Der er i øjeblikket online på denne side.        Samlet besøg: 2839 i dag, ONSDAG 08.12.2021

Tips, fotos og nyheder kan sendes til
redaktion@Kanalblokhus.dk eller SMS: 40208801


Tryk herover for at se dagens opslag i Wendelboe's Multimedia Julekalender årgang 61. Denne gang om nissens udvikling fra grå gårdbo, der levede ensomt på gårdene hele året, til flokke af røde nisser, der kommer frem ved juletid for at hjælpe Julemanden.

Corioso koret i Hune Kirke onsdag aften


Lagt på nettet 8/12 2021 kl. 11:19 #1638958797

Corioso foran Museum for Papirkunst 1. søndag i advent.
Foto: © Peter Wendelboe.


Coriosokoret synger i Hune kirke, kl.19.30 i aften den 8. december.

Koret, der ledes af Torben Warncke, er bestemt værd at høre.

Sidst kunne det høres i Blokhus 1. søndag i advent, da det sang pragtfulde rytmiske juletoner foran Museum for Papirkunst ved tændingen af det store juletræ på pladsen foran.


Foto: © Peter Wendelboe.

Corioso har ofte sunget i Blokhus. Blandt andet to gange ved tændingen af årets juletræ i Hune. Billedet herover er fra den 17. oktober 2018, da koret sang på Torvescenen ved Erhvervsforeningens Efterårsfestival.
 

Læs Mere

Lucia-optog på Museum for Papirkunst livestreames


Lagt på nettet 8/12 2021 kl. 06:29 #1638941342

Den 13. december livestreames fra Museum for Papirkunst.

Oplev børnehavebørnene fra Hune Naturbørnehave og kirkekoret fra Hune Kirke opføre det traditionelle Luciaoptog den 13. december kl. 10.30 – 11.30 hos Museum for Papirkunst.

Arrangementet varer kun 1 time og er gratis.

Har du ikke mulighed for at komme, så følg med på Facebook, hvor optoget live-streames.

Husk Coronapas.
 

Læs Mere

Årets Ungleder, Lederprisen og Idrætspriser 2021


Lagt på nettet 8/12 2021 kl. 06:05 #1638939945


Foto: © Jammerbugt kommune.

Årets prisuddeling løb af stablen tirsdag 7. december 2021 i Brovst Sport- og Kulturcenter.

Borgere og foreninger kunne indtil 21. november indgive forslag til modtagere af Årets Ungleder, Lederprisen og Idrætspriserne.

NAVNENE PÅ PRISMODTAGERNE ER INDSAT KLOKKEN 14:30.Foto: © Jammerbugt kommune.


Over 100 prismodtagere blev hyldet i Brovst Sport & Kulturcenter.

Idrætspriserne blev uddelt til medaljevindere i nordjyske, jyske og danske mesterskaber – og til idrætsudøvere som har gjort sig særligt fortjent til prisen på anden vis.

Præstationerne spænder over en bred vifte af idrætsgrene – alt fra badminton, floorball og fodbold til hestesport, løb, skydning, svømning, motorsport og kampsport.

Traditionen tro blev Årets Leder 2021 også kåret af formand for Folkeoplysningsudvalget, Flemming Dahl Jensen.

Prisen blev tildelt som påskønnelse for dygtigt, initiativrigt og engageret arbejde indenfor det frivillige børne- og ungdomsfokus i foreningerne.

For første gang gik prisen til et helt hold af trænere – nemlig trænerne fra Team Ønskeland. Holdet blev indstillet med ros for deres store indsats, der har gjort en forskel for over 30 børn – med cyklen som redskab. Ud over cyklen, er trænerholdet med til at give børn, der ikke har kontakt til det etablerede foreningsliv, en mulighed for et fællesskab, hvor man ikke mødes om at være bedst eller vinde kampe.

Årets Ungleder 2021 blev ligeledes uddelt til Årets Prisuddeling. Unglederprisen blev tildelt som påskønnelse for unge foreningslederes særlige engagement i foreningslivet og deres store betydning som rollemodeller.

Prisen er stiftet i samarbejde med DGI Nordjylland, og netop DGI Nordjyllands formand, Peter Otto Yde Thomsen overrakte prisen til Årets Ungleder 2021, som blev Andreas Borg Abrahamsen, 16 år, fra KFUM Spejderne, Tranum. Andreas modtog prisen for hans engagement hos børnene, altid gode humør, stabilitet og hans glæde ved spejderarbejdet generelt.

Andreas har været i spejderuniformen, siden han var 5 år, og har siden fungeret som både hjælpeleder og leder – og har sågar taget spejderuddannelse.

Alt i alt forløb Årets Prisuddeling med store klapsalver til en bred vifte af forskellige idrætspræstationer og engagerede foreningsledere. Årets Prisuddeling gav et tydeligt billede.

Idrætsprisen uddeles til idrætsudøvere (individuelle eller hold) i Jammerbugt Kommune, som i det indeværende år har vundet medaljer ved et godkendt nordjysk, jysk eller dansk mesterskab eller et højere rangerende mesterskab, eller på anden måde har gjort sig særlig fortjent til en idrætspris.Foto: © Jammerbugt kommune.


Årets lederpris tildeles en leder inden for det frivillige børne- og ungdomsarbejde i Jammerbugt Kommune. Prisen tildeles som påskønnelse for stabilt, dygtigt, initiativrigt, forebyggende og helhedsorienteret arbejde. Med prisen følger en check på 2.500 kr.


Foto: © Jammerbugt kommune.


Jammerbugt Kommune har i samarbejde med DGI Nordjylland stiftet prisen ”Årets Ungleder”. Med prisen sættes der bl.a. fokus på unglederne som rollemodeller for andre unge, og der skabes opmærksomhed blandt de unge, om det positive i, at virke som leder eller instruktør i en af vores mange foreninger.

Årets Ungleder blev valgt mellem de nominerede, af en komite bestående af Folkeoplysningsudvalget og en repræsentant fra DGI Nordjylland. Med prisen følger en check på 2.500 kr.

Kriterier: Årets unglederpris tildeles en leder under 18 år, som enten har været særligt engageret i foreningslivet og/eller har vist vilje til at dygtiggøre sig inden for foreningsarbejdet.
 

Læs Mere

Alle kommunale medarbejdere skal kunne fremvise coronapas


Lagt på nettet 7/12 2021 kl. 14:37 #1638894627

Fra mandag 13. december skal alle 3.000 medarbejdere i Jammerbugt Kommune kunne vise et coronapas.

