Der er i øjeblikket online på denne side.        Samlet besøg: 1731 i dag, TIRSDAG 28.09.2021

4 etagers hotel i Hune


Lagt på nettet 27/9 2021 kl. 17:11 #1632805891

23 af de 27 kommunalbestyrelses-medlemmer godkendte torsdag den omdiskuterede plan for Hune, der blandt andet omfatter byggeri i op til 4 etager, et nyt hotel, en ny placering af XL-Byg og en forflyttelse af Hune Boldklub.

Planen blev godkendt som et samlet punkt, men det sidste ord i sagen er måske ikke sagt endnu.

Nørresundby Boligselskab fik godkendt sine planer om at bygge 44 boliger, og John Andersen fik lov til at bygge hotel i op til 4 etager på den grund, som i dag huser XL-Byg på Vesterhavsvej. Men de højeste bygninger bliver flyttet ind centralt på grunden, så de ikke vil virke for voldsomme midt i Hunes ellers lave bebyggelse.

Byggeriet betyder at byggemarkedet skal flyttes til en anden central grund i byen. Og det er især denne flytning, der har været diskuteret.

Kommunalbestyrelsen besluttede med stort flertal at lade byggemarkedet flytte ind på Hune Boldklubs nuværende baner på Stenmarksvej.

Samtidigt godkendte politikerne et hotel på dele af XL-grunden. Bag dette projekt står ejeren af Skulpturparken, John Andersen, som køber 2500 kvadratmeter af grunden direkte af XL-Byg.

Han sagde i januar, at i fald at kommunen godkendte flytningen af XL-Byg, ville han kunne opføre et hotel med omkring 100 værelser.

Han fortalte dengang, at tanken er, at det skal være et middelklassehotel med fleksibel indretning, så der både kan være plads til familier i to værelser med en dør imellem og til at deltagere i møder og konferencer kan få eneværelser.

John Andersen forventer ikke, at det bliver et problem at leje værelserne ud til turister om sommeren, mens hotellet om vinteren skal tiltrække møder, konferencer og selskaber, som samtidig kan benytte skulpturparkens faciliteter.

Tilbage står Hune Boldklub foreløbig med sorteper. For selv om planerne har været længe undervejs, er det ikke besluttet, hvor klubben skal placeres.

Det betyder, at flere hold i øjeblikket træner andre steder i kommunen eller helt i Aalborg, hvor man har indgået et klubfællesskab med Nordens Paris.

Det står i referatet fra kommunalbestyrelsesmødet, som netop er kommet, at der arbejdes intensivt på at finde en permanent løsning.

Det, borgmester Mogens Chr. Gade er mest ked af ved hele planen, er at Hune Boldklub bliver hjemløs i en periode. Men der ellers er han tilfreds med at det hele gik op.

"- Udviklingen kommer ikke af sig selv. Vi kan godt sidde og lave planer, men det kræver, at der er nogen, som har lyst til at handle på dem og investere, før de kan blive til noget. Så skal jeg ikke være dommer over, om vi kunne have gjort det bedre, men jeg er fantastisk glad for resultatet," siger Mogens Gade om planerne.
 

Læs Mere

Lottomillionær i Jammerbugt


Lagt på nettet 26/9 2021 kl. 16:17 #1632691066

En heldig nordjyde har søndag kunnet glæde sig over andet og mere end kaffen og rundstykkerne ved morgenbordet.

For første gang nogensinde har en person fra Jammerbugt Kommune nemlig vundet en million kroner på Danske Spils Millionærgaranti i forbindelse med lørdagens lottotrækning.

Det oplyser Danske Spil i en pressemeddelelse søndag. Her oplyser Danske Spil også, at det endnu ikke er lykkedes at få den heldige nordjyde i tale.

Hver uge bliver der trukket lod om 2 x 1 million skattefrie kroner blandt alle spillede rækker i Lotto. Foruden den nybagte millionær i Jammerbugt havnede der også en million skattefrie kroner hos en af Danske Spils faste kunder i Odsherred.
 

Læs Mere

Ad ukendte stier i Blokhus Klitplantage


Lagt på nettet 26/9 2021 kl. 15:07 #1632690466

Deltagerne fotograferet midt i Plantagen. Foto: © Erik Arne Olsen.

På en dejlig lørdag, den 25. september 2021, havde Fodslaw Jammerbugten turstart fra P-pladsen på Gateway Blokhus.

Det var højt solskin og en let brise, så forholdene var gode til en frisk vandretur i plantagen syd for Blokhus.

Dagens turledere var Maren Marie og Eli Andersen.

Det blev nogle spændende ture, hvor man benyttede små stier, som normalt ikke er kendt af alle. Herved ser man andre sider af Blokhus Klitplantage.

Det er altid populært at bruge de små stier, og ind imellem aner deltgerne ikke hvor de er i plantagen. Det blev der megen morskab over. På

Midtvejs var der rast i det dejlige solskin. På vej retur blev også større skovveje benyttet.

Stor ros til turlederne.


Der gøres klar til kaffebordet. Foto: © Erik Arne Olsen.

Vel tilbage ved start, ventede dejligt hjemmebag og varme drikke. Smuk sensommertur. De
 

Læs Mere

Gamle biler i alle typer og farver


Lagt på nettet 26/9 2021 kl. 13:57 #1632661865

Artiklen er opdateret klokken 19:38 med flere fotografier. Foto: © Søren Garder Brask.

Så er stævnet "Blokhus og Bilerne" i fuld gang.

Vi bringer herover det første af en - forhåbentlig større - serie om begivenheden, leveret af fotografen Søren Garder Brask.

De smukke køretøjer ankom i kolonnekørsel til Blokhus Torv klokken 13.00.

Det er "Oldsmobiler" i alle farver og mange typer. Alle flot poleret. Og dét på en dag med smuk sol over byen.


Herunder ses Søren Garder Brasks seneste fotos fra begivenheden.


To kategorier:

De ældste veteran biler: Før 1975 og ældre.

Pokalen - Rolls Royce, ved Per Mogensen.

De yngste veteran biler: 1976 - 1986.

Pokalen - Trans AM, ved Erik Krarup.

Billedet med de samlede vindere, har vi detsværre ikke navnene på.
Se i øvrigt artiklen herunder om selve dagen.
 

Læs Mere

Flotte veteranbiler og deres stolte ejere


Lagt på nettet 25/9 2021 kl. 23:56 #1632607007


Foto: © Peter Wendelboe.

Søndag eftermiddag står i bilernes tegn.

Det sker med paradekørsel fra Pandrup til Torvet i Blokhus, hvor man kan tage de 50 veteran- og specialbiler i øjesyn.

For at være klassificeret som veteranbil, skal bilen være årgang 1986 eller ældre.

Paradekørslen begynder ved Cobham ved Pandrup kl. 12.45 med de ældste biler forrest, og ruten går gennem Pandrup, så de flotte biler kan blive beundret på vejen til Blokhus Torv, hvor der er forventet ankomst kl. 13.00.

På Torvet er der udstilling af de smukke biler frem til kl. 15.00, hvor ejerne fortæller om skønhedernes fortræffeligheder og historie, og kl. 14.30 uddeler Blokhus & Omegns Grundejerforening sin Ærespokal til vinderne af de to konkurrencer.

Publikum kan nemlig stemme på deres favoritbiler, og der er en konkurrence for biler fra før 2. Verdenskrig og en konkurrence for biler efter krigen.

Desuden er der publikumspræmier på spil, som der trækkes lod om.
 

Læs Mere

Akuthelikopterbasen i Saltum indviet


Lagt på nettet 24/9 2021 kl. 12:20 #1632483398

Region Nordjyllands akutlægehelikopter landede fredag middag for første gang officielt på sin nye plads i Saltum.

Det har længe været omdiskuteret, præcis hvor helikopteren skulle lande og lette.

Men i dag er dens faste plads officielt åbnet af borgmester Mogens Chr. Gade, der i sin tale understregede vigtigheden af den nye lokale placering af helikopteren.

Den fjerde akutlægeheliktopter i Danmark har dermed fra i dag fået fast base i Saltum.
 

Læs Mere

Førstebehandling
af budget 2022


Lagt på nettet 23/9 2021 kl. 22:20 #1632435656

På aftenens kommunalbestyrels-møde, som sluttede for få minutter siden, førstebehandledes den budgetaftale, som blev indgået i begyndelsen af september.

Centrale punkter på næste års budget er fortsat at sikre en udvikling i både land og by i kommunen og fastholde og udvikle serviceniveauet for borgerne.

Efter en periode præget af usikkerhed i forbindelse med corona ser fremtiden igen lys ud. Ledigheden i kommunen er faldet, og der er fremgang i både etablerede og nystartede virksomheder. Kommunens økonomi er fortsat stabil, og har med udligningsreformen fået en større forudsigelighed i budgetterne og flere penge til Jammerbugt Kommune.

På næste års budget bliver de store serviceområder som børnepasning, skoler, senior- og handicapområdet prioriteret.

”- Igen i år står en enig Kommunalbestyrelse bag budgetaftalen. Det betyder, at vi kan bruge vores kræfter på velfærd og udvikling af hele kommunen, og dermed imødekomme de krav og behov, som en moderne kommune skal kunne imødekomme”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.

En forudsætning for at understøtte en fortsat høj kvalitet i dagtilbuddene er, at sikre tilstrækkelige ressourcer. Derfor er der et yderligere løft i minimumsnormeringen i 2022 i forhold til de 4,8 mio.kr., som allerede er tilført området i år. Det sker som led i en målrettet indsats for at have en bred tilbudsvifte til kommunens yngste børn.

I folkeskolen sker også et kvalitetsløft. I budgetaftalen 2022 styrker kommunen folkeskolen med yderligere 2.350 000 kr. Midlerne skal målrettes eleverne i indskolingen og i førskolen. De enkelte skoler får et vist råderum til at bruge midlerne, så de understøtter undervisningen og eleverne bedst muligt lokalt. SFO’erne i kommune, der favner børn fra 0.-3. klasse får desuden tilført 400.000 kr. til almenområdet.

Til det specialiserede børneområde tilføres 11,4 mio. kr., da stadig flere børn og unge har behov for hjælp og støtte. Med de ekstra midler ønsker kommunalbestyrelsen at sikre de fornødne økonomiske ressourcer på området, så der kan iværksættes de nødvendige og tidlige indsatser for børn og unge.

Flere borgere lever med psykiske, fysiske eller sociale vanskeligheder, og et stigende antal voksne borgere har behov for at benytte kommunens tilbud om bostøtte eller botilbud på grund af handicap eller psykisk sygdom. Jammerbugt Kommune følger udviklingen tæt, og har fokus på, hvordan de kommunale tilbud kan imødekomme borgernes behov med indsatser, der er sammenhængende og helhedsorienterede.

Trods et stigende pres på området er der i økonomiaftalen imellem regeringen og KL ikke tildelt flere ressourcer, men kun mulighed for at prioritere inden for den eksisterende budgetramme. Kommunalbestyrelsen er dog enig om, at det specialiserede voksenområde tilføres 9 mio.kr. for at sikre det nuværende serviceniveau på det specialiserede voksenområde.

”- Det stigende udgiftspres kræver, at vi tænker opgaveløsningen anderledes. Det er en nødvendighed for fortsat at kunne opretholde samme serviceniveau og kvalitetsstandarder som i dag. Vi vil i højere grad arbejder ud fra et helhedssyn på tværs af sektorer, så vi tænker endnu bredere i samarbejdskulturer, har åbne dialoger og en langt mere netværks- og helhedsorienteret tilgang, end i dag”, forklarer Mogens Christen Gade.

På seniorområdet er der afsat yderligere 8,4 mio. kr. i næste års budget. Det sker for at kunne tilbyde endnu bedre omsorg og pleje. Der er bl.a. afsat midler til bedre bemanding, opnormering i hjemmeplejen og kompetenceudvikling af medarbejderne. På området sikrer kommunen også klippekortsordningen i sin nuværende form, som er et tilbud til de svageste borgere, og som giver dem mulighed for at vælge yderligere aktiviteter efter eget valg.

I budgetaftalen har det været vigtigt at have fokus på, at udviklingen i kommunen favner både i by og land. Derfor investeres der bredt geografisk.

”- Vi er en geografisk stor kommune – en landdistriktskommune, hvor vi sætter pris på mangfoldigheden, de lokale initiativer og samarbejdet mellem private investorer, lokale ildsjæle, foreningslivet og kommunen. Derfor er der afsat midler til at sikre en fortsat lokal udvikling i både by og land”, siger borgmester Mogens Christen Gade.

I budgettet for næste år er der afsat penge til foreningslivet i flere byer, blandt andet 1.3 mio. kr. til ny kunstgræsbane i Tranum, 300.000 kr. til nyt lysanlæg til fodboldbanerne i Tranum, 4 mio. kr. til renovering af foreningshuset i Aabybro.

Attrup Havn får bedre indsejling, så større både kan lægge til ved havnen. Det sker som følge af en stigende aktivitet i havnen – både i forhold til turister, der ønsker at lægge til i havnen, og for dem, der har fast bådplads.

Der afsættes også midler til udviklingen af flere byområder, heriblandt: Brovst, Pandrup, Fjerritslev, Kaas, Moseby, Nørhalne, Saltum, Sdr. Saltum og Vester Hjermitslev. Det er med henblik på at udvikle byområderne, blandt andet for at sikre sammenhængskraft i skoledistrikterne, til udstykninger af byggegrunde og infrastruktur.

I oktober 2021 bliver budgetaftalen 2. behandlet i Økonomiudvalget og på Kommunalbestyrelsesmødet 26. oktober 2021 bliver samarbejdsudvalg, ledere, bestyrelsesrepræsentanter mfl. orienteret om det godkendte budget.

Hovedtal for budgetaftale 2022
• Indtægter på i alt 2.727,2 mio. kr.
• Indkomstskatten er uændret 25,7 procent og grundskylden tilsvarende uændret 32,85 promille
• Uændret kirkeskatteprocent på 1,20 procent
• Nettodriftsudgifter på 2.561,6 mio. kr.
• Overskud på skattefinansieret drift på 161 mio. kr.
• Skattefinansieret anlægsbudget på 131 mio. kr.
• Nettoafdrag på gæld 24,7 mio. kr.
• Afdrag på feriepengeforpligtelsen på 36,8 mio. kr. (ud af en samlet forpligtelse på ca. 117 mio. kr.)
• Der er budgetteret med et kasseforbrug på 38,6 mio. kr. i 2022.
• Den gennemsnitlige likviditet over 12 mdr. forventes ved udgangen af 2022 at være ca. 140 mio. kr.
 

Læs Mere

Mød op ved det nye udsigtstårn på Damvej og hjælp højmosen


Lagt på nettet 23/9 2021 kl. 22:09 #1632427779

Lørdag 25. september klokken 10 til 13 skal den unikke højmose i St. Vildmose have en hjælpende hånd. Publikum opfordres til at deltage i fjernelsen af uønskede nåletræer.

Jammerbugt Kommune leder naturplejen og giver en let forplejning i pausen.

Redskaberne er til stede, men medbring gerne selv handsker og husk vandtæt fodtøj.

Mødestedet er den nye udsigtsplatform på Damvej.

Naturplejen udføres for at sikre, at den sjældne højmosenaturtype bevares, således tørvemosser, soldug, klokkelyng, hvid næbfrø med flere, ikke forsvinder i tilgroning.

Dagens frivillige naturpleje understøtter et LIFE projekt om genskabelse at højmoser i Danmark i tæt samarbejde med Aage V. Jensen Naturfond.

For få år siden var Aaby Mose nemlig på nippet til at tørre ud og ændre sig fra unik højmose til ordinær skov.

Da var det, der satte EU’s LIFE-projekt i gang med etableringen af en tre en halv kilometer lang vandtæt membran langs østsiden af Aaby Mose, så regnvandet nu bliver i området.

Grøfter og dræn blev sløjfet, og træer på mosefladen blev fældet, så Aaby Mose i dag fremstår som et åbent, træløst landskab, hvor sphagnummosser bygger op og lægger en millimeter eller to på højmosens tørvelag hvert år.

Når de sidste naturforbedringer er afsluttet, vil der ikke længere sive vand ud af Aaby Mose, der gradvist vil blive vådere og svuppe og gynge, som en højmose skal.

Husk tilmelding, så der er forplejning til alle.
Skriv til: jammerbugt@dn.dk
 

Læs Mere

Mindes afdøde forældre


Lagt på nettet 23/9 2021 kl. 18:00 #1632412820

Foto: © Peter Wendelboe.

Familien Wohlgefahrt fra Elmshorn i Tyskland mindes hvert år to familie-medlemmer, der er omkommet i bølgerne på Vesterhavet.

Børn og børnebørn står her samlet ved en stormomblæst nedkørsel til Blokhus Strand for med et lille glas at mindes Gerda og Richard Wohlgefahrt, der mistede livet på Vesterhavet i henholdsvis 2016 og 2020.

