Sommehusejerforeningens henvendelser til Jammerbugt Kommune
vedr. ændringer af Lokalplan 200 og 201
Lagt på nettet 17.07.2015
Nye oplysninger tilføjet 22.02.2019

                          


Blokhus 17-07-2015 14:32                             

Til Jammerbugt kommune,
Teknisk udvalg,
Att: Kjell Agerbo.

 

 Du har meddelt mig, at en revision af Lokalplan 200 ikke står på listen over de næste
25 lokalplaner, der skal genforhandles.

Men som du ved fra talrige henvendelser fra private sommerhusejere i
Blokhus Klitplantage er en byggestørrelse på 100 m² inklusive udhus
og garage for en moderne familie lovlig snærende rammer.

								
Jeg har bemærket mig, at Naturstyrelsen ifølge punkt 7 på referatet
fra det seneste samarbejdsmøde med lejerforeningerne, som
vedlægges, intet har imod en forøgelse af det bebyggede areal. 

Jeg har samtidig bemærket, at den tilladte størrelsen på det
bebyggede areal er langt større for de grunde, der støder umiddelbart
op til Blokhus Klitplantage, og som er meget mindre end vore grunde. 

Jeg har endvidere bemærket, at kommunen ikke er karrig med at give
dispensationer til hvor lokalplanen til forskellige projekter i
Blokhus blandt andet til to påtænkte hotelbyggerier og opførelse af
almennyttige boliger midt i byen.

Grundejerforeningens ordinære generalforsamling søndag den 12. juli 2015
har derfor pålagt mig at foreslå, at der udarbejdes et tillæg til Lokalplan 200,
med en generel dispensation for at byggestørrelse op til for eksempel 150 m².

Det vil ikke bare give mulighed for at opføre en garage eller
et udhus til opbevaring af det nødvendige udstyr, en moderne familie i
dag har brug for, men også give mulighed for at indrettet flere værelser. 
				

Det sidste vil give øget mulighed for udlejning, hvilket vil
forøge tilstrømningen af turister, og dermed skaffe flere penge i
kommunekassen.

Som Grundejerforeningen ser det, er det altså ikke nødvendigt at ændre lokalplan 200,
som iøvrigt fungerer udmærket. Det er kun nødvendigt med en tilføjelse i form af en 
generel dispensation til, at den tilladte byggestørrelsen forøges.

Som formand for Grundejerforeningen Blokhus Klitplantage håber jeg på
et positivt svar på nærværende henvendelse.

Med venlig hilsen,
Peter Wendelboe

Formand, 
Grundejerforeningen Blokhus Klitplantage

					CVR-nummer 34686890 

Tlf. 98-24 94 80

					www.blokhusklitplantage.dk

 

Uddrag af referat udsendt 28. maj 2015
af det halvårlige møde, afholdt 14. april 2015
mellem Naturstyrelsen Vendsyssel og
lejer- og ejerforeningerne i Blokhus, Rødhus og
Tranum-Ejstrup Strand.


Punkt 7. Eventuelt.
Foreningen i Blokhus er i dialog med Jammerbugt kommune vedrørende revision af lokalplan 200 for området. NST tilkendegiver som tidligere, at en NST ikke har et behov for revision; men ej heller sætter sig imod.

 

<< Efter offentliggørelsen af brevet fra Foreningen Blokhus Klitplantage (til venstre), sendte Foreningen Klitplantagen Blokhus i efteråret 2015 en delegation på tre mand til borgmesterkontoret i Jammerbugt Kommune med oplysning om, at også de ville fremkomme med et forslag til en ændring af Lokalplan 200. 

Men dette forslag er enenu ikke fremsat. (Februar 2019)