Det sker blandt andet på baggrund af et ønske fra medarbejderne.

Efter drøftelser med kommunens øverste samarbejdsudvalg (Hoved-MED) og i kommunens krisestab har Jammerbugt Kommune nu vedtaget, at alle ansatte i Jammerbugt kommune skal kunne fremvise coronapas fra starten af næste uge.

"– Vi lagde først op til, at vi skulle følge KL’s anbefalinger om, at alle ansatte med borgerkontakt skulle vise coraonpas. Men da vi drøftede det med vores Hoved-MED, udtrykte de, at de gerne så forslaget bredt ud til at gælde for alle ansatte. Det bakker vi selvfølgelig op om, da vi alle er interesserede i at gøre en indsats for at vende det stigende smittetryk," fortæller kommunaldirektør Holger Spangsberg.

Ved at indføre coronapas for alle ansatte ønsker kommunen at skabe de tryggeste rammer for både de ansatte, for borgerne og virksomhederne, der er i fysisk kontakt med kommunale medarbejdere.

Når kravet om coronpas træder i kraft mandag 13. december, vil det ske på en tillidsbaseret måde, hvor der vil blive udført stikprøver i stedet for kontrol.
 

Læs Mere

Alvorlig opfordring fra patientstyrelsen


Lagt på nettet 7/12 2021 kl. 14:35 #1638893377

Styrelsen for Patientsikkerhed har i dag, tirsdag 7. december, kontaktet Jammerbugt Kommune, fordi kommunens incidenstal er over 400.

Incidenstallet i Jammerbugt Kommune er på 406, og der har den seneste uge været 155 nysmittede. Det betyder, at kommunen nu følger myndighedernes anbefalinger til tiltag ved høj lokal smitte.

På dagtilbudsområdet gælder følgende tiltag:
✓ Opfordring om, at dagtilbud indendørs tilrettelægges, så børnene så vidt muligt holder sig inden for egen stue eller tilsvarende gruppeinddeling

✓ Opfordring om, at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs, hvis muligt.

På grundskole- og SFO-området gælder følgende tiltag:

✓ Opfordring om, at undervisning så vidt muligt foregår i stamklasser i det omfang, det er foreneligt med almindelig undervisning.

✓ Opfordring om, at aktiviteter i SFO og fritidstilbud organiseres, så børnene så vidt muligt er i faste grupper af børn og pædagogisk personale.

✓ Opfordring til to ugentlige test for medarbejdere og elever fra og med 1. klasse i grundskolen, der ikke er vaccinerede eller tidligere smittede inden for de seneste 6 måneder.

✓ Opfordring til så vidt muligt at opdele elever klassevist i frikvarterer og pauser.

✓ Opfordring til, at aflyse større sociale arrangementer på tværs af klasser. Sociale arrangementer med primært socialt formål såsom klassefester, fødselsdag og fælles morgenmad bør holdes inden for stamklassen.

✓ Opfordring til, at holde afstand blandt medarbejdere, forældre m.fl. Afstandsanbefalingen omfatter ikke elever og imellem elever og medarbejdere
Alle forældre får besked direkte i AULA om de lokale tiltag.

Anbefalinger for tiltag for idræts- og foreningslivet mv.
Foreningsaktiviteter, træning, kampe, turneringsaktiviteter, stævner mv. kan fortsat gennemføres med øget fokus på smitteforebyggende foranstaltninger, herunder:

✓ Opfordring til, at alle møder op omklædte. Opfordringen gælder dog ikke i svømmehaller og andre steder, hvor det ikke er foreneligt med aktiviteten.

✓ Opfordring til så vidt muligt at afholde aktiviteter, herunder sociale arrangementer, inden for mindre og faste grupper/hold, hvor dette kan gøres som en naturlig del af aktiviteten.

✓ Opfordring til så vidt muligt at aflevere og hente børn udendørs. Forældre og andre voksne opfordres endvidere til at holde afstand. Afstandsanbefalingen gælder ikke mellem udøvere, trænere samt mellem forældre og børn ved børn-voksenaktiviteter mv.

Generelt opfordrer Jammerbugt Kommune til, at alle borgere lader sig teste, hvis man er smittet, nær kontakt eller har mistanke om, at man er blevet smittet. Se muligheder for test på Region Nordjyllands hjemmeside.

Samtidig opfordrer kommunen alle til at have fokus på anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen om at holde afstand, lufte ud, spritte hænder og i det hele taget være opmærksom på god hygiejne.

Når smittetrykket er faldet tilstrækkeligt, vil tiltagene kunne ophæves igen, dog tidligst efter syv dage.
 

Læs Mere

To nye anmeldelser om indbrud i området


Lagt på nettet 7/12 2021 kl. 12:10 #1638875443

Nordjyllands Politi har modtaget anmeldelser om indbrud i to sommerhuse.

Indbruddene er sket ved Grønhøj Strand og Faarup Klit ved Saltum.

Kringelbækvej
En ukendt gerningsmand begik indbrud i et sommerhus på Kringelbækvej ved Grønhøj Strand i tidsrummet mellem søndag 28. november kl. 16.00 og søndag 5. december kl. 10.00.

Blandt de stjålne genstande er fire danske designer stole i mørkt træ med sæder, der er overtrukket med lyst og blomstret stofbetræk.

Raabukvej
Desuden er der kommet en anmeldelse om et indbrud i et sommerhus på Raabukvej i Faarup Klit, og det er sket i perioden mellem lørdag 6. november kl. 23.59 og lørdag 4. december kl. 10.00.

Der er på nuværende tidspunkt ikke overblik over de stjålne genstande.

Har du set mistænkelig færden på Raabukvej eller Kringelbækvej, så kontakt politiet på tlf. 114.
 

Læs Mere

Pakkespil aflyst


Lagt på nettet 6/12 2021 kl. 12:18 #1638789481

Hune-Blokhus Pensionistforening aflyser pakkespillet tirsdag.

Pensionistforeningen havde inviteret til pakkespil, gløgg og æbleskiver på Nordstjernen tirsdag den 7. december klokken 14.

Mindst 100 havde meldt sig til på forhånd. Men - dels på grund af vejret og også på grund af de nyeste restriktioner i forbindelse med covid-19 - ser foreningen sig nødsaget til at aflyse.

Et tilsvarende arrangement kan måske afholdes til foråret.
 