Richard Wohlgefahrt var sømand, og i begge tilfælde blev asken spredt ud over Nordsøen.

Lige siden har den nærmeste familie hert år valfartet til et sted langs den jyske Vestkyst for at mindes De

Det sker hvert år på forskellige steder langs kysten. For, som familien siger til Netavisen kanal blokhus.dk: "- Nordsøen er jo Nordsøen, og den strækker sig hele vejen langs den jyske Kyst."

I disse dage har familien lejet et sommerhus på Klitvejen i Blokhus.

Og bedre ramme til dagens højtidelighed kunne næppe findes end et oprørt Vesterhav i stærk kuling.


Foto: © Peter Wendelboe.

Stormen blokerede helt for nedkørsel til selve stranden, så nysgerrige bilister måtte parkere før broen over Blokhus Bæk.

Herfra var der også godt udsyn gennem bilruderne til stormens rasen.

Danmarks Radio i øjeblikket på stedet for at sende live i TV-Avisen klokken 18:30.
 

Læs Mere

Prøv padel gratis


Lagt på nettet 23/9 2021 kl. 16:59 #1632409162

Den 2. oktober fra 10-16 kan man prøve kræfter med den nye populære sport, padel.

Det sker, når Blokhus Golfcenter i samarbejde med Padel Specialist for anden gang i år slår dørene op for et gratis padel-arrangement.

Der vil være mulighed for at prøve sporten af, mens man kan få kyndig vejledning af padel-specialister, der stiller op med udstyr, gode råd og godt humør. 

Sportsgrenen padel er blevet noget nær en landeplage i Danmark, og den kan man altså få en introduktion til 2. oktober fra 10-16 hos Blokhus Golfcenter, der har to padelbaner til rådighed.Her kan man afprøve forskellige padelbat, mens to eksperter fra webshoppen Padelspecialist.dk står klar med introduktion, udstyr, træning og godt humør. 

Arrangementet er for alle aldre, så man kan tage venner og familie med og få en hyggelig og aktiv eftermiddag. Det eneste, man selv skal medbringe, er højt humør og træningstøj – bolde og bat er frit tilgængelige, så man kan koncentrere sig om at lære spillet og teknikkerne at kende. 

“- Introduktion til padel er en god anledning til sammen med venner og familie at prøve “det der padel”, som alle snakker om. Her kan alle få god føling med sporten, og der er plads og tid til, at man kan lære den at kende. Min erfaring er, at når først man har prøvet padel, bliver man hurtigt bidt af det – og jeg tror det er derfor, det er blevet en landeplage”, udtaler Peter Gøggaard-Clausen fra Padelspecialist.dk. 

Når man trænger til at hvile benene, kan man følge med i Blokhus Golfcenter juniorturnering i Golf, der foregår samme dag. 

Man kan til arrangementet prøve alverdens forskellige padelbat – og hvis man falder for et af de mange bat, tilbyder Padel Specialist 15% til alle deltagere, hvis de på dagen bestiller via webshoppen.

Introduktion til Padel foregår hos Blokhus Golfcenter, Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup.
 

Læs Mere

Ny sandbunke redder sømærket i denne omgang


Lagt på nettet 23/9 2021 kl. 15:20 #1632404386

Foto: © Leif Poulsen, 23. september 2021 kl. 15:20.

I dette øjeblik når havet den højeste vandstand under denne storm, nemlig 43,1 cm over daglig vande. Men en ny sandbunke forhindrer havet i at æde af klitten med sømærket i denne omgang.

Alle badehusene blev i går kørt i sikkerhed, og lige nu når vandstanden lige netop klitten ved sømærket.

Der er netop nu målt vindstød af stærk storm ved Hirtshals.

DMI's måling klokken 15.20 viste vindstød på 29,9 m/s ved den nærmeste målestation, som ligger i Hirtshals. Dermed er der tale om stormende kuling fra nordvest, med vindstød af stormstyrke, hvilket medfører at tagsten kan læse ned, store grene kan knække, samt at træer kan vælte og evt. spærre tog- og vejstrækninger.

Havet bragte i går en velkommen bunke sand op på kysten ved Blokhus og lagde den lige netop foran sømærket som en naturskabt kystbeskyttelse.

Blokhus Sømærke ser således ikke ud til at være i fare i denne omgang.
 

Læs Mere

Her er Venstres liste til kommunalbestyrelsesvalget


Lagt på nettet 23/9 2021 kl. 13:40 #1632397222

Venstre i Jammerbugt har nu også afleveret sin endelige kandidatliste til det kommende kommunalvalg i november.

"– Vi kan være stolte af, at vi har samlet et så stærkt, mangfoldigt og fagligt bredt kandidathold, med hele 24 kandidater til kommunalvalget og tre kandidater til valget til regionsrådet," siger Morten Grønborg Larsen, formand for Venstre i Jammerbugt Kommune.

"– Både når vi ser på aldersspredning, køn, baggrund og lokal forankring, kan man sige, at holdet med Mogens Chr. Gade i spidsen er et symbol på vores politik og det decentrale engagement og samarbejde, som vi støtter og arbejder for på tværs af hele Jammerbugt Kommune. Stort set alle lokalområder i Jammerbugt Kommune er repræsenteret på holdet. Det er meget positivt, at opbakningen er så overbevisende," siger han.

Morten Grønborg Larsen fortæller, at han af folk med god forstand på reklamer og fængende overskrifter, har nævnt, at Venstres nye valgprogram næppe egner sig til brug som populær reklametryksag i en valgkamp.

"– De har fuldstændig ret. Vores valgprogram er tværtimod og helt bevidst et gennemarbejdet politisk opslagsværk, med en række konkret beskrevne målsætninger. Det er en slags ”Kraks Vejviser”, der danner udgangspunktet for Venstres politiske arbejde i den kommende kommunalbestyrelse fra 2022 til 2026," siger han.

Valgprogrammet ”Sammen Mod Fremtiden – lys i vinduerne i by og på land” er blevet sammensat efter input fra borgere, erhvervsliv og V-medlemmer. I alt 9 gennemskrivninger er det blevet til, siden pennen blev sat til papiret sidste efterår, og valgprogrammet gik i trykken i starten af august og præsenteret kort herefter.

"– Præcis som i tidligere valgprogrammer, er der et afsnit med vores mærkesager fra det foregående valgprogram, hvor det er beskrevet i hvilket omfang vi er nået i mål. På den måde kan borgerne både læse, hvordan vi vil arbejde med vores nye mærkesager og holde øje med de politiske resultater fra de tidligere mærkesager," siger Morten Grønborg Larsen.

Siden offentliggørelsen af den foreløbige liste 26. maj har én kandidat trukket sig, mens der er kommet to nye til.

Venstre-listen ser nu således ud:

1. Borgmester Mogens Chr. Gade, Skovsgaard
2 Mariane Andersen, Birkelse
3 Birgit Mejlholm Kold, Bejstrup
4 Christian Hem, Pandrup
5 Helle Bak Andreasen, Brovst
6 Michael Krogsgaard, Aabybro
7 Morten Grønborg Larsen, Øland
8 Niels Jørgen Pretzmann, Vester Thorup
9 Jane Rødbro Koller, Saltum
10 Ib Nellemann, Aabybro
11 Mogens Bay, Fjerritslev
12 Kjeld Hedegaard, Kaas
13 Claus Svendsen, Nørhalne
14 Kim Nibe, Brovst
15 Ulla Flintholm, Fjerritslev
16 Bøje Holmsgaard Lundtoft, Pandrup
17 Hans Peter Urth, Biersted
18 Lisa Kronborg Sørensen, Tranum
19 Lasse F. Jensen, Bejstrup
20 Erik Løvind Andersen, Rødhus
21 Kim Jensen, Fjerritslev
22 Asger Møller Madsen, Brovst
23 Claus Rom, Gjøl (ny)
24 Per Vandkrog, Aabybro (ny)

De tre Venstre-kandidater til valget til regionsrådet er:
Malou Skeel, Aabybro. Bøje Holmsgaard Lundtoft, Pandrup. Ulla Flintholm, Fjerritslev.
 

Læs Mere

Alle badehusene reddet


Lagt på nettet 23/9 2021 kl. 10:56 #1632387395

Det lykkedes at redde samtlige badehuse hjem, før den forventede storm for alvor fik fat i kysten ud for Blokhus.

Vognmandsfirmaet LL-Transport var aktiv i dagene forud for stormen og ringede rundt til samtlige badehusejere og tilbød dem at fjerne husene inden det blev for sent. Og det tilbud tog alle imod!


Foto: © Peter Wendelboe.

Torsdag morgen var stranden helt ryddet for badehuse, der ellers havde lov til at blive stående til 1. otober.

Men stormen synes på nuværende tidspunkt ikke at være så hård som først ventet.


Foto: © Peter Wendelboe.

I øjeblikket - klokken 09:56 torsdag formiddag - ligger stranden øde og tom hen. Men havet har flyttet store dynger af sand op på stranden. Det kan være til nogen gene for bilister, der ikke er opmærksomme på, at man let kan køre fast i de nye sanddynger.

Men til gengæld har havet anbragt en pæn bunke sand foran sømærket som naturskabt kystbeskyttelse.
 

Læs Mere

Mad, ord og Ekelund


Lagt på nettet 22/9 2021 kl. 18:13 #1632327234

Billedkunstneren Poul Ekelund (1921-1976) ville være fyldt 100 år i 2021. Det markerer Vendsyssel Kunstmuseum med en stor retrospektiv udstilling og et forskningskatalog.

Udstillingen vises fra den 2. oktober 2021 - 16. januar 2022.
 
Poul Ekelund var kendt og elsket i sin samtid for sine stemningsfulde og levende skildringer af landskabet, men har siden levet en skyggetilværelse i dansk kunsthistorie. Med udstillingen og forskningskataloget søger Vendsyssel Kunstmuseum at genindskrive Poul Ekelund i kunsthistorien gennem ny forskningsfunderet viden og et nutidigt blik på kunstneren.
 
Udstillingen "Poul Ekelund: Levende skabning – Levende landskab" præsenterer mere end 90 malerier, nøje udvalgt fra Vendsyssel Kunstmuseums egen samling, andre museer, private samlere og institutioner. Kunstnerens livsværk udfoldes ved tematisk at belyse grundmotiverne: Menneske og landskab. Hos Poul Ekelund smelter naturiagttagelsen sammen med fantasi og følelse, så værkerne bliver betragtninger over forholdet mellem menneske og natur. Kunstneren fremstår derfor højaktuel i dag, hvor klima og miljø står øverst på dagsordenen.
 
Poul Ekelund levede og arbejdede først i Birkerød, siden i Mønge i Nordsjælland, Vangså i Thy og endelig på gården Store Ejstrup ved Tornby i Vendsyssel. Indtrykkene fra de forskellige miljøer lader sig aflæse i malerierne. Poul Ekelund arbejdede serielt med landskaber, modelbilleder (af nøgne og påklædte kvinder) og opstillinger. Den serielle arbejdsmetode betones i udstillingen, der rummer et bredt udsnit af værker fra 1940erne frem til 1970erne.
 
Udstillingen er arrangeret i samarbejde med Odsherreds Kunstmuseum, Museum Vestsjælland og Museum Thy/Heltborg Museum, hvor den vises i 2022. Undervejs tilpasses og forankres udstillingen i det enkelte museums samling. Poul Ekelund tilhører grundstammen i Vendsyssel Kunstmuseums samling, og museet råder over den mest omfattende museale samling af kunstnerens værk. Tidsmæssigt spænder samlingen fra 1940erne og frem til det sene værk. Udover maleri indeholder samlingen en del grafiske værker, der, som en perspektivering til særudstillingen, kan opleves særskilt på museet.
 
I forbindelse med udstillingen udgives et rigt illustreret katalog med forskningsartikler skrevet af kunstkritiker og -forfatter Henning Jørgensen samt kunsthistorikerne Kirsten Tange Maagaard og Mikael Wivel. Henning Jørgensen står for den generelle indføring i kunstnerens værk i artiklen "Poul Ekelund og de levende skabninger". Kirsten Tange Maagaard belyser kunstnerens modelbilleder, mens Mikael Wivel perspektiverer til den ældre maler Niels Larsen Stevns (1864-1941). De tre forfattere formår tilsammen at give et nuanceret og mangefacetteret indblik i Poul Ekelunds værk.
 
Vendsyssel Kunstmuseum inviterer til en række aktiviteter og arrangementer i forbindelse med udstillingen. Den 27. oktober afholdes "Mad, ord og Ekelund", hvor deltagerne kan se frem til et foredrag ved Henning Jørgensen, spisning på Vendsyssel Teater og endelig omvisning i udstillingen ved Henning Jørgensen og museumsinspektør Maja Barsøe. Alle arrangementer er beskrevet på museets hjemmeside www.vkm.dk.
 
Projektet er støttet af:
15. Juni Fonden, Augustinus Fonden, Beckett-Fonden, ENV-”Fonden”, Lemvigh-Müller Fonden, Ny Carlsbergfondet, Spar Nord Fonden samt Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.
 
Biografi:
Poul Ekelund (1921-1976) blev født på Frederiksberg som søn af en dansk mor og svensk far. Han studerede på Det Kgl. Danske Kunstakademi i blot 14 dage og kan derfor betragtes som autodidakt. Poul Ekelund var medlem af flere kunstnersammenslutninger, herunder var han medstifter og livslangt medlem af ”Martsudstillingen”. Poul Ekelund er repræsenteret på adskillige skandinaviske museer, der foruden Vendsyssel Kunstmuseum bl.a. tæller Statens Museum for Kunst, ARoS Aarhus Kunstmuseum, Kunstmuseum Brandts, Fuglsang Kunstmuseum, Museum Salling og Horsens Kunstmuseum.
 
 

Læs Mere

Ny vægtig bog om udviklingen langs den jyske Vestkyst


Lagt på nettet 22/9 2021 kl. 11:37 #1632307023

Foto: © Peter Wendelboe.

Tirsdag eftermiddag ankom en palle fra bogtrykkeriet til forfatteren og historikeren Simon Jacobsen fra Løkken med 1. oplag af en mursten af en bog om udviklingen langs den jyske Vestkyst.

Og i dag tager Simon Jacobsen sig tid til personligt at tage rundt til boghandlere i Aalborg, Hjørring og Løkken samt til Strandhotellet og Kulturhuset i Blokhus for personligt at aflevere bogen.

Her kan den fra i morgen købes for den beskedne sum af 299 kr. - blandt andet på grund af sponsorat fra Fårup Sommerland.

Bogen er på 280 rigt illustrerede sider og har en egenvægt på 1,2 kg. Men dens indhold er endnu mere tungtvejende.

Det er simpelthen den mest omfattende bog om udviklingen langs den jyske Vestkyst, der nogensinde er blevet skrevet.

Simon Jacobsen tog sig også tid til allerede før klokken 12 i dag, onsdag den 22. september 2021, at aflægge et besøg hos redaktøren af Netavisen kanalblokhus.dk, der også har leveret billedmateriale til bogen.


Foto: © Peter Wendelboe.

På billedet herover sidder Simon Jacobsen i redaktionens lokaler på Svalesvinget i Blokhus og bladrer i bogen, mens han begejstret fortæller om de ændringer, der er sket ved kysten netop på disse kanter.


Foto fra bogen: © Peter Wendelboe.

Det vil nok være en overraskelse for mange, at kystlinjen ud for Blokhus ikke har været udsat for store ændringer de sidste 100 år.

Det ses af den stiplede linje på billedet herover, der viser kystlinjen ud for Blokhus, som den så ud i år 1900.

Der har været skiftende erosion i selve klitterne ud for sømærket, kan man se af Peter Wendelboes billede i bogen, der viser klitten med sømærket, der i 2006 næsten dækkede for Bøje Nielsen og Kaj Vilhelmsens Danland Feriehotel, der blev opført i selve strandkanten i 1973. Men kystlinjen selv har ikke ændret sig nævneværdigt på denne breddegrad.


Her ses kortet med kanalen fra Rødhus til Limfjorden. Foto: © Peter Wendelboe.

En overraskende sag, som Simon Jacobsen fortæller om i bogen, men som sikkert er blevet glemt af de fleste, er den planlagte havn ved Rødhus, som blev præsenteret i 1888 af civilingeniør og forhenværende kongelig slesvigske landmåler C. E. Glæsner.

Han havde fremlagt et storslået projekt med en 22 km lang og 6 meter dyb kanal, som skulle forbinde Jammerbugten med Limfjorden. Nordsøhavnen skulle anlægges ved Rødhus, som han fandt velegnet til et havneanlæg.

Der var to klitbakker med en passende afstand fra hinanden, og der skulle bygges to fyrtårne, som kunne være både dag- og natkendingsmærker. Fra Rødhus skulle der så graves en kanal til Limfjorden med udløb ved øen Egholm vest for Aalborg.

Hele projektet ville koste 36 millioner kroner, hvoraf Nordsøhavnen skulle koste 7.200.000 kr.

