Lagt på nettet 01/04 2018 kl. 00:01
Storkepar byggede rede på toppen af skovrydningsmaskine
Nu må Naturstyrelsen vente til efteråret med at tage deres nye hvide bobcat i brug

  
Ikke bare er det noget af en sensation, at et storkepar har slået sig ned på sletten vest for Blokhus Klitplantage. Også det sted, hvor parret har valgt at bygge rede, er usædvanligt.

Det fortæller naturvejleder Søren O. Sørensen, der var den første, der spottede storkene på sletten ved Klitplantagen.

Først i marts måned 2019 ankom en storkehan til Blokhus Klitplantage, og kort efter fik han følgeskab af sin mage. Søren O. Sørensen spottede storkeparret, da han var i færd med at fjerne de grendynger, som havde ligget og ventet hele vinteren.

Ved én af dyngerne havde Naturstyrelsen sidste efterår på grund af personalemangel måttet efterlade en bobcat. Og den kombination kunne storkefar åbenbart ikke stå for. 

Her var en platform, der egnede sig til en rede og oven i købet byggematerialer "lige uden for døren".

Nu har Søren O. Sørensen fået ordre fra allerhøjeste sted i Naturstyrelsen om at lade både grendynge og bobcat i fred, så længe storkene benytter begge dele.

"- Jeg har aldrig oplevet noget lignende!" siger Søren O. Sørensen til Netavisen Kanal Blokhus.

"- Vi har tidligere haft storke så højt mod nord, men der er ikke observeret storke nod for Limfjorden siden 1991, så dette her er simpelthen en sensation," fortsætter Søren O. Sørensen. 

"- Kortet til højre viser ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra Dansk Ornitologisk Forenings landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96. Ved optællingerne i 1971 - 1974 ynglede storken både nord for Hjørring og
ved Sindal. Men det er første gang, den populære fugl er set ved Blokhus,"
fortæller Søren O. Sørensen.

Storkene skal have fred

Søren O. Sørensen opfordrer publikum til at vise hensyn til det usædvanlige naturfænomen. Storkeparret har nu været i Blokhus Klitplantage i henved 1 måned. Kun de lokale sommerhusejere har hidtil haft adgang. Men nu er de prægtige fugle tilsyneladende faldet så godt til, at også andre interesserede kan begynde at besøge reden.

"- Derfor er det først i dag, jeg har valgt at fortælle om det usædvanlige besøg", siger Søren O. Sørensen. 

Her ses udbredelsen af storke i Danmark efter storketællingerne i 1971-74 og 1993-96.

Der HAR været storke i Vendsyssel før. Men ikke så nær ved havet. Og det hører absolut til undtagelserne, at storke bygger rede i toppen af et køretøj.

Storken er en meget sjælden ynglefugl i Danmark, men til gengæld besøges landet af et par hundrede omstrejfende storke om sommeren, sikkert fra bestandene i landene syd og sydøst for Danmark, hvor arten er talrig og i fremgang. De fleste af de nordøsteuropæiske og de danske storke trækker øst om Middelhavet for at overvintre i det sydlige Afrika. De vesteuropæiske storke derimod trækker over Gibraltarstrædet; visse overvintrer dog i Sydspanien. Om vinteren besøges Danmark også af et stigende antal storke fra det omdiskuterede skånske udsætningsprojekt og lignende tyske projekter. Det er storke, der har mistet orienteringen og normal trækdrift, og som ofte går en krank skæbne i møde som følge af fødemangel og hårdt vintervejr.

Storken æder næsten alt, hvad der rører sig, hvor den færdes. Således står menuen på alt fra padder, slanger, fisk, orme til gnavere, insekter, snegle og fugleunger. I Danmark har padder dog altid udgjort en meget væsentlig fødekilde. Storken har gennem århundreder tilpasset sig landbrug med dyrehold og høslæt, der gør byttedyrene tilgængelige.

Denne tekst er INDTALT direkte til nettet via mobiltelefon.   Læs mere!