Læs Mere

Kulturens Venner udsætter igen generalforsamlingen


Lagt på nettet 5/12 2021 kl. 18:31 #1638725491

Kulturens Venner Blokhus har atter udskudt sin generalforsamling.

Foreningen havde indkaldt til den første generalforsamling siden stiftelsen for snart to år siden, 7. december 2021 kl. 19.00 på Nordstjernen med to punkter på programmet: Enten valg af ny bestyrelse eller nedlæggelse af foreningen.

Bestyrelsen erkender, at der stort set ikke er sket noget i foreningens regi – bortset fra en masse planlægning af arrangementer og projekter.

Der har aldrig været offentliggjort noget regnskab, og regnskab var heller ikke vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen den 7. december, som altså nu også er aflyst.

Formanden, Kai Møller, skriver søndag eftermiddag i en mail til medlemmerne:

"- Som I har kunnet følge med i, så er der stigende antal smittede, den nye variant, krav om mundbid samt at der kun er 3, der har tilmeldt sig Generalforsamlingen og ikke mindst, at flere af bestyrelsesmedlemmerne er syge (ikke af covid). De vejrmæssige forhold gør det heller ikke nemmere.

 Bestyrelsen har derfor besluttet, at aflyse generalforsamlingen den 7. december 2021.

Vær sød at tilkendegive overfor Bestyrelsen, hvorvidt I er enige i, at foreningen Kulturens Venner lukker ned.

Håber på jeres forståelse, og vi vil indbyde til en ny generalforsamling først i det nye år."
 

Læs Mere

Nu kan du blive vaccineret i Pandrup


Lagt på nettet 4/12 2021 kl. 20:50 #1638647420

Der oprettes 72 nye vaccineringssteder i Nordjylland, heraf kun ét i Jammerbugt.

Kun lægerne i Pandrup har accepteret at blive vaccineringssted for Corona her i kommunen.

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Region Nordjylland er blevet enige om, at praktiserende læger i regionen nu skal vaccinere for coronavirus i lægernes egne lokaler. Det fortæller Region Nordjylland på sin hjemmeside.

En række praktiserende læger over det meste af Nordjylland vil nu tilbyde coronavaccination.

Heraf 6 i i Brønderslev kommune, 9 i Frederikshavns kommune og 9 i Hjørring kommune.

Men altså kun ét sted i Jammerbugt kommune.

Det er frivilligt for hver enkelt borger, hvor man ønsker at blive vaccineret.

Det er forskelligt, hvornår de enkelte lægepraksis modtager vacciner, og er klar til at vaccinere. Derfor skal du tjekke den praktiserende læges hjemmeside, for at finde ud af, hvordan du bliver vaccineret hos den pågældende. Der vil løbende komme nye deltagende lægepraksis til.

Det er stadig muligt at blive vaccineret på et af regionens større vaccinationscentre, der også er fordelt ud i hele Nordjylland. Vaccinationscentrene og åbningstiderne kan ses på www.rn.dk/vacciner. Her skal der bestilles tid på www.vacciner.dk. Du kan også få hjælp til tidsbestilling hos regionens corona-hotline på tlf. 97 64 84 63.
 

Læs Mere

Nyt firma bag lægehelikopteren i Saltum


Lagt på nettet 4/12 2021 kl. 19:41 #1638643313

Lægehelikopteren i Vester Hjermitslev skal fra 1. januar 2023 ikke længere flyves af et norsk firma.

Det samme gælder lægehelikopteren i Skive. Et dansk-fransk samarbejde kom med en bedre pris.

Fremover skal franske SAF Helicopteres i samarbejde med danske Uni-Fly sidde ved rorpinden, når helikopterne letter blandt andet fra Vester Hjermitslev og Skive. Det har regionerne meldt ud i en pressemeddelelse.

Tre parter duellerede om at vinde retten til at flyve lægehelikoptere i Skive, Billund, Vester Hjermitslev og Ringsted. Alle tre bud scorede 9 ud af 10 point på både kvalitet og driftssikkerhed.

 

Læs Mere

Wendelboes julekalender genopfrisket i Dragør


Lagt på nettet 4/12 2021 kl. 00:08 #1638572909


Ved midnat natten til lørdag offentliggjordes 4. afsnit af Wendelboes julekalender nr. 61 om nisser.

Samtidig blev julekalenderen fra 2015 genopfrisket i Dragør.

Læs mere sidst i artiklen.

Idag skal vi høre om de allerældste beretninger, vi har om nisser i Norden, og dermed også i Danmark.

Troen på dem holdt sig helt op til 17- og 1800-tallet. Luther bad de protestantiske præster mane dem i jorden, og Søren Kierkegaard tog afstand fra dem i sine skrifter.

Nummer 16 i Peter Wendelboes multimedie julekalender fra 2015 blev i øvrigt i går aftes genopfrisket i Dragør.Her har man en skik med i december måned at gå rundt og kigge ind ad folks vinduer. Hver dag har én af de handlende åbnet sin butik med et bestemt emne. Turen kaldes de "Levende Låger" og er arrangeret af Historisk Forening i Dragør.

"Levende Låger" den 3. december bød på besøg hos Lisbeth Dich Abrahamsen, der bl.a. fortalte om de tre julemærker, hendes far, Povl Abrahamsen, tegnede i 1956, 1957 og 1983. I Vævebodens vindue (Chr. Mølsteds Gade 16) var der udstilling med julemærkerne.

Samtidig genopfriskedes historierne bag Povl Abrahamsens julemærker, som fortælles i videoen i nr. 16 fra julekalenderen i 2015, der beskriver historien om - og kunstnerne bag - hvert enkelt af de julemærker, der er udkommet i Danmark siden 1904.

Du kan se afsnittet fra 1950erne her.
 

Læs Mere

Snevejret i Blokhus


Lagt på nettet 3/12 2021 kl. 18:37 #1638553035Efter de sidste dages kraftige snestorm i Blokhus-området måtte sneskraberne igang på Torvet.

Der er i dag og i går faldet mellem 30 og 40 cm sne i Blokhus-området, og vejene var torsdag sidst på eftermiddagen simpelthen ufremkommelige.

Bestyrerne i Aldi-forretningerne - både i Aabybro og Hune - kunne simpelthen ikke kommet hjem og måtte overnatte på luftmadrasser på gulvet i forretningerne, ligesom 36 mennesker måtte overnatte i sengene i udstillingslokalerne hos IKEA i Skalborg.