Glæsner var sikker på, at alle sejlfartøjer ville benytte kanalen til gennemfart fra Nordsøen til Kattegat. Sejlede man rundt om Skagen, skulle man måske vente i flere dage på gunstigt vejr - og måske søge havn i Norge.

Hans opfattelse var også, at dampskibene ville bruge kanalen, blandt andet fordi der på begge sider også ville opstå trafik, afskibnings- og lodssteder.

Kanalen ville blive en handelsvej til fordel for hele Jylland, særligt Aalborg, men også København.

Mange søfartskyndige støttede projektet, som var særdeles grundigt gennemarbejdet. Imidlertid ved vi ikke, hvordan befolkningen modtog projektet, og hvorfor det aldrig blev gennemført.

Den imponerende og godt gennemarbejdede og i høj grad læseværdige bog kan købes i butikkerne fra i morgen.

Læs mere om bogen her!
 

Læs Mere

Orkan truer strandhusene torsdag klokken 14


Lagt på nettet 22/9 2021 kl. 00:11 #1632262277

En storm ventes at kulminere torsdag mellem klokken 8 og 14.
Fotografik: © Peter Wendelboe.


Ifølge meteorologerne vil en storm kulminere torsdag mellem klokken 08:00 og klokken 14:00. Grafikken herover viser forudsigelsen vedr. klokken 14 i morgen.Videoen herover er fra 15. september 2019. Dengang gik det fuldstændig galt.

Stormen kom helt bag på alle. I panik forsøgte ejerne at få forskellige vognmænd til at hente deres huse hjem, men forgæves. Dengang blev kun få huse reddet i tide, inden stormen kom rasende og ødelagde stort set alle husene.

Badehusene har lov til at blive stående til 1. oktober, men sidste år blev de fleste hentet hjem allerede den 8. september, og i år er ejerne ved at flytte husene i disse dage.

En ny storm ventes at kulminere torsdag morgen mellem klokken 8 og 14.

Det er ikke for sjov, husene bliver kørt hjem allerede nu. Ejerne ville gerne have de 47 huse stående 14 dage længere, men så kan man ikke være sikker på, at de ikke tager en tur ud i havet igen i år.

I Løkken må de 400 badehuse kun stå til 1. september. De er derfor allerede alle kørt hjem.
 

Læs Mere

Aabybro Idrætshøjskole på bivuaktur


Lagt på nettet 21/9 2021 kl. 23:45 #1632260702

Foto: © Peter Wendelboe.

Eleverne fra Aabybro Idrætshøjskole ankom tirsdag eftermiddag til Blokhus for i samlet flok at trave ad stranden mod syd.

I et område mellem Blokhus og Rødhus gjorde holdet stop og byggede bivuakker, hvor de i øjeblikket overnatter til i morgen. 

Læs Mere

Strandhusejerne tager deres forholdsregler


Lagt på nettet 21/9 2021 kl. 15:11 #1632229885

Foto: 21. september 2021 kl. 16 © Peter Wendelboe.

Ejerne af strandhusene på Blokhus Strand er bekymrede i disse dage. Der er varslet storm på torsdag, så de fleste har allerede bestilt flytning, inden det bliver for sent.


Her er ejeren af strandhus 38 ved at gøre klar til vognmandens afhentning. Foto: © Peter Wendelboe.

Det er netop i disse dage, at en uventet orkan i 2018 væltede alle husene omkuld og lod havet tage dem med sig langt op ad kysten.

De fleste havde bestilt vognmand til at flytte husene, der alligevel skal være væk inden 1. oktober.

Men han nåede kun få af dem, før stormen rasede og gjorde det helt umuligt at bjerge resten.
 

Læs Mere

Naturstyrelsen vil ændre regler for fotografering


Lagt på nettet 21/9 2021 kl. 14:17 #1632226633


Dette foto af Lodbjerg Fyr satte sindene i kog i journalistkredse landet over. Foto: © Torben Hedegaard.

Nu vil Naturstyrelsen pludselig revidere sine regler for foto på de offentlige arealer.

Efter at blandt andet Danmarks Journalistforbund, Ekstra Bladet, TV-MIDT-VEST og kanal Blokhus er gået ind i sagen, er Naturstyrelsen kommet i tvivl om rimeligheden af deres forlangende.

Som det er i dag, skal fotografer betale, hvis de vil tage billeder eller optage video på Naturstyrelsens arealer i erhvervsmæssig sammenhæng.

Fotograf Torben Hedegaard fra Thy fik sig for et par uger siden et chok, da han havde været ude for at tage billeder af Lodbjerg Fyr. Pludselig sendte Naturstyrelsen ham nemlig en regning på 500 kroner.

Torben Hedegaard leverer nogle gange nyhedsfotografier til danske medier,  men vurderingen fra styrelsen var, at Torben Hedegaards foto i dette tilfælde var blevet til i erhvervsmæssig sammenhæng. Det betyder, at han som fotograf skal betale på forhånd for at tage billeder på Naturstyrelsens arealer.

Men nu vil styrelsen revidere sine regler for foto på offentlige naturarealer.

”- Naturstyrelsen medgiver, at det kan være vanskeligt for den enkelte at vurdere, om en konkret brug er erhvervsmæssig, eller om den i øvrigt af andre grunde er fritaget for betaling. Derfor har Naturstyrelsen nu igangsat et arbejde med henblik på at revidere de takstmæssige rammer for den erhvervsmæssige brug af styrelsens arealer,” skriver Naturstyrelsen i et skriftligt svar til Journalistforbundet.

Som reglerne er i dag, kan Naturstyrelsen give tilladelse til en række forskellige foto- og videooptagelser i erhvervsmæssig sammenhæng. Alt efter optagelsernes omfang vil priserne typisk ligge på mellem 500 kroner og 25.000 kroner, alt efter om der skal ingen eller flere køretilladelser til.

Torben Hedegaard slipper imidlertid ikke med kun at skulle betale de 500 kroner, som det kostede ham at tage billedet af Lodbjerg Fyr. Han skal også betale 1.000 kroner indtil april 2022, hvis han fremover vil tage billeder i Naturpark Thy.

Torben Hedegaard freelancer blandt andet for Per Øxenholt Foto, der har 40 fotografer rundt om i landet.

Per Øxenholts opfordring til Naturstyrelsen er klar:

”- De skal stoppe med at indkræve penge. Fint, at de vil revurdere det. De kan måske godt se, der er en fejl. Det er tåbeligt. Jeg kan ikke se, at de skal have 500 kroner for, at vi skal tage syv billeder af en lyngplante. Det er vores allesammens lyng, og styrelsen ejer mig bekendt hverken solen eller havet,” siger Per Øxenholt.

Per Øxenholt og Torben Hedegaard barslede med en webshop, hvor de ville sælge naturfotos fra blandt andet Thy som plakater. Men bliver Naturstyrelsens regler ikke lavet om, falder den plan.

”- Hvis det ikke bliver lavet om, lukker vi vores webshop. Jeg nægter at betale til Naturstyrelsen,” siger Per Øxenholt.

Han efterlyser samtidig, at Naturstyrelsen bliver bedre til at gøre opmærksom på, at det koster at tage billeder i erhvervsmæssig sammenhæng på de offentlige naturarealer.

”- De må sætte nogle skilte op om, at man skal henvende sig, hvis man med cvr-nummer skal ud at tage billeder på arealerne. Reglerne er virkelig svære at finde, så de må lige gøre opmærksom på det,” siger Per Øxenholt.

Naturstyrelsen kræver ikke betaling for optagelser til brug i for eksempel filmskoleundervisning, nyhedsudsendelser eller naturudsendelser produceret alene til danske medier eller i turismefremmende organisationer. Omvendt vil det formentlig koste, hvis man som blogger eller influencer begiver sig ud på en lynghede for at tage billeder iført et sæt Adidas-tøj for at bruge det som en del af et betalt partnerskab.

”- Det beror på en konkret vurdering af omfanget og karakteren af den konkrete foto- og videooptagelse, om optagelsen er erhvervsmæssig eller i øvrigt fritaget for betaling.

Naturstyrelsen vurderer umiddelbart, at den konkrete foto- eller videooptagelse er erhvervsmæssig, og for at undgå konkurrenceforvridning i forhold til f.eks. den private skovejer, vil optagelsen umiddelbart udløse krav om betaling,” skriver Naturstyrelsen i det skriftlige svar.

Journalistforbundets medie, Journalisten, har også spurgt Naturstyrelsen, om der skal betales, hvis der for eksempel skal tages et portræt til en magasinforside. Svaret lyder, at det ikke umiddelbart vil være tilfældet.

”- Da Naturstyrelsen lægger til grund, at optagelsen i det konkrete tilfælde sker som led i nyhedsformidling, vil styrelsen ikke kræve betaling,” skriver styrelsen.

Netavisen kanalblokhus.dk har forgæves efterlyst Naturstyrelsens lovgrundlag for opkrævningerne.
 

Læs Mere

16-årig dreng dømt for voldtægt


Lagt på nettet 20/9 2021 kl. 17:32 #1632177170

En nu 16-årig dreng er blevet dømt for seksuelle overgreb på to 14-årige piger. Voldtægterne fandt sted i april og maj, da drengen var 15 år.

Det oplyser anklager Eva Madsen.

Det ene overgreb skete på en adresse i Jammerbugt Kommune, hvor den 16-årige er dømt for fuldbyrdet voldtægt og andet seksuelt forhold end samleje med den ene af pigerne.

Den anden voldtægt fandt sted på en adresse i Himmerland i forbindelse med en overnatning. Her er drengen dømt for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje med den anden pige.

Den 16-årige blev idømt to år og tre måneders fængsel for de to voldtægter. Det er dog kun de tre måneder, der skal afsones, mens de to år blev gjort betinget. Derudover skal drengen underlægges Ungdomskriminalitetsnævnet.

I strafudmålingen lagde Retten i Hjørring vægt på drengens unge alder, men også at han ikke er tidligere straffet, og at han er inde i en god periode. Derfor blev det meste af straffen gjort betinget.

I retten nægtede den 16-årige sig skyldig i anklagerne. Nogle af de faktiske forhold var der dog enighed om, men han havde svært ved at huske, hvad der præcist var sket ved de to episoder.

Han valgte dog at modtage dommen.
 

Læs Mere

Nordjysk ægtepar fik præmien på World Clean Up Day


Lagt på nettet 20/9 2021 kl. 16:16 #1632147402

Det var det nordjyske ægtepar Greta og Jesper Kristiansen, der løb med præmien på World Clean Up Day, da Sol og Strand i weekenden inviterede til strandrensning på de nordjyske strande sammen med organisationen Race for Oceans.

Både mennesker og dyr var i aktion på stranden i Blokhus, da Race for Oceans og Sol og Strand inviterede til strandrens i weekenden

Afgørelsen fandt sted på stranden ved Blokhus, efter at deltagerne gennem en time havde samlet plastic og forskellige andre former for affald på stranden og i klitterne.

Og deltagerne kom i alle aldre – og husdyrene var skam også med. Både hunde og hængebugsvin deltog ivrigt i søgningen efter affald.

Præmien, som Sol og Strand har sponseret, bestod af en gavekort til et ophold i et af de 6.500 private sommerhuse i hele Danmark, som Sol og Strand lejer ud.

"- Sol og Strand findes lige der, hvor vi aktiviteterne fandt sted i weekenden – nemlig langs Danmarks kyster, hvor vi i Sol og Strand hvert år servicerer mere end 3 millioner overnatninger i de privatejede feriehuse, som vi formidler udlejning af for sommerhusejerne. Vi ved, hvor vigtigt det er, at vi har smukke og rene strande – og rydder op i den plastic, der kommer ind på kysterne," siger adm. direktør i Sol og Strand Feriehusudlejning Per Dam.

World Clean-Up Day er en verdensomspændende aktivitet, hvor forskellige virksomheder og organisationer bidrager til at holde strandene rene – og gør opmærksom på, hvilke omkostninger for vores kyster og livet havene, plastic og andet affald har.

Race for Oceans Foundation er en almennyttig forening med base i Løkken, som Sol og Strand gennem tre år har været en af sponsorerne bag.

Foreningen arbejder for at sætte fokus på FN’s Verdensmål 14 - Livet i havet, herunder den stigende plastikforurening. Det gør de ved at skabe synergi mellem sport, strandrensning og viden.

Sidste år modtog foreningen Verdensmålsprisen og i oktober lanceres Race for Oceans Global i 20 lande. (Læs mere om Race for Oceans på www.raceforoceans.org)
 

Læs Mere

Socialdemokratiets endelige liste


Lagt på nettet 18/9 2021 kl. 11:21 #1631956899

Socialdemokratiet i Jammerbugt Kommune er klar med en ny kandidatliste til kommunalbestyrelsesvalget.

Siden Socialdemokratiets første liste til den kommende kommunalvalg i november i første omgang blev godkendt i maj, har to af de nye kandidater trukket sig.

Til gengæld er der kommet to nye til, oplyser Mary-Ann Sørensen, formand for Socialdemokratiet i Jammerbugt Kommune.

"– Vi har et stærkt hold med 9 mænd og 9 kvinder i alderen 30 til 77 år og med 8 nuværende kommunalbestyrelsesmedlemmer, 2 tidligere medlemmer samt 8 helt nye kandidater," siger hun.

Desuden påpeger Mary-Ann Sørensen, at Socialdemokratiet er repræsenteret i alle områder af kommunen smt, at listen tæller både privat og offentligt ansatte og pensionister.

"– 18 forskellige kandidater, der har det til fælles, at de er optagede af at gøre en positiv forskel for Jammerbugt Kommune og af at sætte et socialdemokratisk aftryk med fokus på et sundt, nært og bæredygtigt Jammerbugt," siger Mary-Ann Sørensen.

Her er listen:

1. Diane Aarestrup, Pandrup
2. René Rosenkrans, Fjerritslev
3. Jens Chr. Golding, Moseby
4. Susanne Møller Jensen, Nørhalne
5. Kiki Bach, Aabybro
6. Per Halsboe-Larsen, Fjerritslev
7. Mette Vestenbæk, V. Hjermitslev
8. Fillip Bisgaard Christensen, Tranum
9. Peter Vejlø Vestergaard, Hjortdal
10. Lisbet Heikendorff Emmery, Gjøl
11. Louise Smith Jensen, Biersted
12. Frank Trolle, Biersted
13. Villy Thomsen, Skovsgaard
14. Nanna Holdgaard Meineche, Aabybro (ny kandidat siden maj)
15. Winnie Aakjær, Hune
16. Mads Dam Sørensen, Pandrup (ny siden maj)
17. Gerda Kanstrup, Pandrup (ny siden maj)
18. Arne Henriksen, Blokhus (ny siden maj)

De Socialdemokratiske kandidater til Regionsrådet fra Jammerbugt er Mogens Nørgård, Birkelse, og Ole Stavad, Brovst.
 

Læs Mere

Kulørt aftenbelysning i Fårup Sommerland i efterårsferien


Lagt på nettet 17/9 2021 kl. 22:46 #1631915209

Således vil fx rutschebanen Orkanen kunne tage sig ud i efterårsferiens tidlige aftentimer. Foto: © Fårup Sommerland.

I efterårsferien kan man opleve Fårup Sommerland oplyst af lamper i alverdens farver.

Det sker i forbindelse med den årlige høstfest, som Fårup Sommerland i år kalder "Lysfald".

Ideen er kort og godt, at Fårup Sommerlands forlystelser og hele parkens område lyses op.

Niels Jørgen Jensen, direktør i Fårup Sommerland, ved ikke hvor mange mennesker, Lysfald vil give parken, men han håber, at mange bliver tiltrukket af idéen om at komme i en forlystelsespark i aftentimerne.

"- Jeg håber, at folk kommer til at sige wauw og få én på opleveren. Jeg tænker også, at det, der bliver ekstra sjovt og spændende, er at kunne prøve at køre rutsjebane, selvom det er blevet mørkt," siger han.

Han nævner, at han personligt glæder sig til at se, hvordan folk reagerer, når de tager en tur i Lynet eller Falken.

"- Jeg tror, at vores gæster vil synes, det bliver en sjov dimension at opleve lyset fra en rutsjebane,"siger Niels Jørgen Jensen.

Otte dage i træk lyses parken op af i alt 40.000 lamper, som danner rammen om forlystelsesparken.

Det gælder både forlystelserne og hele skovområdet, hvor der vil blive pyntet op med lamper i adskillige farver.

Samtlige lamper er koblet til internettet, og det gør, at lamperne kan styres, som man vil. Det betyder, at man eksempelvis kan få alle lamper til at blinke i takt og skifte farve på skift.

Inspirationen har Fårup Sommerland fået fra kollegaer, der driver forlystelsesparker rundt omkring i verden.

Flere steder har parkerne erfaring med at holde åbent om aftenen. Det gælder blandt andet Disney World i Florida og Disneyland i Californien.

Men begge steder er aftentemperaturen unægtelig en del lunere end en dansk efterårsaften.

