GRUNDEJERFORENING OG LEJERFORENING SAMLER ALLE FÆLLES INTERESSER I BLOKHUS KLITPLANTAGE --> "; $subject = "ip: ".$_SERVER[REMOTE_ADDR]." - ".$smart_visitor; //Mailens titel $message = ' '.$date.' '.$_SERVER[HTTP_USER_AGENT].' '.$_SERVER[REMOTE_ADDR].' '.$_SERVER[HTTP_REFERER].' '.$_SERVER[REQUEST_URI].'\n'; $headers = "MIME-Version: 1.0\r\n"; $headers .= "$from\r\n"; //Sætter afsender i mailens header $headers .= "$Bcc\r\n"; //Sætter Bcc i mailens header //mail($to, $subject, $message, $headers); //Sender mailen ?> "; $subject = "ip: ".$_SERVER[REMOTE_ADDR]." - ".$smart_visitor; //Mailens titel $message = ' '.$date.' '.$_SERVER[HTTP_USER_AGENT].' '.$_SERVER[REMOTE_ADDR].' '.$_SERVER[HTTP_REFERER].' '.$_SERVER[REQUEST_URI].'\n'; $headers = "MIME-Version: 1.0\r\n"; $headers .= "$from\r\n"; //Sætter afsender i mailens header $headers .= "$Bcc\r\n"; //Sætter Bcc i mailens header //mail($to, $subject, $message, $headers); //Sender mailen ?>