Jammerbugt FC måtte aflyse lørdagens ellers vigtige hjemmekamp mod Fremad Amager på grund af vintervejret. Der er ikke varme i banen i Jetsmark, og derfor er den med sne og hård frost ikke egnet til Nordic Bet Liga kampen.

Og der er lige så meget sne på banen i Hjørring, så kampen kan heller ikke gennemføres der.

Der er endnu ikke sat en ny dato for kampen, men den bliver ikke spillet i år.SPAR-købmand Martin Pedersen, der i år har ansvaret for skøjtebanen, måtte ud og rydde sne på Torvet, så banen kan benyttes i weekenden.Hune Kirke ligger i den nyefaldne sne og tager sig ud som på et postkort.Jammerbugt kommune har haft travlt med at rydde vejene. Foreløbig er hovedvejen, de fleste biveje og en del stikveje ryddet.Skovløber Flemming Henriksen fra Naturstyrelsen har med sin specielle skiløjpemaskine banet en 4 km lang langrendsbane gennem plantagen.Og den har skiløberne allerede taget i brug.Kørevejene i plantagen bliver normalt ikke ryddet ... hverken af kommunen eller af sommerhusejerforeningen.

Men en ukendt vognmand har tilsyneladende alligevel ryddet de største køreveje i sommerhusområdet. Det er ikke lykkedes redaktionen at finde frem til, hvem der tog initiativet hertil.

Formand for foreningens vejudvalg, Henrik Lindholm Kristiansen, meddeler i dag til Netavisen kanalblokhus.dk, at foreningen har besluttet ikke at iværksætte snerydning.
 

Læs Mere

Tryk og patchwork workshop på Papirmuseet


Lagt på nettet 3/12 2021 kl. 17:37 #1638549446

Lørdag den 4. december har Museum for Papirkunst tryk- og patchwork workshop på museet.

Her kan interesserede lære om trykkekunsten, proceshåndtering, og hvordan man kan være kreativ med sine madvarer fra køleskabet.

Workshoppen er fra kl. 13.00 - 16.00 og koster 100 kr. pr. person (inkl. entré til museet og materialer til workshoppen).

Tilmelding til workshoppen foregår via museets telefon 60129492 eller pr. e-mail til info@museumforpapirkunst.dk senest fredag 3. december kl. 12.00.

Husk Coronapas.
 

Læs Mere

Vinderen af Jammerbugt Kommunes Handicappris


Lagt på nettet 3/12 2021 kl. 12:37 #1638531462

Vinderen af Jammerbugt Kommunes Handicappris 2021 blev Klinik for Fysioterapi, Cannerslundvej 9 i Pandrup.

3. december er International Handicapdag. Det markerer Handicaprådet i Jammerbugt Kommune ved at offentliggøre dette års vinder af Handicapprisen.

Med årets pris har Handicaprådet ønsket at anerkende en særlig indsats blandt mange indsatser, der bliver gjort for, at borgere med forskellige udfordringer kan mestre eget liv.

For handicaprådet er det afgørende at hædre en indsats, der har gjort en forskel for at øge livskvaliteten hos mennesker med et handicap.

Klinik for Fysioterapi, Cannerslundvej 9 i Pandrup er blevet indstillet til prisen, fordi brugerne oplever en nærværende indsats og forståelse for mennesker med forskellige handicaps.

Brugerne oplever, at de bliver mødt med god forståelse og får en individuel tilpasset træning. Der er et bredt spektrum af tilbud for træning. Hver behandler har sit område, som de hver især er meget stærke og engageret i. Stemningen på klinikken er altid venlig og med et glimt i øjet, og de sparer ikke på grin, smil og det gode humør.

Klinikken har gennem mange år ydet en kæmpe indsats på handicapområdet, hvor der er fokus på hele mennesket, både på den fysiske situation, og ikke mindst på den psykiske del. De pårørende giver i indstillingerne også udtryk for, at de føler sig trygge ved den professionelle behandling, som deres handicappede pårørende får.

Handicapprisen består af 5.000 kr., en lille gave og et diplom. Grundet Corona er tidspunktet for overrækkelsen af Handicapprisen 2021 ikke fastlagt endnu.

Der har i forbindelse med uddelingen været indrykket annonce i lokalaviserne og
på de digitale medier, hvor alle har kunnet komme med forslag til hvem, der skulle
have prisen for 2021.
 

Læs Mere

Skiløjpen i plantagen klar


Lagt på nettet 3/12 2021 kl. 10:18 #1638527732

Godt nyt til skifolket. Find skiene frem. Nu er langrendssporet klart i Blokhus Klitplantage.

Skovløber Flemming Henriksen fra Naturstyrelsen Vendsyssel har fredag formiddag lavet langrendsspor i Blokhus Klitplantage.Sporet er næsten 4 km, og er man rigtig frisk, er der en ekstra sløjfe på turen på lidt over 1 km.

Naturstyrelsen vedligeholder sporet et par gange om ugen, så længe sneen tillader det. Sidst, man havde mulighed for at lave sporet, var i 2010, 2012 og 2014.

Man kan parkere over for skulpturparken Blokhus eller ved Gatewayen.

Sådan finder man Blokhus Gateway / Klitplantagen:

- Kør mod Blokhus

- Efter Hune kommer Klitplantagen på venstre hånd

- Man kan parkere i en af p-pladserne på højre hånd eller dreje ned mod Gatewayen (Skovlegepladsen - Naturbageovnen - Bålstederne - Fitnessruten - MTB ruten)
 

Læs Mere

Nissens forfar var en romersk husgud


Lagt på nettet 3/12 2021 kl. 00:23 #1638487437Ved midnat natten til fredag offentliggjordes 3. afsnit af vor julekalender om den danske nisses udvikling fra grå ensom "gaardbo" til røde julenisser i store flokke.

Dagens afsnit fortæller om den romerske husgud "Lar Familiaris", som er forfar til den danske nisse. 

Læs Mere

Nissejagt på bibliotekerne


Lagt på nettet 2/12 2021 kl. 23:25 #1638483906

Kom på nissejagt på dit lokale bibliotek. Sådan lyder opfordringen fra Jammerbugt Bibliotekerne.

Julemandens drilske nisser har gemt sig på biblioteket, og se om du kan finde alle nisserne. Så er du med i konkurrencen og kan vinde en bogpræmie.

Det gratis arrangement sker på alle biblioteker i Jammerbugten til og med 16. december.
 