Der er endnu ingen planer om, at lysshowet skal genopføres næste år. Det vil afhænge af fremmødet af mennesker og de reaktioner, parken får i år.

Arrangementet kommer til at foregå sideløbende med den årlige høstfest. Det vil sige, at man kan komme til høstfest i dagtimerne og til Lysfald om aftenen.

Lysfald kan opleves i efterårsferien fra 16. oktober til 23. oktober.

Det vil ske i tidsrummet 17.30 til parken lukker klokken 20.30, hvor efterårets mørke aftentimer vil få lyset fra lamperne til at skinne igennem.
 

Læs Mere

Det kan blive dyrt at fotografere på Naturstyrelsens arealer


Lagt på nettet 17/9 2021 kl. 20:32 #1631903571

Fotografen Torben Hedegaard. Privatfoto.

Et billede af Lodbjerg Fyr kostede fotograf Torben Hedegaard 500 kroner. Han vidste ikke, at det kostede penge at fotografere på Naturstyrelsens arealer.

Det gør han ofte. Men for nogle uger siden fik den erfarne fotograf sig lidt af en overraskelse.Her ses det famøse billede. Foto: © Torben Hedegaard.

Netop dette billede af Lodbjerg Fyr kostede fotograf Torben Hedegaard 500 kroner - og var tæt på at koste ham mange tusinde. Han vidste ikke, at det kostede penge at fotografere på Naturstyrelsens arealer.

Og ikke nok med det! Naturstyrelsen mente, at Torben Hedegaard skulle betale yderligere 500 for hver gang, han havde været i nationalparken.

"- Det havde lukket hele biksen, hvis jeg skulle betale den regning," siger Torben Hedegaard i dag til Ekstra Bladet.

Heldigvis fik han forhandlet en kontrakt igennem, der giver ham lov til at fotografere på arealerne i et helt år.

Men nu sidder han tilbage og undrer sig:
 
"- Er jeg den eneste, som skal betale?" siger han efter oplevelsen.

Indtil april 2022 skal han betale 1000 kroner for at tage billeder i nationalparken. Så må han også tage alle de billeder, han vil, og også sælge dem.

Lodbjerg Fyr er én af perlerne i Nationalpark Thy. Det ligger ensomt midt ude i et stort hede- og plantageområde, administreret af Naturstyrelsen. Fyret blev bygget i 1883 og tændt første gang 28. november 1884. Fyrtårnet er 35 meter højt, og lyset har en højde på 48 meter over havet.

Lodbjerg Fyr genåbnede i maj 2019 efter en gennemgribende restaurering - som en trædesten til den mageløse natur udenfor. Fornyelsen af Lodbjerg Fyr er sket i et partnerskab mellem Nationalpark Thy, Naturstyrelsen Thy og Thisted Kommune og er støttet af Færchfonden, Realdania, Friluftsrådet og Nordea-fonden.

Til april vil Naturstyrelsen revurdere, om kravet mod Torben Hedegaard skal sættes op. Det kommer an på, hvor mange billeder, han har solgt.

Torben Hedegaard er bestemt ikke enig i, at det er i orden, at personer med et cvr-nummer, skal betale et beløb for at tage billeder i Naturstyrelsens område.

"- Det synes jeg slet ikke, er i orden! Og der er ikke skiltet med det! Det er så moderne at skilte med alt muligt, men man oplyser ikke iterere, at det ikke er lovligt tage billeder i området, hvis man har et cvr-nummer," fnyser Torben Hedegaard.

Netavisen kanalblokhus.dk har dog fundet en godt gemt pdf-fil, som kan downloades fra Naturstyrelsens hjemmeside med en prisliste for fotografier, taget i området.

Prislisten er ikke angivet i sidens topmenu og kan heller ikke søges i hjemmesidens fritekstsøgeprogram. Den indeholder ingen angivelse af lovgrundlaget for priskravet.

Den besynderlige sag kan få store konsekvenser for den mest aktive fotograf i Blokhus-området, Poul Nymark, som stort set udelukkende tager professionelle billeder på Naturstyrelsens områder.

Netavisen kanalblokhus.dk fik midt under aftenferniseringen hos Galleri Wolfsen i Blokhus en kommentar fra Poul Nymark.

Han tager professionelle billeder og har CVR nummer. Men han mener ikke, at han kommer i fedtefadet hos Naturstyrelsen.

"- Jeg sælger ikke mine billeder enkeltvis til fx. Blokhus Avis, men afregnes kvartalsvis for mine leverancer, og jeg har aldrig hørt fra Naturstyrelsens i den anledning," siger Poul Nymark til Netavisen kanalblokhus.dk.

Han mener ikke at være kommet til at skylde Naturstyrelsen noget som helst for sine mange - næsten daglige - billeder fra Naturstyrelsens områder.

Også Kanal Blokhus har gennem 26 år taget tusindvis af billeder i Naturstyrelsens områder, og offentliggjort dem.

Det er Naturstyrelsen helt bevidst om. Men Netavisen kanalblokhus.dk har ikke på noget tidspunkt fået en regning fra Naturstyrelsen.

Og vi vil naturligvis heller ikke betale den, hvis der en dag skulle dukke sådan en regning op!

Netavisen kanalblokhus.dk mener overhovedet ikke, der er lovgrundlag for et sådant krav.

Vi har selvfølgelig forsøgt at få et interview med Naturstyrelsen for at få svar på flere spørgsmål. Blandt andet hvordan Naturstyrelsen holder styr på hvem og hvor mange, som tager billeder på deres områder, og om naturen ikke er allemandseje.

Men det har ikke været muligt at få et interview - i stedet har styrelsen svaret følgende på mail:

"- På Naturstyrelsens arealer er det som udgangspunkt gratis at lave film- og fotooptagelser, med mindre der tale om egentlige erhvervsmæssige aktiviteter.

- Der er tale om et gebyr for erhvervsmæssig benyttelse og ikke en bøde. Gebyrets størrelse skal på den ene side afspejle markedspris og på den anden side sikre ligebehandling, således at Naturstyrelsen ikke skaber unfair konkurrence.

- Det opkrævede gebyr i den konkrete sag er opkrævet i overensstemmelse med styrelsens retningslinjer. Efterfølgende er ”dagstilladelsen” ændret til en ”årstilladelse”, hvorfor fotografen er blevet krediteret for den allerede betalte dagstilladelse.

- Den konkrete sag giver anledning til, at vi vil se på vores retningslinjer igen."
 

Læs Mere

Fint salg til ferniseringen hos Galleri Wolfsen


Lagt på nettet 17/9 2021 kl. 18:33 #1631898682Allerede i de første minutter efter at ferniseringen hos Galleri Wolfsen på torvet i Blokhus gik i gang blev en lang række billeder solgt blandt andet et stort billede af Hans Henrik Fischer til 12.5000 kr.

Der var discjockey med dæmpet musik og kanapéer og vin fra byens restaurationer.

Der var fuldt hus af folk langvejs fra allerede, da galleriet slog dørene op klokken 18:00 får en udstilling med spændende kunst af danske og internationale kunstnere.

En DJ sørgede for stemningsfyldt musik, og der var være øl, vin og lækkerier fra lokale restauranter.

Udstillingen kan ses til og med 10. oktober.

Åbningstiderne er herefter fredag, lørdag og søndag 10.00 – 17.30

I udstillingen er følgende kunstnere repræsenteret:

Alessandro Painsi

Better Lübbert

Frans Smit

Gregers Albrechtsen

Hans Henrik Fischer

Henrik Godsk

Jeroen Duijf

Julio Galindo

Lars Calmar

Lars Dan

Lasse Thorst

Manuel García

Mingo

Ole Ahlberg

Peter Skovgaard

Rune Christensen

Stewart Swan

van Apple.
 

Læs Mere

Fødselsdagsfest med 50% rabat


Lagt på nettet 17/9 2021 kl. 17:29 #1631892583

I morgen lørdag har SPAR på Torvet i Blokhus fødselsdagsfest... igen!

Herover puster Michael Mølgaard balloner op forud forud for festlighederne.

Der bliver masser af gode tilbud og skrabelodder med op til 50% rabat på en indkøbstur.

Det er nu ikke den lokale SPAR-butik på Torvet. der har fødselsdag.

Det er hele koncernen SPAR, der holder fødselsdag på landsplan.

 

Læs Mere

En hyldest til den jydske blæst og Johs. V. Jensen
OBS: Videoen er blevet forlænget med uddrag af forestillingen


Lagt på nettet 17/9 2021 kl. 16:52 #1631890341I aften klokken 19:30 hyldes den jyske blæst ved sømærket ovenfor badehusene på Blokhus Strand.

“Hør Vinden sukke, hør Vinden tude, med Munden lagt til din Kammerdør. En gammel Ve gaar igen derude og kalder ensom og mørk, som før. Og du er hjemme, paa Jyllands Steppe, med Lavlands-Sige, af Vind bevæget, og fjernt en Mølle paa Himlen præget, og Suk i Siv og i Lyngens Tæppe”, sådan lyder første vers af Johannes V. Jensens digt “Den Jydske Blæst.”

Linh og Mikkel fortæller: I vores performance “Den Jydske Blæst” hylder vi den jydske blæst, vestkysten (vores hjemstavn) og undersøger dens lyd og bevægelse i landskabet.

Vi performer ved 11 udvalgte sømærker, hvor vi reciterer Johannes V. Jensens digt “Den Jydske Blæst”, mens vi mens vi performer med vinden, spiller på percussions og med objekter fra landskabet som sten, grus, sand, græs osv. og danser sammen med vinden.

I alt laver vi 11 performances – én ved hvert sømærke, herunder i Skagen, Løkken, Blokhus, Vigsø, Thorup, Bjerghuse, Vedersø Klit, Årgab, Kærgård, Ringebjerge, Sønderho.

I dag er sømærkerne fredet. De troner arkitektonisk smukt i landskabet, men bliver ikke længere brugt til at navigere efter. Sømærkerne anses som del af dansk kulturarv og som et kulturhistorisk og arkitektonisk betydningsfuldt element i det vestjyske kystlandskab.

Den Jyske blæst gjorde ikke forskel ligegyldigt om man var barn af vietnamesiske flygtninge, var tilflytter der prøvede at passe ind i den særlige vestjydske mentalitet eller var født der. Vi kan alle genkalde den særlige følelse af salt, sand og vind.

I Jammerbugt finder arrangementerne sted:

Thorup: onsdag d. 15. september 2021 kl. 17.00-17.30
Bøgsted Rende

Blokhus: Fredag d. 17. september 2021 kl. 19.30-20.00

 

Læs Mere

Kommunen forsøger med nyt skilt ved Mølleplads


Lagt på nettet 17/9 2021 kl. 13:32 #1631878379

Foto: 16. september 2021. © Peter Wendelboe.

Torsdag satte Jammerbugt Kommune så endelig det nye autocamperskilt op på græsplænen ved Møllevej.


Men skiltet viser stadig en overstreget silhuet af en autocamper.
Foto: © Peter Wendelboe.


Kommunen havde lovet, at det nye skilt ville tillade alle motorkøretøjer at parkere på pladsen, men alene forbyde decideret teltslagning.

Det kan godt være, at dette er intentionen med det nye skilt, der viser en silhuet af en autocamper i forbindelse med et telt, der tilsammen er overstreget.

Men det skal nok vise sig, at skiltet stadig vil give anledning til en del forvirring og misforståelser, netop fordi kommunen anvender symbolet for en autocamper og ikke blot en overstreget campingvogn.

Pladsen er beregnet til parkering, og alle køretøjer må parkere dér. Der er ingen tidsbegrænsning, og køretøjerne må der, så længe de ønsker.

Det er naturligvis også tilladt at hvile ud eller sove i sit køretøj.

Man må formode at autocamper folket forstår meningen: Der er forskel på parkering og campering.
 

Læs Mere

Nye regler for badehusene på Blokhus Strand


Lagt på nettet 17/9 2021 kl. 10:14 #1631866495

Foto: © Peter Wendelboe.

Det bliver nu muligt for ejere af et badehus at overdrage det til en ægtefælle eller samlever, hvis de har haft fælles adresse i mindst 2 år.

Det vedtog Økonomiudvalget på sit møde i onsdags.

Økonomiudvalget traf på mødet den 18. august 2014 beslutning om "at fastholde de gældende principper med nødvendige moderniseringer af regelsættet bl.a. vedr. lejepris, geografisk tilknytning og ventelisteprincipper".

Endvidere skulle der arbejdes videre med muligheden for tilladelse til flere badehuse på Blokhus Strand.

Men der blev dengang ikke åbnet op for muligheden for familieoverdragelse eller arv af tilladelser, da de gældende retningslinjer og administrationsgrundlaget for opstilling af Badehuse på Blokhus Strand blev endeligt vedtaget 16. marts 2015.

Der har siden været afholdt et møde mellem Jammerbugt Kommune og Blokhus Turist- og Kulturforening, som i denne forbindelse havde indsendt et forslag til et fornyet administrationsgrundlag, hvor den primære ændring var, at der skal kunne ske overdragelse til ægtefælle, samlever og børn.

Blokhus Turistbureau eksisterer ikke længere, og der offentliggøres ikke længere ventelister med navne af hensyn til databeskyttelsesloven.

Derfor er der stadig behov for en opdatering af retningslinjer og administrationsgrundlag.

Der er pt. godt 200 på ventelisten, og der er i gennemsnit stadig kun én ledig strandret pr. år.

Prisen for at være opstillet på venteliste er fortsat 100 kr. pr. år. Det anbefales, at Jammerbugt Kommune fremadrettet også lukker for tilgang til ventelisten, indtil der har været en væsentlig udskiftning, da eventuelle nye på ventelisten med stor sandsynlighed reelt aldrig vil komme i betragtning til en strandret.

Tidligere er der heller ikke sket en regulering af satsen for administrationsudgiften for badehustilladelser samt administationsudgiften for at stå på venteliste.

Administrationsudgifterne overstiger dog indbetalingerne, hvorfor der i det foreslåede administrationsgrundlag lægges op til en årlig regulering med nettoprisindekset.

På mødet i onsdags vedtoges det, at der bliver mulighed for at overdrage et badehus til en ægtefælle eller samlever, hvis de har haft fælles adresse i mindst 2 år.

Administrationsudgifterne fastholdes uændret, men skal genovervejes i 2024. Ventelisten fastholdes.

I 2024 afklares det, om der er mulighed for at kræve en geografisk afgrænsning i forhold til at overtage et badehus. I øvrigt godkendes det nye administrationsgrundlag.

Diane Aarestrup blev vurderet inhabil og deltog derfor ikke i behandlingen af punktet.
 

Læs Mere

Ane Halsboe-Jørgensen overrækker kulturpris


Lagt på nettet 17/9 2021 kl. 09:43 #1631864599

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen overrækker til oktober den første udgave af den nyindstiftede Jammerbugt Kommunes Kulturpris.

Det sker som afslutning på Jammerbugt Kommunes første kulturuge, som finder sted fra 1. til 10. oktober med flere end 50 kunst- og kulturarrangementer samt åbne døre hos 25 lokale gallerier.

"- Jammerbugt har fået en kulturuge for at synliggøre det lokale kulturliv endnu mere. Vi vil gerne vise alle de gode ting, vi har. Vi vil sætte vores rige kulturliv endnu mere på landkortet. Samtidig giver vi os alle sammen en række gode oplevelser," fortæller Helle Bak Andreasen, formand for Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget.

Kulturugen byder på et omfangsrigt og meget alsidigt program, og går i gang 2. oktober kl. 15 med et brag af en gallakoncert med Nordkraft Big Band og Mark Linn i Kultur- & Erhvervscenter Jammerbugt.

Her holder kulturministeren åbningstalen, og kl. 14.30 er der fernisering på en kunstudstilling i foyeren.

Et andet af højdepunkterne er Kulturelt Samvirkes vælgermøde med fokus på kunst og kultur mandag 4. oktober kl. 19.30 på Aabybro Bibliotek.

Lige nu har 14 politikere fra 6 partier tilmeldt sig.

Ved mødet "leger" politikerne med 1 million fiktive kulturkroner. Hvordan skal de bruges?

Jørgen Pyndt er moderator ved mødet.

Der er særlig adgang til Museum for Papirkunst – Behind the Scenes, hvor museet i Hune ellers er lukket for at gøre klar til en ny udstilling. Det giver gæsterne mulighed for at følge med i det spændende arbejde, og søndag 3. oktober samt onsdag 6. oktober giver museumsdiriktør Bit Vejle gratis foredrag.

Kulturugen byder også på et tema om 1970’erne med udstilling, foredrag og musik og mad à la 70’erne og endelig en tur for seniorer til Den Gamle By.

Kulturen rykker også i lokalområderne med 10 koncerter og Sultanens forestillinger for børn.
I weekenden 9. og 10. oktober åbner flere end 25 kunstnere dørene for besøgende i deres atelier, og ugen slutter på Tranum Strandgård med et festligt kulturprogram, hvor kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen overrækker Jammerbugt Kommunes første Kulturpris, 10. oktober kl. 14.
 

