opgaven med at lægge de andres opslag ud på nettet.

Til at begynde med var der kun 6-7 deltagere u gruppen, men hurtigt voksede den til over 1000.

Selvom det er hans eget ikon-billede, der står ud for inflæggene, har han ikke selv skrevet dem. Han har normalt ikke rettet i medlemmernes opslag, men mener, at han i visse tilfælde har fået indlægsskriverne til at moderere udtrykkene.

Kl. 11:45 - Johnny Solberg forklarer, at der kom rapporter om mere støj end aftalt fra andre vindmølleparker. Han mener, at borgmesteren har været arrogant, da han på et møde fik foreholdt, at han ikke havde overholdt givne løfter. Borgmesterens kommentar var: "Hvis jeg har sagt sådan, har jeg nok haft et svagt øjeblik."

11:55 Johnny Solberg fortsætter. Han oplever efterhånden flere og flere enkeltheder i den kommunale sagsbehandling og i kommunens bemærkninger, som han opfatter som arrogance. Han er meget overrasket over, at han nu sidder som anklaget i retten, når borgmesteren hele tiden har givet udtryk for, at han vidste, at de omhandlede indlæg var skrevet af andre.

Dommeren spørger om styringsgruppen har nogle vedtægter, eller om man kender navnene på medlemmerne af styringsgruppen.

Nej, svarer Johnny Solberg.

Gruppens medlemmer begyndte efterhånden at underskrive sig som "/Landsbytosserne", fordi de havde erfaret, at det var sådan de blev omtalt på rådhuset.

Borgmesterens advokat spørger Johnny Solberg, om han er bekendt med Forvaltningsloven bestemmelser vedrørende henvendelser fra borgerne.

Det er Johnny Solberg ikke. Men han oplever det som "manipulation", når ikke hver enkelt borgerhenvendelse fremgår af sagens akter. Han har en opfattelse af, at kommunal-bestyrelsesmedlemmerne ikke har fået alle relevante oplysninger.

Han mener ikke, der er blevet taget referater af de møder, styringsgruppen har haft med kommunens medarbejdere. Han mener, der er notatpligt.

Det afviser både borgmesteren og hans advokat.

Johnny Solberg fortæller, at han har hørt fra de andre medlemmer i styringsgruppen, at indgåede - men altså ikke nedskrevne - aftaler bliver tilsidesat.

Kl. 12:25 - Anklageren: "Jeg går ud fra, at din forsvarer har forklaret dig, at når man kommer med så grove anklager, skal man kunne dokumentere dem ... elles er de i lovgivningens forstand injurier.

12:33 - Anklageren: "Hvorfor slettede du ikke udtalelserne, da jeg skrev til dig, at de overtrådte injurielovgivningen?"

Johnny Solberg: "Det ønskede de andre gruppemedlemmer ikke. Jeg var alene "praktisk gris" og følte ikke, jeg havde ret til at ændre i deres indlæg."

Dommeren: "Hvor kan jeg se, at de løfter, jeg kan høre på lydoptagelsen, ikke blev holdt?

Johnny Solberg: "Det står heller ingen steder."

12:40 - 13:10 - Frokostpause.

13:10 - Anklageren: "Ifølge den ny opdatering af Straffeloven fra 2017 er en æreskrænkende udtalelse strafbar, alene fordi den er udbredt."

Det er altså efter lovændringen Johnny Solberg selv, der skal sikre sig, at udtalelserne ikke strider mod lovens bestemmelser.

Ændringen skal ses i sammenhæng med seneste udvikling ved Den Europæiske Menneskeretsdomstol.

Hovedparten af udsagnene i nærværende sag er ikke værdiladede, men direkte konkrete beskyldninger, og dermed en overtrædelse af den nye lov.

Til spørgsmålet om sagsøgte skal være straffri, da han alene er administrator, nævner anklageren, at Johnny Solberg ved ikke at vurdere de indlæg, han lægger på nettet på sine kammeraters vegne, og da han er den eneste, der kan moderere eller fjerne dem, derfor alene selv er ansvarlig for udtalelserne.

Anklageren mener, det er en "tilståelsessag", da Johnny Solberg har tilstået at have offentliggjort udtalelserne.

Forsvareren mener til gengæld, at ordene "ligegyldighed" og "arrogance" i sig selv ikke er ærekrænkende.

Desuden tillader loven en videre grad af frisprog, når det drejer sig om en politisk debat på de sociale medier.

Da det drejer sig om en sag med en borgmester mod en borger, følte dommeren sig forpligtet til at fremsætte et forligsforslag.

Pressens repræsentanter forlod derefter retslokalet for at parterne i fred og ro kunne drøfte forslaget.

Men få minutter inde i denne forhandling for lukkede døre kom Ekstra Bladets fotograf, René, styrtede ind i retslokalet fra sidelokalet, hvor en gruppe tilhørere havde overværet selve retsmødet over højtaleren.

"- Sluk for mikrofonerne!" skreg han.

Indledningen af de private og fortrolige forhandlinger mellem sagens parter var nået ind i tilhørerlokalet over højttaleranlægget.

En retsbetjent kom hurtigt til og fik det slukket.

14:49 - Dommeren har nu haft en tænkepause og har vurderet, at Johnny Solbergs uddannelser ER strafbare.

Hun har netop fremsat et forligsforslag.

Derefter blev dørene lukket for pressen, for at parterne uden overvågning af uvedkommende kunne drøfte forligsforslaget.

12 minutter senere: Dommeren vendte tilbage til lokalet efter tænkepausen. Parterne havde diskuteret sagen og var enedes om følgende forligstekst:

"- Sagsøger anerkender, at de udtalelser, der indgår i denne sag, er ubeføjede såvel i forhold til kommunen som til borgmesteren - og dermed strafbare.

Sagsøgte lover at fjerne alle de i sagen omtalte opslag fra Facebook.

Hver part betaler egne udgifter.

Tilbage til forsiden

Tilbage til forsiden