Læs Mere

Fællesudvalg for de folkeoplysende foreninger i Jammerbugt


Lagt på nettet 2/12 2021 kl. 18:17 #1638465438

Foto: © Jammerbugt kommune.

De folkeoplysende foreninger i Jammerbugt Kommune har valgt repræsentanter til det nye Folkeoplysningsudvalg, som trækker i arbejdstøjet fra 1. januar 2022.

Repræsentanter fra de folkeoplysende foreninger i Jammerbugt Kommune var mandag aften 29. november samlet til møde i Pandrup for at vælge repræsentanter til det nye Folkeoplysningsudvalg.

Desuden blev tre kommunalbestyrelsesmedlemmer til udvalget valgt onsdag 1. december på det konstituerende møde for den kommende kommunalbestyrelse.

Udvalgets sammensætning er herefter:

Fra folkeoplysende voksenundervisning
Jane Palsgaard Nørgaard
Katrine Lomborg

Fra folkeoplysende idrætsforeninger (fra 0-100+)
Søren Jensen
Bøje Holmsgaard Lundtoft
Bjarne Pedersen
Inger Kristensen
Dorthe Smith

Fra idé- og interessebetonede foreninger
Jens Michelsen
Flemming Dahl Jensen

Fra den kommende kommunalbestyrelse
Mariane Andersen (V)
Mogens Bay (V)
Mette Vestenbæk (S)
 

Læs Mere

Julemarked hos Lions i Saltum


Lagt på nettet 2/12 2021 kl. 16:59 #1638460795

Årets sidste loppemarked hos Lions Club Hvetbo afholdes lørdag den 4. december 2021 fra 10:00 til 13:00.

Husk mundbind som ved al anden detailhandel.

Det foregår som altid på Håndværkervej 4 i Saltum.

Her venter over 700 m2 julepyntet salgsareal med tusindvis af genstande inden for kategorierne retro, romantik, vintage og masser af andre gode lopper, bl.a. masser af møbler, tæpper, krukker, glas, lamper, bøger, blade og masser af boliginteriør mm.
 

Læs Mere

Ingen aviser torsdag


Lagt på nettet 2/12 2021 kl. 08:54 #1638438871

Der bringes ikke aviser ud i Nordjylland torsdag.

Samtlige dagblade har valgt at lade deres omdelere blive hjemme i dag på grund af vejret.

Torsdagsavisen forventes omdelt sammen med fredagsavisen i morgen.
 

Læs Mere

Den kommende kommunalbestyrelse har konstitueret sig


Lagt på nettet 2/12 2021 kl. 03:43 #1638413022

Torsdag 1. december 2021 holdt den kommende kommunalbestyrelse i Jammerbugt Kommune konstitueringsmøde. 23 medlemmer ud af 27 står bag konstitueringen med Mogens Christen Gade som borgmester.

Bag aftalen står fire partier, nemlig Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre.

Med de fire partier og 23 medlemmer er der tale om en bred konstituering, der er udgangspunkt for at fortætte det brede samarbejde i kommunalbestyrelsen med fokus på udvikling og økonomisk stabilitet i kommunen.

Mogens Christen Gade er genvalgt som borgmester, mens Anne-Mette Ulstrup er 1. viceborgmester og Diane Aarestrup er valgt som 2. viceborgmester.

Kommunalbestyrelsen for den kommende periode bliver:
• Mogens Christen Gade, Venstre
• Diane Aarestrup, Socialdemokratiet
• Helle Bak Andreasen, Venstre
• Michael Krogsgaard, Venstre
• Kiki Bach, Socialdemokratiet
• Johnny Solberg, Det Konservative Folkeparti
• Claus Svendsen, Venstre
• Mariane Andersen, Venstre
• Per Halsboe-Larsen, Socialdemokratiet
• Birgit Mejlholm Kold, Venstre
• Susanne Møller Jensen, Socialdemokratiet
• Christian Hem, Venstre
• Merete Fuglsang Hansen, Lokallisten Jammerbugt
• Ulla Flintholm, Venstre
• Frank Trolle, Socialdemokratiet
• Claus Rom, Venstre
• Frank Østergaard, Socialistisk Folkeparti
• Mogens Bay, Venstre
• Mette Vestenbæk, Socialdemokratiet
• Jane Koller, Venstre
• John Bjerg, Nye Borgerlige
• Jørgen Ravn Christensen, Det Konservative Folkeparti
• Ib Nellemann, Venstre
• Lisbet Heikendorff Emmery, Socialdemokratiet
• Kjeld Hedegård Nielsen, Venstre
• René Rosenkrans, Socialdemokratiet
• Anne-Mette Ulstrup, Dansk Folkeparti

Medlemmer i udvalgene
På mødet blev posterne til de seks udvalg også fordelt, ligesom der blev valgt formænd og næstformænd for udvalgene. De enkelte udvalg har fra nytår følgende medlemmer:

Økonomiudvalget
Formand borgmester Mogens Christen Gade
Næstformand Diane Aarestrup
Medlemmer
Claus Svendsen, Christian Hem, Ulla Flintholm, Kjeld Hedegård Nielsen, Frank Østergaard, Jørgen Ravn Christensen og Per Halsboe-Larsen.

Teknik- og Miljøudvalget
Formand Michael Krogsgaard
Næstformand Lisbet Heikendorff Emmery
Medlemmer
Christian Hem, Claus Rom, Jane Koller, Frank Trolle, Johnny Solberg.

Børne- og Familieudvalget
Formand Susanne Møller Jensen
Næstformand Ulla Flintholm
Medlemmer
Anne-Mette Ulstrup, Birgit Mejlholm Kold, Jane Koller, Kiki Bach, John Bjerg.

Social- og Sundhedsudvalget
Formand Ib Nellemann
Næstformand Per Halsboe-Larsen
Medlemmer
Anne-Mette Ulstrup, Birgit Mejlholm Kold, Helle Bak Andreasen, Frank Østergaard, Merete Fuglsang Hansen.

Beskæftigelsesudvalget
Formand Diane Aarestrup
Næstformand Mariane Andersen
Medlemmer
Claus Rom, Claus Svendsen, Mogens Bay, René Rosenkrans, Merete Fuglsang Hansen.

Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget
Formand Helle Bak Andreasen
Næstformand Kiki Bach
Medlemmer
Christian Hem, Mariane Andersen, Mogens Bay, Mette Vestenbæk, John Bjerg.