Læs Mere

7 knallerter standset ved politiaktion


Lagt på nettet 16/9 2021 kl. 16:04 #1631837067

To knallerter blev indbragt til nærmere undersøgelse, og én blev i sidste ende konfiskeret i forbindelse med en aktion, som Færdselsafdelingen ved Nordjyllands Politi afviklede i Aabybro.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

"- Nordjyllands Politi indledte mandag en målrettet aktion, der var rettet særligt mod knallerter i området omkring Aabybro", oplyser lederen af Operativ Færdsel, politikommissær Thomas Ottesen i pressemeddelelsen.

I alt blev syv knallerter standset ved aktionen.

Formålet var – foruden at sætte ind over for konkrete overtrædelser med ulovlige knallerter – også at få en god dialog med de unge knallertkørere for at forebygge fremtidige færdselsforseelser.

"- Både vores konkrete indsatser og vores dialog handler grundlæggende for os om at højne trafiksikkerheden, så færre kommer til skade på de nordjyske veje," siger Thomas Ottesen.

Han konstaterer, at begge dele efter hans vurdering lykkedes for færdselsbetjentene ved den seneste aktion.

Der blev standset i alt syv knallerter. To af dem blev indbragt til videre undersøgelser, og den ene blev efterfølgende konfiskeret.

Herudover blev der af færdselsbetjentene skrevet flere sager om overtrædelse af færdselsloven i form af fejl og mangler på knallerterne eller manglende brug af styrthjelm. Sagerne afgøres med en bøde.

"- Men det vigtigste var, at vi samtidig med vores kontrol fik en etableret god dialog med de mange unge knallertkørere i området. Det er altid bedre at forebygge, at noget ulovligt sker – end at skrive sager, for så er forseelsen sket," understreger politikommissæren.

Han lover løbende at besøge Aabybro og andre steder i kommunen for at tilsikre, at forholdene er i orden.
 

Læs Mere

March mod ensomhed kommer til Jammerbugt Kommune


Lagt på nettet 16/9 2021 kl. 13:20 #1631791209

En decemberaften i 2016 stod Patrick Cakirli alene i silende regn og håbede på, at nogle fremmede ville møde op og hjælpe ham ud af ensomheden. Den aften vendte det hele for ham. I dag vandrer han gennem Danmark og sætter fokus på ensomhedsfølelsen.

Han har efterhånden gået gennem hele landet og nu kommer turen tværs gennem Jammerbugt Kommune fra Aabybro til Fjerritslev.

Det sker i perioden fra 26. til 28. september. Alle inviteres til at gå med.

Corona-tiden har været svær at komme igennem for mange, og ensomhed har været et negativt omdrejningspunkt i hverdagen. Nu er alle restriktioner heldigvis borte, og vi kan igen bevæge os ud i fællesskaberne sammen. Det kan dog være svært at tage det første skridt.

Derfor har Patrick Cakirli skabt gå-projektet ”March mod ensomhed”. Patrick har selv oplevet at være ensom som ung. Det der hjalp ham ud af ensomhed, var at tale om det med andre. Det var en svær barriere at tage det første skridt i denne proces, men nu ønsker Patrick at hjælpe andre ud af ensomhed – ved at tage det første skridt sammen med dem. Faktisk går han helt fra Nexø til Esbjerg i sin march mod ensomhed og fra 26. til 28. september går han gennem Jammerbugt Kommune.

”- Patrick har én regel – og det er, at han kun må gå, hvis han får selskab af andre, ellers skal han stå stille. Derfor håber vi på, at mange borgere i Jammerbugt Kommune vælger at gå sammen med Patrick på hans gåtur gennem vores fantastiske kommune”, siger Helle Bak Andreasen, Formand for Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget i Jammerbugt Kommune, der også selv deltager på en del af turen.

I samarbejde med Frivillighuset Jammerbugt og Jammerbugt Kommune har LOF Jammerbugt fået 100.000 kr. til en lokal indsats mod ensomhed via Dansk Folkeoplysnings Samråds Ensomhedspulje. Midlerne bringes i spil i kobling til projekt ”March mod ensomhed” i de dage, Patrick går tværs gennem kommunen.

”- Vi har valgt at støtte op om dette lokale initiativ, da March mod ensomhed, og de tiltag som bringes i spil i Jammerbugt Kommune, rammer plet i forhold til at samle folk i uformelle fællesskaber, give gode oplevelser og booste sociale relationer for alle borgere. Vi håber, at midlerne kan bidrage til at få alle med ud at gå med Patrick på hans rute tværs igennem kommunen”, fortæller Sekretariatschef i Dansk Folkeoplysnings Samråd, Carolina Magdalene Maier.

Patrick ankommer til Aabybro Rådhus omkring kl. 14.30 søndag 26. september. Her håber han på, at flest muligt borgere i kommunen vælger at byde ham velkommen.
Mandag morgen 27. september kl. 8 byder han alle borgere med på gåturen, der går fra Aabybro til Birkelse, Arentsminde, Halvrimmen, Brovst og Skovsgaard, inden han ankommer til Fjerritslev omkring kl. 17.30.

Tirsdag morgen 28. september kl. 8 går han videre fra Fjerritslev Rådhus, og her håber Patrick, at folk er friske på at sende ham godt afsted videre på hans rute.

Alle de 7 byer Patrick går igennem, har fået 5.000 kr., som de, via den lokale Landdistriktsrådsrepræsentant, kan bruge til at bakke op om Patricks gåtur og marchen mod ensomhed.

”- Jo flere vi går sammen – jo stærkere står vi imod ensomhed i vores herlige kommune.

Fællesskaberne er vigtige for os alle, og det handler om, at vi er åbne og villige til at lukke andre ind. Særligt i denne tid efter corona, hvor vores sociale kontaktflader har været så begrænsede”, udtaler Ib Nellemann, Formand for Social- og Sundhedsudvalget i Jammerbugt Kommune.

Ensomhedspuljen har også gjort det muligt at afvikle 2 aftener med foredrag og fællesspisning. Her vil Patrick fra ”March mod ensomhed” fortælle om sine udfordringer og vejen ud af ensomhed samt give et indblik i sit projekt og oplevelserne på landevejen gennem hele Danmark.

Det foregår i DGI-Huset Aabybro søndag 26. september kl. 19-21 og i Idrætscenter Jammerbugt mandag 27. september kl. 19-21. Det er gratis at deltage i disse arrangementer, og der er plads til 100 personer hvert sted.

Tilmelding til foredrag og fællesspisning:
Aabybro: https://raadhusjammerbugt.nemtilmeld.dk/248/
Fjerritslev: https://raadhusjammerbugt.nemtilmeld.dk/249/
Kontakt og yderligere information
Kontakt: René M. Jørgensen, Foreningsudviklingskonsulent, KFL, Jammerbugt Kommune, tlf.: 41912062, rmj@jammerbugt.dk
 

Læs Mere

Værktøj stjålet i Saltum


Lagt på nettet 16/9 2021 kl. 12:03 #1631786628

I tidsrummet mellem søndag 5. september kl. 00:00 og tirsdag 14. september kl. 13:30 fandt der et indbrud sted på Graabakken i Saltum.

Det fremgår af døgnrapporten fra Nordjyllands Politi i dag.

En ukendt gerningsmand brød ind i en garage.

Blandt de stjålne genstande var diverse former for værktøj, herunder en gul Falke boremaskine, en Power Craft pendulsav og en blå Bosch vinkelsliber.

Indbrudstyven forlod gerningsstedet ad hoveddøren til garagen.

Har du set mistænkelig færden på Graabakken i Saltum? Kontakt politiet på tlf. 114.
 

Læs Mere

Sensation:
Berliner Filharmonikerne besøger Aalborg


Lagt på nettet 16/9 2021 kl. 10:38 #1631781511

18. november 2021 får Musikkens Hus i Aalborg ekstraordinært fint besøg, når selveste Berliner Filharmonikerne indtager den store scene i Koncertsalen som en del af orkestrets første skandinaviske turné siden 2012.

Netavisens primære interesseområde er Hune og Blokhus. Men når det drejer sig om større begivenheder - specielt kulturelle begivenheder, - som vi ikke kan tilbyde i Blokhus, er vores revir lidt større.

Og Berliner Filharmonikernes besøg i Musikkens Hus den 18. november kl. 19.30 er én af disse begivenheder.

Her kan publikum se frem til et storslået program, der blandt andet byder på Felix Mendelssohns Symphony nr. 3 i a-mol opus 56 “Scottish” og Dmitri Shostakovichs Symphony nr. 10 i e-mol opus 93.

I 2016 besøgte fem musikere fra Berliner Filharmonikerne Musikkens Hus, men 18. november 2021 er det første gang, HELE orkestret med chefdirigent Kirill Petrenko i spidsen gæster koncerthuset.

"- Vi er rigtig stolte af at få så fornemt besøg fra et af verdens førende symfoniorkestre, som i den grad har sat sit præg på den klassiske musik verden over. Det var en stor fornøjelse at opleve udvalgte musikere fra orkestret tilbage i 2016, og nu er vi mere end klar til at slå dørene op for hele Berliner Filharmonikerne til en med garanti storslået og rørende aften," siger Tecwyn Evans, der er kunstnerisk chef i Aalborg Symfoniorkester.

Berliner Filharmonikerne blev grundlagt i Berlin i 1882 af musikere fra Benjamin Bilses Kapel. Orkestrets første år var præget af vanskeligheder, indtil koncertagenten Hermann Wolff tog over og hyrede tidens dengang fremmeste dirigent Hans Guido von Bülow som leder. Herefter steg orkestrets popularitet hurtigt med opførelser af de fornemste dirigenter såvel som komponister.

I 1955 overtog Herbert von Karajan stafetten som chefdirigent. Herbert von Karajan udviklede en unik lydæstetik, hvilket for alvor gjorde orkestret verdensberømt. Udover Hans Guido von Bülow og Herbert von Karajan har legender som Wilhelm Furtwängler og Claudio Abbado stået i spidsen for Berliner Filharmonikerne, mens komponister som Brahms, (som i øvrigt kommer fra samme musikalske familie, som Netavisens redaktør), Grieg og Mahler også har optrådt med orkestret, hvis repertoire blandt andet tæller klassisk-romantisk og russisk musik.
 

Læs Mere

Udstykning af 5 eksklusive sommerhusgrunde


Lagt på nettet 15/9 2021 kl. 10:11 #1631693508

5 eksklusive sommerhusgrunde bliver udstykket mellem Gateway Blokhus og Blokhus By Camping.Det er tømrermester og entreprenør Tom Jakobsen, Aabybro, der står bag projektet.

Han har købt et ca. 18.000 kvadratmeter stort areal af Blokhus By Camping, og i første omgang bliver en del af arealet udstykket til de 5 eksklusive fritidsgrunde.

De fem grunde bliver formodentlig sat til salg inden efterårsferien. Dog afhænger det af myndighedernes godkendelse, fortæller Tom Jakobsen.

Tom Jakobsen A/S er en moderne entreprenørvirksomhed med base i Aabybro. Virksomheden beskæftiger ca. 70 medarbejdere og udfører både bolig- og erhvervsbyggeri i hoved- og/eller totalentreprise for professionelle kunder i hele landet.

De 5 grunde vil ligge i et lukket område, og der vil være en eksklusiv adgang til helt unikke faciliteter i topklasse, der bliver etableret sammen med campingpladsen.

Det er en renovering og overdækningen af den eksisterende pool samt overvejelser omkring etablering af paddeltennis- og multibaner samt nye fælles faciliteter og træterrasser, der satte gang i planerne.

Det endelige omfang af de nye fællesfaciliteter ligger dog først helt klart, når grundene kommer til salg. Derfor kan det ende med andre løsninger, siger Mikael Thomsen, daglig leder af Home Blokhus, der skal stå for salget.

Derudover er der planer om at bygge og sælge mindre sommerhuse samt ferielejligheder på det resterende areal, ligesom det kan komme på tale at bygge helårshuse på arealet i samarbejde med et anerkendt arkitektfirma.

Først skal der dog udarbejdes en ny lokalplan samt være en dialog med naboerne til området.

Dermed vil projektet styrke både Blokhus By Camping samt give mulighed for udvikling af nye attraktive feriehuse.

Tom Jakobsen oplyser, at planerne har været under udarbejdelse i et stykke tid i samarbejde med ejerne af Blokhus By Camping, Inge Vestergaard og Karsten Jepsen.

"– Vi har et særdeles velfungerende samarbejde, hvor ejerne af campingpladsen straks så muligheden for at bidrage til Blokhus og campingpladsens fortsatte positive udvikling," siger Tom Jakobsen, der er overbevist om, at der kommer et flot nyt område ud af planerne.
 

Læs Mere

Rekordmange konfirmander i Fårup Sommerland


Lagt på nettet 14/9 2021 kl. 10:55 #1631609724

Mandag den 13. september slog Fårup Sommerland dørene op til rekordmange nyudklækkede konfirmander fra alle dele af Jylland, som fejrede indtoget i de voksnes rækker med en tur i den nordjyske forlystelsespark.

Elever helt nede fra Skolen for Gastronomi, Musik og Design ved Vejle deltog.

To fulde busser fra Vejle Turistfart kom med 10. klasses-elever fra Skolen for Gastronomi, Musik og Design ved Vejle.

De havde fået lov at deltage, da parken nu alligevel var åben for unge mennesker denne dag.

De unge mennesker morede sig i parken i hele åbningsperioden, mens chaufførerne fik 6 timers fritid i det dejligste solskin på Blokhus Strand.

Efter et år med lock down pga. corona blev konfirmanderne i går sluppet løs til en festlig og hyggelig blå mandag i Fårup Sommerland.

Til dette års blå mandag sprængte forlystelsesparken skalaen med omkring 3000 glædesfyldte konfirmander, som oplevede vilde karruseller og sug i maven ovenpå en vellykket konfirmation.

"– Der var flere tilmeldte til blå mandag i Fårup Sommerland end nogensinde før," fortæller salgschef i Fårup Sommerland Bettina Christensen.

Eftersom landet gradvist er blevet lukket mere op, er konfirmationsfesterne også blevet afholdt i stor stil den sidste måneds tid.

Fårup Sommerland havde derfor også flyttet afholdelsen af blå mandag til mandag 13. september, hvor konfirmanderne var samlet i forlystelsesparken.

En fast tradition, men på en anden årstid end sædvanligt. Dette har dog ikke forhindret en fantastisk stemning.

"- Konfirmanderne var glade, solen skinnede og de hyggede sig," fortæller Bettina Christensen.

"– Forældrene har udtrykt stor glæde overfor os, at Fårup Sommerland faktisk er en mulighed på denne årstid. Typisk er der flere valgmuligheder om foråret og ikke helt så mange muligheder her sidst på sommeren," fortsætter hun.

Først hyggede konfirmanderne sig i parken, og da den lukkede for øvrige gæster samledes omkring 1500 konfirmander til fællesspisning på 2 restauranter i parken og ca. 220 forældre i restauranten på hotellet.

Da spisningen var overstået havde de unge mulighed for at prøve de største forlystelser igen inden mørket faldt på, og aftenen sluttede kl. 20.30.
 

Læs Mere

Officiel sort pose over det famøse autocamperskilt


Lagt på nettet 13/9 2021 kl. 21:23 #1631561014

Foto: © Peter Wendelboe.

I dag trak Jammerbugt Kommune en sort pose over det misplacerede skilt med "autocamper forbudt" ved Møllevej.

I går havde private trukket en halvgennemsigtig plastikpose over skiltet.

Det fik straks en ung familie fra Kolding til at parkere deres lejede autocamper på pladsen.

I dag rullede Jammerbugt Kommune sig omsider ud og satte en mere officiel sort plastikpose over begge de to fejlopsatte skilte.

Så hurtigt som muligt kommer der et mere egnet skilt op, der ikke forbyder parkering af autocampere, men kun teltslagning.
 

Læs Mere

Christian Hem genvalgt som formand


Lagt på nettet 12/9 2021 kl. 16:39 #1631561941

Foto: © Peter Wendelboe.

Ved generalforsamlingen lørdag 11. september 2021 i ejerkredsen omkring Blokhus Friecenter, det tidligere Danland, blev kommunalbestyrelsesmedlem Christian Hem genvalgt som formand.

Det er 9. år i træk, at Christian Hem skal stå i spidsen for ejerkredsen, og endnu engang er han klar til at skabe udvikling på feriecentret og for turismen i Blokhus som helhed.

Christian Hem har i perioden professionelt styret økonomien under en gennemgribende modernisering af feriecentret.


Christian Hem drev også tidligere restauration Nordstjernen, som nu er udskilt fra ejerforeningen. Foto: © Peter Wendelboe.

Med en kæmpeindsats blev et moderniseringsprojekt, som blev påbegyndt allerede i årene 2011-12 videreført, så de eksisterende altaner blev inddraget som bolig og udvendigt blev bygningerne beklædt med fiberbeton, og der blev etableret stå-altaner.

