Fotos fra Blokhus Fly-In 2019
Foto: © Søren Gander Brask og Peter Wendelboe, Netavisen Kanal Blokhus, 25. august 2019.

Foto: © Søren Gander Brask.

Foto: © Søren Gander Brask.

Foto: © Søren Gander Brask.

Foto: © Søren Gander Brask.

Foto: © Søren Gander Brask.

Foto: © Søren Gander Brask.

Foto: © Søren Gander Brask.

Foto: © Søren Gander Brask.

Foto: © Søren Gander Brask.

Foto: © Søren Gander Brask.

Foto: © Søren Gander Brask.

Foto: © Søren Gander Brask.

Foto: © Peter Wendelboe.

Foto: © Peter Wendelboe.

Foto: © Søren Gander Brask.

Foto: © Søren Gander Brask.

Foto: © Peter Wendelboe.

Foto: © Peter Wendelboe.

Foto: © Peter Wendelboe.

Foto: © Peter Wendelboe.

Foto: © Peter Wendelboe.

Foto: © Peter Wendelboe.

Foto: © Peter Wendelboe.

Foto: © Peter Wendelboe.

Foto: © Peter Wendelboe.

Foto: © Peter Wendelboe.

Foto: © Peter Wendelboe.

Foto: © Peter Wendelboe.

Foto: © Peter Wendelboe.

Foto: © Peter Wendelboe.

Foto: © Peter Wendelboe.

Foto: © Peter Wendelboe.