 

Læs Mere

Hvorfra har vi vor viden om de gamle nordboeres tro på nisser


Lagt på nettet 2/12 2021 kl. 00:46 #1638402365

I dagens opslag i årets multimedie kultur-julekalender fortæller Peter Wendelboe om, hvorfra vi har skriftlig viden om de gamle nordboeres nissetro.

Se dagens opslag her.

... OG LÆS OM SKRIFTSAMLINGEN HEIMSKRINGLA VED TRYK PÅ Læs Mere.

Den kommer først og fremmest fra den såkaldte "Ældre Edda" en samling islandske digte, nedskrevet i det 13. og 14. århundrede, men som sandsynligvis er flere hundrede år ældre.

De har blot været overleveret fra mund til mund igennem flere hundrede år, før de blev nedskrevet.

Hele denne omfattende skriftsamling, "de islandske skrifter", er sammen med en omfattende mængde af nyere litterære fortolkninger, kommentarer og forklaringer, gjort offentligt tilgængelige af tre unge mennesker, fra henholdsvis Island, Norge og Danmark, der har brugt megen tid, flid og entusiasme på i flere år at samle dem på den gratis tilgængelige hjemmeside heimskringla.no.

 

Læs Mere

Bryllupsgaver stjålet


Lagt på nettet 1/12 2021 kl. 16:44 #1638373490

Hvis du genkender denne lampe eventuelt fra et salgsopslag, vil Mogens Sparre fra Blokhus gerne høre om det.

Han selv og to gode venner blev gift med et års mellemrum for cirka 40 år siden, og begge par fik en Verner Panton lampe i bryllupsgave.

Mange år senere købte de fire venner sammen et sommerhus på Pirupshvarresvej til udlejning, og her fik de to lamper deres faste pladser.


Foto: © Mogens Sparre.

Men nu har der været indbrud. Et vindue er brudt op, og de to lamper er fjernet.

"- Det er meget ærgerligt," siger Mogens Sparre til Netavisen kanalblokhus.dk," for indboforsikringen dækker ikke."

Har du set noget mistænkeligt på eller omkring adressen Pirupshvarrevej 47 (den gamle købmandsbutik), eller hvis du ser lamperne sat til salg et eller andet sted, vil Mogens Sparre og hans venner gerne høre om det.

Der har været to indbrud på adressen med få dages mellemrum.
 

Læs Mere

Wendelboes Julekalender nr. 61


Lagt på nettet 1/12 2021 kl. 05:13 #1638332023Sædvanen tro bringer Netavisen kanalblokhus.dk også i år Peter Wendelboes Multimedie Julekalender i 25 afsnit fra den 1. til den 25. december.

På talrige opfordringer er der også link til de fem seneste årgange af julekalenderen.

De handlede om julemærker, julens musik, jul i udlandet, danske opfindelser og Søren Kierkegaard.

I år er det hans Multimedia Julekalender nr. 61. Den handler om nisser og julemænd.

Peter Wendelboe startede 18 år gammel som klassisk-sproglig elev i 1. G på Aalborg Katedralskole i 1960. Dengang blev showet vist på vægge, døre, lofter og gulve ved hjælp af forskellige lysbilledapparater og episcoper, mens den "stereofoniske" lyd blev fremført af 2 båndoptagere.

Hvert år med et emne inden for dansk kultur, kunst, sprog, litteratur og historie.

Til at begynde med blev showet fremvist via lysbilledapparater, episkoper og båndoptagere.

Siden blev smalfilm, overhead-projector og til sidst computeren taget i brug. Multimedie-showet blev fremvist på de skoler og institutioner, hvor Peter Wendelboe har haft sin gang ... og for soldaterkammeraterne, da han var soldat på Flyvestation Karup.

I 1995 gik multimedie-julekalenderen på nettet og blev "interaktiv"!

Sidste års multimedie julekalender handlede om Søren Kierkegaard. I år spiller nisserne og julemanden hovedrollerne.

Hvis du føler med fra i dag vil du i 25 afsnit få historien om, hvorledes nissens forfar, den lille grå "gaardbo", der boede ensom ude på gårdene og hjalp bonden med at passe dyrene, udviklede sig til vore dages mangfoldighed af nisser, hvis fornemste opgave, det er, at hjælpe julemanden med at fremstille julegaver og bringe dem ud til artige børn over hele jorden.

Peter Wendelboes julekalender ligger også som link på danske kunstsider og forskellige danske og udenlandske hjemmesider for danske foreninger og danske museer i USA.
 

Læs Mere

Pan-pac vinder innovationspris


Lagt på nettet 1/12 2021 kl. 00:20 #1638314435

Firmaet PanPac i Pandrup har vundet Patent Nord Powered by Zaccos innovationspris, fordi virksomheden de seneste år har været særlig god til at opfinde nye maskiner og tage patent på dem.

"- Det betyder selvfølgelig, at der er nogen, der har lagt mærke til, at vi har udviklet nogle ting. Men ellers er det jo grundlæggende fordi, vi kigger fremad. Hvis man står stille og laver det, man har gjort de sidste 10 år, så flytter man sig jo ikke. Og udviklingen den går jo, og vores konkurrenter prøver at kopiere os. Så derfor prøver vi hele tiden at udvikle os," siger Morten Nysted, som er administrerende direktør og ejer af PanPac.

PanPac har 50 ansatte og leverer såkaldte palleteringsanlæg og sækkefyldningsanlæg til hele verden. Firmaets anlæg er fuldautomatiske, så maskinerne for eksempel selv både kan køre en palle frem, fylde den, rulle plastikfilm om den, sætte mærkater på og køre den fyldte og emballerede palle ud igen.
 

Læs Mere

Julehule, Julehygge og Multimedie Julekalender


Lagt på nettet 30/11 2021 kl. 19:30 #1638297005

Julen holder sit indtog i Blokhus. Strandingskroen har oprettet en "julehule", og fra i morgen kan du igen følge Peter Wendelboes Multimedie Julekalender her på kanalen.

Se video om Strandingskroens julehule og Wendelboes julekalender her.

OG TRYK HERUNDER FOR AT LÆSE MERE:

Redaktør Peter Wendelboe omtales i Weilbachs Kunstnerleksikon og på den officielle hjemmeside kulturarv.dk som Europas første multimedie-kunstner.

Han har lavet "multimediejulekalender" hvert år siden 1960, da han var 18 år - altså i 61 år. Hvert år med et emne inden for dansk kultur, kunst, sprog, litteratur og historie.