Projektet involverede en meget stor betaling fra ejerside, så det var en meget stor bedrift at køre dette
projekt i mål. Legepladsen mellem Blok G og vandland blev fuldstændig fornyet samtidig med færdiggørelsen
af det store ombygningsprojekt.

Jammerbugt Kommune vedtog at ophæve hotelpligten med virkning fra 1/1 2013, hvilket medførte, at nye kundegrupper følte sig tiltrukket og ca. november 2011 – altså ca. godt inde i omdannelsesprojektet, var der ca. 25 lejligheder til salg: 11 stk i Blok A til en gennemsnitspris på 876.000 kr. for stue- og 1.salslejligheder, 2. sal 1.068 mill kr, 3 stk. i Blok C til 525.000 kr. for stuelejligheder og 120.000 kr. mere for 1. sal

I Blok D 3: stk med gennemsnit 851.000 kr for stue/1.sal, Blok F 5 stk. stue til ca 500,000, 1, sal 550.000 og 2. sal 675.000, endelig G var der 2 stk stue og en 1. sal til ca. 900.000 kr.

Denne omdannelse på det ejermæssige plan medførte en anden anvendelse af lejlighederne, idet ikke-udlejere begyndte at benytte stedet året igennem, og måske derfor opstod der behov for at kunne opbevare grill, cykler og strandting, som det ville være vanskeligt at rumme i
lejlighederne.

I 2013 blev de første skure opført. Det blev en stor succes, hvilket har medført yderligere byggeri og på sigt, vil disse skure have tjent sig hjem og derefter give et bidrag til centers drift.

For at styrke udefaciliteterne blev der i 2016 anlagt en multibane til erstatning for en slidt ’go-cart-bane’ som de fleste kender fra børnehaver o. lign. Den gamle mini-golf blev sløjfet og erstattet med pool-bane, petanque-bane, trampolin, bordtennis og bord-fodbold, således at legeområderne nu fremtræder i mere tiltalende form.


2018 fik feriecentret nye altaner. Foto: © Peter Wendelboe.

Alt var dog ikke fryd og gammen, da man savnede de nu nedlagte altaner, idet de anlagte stå-altaner ikke
gav mulighed for at flere personer kunne opholde sig der, så 2018 blev et projekt med udvidelse af altaner/terrasser igangsat.

Dette ændrede i betydelig grad både centrets udseende og dets popularitet, så der i 2020 stort set ikke var lejligheder til salg. Der blev i 2020 kun gennemført ca 30 handler.

Senest er der i 2019 etableret mulighed for opladning af el-biler (og -cykler), og samme år blev en
totalrenovering af udepoolen gennemført med opvarmet vand for at forlænge sæsonen.

Nu venter flere nye og spændende opgaver for bestyrelsen og dens formand gennem snart 10 år, Chistian Hem.
 

Læs Mere

Ung autocamperfamilie vovede at trodse fejlopsat forbudsskilt


Lagt på nettet 11/9 2021 kl. 15:44 #1631367852

Foto: © Peter Wendelboe.

Lørdag middag nåede Frederik og Sarah Nielsen fra Kolding sammen med børnene Oliver på 0 år og Laust på 2 år på deres første autocampertur nogensinde til parkeringsarealet på græsplænen ved Møllevej.

Sarah havde længe drømt om at holde ferie i autocamper. Og fredag lejede de en vogn og tog afsted sammen med børnene.

Første nat overnattede de på stranden ved Nørre Vorupør.

"- Det var en fascinerende oplevelse," fortæller Sara Nielsen til deres udsendte medarbejder ved ankomsten til græsplænen ved Mølleplads lørdag middag.


Foto: © Peter Wendelboe.

Den unge familie havde forinden starten på årets ferietur sat sig ind i reglerne vedr. autocampere.

"- Da vi kom til Blokhus, blev vi lokket af det store p-skilt ved Møllevej. Men vi blev rigtig nok noget forvirrede, da vi så det meget mindre halvt tildækkede kommunale skilt med Autocamper Forbudt," fortæller Frederik Nielsen.

Nogen havde øjensynlig i nattens løb overhængt skiltet med en halvgennemsigtig plastikpose.

Skiltet blev opsat 26. august 2021, og kommunen har indrømmet, at det var en fejl og lovet at erstatte det med et mere regulært skilt, der er alene forbryder teltslagning.

Autocampere er jo ifølge loven ganske almindelige personbiler, der må parkere overalt, hvor dette er tilladt også på Møllevej.


Foto: © Peter Wendelboe.

Familien fra Kolding sætter ikke stole og telt op på pladsen.

Men storebror Laust fik lejlighed til at trampe frydefuldt rundt i de mange vandpytter, så mudder sprøjtede op ad hans nye, gule gummistøvler, mens lillebror Oliver beundrende ser til fra moderens sikre arm.
 

Læs Mere

Spændende udstilling med danske kunstnere


Lagt på nettet 11/9 2021 kl. 14:25 #1631363154

Ole Ahlberg er blandt andet repræsenteret med sine parafraser over Tintin-motiver. Her er Terry kommet i bad.

Galerie Wolfsen, som for nylig har åbnet galleri i Kalstrup Livsstilshus, Torvet 3, Blokhus, er fredag den 17. september fra kl. 18 – 23 vært ved et brag af en aftenfernisering.
 

Det fortæller galleriet i dag i en pressemeddelelse.

Der vil være spændende kunst fra danske og internationale kunstnere. DJ’en sørger for stemningsfyldt musik, og der vil være øl, vin og lækkerier fra lokale restauranter.

Udstillingen kører til og med 10. oktober.

Åbningstiderne er herefter fredag, lørdag og søndag 10.00 – 17.30

I udstillingen er følgende kunstnere repræsenteret:

Alessandro Painsi

Better Lübbert

Frans Smit

Gregers Albrechtsen

Hans Henrik Fischer

Henrik Godsk

Jeroen Duijf

Julio Galindo

Lars Calmar

Lars Dan

Lasse Thorst

Manuel García

Mingo

Ole Ahlberg

Peter Skovgaard

Rune Christensen

Stewart Swan

van Apple.
 

Læs Mere

120 internationale medarbejdere til teambuilding i Blokhus


Lagt på nettet 10/9 2021 kl. 12:56 #1631271413

120 ansatte i den europæiske del af det canadiske firma Ballard dyrker i øjeblikket teambuilding på Blokhus Strand.

"- Det har vi gjort hvert år i 7 år. Men sidste år blev det på grund af coronaen en mindre begivenhed," oplyser firmaets danske direktør, Jesper Th. Themsen.

Ballard fremstiller brændselscellesystemer, der giver skalerbar, nul-emission fremdrift til busser, tog, lastbiler og skibe.

Det vil sige, at systemet kan omsætte 30 kW til 200 kW.

Det danske hovedkvarter ligger i Hobro og herfra styres medarbejdere i Tyskland, Holland, Belgien og Danmark.

Ballard Danmark har engageret firmaet World of Adventure til at stå for teambuildingen.

De 120 deltagere fra hele Europa er indlogeret på Feriecenter Blokhus for hele weekenden.

 

Læs Mere

Nu kommer venstresvingsbane i lyskrydset i Hune


Lagt på nettet 7/9 2021 kl. 01:27 #1630970853

Nu kommer en venstresvingsbane i lyskrydset på Vesterhavsvej.

For at komme problemet med trafikken til livs har en enig kommunalbestyrelse i Jammerbugt Kommune besluttet, at der skal afsættes 1,5 millioner kr. til projektet.

Beslutningen er sket i forbindelse med de nye budgetforhandlinger 2022-2025.

Investeringen skal sikre, at trafikken flyder lettere, og at man hurtigere kan dreje og ikke skaber en trafikprop, hvis man skal til venstre i krydset.

Derudover vil der blive etableret en buslomme til busserne længere oppe ad Vesterhavsvej, som også skal skabe ekstra plads til biler og løsne trafikken.

Borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Christen Gade, fortæller, at det var en investering, de godt vidste kunne komme sidste år, da de i kommunen besluttede at implementere lyskrydset.

"- Investeringen skulle nok have været med i første omgang for at sikre, at trafikken blev afviklet bedre og hurtigere," siger Mogens Christen Gade.

"- Men hovedsagen er, at det nu er besluttet og finansieret, så både buslommen og venstresvinget kan være klar i løbet af 2022, inden sæsonen for alvor kommer i gang."

Mogens Christen Gade fortæller yderligere, at der kan blive brug for ekstra midler til projektet, men at der også er en løsning, hvis det skulle være scenariet.

"- Vi har afsat 1,5 millioner til projektet. Hvis ikke pengene slår til, tager vi resten fra kommunens asfaltkonto. Det er der også fuld enighed om blandt alle i kommunalbestyrelsen," slutter Mogens Christen Gade.
 

Læs Mere

Blokhus og bilerne


Lagt på nettet 6/9 2021 kl. 13:00 #1630926014

Helt unikke køretøjer med masser af historie, krom, læder, hestekræfter og nostalgi kommer søndag 26. september til Blokhus, når Erhvervsforeningen Destination Blokhus og VisitJammerbugten inviterer til Blokhus & Bilerne med udstilling og præmier til publikum.

Det sker med paradekørsel fra Pandrup til Torvet i Blokhus, hvor man kan tage de 50 veteran- og specialbiler i øjesyn.

For at være klassificeret som veteranbil, skal bilen være årgang 1986 eller ældre.

Paradekørslen begynder ved Cobham ved Pandrup kl. 12.45 med de ældste biler forrest, og ruten går gennem Pandrup, så de flotte biler kan blive beundret på vejen til Blokhus Torv, hvor der er forventet ankomst kl. 13.00.På Torvet er der udstilling af de smukke biler frem til kl. 15.00, hvor ejerne fortæller om skønhedernes fortræffeligheder og historie, og kl. 14.30 uddeler Blokhus & Omegns Grundejerforening sin Ærespokal til vinderne af de to konkurrencer.

Publikum kan nemlig stemme på deres favoritbiler, og der er en konkurrence for biler fra før 2. Verdenskrig og en konkurrence for biler efter krigen.

Desuden er der publikumspræmier på spil, som der trækkes lod om.Der er kun plads til 50 biler på Blokhus Torv, så bilejerne skal tilmelde sig på forhånd.
 

Læs Mere

Soldatens dag for 8. gang i Jammerbugt


Lagt på nettet 5/9 2021 kl. 18:17 #1630858672

Foto: © Jammerbugt Kommune.

For 8. år i træk havde Jammerbugt Kommune inviteret tidligere udsendte fra militæret, politiet, beredskabet, sundhedssektoren m.fl. til markering af Flagdag for Danmarks udsendte den 5. september.

Jammerbugt Kommune havde arrangeret flagdagen i samarbejde med tidligere kommunalbestyrelsesmedlem, pensioneret brigadegeneral Jens Præstegaard og pensioneret oberstløjtnant Uffe Uhler.

Det blev en både hyggelig og højtidelig fejring i DGI Huset Aabybro, hvor omkring 90 deltagere tilbragte en hyggelig formiddag i hinandens selskab.

Mange flotte militære faner var med til at tilføre begivenheden ekstra kolorit, til stor glæde for både gæster og arrangører.

Borgmester i Jammerbugt Kommune, Mogens Christen Gade, stod for den officielle velkomsttale. Han betonede blandt andet vigtigheden af, at vi husker ikke at tage vores frihed og privileger for givet, og sendte en dybfølt tak til de udsendte og deres pårørende for deres uselviske tjeneste for Danmark og for friheden. 


Foto: © Jammerbugt Kommune.

Dagens gæstetaler var Major Kasper Winther, ledende overlæge for Flyvestation Aalborg, der selv har været udsendt i både Afghanistan og Mali. Han fortalte blandt andet om sine personlige oplevelser fra Afghanistan, og hvorfor det er så vigtigt, at vi tænker på de tidligere udsendte og værdsætter deres indsats og ofre.

Sædvanen tro stod Flyvestation Aalborg Brass Band for de velklingende musikalske indslag.
 

Læs Mere

Endnu en nakobilist taget


Lagt på nettet 3/9 2021 kl. 16:42 #1630716148

Onsdag 1. september stoppede en patrulje fra Nordjyllands Politi en barkobilist på Lundbakvej og torsdag 2. september var den galt igen ... Denne gang på Blokhusvej.

Nordjyllands Politi standsede her en bilist til kontrol på Blokhusvej torsdag eftermiddagen.

Grundet mistanke til påvirket kørsel instruerede man føreren – en 26-årig mand – i at deltage i en narkometertest.

En test, der gav udslag for, at han tilsyneladende havde indtaget både metamfetamin og metadon forud for kørslen.

Politiet sigtede og anholdt derfor bilisten for narkopåvirket kørsel.
En blodprøve blev efterfølgende udtaget som bevismateriale i sagen
 

Læs Mere

Byggeriet på Ved Skoven gået i gang


Lagt på nettet 3/9 2021 kl. 15:34 #1630676043

Bebyggelsen af den ene af de to kommunale grunde, der sidste år blev solgt til chokerende høje priser, er nu gået i gang.

Jammerbugt Kommune satte i 2020 to grunde til salg, som var blevet til overs, da man opgav at bygge en omfartsvej igennem skoven til stranden.De to grunde ligger på på henholdsvis Gornsvej og Ved Skoven, umiddelbart nord for Blokhus Klitplantage.

Den mindste grund, Ved Skoven 5 på cirka 1835 kvm, der nu er ved at blive bebygget, var sat til salg i udbud med et prisforslag på 550.000 kr, men blev solgt for 2,7 millioner kroner til en privat køber fra København med godt kendskab til Blokhusområdet, der oplyser at ville opføre en fritidsbolig til eget brug på grunden.

Byggeriet på den noget større byggegrund, Gormsvej 19 på 4.882 m² er endnu ikke påbegyndt.

Grunden var sat til salg i udbud med et prisforslag på ca. 1,1 mio. kr, men blev handlet til hele 5,5 millioner kroner! Det kan oplyses, at køberen er en nordjyde, der vil bruge grunden som investering.
 

Læs Mere

Den fulde sandhed om det uheldige skilt på Mølleplads


Lagt på nettet 3/9 2021 kl. 13:08 #1630667314

Foto: © Peter Wendelboe.

En række panikhandlinger i Jammerbugt kommunes forvaltning førte i eftersommeren til opsætningen af to ulovlige skilte på græsplænen ved Møllevej. Nu bliver de udskiftet. Læs den fulde historie her.

Siden to skilte med symbol for "autocamper forbudt" blev opsat på plænen ved Møllevej, har gisninger bredt sig blant beboerne.

Hvem har dog klaget over autocamperne på pladsen?

Flere af plænens naboer har på Facebook givet udtryk for, at de synes, det er et festligt syn, når familier med autocampere parkerer her.

Og internt føg beskyldningerne mod den, som folkeviddet havde udråbt til den formastelige person, som havde henvendt sig til kommunen.

Men det hele er en storm i et glas vand. Der er ingen, der har klaget til kommunen. Og der er ingen af beboerne, der har noget imod, at der holder autocampere på pladsen.

Sagen startede med, at en forretningsdrivende, der driver butik midt i Blokhus, kom med et positivt forslag til kommunen om at gøre pladsen mere parkeringsvenlig.

Han skrev 24. juli 2021 til borgmester Mogens Chr. Gade:

"- Det er skønt, vi har Mølleplads til parkering midt i byen. Men hvor ville det være godt, hvis den blev "mærket op". Som det er lige nu, holder folk på kryds og tværs, og flere gange er biler faktisk blevet lukket inde.

Hvis der i højsæsonen blev opsat pinde og snore, kunne der holde 3 gange så mange biler - og der er jo ikke for mange p-pladser i byen.

En anden ting er, at det ville være godt med et skilt "camping forbudt".


Forretningsmandens mail til borgmesteren var ikke en klage, men et forslag om en bedre regulering, der ville skabe endnu flere parkeringspladser på plænen.

Det eneste skilt, forretningsmanden nævner, er ikke et "autocamper forbudt", men et "teltslagtning forbudt" skilt.

Borgmesteren sendte forretnings mandens betragtninger videre til Vej og Park som lod det cirkulere rundt i de forskellige afdelinger. Og det endte, som det ses, med et ubrugeligt skilt.

Det bliver nu efter Netavisens henvendelse til kommunen skiftet ud med et mere regulært skilt, der alene forbyder teltslagning på pladsen.

Noget helt andet er, at beboerne på Jensens Vej, der løber langs pladsen længe har ønsket sig et skilt med "blind vej", så de kunne undgå de mange biler, der forgæves kører op og ned ad vejen og vender i den nederste private grundejers indkørsel.

Beboerne kunne godt ønske sig en tilsvarende kommunal hurtighed med opsætningen af et sådant skilt.
 

Læs Mere

Hook & Cook - endnu en event med engelsk titel


Lagt på nettet 3/9 2021 kl. 00:16 #1630620966

Foto: © Destination Nordvestkysten.