Til at begynde med blev showet fremvist via 1 lysbilledapparat, 2 episkoper og 2 båndoptagere.

Siden blev smalfilm, overhead-projector og til sidst computeren taget i brug. Multimedie-showet blev fremvist på de skoler og institutioner, hvor Peter Wendelboe har haft sin gang ... og for soldaterkammeraterne, da han var soldat på Flyvestation Karup.

I 1995 gik multimedie-julekalenderen på nettet og blev "interaktiv"!

Sidste års multimedie julekalender handlede om Søren Kierkegaard.
Den kan stadig ses her.

Fra i morgen kan du på adressen og her på kanalen ... samt på hjemmesider for museer og danske foreninger over hele kloden ... se dette års multimedie julekalender.

Den drejer sig om nisser og julemænd, og fortæller i 25 afsnit om, hvorledes nissens forfar, den lille grå "gaardbo", der boede ensom ude på gårdene og hjalp bonden med at passe dyrene, udviklede sig til vore dages mangfoldighed af nisser, hvis fornemste opgave, det er, at hjælpe julemanden med at fremstille julegaver og bringe dem ud til artige børn over hele jorden.
 

Læs Mere

Jammerbugt i top blandt friluftskommuner


Lagt på nettet 30/11 2021 kl. 15:07 #1638302861

I en ny analyse af danske kommuners forudsætninger og indsats for friluftsliv, udgivet af Friluftsrådet i 2021, ligger Jammerbugt Kommune på en delt fjerdeplads iblandt alle landets kommuner.

Friluftsliv og oplevelser i naturen har større og større betydning for borgerne. Flere borgere bruger naturen i hverdagen, og naturen er de voksne danskeres foretrukne motionsarena. Samtidig er nærhed og adgang til naturen et af de vigtigste parametre, når folk vælger, hvor de skal bo. Men hvor findes de gode naturområder og hvor har man aktivt gjort en indsats for at få et aktivt friluftsliv i kommunerne?

For at svare på dette spørgsmål har Friluftsrådet lavet en rapport, der afdækker de danske kommuners naturmæssige forudsætninger og aktive indsats for at skabe gode muligheder for befolkningens friluftsliv. Rapporten måler på flere parametre, men giver en samlet vurdering og rangering kommunerne imellem. Her placeres Jammerbugt Kommune på en samlet delt 4. plads.

Den første og største forudsætning for friluftsliv er tilstedeværelsen af naturarealer. Uden natur - intet friluftsliv! Netop prioriteringen af tilgængelige naturarealer er i fokus i Jammerbugt Kommune.

”- Vi er glade for at se, at vores arbejde med tilgængeliggørelse af naturen er udslagsgivende i denne rapport. Vi har bl.a. arbejdet med Kystsporet, Saltumstien og databasen bag udinaturen.dk bare det seneste år og håber også at de nye tiltag vil bidrage til, at endnu flere borgere begiver sig ud i det fri.” siger Lise Holt, rekreativ konsulent, Jammerbugt Kommune

Friluftsliv i naturen er samtidig en bidragsyder til et aktivt fritidsliv for alle.

”- Det er fantastisk, at vi i Jammerbugt Kommune har så mange naturarealer og så fin tilgængelighed, at vi kan skabe fundamentet for et aktivt fritidsliv i naturen. Vi ved at vores borgere er flittige til at benytte de mange stier, ruter og spor vi har i naturen i vores skønne kommune og det skal vi værne om og samtidig udvikle i tidens ånd.” siger Helle B. Andreasen, formand for Kultur, Fritid og Landdistrikter, Jammerbugt Kommune.

Naturen er dog mere end en motionsarena, der booster den fysiske sundhed. 84 procent af danskerne oplever, at ophold i naturen forbedrer deres humør og mentale sundhed, og for vores børn og unge medvirker friluftsliv til sunde vaner og forståelse for natur og miljø. Derfor skal man også ”… se friluftslivet som en investering i borgernes mentale og fysiske sundhed og i at skabe levende lokalsamfund og fællesskaber med afsæt i den lokale identitet.” nævner Niels-Christian L. Hansen, formand for Friluftsrådet. Netop dette perspektiv møder opbakning hos Ib Nellemann, formand for social- og sundhedsudvalget i Jammerbugt Kommune. 

”- Vi har i de seneste år arbejdet særligt med borgernes mentale sundhed og herunder sikret, at flest muligt borgergrupper får muligheden for et aktivt fritidsliv til gavn for både den fysiske og mentale sundhed. Her har naturen også været et aktiv, og det vil den fortsat være i vores arbejde på sundhedsområdet."

Du kan læse mere om Friluftsrådets rapport over Danmarks bedste friluftskommuner via dette link: Friluftsliv i kommuner.pdf (friluftsraadet.dk).
 

Læs Mere

Tyskernes interesse for Blokhus stiger


Lagt på nettet 30/11 2021 kl. 14:23 #1638303785

Udlejningsbureauet Sol og Strand kan allerede nu registrere tyske forbookinger til ophold i sommerhuse og ferieboliger i 2022, som overstiger 2019 - feriehusbranchens hidtidige rekordår – med 11 procent.

Og søgningen gælder også sommerhusophold i Nordjylland, fortæller Sol og Strands nye regionschef i Nordjylland, Jonas Balle Pedersen.

"- Vi kan efter to år, hvor coronaen satte et stort præg på hele det danske turisterhverv, se frem til en 2022-sæson, hvor tyskerne kommer i endnu større udstrækning end vi har set nogensinde før. Vi ved, at tyskerne i mange år har været vilde med Nordjylland, og nu er det mere end nogensinde. Og det er jo fantastisk," siger Jonas Balle Pedersen.

Christian Heilesen er ejerrådgiver og har den daglige kontakt med ejere af sommerhuse og ferieboliger for Sol og Strand i Jammerbugt, Hjørring og Frederikshavn kommuner, som inkluderer kontorer i Blokhus, Løkken, Lønstrup og Skagen, og for ham betyder de mange tyske bookinger i 2022-sæsonen stor travlhed.

"- Vi har meget travlt på forkant af 2022-sæsonen med den søgning, vi oplever lige nu. Vi vil meget gerne tilbyde lejemål til så mange som muligt af de tyskere og andre, der søger mod Nordjylland. Der er flere, der ønsker ferieophold i Nordjylland end vi har huse til. Derfor bruger jeg rigtig meget tid på at øge vores portefølje af huse," siger han og tilføjer:

" -Jeg bruger altid meget tid på at tale med sommerhusejerne. For vi lægger vægt på, at vi altid har en åben dør og tid til en snak med vores sommerhusejere."

Efter to hårde år, hvor coronaen har været hård ved hele kystturismen og de mange restauranter og butikker i detailhandelen, der lever af turismen, anstrenger Sol og Strand sig på at kunne levere på den efterspørgsel, der er i den kommende sæson.

Udlejere gennem Sol og Strand bliver spurgt om de vil udleje flere uger.

"- Og til dem, der endnu ikke lejer ud hos os, siger jeg det samme. Vi foreslår også de mange nye sommerhusejere, der de seneste år har købt sommerhus med eget brug for øje, men ikke får det brugt, at man lejer ud, også mens huset er til salg. Så har man også indtjening i den periode og kan udnytte sit skattefrie bundfradrag på 43.200 kroner, indtil man har solgt," siger Christian Heilesen.
 

Læs Mere

Rejsegilde på Torvet 2


Lagt på nettet 30/11 2021 kl. 13:52 #1638276730


Foto: © Peter Wendelboe.

Tirsdag middag var der rejsegilde på den nye ejendom på hjørnet af Torvet og Sønder i By.

Ejendommen får 8 luksuslejligheder på 1. og 2. sal samt en række butikker i stueetagen foruden den første parkeringskælder i Blokhus med plads til 10 biler.

Lejlighederne sælges som ejerlejligheder. Den første forventes at være klar til fremvisning til påske.

Butikkerne kan fås som lejemål.

Bygherrer er tre familier med tilknytning til Blokhus: ægteparret Marie Louise og Steffen Ebdrup fra Strandhotellet, Michael Christensen fra Euro Poultry og Andreas Helgstrand fra Helgstrand Dressage.


Foto: © Peter Wendelboe.

Michael Christensen kom kørende fra Aalborg med et rullende køkken, hvorfra han serverede varme kyllingeburgere.


Foto: © Peter Wendelboe.

Først samledes byggherrer og håndværkere på den smattede plads bag bygningen.


Foto: © Peter Wendelboe.

Her takkede Michael Christensen håndværkerne for deres indsats ved byggeriet.


Foto: © Peter Wendelboe.

Men på grund af regnvejret blev man nødt til at trække indendørs i garageanlægget, hvor der var servering af øl, sodavand og kyllingeburgere.


Foto: © Peter Wendelboe.

Til sidst var hele selskabet oppe på øverste etage for at besigtige de rum, der til påske bliver beboelige lejligheder.

På billedet herover ses fra venstre to af bygherrerne, Michael Christensen og Marie Louise Ebdrup. Til højre byggeriets projektleder, Rasmus Larsen.


Foto: © Peter Wendelboe.

Det bliver udsigter som denne ned over Torvet - i øjeblikket med skøjtebanen -, beboerne i de øverste lejligheder kommer til at kunne nyde.


Foto: © Peter Wendelboe.

Mod vest er der udsigt til Strandhotellet og Feriecenter Blokhus ... det tidligere Danland.
 

Læs Mere

Årets første sne faldet i Blokhus


Lagt på nettet 30/11 2021 kl. 03:10 #1638238233

Tirsdag morgen klokken 4:30. Foto: © Søren Garder Brask.

Natten mellem den 29. og 30. november 2021 faldt vinterens første sne i Blokhus.


Foto: © Peter Wendelboe.

Mellem klokken lokken 02 og 03 sneede det kraftigt, og der ligger i øjeblikket et kraftigt lag sne på jorden foran redaktionens adresse i skoven.


Foto: © Peter Wendelboe.
Onsdag har metroloigsk institut varslet en mindre snestorm til Blokhus og regionen.

Temperaturen har de sidste dage ligget under frysepunktet, men lykkken er lunefuld. Allerede torsdag forventes der igen plus grader.
 

Læs Mere

Find julemandens rensdyr


Lagt på nettet 30/11 2021 kl. 01:12 #1638231121

Hjælp julemanden med at finde sine bortløbne rensdyr, som gemmer sig hos de handlende i enten Blokhus eller Hune.

Hent et Rensdyrkort hos enten Spar i Blokhus eller Hune og gå på rensdyrjagt.

Der er to forskellige ruter- én i Blokhus og én i Hune.

For at finde frem til hvor rensdyrene gemmer sig, skal man først løse en række ledetråde på rensdyrkortet og derefter gå på jagt i enten Blokhus eller Hune.
Noter derefter de rigtige bogstaver ud for hver ledetråd, bogstaverne hænger alle i vinduerne.

Når rensdyrkortet er udfyldt, danner det et juleord. Indlever det udfyldte rensdyrkort hos den Spar butik du fik kortet, og få en mindre gave som tak for hjælpen.
Rensdyrjagten løber fra den 1. - 23. december 2021 og alle børn u/16 år kan deltage én gang i løbet af december.

Arrangør: Erhvervsforeningen Destination Blokhus
 

Læs Mere

Kor Corioso, Lysmester Zir og Borgerforeningens juletræ


Lagt på nettet 28/11 2021 kl. 15:34 #1638113178

Foto: © Peter Wendelboe.

Søndag eftermiddag tændtes Borgerforeningens juletræ foran Museum for Papirkunst.

Se video

Koret Corioso under ledelse af kapelmester Torben Warncke indledte på festlig vis højtideligheden omkring tændingen af juletræet.

Torben Warncke havde til anledningen arrangeret nogle af de gamle kendte julesange - og også enkelte nye - så de passede til tidens rytmer.

Inde i museet gik Lysmester Zir rundt i papirkostume og bød velkommen til alle gæsterne.

Han er en levendegørelse af et papirklip, som museets grundlægger, Bit Vejle, lavede for flere år siden, og som hun nu vil indarbejde som en af museets maskotter sammen med den gammelkendte Ballerina Bulldog.

Der var gratis adgang til museet og gratis bespisning med æbleskiver og kaffe.

Bagefter kunne børn og gamle klippe og flette deres eget julehjerte i museets webshop.
 

Læs Mere
Ældre artikler kan findes i topmenuen.
(OMSKIFTER)

REDAKTION:
Peter Wendelboe
Mail: peter@wendelboe.dk
Svalesvinget 2, 9492 Blokhus,
Telefon: 98249480
SMS/Mob. 40208801.

Kanal Blokhus bringer ikke betalte annoncer, men vi optager gratis alle gode lokale historier og nyheder.

Kontakt venligst redaktionen.