I september måned kan man hver weekend prøve kræfter med lystfiskeriet i Blokhus og være med, når fangsten skal tilberedes bl.a. på bål og i rygeovn.

Det sker som en del af Destination Nordvestkystens event "Hook & Cook" (engelsk SKAL det jo være), der løber af stablen i fem kommuner langs hele Nordvestkysten.

Og direktør Peter Krusborg ser frem til den store event.

"– Masser af mennesker vil gerne dyrke naturoplevelser, men for mange er det et ukendt område, når det handler om en indføring i fiskens verden," forklarer han.

I Blokhus er det Jon Lindberg, tidligere vinder af tv-programmet "Alene i Vildmarken", der er samlingspunktet for Hook & Cook, hvor der bydes på forskellige aktiviteter på stranden i nærheden af Strandkiosken.

Det sker hver lørdag og søndag mellem kl. 10.00 og 16.00 i hele september måned.

Her kan man blandt andet lære de forskellige fisk, der lever ved Nordvestkysten, lidt bedre at kende.

Programmet er som følger:

4. september

10-10.30 Træk krabbetjerner fra land m/ Vildmarksjon

10-16.00 Lån fiskegrej

10-16.00 "Kend din fisk - er en fiskefillet en fiskeart?"

10-16.00 "Hvad kribler ved kysten?"

10-16.00 Tilbered fisk i rygeovn

10-16.00 Lær om fiskens anatomi

10-16.00 Se og rør ved fiskegrej fra Vestkysten

10-16.00 Krabbe-Kiggeri


5. september

10-10.30 Træk krabbetjerner fra land m/ Vildmarksjon

10-16.00 Lån fiskegrej

10-16.00 "Kend din fisk - er en fiskefillet en fiskeart?"

10-16.00 "Hvad kribler ved kysten?"

10-16.00 Tilbered fisk i rygeovn

10-16.00 Lær om fiskens anatomi

10-16.00 Se og rør ved fiskegrej fra Vestkysten

10-16.00 Krabbe-Kiggeri

14-16.00 Fisk på vilmarksmaner m/ Vildmarksjon


11. september

10-10.30 Træk krabbetjerner fra land m/ Vildmarksjon

10-16.00 Lån fiskegrej

10-16.00 "Kend din fisk - er en fiskefillet en fiskeart?"

10-16.00 "Hvad kribler ved kysten?"

10-16.00 Tilbered fisk i rygeovn

10-16.00 Lær om fiskens anatomi

10-16.00 Se og rør ved fiskegrej fra Vestkysten

10-16.00 Krabbe-Kiggeri

14-16.00 Fisk på vilmarksmaner m/ Vildmarksjon


12. september

10-10.30 Træk krabbetjerner fra land m/ Vildmarksjon

10-16.00 Lån fiskegrej

10-16.00 "Kend din fisk - er en fiskefillet en fiskeart?"

10-16.00 "Hvad kribler ved kysten?"

10-16.00 Tilbered fisk i rygeovn

10-16.00 Lær om fiskens anatomi

10-16.00 Se og rør ved fiskegrej fra Vestkysten

10-16.00 Krabbe-Kiggeri


18. september

10-10.30 Træk krabbetjerner fra land m/ Vildmarksjon

10-16.00 Lån fiskegrej

10-16.00 "Kend din fisk - er en fiskefillet en fiskeart?"

10-16.00 "Hvad kribler ved kysten?"

10-16.00 Tilbered fisk i rygeovn

10-16.00 Lær om fiskens anatomi

10-16.00 Se og rør ved fiskegrej fra Vestkysten

10-16.00 Krabbe-Kiggeri

14-16.00 Fisk på vilmarksmaner m/ Vildmarksjon


19. september

10-10.30 Træk krabbetjerner fra land m/ Vildmarksjon

10-16.00 Lån fiskegrej

10-16.00 "Kend din fisk - er en fiskefillet en fiskeart?"

10-16.00 "Hvad kribler ved kysten?"

10-16.00 Tilbered fisk i rygeovn

10-16.00 Lær om fiskens anatomi

10-16.00 Se og rør ved fiskegrej fra Vestkysten

10-16.00 Krabbe-Kiggeri25. september

10-10.30 Træk krabbetjerner fra land m/ Vildmarksjon

10-16.00 Lån fiskegrej

10-16.00 "Kend din fisk - er en fiskefillet en fiskeart?"

10-16.00 "Hvad kribler ved kysten?"

10-16.00 Tilbered fisk i rygeovn

10-16.00 Lær om fiskens anatomi

10-16.00 Se og rør ved fiskegrej fra Vestkysten

10-16.00 Krabbe-Kiggeri26. september

10-10.30 Træk krabbetjerner fra land m/ Vildmarksjon

10-16.00 Lån fiskegrej

10-16.00 "Kend din fisk - er en fiskefillet en fiskeart?"

10-16.00 "Hvad kribler ved kysten?"

10-16.00 Tilbered fisk i rygeovn

10-16.00 Lær om fiskens anatomi

10-16.00 Se og rør ved fiskegrej fra Vestkysten

10-16.00 Krabbe-Kiggeri.
 

Læs Mere

Hundefestivalen er tilbage


Lagt på nettet 2/9 2021 kl. 23:38 #1630618697

Lørdag den 11. og søndag den 12. september 2021 holdes der igen Hundefestival på Kystvejen 19. Læs programmet her.

Lørdag den 11. september 2021
Kl. 12.00 Åbningstale ved formand Jens Brandt.

Kl. 13.00 Børn viser hund.

Alle børn kan deltage, og du behøver ikke kunne noget specielt med din hund for at deltage. Men kan din hund noget sjovt, specielt eller noget helt andet vil vi meget gerne se det. Der er tilmelding på dagen ved “Indgangen”

Kl. 14.00 Retriever opvisning.

Mere information kommer

Kl. 15.00 Schweisshunde opvisning

Her får du en oplevelse i første række – kom med en Schweisshundefører og hans hund på arbejde. Se og mærk det samarbejde hund og fører har, hør om deres træning. Se deres udstyr og hør dem fortælle oplevelser fra deres arbejde.

Kl.16.00 Gåtur på naturstien / Jagtstien

Vi er i noget af Danmarks flotteste natur og Rødhus Klit Camping har den nye Nationalpark Tranum og det brusende Vesterhav som nærmeste naboer. Det indbyder til en gåtur med hund. Har I lyst til at få afprøvet jeres viden om naturen og dyrelivet, så har Jagtstien masser af sjove opgaver for både børn og voksne. Turen er selvfølgelig ledsaget af lokale guider.

Kl.17.00 Dansk Politihundeforening laver opvisning

Kom og oplev en flok superglade og arbejdsivrige hunde og deres hundeførere. Der er garanti for flot udført lydighed med fart over feltet. Efter opvisningen får du mulighed for at stille spørgsmål til træningen, Politihundeforeningens konkurrence program og se deres udstyr.

Kl. 18.00 Pladsen og stande lukker

Blokhus Hundefestival siger tak for i dag og på gensyn i morgen.

Søndag den 12. september 2021
Kl. 12.00 Pladsen åbner med “Naturlig vis” ved Niels Guldager

Mere information kommer

Kl.12.30 Dansk Politihundeforening laver opvisning

Kom og oplev en flok superglade og arbejdsivrige hunde og deres hundeførere. Der er garanti for flot udført lydighed med fart over feltet. Efter opvisningen får du mulighed for at stille spørgsmål til træningen, Politihundeforeningens konkurrence program og se deres udstyr.

Kl. 13.00 Retriever opvisning

Mere information kommer

Kl. 14.00 Schweisshunde opvisning

Her får du en oplevelse i første række – kom med en Schweisshundefører og hans hund på arbejde. Se og mærk det samarbejde hund og fører har, hør om deres træning. Se deres udstyr og hør dem fortælle oplevelser fra deres arbejde.

Kl. 15.00 Præsentation af jagthunderacer

Hvordan er det nu lige, en stående jagthund arbejder ... eller den stødene jagthund og hvorfor hedder det stående, stødende eller drivende jagthund, hvilke racer egner sig til hvilken jagtform?

Det og meget mere får du svar på, når vi præsenteree et bredt udsnit af de forskellige Jagthunderacer.

Kl. 16.00 Gåtur på naturstien / Jagtstien

Vi er i noget af Danmarks flotteste natur og Rødhus Klit Camping har den nye Nationalpark Tranum og det brusende Vesterhav som nærmeste naboer. Det indbyder til en gåtur med hund. Har I lyst til at få afprøvet jeres viden om naturen og dyrelivet, så har Jagtstien masser af sjove opgaver for både børn og voksne. Turen er selvfølgelig ledsaget af lokale guider.

Kl. 18.00 Pladsen og stande takker for dette års hundefestival

Tak for i år og på gensyn til næste år den 10. og 11. september 2022.
 

Læs Mere

Forbuddet mod autocampere var en fejl indrømmer kommunen


Lagt på nettet 2/9 2021 kl. 18:52 #1630601523

Dette skilt vil snarest blive skiftet ud. Foto: © Peter Wendelboe.

Forbuddet mod autocampere på græsarealet ved Møllevej var en fejl, indrømmer Jammerbugt kommunem i dag.

"- Det var en uskyldig henvendelse fra en beboer, der fik tingene til at løbe løbsk," fortæller Marie Moselund Haar Vad fra Vej og Park i dag til Netavisen kanalblokhus.dk.

Hun indrømmer, at skiltet var uhensigtsmæssigt valgt og anbragt. Det var ikke meningen at forbyde parkering af autocampere, men blot at forhindre, at pladsen udviklede sig til en decideret campingplads.

Nu bliver skiltet udskiftet med et mere hensigtsmæssigt, lover Marie Haahr.

Kommunen har ingen intentioner om at forhindre parkering på området. Både autocampere og personbiler er velkomne ... med eller uden trailere eller campingvogne, oplyser hun.

Der er ingen tidsbegrænsning for parkering på området, og om folk sover i deres biler eller ej, eller hvor længe, de parkerer, er kommunen aldeles uvedkommende. Blot bilisterne ikke sætter stole og borde op og fx laver bål og hyggepladser uden for bilerne. Der gælder naturligvis samme regler som for enhver anden parkeringsplads, oplyser Marie Vad.

Det var en henvendelse om aktindsigt fra Netavisen kanalblokhus.dk, der fik kommunen til at skifte mening.

Netavisen havde gjort opmærksom på, at campering og parkering ikke er det samme. Parkering er henstilling af en vogn i kortere eller længere perioder efter gældende regler.

Campering er det samme som teltslagning og betyder fx opstilling af stole, borde, forsejl, telte eller lignende.

Beslutningen er truffet lidt for hurtigt engang i sommerferien efter en henvendelse fra en beboer i Blokhus.

Henvendelsen var ikke en klage, men et forslag i almindelighed om at lave afstribning i græsset på Møllevej for at skabe orden i parkeringsforholdene.

Et nyt skilt med "teltslagning forbudt" er bestilt.
 

Læs Mere

Narkobilist på Lundbakvej


Lagt på nettet 2/9 2021 kl. 11:38 #1630604334

En patrulje fra Nordjyllands Politi standsede onsdag aften kl. 19.57 et køretøj på Lundbakvej ved Engvejen nær Pandrup.

Ved kontakt til føreren kunne patruljen konstatere, at han umiddelbart så påvirket ud.

Der blev foretaget en narkometertest på stedet, og den gav udslag for kokain.
Føreren blev anholdt, og der blev udtaget en blodprøve som bevis i sagen.
 

Læs Mere

Store dele af Blokhus uden vand


Lagt på nettet 2/9 2021 kl. 09:41 #1630600889

Foto: © Blokhus Vand.

Store dele af det sydlige Blokhus havde onsdag eftermiddag intet vand i rørene.

Årsagen var et rørbrud på Vigen.

En rørmuffe var tæret væk, og vandværket blev nødt til at afbryde forsyningen for et større område, da et par ventiler ikke kunne lukke tæt.

Det berørte område var - foruden vejene omkring Vigen - Ribergaardsvej, Riberhusvej og Gormsvej, Ved Skoven og alle vejene i Blokhus Klitplantage.

I løbet af eftermiddagen var brønden blevet repareret og vandforsyningen genoptaget.
 

Læs Mere

Netavisens redaktør bliver fuldtids Blokhusborger


Lagt på nettet 1/9 2021 kl. 01:08 #1630451326

Nordjyske Stiftstidende bringer i dag et dobbeltsidet - og især i netudgaven - rigt illustreret opslag om kunstneren og redaktøren Peter Wendelboe, der i dag bliver heltids Blokhus-borger. Man ser blandt andet, at mørklægningsgardinerne fra besættelsestiden stadig er i huset, et amerikansk selvspillende klaver, der spiller Scott Joplin ragtime, og eksperimenterende dansk kunst fra tresserne.

Fra i dag, onsdag den 1. september 2021, kan man ikke længere træffe Netavisens redaktør på den adresse i Hasseris, der har været hans hjem siden 1945. I barndomshjemmet er intet blevet smidt ud. Det har Nordjyske Stiftstidende skrevet en dobbeltsidet artikel om i dagens avis.


Peter Wendelboe er opvokset i sit barndomshjem på 225 kvadratmeter. Nu skal kunstsamlingen reduceres til 74 kvm i Blokhus klitplantage.
Foto: © Bente Poder.


Søndag fyldte Peter Wendelboe 79 år. Alle årene har han holdt sommerferierne i Blokhus, og i dag har han også flyttet folkeregisteradressen til sommerhuset i Blokhus.

Dermed får Peter Wendelboes - og hustruen Dorthes, samlermani også en brat ende. Barndomshjemmet har indtil i dag været bevaret med møbler fra tre generationer i 1800-tallet - én stue i sen Empire fra 1825, én stue med Christian 8.-møbler fra 1860erne og hustruen Dorthes families røde plys-stue med klunker, indkøbt 1895, da de var moderne, kvitteringen på købet er bevaret, for intet af historisk værdi smides ud i den familie!


De tre antikke stuer er nu sat til salg på internettet. Foto: © Peter Wendelboe.

Desuden har Peter Wendelboe gennem sit venskab med sin samtids andre danske kunstnere skabt sig en anselig kunstsamling af dansk nutidskunst, og hans interesse for mekanisk musik har fyldt huset med selvspillende klaverer (i flertal) og andre større eller mindre møbler med tandhjul og fjederanordninger, der kan trækkes op og spille 1800-tallets Wagner-musik eller 1900-tallets Scott Joplin ragtime.

Men nu er kunstsamlingen, møblerne og de mekaniske musikmaskiner flyttet fra huset til et magasin og sat til salg forskellige steder på internettet. Han kan ikke have dem i sit meget mindre hus i Blokhus Klitplantage.

Det har Nordjyske Stiftstidende skrevet en dobbeltsidet artikel om i dagens avis.

Desværre er der en række graverende fejl i de faktuelle oplysninger. Men helhedsindtrykket er korrekt, og en sjov og for mange læsere sikkert en overraskende artikel er det blevet til.
 

Læs Mere

Lions Club starter online auktioner


Lagt på nettet 31/8 2021 kl. 16:06 #1630476362

Lions Club Hvetbo, der i mange år har haft loppemarked i Saltum, tager nu den digitale teknik i brug og starter med online auktioner fra 2. september.

I løbet af sommeren har klubben hver anden lørdag afholdt loppemarked på Håndværkervej 4 i Saltum.

Men fra i morgen vil den som et supplement også sætte loppefund til salg på Facebook.

Der kommer nye lodder hver torsdag, og alle kan byde, uden at man nødvendigvis behøver at møde op på adressen.

Man byder ved blot at skrive sit bud i kommentarfeltet på opslaget. Den højestbydende på varen vinder budrunden.

Det er muligt at byde på varen fra torsdag til onsdag, hvorefter der kommer en ny vare på auktion hver torsdag.

Varen skal efterfølgende afhentes og betales på lageret på Håndværkervej 4 i Saltum og nærmere detaljer herom aftales med den vindende køber.

"- Vi glæder os til at afprøve vores nye tiltag. Overskuddet går som sædvanligt til velgørende formål," siger præsident i foreningen, Michael Heden.

Man kan deltage i onlineauktion via Lions Hvetbo´s Facebook-side HER!
 

Læs Mere

Venstre og Dansk Folkeparti går i valgforbund


Lagt på nettet 30/8 2021 kl. 14:17 #1630325844

Dansk Folkeparti og Venstre i Jammerbugt kommune har indgået valgforbund.

De to partier har i den forløbne periode haft et godt samarbejde i kommunalbestyrelsen, og det samarbejde fortsætter nu som et regulært valgforbund.

Begge partier peger på den nuværende borgmester Mogens Chr. Gade som borgmesterkandidat.

"– Vi har langt hen ad vejen været enige politisk i perioden, og derfor er det naturligt, at vi fortsat tager ansvar for Jammerbugt Kommunes udvikling og fastholder vores valgforbund – med det mål at videreudvikle vores velfungerende Jammerbugt Kommune under Mogens Christen Gades ledelse," skriver Ib Nellemann i en pressemeddelelse på vegne af de to partier.

Parterne i valgforbundet er enige om fortsat stort fokus på lokalsamfundene – via projekt Liv i By, skole og lokalsamfund. Samtidigt skal der også fortsat fokuseres på de 4 hovedbyer via en fortsat udvikling af centerby-samarbejdet.

"– Vi vil endnu tættere på borgerne. Mennesker er forskellige og har derfor også forskellige behov. Valgforbundet vil sikre rammer for det gode liv med valgmuligheder, uanset om vi er børn eller voksne, normalt fungerende eller handicappede, lønmodtagere eller erhvervsdrivende," siger Ib Nellemann.

Valgforbundet er optaget af etableringen af en indgang for borgerne. Den gode dialog med erhvervslivet skal fortsat udbygges, og der skal være fokus på en optimal infrastruktur.

Valgforbundet vil sikre den nødvendige opbakning til ildsjæle, lokalsamfund og erhvervsliv, og i den forbindelse og er det vigtigt med fokus på bæredygtighed og grøn omstilling.

Valgforbundet vil fortsat arbejde for rimelige rammevilkår for landbruget samt også sætte øget fokus på uddannelse. Der er brug for at endnu flere unge mennesker får en ungdomsuddannelse, og der er brug for at endnu flere uddannes i takt med virksomhedernes behov.

Endelig er der brug for en generel højnelse af uddannelsesniveauet i Jammerbugt Kommune.

Trafikplanlægning og -sikkerhed skal opprioriteres.
Skatteprocenten og grundskyldspromillen holdes på det lavest mulige niveau.
 

Læs Mere

Ingen vil tage ansvaret for lørdagens fyrværkeri


Lagt på nettet 30/8 2021 kl. 10:48 #1630313295

Det er tilsyneladende umuligt at svare på, hvem der i givet fald har givet tilladelse til fyrværkeriet lørdag aften, eller om der overhovedet er givet nogen tilladelse.

2 gange blev himlen oplyst af imponerende fyrværkeri lørdag aften.

Første gang var kl. 22, da gæsterne ved en bryllupsfest ville overraske brudeparret, der holdt fest i Kulturhuset Blokhus. Brudeparret var efter det oplyste ikke orienteret om arrangementet og havde specielt ikke ønsket dette.

Anden gang var et meget professionelt halv time langt fyrværkeri kl. 24 på stranden i Blokhus.

Begge gange kunne bragende høres og raketterne ses fra det nordlige Pirupshvarre til Rødhus, og hunde og andre dyr blev forskrækkede.

Netavisen kanalblokhus.dk har i dag spurgt både Nordjyllands Politi og Nordjyllands Beredskab, om der er givet tilladelse til et sådant fyrværkeri.

Politiet har ikke givet nogen tilladelse, og Nordjyllands Beredskab vil med henvisning til tavshedspligt ikke svare på, om der overhovedet foreligger en ansøgning.

Nordjyllands Beredskab oplyser, at de ikke må oplyse, hverken om der gives tilladelse eller, om der er kommet ansøgning.

Det er i den grad udtrygt. Hvis lokalsamfundet på forhånd var blevet og orienteret, kunne hundeejere og andre tage deres forholdsregler og evt. give dyrene beroligende piller.

Hvis det virkelig er som her beskrevet, er en ansøgning meningsløs.
 

Læs Mere

Golding Byg konkurs


Lagt på nettet 29/8 2021 kl. 23:57 #1630274258

Golding Byg ApS - der er ejet af 2. viceborgmester i Jammerbugt Kommune Jens Christian Golding (S) - blev fredag erklæret konkurs.

Jens Christian Golding havde selv dagen før indgivet konkursbegæringen.

Konkursen kommer efter et hektisk redningsforsøg hen over sommeren.

"- Vi har i samarbejde med vores pengeinstitut forsøgt at finde en vej frem henover sommeren, men vi har måttet konkludere, at den ikke findes," lyder det i dag fra Jens Christian Golding.

Han angiver indirekte overophedning af byggesektoren som forklaring på, at hans virksomhed kørte af sporet.

"- Omkostningerne - herunder lønningerne - er vokset stærkt, og vi har ikke kunnet følge med i lønkapløbet. Vi havde kun syv ansatte til sidst, og det er alt for få til at sikre en overskudsgivende produktion," siger Jens Christian Golding.

Skifteretten i Hjørring har udpeget advokat Hans Peter Storvang fra Aalborg til kurator i konkursboet efter Golding Byg.

Sparekassen Vendsyssel er største kreditor. Pengeinstituttet har et virksomhedspant i den konkursramte virksomhed og skal derfor fyldestgøres før de øvrige kreditorer.

Konkursen hos Golding Byg kommer ikke som et chok for nogen. Ifølge regnskaberne var likviditeten ikke sikret for resten 2021.

Golding Byg har været presset af, at selskabet nødvendigvis skulle skabe et millionoverskud, hvis det skulle leve op til den aftale om rekonstruktion, som blev indgået i efteråret 2020, da virksomheden var truet af konkurs.

Dengang gik kreditorerne med til at nøjes med 70% af deres tilgodehavender - i alt 6,5 millioner kroner.

Til gengæld forpligtede Golding Byg sig til at betale de resterende 30% af de skyldige beløb med 10% i oktober 2020, 10% i december i år og de resterende 10% i december 2022.

Og det kunne altså ikke lade sig gøre under de nuværende omstændigheder.

Rekonstruktionsplanen byggede på, at Golding Byg havde 27 medarbejdere i produktionen, men firmaet endte med et mandskab på kun syv. Samtidig er både lønninger og materialepriser dteget voldsomt.

Jens Chr. Golding ved ikke, hvad han nu vil kaste sig over. Men han vil ihvertfald ikke være selvstændig igen. Og hans fremtidige karriere i kommunalpolitik lægger han trygt i hænderne på vælgerne i Jammerbugt Kommune.

Jens Christian Golding har altid været en hjælpsom mand, der ikke kun tænker på profit.

En tysk turist kom efter at have boet i et lejet sommerhus i Blokhus i en uge under slutrengøringen af huset om lørdagen til at slå glasset itu på et billede, der hang på væggen.

Tyskeren var ulykkelig. Han ville jo gerne aflevere huset i den stand, han havde modtaget det i. Men hvor får man lørdag middag fat i en glarmester?

Han henvendte sig til redaktionen af Netavisen kanalblokhus.dk, som han jo - som så mange andre turister - læste hver dag.

Vi ringede til Golding, som var hjemme privat. Da han hørte om situationen, sagde han sporenstregs og uden betænkning: "- Send turisten ud til mit værksted med billedet, så kommer jeg!"

Og i løbet af få øjeblikke var der sat nyt glas i rammen, og billedet var som nyt.

Da tyskeren ville betale, sagde Jens Christian Golding: "- Det koster ikke noget. Vi er altid glade for turister her i kommunen! Det er service!"


 

Læs Mere

Fyrværkeri skræmte folk og hunde


Lagt på nettet 29/8 2021 kl. 16:54 #1630248844Et 8 minutter langt voldsomt fyrværkeri opskræmte lørdag aften klokken 22 beboere og hunde i området fra fra Pirupshvarre til Rødhus.

Fyrværkeriet var så kraftigt, at det kunne ses og høres helt til Rødhus og helt inde i Pandrup.

En sommerhusejer i Rødhus troede, at de store brag kom fra det militære skydeterræn ved Tranum.

Hundene i området blev opskræmte, og én løb endda væk i panik.

Kulturhuset Blokhus oplyser, at fyrværkeriet kom fra en bryllupsfest, der blev holdt i deres lokaler, men at brudeparret på forhånd havde frabedt sig fyrværkeri og ikke kendte noget til arrangementet.

Endnu et fyrværkeri - og det endnu større og meget professionelt - blev affyret på stranden ved midnatstid. Men der er endnu ikke nogen efterretninger om dette.
 

Læs Mere

Sensommerflor i rundkørslen


Lagt på nettet 28/8 2021 kl. 22:57 #1630184269

Foto: © Peter Wendelboe.

Den nye rundkørsel øst for Hune, der i forsommeren blev tilsået med et væld af farvestrålende blomster, står nu i fuldt flor.

Om få dage rejser der sig også en række høje solsikker i periferien.

En gruppe borgere har ønsket at rejse en kopi af sømærket midt i rundkørslen, men planerne herom er endnu ikke færdigbehandlet i kommunen.

Blomsterfloret i rundkørslen har kostet kommunens borgere 4.650 kr.
 

Læs Mere

Mange nyskabelser i årets Knæk Cancer Løb


Lagt på nettet 28/8 2021 kl. 08:59 #1630133969

Naturoplevelser i Øland Skov og et mordmysterie-familieløb er nyheder i det årlige Knæk Cancer Løb 31. oktober.

I år får deltagerne mulighed for at støtte både i Aabybro og på Øland.

Gensidig gejst mellem de to samarbejdspartnere Knæk Cancer Løbet Aabybro og FGU Nordvest Jammerbugt gør, at de 30. oktober kan præsentere en fantastisk non-profit event for at samle penge ind til Knæk Cancer på dagen, hvor åbningstalen holdes af borgmester Mogens Chr. Gade.

Start- og slutfelt vil være på Industrivej 2, hvor FGU Nordvest har til huse. FGU Nordvest vil huse hjælperne til løbet og være med til at udføre de praktiske opgaver.

"– Det er supergodt for vores elever, at de får lov til at deltage i afviklingen af Knæk Cancer løbet. De får mulighed for at vise, hvad vi kan på skolen," siger underviser og næstformand Anders Monrad Mosbæk.

"– Eksempelvis vil linjen Pædagogik og Omsorg tilbyde ansigtsmaling. Mad og Ernæring sørger for forplejning til hjælpere og sælger madbilletter til deltagere. Byg, Bolig og Anlæg vil sammen med Industri lave spil og opstille forfriskningsboder. AGU (almen grunduddannelse) vil lave interviews på løbsdagen til artikelskrivning.

"– Og mit eget hold Turisme, Kultur og Fritid, som har fokus på at skabe events, vil være med til at samle trådende omkring Mysteriet i familieløbet.

Elever, som ikke har specifikke opgaver på løbsdagen, vil deltage i løbet. Vi ser frem til at være en del af værtsskabet. Det bedste af det hele er, at det går ubeskåret til et supergodt formål," siger han.

Mysteriet i løbet er inspireret af Escape Rooms, hvilket betyder, at der skal løses gåder undervejs.
Deltagerne får på den måde både udbytterig læring, motion og hygge samtidig med, at de støtter et godt formål. Alt dette bliver muligt i samarbejdet mellem sponsorer, Knæk Cancer Løbet og FGU Nordvest.

I år får deltagerne som noget nyt mulighed for at støtte “Knæk Cancer” i den smukke Øland Skov.

Tempoet bestemmer man selv. Der vil være plads til både gang og løb. Ruten på 5 km fører gennem Glarborgen, det nyetablerede aktivitets- og oplevelsesområde, og videre ad hjertestierne i Øland Skov. Turen er en enestående mulighed for at opleve naturen fra første parket

"– Ruten går ned gennem “Glarborgen”, der altid er et besøg værd. Fra Glarborgen sættes kursen forbi “Tankebænken”, hvor man kan nyde udsigten til Limfjorden. Videre følges en af skovens 3 smukke hjertestier," fortæller rute koordinator Kristina Larsen.

Distancerne er halvmaraton, kvartmarathon eller 5 km. Man kan også vælge at gå/løbe 5 km. og gerne tage familien med ud på tur og lade børn eller børnebørn boltre sig sammen med de voksne på gå/løbeturen.

Blandt nyhederne:

• NATUROPLEVELSE i Øland Skov
• MORDMYSTERIET et FAMILIELØB på 5-kilometers varighed
• Ny T-shirt fra SportMaster Aabybro
• Børne-aktiviteter og start fra FGU Nordvest Jammerbugt
• Nye ruter i Aabybro by

"– Arrangørerne glæder sig over samarbejdet og muligheden for sammen at afvikle eventen den 30. oktober i nye rammer hos FGU Nordvest Aabybro by og Øland skov, hvor løbet skydes i gang. Styregruppen bag Knæk Cancer Løbet Aabybro håber på stor tilslutning, så de sammen kan overrække et flot beløb til Knæk Cancer," siger Karsten Sørensen.

Igen i år vil der være en specialdesignet KNÆK CANCER-medalje til alle.

Starttider på Øland:
• NATUROPLEVELSE i Øland Skov kl. 10:00

Starttider FGU Nordvest Jammerbugt i Aabybro:
• MORDMYSTERIET FAMILIELØB kl. 09:30
• Åbningstale kl. 10:10
• Halvmaraton kl. 10:30
• Kvartmaraton kl. 11:00
• Run 5-kilometer kl. 11:10
• WALK 5-kilometer kl. 11:18

Læs mere og send tilmeldelse online via: www.ROFLRun.dk
 

Læs Mere

Administrativ hindring for autocampere i Blokhus


Lagt på nettet 27/8 2021 kl. 13:14 #1630062898

Foto: © Peter Wendelboe.

Jammerbugt kommune har administrativt opsat to skilte ved den store græsplæne ved Møllevej med forbud mod parkering af autocampere.

Beslutningen er hverken godkendt i Teknik- og Miljøudvalget, kommunalbestyrelsen eller noget andet udvalg overhovedet.

Feriegæster og lokale med autocamper undrer sig.

Det virker som en ualmindeligt dårlig service for turister i Blokhus, som kommunen ellers gør alt for at tiltrække.

Ordet "autocamper" findes ikke i færdselsloven. En autocamper er i lovens forstand en personbil, og reglerne for parkering og færdsel er de samme som for personbiler.

Ligesom enhver anden personbil må en autocamper parkeres overalt, hvor det i øvrigt er tilladt at parkere med eller uden betaling.

Det gælder i alle byer på veje, torve og offentlige pladser, blot bilen kan parkeres inden for eventuel afmærkning.

Det eneste, der normalt med rimelighed kan påbydes, er "campering forbudt".

Campering og parkering er ikke det samme. Parkering er henstilling af en vogn i kortere eller længere perioder efter gældende regler.

Campering er det samme som teltslagning og betyder fx opstilling af stole, borde, forsejl, telte eller lignende.

Hvem, der har truffet den aktuelle beslutning, er i øjeblikket uklart. Beslutningen er truffet engang i sommerferien, og den, der har gjort det, er ikke tilstede i dag. Det har derfor i dag ikke været muligt at få en forklaring fra Jammerbugt kommune.
 

Læs Mere

Ny Kultur-, Fritids- og Landdistriktspolitik


Lagt på nettet 26/8 2021 kl. 22:40 #1630050026

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde torsdag aften en ny politik for kultur-, fritids- og landdistriktsområdet i Jammerbugt Kommune.

Politikken afløser den tidligere politik fra 2009.

Råd, nævn, fritidslivet, foreningslivet og kulturinstitutioner har været inddraget i processen med at udarbejde den nye kultur-, fritids- og landdistriktspolitik. Trods udfordringer pga. covid-19 er det lykkedes at involvere interessenterne ved onlinemøder og spørgeskemaundersøgelse. På den måde har Jammerbugt Kommune fået kvalificeret borgernes holdninger og forventninger til de syv områder i politikken, som er:

• Frivillighed
• Sunde og meningsfulde fællesskaber
• Partnerskaber på tværs
• Liv i Landdistrikterne
• Bæredygtige rammer
• Synlighed og formidling
• Naturen som aktiv

Spørgeskemaerne blev sendt ud til foreningsliv, haller og kulturinstitutioner, mens kommunens borgere blev inviteret til at svare på spørgeskemaet fra opslag på de sociale medier. Samtidig blev politikkens indholdsområder præsenteret for Folkeoplysningsudvalget, Kulturelt Samvirke, Landdistriktsrådet, Liv i By og Skole, Ungerådet og Jammerbugt Kommunes Sundhedsstrategiske Tænketank.

Det har givet 250 brugbare besvarelser med flere uddybende skriftlige kommentarer til videre brug i arbejdet.

”- Vi har ad utraditionelle veje inddraget de forskellige interessenter i processen med at udarbejde den nye Kultur-, Fritids- og Landdistriktspolitik, og vi har fået mange gode input til arbejdet. Vi tror, at alle interessenter kan se sig ind i den nye politik”, fortæller borgmester Mogens Christen Gade.
 

Læs Mere
Ældre artikler kan findes i topmenuen.
(OMSKIFTER)

REDAKTION:
Peter Wendelboe
Mail: peter@wendelboe.dk
Svalesvinget 2, 9492 Blokhus,
Telefon: 98249480
SMS/Mob. 40208801.

Kanal Blokhus bringer ikke betalte annoncer, men vi optager gratis alle gode lokale historier og nyheder.

Kontakt venligst redaktionen.